Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

24-9-2021 11:54

De coronamaatregelen versoepelen vanaf 25 september verder, maar nog wel mét de inzet van een coronatoegangsbewijs. De burgemeesters van IJsselland voeren volop gesprekken met de horeca. Over hoe we vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden elkaar kunnen helpen bij de landelijke regels en dan specifiek over het coronatoegangsbewijs.

Tijdens deze coronapandemie doen we een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt nu ook weer voor de nieuwe regels in de horeca; de anderhalve meter wordt losgelaten, om 00.00 uur sluit de horeca en bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs tonen.
Het naleven van deze regels is een verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, het toetsen hiervan is de verantwoordelijkheid van de ondernemers, instellingen en verenigingen. De gemeenten houden toezicht en handhaven bij excessen waarbij de politie hen ondersteunt en zelf ook handhavend optreedt.

'Samen zorgen voor een goede invulling'


Peter Snijders, voorzitter veiligheidsregio IJsselland: "De gesprekken die we in onze regio voeren met de horeca zijn vooral constructief van aard, uitzonderingen daargelaten. Dat is zoals het hier in IJsselland rondom de coronamaatregelen over het algemeen gaat: we zoeken de verbinding met elkaar en zorgen samen voor een goede invulling van de landelijke regels. Met begrip voor elkaar, want ook wij als burgemeesters zien dat dit wel weer echt een extra opgave is voor de horeca."
"We kijken dus lokaal op welke manier de horeca geholpen kan worden met de toetsing van het coronatoegangsbewijs en de andere regels. Vanwege de diversiteit in de horeca is de behoefte aan hulp ook verschillend, variërend van een polsbandjessysteem, hosts tot extra beveiliging."

Een veilige omgeving voor hun bezoekers


"We zien dat de meeste ondernemers zelf aangeven dat ze een veilige omgeving voor hun bezoekers willen realiseren. Ze willen de landelijke regels dus zelf opvolgen, omdat ze er bij gebaat zijn dat deze vervolgstappen zo veilig mogelijk gebeuren. Deze maatregelen moeten er tenslotte voor zorgen dat de samenleving verder open gaat zonder dat de druk op de zorg verder toeneemt."
"Toezicht en handhaving gaat zich voornamelijk richten op het opzettelijk en herhaaldelijk niet naleven van de controleplicht. De gemeente zal dan bij excessen bestuurlijk optreden om de naleving te bevorderen. Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te leven. Daar waar het niet goed gaat, wordt de verantwoordelijke aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd."


24-9-2021 10:33

Bootplatform Vechtfloat en Toegankelijk Reestdal voor iedereen winnen de Stimuleringsprijs. Elk jaar worden er twee stimuleringsprijzen uitgereikt. Bootplatform Vechtfloat krijgt de stimuleringsprijs voor het najaar van 2020. Toegankelijk Reestdal voor iedereen wint diezelfde prijs voor het voorjaar van 2021. Platform Gastvrij Hardenberg geeft elk jaar deze prijs uit aan initiatieven die de...

Beide projecten ontvangen een cheque ter waarde van € 5.000 om het plan uit te voeren. De jury vond dat Bootplatform Vechtfloat zorgt voor een grote stimulering van waterbeleving op en aan de Vecht. Daarnaast zorgt het ook voor samenwerkingen tussen ondernemers en nieuwe arrangementen. Toegankelijk Reestdal voor iedereen werd door de jury gezien als een unieke versterking van de gastvrijheid in het gebied voor iedereen. Met partners wordt gewerkt aan het samenstellen van natuurbelevingsarrangementen waarbij ook minder-validen van de natuur kunnen genieten. Een voorbeeld voor een inclusieve samenleving.

Bootplatform Vechtfloat

Het concept Vechtfloat bestaat uit elektrisch aangedreven boten die te huur zijn bij verschillende recreatieondernemers via een digitaal platform. TSP MetaalTechniek en KTS Techniek maken de boten en verhuren de boten aan recreatieondernemers Vechtdal Hooglanders Expedition Outdoor en Vechtdal Express. Via het digitale (of online) platform Vechtfloat kunnen mensen deze boten huren. Ook zijn hier andere recreatiemogelijkheden te vinden. Doel is om het platform uit te bouwen tot een platform met nieuwe samenwerkingen waar arrangementen zijn samen te stellen. Het bootplatform gaat zorgen voor verbinding tussen de initiatiefnemers op de Vecht. De aanbieders van waterrecreatie op en aan de Vecht kunnen hun aanbod presenteren op het digitale platform met behulp van een interactieve kaart.

Toegankelijk Reestdal voor iedereen
Het project Toegankelijk Reestdal voor iedereen heeft als doel om het Reestdal voor iedereen toegankelijk te maken. Met het plan willen zij het eeuwenoude, idyllische landschap van het Reestdal ook voor mindervalide mensen toegankelijk maken. Dat doen ze -of dat gaan ze doen - door het aanschaffen van Trackchairs en het aanbieden van natuurarrangementen. Dit project is een samenwerking tussen Buitengoed De Eekhorst, Proefkamer het Reestdal, Autobedrijf Jansen, camping ‘t Reestdal, camping ‘Si es an’ en Landschap Overijssel.

Stimuleringsprijs
De Stimuleringsprijs is bedoeld om initiatieven en ideeën uit te voeren, die bijdragen aan een sterke vrijetijdseconomie. In het najaar stelt het platform Gastvrij Hardenberg de Stimuleringsregeling voor de tweede keer dit jaar open. Houd hiervoor de gemeentelijke informatiepagina's en sociale media in de gaten.


24-9-2021

Met een groot aantal maatschappelijke partners heeft de gemeente Hardenberg donderdag 23 september een lokaal preventieakkoord ondertekend. In dit akkoord staan verschillende afspraken om Hardenberg gezamenlijk gezonder te maken. Door onder andere roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van veel inwoners verbeteren.

In 2018 hebben ruim 70 landelijke partijen met elkaar het landelijk preventieakkoord gesloten. Hiermee worden gemeenten gestimuleerd om ook op lokaal niveau aan te sluiten met eigen lokale akkoorden.


Wethouder Alwin te Rietstap: "In Hardenberg realiseren we ons dat gezondheid een verantwoordelijkheid is van de gehele gemeenschap: van inwoners, private en publieke organisaties samen. We kunnen elkaars kwaliteiten benutten bij het nastreven van gezamenlijke gezondheidsdoelstellingen. Het preventieakkoord is dan ook van de gemeenschap. De gemeente faciliteert de totstandkoming en uitvoering."


Ambities


In het ondertekende lokale akkoord leggen de medeondertekenaars de ambities vast. Hierbij is aandacht voor ambities op meerdere thema's, de landelijke drie thema's, roken, overgewicht en alcoholgebruik maar ook thema's als laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid. Deze problematiek speelt ook binnen onze samenleving en is minder zichtbaar. De thema's hebben echter wel aandacht nodig.


Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben lokale partijen gekeken naar oorzaken van deze problematiek maar vooral ook gesproken over de mogelijke aanpak met als lonkend perspectief dat onze inwoners gelukkig zijn, lekker in hun vel en op hun plek zitten. 


Uitvoeringsbudget projecten Gewoon Actief


De komende drie jaren is € 40.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de ambities in het preventieakkoord. Ook partijen die zich alsnog willen aansluiten bij het preventieakkoord kunnen voor het uitvoeringsbudget in aanmerking komen.


Het preventieakkoord en de aanvraagprocedure zijn vanaf 23 september te bekijken op www.gewoonactief.nl.


23-9-2021 17:01

De medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn vrijdag 24 september vanaf 12.30 uur niet bereikbaar via het telefoonnummer 14 0523.

Hebt u een vraag? Of wilt u telefonisch een afspraak maken? Bel dan vrijdag voor 12.30 uur. U kunt uw afspraak ook online maken op www.hardenberg.nl.


Op maandag 27 september is de gemeente vanaf 08.30 uur weer bereikbaar op 14 0523.


23-9-2021 10:15

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, houden OV-ambassadeurs weer inloopspreekuren. De eerste is op dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in Buurtkamer Centrum aan de Burgemeester Bramerstraat 92 in Hardenberg.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, tijdens deze inloopspreekuren de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.


Naast de fysieke inloopspreekuren kunt u ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.
Kijk voor meer informatie over de inloopspreekuren en het telefonisch spreekuur op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 


23-9-2021 07:45

De vaccinatiebus van de GGD IJsselland staat op dinsdag 28 september en woensdag 29 september aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug. In de vaccinatiebus kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een eerste of tweede prik met een corona-vaccin.

De GGD IJsselland zette sinds de start van de vaccinatiecampagne ruim 650.000 vaccinaties. In de zomermaanden, toen het massale vaccinatieproces zijn piek bereikte, is GGD IJsselland zich gaan voorbereiden op het vervolg.

Nieuwe fase


"We zijn gaan onderzoeken welke redenen mensen hebben om zich niet te laten vaccineren. Daaruit bleek dat we voor verschillende struikelblokken wel een oplossing kunnen bieden", vertelt Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccineren GGD IJsselland.
De GGD IJsselland start nu een nieuwe fase in het vaccinatieproces. "Zo kan men zich nu overal zonder afspraak laten vaccineren, krijgen mensen met prikangst extra begeleiding en starten we met de vaccinatiebus. We hopen door dichtbij te zijn mensen alsnog de kans te geven om zich te laten vaccineren. Iedereen heeft recht op een vaccinatie. Zo zorgen we er samen voor dat er minder mensen besmet raken en ziek worden van het coronavirus."

Zonder afspraak


De vaccinatiebus staat dinsdag 28 september (van 09.00 tot 15.30 uur) en woensdag 29 september (van 13.00 tot 19.30 uur) in Balkbrug aan de Meppelerweg 34.
In de vaccinatiebus kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een eerste of tweede prik. Wie voor de tweede prik komt, moet er rekening mee houden dat er tussen de 1e en 2e prik minimaal 3 weken tijd zit. Er kan gekozen worden tussen het mRNA-vaccin en het Janssen-vaccin. Wanneer de 1e prik in de bus gehaald wordt, kan de 2e vaccinatie een volgende keer in de bus, of op één van de vaste locaties van GGD IJsselland, gehaald worden.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee


Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassene bij moet zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Voor het laten vaccineren is een geldig legitimatiebewijs verplicht, Dit geldt ook voor kinderen. En vergeet uw mondkapje niet!
De vaccinatiebus staat in deze periode op meer plekken in IJssellland. Op www.ggdijsselland.nl wordt aangekondigd waar de bus staat en op welk moment.


23-9-2021

De gemeente Hardenberg geeft dit najaar weer kavels uit in woonwijk Bransveen in Dedemsvaart. Belangstellenden kunnen zich vanaf 23 september tot en met vrijdag 22 oktober 2021 12.00 uur inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning. In deze ronde geeft de gemeente 7 kavels uit.

In totaal worden er in Bransveen de komende jaren 95 nieuwe woningen gebouwd aan de oostkant van de wijk. De woningen komen tussen de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. De gemeente Hardenberg geeft hier circa 40 kavels uit aan particulieren. Dat gebeurt in drie fases. De kavels in de eerste twee fases zijn uitgegeven. De gemeente start nu met het uitgeven van kavels in fase 3.   


Zeven kavels in de 3e fase


In deze derde fase geeft de gemeente nu 7 kavels uit.
 • 3 kavels voor een vrijstaande woning, € 190 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, € 180 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen.

Naast de kavels die nu worden uitgegeven, liggen in de derde fase nog 5 kavels binnen de milieucirkel van een bedrijf in de buurt. De gemeente geeft deze 5 kavels nu nog niet uit.

Inschrijven tot en met vrijdag 22 oktober 12.00 uur


Inschrijven voor een kavel is mogelijk vanaf donderdag 23 september. De inschrijving sluit op vrijdag 22 oktober 2021. U kunt het inschrijfformulier downloaden via de link hieronder. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het Woonteam door te bellen of mailen naar 14 0523 of woonteam@hardenberg.nl. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.
De loting en toewijzing van de kavels is gepland op woensdag 27 oktober. Inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Lees meer over de de inschrijfprocedure 

Medebouwer nodig bij twee-onder-een-kapwoning


Belangstellenden die een twee-onder-een-kapwoning willen bouwen schrijven samen met een medebouwer als koppel in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er anderen die een medebouwer zoeken.

Woningbouw kan direct starten


De gemeente is al gestart met het bouwrijp maken van dit deel van Bransveen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de kavels bouwrijp bij de uitgifte. Kopers van een kavels kunnen na het verkrijgen van een omgevingsvergunning dus direct starten met de bouw van hun droomhuis.  


20-9-2021 16:12

De vaccinatiebus van de GGD IJsselland staat op dinsdag 21 september en woensdag 22 september bij De Baron in Dedemsvaart. In de vaccinatiebus kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een eerste of tweede prik met een corona-vaccin.

De GGD IJsselland zette sinds de start van de vaccinatiecampagne ruim 650.000 vaccinaties. In de zomermaanden, toen het massale vaccinatieproces zijn piek bereikte, is GGD IJsselland zich gaan voorbereiden op het vervolg.

Nieuwe fase


"We zijn gaan onderzoeken welke redenen mensen hebben om zich niet te laten vaccineren. Daaruit bleek dat we voor verschillende struikelblokken wel een oplossing kunnen bieden", vertelt Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccineren GGD IJsselland.
De GGD IJsselland start nu een nieuwe fase in het vaccinatieproces. "Zo kan men zich nu overal zonder afspraak laten vaccineren, krijgen mensen met prikangst extra begeleiding en starten we met de vaccinatiebus. We hopen door dichtbij te zijn mensen alsnog de kans te geven om zich te laten vaccineren. Iedereen heeft recht op een vaccinatie. Zo zorgen we er samen voor dat er minder mensen besmet raken en ziek worden van het coronavirus."

Zonder afspraak


De vaccinatiebus staat dinsdag 21 september (van 09.00 tot 15.30 uur) en woensdag 22 september (van 13.00 tot 19.30 uur) in Dedemsvaart bij Multifunctioneel Centrum De Baron aan de Julianastraat 54.
In de vaccinatiebus kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een eerste of tweede prik. Wie voor de tweede prik komt, moet er rekening mee houden dat er tussen de 1e en 2e prik minimaal 3 weken tijd zit. Er kan gekozen worden tussen het mRNA-vaccin en het Janssen-vaccin. Wanneer de 1e prik in de bus gehaald wordt, kan de 2e vaccinatie een volgende keer in de bus, of op één van de vaste locaties van GGD IJsselland, gehaald worden.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee


Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt dat er een volwassene bij moet zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen komen. Voor het laten vaccineren is een geldig legitimatiebewijs verplicht, Dit geldt ook voor kinderen. En vergeet uw mondkapje niet!
De vaccinatiebus staat in deze periode op meer plekken in IJssellland. Op www.ggdijsselland.nl wordt aangekondigd waar de bus staat en op welk moment.


20-9-2021 14:45

Nu er ten aanzien van de coronamaatregelen versoepelingen zijn kunnen er weer ‘live’ contacten met werkgevers zijn. Bedrijfsbezoeken zijn weer mogelijk, uiteraard met inachtneming van de regels. WSP gaat daarom de regio in, van Hardenberg tot Kampen en van Raalte tot Steenwijk.
Van maandag 20 tot en met donderdag 23 september toeren WSP-adviseurs met een vintage bus door de regio om werkgevers...

Nu er ten aanzien van de coronamaatregelen versoepelingen zijn kunnen er weer ‘live’ contacten met werkgevers zijn. Bedrijfsbezoeken zijn weer mogelijk, uiteraard met inachtneming van de regels. WSP gaat daarom de regio in, van Hardenberg tot Kampen en van Raalte tot Steenwijk.


Van maandag 20 tot en met donderdag 23 september toeren WSP-adviseurs met een vintage bus door de regio om werkgevers te bezoeken. Tijdens informele ontmoetingen kunnen zij informatie krijgen over o.a. het vanuit de VS overgewaaide concept van ‘open hiring’, kosteloze bedrijfsanalyses om te onderzoeken of bijvoorbeeld taken anders kunnen worden verdeeld, de regionale arbeidsmarkt of de rol die het Leerwerkloket en Upgrade jezelf kunnen spelen bij her-, bij- of omscholing.

Bedrijfsbezoek bij Mavita in Dedemsvaart


Op dinsdag 21 september gaat de WSP bus langs bij het bedrijf Mavita. Mavita is pas van Leeuwarden naar Dedemsvaart verhuisd en gaat de samenwerking met het WSP aan. 

Denkers en doeners voor werkgevers


Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle is het samenwerkingsverband van UWV en de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Een publieke dienstverlener die van vele markten thuis is, die de weg weet in wet- en regelgeving, subsidies en voorzieningen. WSP zet een stapje meer voor werkgevers die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben. En voor werkzoekenden die - bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking - wat extra hulp kunnen gebruiken om (weer) aan de slag te kunnen.
De dienstverlening van WSP is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend. We streven naar maatwerk en zoeken samen met de werkgever naar de beste oplossing voor zijn vraagstuk. 
De focus ligt op persoonlijk advies aan en praktische ondersteuning van werkgevers. Zij kunnen bij WSP terecht met vragen over onder andere scholing, begeleiding op de werkvloer of kandidaten voor vacatures. Ook in de huidige arbeidsmarkt, waar de vraag veel groter is dan het aanbod, probeert WSP de beste man/vrouw voor de baan te vinden. Denkers en doeners voor werkgevers.
Bent u ondernemer en wilt u meer informatie? Neem contact op via ondernemen@hardenberg.nl of kijk op wspregiozwolle.nl


16-9-2021 16:28

Met 47 andere organisaties heeft de gemeente Hardenberg vandaag een handtekening gezet onder het convenant 'Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal'. De organisaties en Vitaal Vechtdal spreken samen uit dat ze met inwoners gaan werken aan een fit en vitaler Vechtdal.

Orthopeed en initiatiefnemer Hilbrand van de Belt (Saxenburgh) is verheugd dat er nu al zo veel regionale organisaties zijn die willen samenwerken op het belangrijke onderwerp van Gezond Gewicht. "Er zijn veel partijen in het Vechtdal die goed werk doen om overgewicht bij inwoners te verminderen, zoals de gemeenten en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld. Helaas stijgt het aantal mensen met overgewicht nog steeds. Deze ontwikkeling zien we bijvoorbeeld ook bij de patiënten op de afdelingen orthopedie en cardiologie van Saxenburgh Medisch Centrum. Daarom is regionaal samenwerken op dit onderwerp belangrijk", aldus Van de Belt.


Aan de slag met leefstijl en positieve gezondheid


Het convenant gaat zorgen dat regionale organisaties meer samen optrekken om inwoners te ondersteunen met een gezonde leefstijl. Een voorbeeld is de inzet van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De invoer van GLI is een mooie opstap naar vitaliteitsteams in de kernen, dicht bij de inwoners. Met behulp van GLI kunnen mensen onder begeleiding werken aan een gezondere leefstijl. Van de Belt juicht dit toe: "Als we dit op korte termijn kunnen realiseren, dan zou dat fantastisch zijn."


Eén van de deelnemende fysiotherapeuten, Frederik Jaspers Faijer, ziet aandacht voor de mens hierbij als een belangrijke factor. "De echte verandering ligt bij de inwoners. Als zij er persoonlijk van overtuigd zijn dat een goede gezondheid hen gelukkiger maakt, dan komt de focus op leefstijl vanzelf", aldus Jaspers Faijer. Deze insteek van positieve gezondheid is een belangrijke basis voor deze beweging. 


Deelnemers aan 'Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal'


Door het ondertekenen van het convenant willen organisaties zoals diëtisten- en fysiotherapiepraktijken, zorgverleners, sport- en vitaliteitsorganisaties en gemeenten laten zien dat zij de handen ineenslaan. Het initiatief beoogt ook additionele partijen in het Vechtdal mee te krijgen de komende periode, zodat er nog meer aandacht en aanpak is voor Gezond Gewicht. Vitaal Vechtdal zet zich voor deze beweging in als verbindende factor voor een gezonde en actieve regio.


De deelnemende organisaties zijn:


 • Actief Bos De Krim
 • Alfa-college
 • Balans Fysiotherapie & Fitness
 • Carinova
 • Daniëlle Westerman diëtist | coach
 • De Haere
 • De Kern
 • De Stuw
 • Diëtisten Groep Nederland
 • Diëtistenpraktijk Van Asselt 
 • Flow Sport & Vitaliteitsstudio
 • Fynon
 • FysioPlus Hardenberg
 • Fysiotherapie De Binder
 • Fysiotherapie De Carrousel
 • Fysiotherapiepraktijk Lemele / Lemelerveld
 • FysioTotaal
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Ommen
 • Gewoon Gezond Bergentheim
 • Gewoon Gezond Kloosterhaar
 • Gewoon Gezond Slagharen
 • Gezondheidscentrum Rollepaal
 • GGD IJsselland
 • HAGRO-Ommen
 • HDB-Vitaal
 • Huisartsenpraktijk De Krim
 • Huisartsenpraktijk Gramsbergen 
 • Kerngezond Dalfsen
 • Mijnfysio fysiotherapie
 • MovingCenter Slagharen 
 • NeV Health 'n Sports
 • Orthopedisch Centrum Vechtdal
 • Praktijk voor Fysiotherapie Slagharen e.o.
 • Saam Welzijn
 • Samen Doen Hardenberg
 • Saxenburgh
 • Sportservice Groep
 • Stark Hardenberg
 • Stichting Huisartsen Groep Avereest 
 • Vechtdal Wonen
 • Vechtdallopers
 • Verloskundige Praktijk De Nieuwe Vaart
 • Verloskundigen Praktijk Hardenberg
 • Vrieling
 • WijZ Welzijn
 • Zilveren Kruis


16-9-2021 10:02

In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u uw eigen energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst. Wilt u weten hoe u dit aanpakt? Laat u zich dan inspireren door het webinar Energieneutraal Verbouwen.
Tijdens het webinar vertelt de energieneutraalcoach over verschillende maatregelen om uw woning te verduurzamen. Daarbij bespreken we ook...

In een energieneutraal huis woont u comfortabel, wekt u uw eigen energie op en gebruikt u zo min mogelijk energie. Zo bent u klaar voor uw duurzame toekomst. Wilt u weten hoe u dit aanpakt? Laat u zich dan inspireren door het webinar Energieneutraal Verbouwen.


Tijdens het webinar vertelt de energieneutraalcoach over verschillende maatregelen om uw woning te verduurzamen. Daarbij bespreken we ook de kosten en financieringsmogelijkheden zoals subsidies.

U kunt het webinar eenvoudig volgen op uw computer, tablet of telefoon. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen. Ook kunt u zich na afloop opgeven voor vervolgactiviteiten van het project zoals een honderd procent interactieve vervolgworkshop op 26 oktober of speciaal webinar over warmtepompen op 4 november.

Datum en aanmelden


Het webinar is op donderdag 7 oktober en duurt van 20.00 tot 21.00 uur.
Klik hier om u aan te melden.

Leerzaam en verhelderend


Deelnemers van dit webinar gaven het webinar een 8 en noemde hem verhelderend en duidelijk gepresenteerd. Meld u direct aan via bovenstaande link. Wilt u direct al wat inspiratie opdoen? Lees dan onze ervaringsverhalen op www.duurzaambouwloket.nl/env.

Project Energieneutraal Verbouwen


Het project Energieneutraal Verbouwen is opgezet door zes gemeenten in West-Overijssel, waaronder gemeente Hardenberg. Het project helpt huiseigenaren om het energieneutraal verbouwen van woningen makkelijker te maken. Kijk voor meer informatie op: www.duurzaambouwloket.nl/env.


16-9-2021 09:26

Het Schoenmakershuisje in Hardenberg wordt niet herbouwd. Wethouder Martijn Breukelman: "Het herbouwen van het Schoenmakershuisje is binnen de huidige bouwregels simpelweg niet mogelijk. Ook zijn de afspraken over herbouw destijds onvoldoende vastgelegd. We kunnen dat niet terugdraaien. Maar we willen onze inwoners wel iets bieden. Daarom dragen we graag bij aan twee mooie historische projecten...

In verband met het aanleggen van de toegangsweg naar het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw Heemserhoek is het Schoenmakershuisje dat op die plek stond in 2012 afgebroken. Het Schoenmakershuisje stond op de hoek van de Hessenweg en de Twenteweg in Hardenberg.
In het bestemmingsplan voor dit gebied is geregeld dat iets verderop van de plek waar het  Schoenmakershuisje stond een woning mag worden gebouwd met karakteristieke/historische kenmerken van het voormalige Schoenmakershuisje. Bij karakteristieke kenmerken gaat het om de vorm van de woning en het soort materiaal.
Met de eigenaar van deze plek is afgesproken dat hij het Schoenmakershuisje zou herbouwen met behoud van de 'historische verschijningsvorm'. Deze nieuw te bouwen woning moet aan de huidige bouwregels voldoen. Het is daardoor niet mogelijk het Schoenmakershuis precies zoals het was opnieuw te bouwen. Het herbouwde Schoenmakershuisje zou vanwege de bouwregels ook hoger worden. Met de grondeigenaar is niet afgesproken wanneer op deze plek een woning gebouwd zou worden.

'We kunnen de gebeurtenissen niet terugdraaien'


Wethouder Martijn Breukelman: "Tien jaar geleden is wellicht de verwachting gewekt dat het Schoenmakershuisje herbouwd zou worden. We moeten nu constateren dat dit niet gaat gebeuren en dat er op deze plek ook geen woning komt met historische kenmerken van het Schoenmakershuisje. Dat is binnen de huidige bouwregels simpelweg niet mogelijk. De precieze afspraken over de herbouw van het Schoenmakershuisje zijn destijds onvoldoende vastgelegd. Deze gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs, maar we kunnen de gebeurtenissen niet terugdraaien."

Twee historische projecten in Hardenberg en Heemse


De wethouder wil vooruit kijken. "Daarom zijn we in gesprek gegaan met de grondeigenaar en de Historische Vereniging Hardenberg over het bieden van een alternatief voor de inwoners van de gemeente Hardenberg", zegt Martijn Breukelman.
Voorzitter Harry Hindriks van de Historische Vereniging Hardenberg: "Wij gingen natuurlijk voor het herbouw van het Schoenmakershuisje, maar we zien nu dat dit niet meer mogelijk is. Daarom denken we graag mee in wat wel mogelijk is. We hebben veel plannen, zoals het maken van een uitkijkpunt op museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat in Hardenberg. Voor en tijdens de oorlog was dat er ook. Er zaten mensen om te kijken of er vliegtuigen vanuit Duitsland kwamen. Een ander plan is het maken van een overkapping bij Clara Feyoena Heem zodat er een ontmoetingsplek ontstaat. Hier kunnen we ook de geschiedenis van Heemse in beeld brengen. Beide projecten zijn een aanwinst voor de inwoners van Hardenberg en Heemse."
Martijn Breukelman sluit zich hierbij aan. "Gelukkig hebben we steeds meer aandacht voor karakteristieke gebouwen en plekken in onze gemeente. Om het verdwijnen van het Schoenmakershuisje toch wat goed te maken en onze inwoners iets te bieden, willen we samen met de grondeigenaar graag een financiële bijdrage leveren aan deze twee mooie projecten."

De Historische Vereniging, de grondeigenaar en de gemeente Hardenberg gaan de plannen samen verder uitwerken.


13-9-2021 10:10

Bert van Faassen heeft zaterdag 11 september uit handen van de burgemeester Maarten Offinga een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Voor zijn langdurige inzet voor de samenleving werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Faassen zette zich in op het gebied van politiek, kerk en cultuur. De meeste activiteiten hebben echter te maken met muziek. De onderscheiding werd daarom uitgereikt tijdens de receptie wegens het 50-jarig lidmaatschap van de heer Van Faassen van muziekvereniging Jubal in Dedemsvaart.


De heer Bert van Faassen is sinds 1979 betrokken bij muziekvereniging Jubal. Hij was niet alleen (adjunct-)voorzitter maar ook bestuurslid en penningmeester. Ook was hij dirigent van het jeugdorkest. In zijn diensttijd was de heer Van Faassen lid van het Artillerie Trompetterkorps in Harderwijk.


Vanaf 2001 is hij betrokken bij de stichting 'Het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps' (ROA). Ook is hij penningmeester van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen. Naast zijn muzikale vrijwilligerswerk is de heer Van Faassen al ruim twintig jaar vrijwillig actief voor de gereformeerde kerk in Dedemsvaart. Ook is hij politiek actief, hij zat in de gemeenteraad en is sinds 2014 secretaris van de Hardenbergse afdeling van het CDA.


10-9-2021 15:53

Fietst of wandelt u vaak door de prachtige natuur in de gemeente Hardenberg? Dan kunnen we uw hulp gebruiken. Als één van de eersten ziet u het als borden langs fiets- en wandelroutes in onze gemeente kapot zijn. Als routecontroleur kunt u dit meteen melden.

We willen graag onze fiets- en wandelroutes mooi houden. Daarvoor gebruiken we routecontroleurs. Echte buitenmensen die houden van natuur en cultuur en die de routes in onze gemeente goed kennen. 


Routecontroleurs zijn vrijwilligers die 2 keer per jaar langs de wandel- en fietsborden in onze gemeente lopen of fietsen. Is er iets kapot? Of ligt er iets op de route in de weg? Dan melden ze dat. Zo houden ze hun eigen woonomgeving mooi.


Wilt u ook helpen als routecontroleur?


Mail naar Arno Krediet: akrediet@marketingoost.nl. Zet in uw mail waarom u wilt helpen, wat uw woonplaats  is en of u veel fietst en/of loopt. Meer informatie staat op de website van MarketingOost.

Samen houden de routecontroleurs in totaal 3.300 kilometer aan wandel- en fietsroutes in de gaten in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.


10-9-2021 09:59

De gemeente wil graag van u weten hoe u kijkt naar de democratie in de gemeente Hardenberg. U kunt uw mening geven door een vragenlijst in te vullen.

U vindt de vragenlijst op www.hardenberg.nl/lokaledemocratie. 

De vragen gaan over de manier waarop de gemeente besluiten neemt en uitvoert. Wat vindt u daarvan? Is dat voor u duidelijk? En kan iedereen zich er voldoende in vinden? Er zijn ook vragen over de manier waarop u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt. De vragen gaan verder over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners voor de eigen omgeving.
De vragenlijst is onderdeel van de Quick Scan Lokale Democratie die de gemeente uitvoert. Hierbij maakt de gemeente als het ware een 'foto' van de stand van zaken van de lokale democratie. Om een goed beeld te krijgen, is uw mening belangrijk.
Ook raadsleden, de burgemeester en wethouders en ambtenaren vullen de vragenlijst in. Zo kan de gemeente kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: dan gaan we samen in gesprek over hoe we nog beter kunnen samenwerken. 
De gemeente gebruikt de uitkomst om samen te werken aan een nog betere lokale democratie in onze gemeente.


9-9-2021 10:41

Wandelaars vinden de komende jaren weer feilloos de weg in het Vechtdal. Het routebureau van MarketingOost verving de afgelopen maanden alle startpanelen, borden en wegwijzers van het wandelnetwerk in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. "Wandelen is populairder dan ooit! Daarvoor ben je in het Vechtdal op de goede plek, met de honderden kilometers aan hoogwaardige routes. Dankzij deze...

Hij gebruikt niet voor niets het woord operatie. Het routebureau verving maar liefst 17.500 bordjes en palen langs de 184 wandelroutes die in totaal 512 kilometer beslaan. Ook staan 69 nieuwe startpanelen in het Vechtdal.
Tegelijk introduceert het routebureau een aantal nieuwe routes en zijn bestaande routes waar mogelijk verbeterd. "Gelukkig hebben wandelaars nauwelijks overlast van de werkzaamheden ervaren. Ook krijgen we veel positieve reacties op de aanpassingen", zegt Jakob Ponstein van het routebureau.

Duurzame materialen


De organisatie koos bij de revisie voor een aantal verbeteringen. De meeste wegwijzers hangen nu bijvoorbeeld aan het bestaande straatmeubilair. Uit ervaringen in Twente blijkt dat bordjes en paaltjes op die manier minder snel beschadigd raken of verdwijnen. Routes blijven daardoor beter bewegwijzerd en de vervangingskosten lager.
Het routebureau gebruikt bovendien duurzame materialen die passen in het landschap. Volgens verwachting gaan de nieuwe wegwijzers zeker tien tot vijftien jaar mee. De vervangen materialen stamden uit 2010.

Buitenlandse toeristen


Met de aanpassing van het wandelnetwerk bedienen de Vechtdal-gemeentes de buitenlandse toeristen beter. De informatie op de startpanelen is nu ook in het Engels en Duits te lezen. Ook de nieuwe wandelnetwerkkaarten zijn drietalig. "Het is bovendien gelukt om één kaart voor het Vechtdal te ontwerpen. Voorheen moesten wandelaars een kaart voor de regio Hardenberg en de regio Ommen/Dalfsen aanschaffen. Nu beschikken ze met één koop over alle informatie over het hele gebied", zegt Ponstein.
De kaart is te koop via de webshop op www.vechtdaloverijssel.nl en bij veel toeristische en recreatieve locaties zoals de anjerpunten.

Speciaal meldpunt


Het Routebureau van MarketingOost beheert de wandelroutes voor de drie gemeentes in het Vechtdal. De organisatie stelt alles in het werk om de informatie en bewegwijzering up-to-date te houden. Wandelaars die onderweg toch tegen omissies of onduidelijkheden aanlopen, kunnen hun melding maken op www.meldpuntroutes.nl.

Fietsroutes


Na het afronden van de revisie van het wandelnetwerk gaat het routebureau aan de slag met het fietsnetwerk in het Vechtdal. Ook deze routes in Dalfsen, Hardenberg en Ommen worden de komende maanden vernieuwd.

Vechtdalvisie


Het verbeteren en onderhouden van het wandel- en fietsnetwerk is één van de projecten waarmee de gemeenten uitvoering geven aan de Vechtdalvisie. Deze gebiedsvisie richt zich op het versterken, ontwikkelen en vermarkten van de regionale vrijetijdseconomie. In het uitvoeringsprogramma staat dat de ambitie dat het Vechtdal zich ontwikkelt als groene, gastvrije en gezonde vakantiebestemming.


9-9-2021 09:44

Provincie Overijssel laat werkzaamheden doen aan twee bruggen over Kanaal Almelo-De Haandrik. Het gaat om de bruggen Emtenbroekerdijk en Bergentheim. Beide liggen in de gemeente Hardenberg.
Het werk aan de brug Emtenbroekerdijk duurt van dinsdag 14 september 19.00 uur tot en met woensdag 15 september 06.00 uur.Het werk aan de brug Bergentheim gebeurt op woensdag 15 september 19.00 uur tot en met...

Provincie Overijssel laat werkzaamheden doen aan twee bruggen over Kanaal Almelo-De Haandrik. Het gaat om de bruggen Emtenbroekerdijk en Bergentheim. Beide liggen in de gemeente Hardenberg.


 • Het werk aan de brug Emtenbroekerdijk duurt van dinsdag 14 september 19.00 uur tot en met woensdag 15 september 06.00 uur.
 • Het werk aan de brug Bergentheim gebeurt op woensdag 15 september 19.00 uur tot en met donderdag 16 september 06.00 uur.

Het verkeer op de weg en op het water hebben er geen last van. 
Installatiebedrijf SPIE doet de spoedwerkzaamheden aan het bewegingswerk vanwege een eerdere storing aan de Beerzerveldbrug. Iemand van het bedrijf Beenen is aanwezig om eventuele storingen direct op te lossen.


9-9-2021 09:08

Uitgever Akse Media is de officiële uitgever van de gemeentegids van gemeente Hardenberg. Deze week beginnen zij met het bijwerken van de gids. Verenigingen en organisaties die nu in de gids staan krijgen een mail of worden gebeld door Akse Media.
Als uw organisatie in de gids staat met een e-mailadres krijgt u een mail van Akse Media. In de mail staat uw unieke persoonlijke code om in te loggen...

Uitgever Akse Media is de officiële uitgever van de gemeentegids van gemeente Hardenberg. Deze week beginnen zij met het bijwerken van de gids. Verenigingen en organisaties die nu in de gids staan krijgen een mail of worden gebeld door Akse Media.


Als uw organisatie in de gids staat met een e-mailadres krijgt u een mail van Akse Media. In de mail staat uw unieke persoonlijke code om in te loggen en uw gegevens na te kijken of aan te passen.

Als u niet met een e-mailadres in de gids staat, wordt u door Akse Media gebeld om de gegevens te controleren.

Aanmelden of gegevens wijzigen?


U kunt ook zelf uw gegevens wijzigen of uw organisatie aanmelden voor de gemeentegids. Wijzigingen en/of aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 29 oktober 2021 worden doorgegeven:
 • Per e-mail: redactie@aksemedia.nl - met als onderwerp Gemeentegids Hardenberg 
 • Schriftelijk; u kunt uw wijziging of aanmelding per post versturen naar:
  Akse Media
  t.a.v. Gemeentegids Hardenberg
  Postbus 6033
  1780 KA Den Helder


9-9-2021 07:46

Het plan voor de bouw van 24 nieuwe woningen in woongebied 't Refter in Sibculo is klaar. Het college van B&W biedt het bestemmingsplan nu aan de gemeenteraad aan. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels in de eerste helft van 2022 in de verkoop.

Wethouder Martijn Breukelman: "We willen sneller en meer woningen bouwen. Want ook in kleinere kernen zoals Sibculo is veel vraag naar woningen. Jongeren vertellen dat ze er graag willen blijven wonen."
"Nu is er in Sibculo al een mooi plan voor de bouw van nieuwe woningen op het kloosterterrein. Deze zomer werd het bestemmingsplan om de bouw van deze woningen mogelijk te maken onherroepelijk door een uitspraak van de Raad van State. Maar er is nog meer vraag naar woningen Sibculo. Daar willen we graag aan voldoen. Daarom hebben we samen met Plaatselijk Belang Sibculo en Vechtdal Wonen een plan gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen langs de Gemeenteweg."

Verschillende typen woningen


Woongebied 't Refter ligt aan de noordkant van Sibculo, tegenover de Plashofstraat en langs de Gemeenteweg. Er is plek voor 24 nieuwe en verschillende typen woningen:
 • 10 twee-onder-een-kapwoningen.
 • 5 vrijstaande woningen.
 • 9 rijwoningen: een blok van 5 seniorenwoningen en een blok van 4 sociale huurwoningen, te bouwen door Vechtdal Wonen. 

De kavelverkoop kan begin 2022 starten


Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan voor 't Refter lag voor de zomervakantie ter inzage. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W biedt het bestemmingsplan nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan.
Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels begin 2022 in de verkoop. De bouw van de eerste woningen kan in de eerste helft van 2022 starten. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.


9-9-2021 07:40

Elke dag worden op plekken in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Dit heeft enorme gevolgen voor een buurt of bedrijf. De gemeente Hardenberg heeft een groot buitengebied. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda. De gemeente start samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem.

Met de campagne worden inwoners opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via 0800 70 00, of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen politie.
Het gebeurt vaak dat criminelen eigenaren van loodsen en stallen benaderen omdat de ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De plekken liggen vaak afgelegen. Niet alle verhuurders kennen de risico's. Door bedreigingen richting de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. De campagne 'Tijdelijke huurders in jouw buurt?' van Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een uitkomst.

'Weet aan wie je verhuurt'


Burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners van het buitengebied weten wat de risico's zijn: "Drugslabs zijn gevaarlijk. De gevolgen voor de verhuurder en omgeving worden vaak onderschat. De schade aan een pand of terrein is enorm. Die schade moet de verhuurder betalen."
"Nog kwalijker is dat verhuurders vaak te maken krijgen met intimidatie of zelfs geweld. Zomaar stoppen kan dus niet. Je bent ook nog eens medeplichtig en je pand kan worden gesloten. Weet dus aan wie je verhuurt. Door goed op te letten zijn inwoners een paar extra ogen en oren van de politie. Dus is er iets niet in de haak of vertrouw je iets niet? Meld het dan anoniem!"

'Criminele activiteiten dulden wij niet'


De gemeente krijgt bij de aanpak van drugscriminaliteit steun van verschillende lokale partners die zich willen inzetten om het buitengebied veilig en leefbaar te houden. Het gaat bijvoorbeeld om landbouworganisaties, natuurbeheerders, het waterschap en de politie. Ook de provincie ondersteunt de aanpak van harte.
Commissaris van de Koning Andries Heidema: "In Overijssel moet iedereen veilig en ontspannen kunnen leven. Criminele activiteiten dulden wij daarom niet. Goede samenwerking is noodzakelijk in de aanpak. Tussen de overheid en verschillende organisaties, maar zeker ook met onze inwoners. Daarom vraag ik iedereen met klem vermoedens van illegale activiteiten direct te melden, als het nodig is anoniem. Meldingen van getuigen - vooral in het buitengebied - zijn onmisbaar."

Via Meld Misdaad Anoniem kwamen in Overijssel in 2020 ruim 1.500 meldingen binnen, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. 


Keurmerk Veilig Buitengebied


Naast de start van de campagne van Meld Misdaad Anoniem, werken alle gemeenten binnen IJsselland aan een Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Dit onderstreept de samenwerking die binnen IJsselland is aangegaan om criminaliteit in het buitengebied met lokale partners stevig aan te pakken.
Aan de campagne met Meld Misdaad Anoniem doen alle gemeenten in IJsselland mee, te weten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Hardenberg en Ommen.


3-9-2021 17:04

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in huis? Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. De gemeente Hardenberg zoekt 50 gezinnen die willen meedoen aan het spel.

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken gezinnen via dit spel waar ze energie kunnen besparen. Deelname is gratis.
Vijf weken lang gaat TV-held Varkentje Rund als Junior Energiecoach met de gezinnen op ontdekkingsreis: op 'lampenjacht en stekkerexpeditie'. Elke week is er een nieuw filmpje met een nieuwe challenges. In slechts 15 tot 30 minuten per week worden kinderen zo echte Junior Energiecoaches, net als Varkentje Rund zelf. Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar.

'Als volwassene veel opsteken van kinderen'


Met Junior Energiecoach nemen kennis van en bewustwording over energie toe. "Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen," aldus wethouder Nico Lansink Rotgerink. "Bovendien kunnen we als volwassene vaak zoveel meer opsteken van onze kinderen dan we denken. Ik hoop dan ook dat gezinnen in onze gemeente net zo enthousiast zijn als ik dat ben en meedoen."


In heel Nederland deden al meer dan 2.000 gezinnen enthousiast mee. "Erg leuk en spannend wat er elke week weer op de site staat. Ongelooflijk hoeveel lampen en apparaten met stekkers we hebben. We vervingen een oude koelkast. En deuren gaan nu dicht. We stoken niet voor de gemeente zeggen we dan,” aldus de familie Pluimers.


Gratis meedoen


In de gemeente Hardenberg kunnen 50 gezinnen meedoen. Deelname is gratis. Het spel start op 8 oktober. Gezinnen kunnen zich aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl. Daar is ook meer informatie te vinden. Inschrijven kan tot en met 3 oktober.


3-9-2021 17:01

Op zaterdag 18 september is het weer World Cleanup Day. Mensen uit de hele wereld komen dan in actie om zwerfafval op te ruimen. De World Cleanup Day wordt sinds 2018 elk jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. De gemeente Hardenberg en Mooi Schoon (het zwerfvuilprogramma van ROVA) ondersteunen dit initiatief natuurlijk van harte.

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval. Elk jaar worden er op World Cleanup Day gigantische hoeveelheden afval uit het milieu gehaald. Vorig jaar is er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20 miljoen vrijwilligers opgeruimd. En daarnaast is veel waardevolle informatie verkregen over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.
Wil jij ook in actie komen tijdens de World Cleanup Day? Kijk snel op www.mooi-schoon.nl/wcd naar wat jij kunt doen.

Mooi Schoon


Mooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. ROVA helpt inwoners van de gemeente om hun omgeving schoon te houden of te maken. Iedereen wil natuurlijk graag een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon voor staat.
In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen. 


2-9-2021 13:16

Van 17 tot en met 26 september 2021 is het de Nationale Sportweek. In deze week wordt extra aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen voor iedereen. Sport en bewegen inspireert en verbindt, en levert een belangrijke bijdrage aan uw ontwikkeling.

“Sport doet iets met je” is opnieuw het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Natuurlijk doet gemeente Hardenberg ook graag mee aan deze Sportweek. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente “Gewoon Actief” zijn en mee kunnen doen aan de vele sport- en beweegactiviteiten die er in de gemeente zijn.

Open trainingen


We geven inwoners graag de mogelijkheid om het sport- en/of beweegaanbod in de gemeente Hardenberg te leren kennen. Daarom vragen we verenigingen/organisaties in deze Nationale Sportweek de bestaande trainingen open te stellen voor mensen die een keer mee willen doen of een keer willen komen kijken. Dit kost u geen extra organisatie/tijd. We vragen u om wat informatie door te geven (activiteit, vereniging/organisatie, contactpersoon, telefoonnummer). Wij bundelen deze informatie en communiceren dit via diverse kanalen. Dit is een mooie kans om uw vereniging of organisatie op de kaart te zetten. Ga naar https://www.gewoonactief.nl/nationale-sportweek en meld uw vereniging of organisatie aan.

Organiseer een leuke activiteit en maak kans op € 250 activiteitenbudget


Wilt u als vereniging of organisatie inwoners uitdagen om in beweging te komen en een activiteit organiseren in deze Nationale Sportweek? Wij hebben de mogelijkheid een bijdrage te verlenen van €250 voor een activiteit.
Let op: dit is dus niet alleen voor bestaande leden. Organiseer bijvoorbeeld een kennismakingsles, een instuif, demonstratie of een ouder-en-kind activiteit. Wilt u als vereniging of organisatie in aanmerking komen voor een bijdrage, meld u dan aan bij Team sport en accommodaties via telefoonnummer 0523 289 261.
Mocht u verder nog vragen hebben of heeft u suggesties / ideeën neemt u dan vooral contact met ons op.

Gewoon Actief – www.gewoonactief.nl


Via dit platform kunnen inwoners van jong tot oud uit de gemeente Hardenberg kennismaken met het sport- en beweegaanbod in de buurt.  
Staat uw vereniging of organisatie nog niet op de site, neem dan contact met ons op.


2-9-2021 10:21

Op woensdag 1 september starten de werkzaamheden aan het laatste deel van het Vechtpark in Hardenberg: de Baalder Uiterwaard. De uiterwaarden langs de wijk Baalder komen er anders uit te zien. Samen met inwoners hebben gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een ontwerp voor het gebied gemaakt. Aannemer Timmerhuis Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zijn medio oktober...

De start van de werkzaamheden op 1 september markeert het moment dat het laatste stuk van het Vechtpark in Hardenberg wordt ingericht. “Een mooie mijlpaal voor gemeente Hardenberg”, aldus wethouder Alwin te Rietstap. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij waterschap Vechtstromen, vult aan: “zowel water, natuur als landbouw krijgen een plek in dit gebied. Een groot gedeelte van het gebied wordt ingericht als natuur, waarmee we de biodiversiteit in het gebied vergroten. Ook geven we de Vecht zijn natuurlijke karakter terug door de oevers anders in te richten. Het ene stuk wordt wat steiler, het andere stuk wat glooiender. En dan natuurlijk niet te vergeten dat landbouw een belangrijk onderdeel is in dit gebied. Samen met grondgebruikers hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de gronden in het gebied, zodat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Sommige delen blijven dan ook zoals ze nu zijn.”

In tegenstelling tot het overige deel van het Vechtpark ligt in de Baalder Uiterwaard wat minder nadruk op recreatie. Om verstoring te voorkomen komt er geen wandelpad door de uiterwaard. “Gelukkig zijn de nieuwe uiterwaarden straks ook prachtig te zien vanaf de rand van de wijk waar een nieuwe ontmoetingsplek wordt gemaakt”, vult Alwin te Rietstap aan. “Met de aanleg van dit laatste deel van het Vechtpark hebben we in het centrum van Hardenberg dan ook een fantastisch gebied voor zowel de natuur als voor inwoners”. 

Uitvoering van werkzaamheden


Aannemer Timmerhuis Groep voert de werkzaamheden in de Baalder Uiterwaard uit vanaf 1 september tot medio oktober. Met deze planning verwachten ze voor het zogenaamde hoogwaterseizoen klaar te zijn. Een aantal kleinere percelen kan in deze periode nog niet worden ingericht, dit volgt op een later moment. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden of het plan zelf bekijken? Kijk dan op www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard.


1-9-2021 07:00

De gemeente Hardenberg heeft voor de tweede keer op rij de finale bereikt van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Ruim 5.000 mensen lieten hun stem horen en bepaalden dat Stein, Zwolle, Hardenberg, Harderwijk en Oude IJsselstreek een plek in de finale verdienen.

Deze 5 gemeenten worden deze week verrast met een flitsbezoek: een 4 meter hoog opblaaskunstwerk staat twee uur lang op een centrale plek in de gemeente.


Woensdag 1 september staat het kunstwerk van 14.30 tot 16.30 uur in Hardenberg. Het kunstwerk is gemaakt door een outsider artist, een kunstenaar die net even wat anders is.


Winnaar bekend op 7 oktober


De winnaar van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente wordt op 7 oktober bekendgemaakt. Een vakjury bepaalt wie de winnaar wordt. Deze jury bestaat uit Leonard Geluk (directeur VNG), Rick Brink (Directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat), Illya Soffer (Directeur Ieder(in)), Sheila Oroschin (sociaal ondernemer) en Tako Rietveld (Kindercorrespondent).


Rick Brink was raadslid in Hardenberg op het moment dat deze gemeente in 2019 de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland ontving. Brink: "Inclusie betekent voor mij: een samenleving waarin aandacht is voor iedereen! Om dat te bereiken is het belangrijk dat we samen de schouders zetten om toegankelijkheid te verbeteren. Aan die samenwerking geeft de verkiezing een mooie impuls."


Waarom deze verkiezing?


De verkiezing wordt georganiseerd door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is bedoeld om gemeenten op een positieve manier te stimuleren om te werken aan meer toegankelijkheid. Dat dit nodig is, blijkt uit het SCP-rapport Lang niet toegankelijk.
Uit dit rapport blijkt dat mensen in Nederland met een beperking of chronische ziekte door fysieke obstakels en bewuste en onbewuste uitsluiting 5 jaar na ratificatie van het VN-Verdrag Handicap nog altijd niet gelijkwaardig kunnen deelnemen in de samenleving.


27-8-2021 11:24

Wilt u een groenere tuin met meer vogels, insecten en andere dieren? Doe mee aan de gratis workshop 'Een levende tuin maak je zelf'. De workshop geven we bij de Tuinen van Mien Ruys aan de Moerheimstraat 84 in Dedemsvaart. Vooraf krijgt u een korte rondleiding door de tuinen.

We geven de workshop op de volgende avonden:


 • Donderdag 16 september van 19.00 tot 21.30 uur
 • Dinsdag 21 september van 19.00 tot 21.30 uur
 • Dinsdag 28 september van 19.00 tot 21.30 uur

De gratis workshop helpt u bij het maken van een groene en bloeiende tuin waar u graag komt. Een tuin met meer kleur en meer leven, goed voor uw gezondheid, de natuur én voor het klimaat. Tijdens de workshop geven ervaren natuurexperts u tips en voorbeelden. We geven de workshop samen met het IVN (instituut voor natuureducatie), de Vogelbescherming en de vereniging voor veldbiologie (KNNV).
Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.hardenberg.nl/levendetuin.


26-8-2021 11:56

Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de hoek van de Vergouwlaan en Dokter Willemslaan. Dat heeft het college van B&W besloten. De beide schoolgebouwen waar de scholen nu gehuisvest zijn, zijn aan vervanging toe. Tijdens de sloop en de nieuwbouw van het nieuwe schoolgebouw in 2022 worden beide scholen ondergebracht...

Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag zitten nu naast elkaar in twee schoolgebouwen aan de Vergouwlaan in Slagharen. Beide schoolgebouwen zijn verouderd. In het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs is geregeld dat de schoolgebouwen in 2022 vervangen worden.
De basisscholen hebben aangegeven samen in één gemeenschappelijk schoolgebouw van 1 of 2 bouwlagen gevestigd te willen worden. Het blijven wel twee scholen. De scholen kunnen naast het gebouw ook het schoolplein en de parkeerplaatsen delen. Ook willen de scholen graag dichtbij de sporthal gevestigd blijven. In het nieuwe schoolgebouw moet ruimte zijn voor maximaal 300 leerlingen.
Samen met de schoolbesturen en Plaatselijk Belang Slagharen is onderzocht wat de beste plek is voor een nieuw schoolgebouw. Hiervoor zijn meerdere plekken in Slagharen onderzocht. Er is onder andere gekeken naar de beschikbare ruimte, verkeersveiligheid, de afstand tot de sporthal en duurzaamheid. 

De huidige plek op de hoek van de Vergouwlaan en de Dokter Willemslaan heeft de voorkeur van de schoolbesturen. Hier is voldoende ruimte voor een schoolgebouw van 1 of 2 bouwlagen. Sporthal 't Noorderslag ligt op een steenworp afstand. Ook is op deze plek ruimte voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor een kiss & ride gebied.
Het terrein kan verkeersveilig ingericht worden zodat fietsende/lopende leerlingen en auto’s elkaar op het schoolterrein niet tegenkomen. Bovendien is er nog ruimte om in de toekomst op het terrein buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf te bouwen. 

De voorkeur van Plaatselijk Belang Slagharen gaat uit naar een plek bij de sporthal. Plaatselijk Belang ziet mogelijkheden ziet voor een koppeling met de sporthal, het multifunctioneel gebruiken van ruimtes en woningbouw op de huidige locatie van de scholen. Wel begrijpt Plaatselijk Belang de voorkeur van de schoolbesturen. 


Het college van B&W heeft ingestemd met nieuwbouw van het schoolgebouw op de huidige plek op de hoek van de Vergouwlaan en de Dokter Willemslaan. Het plan wordt nu samen met de scholen uitgewerkt. Omwonenden en Plaatselijk Belang Slagharen worden hierbij betrokken. In het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs is geld gereserveerd voor de nieuwbouw van het schoolgebouw in 2022. De scholen moeten tijdens de sloop en de nieuwbouw worden ondergebracht in een tijdelijke locatie. 


De bouw van een nieuw schoolgebouw van 1 bouwlaag past binnen het bestemmingsplan. Wanneer er gekozen wordt voor een gebouw van 2 bouwlagen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. 


20-8-2021 13:52

Het riet in het Vechtpark langs het evenemententerrein aan de Heemsermarsweg krijgt een nieuwe bestemming als rietmoeras bij de Kruserbrink. Dit gebeurt tussen 1 september en 15 oktober.

Het riet halen we over een afstand van 250 meter weg voor een beter uitzicht en een betere recreatieve beleving rond het haventje en het evenemententerrein.


Bouwhuis GWW uit Beerzerveld gaat het riet voor ons verplaatsen. Zij maaien eerst het riet. Daarna graven ze de grond met rietwortels af. Ze vullen dit op met andere grond en ingezaaid gras.

Rietmoeras voor een betere natuur


Het riet dat ze weghalen, verplaatsen zij naar de Kruserbrink. Het krijgt hier in de vorm van een rietmoeras een plaats bij de Monding Oude Radewijkerbeek vlakbij de Kruserbrink en de brug aan de J.C. Kellerlaan. Op deze plek versterkt het riet de natuur. Het brengt verschillende nieuwe soorten vogels naar deze plek. Zoals de Rietzanger en de Blauwborst. De natuur kan daardoor in dit deel van het Vechtpark beter worden.

In de overzichtskaart (PDF, 182 kB) ziet u op welke plek we het riet weghalen. En op welke plek het rietmoeras komt.


12-8-2021 11:48

De Simac Ladies Tour van 24 tot en met 29 augustus gaat door. Op woensdag 25 augustus is de etappe Zwolle-Hardenberg. De start is om 11.00 uur op het Stadionplein in Zwolle. Bij de start is geen publiek toegestaan. Aan de route zelf is publiek met inachtneming van 1,5 meter afstand welkom. De finish is om 14.30 uur op de Prins Bernhardbrug in Hardenberg.

Bij de finish kunnen maximaal 750 mensen aanwezig zijn. Daarvoor kan ter plekke een gratis toegangsticket opgehaald en ingevuld worden. Het scannen van de QR-code in de corona app met legitimatie verplicht. De laatste 1,5 uur is live te zien op RTV Oost en Eurosport.

Door de organisatie wordt een aanvullend pakket van maatregelen genomen. Na een intensief traject van overleg met de acht betrokken gemeenten die start en/of finishplaats zijn en alle betrokken vergunningverleners is daartoe besloten. Met deelname van teams als SD Worx, Jumbo-Visma, FDJ, DSM en Trek-Segafredo staat de wereldtop aan de start.

De organisatie van de Simac Ladies Tour is alle betrokken gemeenten, instanties en alle andere betrokkenen dankbaar dat het met de genomen maatregelen mogelijk is om de Simac Ladies Tour doorgang te laten vinden, zo zegt organisator Thijs Rondhuis: "Op deze wijze effenen we samen de weg voor andere grote evenementen om met dezelfde maatregelen wielersport op het hoogste niveau met het profiel publieksevenement weer mogelijk te maken.’’ De Simac Ladies Tour is de enige etappekoers in de Benelux die de hoogste Women’s WorldTour-status heeft. De wedstrijd heeft traditiegetrouw een zeer sterk deelnemersveld aan het vertrek, deze keer is de Simac Ladies Tour ook een uitgelezen kans om goed voorbereid aan het WK in Vlaanderen te beginnen enkele weken later. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Marianne Vos, Lisa Brennauer, Annemiek van Vleuten en Chantal van den Broek-Blaak.


4-8-2021 10:51

Hebt u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in de Veiligheidsmonitor 2021 worden gesteld aan 1951 inwoners van de gemeente Hardenberg.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint rond 11 augustus; de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Maarten Offinga legt de nadruk op het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is noodzakelijk dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen.” Het is belangrijk dat de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen als zo veel mogelijk mensen de vragenlijst invullen krijgen we een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de afgelopen jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.


28-7-2021 10:26

Vanaf 2 augustus krijgen we een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Het computersysteem moet hiervoor worden aangepast. Daarom kunt u op donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli geen (spoed)aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart doen.

Het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157 en aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer. De nieuwe identiteitskaart bevat:

 • Een EU-vlag met de letters NL;
 • Een nieuw Kinegram (transparant beeld dat van kleur en vorm verandert door het document te kantelen);
 • Twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip;
 • Het burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Omdat voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart vanaf 2 augustus vingerafdrukken moeten worden gemaakt, worden ons computersysteem aangepast. Daarom kunt u op donderdag 29 en vrijdag 30 juli geen aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart doen.

Tijdens de bouwvakperiode is de Publieksdienst locatie Dedemsvaart (in de Baron) gesloten. Vanaf maandag 23 augustus zijn wij weer open. Als u in deze periode toch een reisdocument of rijbewijs nodig heeft, dan kunt u een afspraak inplannen in het gemeentehuis in Hardenberg.


16-7-2021 14:47

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in de raadsvergadering van juli 2021 de omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld. De vastgestelde omgevingsvisie ligt vanaf nu ter inzage.

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal. Het verhaal is te lezen in het magazine Landstad Hardenberg dat binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd in de gemeente Hardenberg.
De omgevingsvisie Landstad Hardenberg beschrijft de ontwikkeling van Hardenberg. Hoe de gemeente veranderde van lokaal georiënteerde plattelandsgemeente in de jaren '50 van de vorige eeuw tot een krachtige en vitale gemeente met economische groei, bruisende centra, prettige woonkernen, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. De omgevingsvisie richt zich op het vasthouden en verder uitbouwen van die kracht en groei. De gemeente Hardenberg wil zich ontwikkelen tot Landstad Hardenberg.

Krachtig knooppunt in Noordoost Nederland


In Landstad Hardenberg komt het beste van twee werelden samen. De voordelen en voorzieningen van een stad en de charme, rust en ruimte van ons platteland. Landstad Hardenberg heeft in 2040 meer dan 65.000 inwoners. Dankzij het samenspel tussen stad en platteland is Landstad Hardenberg een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van Noordoost Nederland.
Met Hardenberg als tweede stad op de Vechtdalas is de streekfunctie verder uitgebouwd. De gemeente is goed bereikbaar en mensen van ver buiten de gemeentegrenzen komen naar Hardenberg voor de vele voorzieningen. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.
Het vergezicht voor Landstad Hardenberg wordt in de omgevingsvisie uitgewerkt langs vier thema's:
 • Hardenberg in balans: over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.
 • Hardenberg voor elkaar: over de ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen.
 • Hardenberg knooppunt: over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente.
 • Hardenberg duurzaam: over de manier waarop de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt.

Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

De omgevingsvisie is vastgesteld


De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie Landstad Hardenberg in de raadsvergadering van 6 juli 2021 vastgesteld. De omgevingsvisie ligt vanaf 15 juli ter inzage. Tegen de vastgestelde omgevingsvisie staat geen beroep open.
De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past. Het magazine Landstad Hardenberg wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid in de gemeente Hardenberg. Wie geen ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen, ontvangt geen magazine. Het magazine is daarom ook te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad.


15-7-2021 11:06

De nieuwe editie van het magazine Hallo! Hardenberg is uit. Het magazine staat vol verhalen over actuele ontwikkelingen in het centrum van Hardenberg.

In deze derde editie staan verhalen over de plannen en projecten waarmee verschillende partijen het centrum van Hardenberg nog mooier en sterker maken.
Zo is er aandacht voor het ontwerp voor het Badhuisplein. Want dit plein krijgt een nieuwe groene inrichting en wordt verkeersveiliger gemaakt. Ook lees je welke ideeën er zijn voor het sfeervoller maken van de Markt. De Watersportvereniging vertelt over de vernieuwde haven.
De plannen voor De Spinde zijn bijna klaar. Dit winkelgebied gaat veranderen in een aantrekkelijk plein. En er komt nieuwe bebouwing. Het ontwerp is te zien in Hallo! Hardenberg.
De parkeercoördinator vertelt hoe het gaat met de veranderingen van het parkeerbeleid en de voorbereidingen voor het vervangen van de apparatuur. De stichting Centrummanagement kijkt vooruit en wil de binnenstad van Hardenberg nog meer op de kaart zetten. Verder is er in het magazine aandacht voor de nieuwe skyline van Hardenberg en de afronding van de wijk Slotgraven.

Hallo! Hardenberg beschikbaar bij één van de afhaalpunten


Het magazine is inmiddels huis-aan-huis bezorgd bij alle huishoudens in de stad Hardenberg. Geen exemplaar ontvangen? Haal dan een magazine op bij één van de afhaalpunten:
 • Gemeentehuis
 • Informatiepunt Hardenberg
 • Bibliotheek Hardenberg (LOC)
 • Bakker Bart
 • Blij
 • Brasserie de Markt
 • De Koffiepot
 • Albert Heijn
 • Jumbo


13-7-2021 15:29

Maandagmiddag 12 juli 2021 was er rond 16.00 uur een zedenincident op camping de Zandstuve aan de Grote Beltenweg in Rheeze. De politie is direct een onderzoek gestart. Het incident van 12 juli is vergelijkbaar met het incident dat op 25 april op dezelfde locatie plaatsvond.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen hebt. Hiervoor kunt u ons telefonisch bereiken op 14 0523. Wij kunnen u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur te woord staan.

Meer informatie vindt u ook op de website van de politie.


8-7-2021 09:15

Jongeren in de gemeente Hardenberg hoeven zich deze zomer niet te vervelen. Gemeente Hardenberg, De Stuw, Sportservice Groep en Cultuurkoepel Vechtdal organiseren de hele zomervakantie een uitgebreid activiteitenaanbod. Er is zelfs een heuse Gewoon Actief on Tour-bus die iedere week een locatie bezoekt en daar sport- en spelactiviteiten organiseert. En ook theater de Voorveghter sluit op enkele...

"Vanuit ons programma Gewoon Gezond, maar ook vanuit het IJslands model zetten we vol in op de omgeving van jongeren. Want een gezonde jeugd, betekent een gezonde toekomst", vertelt wethouder Alwin te Rietstap.
"In de tweede meting van het IJslands model gaven jongeren aan, dat ze minder middelen gebruiken. Corona heeft daar deels mee te maken. Maar ook de extra inspanningen in Dedemsvaart door de scholen, ouders en jongeren zelf. De pilot is afgerond, maar IJsland heeft laten zien dat het vooral een kwestie van lange adem is. Daarom blijven we inzetten op de omgeving van de jongeren. Het organiseren van activiteiten in periodes waar zij weinig afleiding hebben zoals de vakanties is daar één onderdeel van", aldus de wethouder.

Structureel aanbod tijdens schoolvakanties


Tijdens het afgelopen coronajaar, organiseerde de gemeente samen met De Stuw al verschillende activiteiten voor jongeren in de vakanties. Om deze activiteiten een meer structureel karakter te geven, is de samenwerking uitgebreid met Sportservice Groep en Cultuurkoepel Vechtdal.
De partners willen elke schoolvakantie in 2021 en 2022 een breed aanbod aan activiteiten aanbieden aan jongeren: van basisschool tot en met de leeftijd van 18 jaar. Ook de zwembaden in de gemeente dragen een steentje bij met verschillende activiteiten. Het aanbod is breed: het gaat om sport- en spel, theater, online, outdoor en creatieve activiteiten. Voor iedere jongere is er iets te doen.

Gewoon Actief on Tour


Naast alle activiteiten, gaat deze zomervakantie ook de Gewoon Actief On Tour bus op pad. De bus komt op 6 plekken in de gemeente, en organiseert op die locaties sport- en spelactiviteiten voor de jeugd. Op www.gewoonactief.nl zijn zowel de route van de tourbus als alle andere activiteiten voor de jeugd te zien. 

Jongeren kunnen zich via de website opgeven voor een activiteit. Voor Gewoon Actief on Tour hoeven ze zich niet op te geven. Daaraan kan iedereen meedoen.

Theater op locatie door theater De Voorveghter


Ook theater de Voorveghter draagt bij aan zomertour van Gewoon Actief. Op verschillende locaties  is een voorstelling van theatergezelschap 'De vertellende piano' te zien. Dit is een muzikale voorstelling over het sprookje Assepoester met veel interactie tussen de spelers en het publiek. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar.
Opgeven voor de activiteiten kan via www.gewoonactief.nl.
Veel activiteiten zijn gratis, voor sommige wordt een bijdrage gevraagd. 


8-7-2021 09:14

Samen buiten spelen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Om het buiten spelen en samenzijn te stimuleren maakt de gemeente een nieuwe visie op samen spelen in de openbare ruimte. De gemeente vraagt kinderen om mee te denken met deze nieuwe visie. Na de zomervakantie worden rondgangen met kinderen georganiseerd en een enquête uitgezet. Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe...

Wethouder Mary Looman: "Wij willen graag dat kinderen naar buiten kunnen om te spelen. Maar ook dat ze mee kunnen doen, ongeacht eventuele beperkingen. Hiervoor is het belangrijk dat de buitenruimte uitnodigt tot spelen en samen zijn. We willen dan ook graag van kinderen en jongeren zelf weten wat zij belangrijk vinden."
Op dit moment heeft de gemeente geen speelvisie. Bij de nieuwe visie gaat de gemeente uit van het Samen-Speel-akkoord uit 2019 van de VNG en de Vereniging voor het gehandicapte kind, waaraan ook de voormalige minister van gehandicaptenzaken, Rick Brink heeft bijgedragen.

Na de zomervakantie start een participatietraject 


Er worden fysieke rondgangen met kinderen door hun buurt georganiseerd, waarin kinderen laten zien waar en hoe zij het liefst spelen. Ook start een digitale enquête. Via de jongerenwerkers van de Stuw worden gesprekken met jongeren gehouden.
Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met  (professioneel) betrokkenen om mee te denken over de nieuwe visie. Zoals het Platform Inclusief, maatschappelijke organisaties, de (lokale) Speeltuinbende, het buurt- en jongerenwerk en andere kennis- en ervaringspartners.

Buitenspelen zorgt voor meer bewegen en een gezonde leefstijl later


Tijdens het buiten spelen krijgen kinderen beweging, kunnen ze zich uitleven en leren ze omgaan met andere kinderen. Dit zorgt ervoor dat ze ook op latere leeftijd meer bewegen en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Een gezonde jeugd, heeft een dus gezonde toekomst.
Dit sluit aan bij het programma Gewoon Gezond dat de gemeente Hardenberg inzet op de bewegen en voeding. Kinderen spelen veel minder buiten dan vroeger. Daar zijn veel verschillende oorzaken voor te geven. Oorzaken kunnen liggen op het fysieke vlak bijvoorbeeld een tekort aan goede speelplekken of op sociaal vlak. 


8-7-2021 08:04

Het schooljaar is (bijna) voorbij en de zomervakantie begint. Wilt u op vakantie gaan en bent u of is uw kind nog niet gevaccineerd? GGD IJsselland beschikt over extra BioNTech/Pfizer-vaccins, zodat jongeren en andere mensen sneller terecht kunnen voor hun vaccinatie.

Op die manier kunt u of kan uw kind in elk geval met één prik op vakantie en de tweede prik na de vakantie maar nog vóór het nieuwe werk- of schooljaar krijgen.
Maak de afspraken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of door te bellen met 0800 7070 (7dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur). Zo gaat u gezond op reis en komt u gezond weer terug.


6-7-2021 16:18

In 2022 start in het Vechtdal de Vakschool 100% Gastvrij. Dit is de eerste opleiding in Nederland waar mensen voor en door ondernemers in de vrijetijdssector worden opgeleid. De leerlingen doen de juiste praktijkervaring op. Na hun opleiding kunnen ze aan de slag bij een van de werkgevers in het Vechtdal.

Wethouder Alwin te Rietstap (economie) van de gemeente Hardenberg: "We willen als Vechtdal uitgroeien tot de meest gastvrije regio van Nederland. We ontvangen onze gasten bij een van de vele mooie bedrijven in de vrijetijdssector. De sector blijft de komende jaren groeien. Maar die bedrijven hebben daarvoor wel gemotiveerde en goed opgeleide mensen nodig. Die de juiste houding, vakkennis en vaardigheden hebben die passen bij het gastvrije Vechtdal. De Vakschool 100% Gastvrij leidt gemotiveerde leerlingen in de praktijk op. De ondernemers verwelkomen deze talenten in hun bedrijf."

De juiste opleiding en zicht op een baan


Werken in de vrijetijdsector biedt veel kansen en mogelijkheden. Toch bestaat het beeld onterecht dat werken in de sector weinig perspectief biedt. De mensen die er werken, hebben vaak niet de juiste opleiding. Dat komt omdat bestaande opleidingen en de praktijk nu niet goed op elkaar aansluiten. Ook lopen het schooljaar en het vakantieseizoen niet gelijk. Leerlingen doen hierdoor te weinig praktijkervaring op. Daarom ontbreekt vaak ook de servicegerichte instelling die zo belangrijk is in een sector waar gastvrijheid centraal staat.
Om deze uitdaging aan te pakken, bundelen werkgevers in de vrijetijdssector hun krachten met onderwijsinstellingen en overheden in het Vechtdal. Ze hebben het initiatief genomen tot de Vakschool 100% Gastvrij. Hier gaan de werkgevers de mensen zelf op een goede manier opleiden en bieden ze leerlingen zicht op een baan.

Uniek in Nederland


Alwin te Rietstap: "Deze vakschool is uniek in Nederland. Want de werkgevers bepalen zelf hoe de opleiding eruit gaat zien, zodat het past bij waar zij behoefte aan hebben. En ze bieden deze mensen een volwaardig carrièreperspectief met een marktconforme beloning."
De Vakschool onderscheidt zich door een duidelijke en onderscheidende visie op praktijkgericht onderwijs. Studenten leren vanuit de praktijk, ondersteund door een theoretisch kader. Dat betekent dat ook de theorie helemaal toegespitst is op het toepassen in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt nu al op een vergelijkbare manier binnen het Regionaal Techniek Centrum (RTC). Alwin te Rietstap: "Bij het uitwerken van de plannen voor de Vakschool 100% Gastvrij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van het RTC met dit bewezen onderwijsmodel."
De leerlingen gaan 1 dag per week naar school. Daarnaast werken ze 4 dagen bij een bedrijf in het Vechtdal. De leerlingen moeten solliciteren om aangenomen te worden. Daarbij hoort een selectieprocedure in de praktijk. Alle leerlingen volgen een basisopleiding waar ze de juiste service leren.

Bedrijven kunnen groeien en bloeien


De opleiding is niet alleen bedoeld voor jongeren, maar richt zich nadrukkelijk ook op mensen die van baan veranderen of opnieuw in de vrijetijdssector willen werken. Tijdens de opleiding zijn de leerlingen in dienst van de Vakschool. Vervolgens worden ze gedetacheerd bij de aangesloten bedrijven.
"Daar krijgen ze de kans zichzelf te ontwikkelen op de manier die bij hun carrièreperspectief past. Na het afronden van de opleiding kunnen ze hun carrière in de vrijetijdssector voortzetten bij een van de werkgevers in het Vechtdal. Zo behouden we talenten in de regio. En kunnen bedrijven in de vrijetijdssector groeien en bloeien. Dat is goed voor een vitale economie. Daar profiteren we allemaal van", zegt Alwin te Rietstap.

Stichting 


Om de komst van de Vakschool 100% Gastvrij mogelijk te maken, hebben de werkgevers in het Vechtdal een stichting opgericht. Deze stichting geeft de opleiding verder vorm. Hiervoor werken de ondernemers samen met het Alfa-college. Ook ziet de stichting toe op de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting bij de praktijk en de behoefte van de werkgevers.
Vanaf de tweede helft van dit jaar werkt de stichting de leerlijnen verder uit. Dan start ook de werving van leerlingen. De eerste lichting leerlingen kan in september 2022 starten met de opleiding.

Actieplan werk en lokale Human Capital Agenda


Het plan voor de Vakschool 100% Gastvrij is een van de acties uit het Actieplan Werk dat de gemeente Hardenberg samen met werkgevers heeft gemaakt. Ook is het een onderdeel van de lokale Human Capital Agenda waar de gemeente Hardenberg aan werkt.
Beide plannen richten zich op het zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel. De gemeente Hardenberg heeft dit initiatief voor de Vakschool 100% Gastvrij met inzet van een kwartiermaker dan ook verder aangejaagd. 

Meer weten?


Wil je meer weten of heb je belangstelling om de Vakschool 100% Gastvrij te gaan volgen? Neem dan contact op met kwartiermaker Bert Flierman: 06 516 944 23 of b.flierman@satori.nu.


6-7-2021 16:13

De gemeente Hardenberg helpt jongeren die voor structurele overlast zorgen om hun vrije tijd op een positieve manier in te vullen en aan hun toekomst te werken. Hiervoor is de gezamenlijke aanpak RE-ACT! ontwikkeld.

"Met de meeste jongeren in de gemeente Hardenberg gaat het gelukkig goed", vertelt procesregisseur Marijn. "Zij zijn bezig met hun ontwikkeling of starten hun carrière. Er is echter ook een kleine groep jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar die op verschillende plekken zorgt voor structurele overlast. Deze jeugdgroepen vertonen hinderlijk gedrag. Soms handelen ze zelfs in (hard)drugs of houden ze zich bezig met andere criminele activiteiten. Ook gebeurt het dat criminele jongeren andere jongeren ronselen voor hun criminele activiteiten."

Gezamenlijke aanpak RE-ACT!


Da afkorting RE-ACT! staat voor Response on negatieve Attitude (of youth), Choose and Turn! De gezamenlijke aanpak richt zich op de jeugdgroepen die voor structurele overlast zorgen. De gemeente wil de overlast door deze jeugdgroepen verminderen. En voorkomen dat jongeren onderdeel worden van zo'n groep die voor problemen zorgt.
Verschillende lokale organisaties doen mee. Naast de gemeente, politie en toezichthouders zijn ook Samen Doen, het jongerenwerk van De Stuw en leerplicht betrokken. Als het nodig is sluiten ook HALT, instellingen zoals de jeugdreclassering, het Openbaar Ministerie en de raad voor de Kinderbescherming aan.

In gesprek met de jongeren


Procesregisseur Marijn: "Rode draad van de aanpak is dat we deze jongeren uit de anonimiteit halen en met de jongeren en hun ouders in gesprek gaan over hoe ze het tij kunnen keren."
Wanneer er sprake is van structurele overlast brengen de partijen de betrokken jeugdgroep en het gedrag in beeld. Marijn: "Informatie van de politie en de toezichthouders is hiervoor belangrijk. Samen met de jongerenwerkers proberen politie en toezichthouders in contact te komen met de jongeren. Ook om te kijken wie welke rol speelt in de jeugdgroep. Want sommige jongeren hebben een positieve invloed in de groep en anderen juist een negatieve. Ook zijn sommige jongeren meer vatbaar voor overlastgevend of zelfs crimineel gedrag."

Aanpak op maat


Op basis van het beeld en de mate van overlast bepalen de partners welke aanpak nodig is. Soms richt de aanpak zich op individuele jongeren. Dan vindt er bijvoorbeeld een huisbezoek plaats een gesprek met de ouders. Bij crimineel gedrag komt er een gesprek met de jeugdagent.
"We proberen de jongeren te stimuleren hun vrije tijd op een andere en positieve manier in te vullen die bijdraagt aan hun ontwikkeling en toekomst." De aanpak kan zich ook richten op de totale groep richten. Volgens Marijn worden ook de ouders betrokken en aangesproken op het gedrag van hun kind. "We willen stimuleren dat de ouders van betrokken jongeren onderling contact zoeken om afspraken te maken over hun kinderen."

Brief van de burgemeester


De jongeren krijgen een brief van de burgemeester waarin staat dat zij onderdeel zijn van de RE-ACT!-aanpak en dat er zorgen zijn over het overlastgevende gedrag. "De jongeren weten dan dat hun gedrag wordt besproken, dat dit gedrag gevolgen kan hebben voor hun toekomst en wat zij zelf kunnen doen om het tij te keren."
Ook de ouders krijgen een brief wanneer de betrokken jongeren minderjarig zijn en/of nog thuis wonen. "We blijven de jongeren of de groep volgen en bespreken regelmatig de voortgang. Wanneer er voldoende stappen zijn gezet en de jongere(n) geen overlast meer veroorzaken, stopt de aanpak. Ook hiervan krijgen de jongeren en hun ouders en brief", aldus de procesregisseur.

RE-ACT! in Hardenberg, Dedemsvaart en De Krim


De RE-ACT! aanpak wordt nu toegepast in Hardenberg, Dedemsvaart en De Krim. In Dedemsvaart zorgde een jeugdgroep voor overlast. Doordat de samenwerkende partijen de signalen hierover met elkaar gedeeld hebben, is dit grotendeels opgelost. Jongerenwerk heeft nog contact met de jongeren om ze te helpen met activiteiten voor hun vrije tijd.
In Hardenberg heeft een groep jongeren onlangs een brief van de burgemeester gehad. Hier zijn politie en jongerenwerk met de jongeren en hun ouders in gesprek geweest. Ook HALT is ingeschakeld. Met de meeste jongeren en hun ouders zijn afspraken gemaakt. De overlast door deze jeugdgroep is verminderd, maar de jongeren blijven nog wel onderdeel van de RE-ACT!-aanpak.
Ook in De Krim was een jeugdgroep die voor overlast zorgde. Ook hier werd de RE-ACT!-aanpak met succes toegepast. De jongeren kregen een brief van de burgemeester en HALT was betrokken. Inmiddels werkt jongerenwerk samen met lokale partijen aan activiteiten voor deze jongeren. Burgemeester Maarten Offinga ging onlangs in gesprek met deze jeugdgroep. "We hebben dingen gedaan die niet handig zijn en zeker dingen uitgevreten", vertelden de jongeren uit De Krim aan de burgemeester. "Maar we hebben ook het idee dat alleen de negatieve dingen gezien worden. En we krijgen soms ook de schuld van dingen die we niet gedaan hebben. We willen best onze eigen rommel opruimen, maar niet de rommel van een ander."
De jongeren gaven aan dat ze liever zien dat er met hen dan over hen gepraat wordt. "Het wordt gelijk groot gemaakt. En dan is het moeilijk om niet boos te worden." De jongeren vertelden ook dat ze graag een eigen plek willen. "Overal waar we zitten, worden we weggestuurd."
Volgens burgemeester Maarten Offinga was het een positief gesprek. "Het zijn vriendelijke jongens en meiden die het zich best aantrekken wat er gebeurd is. Ze willen graag een stap naar voren zetten. En actief meedoen in het dorp. De wil is er dus wel. Ik hoop dat ze de kans krijgen én pakken om actief mee te doen in het dorp. We kunnen er alleen samen voor zorgen dat iedereen in harmonie met elkaar samenleeft."

Meldpunt jeugdoverlast


Inwoners die overlast ervaren van jongeren of last hebben van criminele jeugd kunnen terecht bij het meldpunt jeugdoverlast op www.hardenberg.nl. Ook deze informatie kan eraan bijdragen dat de betrokken partijen overlastgevende jeugdgroepen eerder in beeld hebben zodat zij in actie kunnen komen. Een melding doen kan anoniem. Het delen van contactgegevens helpt wel. Dan kunnen gemeente, politie of het jongerenwerk contact opnemen als zij nog vragen hebben over de melding.
Het meldpunt jeugdoverlast is niet bedoeld voor acute zaken. Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met de politie of handhaving.


5-7-2021 17:33

De 13-jarige Sven Profijt uit De Krim is vandaag gehuldigd door wethouder Martijn Breukelman. Sven werd vorige maand in Boedapest (Hongarije) Europees kampioen Muay Thai kickboksen.

Sven won al verschillende nationale en Europese kampioenschappen. Daar kwam vorige maand in Boedapest een nieuwe titel bij.
In december reist Sven voor het wereldkampioenschap Muay Thai af naar de Thaise hoofdstad Bangkok.

Wethouder Breukelman feliciteerde Sven vandaag in het gemeentehuis in Hardenberg met zijn uitstekende prestatie.


1-7-2021 17:41

Op verschillende plekken in de gemeente Hardenberg vindt u opvallende spuitkrijt pictogrammen van producten die in de pmd-container horen. Niet alleen een vriendelijk geheugensteuntje voor welk product in welke container moet, maar samen vormen de pictogrammen ook de oplossing van een puzzel waarmee u een mooie prijs kunt winnen.

In totaal zijn er 10 verschillende pmd-pictogrammen. Elk pictogram heeft een nummer en laat een product zien (met omschrijving) dat in de pmd-container mag. Hebt u ze allemaal gevonden? Ga dan naar www.terugwinnaars.nl en los de puzzel op.

Door de nummers op de pictogrammen weet u in welke volgorde u de omschrijvingen van de producten moet invullen. Als u alle omschrijvingen hebt ingevuld, ziet u de oplossing in de verticale rode balk. Stuur deze oplossing naar communicatie@hardenberg.nl. U maakt dan kans op een Stad Hardenberg waardebon ter waarde van €50! Uit de goede inzendingen loten we maandag 12 juli een winnaar.


Bij het opspuiten van de pictogrammen hebben we milieuvriendelijk spuitkrijt gebruikt. Dit krijt lost vanzelf weer op.


1-7-2021 10:29

De tweede etappe van de Simac Ladies Tour voert op woensdag 25 augustus van Zwolle naar Hardenberg. Met de start in de Overijsselse provinciehoofdstad eren de organisatie van deze Women’s WorldTour-wedstrijd en de gemeente Zwolle twee wielerkampioenes uit deze stad: Anna van der Breggen en Kirsten Wild. Beide rensters zetten na dit jaar een punt achter een succesvolle loopbaan. Hardenberg is de...

Het startschot van deze etappe klinkt op het Rodetorenplein in Zwolle. De rensters vertrekken voor de 135 kilometer lange etappe richting Hasselt, waar Anna van der Breggen opgroeide. Via de Lichtmis en Ommen wordt vervolgens Hardenberg bereikt, waar nog twee plaatselijke lussen worden verreden voordat er gefinisht wordt op de Europaweg. Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met deze ‘Ode aan twee wielerkampioenes’. “Anna van der Breggen en Kirsten Wild hebben veel betekend voor het Nederlandse wielrennen en sportief met ritzeges en podiumplaatsen in het eindklassement ook hun sporen verdiend in onze ronde. De inwoners van Zwolle, Hasselt en de wijde regio krijgen nu de gelegenheid deze twee rensters nog een keer in actie te zien en nog een keer met een applaus of toejuiching hun waardering te laten blijken. Hardenberg is voor ons als organisatie bekend terrein. We finishten hier al veelvuldig met Olympia’s Tour.”

Anna van der Breggen is momenteel de regerend wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en won vijf jaar geleden de olympische wegtitel in Rio de Janeiro. Op haar erelijst prijken alle grote wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, het NK en EK, de Giro voor vrouwen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Kirsten Wild verdiende haar sporen op de weg met klassieke zeges in onder meer Gent-Wevelgem, de Prudential Ride London en Brugge-De Panne. Bovendien won ze tien ritten in de Simac Ladies Tour. Op de piste heeft de Zwolse wereldtitels op onder meer het omnium, de madison en de scratch behaald.


23-6-2021 16:42

In Hardenberg werken boeren aan nieuwe vormen van duurzame landbouw. Wethouder Alwin te Rietstap nam vandaag samen met een aantal agrariërs een kijkje bij een proefveld van akkerbouwer Roland Velema in De Krim. Hier worden bloemrijke akkerranden ingezaaid. En op een proefperceel worden meerdere gewassen in stroken geteeld. Op deze stroken worden maatregelen genomen die horen bij de zogenaamde...

De boeren willen kijken of de gewassen hierdoor minder last hebben van ziekten en plagen. Als dat hiermee lukt, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit is goed voor de planten en dieren die boven én onder de grond leven.

Vruchtbare Kringloop Overijssel
Akkerbouwer Velema doet mee aan een van de studiegroepen van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Doel van deze studiegroep is het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. Wethouder Alwin te Rietstap is enthousiast: “De meeste studiegroepen richten zich op de melkveehouderij. In Hardenberg hebben we ook een enthousiaste groep met akkerbouwers. Het is goed om te zien dat zij met deze duurzame manier van landbouw aan de slag gaan.” 

Als zoon van een akkerbouwer vindt de wethouder de praktijkproeven boeiend. “We zoeken hoe we landbouw en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en aanpassing aan het klimaat kunnen verbinden. Wat hier gebeurt is daar een mooi voorbeeld van. Heel bijzonder en inspirerend! Ik zie veel mooie ideeën die in praktijk worden uitgeprobeerd. Alleen dan ontdek je wat werkt.”

Regeneratieve landbouw
Regeneratieve landbouw is een duurzame vorm van landbouw. Hierbij wordt de bodem zoveel mogelijk met rust gelaten door minder te ploegen. Chemische middelen worden zo min mogelijk gebruikt. Natuurlijke processen moeten hun werk kunnen doen. Zo is het de bedoeling dat zoveel mogelijk zonlicht wordt omgezet in zowel het landbouwgewas als in humus om de bodem te verrijken. Humus is erg belangrijk voor een gezonde bodem. Het werkt als een spons om water vast te houden voor drogere periodes. 

Door verschillende gewassen op één stuk grond te verbouwen wordt de grond zo lang mogelijk bedekt met gewassen. Ook dit maakt de bodem gezonder. Het opbouwen van een gezonde bodem met veel humus kost tijd. Op termijn moet dit goede opbrengsten met lagere kosten voor de ondernemer opleveren. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit, het klimaat en wordt CO2 vastgelegd in de bodem.

Proefproject
Roland Velema uit De Krim doet ook mee aan een proefproject ‘regeneratieve landbouw’ dat door het Ondernemershuis voor het Vechtdal naar het Vechtdal is gehaald en in het najaar start. Drie ondernemers uit het Vechtdal gaan samen met drie ondernemers uit de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe praktijkproeven doen met regeneratieve landbouw. 


23-6-2021 13:00

Achttien vrouwen hebben het integratieproject voor vrouwelijke statushouders succesvol afgerond. Binnen dit project SSTiP (Samen Statushouders Integreren & Participeren) zorgden de gemeente Hardenberg de afgelopen maanden met verschillende partners voor de begeleiding.

Het doel van het project was om de vrouwelijke statushouders te helpen om zichzelf te redden, mee te doen in de samenleving en uiteindelijk aan een baan te komen.

Statushouders lopen gedurende hun integratie vaak tegen verschillende uitdagingen aan. Dit kan te maken hebben met hun fysieke of mentale gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling. Een team van lokale partners heeft vanuit hun expertise bijgedragen in de persoonlijke ontwikkeling van de vrouwelijke statushouders.

Laatste fase


De laatste fase van het project was het opdoen van werkervaring. Via een werkstage hebben de vrouwelijke statushouders volop kennis kunnen maken met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Nu is het moment aangebroken dat de vrouwelijke statushouders het traject volledig hebben doorlopen. Dit laten we binnen de gemeente Hardenberg niet onopgemerkt voorbij gaan.

Uitreiken certificaat


Tijdens een afsluitende sessie ontvingen de deelnemers maandag 21 juni uit handen van wethouder Mary Looman een certificaat.
Mary Looman is trots op de deelnemers: "Ik ben blij om te zien dat de vrouwelijke statushouders het integratietraject succesvol hebben doorlopen. Ze hebben hier allemaal hard voor gewerkt. Voor deze vrouwelijke statushouders is meedoen in de samenleving en het hebben van een baan een belangrijke voorwaarde voor volledige integratie en participatie. Goed om te zien dat dit binnen onze samenleving met behulp van lokale werkgevers is bereikt. Daarvoor willen wij hen hartelijk danken. Want met behulp van onze lokale samenwerkingspartners en werkgevers zijn wij in staat een inclusieve arbeidsmarkt te creëren."


21-6-2021 17:01

Inwoners met geldproblemen kunnen via het Budgetloket op een gemakkelijke en laagdrempelige manier in contact komen met de gemeente. Via het loket wordt gekeken voor welke minimaregelingen men in aanmerking komt en welke hulp bij geldzaken de inwoner kan ontvangen.

Op de nieuwe website www.budgetloket-hardenberg.nl kunnen inwoners met geldvragen of problemen terecht. De website is overzichtelijk, eenvoudig en bevat alleen de nodige basisinformatie. Hiermee neemt de gemeente drempels weg die inwoners kunnen ervaren om contact op te nemen met de gemeente.
We stimuleren de inwoner over te gaan tot actie dit kan zijn bellen naar de gemeente of het invullen van een vragenlijst. Hierna worden ze verder geholpen door het Klantcontactcentrum, een inkomensconsulent of partnerorganisatie.

Wethouder Mary Looman: 'We willen alle inwoners die onze hulp nodig hebben bereiken.'


Het Budgetloket is opgezet om ervoor te zorgen dat inwoners de weg naar de gemeente en haar partners gemakkelijk weten te vinden. Wethouder Mary Looman: "Wij willen alle inwoners van de gemeente een eerlijke kans bieden. Dit betekent dat wij iedere inwoner die onze hulp nodig heeft willen bereiken. Geldproblemen zorgen vaak voor stress. Dit kan ervoor zorgen dat men het overzicht aan mogelijkheden kwijtraakt of niet goed begrijpt. Daarom is het Budgetloket zo simpel mogelijk en bieden wij informatie laagdrempelig en duidelijk aan."
Het Budgetloket is toegankelijk voor iedereen. De website is beschikbaar in twee talen en informatie wordt aangeboden op taalniveau A2. Mensen die minder digitaal vaardig zijn ontvangen de informatie in een folder.


18-6-2021 11:49

In de kleinere kernen worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Martijn Breukelman: "We zetten alles op alles om sneller en meer te bouwen. Want er is veel vraag naar nieuwe woningen. Ook in de kleinere kernen, waar bijvoorbeeld jongeren aangeven dat ze graag in het dorp te willen blijven wonen."

"Deze zomer geven we kavels uit in De Wieken in Lutten. En we bereiden plannen voor nieuwbouw voor in Sibculo en Mariënberg. We kijken ook naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor iedereen", aldus Breukelman.

24 nieuwe woningen in ’t Refter in Sibculo


In Sibculo is al een plan voor woningbouw. Maar er is nog meer vraag naar woningen. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de bouw van extra nieuwe woningen in gebied 't Refter. Dit gebied ligt aan noordkant van Sibculo. Tegenover de Plashofstraat en langs de Gemeenteweg.
Er is plek voor maximaal 24 nieuwe woningen. Het gaat om:
 • 10 twee-onder-een-kapwoningen
 • 5 vrijstaande woningen
 • Een blok van 4 rijwoningen voor sociale huur
 • Een blok van 5 rijwoningen voor senioren

Rijwoningen voor sociale huur en voor senioren


Wethouder Martijn Breukelman: "In 't Refter wordt gebouwd voor gezinnen, voor starters op de woningmarkt en voor ouderen. De gemeente geeft vrije kavels uit voor de twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande woningen. Met Vechtdal Wonen hebben we afspraken gemaakt over de bouw van rijwoningen voor sociale huur en voor senioren."

Om woningbouw in 't Refter mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van het bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 17 juni zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het ontwerp-bestemmingsplan op 5 juli tijdens een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 19.00 uur bekijken. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan tot 25 juni door te mailen naar of wilma.smilde@hardenberg.nl te bellen naar 0523 289 351.

Inschrijven voor een kavel in De Meerstal II in Kloosterhaar


Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 16 juli inschrijven voor een kavel in woonwijk De Meerstal in Kloosterhaar. In deze ronde geeft de gemeente 16 kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om:
 • 2 kavels voor een vrijstaande woning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 14 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

De loting en toewijzing van de kavels is na de zomervakantie gepland in september 2021.

Vrije kavels in De Wieken in Lutten


In De Wieken II in Lutten geeft de gemeente deze zomer 9 vrije kavels uit:
 • 5 kavels voor een vrijstaande woning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw. 

De inschrijving voor De Wieken sluit op donderdag 24 juni 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.  De loting en toewijzing vindt nog voor de zomervakantie plaats.


Inschrijfformulier


Het inschrijfformulier voor een kavel in De Meerstal II of De Wieken II in Lutten staat op www.hardenberg.nl/kavels. Hier staan ook de kaveltekeningen en is meer informatie te vinden.
Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar een medebouwer.  

Woonteam


Meer weten of wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor woningbouw? Mail of bel met het Woonteam: woonteam@hardenberg.nl of 14 0523.


18-6-2021 08:10

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) helpt mensen die het op dit moment financieel moeilijk hebben. Deze regeling is verlengd tot 1 oktober 2021.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen.


Hebt u door de coronamaatregelen minder inkomen? En bent u daarmee in financiële problemen gekomen?

Dan kunt u een vergoeding vragen vanuit de TONK.


Met deze vergoeding ontvangt u een bijdrage om uw hypotheek, huur of kosten voor gas, water en elektriciteit te kunnen betalen. De hoogte van de TONK-vergoeding hangt af van uw situatie. De maximale vergoeding is € 1.500 per maand per huishouden.


17-6-2021 07:00

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een kavel in woonwijk De Meerstal in Kloosterhaar. In deze ronde geeft de gemeente 16 kavels uit voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning.

Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

In woongebied De Meerstal in Kloosterhaar zijn in de afgelopen jaren vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Omdat er nog steeds veel vraag is naar nieuwbouwwoningen, ligt er een plan voor de bouw van maximaal 36 nieuwe woningen in De Meerstal II. Deze woningen worden niet allemaal in een keer gebouwd. Dat gebeurt in fases.

Zestien kavels in de eerste fase


In deze eerste fase geeft de gemeente 16 vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om:

 • 2 kavels voor een vrijstaande woning, een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 14 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw. 

Inschrijven via het formulier vanaf 17 juni tot 16 juli


Belangstellenden kunnen zicht vanaf donderdag 17 juni 2021  inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels. De inschrijving sluit op vrijdag 16 juli 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.
Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar een medebouwer.

Het Woonteam is bereikbaar via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. De loting en toewijzing van de kavels is na de zomervakantie gepland in september 2021. Inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Woningbouw kan nog dit jaar starten


Dit nieuwe deel van De Meerstal wordt na de zomer bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels rond de jaarwisseling bouwrijp. De bouw van woningen kan begin 2022 beginnen.


15-6-2021 07:44

Onderzoeksbureau KWIZ voert deze maand in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoeken uit naar de tevredenheid over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk voor de hulp aan inwoners vanuit de Jeugdwet en Wmo en is verplicht jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van gebruikers.
De informatie helpt om de ondersteuning nog verder te verbeteren. Daarnaast besteden we deze keer aandacht aan de mogelijke impact van corona.
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en alle informatie wordt anoniem verwerkt. Inwoners die een brief hebben ontvangen, kunnen de vragenlijst tot 30 juni inleveren.

De resultaten van de ervaringsonderzoeken worden later dit jaar gepubliceerd op deze website en  op www.waarstaatjegemeente.nl.


14-6-2021 16:37

De renovatie van de brug aan de Toeslagweg in Loozen is begonnen. De gemeente Hardenberg renoveert de brug aan de Toeslagweg in Loozen volgens de unieke SUREbridge-methode. Op de brug wordt een composiet laag aangebracht op de bestaande constructie.

De gemeente Hardenberg is de eerste plek waar dit innovatieve product wordt toegepast. "De gemeente Hardenberg staat open voor innovatieve toepassingen. Daarom hebben we ook gekozen om deze pilot te starten", aldus wethouder Nico Lansink Rotgerink.
"Door deze innovatieve methode, is de brug letterlijk en figuurlijk een brug naar de toekomst. Daarnaast is het ook nog eens een duurzame oplossing, omdat we de bestaande constructie kunnen blijven gebruiken. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. De brug in Hardenberg zou zo maar eens de eerste van veel bruggen kunnen zijn die op deze manier weer toekomstbestendig worden gemaakt."

Besparingen in materiaal, geld en tijd


De brug over de Radewijkerbeek aan de Toeslagweg zou normaal gesproken worden gesloopt en vervangen. Door het unieke concept van SUREbridge kan de bestaande constructie echter behouden blijven. Dit levert een kostenbesparing op van ongeveer 50% ten opzichte van een normale renovatie.
Het composiet versterkt de brug. Zodat deze ook geschikt is voor het toegenomen verkeer, en het zwaarder geworden landbouwverkeer. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken. Terwijl dat normaal zeker het dubbele is. Daarmee is de overlast voor de omgeving beperkt. De bouwteampartners verwachten dat de brug na oplevering veel zal worden bezocht door geïnteresseerde partijen. 

Voor het pilotproject is de gemeente Hardenberg een samenwerking aangegaan met Van Heteren, FiberCore Europe, Nepocon en Strukton.