Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

3-7-2020 09:12

‘De Rheezermaten komt tot leven!' vertelt het verhaal van de Rheezermaten. Het project is dit jaar winnaar geworden van de stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg. De initiatiefnemers Margé Hans van restaurant De Rheezerbelten, Sietse Hakkers van vakantiepark De Kleine Belties en Bert Nonkes ontvingen hiervoor uit handen van wethouder Alwin te Rietstap (voorzitter van het platform...

'De Rheezermaten komt tot leven!' wordt een verwonderroute, die door middel van de app Natuurrijk Cultuurrijk gasten en bezoekers meer leert over het verhaal en de culturele eigenschappen van de Rheezermaten. Met de stimuleringsprijs wordt onder andere de verwonderroute gemaakt en de app Natuurrijk Cultuurrijk ingevuld.Samen met de Historische vereniging Hardenberg, Stichting Clara Feyeona, de Groene Koepel, Landschap Overijssel en inwoners maken de initiatiefnemers het gebiedsverhaal. Dit verhaal komt in de app, maar is ook in het gebied terug te vinden op panelen langs de route. De gast van Hardenberg kan zo met de app Hardenberg op een innovatieve manier ontdekken. De route is rolstoeltoegankelijk.

Stimuleringsprijs realiseert ideeën voor vrijetijdseconomie
Het platform Gastvrij Hardenberg reikt de stimuleringsprijs jaarlijks twee keer uit. De prijzen zijn bedoeld om initiatieven en ideeën uit te voeren, die bijdragen aan een sterke vrijetijdseconomie. Na het winnen van de stimuleringsprijs heeft natuurkampeerterrein De Klashorst onlangs het Uitleefboek gelanceerd.

Interessante combinatie
De beoordelingscommissie van het platform heeft het project 'Rheezermaten komt tot leven' geselecteerd door vooral de interessante combinatie tussen natuur & landschap en cultuur & cultuurhistorie.

Tweede openstelling
In het najaar van 2020 stelt het platform Gastvrij Hardenberg de stimuleringsregeling voor de tweede keer dit jaar open. Houd hiervoor de gemeentelijke informatiepagina's en sociale media in de gaten.


2-7-2020 15:41

De vakantieperiode staat voor de deur. Hoewel dit jaar mensen vanwege de coronacrisis minder gaan reizen, is het wel van belang dat u een geldig identiteitsbewijs of paspoort heeft.

Het hebben van een geldig identiteitsbewijs of paspoort is vanaf 14 jaar verplicht in Nederland, ook als u niet op vakantie gaat. U moet een geldig bewijs altijd kunnen laten zien. Wanneer u op vakantie gaat, geldt deze identificatieplicht ook voor kinderen onder de 14 jaar. Kortom: het is belangrijk dat u af en toe controleert of deze datum nog niet verlopen is.

Heeft u de datum bekeken en blijkt dat uw identiteitsbewijs of paspoort binnenkort verloopt? Maak dan een afspraak.


2-7-2020 14:54

Vanaf 1 juli volgend jaar krijgt de gemeente een grotere rol bij de inburgering van statushouders, in de nieuwe Wet inburgering. Doel is dat statushouders zo snel mogelijk de taal leren, meedoen in de samenleving en betaald werk vinden. In het plan van aanpak ‘Laat integratie van statushouders werken! heeft het college vastgelegd hoe ze dit gaat doen, onder meer door een speciale consulent...

Daarnaast blijft de gemeente ook actief in het begeleiden van de statushouders die al langer in de gemeente wonen. "Ik ben er van overtuigd, dat meedoen in de samenleving en het hebben van werk, helpen bij het integreren", vertelt wethouder Gitta Luiten.
"De gemeente was al gestart met projecten om onze statushouders zo snel en goed mogelijk Nederlands te laten leren en werkervaring op te laten doen. De nieuwe wet biedt ons nog meer mogelijkheden om de statushouders vanaf dag één dat zij hier komen wonen te begeleiden."
Lopende projecten voor statushouders
Zo startte de gemeente vorig jaar samen met de gemeente Coevorden het project 'Ik Start.nl'. Daarin gaan statushouders aan het werk bij Moderna en krijgen ze op de werklocatie ook inburgeringsles van het Alfa college.
Met Larcom startte de gemeente begin dit jaar een project om statushouders die het inburgeringstraject al hebben afgerond, te begeleiden naar werk met extra taallessen en het opdoen van werkervaring. Tenslotte geeft de gemeente vrouwelijke statushouders de mogelijkheid om zelfredzaam te worden en zelfstandig deel uit te maken van de samenleving en de arbeidsmarkt, om de participatie van allochtone vrouwen te vergroten.
Persoonlijk Integratie Plan
Belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is het zogenaamde PIP (Persoonlijk Integratie Plan). Hierin staan concrete afspraken met elke statushouder over het inburgeringstraject dat het best past bij zijn of haar opleiding en vaardigheden.
Voorheen konden statushouders zelf bepalen waar zij hun inburgerings- en taallessen gingen volgen. In de nieuwe wet gaat de gemeente deze leertrajecten inkopen bij lokale aanbieders. Zo zijn statushouders verzekerd van kwalitatief goed onderwijs.
Regierol voor de gemeente
Het belangrijkste aan de nieuwe wet is dus dat de gemeente een regierol krijgt in de inburgering van de statushouders. Dit is een uitbreiding van de taken en de gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk. 


2-7-2020 14:47

De viering van 75 jaar vrijheid kreeg dit jaar een andere wending. Geen grote evenementen zoals op de planning stonden. Toch is een aantal projecten gerealiseerd en zijn er deze weken maar liefst twee bijzondere exposities die doorgang kunnen vinden.

De expositie van de Trouwverzetsgroep 'Dat jullie weten wat oorlog is' in het pand van de Historische Vereniging en de expositie van HardenbergArt 'Onvoltooid verleden' in het LOC in Hardenberg.
Expositie 'Dat jullie weten wat oorlog is'
In het pand van de historische vereniging in Hardenberg aan het Wilhelminaplein 3a is in de maanden juli, augustus en medio september de expositie te zien 'Dat jullie weten wat oorlog is'. De expositie is vernoemd naar het gelijknamige dagboek van Pietertje te Rietstap. Dit hartverscheurende dagboek verwoordt de pijn die zoveel verzetsgezinnen moesten dragen.
Met deze publicatie hebben historici Ewout van der Horst en Kay-Leigh de Weerdt Pietertjes hartenkreten toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De indrukwekkende expositie bestaat uit beeldpresentaties van het dagboek. De expositie is vanaf 8 juli te bezichtigen, maar alleen op afspraak. Aanmelden kan via stadswandeling@hvhardenberg.nl. De expositie is gratis toegankelijk. In oktober verhuist deze bijzonder expositie naar het Vrijheidmuseum in Nijverdal.
Expositie Onvoltooid verleden
Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding heeft HardenbergArt een expositie samengesteld met als rode draad de voormalige slagerij van de Joodse familie Leman aan de Voorstraat 18 te Hardenberg. Dit pand is onlangs afgebroken. Door middel van een fotoserie van dit pand heeft kunstenaar/fotograaf Gijs Dragt de essentie van een voorbij verleden zichtbaar gemaakt, daarnaast zijn schilderijen van hem te zien, binnen hetzelfde thema.
Kunstenaar/fotograaf Corine Aalvanger heeft met jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs een project samengesteld door middel van o.a. fotografie en internet, met als doel dat jongeren zich bewust worden van wat 'vrijheid' inhoudt, zowel vroeger, nu en in de toekomst. De resultaten van dit project vormen een onderdeel van de expositie. Op 3 juli wordt deze expositie officieel geopend. De expositie te zien tot en met 31 augustus 2020 in het LOC in Hardenberg. 

Programmering 75 jaar vrijheid
Dit jaar zouden er veel activiteiten plaatsvinden. Momenteel wordt geïnventariseerd bij de organisatoren welke evenementen/activiteiten volgend jaar doorgang kunnen vinden of eventueel dit jaar nog worden gerealiseerd.


2-7-2020 14:14

De zomervakantie staat voor de deur. De gemeente Hardenberg mag de komende periode weer veel gasten verwelkomen. Om bezoekers en inwoners te inspireren met leuke tips en activiteiten is er een handzaam boekje gemaakt; Regio Hardenberg, met afstand de leukste.

Jaarlijks maken de promotiestichtingen in samenwerking met de gemeente een 40 pagina's tellend zomermagazine. Dit jaar is dit een ingekorte versie. Het is een compact boekje met goede tips, makkelijk opvouwbaar en daardoor ideaal voor onderweg.
In het boekje staat informatie voor een leuk dagje uit, hotspots en nog verrassend veel meer. Het boekje wordt in de eerste week van de schoolvakantie geleverd bij de centra, horeca, verblijfaccommodaties en diverse plekken waar veel bezoekers zijn.
Huis-aan-huis verspreid
Het compacte boekje wordt huis-aan-huis verspreid. "We hopen hiermee ook inwoners te inspireren om hun eigen regio verder te ontdekken", aldus wethouder Alwin te Rietstap.
"Het boekje komt voort uit de samenwerking met het Platform Gastvrij Hardenberg, waar we acties hebben bedacht om de nadruk te leggen op wat wél kan en mag en dit op een vriendelijke en gastvrije manier kenbaar te maken. De boodschap 'Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste' is dan ook veelvuldig terug te zien." 

Binnenkort: nieuwe kinderfietsroute Joggem
Aan het aanbod van coronaproof-uitjes wordt deze zomer nog ééntje toegevoegd. Afgelopen weken gingen namelijk al een aantal testgezinnen eropuit om de nieuwe kinderfietsroute van Joggem te testen. Joggem is het karaktertje van de gezondheidsbeweging 'Jongeren op Gezond Gewicht' (JOGG) in de gemeente Hardenberg.

Joggem is gek op fietsen en wandelen en heeft al veel gezinnen op de been gekregen om te leren over het Vechtpark (wandelroute) en het verhaal van De Slag bij Ane (fietsroute) te ontdekken. Deze zomer komt daar de route Rheeze/Diffelen bij, waar het ontstaan van De Vecht centraal staat. Medio juli is deze route gereed en verkrijgbaar bij de startpunten De Rheezerbelten of De Gloepe.


2-7-2020 10:30

Wethouder Jan ten Kate wordt lid van de landelijke commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Jan ten Kate: “Ik neem graag zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om de belangen van Overijssel goed te behartigen.”

Binnen de VNG zijn negen vaste beleidscommissies actief. Deze commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging en bereiden beleidsstandpunten van het bestuur voor, maar kunnen ook zelfstandig zaken oppakken. Daarnaast kunnen zij namens het bestuur de Vereniging vertegenwoordigen op een bepaald beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel.

VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich onder andere bezig met de thema’s veiligheid, ondermijning, de ontwikkeling van de lokale democratie, openbaarheid van bestuur en regionale/landelijke samenwerking. Allemaal thema’s die ook voor de gemeente Hardenberg actueel zijn. De commissie bestaat uit voornamelijk burgemeesters en enkele wethouders van Nederlandse gemeenten. Binnen de commissie waren vacatures ontstaan vanwege het vertrek van twee leden. Wethouder Jan ten Kate heeft zich namens de gemeente Hardenberg kandidaat gesteld.

Overijssel goed vertegenwoordigd
Jan ten Kate is sinds 2018 namens de landelijke wethoudersvereniging actief binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team houdt zich bezig met ondersteuning van bestuurders die zich bezighouden met veiligheid en integriteit. Jan ten Kate: “De ervaringen die ik hier heb opgedaan, wil ik graag inbrengen in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Ook neem ik graag in samenwerking met de VNG-Overijssel zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om onze belangen te behartigen. Daarin sta ik niet alleen, want ook burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn is lid van de commissie. Overijssel is zo goed vertegenwoordigd!”

Benoeming in september bekrachtigd
Het voorstel voor de benoeming van Jan ten Kate werd bij een ledenraadpleging onder alle Nederlandse gemeenten unaniem aangenomen. De benoeming van Jan ten Kate wordt in de algemene ledenvergadering van de VNG in september bekrachtigd.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt en vertegenwoordigt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. De VNG is namens de Nederlandse gemeenten de vaste gesprekspartner voor onder meer het kabinet. De VNG heeft provinciale afdelingen die de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie behartigen. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur en informeren gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. In Overijssel is de VNG-Overijssel actief.


2-7-2020 09:31

Sinds begin dit jaar kunnen (voormalig) agrarische ondernemers een sloopbewijs krijgen als zij een agrarisch gebouwen willen slopen en niet zelf op hun eigen erf iets terug willen bouwen. Met een sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente iets worden gebouwd, zoals bijvoorbeeld een woning. Gerard en Esther Stroot uit Bruchterveld maakten als eerste gebruik van de...

 “Wij hadden jarenlang een pluimveebedrijf. Omdat we geen opvolging hebben en wat meer vrijheid willen, hebben besloten om ons bedrijf af te bouwen. Het bedrijf bestaat nog wel, maar de stallen staan al leeg”, vertelt Gerard Stroot (58).

In eerste instantie wilde het echtpaar Stroot gebruik maken van de Rood-voor-Rood-regeling. “We hadden het idee om de stallen te slopen en in plaats daarvan op ons erf een nieuwe woning te bouwen. Hierover waren we al een tijdje in gesprek met de gemeente. Toch bracht de Rood-voor-Rood-regeling ons niet wat wij nodig hadden. We kwamen ook niet goed uit de manier waarop we ons erf in zouden richten. En eigenlijk zaten we er ook niet op te wachten om ons erf te moeten delen met een ander huishouden. Toen hoorden we dat er een nieuwe regeling aan zat te komen met meer mogelijkheden. Dat bood voor ons uitkomst!”

Regeling ‘Erven met kwaliteit’ biedt meer mogelijkheden
Eind januari stelde de gemeenteraad van Hardenberg de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vast als opvolger van de ‘Rood voor Rood-regeling’. Wethouder Martijn Breukelman: “Met Erven met kwaliteit bieden we agrarische ondernemers veel meer mogelijkheden om een andere invulling te geven aan schuren of stallen die leeg komen te staan. Net als bij de Rood-voor-Rood-regeling kan men ervoor kiezen om op het erf in plaats van de agrarische gebouwen een nieuwe woning te bouwen. Maar ook het bouwen van een bij- of bedrijfsgebouw is een mogelijkheid. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid om in een leegstaande stal of schuur een bedrijf te starten. Ook het sloopbewijs is onderdeel van de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’. We willen de ondernemers optimaal ondersteunen en maatwerk bieden. Bovendien behoudt ons buitengebied zo z’n kwaliteit.”

Sloopbewijs voor nieuwbouw op een andere locatie
De gemeente kan een sloopbewijs uitgegeven als een leegstaand agrarisch gebouw nog gesloopt moet worden of maximaal zes maanden geleden gesloopt. Op het sloopbewijs staat het aantal vierkante meters dat gesloopt wordt of al gesloopt is. Martijn Breukelman: “Het sloopbewijs kan ingezet worden op plekken waar niet zomaar nieuw gebouwd mag worden. Hier moet dan de sloop van een ander gebouw tegenover staan. Het aantal vierkante meters op het sloopbewijs, of een deel daarvan, kan dan op een andere plek ingezet worden.”

“Een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen”
Gerard en Esther Stroot hebben besloten hun oude stallen te gaan slopen en de te slopen vierkante meters in te wisselen voor een sloopbewijs. “We gaan de leegstaande stallen slopen waar vroeger het pluimvee in zat. Het gaat om twee stallen van in totaal 1.400 vierkante meter. Hiervoor krijgen we een sloopbewijs dat we kunnen verkopen aan iemand die graag op een andere plek wil bouwen.  Het is voor ons een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen. Want de ervaring leert dat stallen die niet meer gebruikt worden, vanzelf in elkaar zakken. Het is beter om daar iets aan te doen. Dit komt de kwaliteit van de omgeving zeker ten goede!”
Er is al de nodige belangstelling voor het sloopbewijs. “We zijn via de gemeente in contact gekomen met iemand die graag een aantal vierkante meters wil kopen voor het bouwen van een woning. Deze mensen hebben ook al toestemming om te bouwen onder het voorbehoud dat ze een sloopbewijs in bezit hebben. We zijn in gesprek en hopen er snel uit te komen.”

“Voor veel agrariërs een interessante regeling”
Gerard Stroot raadt het andere agrarische ondernemers die ook een leegstaand gebouw willen slopen aan om ook voor een sloopbewijs te kiezen. “Het is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar voor ons was dit de perfecte oplossing. We kunnen slopen, hier fijn blijven wonen en we houden onze privacy. Dat was voor ons belangrijk. En we houden de omgeving mooi. Ik denk dat dit voor veel andere agrariërs die stoppen een interessante regeling is. Er is namelijk meer mogelijk dan je denkt. Voor ons is het sloopbewijs in elk geval een prachtige oplossing.”

Informatie over het sloopbewijs en Erven met kwaliteit
Wilt u meer weten over sloopbewijzen en/of de mogelijkheden van Erven met kwaliteit? Kijk dan op www.hardenberg.nl/buitengebied. Of neem direct contact op met Dennis Witteveen door te bellen met 14 0523 of te mailen naar dennis.witteveen@hardenberg.nl.


1-7-2020 16:20

Wethouder Martijn Breukelman heeft een boodschap voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Wij zijn financieel gezond en dat willen wij ook blijven, maar ook boven Hardenberg hangen donkere wolken en het miezert zelfs al een beetje..."☁️

Bekijk de hele boodschap hier: https://youtu.be/G3oToYuaj2c


1-7-2020 16:12

Burgemeester Jan Willem Wiggers reikt vrijdag 3 juli alsnog de Koninklijke onderscheidingen uit aan vijf inwoners van de gemeente Hardenberg. Zij kregen op 24 april al telefonisch van hem te horen dat ze voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving Koninklijk werden onderscheiden.

De feestelijke uitreiking die daar traditiegetrouw bij hoort, kon door de corona-maatregelen op dat moment niet doorgaan. Op 3 juli gaat de burgemeester persoonlijk op bezoek om alsnog de versierselen te overhandigen. Uiteraard gebeurt dit volgens de geldende RIVM-richtlijnen.

Vrijdag 24 april kregen mevrouw Leanne Brink-van Andel uit Dedemsvaart, de heer Zwalastino Guichelaar uit De Krim, de heer Jan Willem Lucas uit Sibculo en de heren Johan Sieljes en Anton de Vent, beiden uit Slagharen, een telefoontje van burgemeester Wiggers. Vanuit het gemeentehuis vertelde hij hen dat ze waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er werd bij alle gedecoreerden een prachtig boeket bloemen bezorgd, maar het uitreiken van ‘het lintje’ moest vanwege de maatregelen nog even worden uitgesteld.

Onlangs kwam het bericht van de Kanselarij der Nederlandse Orden dat het moment van uitreiken is vastgesteld op vrijdag 3 juli. Nog steeds gelden de RIVM-richtlijnen waarbij een maximum aantal personen in één ruimte bij elkaar mag zijn, die 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Daarom is ervoor gekozen de uitreiking niet in theater De Voorveghter te doen. In overleg met de gedecoreerden is besloten dat burgemeester Wiggers hen thuis bezoekt, zo mogelijk in de buitenlucht. Daar zal hij de Koninklijke onderscheiding, op gepaste afstand, overhandigen. Om zo de inwoners officieel in het zonnetje te zetten voor hun inzet voor de Hardenbergse samenleving.


25-6-2020 20:12

Maarten Offinga (57) is door de gemeenteraad van Hardenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg. Offinga is nu nog wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hardenberg was op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester na het vertrek van Peter Snijders. Snijders vertrok omdat hij burgemeester is geworden in Zwolle. Sinds 24 september 2019 is Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester...

Offinga (CDA) is bezig aan zijn derde termijn als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij heeft onder andere financiën, economie, landbouw en de ontwikkelagenda in zijn portefeuille.
Piet-Cees van der Wel, voorzitter van de vertrouwenscommissie: "De vertrouwenscommissie is erg onder de indruk van de bevlogenheid en energie die de nieuwe burgemeester ons gaat brengen. In de profielschets vroegen we om een burgemeester met lef, ambitie en daadkracht. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die perfect in dat plaatje past."
Ondernemend
Offinga heeft naast veel ervaring in het openbaar bestuur, ook ervaring in het bedrijfsleven. Zo was hij onder andere de grondlegger en directeur bij Legyon BV. Hij verkocht diagnostische producten en systemen waaronder de Legionellachip. Door de juiste condities te creëren voor onderzoekers en medewerkers van onder andere TNO en Vitens konden er hoogwaardige en technologische producten worden ontwikkeld. Daarmee won het bedrijf in 2009 de Europese EARTO-innovatieprijs.
"We zochten een ondernemende bestuurder, een gemeentelijk boegbeeld op niveau die blijft sturen op inhoud en durft aan te jagen waar nodig. Maarten weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij kan schakelen op alle niveaus, kan krachten bundelen en is een optimistische motivator. Hardenberg krijgt weer een hele sterke burgemeester", aldus voorzitter van der Wel.
Bestuurlijke ervaring in gemeente met 89 kernen
Offinga is sinds 2011 wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 83 dorpen, 6 steden, een oppervlakte van 841,6 vierkante kilometer en bijna 90.000 inwoners.
Van der Wel: "Grote verscheidenheid is wat de gemeente Hardenberg kenmerkt én sterk maakt. In 29 kernen komen geavanceerde bedrijvigheid, goede voorzieningen, uitgestrekte bossen en weilanden samen. We zochten een burgemeester die daar goed mee om weet te gaan. De vertrouwenscommissie is overtuigd dat Offinga daarvoor de juiste man is."
Voordracht
De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters en drie adviseurs, toegewerkt naar de raadsvoordracht. De vertrouwenscommissie heeft de voordracht voorbereid op basis van de profielschets die zij met input vanuit de inwoners van de gemeente Hardenberg heeft opgesteld en die in december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.
De voordracht wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit is getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Maarten Offinga eind september als nieuwe burgemeester van Hardenberg aan de slag kan gaan.


25-6-2020 19:01

Het Platform Gastvrij Hardenberg heeft samen met Vechtdal Marketing een 'Coronaproof Vechtdalpakket' gemaakt met diverse handige producten. Dit pakket bevat bijvoorbeeld markeerlinten en stickers om de horeca- en recreatiezaken in te richten op de coronamaatregelen. Het pakket wordt deze week bezorgd bij de ondernemers in de gemeente Hardenberg.

"In de gemeente Hardenberg willen wij de vele toeristen zo gastvrij mogelijk ontvangen, ook in dit coronatijdperk", aldus Margé Hans en Mariska Eshuis van het Platform Gastvrij Hardenberg. "Om ondernemers in de vrijetijdseconomie en horeca in deze tijd een hart onder de riem te steken, is er een 'Coronaproof Vechtdalpakket' samengesteld."
Dit pakket is tot stand gekomen door een mooie lokale samenwerking tussen Vechtdal Marketing, Platform Gastvrij Hardenberg en Rekla 2000.

Uniforme uitstraling
In de pakketjes voor ondernemers zit bijvoorbeeld een afzetlint, hesje, vloersticker en poster. Het Platform Gastvrij Hardenberg neemt de kosten op zich, om zo de toeristische bedrijven in de gemeente Hardenberg een steuntje in de rug te bieden.
Deze week worden alle pakketjes bezorgd. "Uniforme uitstraling in het Vechtdal is heel prettig voor de bezoekers", stelt Tamara Toering merkleider van het Vechtdal. "Gastvrije communicatie is belangrijk als je gasten aan wilt trekken, zo laten we zien dat we er klaar voor zijn."
Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste
Om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen en daarin vriendelijke te wijzen op de mogelijkheden in de regio, is de boodschap 'Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste' van kracht. "Er is met 1,5 meter afstand in de regio Hardenberg namelijk nog steeds veel te beleven en ontdekken", aldus wethouder Alwin te Rietstap.
"In het coronapakketje zit hierover een poster die de recreatieondernemers kunnen ophangen bij de receptie. Op deze vriendelijke en gastvrije manier communiceren we over wat wél mogelijk is voor bezoekers en inwoners." Deze boodschap is ook te lezen op de citydisplays, in openbare ruimte, komt er een handzaam boekje (die ook huis-aan-huis wordt verspreid) en start een online campagne.


25-6-2020 17:05

De provincie Overijssel draagt 650.000 euro bij aan het omvormen van De Spinde tot aantrekkelijk woongebied. Wethouder Martijn Breukelman: “We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Met dit plan brengen we wonen, werken en vergroening bij elkaar, maken we ons centrum compacter en dragen we een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

De provincie Overijssel maakte vandaag bekend de aanvraag van de gemeente Hardenberg voor een bijdrage aan het verbeteren en ontwikkelen van het gebied rond De Spinde in Hardenberg goed te keuren. Voor de uitvoering van dit plan stelt de provincie een bijdrage van 650.000 euro beschikbaar. Naast Hardenberg krijgen ook Enschede, Deventer en Zwolle een bijdrage voor gebiedsontwikkeling in de binnenstad.

De Spinde wordt een gebied waar je prettig kunt wonen en werken
Het gebied rond De Spinde in Hardenberg verandert van een winkelgebied naar een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Wethouder Martijn Breukelman is blij met de bijdrage van de provincie: “Volgens de provincie geven we met ons plan een flinke impuls aan woningbouw in het centrum. Ook brengen we hiermee meerdere ambities op het gebied van wonen, werken en vergroening bij elkaar. We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Het veranderen van De Spinde zorgt ervoor dat ons winkelcentrum compacter wordt. Dat is nodig omdat het aantal winkels de komende jaren afneemt. Hiermee voorkomen we dus ook leegstand. En het gebied dat we omvormen wordt een stuk aantrekkelijker om te wonen of te werken. Er is al de nodige belangstelling voor de appartementen die in dit gebied gebouwd worden. Tegelijkertijd zorgen we voor meer groen in het gebied. Bijvoorbeeld met groene daken. Dat gaat hitte in warme zomers tegen. Ook nemen we maatregelen om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan. Zo dragen we ook een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

Nieuwe gebouwen en een nieuwe ingang parkeergarage
De gemeente Hardenberg heeft het plan voor het gebied rond De Spinde in Hardenberg samen met de Herstructurering Maatschappij Overijssel gemaakt. De Spinde ligt buiten het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’. Winkels verdwijnen uit het gebied. Een aantal panden wordt gesloopt. Op de vrijkomende plekken komen drie nieuwe gebouwen met maatschappelijke/commerciële ruimte op de begane grond en daarboven appartementen. Aan het plein komt een nieuwe ingang voor de parkeergarage onder het gemeentehuis. Zo is het voor bezoekers die hier parkeren gemakkelijker om via De Spinde naar het winkelgebied te wandelen.

Bestemmingsplanprocedure start na de zomer
Het plan is op meerdere momenten gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties van de omgeving is het plan op onderdelen aangepast. Het plan is nu klaar. Het college van B&W werkt de financiële kaders nog verder uit. Om het plan te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Naar verwachting start de gemeente na de zomer met de bestemmingsplanprocedure.


23-6-2020 13:51

Op de gemeentelijke weg richting zwemplas de Grindhoeve (Kiesgrube) in Itterbeck geldt een parkeerverbod. Buurgemeente Itterbeck en Samtgemeinde Uelsen wijzen er op dat het gebied naast de rechterrijstrook vrij moet blijven voor hulpdiensten. Vanwege het verwachte droge en warme weer van de komende week en het daarmee samenhangende verhoogde risico op bosbranden is naleving van het verbod...

De politie, de gemeenten Itterbeck/Uelsen controleren. Bij overtreding van het parkeerverbod loopt u het risico op een boete. Overigens gelden ook in Duitsland coronamaatregelen. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren.


19-6-2020 14:18

Met de stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg maakte natuurkampeerterrein De Klashorst een boek voor avonturiers. De initiatiefnemers werkten met veel enthousiasme aan dit 'Uitleefboek'. Net voor de zomervakantie is de lancering. Het boekje geeft voor bezoekers, maar ook zeker inwoners mooie tips om de natuur optimaal te beleven.

Beleven en doen, daar is het prachtige Vecht- en Reestdal 100% geschikt voor. Op basis van mooie wandelroutes en bijzondere locaties zit dit boekje boordevol informatie, lessen en natuuropdrachten voor echte avonturiers.
Het idee voor een Uitleefboek in het Vechtdal kwam van natuurkampeerterrein De Klashorst en won de eerste Stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg. Samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel, Staatsbosbeheer en Stichting Das & Vecht is er hard gewerkt aan dit creatieve Uitleefboek. 

68 pagina's natuurbeleving
De liefde van Herma en Martin (van natuurkampeerterrein De Klashorst) voor de natuur, de mens en het leven zelf, is terug te vinden in hun bedrijf. Deze liefde én de ervaringen van de bushcrafters hebben ze ook in dit maar liefst 68 pagina's tellende boekje gestopt.
"Op een verrassende manier leer je de omgeving kennen", aldus Martin. "In het bos, langs de Vecht, op de Oldemeijer en bij groene partijen. In ieder geval allemaal in het Vechtdal. Vooral voor kinderen levert Bushcraft een mooie natuurbeleving, oude kennis en vaardigheden op. De bijbehorende rugzak maakt het avontuur compleet." Kijk voor meer informatie op www.deklashorst.nl/uitleefboek.

Gastheerschap
Vanaf vandaag is het boekje officieel beschikbaar. Op de zandverstuiving van de Rheezerbelten werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door wethouder Alwin te Rietstap. "Als voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg, vind ik het mooi dat de stimuleringsprijs zo'n goede impuls geeft. De inhoud van het boek is al indrukwekkend, maar ook de samenwerking en het enthousiasme van dit uitleefboekje, spat ervan af."

Te Rietstap: "Dit boek stimuleert om eropuit te gaan in de natuur, om te bewegen en om bovenal te genieten van de regio. Dát is waarvoor deze stimuleringsregeling is bedoeld. Het draagt bij aan goed gastheerschap en stimuleert de vrijetijdseconomie van de gemeente Hardenberg."


19-6-2020 13:15

In opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen is door MarketingOost en Stichting Stimuland, in samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal, de impact van corona op de agrarische sector in het Vechtdal onderzocht. De helft van de agrarische ondernemers in het Vechtdal heeft gemiddeld 28,5% minder omzet sinds de landelijke maatregelen tegen coronaverspreiding gelden.

Maar liefst 1709 agrarische ondernemers, evenredig verdeeld over de drie gemeenten, zijn hierover bevraagd. Vijftien procent van de ondernemers heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven een goed beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector en bieden handvatten voor het bieden van hulp en ondersteuning aan de getroffen ondernemers.

In gesprek met de ondernemers
Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen benadrukt, ook namens de wethouders Alwin te Rietstap van Hardenberg en André Schuurman van Dalfsen, het belang van het onderzoek: “Wij hechten er veel waarde aan om juist mét de sector te praten en niet óver de sector. Door via dit onderzoek te praten met, en te luisteren naar de agrarische ondernemers, hebben we ze de kans gegeven om zich te laten horen. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van wat er speelt en leeft bij de agrarische sector in het Vechtdal. De uitkomsten van het onderzoek zullen we met de sector bespreken voor een concreet resultaat.”

Impact op korte en lange termijn
Van de agrarische ondernemers in het Vechtdal ziet de helft zijn omzet, vanwege de coronacrisis, dalen met gemiddeld 28,5%. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van afzet naar horeca en export, worden extra hard getroffen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lange termijn verwachten veel ondernemers dat de opbrengsten van hun producten (verder) gaan dalen. Bedrijven met nevenactiviteiten zijn bezorgd over hoe ze hun activiteiten moeten vormgeving in de 1,5-metersamenleving. Door de verminderde opbrengst worden grote investeringen gericht op verduurzaming uitgesteld (bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen, investeringen in dierenwelzijn en saneren van asbestdaken). Bijna 80% van de agrarische ondernemers maakt zich grote zorgen over tegenstrijdige maatregelen/regelgeving en de stikstofcrisis.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van Stimuland richting de gemeenten is dat bij het opstellen van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid voor de agrarische sector, rekening wordt gehouden met de beperkte investeringsruimte nu de omzet zo sterk daalt. Stimuland adviseert op de korte termijn actief te kijken naar de mogelijkheden om (tijdelijk) gemeentelijke heffingen te verlagen, uitstel van betaling te verlenen of een grotere spreiding in de betaling van de lokale heffingen mogelijk te maken. Agrarische ondernemers in het Vechtdal staan niet alleen. Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen: ”Als gemeenten in het Vechtdal wilden we weten hoe onze agrarische ondernemers er voor staan. Dit onderzoek heeft een duidelijk beeld opgeleverd. We gaan graag in gesprek met de sector over hoe we ondernemers kunnen helpen te herstellen van deze crisis. Overigens kunnen agrarische ondernemers ook nu al bij ons terecht. In de gemeenten zijn erfcoaches actief. Maar ook het Ondernemershuis voor het Vechtdal of het platform Boer & Toekomst helpen graag bij vragen over bijvoorbeeld de 1,5-meter richtlijnen of het aanvragen van hulp bij bijvoorbeeld sociale (gezins)problemen. Je hoeft dit echt niet alleen te doen.”

De resultaten van het onderzoek (PDF, 3,32 MB) worden later deze maand door gemeenten ook aan provincie Overijssel aangeboden.


15-6-2020 09:13

Het badseizoen in Nederland loopt van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode worden de officieel aangewezen zwemplekken in het open water regelmatig onderzocht op verontreinigingen.

Alle officieel aangewezen zwemlocaties worden minimaal 1 keer per maand onderzocht. De locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben, worden 1 keer per 2 weken onderzocht. Een overzicht van deze locaties vindt u op www.zwemwater.nl. 


Zwemmen in open water en het coronavirus
Kies een zwemlocatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. U mag alleen gebruik maken van zwemlocaties in de natuur (zoals recreatieplassen en meertjes) als u rekening houdt met het volgende:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
 • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.

Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!
Grote rivieren en kanalen zijn heerlijke plekken voor een picknick of lange wandeling. Maar let op, het is geen zwemwater! Het is namelijk levensgevaarlijk om te zwemmen in de rivieren. De drie grootse risico's zijn: waterdiepte, stroming en scheepvaart.

Het water tussen de kribben ziet er op het oog wellicht veilig uit, maar dit is niet ingericht om pootje te baden of te zwemmen. Door de scheepvaart en de stroming is de bodem onder water steeds in beweging. Het water kan daardoor plotseling een stuk dieper worden en door het troebele rivierwater is dat niet te zien. Naast de gewone stroming zijn er gevaarlijke onderstromen en kunnen er zich draaikolken voordoen. Bovendien levert scheepvaart nog een extra gevaar op. 

Zwemmen verboden?
Tot slot is zwemmen op veel plaatsen ook verboden. Waaghalzen riskeren een fikse boete  als er toch gezwommen wordt in de in de vaarweg van rivieren en kanalen of in de buurt van een bruggen, sluizen, stuwen of ballenlijnen. Meer weten? Kijk op de website van Rijkswaterstaat.  


Blauwalg komt tot bloei
Door de stijgende watertemperatuur in sloten, vijvers en plassen komt blauwalg tot bloei. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.


11-6-2020 12:20

Vanaf 1 juni is de gemeente Hardenberg aangesloten bij SUN (Stichting Urgente Noden) Twente. Professionele hulpverleners kunnen bij SUN Twente een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële ondersteuning voor een inwoner die in acute financiële nood verkeert, en waarvoor geen andere mogelijkheden zijn.

“We hebben natuurlijk al veel mogelijkheden voor financiële ondersteuning van inwoners”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Maar toch is er af en toe noodsituatie die, als er geen hulp komt, het leven van mensen op zijn kop zet. Waardoor de problemen natuurlijk uiteindelijk alleen maar groter worden. Bijvoorbeeld als een uithuisplaatsing dreigt, omdat de huur een tijd niet is betaald of iemand geen geld heeft om een identiteitsbewijs aan te vragen. Daarvoor kunnen de hulpverleners in onze gemeente vanaf nu terecht bij SUN Twente.”

SUN: Stichting Urgente Noden Twente
SUN Twente is onderdeel van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus en wordt gefinancierd door gemeenten en particuliere fondsen. Verschillende Twentse gemeenten zijn al aangesloten bij SUN Twente. Professionele hulpverleners kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële bijdrage voor een inwoner in urgente financiële nood. Deze bijdrage is een gift voor de inwoner.

Beleidsplan minima ‘Een eerlijke kans voor iedereen’
Aansluiting bij SUN Twente past binnen het vierjarige gemeentelijke beleidsplan voor minima ‘Een eerlijke kans voor iedereen’ dat begin dit jaar is vastgesteld. Maatwerk bieden aan inwoners, en voorkomen van schulden zijn hierin twee van de vijf pijlers waaraan de aansluiting bij SUN Twente bijdraagt. De andere pijlers zijn: Geen kind wordt belemmerd door armoede, Werken loont en Toegankelijk voor iedereen.

Onder het beleidsplan vallen de verschillende mogelijkheden die de gemeente aanbiedt om inwoners op financieel gebied te ondersteunen. Zoals de website ‘Samen voor alle kinderen’, waar ouders of hulpverleners eenvoudig een financiële bijdrage kunnen vragen voor sport, muziekles of schoolspullen voor kinderen. Maar ook het nieuwe contract dat de gemeente recent afsloot met Kredietbank Nederland voor het uitvoeren van schulddienstverlening in de gemeente, waarbij de nadruk ligt op maatwerk voor de inwoner.


11-6-2020 12:08

Het is verboden om tuinafval te dumpen in de natuur. Doet u dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen die kan oplopen tot € 390.

Bij de gemeente komen veel meldingen binnen over tuinafval dat in sloten en bermen en in de gemeentelijke plantsoenen in de woonwijken wordt achtergelaten. Het gaat dan om grond, grasmaaisel en afval van struiken en heggen. Dit mag niet. Een bekeuring voor het dumpen van tuinafval kost al gauw € 390. Tuinafval hoort in de groene container. Daarin kan het iedere twee weken gratis aan de weg worden gezet.

Waarom niet in de natuur?
Tuinafval zorgt dat de duikers in de sloten verstopt raken. Daardoor ontstaat hoog water en dat geeft overlast. Ook  veroorzaakt het gedumpte grasmaaisel stankoverlast.  Biedt daarom uw tuinafval alleen aan in de groene container en gooi het niet in sloten of bermen.

Grof tuinafval
Grof tuinafval kunt u, als inwoner van de gemeente Hardenberg, zes dagen per week gratis inleveren bij ROVA milieubrengstation Bovenveld in Rheezerveen.


11-6-2020 07:40

De gemeente Hardenberg start na de zomer met het aanbieden van de Verzilverlening. Met de Verzilverlening kunnen woningeigenaren van 58 jaar of ouder hun woning levensloopbestendig maken zodat ze comfortabel en veilig kunnen blijven wonen. Bij de Verzilverlening wordt de overwaarde van de eigen woning gebruikt om aanpassingen aan de woning te betalen.

Wethouder Martijn Breukelman: "Maar liefst 70 % van alle woningen in Hardenberg is een koopwoning. Ook veel ouderen wonen op dit moment in een koopwoning. Zij willen daar meestal zo lang mogelijk blijven wonen. Deze woningen zijn niet altijd geschikt om er op latere leeftijd comfortabel en veilig te kunnen wonen. Daarom is het belangrijk dat oudere woningeigenaren hun woning tijdig aanpassen een levensloopgeschikt maken. De Verzilverlening kan hierbij helpen."
Een deel van de overwaarde gebruiken voor aanpassingen aan de woning
Als mensen al jaren in dezelfde koopwoning wonen, is de kans groot dat de woning meer waard is dan de hoogte van de hypotheek. Bij de Verzilverlening wordt een deel van deze overwaarde gebruikt om aanpassingen aan de woning te betalen.
Over de Verzilverlening wordt geen rente en aflossing betaald. Er zijn dus geen extra maandlasten. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Het rentepercentage bedraagt momenteel 1,7 %. Bij verkoop van de woning, bij overlijden of aan het einde van de looptijd wordt de lening in één keer afgelost. 

Langer zelfstandig wonen en eventueel de woning duurzamer maken
"Met de Verzilverlening willen we woningeigenaren stimuleren om hun woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en eventueel ook hun woning duurzamer maken", aldus Martijn Breukelman.

Woningeigenaren die ouder dan 58 jaar zijn, kunnen gebruik maken van de lening. Het te lenen bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000. Minimaal € 2.500 moet worden besteed aan maatregelen waardoor de woning levensloopbestendig wordt. Als men daarnaast ook wil verduurzamen, kan de lening daar ook voor worden gebruikt. 

'De juiste woning voor elk huishouden'
De gemeente introduceert de Verzilverlening na de zomer. Dan komt ook meer informatie over hoe een woningeigenaar de Verzilverlening kan aanvragen. De Verzilverlening is één van de maatregelen die voorkomt uit het programma Wonen. Hierin staan de woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025.

Met het programma Wonen speelt de gemeente in op de ontwikkelingen in de samenleving, waaronder vergrijzing en ontwikkelingen rondom duurzaamheid. Martijn Breukelman: "We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden, ook voor senioren die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen."


11-6-2020 07:37

Er worden de komende jaren 150 nieuwe woningen gebouwd in woongebied Garstlanden IV in Gramsbergen. Burgemeester en wethouders leggen het bestemmingsplan voor de bouw van deze woningen nu voor aan de gemeenteraad. Als de raad het bestemmingsplan op 30 juni vaststelt, gaan de eerste kavels in Garstlanden IV na de zomer in de verkoop. In het bestemmingsplan zijn de locaties voor de...

In woongebied Garstlanden zijn de afgelopen jaren honderden nieuwe woningen gebouwd. Er zijn nu bijna geen kavels meer beschikbaar. Wethouder Martijn Breukelman: "Er is veel vraag naar nieuwe woningen in Gramsbergen. We hebben een lange lijst met belangstellenden voor een kavel of een woning. Een heel aantal mensen op de lijst komt uit Gramsbergen zelf. Daarom hebben we in overleg met Stadsbelang Gramsbergen een plan gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen. Zo zorgen we ervoor dat we die woningen bouwen waar behoefte aan is."
Garstlanden IV ligt ten noorden van de bestaande woonwijk en ten zuiden van de Oostermaatsteeg. In dit uitbreidingsgebied is de komende jaren ruimte voor 150 woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd maar in fases. In de eerste fase wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied.
Appartementengebouwen niet langer onderdeel van het bestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan dat de bouw van nieuwe woningen mogelijk maakt lag dit voorjaar ter inzage. Omdat er ook vraag is naar koopappartementen voor met name senioren en naar sociale huurappartementen, was in het ontwerp-bestemmingsplan zowel aan de noordwestkant als de noordoostkant een appartementengebouw ingetekend. Omwonenden hebben aangegeven dat zij deze locatie liever op een andere manier ingevuld zien.
Martijn Breukelman: "We willen natuurlijk zo goed mogelijk luisteren naar onze inwoners, maar we willen ook voldoen aan de vraag naar appartementen. Daarom gaan we kijken of er alternatieve plekken zijn in Gramsbergen voor de bouw van appartementen. Als dat lukt, komen er op de plekken waar de appartementencomplexen gepland waren een aantal koopwoningen. Mochten we geen alternatieve plek vinden, dan hopen we in overleg met de omwonenden te komen tot een plan voor appartementengebouwen op de oorspronkelijke plekken."
Veel ruimte voor water, groen en spelen
Gezien de belangstelling voor kavels en woningen wil de gemeente zo snel mogelijk starten met de verkoop van kavels en het bouwrijp maken van de eerste fase van Garstlanden IV. Daarom zijn de locaties voor appartementen in de noordwesthoek en noordoosthoek uit het bestemmingsplan voor Garstlanden IV gehaald. In het bestemmingsplan dat nu aan de raad wordt voorgelegd behouden deze plekken de bestemming 'uit te werken wonen'. Martijn Breukelman: "Zo houden we de vaart erin en kan de bouw van de eerste woningen als het meezit begin 2021 starten."


In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen. Vanaf de kruising van Het Broekbos – Het Spijk komt richting de Oostermaatsteeg een route voor fietsers, met veel groen. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch.
Kavelverkoop start mogelijk al na de zomer
Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad voor vaststelling aangeboden. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt en het onherroepelijk is geworden, start de kavelverkoop direct na de zomer.
De gemeente geeft een groot deel van de kavels in Garstlanden IV uit. Het gaat in de eerste fase om 21 kavels voor een vrijstaande woning en om 28 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Ontwikkelaar Ter Steege bouwt 8 twee-onder-een-kapwoningen die te koop worden aangeboden. Vechtdal Wonen bouwt 14 rijwoningen voor de sociale huur. Ontwikkelaar Exel bouwt 5 rijwoningen voor de verkoop.


10-6-2020 11:19

Winst uit je Woning organiseert dit jaar in opdracht van de gemeente Hardenberg een inkoopactie van energiebesparende maatregelen voor inwoners met een eigen huis. Ze zijn daarom op zoek naar bedrijven in de gemeente die deze producten aanbieden.

Heeft u een bedrijf in de gemeente Hardenberg dat zonnepanelen, vloer- en spouwisolatie of HR++-glas levert of een bedrijf dat cv-installaties waterzijdig in kan regelen en bent u geïnteresseerd? Inschrijven kan via www.winstuitjewoning.nl/samenwerken of door contact op te nemen met Lies Warmerdam: mail naar lies@winstuitjewoning.nl of bel 06 231 081 91.

Bedrijven die zich aanmelden worden door Winst uit je Woning uitgekozen op basis van prijs en kwaliteit.


8-6-2020 16:36

Na het openen van de binnenbaden De Slag en De Kiefer mag nu ook zwembad Hattemat in Gramsbergen weer open. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het coronaproof maken van het bad. De looproutes zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Natuurlijk is het organisatorisch allemaal wat anders dan andere jaren. Zo moet u nu, voor het banenzwemmen, eerst telefonisch reserveren. Om te voorkomen dat er te veel mensen in het bad zijn en de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd.
Het openluchtzwembad Hattemat ligt in het hart van Gramsbergen. Het zwembadcomplex heeft de beschikking over 3 (verwarmde) baden:
 • Een peuterbad met kleine glijbaan en spuitelement en aangrenzend een spraypark.
 • Een instructiebad met spuitelement, 2 kleine glijbanen en 1 grote glijbaan.
 • Een wedstrijdbad (25 meter) met daarnaast een springkuil voorzien van 2 duikplanken (een 1 en een 3 meter plank).

Het zwembad is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen.
Richtlijnen
In verband met de richtlijnen van het RIVM kunnen maximaal 20 mensen tegelijk banenzwemmen. Alleen kinderen tot en met 12 jaar, in het bezit van een zwemdiploma, mogen recreatief zwemmen. Begeleiders mogen mee, maar mogen niet het water in.
Vooraf reserveren is voor het recreatief zwemmen niet nodig. Als het te druk wordt, kan het badpersoneel wel het bad sluiten voor nieuwe bezoekers. Als de regels door de overheid worden versoepeld, worden deze restricties zo snel mogelijk opgeheven.

Kijk voor de openingstijden en actuele berichten op www.zwembadhattemat.nl.


8-6-2020 16:04

Vanwege het succes van de gratis online-trainingen via RegioOpleiders, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg besloten het aantal deelnemers uit te breiden. In totaal kunnen nu honderdvijftig inwoners gebruik maken van het online cursusaanbod. Naast inwoners die door de coronacrisis thuis zitten, worden ook mensen die al langere tijd geen werk hebben, die een...

“Ons aanbod voor honderd inwoners om online-trainingen te volgen bleek een succes”, vertellen wethouders Alwin te Rietstap en Gitta Luiten. “In no-time waren de honderd aanmeldingen binnen. Omdat het belangrijk blijft om aan je toekomst te werken, willen we meer inwoners de gelegenheid geven alsnog deel te nemen. Daarom bieden we nog vijftig inwoners de mogelijkheid om zich te laten bijscholen. Daarnaast biedt de gemeente samen met RegioOpleiders alle deelnemers ook nog een gratis online loopbaangesprek aan met een loopbaancoach. Al met al een mooi pakket voor inwoners die aan de slag willen met hun mogelijkheden voor de toekomst.”

Gratis voor inwoners
Deelname aan de online trainingen is gratis, en ook is er geen limiet aan het aantal cursussen of trainingen dat de inwoner wil doen. Er is keuze uit ruim 500 verschillende trainingen. Zo kan iedere deelnemer een cursus volgen die aansluit bij de situatie. Van een cursus Excel, leren presenteren, basiskennis van een vreemde taal, time-management tot bijvoorbeeld personeelsmanagement. Deelnemers die zich voor 1 juli aanmelden hebben tot 1 oktober de tijd om de cursussen te volgen.

Aanmelden via de gemeente
Inwoners die gebruik willen maken van het aanbod, kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Hiervoor kan een formulier op de website worden ingevuld via www.hardenberg.nl/onlinecursus. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het overzicht van de cursussen en trainingen is te vinden op de website van RegioOpleiders: www.regioopleiders.nl.


5-6-2020 08:22

Vechtdal Maketing heeft voor recreatieondernemers in het Vechtdal een Coronaproof Vechtdalpakketje gemaakt met diverse handige producten. Dit pakketje kunnen ondernemers bij Vechtdal Marketing bestellen. Het Platform Gastvrij Hardenberg biedt dit pakketje ter waarde van € 50 gratis aan, aan alle toeristische bedrijven in de gemeente Hardenberg.

Met de zomervakantie in aantocht mogen we in het Vechtdal binnenkort weer veel toeristen ontvangen. Om deze bezoekers een veilig en fijn verblijf te bieden, zijn ondernemers in de afgelopen periode enorm druk geweest om hiervoor gereed te staan.
Om ondernemers enigszins te helpen in deze turbulente tijd, heeft het Vechtdal Marketing een klein pakketje samengesteld. In de pakketje zit bijvoorbeeld, afzetlint, hesje, vloerstickers en posters. Voor de ondernemers in de gemeente Hardenberg neemt het Platform Gastvrij Hardenberg de kosten van € 50 per pakketje op zich, om zo de toeristische bedrijven een steuntje in de rug te bieden.
Bestellen gratis pakketje
Het pakketje bevat producten om op een vriendelijke manier bezoekers te wijzen op de coronamaatregelen die er gelden. Ook hesjes voor personeelsleden zijn onderdeel hiervan. Het Vechtdal Corona-pakket kunnen de Hardenbergse ondernemers uiterlijk tot woensdag 10 juni om kosteloos bestellen via www.vechtdaloverijssel.nl/Coronapakket. Het pakketje wordt bij ondernemers thuisbezorgd.


2-6-2020 12:27

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers verlengd; Tozo 2. Tozo 2 kunnen zelfstandigen aanvragen vanaf 1 juni via het RBZ Zwolle. Anders dan bij de eerste Tozo, wordt bij deze uitkering ook gekeken naar inkomsten van een eventuele partner.

De Tozo biedt zelfstandig ondernemers financiële ondersteuning, als zij in de knel komen door de coronacrisis. De Tozo 2 is vanaf 1 juni aan te vragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).
Het RBZ beoordeelt deze aanvragen. Let op! Ook ondernemers die al een uitkering hebben ontvangen op basis van Tozo 1, moeten een nieuwe aanvraag indienen voor Tozo 2.
Partnertoets
De belangrijkste wijziging ten opzichte van Tozo 1, is dat Tozo 2 rekening houdt met het inkomen van de partner. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.
Komt het huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan kan geen aanspraak gemaakt worden op Tozo 2 uitkering levensonderhoud. 

Meer informatie
Voor vragen over uw situatie kunt u contact opnemen met het RBZ. Het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg helpt u ook graag met vragen via ondernemen@hardenberg.nl.


2-6-2020 12:25

De voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting blijft dit jaar vanwege de coronacrisis achterwege. De gemeente wil hiermee de ondernemers in de toeristische sector ondersteunen. Er komt begin 2021 wel een definitieve aanslag toeristenbelasting 2020 over het werkelijke aantal overnachtingen. De ondernemers hebben dit bedrag dan al ontvangen van hun gasten.

Aanbieders van overnachtingsmogelijkheden zoals een camping, hotel of vakantiehuis, betalen toeristenbelasting aan de gemeente. De toeristenbelasting wordt door de ondernemer doorberekend aan de gasten. 


Normaal gesproken verstuurt de gemeente in juni een voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting. Deze aanslag wordt bepaald op 90% van het aantal overnachtingen in het voorgaande jaar. De voorlopige aanslag moet dan ook worden betaald, omdat de ondernemers het bedrag immers al ontvangen van hun gasten.
De definitieve aanslag wordt normaal gesproken aan het begin van het volgende jaar opgelegd, op basis van het werkelijke aantal overnachtingen. Mogelijk moet de ondernemer dan een klein bedrag bijbetalen of men ontvangt een bedrag terug.

Door de coronamaatregelen konden veel vakantieaccommodaties in de afgelopen periode niet of beperkt open. Door het missen van een deel van het seizoen, ligt het aantal toeristen dat de gemeente Hardenberg dit jaar bezoekt sowieso een stuk lager dan in 2019. Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden kan de toeristische sector in de zomer mogelijk deels opstarten. Toch valt het nu niet goed in te schatten hoeveel overnachtingen er dit seizoen nog plaatsvinden. 


Daarom heeft het college van B&W besloten om voor 2020 geen voorlopige aanslag toeristenbelasting op te leggen. Hiermee wil het college de ondernemers in de toeristensector extra ondersteunen. Eerder besloot het college al ook voor de toeristenbelasting uitstel van betaling mogelijk te maken. 


De definitieve aanslag toeristenbelasting over 2020 wordt nu begin 2021 opgelegd over het werkelijke aantal overnachtingen.


1-6-2020 10:32

Iedereen in Nederland kan met klachten die wijzen op het nieuwe coronavirus getest worden. Met de test kunt u - als u klachten hebt - zien of u besmet bent met het coronavirus. GGD IJsselland richt hiervoor vier testlocaties in de regio IJsselland in.

Door veel mensen te testen, kunnen we zien of het coronavirus zich verspreidt en direct bron- en contactonderzoek doen bij een positieve test. Op deze manier kunnen we het virus bestrijden. Er is nog geen test beschikbaar om te zien of u al besmet en ziek bent geweest.
De vier locaties verspreid over de regio zijn:

 • Schonenvaardersstraat 5 in Deventer
 • Veldkampweg 23-25 in Ommen
 • Dolderweg 1 in Steenwijk
 • Boerendanserdijk 41b in Zwolle

GGD IJsselland had een testlocatie op de hoofdlocatie van GGD IJsselland in Zwolle. Deze wordt niet meer ingezet voor testen. U kunt voor een coronatest terecht op een van de bovenstaande vier locaties. Let op: u moet zich vooraf aanmelden voor een test.


29-5-2020 15:53

Op maandag 1 juni 2020 om 12:00 uur treedt de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

De noodverordening geldt voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
Bekijk de noodverordening op de website van Veiligheidsregio IJsselland.


29-5-2020 13:11

Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Hiervoor is een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. Met de resultaten van dit onderzoek wordt de (lokale)overheid geïnformeerd over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de...

De ondernemerspeiling is een van de initiatieven onder de noemer 'Samen uit de crisis in Regio Zwolle'.
"Medio maart zijn we begonnen met de ondernemerspeiling in Regio Zwolle. Het onderzoek is nu bijna drie maanden onderweg en ruim duizend ondernemers uit onze regio deden mee aan de monitor. Het doel is dat we in deze onzekere tijd objectieve informatie verzamelen. De resultaten van de eerste maanden geven inzicht in wat er bij ondernemers leeft", aldus Trudy Huisman, voorzitter van Economic Board Regio Zwolle.

Deelname vanuit alle gemeenten gewenst
Binnen Regio Zwolle zijn verschillen in deelname van ondernemers op gemeentelijke niveau. In de ene gemeente doen veel meer ondernemers mee dan in een andere gemeenten.  Om een optimaal inzicht te krijgen, is het gewenst dat ondernemers uit alle gemeenten meedoen.  


Bent u of kent u een ondernemer? Geef uw mening via: www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling
De gegevens van ondernemers helpt Regio Zwolle om beter inzichtelijk te krijgen wat de impact is van de coronacrisis. De Economic Board en de andere samenwerkende organisaties kunnen dan invloed uitoefenen op meer maatwerk. 

Andere instrumenten
Andere instrumenten die Regio Zwolle inzet tijdens de coronacrisis zijn bijvoorbeeld de Regio Zwolle Brigade. Wie meer wil weten, kijkt op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Algemene informatie over Regio Zwolle is te vinden op www.regiozwolle.info.


27-5-2020 09:50

De Voedselbank Hardenberg-Ommen biedt inwoners ook tijdelijk de mogelijkheid om voedselpakketten te ontvangen. Bijvoorbeeld als een inwoner of ondernemer tijdelijk minder inkomen heeft.

Voedselbanken rekenen met de landelijk vastgestelde weeknormen: wat heeft iemand per week te besteden aan eten, nadat alle vaste kosten van het inkomen af zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met alle vaste kosten die betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement, kosten voor woon-werkverkeer, kleding en schoolgeld. Wie na aftrek van deze kosten minder dan het (week)normbedrag voor boodschappen over houdt, kan zich aanmelden bij de Voedselbank.

Ook voor inwoners met eigen huis of zaak

Ook iemand met een eigen huis of een eigen zaak, die een aantal weken geen inkomen heeft kan (tijdelijk) naar een voedselbank. De exacte normen staan op de sites van de voedselbanken, u kunt zelf uitrekenen of u in aanmerking komt voor hulp.

Het aantal uitgiftes is de afgelopen tijd gestegen maar Voedselbank Hardenberg-Ommen heeft voldoende vrijwilligers en voedsel om uit te delen. Nieuwe aanmeldingen zijn dan ook welkom.

Informatie
Op www.voedselbank-hardenberg.nl is alle informatie te vinden over wanneer men in aanmerking komt voor hulp. Een screener die hiervoor speciaal is opgeleid en absoluut de privacy bewaakt doet dan een check tijdens een gesprek, zodat men snel terecht kan voor een wekelijks pakket.


27-5-2020 09:44

Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden, wordt ook de parkeerapparatuur in het centrum van Hardenberg op 2 juni weer ingeschakeld. Dat heeft het college van B&W besloten.

Eind maart besloot het college van B&W de parkeerapparatuur uit te schakelen en de slagbomen van de parkeervoorzieningen omhoog te zetten. Hiermee kwam het college tegemoet aan de zorgen van inwoners en ondernemers. Veel mensen raakten de parkeerapparatuur liever niet aan om zo besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Volgens het RIVM is de kans nog steeds klein dat het coronavirus zich verspreidt door het aanraken van oppervlakken. Het coronavirus verspreidt zich volgens het RIVM voornamelijk via druppels door niezen/hoesten en via handen (handen schudden). Daarom blijft de belangrijkste richtlijn om anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en de handen goed te wassen met water en zeep.

Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden, is het weer drukker op straat. De horeca, terrassen, scholen en andere publieke locaties gaan in juni weer open. Er komt stap voor stap meer ruimte. We werken toe naar een zo normaal mogelijke samenleving. Parkeerregulering is onderdeel van die samenleving en zorgt er bovendien voor dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor de consumenten. Daarom heeft het college van B&W besloten om de parkeerapparatuur op dinsdag 2 juni weer in te schakelen. Dit besluit is in lijn met de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen.

Mensen die het nog steeds vervelend vinden om de parkeerapparatuur aan te raken, kunnen zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de handen goed te wassen, te desinfecteren met handgel of door handschoenen te dragen. Deze materialen zijn inmiddels ruimschoots beschikbaar.


27-5-2020 09:38

Vanaf 1 juni 2020 is RSR Revalidatieservice de nieuwe aanbieder van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Hardenberg voor de komende vier jaar. Het gaat zowel om de levering, als het onderhoud en de reparatie van hulpmiddelen. RSR Revalidatieservice volgt aanbieder Medipoint op, waarmee het contract op 1 juni 2020 afloopt.

“Het is voor onze inwoners heel belangrijk om zelfstandig te kunnen leven en mobiel te zijn. Soms hebben ze hierbij een hulpmiddel nodig zoals een rolstoel, scootmobiel of traplift. RSR Revalidatieservice kwam als aanbieder van hulpmiddelen na een aanbestedingsprocedure als beste uit de bus. Zij hebben onder andere een storingsdienst die 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is. Dat geeft onze inwoners zekerheid dat ze snel geholpen worden bij problemen met hun hulpmiddel.”

Inwoners hoeven geen actie te ondernemen
RSR neemt alle hulpmiddelen van de vorige leverancier Medipoint over. Inwoners die nu een hulpmiddel gebruiken, kunnen dat gewoon blijven doen. Voor hen verandert er niets, en ze hoeven geen actie te ondernemen. Wel kunnen ze vanaf 1 juni terecht bij RSR Revalidatieservice voor vragen, onderhoud en reparaties over hun hulpmiddel. Alle inwoners die gebruik maken van een Wmo-hulpmiddel hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.


26-5-2020 08:07

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen.

Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden.
Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.
Belangrijkste aankondigingen
Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.
De belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot leest u op de website van de Rijksoverheid.


20-5-2020 17:18

Inwoners van de gemeente Hardenberg die melding willen maken van de eikenprocessierups, willen weten of een boom preventief bestreden is en of een melding van overlast in behandeling is, kunnen dit vanaf nu zien op een interactieve kaart.

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is afgerond. Op plaatsen waar overlast werd ervaren en op plaatsen waar veel mensen komen, zijn de kronen van bomen bespoten met een biologisch middel. Ondanks de preventieve bestrijding kan het zo zijn dat het middel niet alle processierupsen heeft bereikt en dat er dus rupsen zijn die zich zullen ontwikkelen tot volwassen dieren, inclusief de gevreesde brandharen. De grootste hinder hiervan wordt doorgaans ervaren van eind mei tot en met juli.
Bestrijding
Daarom gaan we vanaf nu verder met het bestrijden van de eikenprocessierups. Wanneer de dieren volwassen zijn, zoeken zij elkaar op en vormen zij nesten. Deze nesten kunnen de grootte bereiken van een tennisbal, of soms zelfs een voetbal.
Meestal zijn deze nesten te zien in takken, tegen een stam of aan de voet van een stam. In deze fase bestrijden wij de rupsen door het wegzuigen van deze nesten. 

Huishoudfolie
Op sommige plaatsen zien we de dat de stam van de boom is omwikkeld met huishoudfolie. Ook krijgen we berichten over het gebruik van plakplastic, waar zelfs vleermuizen en vogels het slachtoffer van zijn geworden.
Dergelijke middelen zijn niet effectief en bovendien schadelijk voor andere dieren én het milieu. De gemeente zal, waar ze dit tegenkomt op gemeentelijke bomen, het plastic dan ook verwijderen. 

Overlast melden
Om het maken van een melding gemakkelijker te maken, heeft de gemeente vanaf nu een interactieve kaart op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups. Wanneer u in een eikenboom één of meerdere grote nesten aantreft, kunt u een melding maken op de website. Op de kaart kunt u dan de juiste boom selecteren en een melding aanmaken. U kunt op deze kaart ook zien of er reeds een melding is gemaakt, of deze al in behandeling is, en of deze wel of niet zal worden bestreden.
Of bestrijding wel of niet plaatsvindt is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder of een boom zich in een drukbezocht gebied bevindt en hoeveel processierupsen/nesten er zijn aangetroffen. Als de boom waarvan u een melding wilt maken niet zichtbaar is op de kaart, is het uiteraard mogelijk om een gewone melding te maken.


20-5-2020 17:16

De gemeente biedt horecaondernemers de mogelijkheid een groter terras in te richten zolang de coronamaatregelen gelden. Gisteravond maakte het kabinet bekend dat de terrassen op 1 juni om 12.00 uur open mogen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de horecaondernemers zich houden aan de landelijke en regionale richtlijnen en toestemming hebben van de gemeente.

Op 1 juni 2020 om 12.00 uur mag de horeca in Nederland onder voorwaarden weer open. Ook terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij de anderhalve meter afstand kan worden gehouden zijn vanaf maandagmiddag 1 juni weer toegestaan.
Gemeente werkt mee aan ruimere terrassen
Horecaondernemers hebben de gemeente gevraagd om grotere terrassen in te mogen richten. Zo kunnen zij op hun terras met inachtneming van de anderhalve meter afstandsregel meer gasten ontvangen. Omdat het inrichten van een groter terras in de openbare ruimte niet onder de bestaande terrasvergunningen valt, moet de gemeente hier toestemming voor geven.
Het college van het B&W heeft besloten hier zoveel mogelijk aan mee te werken en waar mogelijk toestemming te geven het terras te verruimen. Het college wil hiermee horecaondernemers ondersteunen.
Landelijke/regionale richtlijnen en lokale spelregels zijn leidend
In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richtlijnen.  Een regionale werkgroep vanuit de Veiligheidsregio komt met een richtlijn 'Omgaan met terrassen'. Hierin staan adviezen en kaders over de inrichting, hygiëne en veiligheid.
Daarnaast zijn er een aantal lokale spelregels:
 • Hoewel de terrassen groter mogen zijn om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen, blijft het aantal stoelen gelijk aan de normale situatie.
 • Er moet voldoende ruimte overblijven voor bevoorrading en voor hulpdiensten.
 • Als het niet mogelijk is om voor de eigen gevel een ruimer terras in te richten, dan is het mogelijk om in goed overleg en met toestemming van de eigenaar/exploitant de openbare ruimte voor de gevels van andere panden te gebruiken.
 • Op het moment dat er weekmarkt is, is op deze plek een ruimer terras niet mogelijk. 

Plan bij de gemeente indienen
Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras bij de gemeente indienen via gemeente@hardenberg.nl. De gemeente bekijkt het plan in goed overleg met de ondernemer en geeft toestemming als aan de voorwaarden wordt voldaan.
De toestemming voor een ruimer terras geldt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Overige bepalingen uit het terrassenbeleid zoals de sluitingstijden blijven van kracht. 


20-5-2020 14:58

De gemeente Hardenberg wil elektrisch rijden stimuleren en is daarom begonnen met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De bedoeling is dat elke kern in de gemeente Hardenberg de beschikking krijgt over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners uit de gemeente Hardenberg een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun omgeving.

Wethouder Jan ten Kate: “Steeds meer mensen overwegen om een elektrische auto te kopen. Een van de overwegingen daarbij is of er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. Daar willen wij samen met de inwoners en Plaatselijk Belangen voor zorgen.” Samen met 43 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel is de gemeente Hardenberg onderdeel van de ‘Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden’. De komende jaren wordt in al deze gemeenten zogenaamde slimme openbare laadpalen geplaatst.

Elke kern voorzien van een openbare laadpaal
De gemeente Hardenberg wil alle grote kernen in de gemeente voorzien van een openbare laadpaal. Waar deze openbare laadpaal komt te staan is in overleg met de Plaatselijk Belangen bepaald. Met de Plaatselijk Belangen uit de kleinere kernen is de gemeente in gesprek gegaan om te bepalen of ook hier behoefte is aan een openbare laadpaal. Ook hier is samen met de Plaatselijk Belangen bepaald waar de openbare laadpaal dan komt te staan.

Daarnaast kunnen alle inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente Hardenberg een openbare laadpaal in hun eigen omgeving aanvragen via www.openbaarladen.nl/hardenberg, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op de website. Zo wordt het voor mensen die niet op eigen terrein een laadpaal kunnen plaatsen, gemakkelijker om een elektrische auto aan te schaffen.

Elektrisch rijden op duurzame energie door slim laden
De stroom voor de laadpalen wordt geleverd door Enexis Groep en Alliander. Zij kiezen voor slim laden. Dat wil zeggen dat met slim laden elektrische auto’s sneller laden als duurzame energie en zon en wind volop beschikbaar is. “Slim laden draagt nog meer bij aan een schonere lucht, minder CO2 uitstoot en gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit past binnen de doelstellingen van Hardenberg als groene gemeente”, aldus Jan ten Kate.


20-5-2020 14:50

De gemeente Hardenberg heeft in 2019 bijna 6,8 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. Burgemeester en wethouders willen dat bedrag vooral gebruiken om mogelijke financiële tekorten die als gevolg van de coronacrisis ontstaan op te kunnen vangen.

Wethouder Martijn Breukelman: “Onze financiële positie is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor hebben we nu een goed gevulde spaarpot. Ook in 2019 houden we geld over. Dat geld hebben we in de komende jaren hard nodig. Een deel van het geld in onze spaarpot is al gereserveerd om te investeren in de samenleving en de economie. Het geld dat we in 2019 hebben overgehouden kunnen we nu goed gebruiken om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen in deze coronacrisis te ondersteunen. En om tekorten die ontstaan omdat we door deze crisis minder inkomsten ontvangen op te vangen.”

Financiële meevallers in 2019
Het jaar 2019 was in financieel opzicht een goed jaar. De gemeente verkocht de nodige kavels voor woningen en bedrijventerreinen. Dat leverde bijna een miljoen euro extra op dan werd verwacht. Doordat er meer gebouwd is, waren ook de opbrengsten uit leges voor vergunningen en ruimtelijke plannen hoger.
De werkgelegenheid nam in 2019 toe met 2,2%. Het aantal banen lag nog nooit eerder zo hoog dan in 2019. Nog nooit eerder waren zoveel mensen in de gemeente Hardenberg aan het werk. Nu meer mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien, was de gemeente in 2019 minder geld kwijt aan bijstand en minimabeleid.
De energierekening voor openbare verlichting was in 2019 aanzienlijk lager doordat steeds meer LED-verlichting wordt gebruikt.
De kosten voor de ambtelijke organisatie vielen in 2019 lager uit. Het gaat dan om personeelskosten, ICT of voertuigen.
Een andere meevaller was dat de gemeente in 2019 meer geld van het Rijk uit het Gemeentefonds kreeg voor het uitvoeren van taken.

Kosten voor zorg en ondersteuning blijven oplopen

Er waren ook financiële tegenvallers. De kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners liepen in 2019 verder op. Meer mensen deden een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook de kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. Dat komt doordat vaker gebruik wordt gemaakt van de duurdere zorg in natura en minder vaak van een persoonsgebonden budget.

Algemene reserve groeit naar ruim 56 miljoen euro
Van het positieve rekeningresultaat wil het college 1,6 miljoen euro beschikbaar houden voor projecten die in 2019 nog niet (geheel) zijn afgerond. Ruim 5,2 miljoen euro gaat naar de algemene reserve. Deze spaarpot is bedoeld om financiële tegenvallers of tekorten op te vangen. De algemene reserve groeit daarmee naar ruim 56 miljoen euro. De financiële buffer is daarmee drie keer zo groot als nodig is om risico’s af te kunnen dekken. Een deel van de algemene reserve is overigens al gereserveerd voor investeringen in nieuwe projecten en plannen om de Hardenbergse samenleving en economie te versterken.

Resultaat 2019 gebruiken om mogelijke tekorten door coronacrisis op te vangen
Volgens Martijn Breukelman is de financiële buffer ook hard nodig nu in 2020 naar verwachting financiële tekorten gaan ontstaan als gevolg van de coronacrisis: “Deze coronacrisis raakt iedereen en heeft grote impact op de Hardenbergse samenleving. Daarom hebben we aanvullend op de landelijke maatregelen ook lokale maatregelen genomen. Daarmee willen we inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen de helpende hand bieden. Die maatregelen kosten de gemeente extra geld. Op andere terreinen hebben we als gevolg van de crisis minder inkomsten. Dat maakt dat het ook in financieel opzicht spannende tijden zijn. Hoe groot de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn kunnen we nu nog niet overzien. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk de gemeenten compenseert voor extra uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen. Daarom stellen we voor het positieve resultaat van 2019 te reserveren om mogelijke tekorten door de coronacrisis op te vangen.”

Ambities uit het coalitieakkoord
In 2019 is het college verder gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord. Zo is in 2019 het programma Wonen vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente de komende jaren wil zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen. In 2019 werden in de verschillende kernen en de centra veel nieuwe woningen opgeleverd. Om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen, werd vorig jaar de intentieverklaring voor het lokaal sportakkoord getekend. In Dedemsvaart is gestart met het IJslandse preventiemodel, dat moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor jongeren en het terugdringen van middelengebruik onder jongeren.

Ook het op gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet. Inwoners konden op verschillende manieren meepraten over een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg. De omgevingsvergunning voor het zonnepark van coöperatie Lutten Levert werd verleend, net als de vergunningen voor nog eens drie zonneparken die onderdeel zijn van de pilotprojecten voor duurzame energieopwekking. Een omgevingsadviesgroep is in de tweede helft van 2019 gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Samen met Cogas en Rendo is de gemeente gestart met een onderzoek naar duurzaam gas als vervanger van aardgas.

Voor meer biodiversiteit is een tweede Tiny Forest aangeplant en zijn op verschillende plekken plukveldjes ingezaaid. Voor het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen is onder de noemer ‘Vechtrijk Gramsbergen’ in 2019 een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting. Doel is een waterrijk gebied voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw.
De bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd met de opwaardering van de N34 tot aan de Drentse grens.

De gemeente werkt voor de sociaaleconomische ontwikkeling samen met gemeenten in de regio en doet mee in Regiodeals. Samen met werkgevers is nagedacht over de uitdagingen die de veranderende arbeidsmarkt met zich meebrengt. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom zijn ook in 2019 werkgevers ondersteund bij het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dankzij het Pak je Kans fonds kunnen inwoners zichzelf ontwikkelen en zo meegroeien met de veranderende arbeidsmarkt.

Ook zijn in 2019 flinke stappen gezet om te komen tot een multifunctionele accommodatie voor De Krim. Mede dankzij de evenementensubsidie werden in 2019 verspreid over de gemeente bruisende evenementen georganiseerd.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 16 juni en tijdens de raadsvergadering van 30 juni.


20-5-2020 14:16

De gemeente Hardenberg roept inwoners op om mee te denken over het conceptprogramma mobiliteit. Normaal gesproken wordt hier een inloopavond voor georganiseerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dit nu digitaal.

Het programma mobiliteit is een uitgebreid programma waarin de gemeente het beleid op het gebied van verkeer en vervoer wil vastleggen. In dit programma staan de belangrijkste punten over de plannen voor mobiliteit en gaat de gemeente in op wensen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit gaat niet alleen over (snel)wegen en fietspaden, maar ook over trein- en busverbindingen in de gemeente. Ook staat in het plan wat de gemeente het meest belangrijk vindt. Een belangrijk plan, waarbij we de hulp van u als inwoner goed kunnen gebruiken.

Digitaal
Omdat een inloopbijeenkomst nu, door de coronacrisis, niet mogelijk is, zetten we alle informatie op onze website. Als u geen tijd heeft om het hele programma te lezen kunt u hier ook de animatiefilm bekijken. In deze film leggen we in twee minuten de belangrijkste punten van het programma uit. Daarnaast hebben we ook korte filmpjes opgenomen met wethouder Alwin te Rietstap en beleidsmedewerker Sandro Vlug.

De gemeente heeft verschillende belangenorganisaties per e-mail uitgenodigd om te reageren op het programma mobiliteit. Heeft u of uw organisatie geen e-mail ontvangen en wilt u toch meedenken? Dan kunt u terecht op www.hardenberg.nl/mobiliteit. U kunt reageren tot 1 juni 2020.

Wethouder Alwin te Rietstap: “Mobiliteit is altijd in ontwikkeling. We kunnen niet alles, maar willen wel richting geven en goed voor ogen krijgen waar het nu echt om gaat. Zo weten we zeker dat we de juiste dingen oppakken. We vinden leefbaarheid daarbij belangrijk en kijken naar hoe mobiliteit daar nu en in de toekomst aan bij kan dragen. Daarbij hebben we aandacht voor de vraag hoe we veilig en goed onze voorzieningen en werklocaties bereiken, en kijken we speciaal om naar schoolgaande kinderen en mensen die onderweg zijn naar hun werk. Ook regionale bereikbaarheid en welke rol de gemeente Hardenberg hierin speelt willen we blijven verbeteren. We richten ons op verbeteringen op het spoor, zoals de Nedersaksenlijn en stationsomgevingen. We horen graag of dit aansluit bij het beeld dat u heeft, en hopen dat u op deze manier met ons wilt delen wat u hiervan vindt, zodat wij deze kunnen betrekken bij het vaststellen van ons programma.”


20-5-2020 13:30

De gemeente Hardenberg gaat inwoners met geldproblemen intensiever begeleiden. Dit is vastgelegd in het beleidsplan ‘Een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’. Naast de gemeentelijke consulenten schulddienstverlening, gaat ook Kredietbank Nederland daarbij een rol spelen. Wethouder Gitta Luiten en algemeen directeur Hans van der Meulen van Kredietbank Nederland ondertekenden op 19 mei hiervoor...

“Geldproblemen ontstaan door heel verschillende oorzaken”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Soms verliest iemand zijn baan, soms spelen er psychische problemen. Iedere situatie is uniek, je kunt dus niet één aanpak hebben voor al deze verschillende problemen. Daarom is maatwerk zo belangrijk, voor iedere situatie zoeken we naar een oplossing. Kredietbank Nederland kan hierin goed helpen. Zij werken op dezelfde manier en zo kunnen we dus samen meer voor elkaar krijgen voor onze inwoners.”

Werkwijze schulddienstverlening
Schulddienstverlening bestaat uit alle hulp die de gemeente aanbiedt aan inwoners die schulden of betalingsproblemen hebben. Er worden bijvoorbeeld schuldsaneringen opgestart, zodat iemand na drie jaar weer schuldenvrij is. Maar ook wordt budgetbeheer aangeboden om inwoners te ondersteunen bij hun financiële administratie. Welke hulp het beste bij een inwoner past wordt ingeschat door medewerkers van de gemeente Hardenberg. Zij verwijzen door naar Kredietbank Nederland, die de daadwerkelijke oplossing van de schuldensituatie opstart.

Nieuwe schulddienstverlener door aanbesteding
De afgelopen jaren heeft de gemeente de schulddienstverlening uitbesteed aan de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Begin 2020 is er een Europese Aanbesteding gestart en daaruit bleek dat Kredietbank Nederland het beste past bij de hulpverlening van de gemeente Hardenberg. Kredietbank Nederland is een organisatie die werkt zonder winstoogmerk. Het is één van de grootste schulddienstverleners in Nederland en werkt voor 120 gemeenten.

GKB maakt bestaande hulptrajecten af
Hulptrajecten die al door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen zijn opgestart, worden ook door de GKB afgemaakt. Zo hoeven er geen dossiers overgedragen te worden. Als een inwoner zelf graag wil overstappen naar Kredietbank Nederland dan kan dat. Daarvoor kan de inwoner contact opnemen met de gemeente.


19-5-2020 16:11

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.

Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.


U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157 als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.


Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.
Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens
Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.
In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.


18-5-2020 13:04

Zwembad De Slag in Hardenberg en zwembad De Kiefer in Dedemsvaart zijn weer beperkt open. Om te kunnen zwemmen moet u zich vooraf inschrijven.

Om te zorgen dat alles volgens de richtlijnen van het RIVM verloopt, zijn de openingstijden van de overdekte zwembaden aangepast en is het aantal zwemmers beperkt.


Actuele informatie en openingstijden leest u op:


 • www.deslag-hardenberg.nl
 • www.zwembaddekiefer.nl

Inschrijven
Om banen te kunnen zwemmen, moet u zich vooraf inschrijven. Dit kan telefonisch voor De Slag op 0523 289 465. Voor De Kiefer belt u: 0523 610 123.
Zwemlessen
Deze week wordt gestart met een aantal zwemlesgroepen. Eerst komen alleen de kinderen die in het diepe bad les hebben, omdat daar meer afstand gehouden kan worden. Andere kinderen moeten nog even geduld hebben. Zij worden op de hoogte gebracht zodra ook de zwemlessen in de ondiepe gedeeltes kunnen starten.
Als het virus onder controle blijft, worden op een later moment ook de groepslessen weer opgestart. Daarna volgt het recreatief zwemmen.

Basisregels


 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Trek thuis uw badkleding aan.
 • Douchen is niet mogelijk.
 • Kom maximaal 10 minuten voor de afgesproken tijd naar het zwembad.
 • Was uw handen met zeep of desinfectans.
 • Drinken uit de kraan is niet mogelijk. Neem een eigen gevulde bidon mee.


18-5-2020 08:18

Het gemeentehuis en de balies van de Publieksdienst zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 mei gesloten. Op deze dagen zijn de medewerkers van de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar.

De gemeente is op deze dagen niet bereikbaar op 14 0523. Ook kunt u voor donderdag 21 en vrijdag 22 mei geen afspraak maken met de Publieksdienst. Vanaf maandag 25 mei kunt u weer bellen met de gemeente.


Hebt u een melding over bijvoorbeeld overlast, kapotte lantaarnpalen of losliggende tegels? Dan kunt u de melding ook online doorgeven.


Vanwege maatregelen rondom het coronavirus blijven de balies in MFC de Baron in Dedemsvaart nog gesloten. Wel is het weer mogelijk om online een afspraak te maken voor uw bezoek aan de balies in het gemeentehuis.


15-5-2020 14:09

Waterschap Vechtstromen opent op 1 juni 2020 de sluizen en trailerhellingen in de Vecht. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een plaats in te nemen in de haven in het centrum van Hardenberg.

Vanwege de beperkte capaciteit van de haven, verloten we de beschikbare seizoensligplaatsen. U kunt zich hiervoor aanmelden op vechtpark@hardenberg.nl.
Vermeld bij uw aanmelding uw naam, adres en bootlengte. Op 28 mei wijzen wij de seizoensligplaatsen toe.
Lees meer informatie over de haven in het centrum van Hardenberg.


15-5-2020 11:04

Het Masterplan Ruimte voor de Vecht is herzien. De vaststelling van de geactualiseerde toekomstvisie liep gelijk op met de eindevaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht. Deze evaluatie bekrachtigde dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, maatschappelijke (belangen)organisaties, ondernemers en bewoners uniek is. "Dat zetten we graag voort", vertelt een enthousiaste Alwin...

Als voorzitter geeft Te Rietstap graag sturing aan het realiseren van de nieuwe ambities. "We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. De dorpen en steden hebben hun gezicht 'naar de Vecht gekeerd', waardoor het bijna vanzelfsprekend is om te genieten van deze prachtige omgeving."
"Het bijzondere karakter van het Vechtdal willen we ook in de toekomst behouden en versterken. Met een integrale gebiedsgerichte aanpak kunnen we processen versnellen, vooral als het gaat om maatschappelijke opgaven die nu actueel zijn en bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied", aldus de wethouder van de gemeente Hardenberg.
Zeer tevreden
Gedeputeerde Bert Boerman is als voormalig voorzitter van Ruimte voor de Vecht zeer tevreden over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren, die uit de eindevaluatie zijn gebleken: "Onze primaire opgave was de waterveiligheid van de Vecht. Maar samen hebben we veel meer bereikt. Door onze krachten te bundelen, is de Vecht veiliger en aantrekkelijker geworden.

Boeman: "Er is meer ruimte voor de rivier en we hebben de kwaliteit van het omliggende landschap verbeterd. Inwoners voelen zich meer en meer inwoner van het Vechtdal, ondernemers investeren in streekproducten en we hebben gezorgd voor goede recreatieve verbindingen. Zo hebben we recreatie en toerisme in het Vechtdal een enorme impuls kunnen geven."
Zichtbaarheid van de Vecht
De afgelopen jaren hebben de partners van Ruimte voor de Vecht vele projecten gerealiseerd die er toe doen. Door de aanleg van nevengeulen en meanders (de bochten in de Vecht), is er ook tijdens hevige regenbuien voldoende ruimte voor het water.
Maar bij het realiseren van een veilige Vecht, is ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling en beleving van het landschap. Met projecten zoals het Tientorenplan, zijn diverse uitkijkpunten gerealiseerd, die de waarde van het landschap zichtbaar maken voor de inwoners en de bezoekers. Verder hebben de partners van Ruimte voor de Vecht nieuwe fietspaden aangelegd of vernieuwd, pontjes zorgen ervoor dat fietsers en wandelaars de Vecht kunnen oversteken, sluizen zijn hersteld en de recreatieve boten kunnen tot aan Duitsland varen. 

Slagvaardige samenwerking
De eindevaluatie van dit provinciaal programma laat zien dat de samenwerking in de loop der jaren is gegroeid. "De provincie vervulde hierin bestuurlijk en financieel een cruciale regierol," licht Alwin te Rietstap toe. "De slagvaardige samenwerking is mogelijk gemaakt en samen hebben we het Vechtdal tot één geheel gevormd."

Te Rietstap: "De samenwerking is krachtig genoeg om als gelijkwaardige partners verder te gaan in de vorm van een netwerkorganisatie. Maar dan wel met een vernieuwde visie die rekening houdt met nieuwe inzichten en de opgaven van nu. Daarom hebben de partners van Ruimte voor de Vecht het Masterplan uit 2009 geactualiseerd."

Nieuwe masterplan
De koers die destijds is uitgezet, staat ook centraal in het nieuwe masterplan. Wel ligt meer nadruk op het vergroten van de sponswerking van de bodem, het vergroten van de biodiversiteit buiten Natura 2000-gebieden, de aanpak stikstof, de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw.

Ruimte voor de Vecht zet zich in voor vier pijlers:
 • I. Klimaatadaptatie & Waterveiligheid
 • II. Natuurontwikkeling & Verbeteren biodiversiteit
 • III. Verduurzaming van de landbouw & Sociaaleconomische ontwikkeling
 • IV. Duurzaam gastheerschap & Aantrekkelijke leefomgeving

Nieuwe kansen
De doelen in het Masterplan Ruimte voor de Vecht bieden nieuwe kansen voor ondernemers en inwoners uit het Vechtdal. De komende periode betrekken we de omgeving om ons samen in te zetten voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. "Samen behouden en versterken we het unieke landschap waarin we wonen, werken en recreëren door het te beschermen, benutten en beleven," aldus Alwin te Rietstap.
Meer weten? Kijk op www.ruimtevoordevecht.nl. Hier zijn ook het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020) te vinden en het rapport van de Eindevaluatie Ruimte voor de Vecht 2007 – 2019. Of bekijk hier de samenvatting van het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020).


14-5-2020 17:03

De werkzaamheden in het gebied Rheezermaten langs de Vecht bij Hardenberg verlopen voorspoedig. Door het gunstige weer kan er volop worden gegraven.

De afgelopen periode zijn er al twee meanders voor zo'n 85% ontgraven en is er een hoeveelheid van ongeveer 65.000 m3 zand (bijna 3000 vrachtwagens) afgevoerd uit het gebied via de uitweg die is gemaakt op de provinciale weg N343 ter hoogte van de Bandelsteeg.
De komende weken gaan de graafwerkzaamheden verder.

Waardevolle natuur
In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.


Lees meer informatie op de website van waterschap Vechtstromen.


14-5-2020 08:19

De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond besloten om de opdracht voor de uitvoering van de accountantsdiensten vanaf het boekjaar 2020 gedurende drie jaar te gunnen aan accountantskantoor Baker Tilly, met vestigingen in onder andere Zwolle en Almelo.

De overeenkomst met de huidige accountant van de gemeente Hardenberg, BDO Audit & Assurance B.V., loopt af na het boekjaar 2019. Voor de controle van het boekjaar 2020 e.v. moest nog een accountant worden geselecteerd. Daarom is een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. 


De raad heeft in zijn positie als opdrachtgever de regie over de controleopdracht aan de accountant. Er was een breed beoordelingsteam geformeerd bestaande uit drie raadsleden (de heren Van der Wel, Stelpstra en Boshove) aangevuld met de concerncontroller, de teamleider Financiën en de griffie. Het team inkoop heeft de gehele procedure begeleid.


Unaniem
Vier partijen hebben tijdig een inschrijving ingediend. Alle vier partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen. Naar aanleiding van deze vragen zijn twee nota's van inlichtingen gepubliceerd. Tenslotte hebben alle vier partijen hun offerte gepresenteerd.

Het beoordelingsteam was unaniem van mening dat accountantskantoor Baker Tilly de beste aanbieding heeft gedaan gezien de prijskwaliteitverhouding.


12-5-2020 17:33

Er is een spookfactuur in omloop van Loansma & Partners. Dit is een factuur voor gemeentelijke belastingen. De factuur is niet in opdracht van de gemeente Hardenberg verstuurd. Betaal de factuur dus niet.

Net als bij andere gemeenten is ook bij ons de vraag binnengekomen over de factuur van Loansma & Partners. Het televisieprogramma Opgelicht?! publiceerde gisteren al meer informatie over deze valse e-mails. Uit onderzoek blijkt deze factuur ook onder andere bedrijfsnamen te worden verstuurd.


Hebt u de factuur of aanmaning ook ontvangen? Betaal deze dan niet. Twijfelt u over de echtheid van een factuur van de gemeente? Dan kunt u ons altijd bellen op 14 0523. Wij adviseren u graag.


12-5-2020 16:08

Inwoners van buurten en wijken rond het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg ontvangen in deze periode een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het AZC Hardenberg. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het AZC Hardenberg is sinds oktober 2016 in Hardenberg gevestigd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 700 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Hardenberg gevestigd is, eindigt in oktober 2021. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met maximaal vijf jaar.

Verschillende partijen worden betrokken bij de evaluatie, waaronder direct omwonenden, plaatselijk belangen, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers.

Uitnodiging om online vragenlijst in te vullen
De gemeente wil ook weten wat de mening over en ervaring met het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg is van inwoners van buurten en wijken in de omgeving van het AZC. Inwoners van Heemserveen, Marslanden, Collendoorn, Heemse-Oost/Heemsermars en het centrum van Hardenberg (tot aan de spoorlijn) ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Hardenberg. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek mee in de evaluatie.

Op basis van de evaluatie komt het college van B&W met een voorstel aan de gemeenteraad over het verlengen of het beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit.


12-5-2020 16:00

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat inwoners die zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet krijgen, dit ook in coronatijd blijven krijgen. Daarom heeft de gemeente besloten om de aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp door te betalen. Ook als de zorg op dit moment op een andere manier of minder wordt gegeven.

De gemeente begrijpt dat het vanwege de coronarichtlijnen niet altijd mogelijk is om dat op de gebruikelijke manier te doen.
Op deze manier neemt de gemeente financiële zorgen bij aanbieders weg, zodat de zorg en ondersteuning voor de inwoners gewoon door kan gaan. De gemeente volgt voor deze regeling de richtlijnen van het Rijk en de VNG.

Regeling omzetgarantie
Wmo- en jeugdhulpaanbieders kunnen een aanvraag voor de doorbetaling indienen bij de gemeente via het aanmeldformulier omzetgarantie. De gemeente en RSJ heeft alle aanbieders hierover een mail gestuurd.

Voor het aanvragen van de regeling is een aanmeldformulier omzetgarantie beschikbaar.

Inwoners

Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet kunnen voor vragen terecht bij hun aanbieder.

Voor alle andere vragen over zorg en ondersteuning kan men terecht bij Samen Doen, door te bellen met 14 0523 of mailen met samendoen@hardenberg.nl. 


12-5-2020 08:11

Kinderen interesseren voor wetenschap en techniek, huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning, inwoners helpen om de zorg voor elkaar te kunnen organiseren. Dit is een greep uit de projecten die onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start gaan.

De stuurgroep heeft ruim € 4,5 miljoen toegekend aan het starten van nieuwe projecten en het verlengen of uitbreiden van de bestaande projecten. Al deze projecten hebben tot doel om de brede welvaart in de regio te vergroten.
Alle projecten zijn initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, waar samen met onder andere ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties aan wordt gewerkt.
Mooie resultaten
Henk Jumelet, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: "We zijn eind 2019 goed van start gegaan met de eerste projecten, er zijn al mooie resultaten geboekt voor de regio. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele opleiding HBO-Verpleegkunde. Ook zijn er mooie lokale projecten, waar we experimenteren met nieuwe manieren van werken om hier als regio van te kunnen leren."
Jumelet: "In het project 'Kinderen eerst' zijn huisartsen gestart met een andere aanpak om ouders en kinderen met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en gedragsproblemen eerder en anders te kunnen helpen. Door te leren van elkaar en samen te werken, kunnen we het verschil maken en bouwen aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio."
Meer informatie over een aantal projecten leest u op de website van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.