Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

26-5-2023 14:29

Het Badhuisplein in Hardenberg heeft een flinke opknapbeurt gekregen. En wordt op vrijdagmiddag 26 mei officieel geopend. Vanaf 15.00 uur zijn er leuke activiteiten voor kinderen op de nieuwe speelplek bij het Badhuisplein.

Het Badhuisplein in Hardenberg ligt naast het theater en aan de fietsroute van en naar het centrum. Het plein kreeg in de afgelopen maanden een nieuwe inrichting.De nieuwe inrichtingDoor de nieuwe inrichting is het plein overzichtelijker en verkeerveiliger geworden. Met duidelijke routes voor fietsers en wandelaars die over het Badhuisplein naar het centrum fietsen of wandelen. Het plein ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Met groen en een ‘social sofa’. Ook het kunstwerk ’t Landbouwbeeld heeft een plek gekregen. De kenmerkende leilindes zijn blijven staan. Op het plein liggen nog steeds parkeerplaatsen. Aan de zijde van de Vechtvoorde is een speelplek gemaakt. Natuurlijk is er bij de aanleg rekening gehouden met het opvangen van water bij stevige regenbuien.Officieel geopendAannemer Dusseldorp voerde de herinrichting uit. De werkzaamheden zijn klaar. Het Badhuisplein wordt op vrijdagmiddag 26 mei rond 15.30 uur geopend door wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg en regiodirecteur Paul Bonekamp van aannemer Dusseldorp.Leuke activiteitenOp vrijdag 26 mei tussen 15.00-16.30 uur zijn er bij de nieuwe speelplek op het Badhuisplein leuke activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen de speelplek testen en krijgen daarna een ijsje. Ook is er een ballonnenclown.26-5-2023 11:50

Vanaf 30 mei of 1 juni is het fietspad tussen Gramsbergen en Hardenberg (grotendeels) afgesloten door werkzaamheden. Het fietspad langs de Hardenbergerweg en Gramsbergerweg zal ongeveer 7 weken (tot en met half juli) dicht zijn. Als het veilig kan, zullen delen van het fietspad toegankelijk zijn.

Er wordt een gasleiding aangelegd langs het hele fietspad. Daarom is deze tijdelijke afgesloten. De aannemer doet boor- en graafwerkzaamheden. In de tussenbermen van het spoor en de weg. Ander verkeer op deze weg kan daar overlast door ervaren. In dat geval worden er verkeersregelaars ingezet. Of komt er een voorrangsregeling.Omleiding voor fietsersFietsers worden omgeleid met verwijzingsborden. Houd deze goed in de gaten. De omleidingsroute zal grotendeels door de wijk Baalderveld en langs het kanaal Almelo – De Haandrik (tussen Hardenberg en Gramsbergen) lopen.Aanwonenden ontvangen een brief met informatieAannemer Visser & Smit Hanab doet de werkzaamheden in opdracht van Coteq Netbeheer. Alle aanwonenden krijgen van hen een brief met alle nodige informatie.26-5-2023 11:00

De noodopvang voor asielzoekers en statushouders in Bungalowpark De Roskamp in Loozen wordt met een half jaar verlengd. Dat heeft het college van B&W besloten na een positieve evaluatie met de omwonenden. Ook is er nog steeds een landelijk tekort aan opvangplekken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt in Loozen sinds november 2022 maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushouders op. Zij blijven nog tot 21 november 2023 in Loozen.

In Nederland is nog steeds een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom regelen gemeenten noodopvangplekken. Het gaat dan om een tijdelijke opvanglocatie waar asielzoekers onderdak, een bed en basisvoorzieningen krijgen.Wethouder Linda Verschuur: “We zijn er voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. Of die in hun eigen land vervolgd of onderdrukt worden. We bieden deze mensen al sinds 2016 een veilig onderkomen in het Asielzoekerscentrum Hardenberg. Omdat de nood hoog was, hebben we eind vorig jaar extra opvangplekken geregeld.”Maximaal 100 kansrijke asielzoekers en statushoudersHet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt op Bungalowpark De Roskamp in Loozen maximaal 100 asielzoekers op. Hiervoor zijn 19 huisjes geschikt gemaakt. Er wonen veel vrouwen met kinderen op De Roskamp. De kinderen gaan naar school of de kinderopvang in het Asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg. Hun ouders runnen hun eigen huishouden. Ook kunnen zij vrijwilligerswerk doen. Of meedoen aan de activiteiten voor bewoners van het AZC Hardenberg. Statushouders zijn aan het werk of kunnen starten met pre-inburgering.De ervaringen met de tijdelijke noodopvang zijn positiefDe tijdelijke noodopvang zou in eerste instantie 6 maanden duren, tot 21 mei 2023. Afspraken hierover staan in een bestuursovereenkomst. Hierin staat ook de optie om de noodopvang met nog eens 6 maanden te verlengen. Dat kan alleen als er nog sprake is van een tekort aan opvangplekken in Nederland. Dit is nog steeds het geval. Ook moet uit een evaluatie blijken dat de noodopvang goed verlopen is. De evaluatie is in eind maart geweest. De omwonenden, de betrokken plaatselijk belangen, de eigenaar van het park, het COA en de gemeente hebben hun ervaringen met de noodopvang besproken. Die ervaringen zijn neutraal tot positief. Er is voldoende draagvlak om de noodopvang met een half jaar te verlengen. Daarom besloot het college van B&W dat tot 21 november 2023 kansrijke asielzoekers en statushouders in De Roskamp worden opgevangen. Er worden geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen opgevangen.De afspraken over het Asielzoekerscentrum Hardenberg in 2022 zijn geëvalueerdHet COA vangt sinds 2016 in het AZC Hardenberg maximaal 725 asielzoekers op. Ook de afspraken hierover staan in een bestuursovereenkomst. Deze afspraken worden elk jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de algehele ervaring in 2022 van het COA met het AZC Hardenberg goed is. Omwonenden zijn betrokken via het omwonendenoverleg. Wel neemt door de hoge instroom en de wisselingen in de bewoners de overlast toe. Bij het verlengen van de overeenkomst met het COA stelde de gemeente Hardenberg als voorwaarde dat in het AZC Hardenberg geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen worden opvangen. Voor overlastgevende asielzoekers zijn in Nederland geen speciale opvangplekken. Daarom kan het COA op dit moment nog niet aan deze voorwaarde voldoen.24-5-2023 13:00

De bouw van het eerste appartementengebouw in het gebied Vechtzone in Hardenberg start in het najaar. Het nieuwbouwproject heet ‘De Vechte’. Van Wijnen gaat de woningen en appartementen ontwikkelen en bouwen in opdracht van Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. De partijen hebben de afspraken hiervoor ondertekend. De bouw start eind 2023 en duurt tot halverwege 2027. In totaal komen in het gebied 185 nieuwe woningen. Op woensdagavond 28 juni is er een inloopbijeenkomst over De Vechte.

Het nieuwbouwproject De Vechte komt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. De flats die hier nu nog staan worden gesloopt. Ze maken plaats voor 148 woningen. Het gaat vooral om appartementen en enkele eengezinswoningen. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij het project. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is klaar en onherroepelijk.De partijen hebben Van Wijnen gekozen om de bestaande flats te slopen en de nieuwe woningen en appartementen te ontwikkelen en te bouwen. Van Wijnen richt ook de openbare ruimte in het gebied in.Nieuwbouwproject De VechteVan Wijnen heeft samengewerkt met Groosman Architecten, Witteveen+Bos en Van der Wiel om het plan voor nieuwbouwproject De Vechte verder uit te werken.Daarbij gebruiken en versterken zij de kwaliteiten in het gebied, zoals de Vecht en het groen. De nieuwe woningen en appartementen vormen de overgang van een stedelijke omgeving naar een groene omgeving. De nieuwe gebouwen passen bij de omgeving en de parkachtige sfeer. Alles krijgt een modern en eigentijds karakter. In de openbare ruimte komt veel groen. Dit voorkomt wateroverlast. En zorgt voor verkoeling op warme dagen. Door dit project is ook het noordelijke deel van het centrum klaar voor de toekomst. En keert het stadsfront van Hardenberg het gezicht weer naar de Vecht.Vijf nieuwe gebouwen en eengezinswoningenHet nieuwe gebouw De Vechtvliet komt het meest westelijk, naast het nieuwe gebouw De Vechtspille (25 sociale huurwoningen) dat al in aanbouw is. De Vechtvliet vormt letterlijk de overgang van hoogbouw naar laagbouw. En krijgt 23 ruime koopappartementen.Daarnaast komt De Vechtbrink. In dit woongebouw komen 35 sociale huurwoningen. Het gebouw De Vechthage biedt ruimte aan 31 koopwoningen in het middensegment. Bij de rotonde aan de Parkweg komt gebouw De Vechtborg met 53 sociale huurwoningen en een blok met 6 eengezinswoningen.De bouw start dit jaar en duurt tot halverwege 2027De bouw van De Vechtborg start als eerste in het najaar van 2023. De bouw duurt ongeveer een jaar. De bestaande flats aan de Kruserbrink worden begin 2025 gesloopt. Daarna start de bouw van De Vechtbink, De Vechtvliet en De Vechthage. Het totale nieuwbouwproject De Vechte is halverwege 2027 klaar.Inloopbijeenkomst op 28 juniOp woensdag 28 juni wordt het woningbouwproject De Vechte getoond tijdens een inloopbijeenkomst in theater de Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg. De inloopbijeenkomst is van 18.30-20.30 uur. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er afbeeldingen van de gebouwen te bekijken en is er informatie over de plannen. Medewerkers van Van Wijnen, Vechtdal Wonen, het CPO en de gemeente Hardenberg geven uitleg over de plannen. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom.Nog meer woningen in het gebiedIn de oostelijke hoek van het gebied komt een gebouw circa 12 koopappartementen. Dit gebouw wordt in opdracht van een vereniging van toekomstige bewoners in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO) gebouwd.  


Dit maakt dat in het totale gebied 185 nieuwe woningen komen.
15-5-2023 16:02

Burgemeester Maarten Offinga gaat met een aantal inwoners in gesprek over de gemeente Hardenberg. Meld u aan om op donderdag 8 juni vanaf 17.00 uur mee te praten. En de burgemeester te vertellen hoe u aankijkt tegen de gemeente Hardenberg.

De gemeente Hardenberg werkt aan plannen en projecten om de gemeente nog mooier te maken. En wil inwoners zo goed mogelijk helpen. Dat willen we ook laten zien en vertellen. Daarom maken wij ‘het verhaal van Hardenberg’. Dat verhaal gaat over wie we als gemeente zijn. En wat we samen met onze inwoners willen bereiken. Het is het verhaal van en voor de mensen die in de gemeente Hardenberg wonen en werken.Hoe maken wij het verschil?Daarom vragen we u om mee te praten. En ons te vertellen hoe u aankijkt tegen de gemeente Hardenberg. Ook willen we weten wat de gemeente volgens u moet doen om het verschil te maken.Wat hebt u hieraan als inwoner?Wilt u hierover meepraten? En uw eerlijke mening geven? Dan gaat burgemeester Maarten Offinga graag met u in gesprek tijdens een inwonersbijeenkomst op donderdag 8 juni vanaf 17.00 uur. Tijdens een maaltijd kunt u vertellen wat u merkt van onze ambities. Wat hebt u hieraan als inwoner? Het gesprek gaat over het dagelijkse werk van de gemeente. Wat zou u anders doen als u het voor het zeggen had?Meld u aanLijkt het u leuk om hierover met de burgemeester in gesprek te gaan? Meld u uiterlijk 29 mei aan door te mailen naar communicatie@hardenberg.nl. Vertel in uw mail ook iets meer over uwzelf. En waarom u mee wilt praten. Wie weet gaat u dan in gesprek over het verhaal van Hardenberg!11-5-2023 08:00

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. In 2022 hield de gemeente geld over. Wethouder Martijn Breukelman: “We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd en veranderd in de wereld. Maar we hebben ook mooie resultaten gehaald. Daarbij hielden we meer geld over dan we hadden verwacht. Dat betekent dat er geld is om te investeren in onze samenleving. En om mensen in deze roerige tijden de helpende hand te bieden als dat nodig is.”

Elk voorjaar blikt de gemeente in het jaarverslag terug op het vorige jaar. Ook maakt de gemeente de financiële balans op. Het college van B&W biedt het jaarverslag aan de gemeenteraad aan.Een goede financiële positieUit de cijfers blijkt dat de financiële positie goed is. De gemeente hield in 2022 geld over: bijna 22 miljoen euro. Dat is ruim 11 miljoen euro meer dan verwacht. Een deel van het geld is nodig om verder te gaan met projecten en werkzaamheden die in 2022 zijn gestart. Ook kreeg de gemeente in 2022 meer geld van het Rijk om taken uit te voeren. En voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Dit geld wordt hier in 2023 alsnog aan besteed.De algemene reserveOok de krappe arbeidsmarkt had invloed. Hierdoor kon de gemeente sommige vacatures pas later invullen. De rest van het geld gaat naar de algemene reserve. Dit is de spaarpot van de gemeente om risico’s af te dekken en tegenvallers op te vangen. Er zit nu bijna 86 miljoen euro in de spaarpot. Een deel van dat geld is beschikbaar voor het uitvoeren van plannen en projecten.'Investeren in onze samenleving'Wethouder financiën Martijn Breukelman: “We hebben de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid gevoerd. Daarom hebben we flink kunnen sparen. Er is dus geld om te investeren in onze samenleving. Het is veel geld, maar we hebben ook veel te doen. Want in de komende jaren willen we de woon-, werk- en leefomgeving van onze inwoners en ondernemers verder verbeteren en mooier maken.”Financiën op orde in onzekere tijdenVolgens Martijn Breukelman is het juist in onzekere tijden goed om de financiën op orde te hebben. “De toekomst laat zich niet voorspellen. De energiecrisis heeft ons laten zien dat het prettig is om middelen te hebben om inwoners, verenigingen of stichtingen te helpen. Zoals we hebben gedaan met een noodfonds. In het landelijke gebied staat de agrarische sector voor een grote opdracht. Waar het kan, bieden we onze agrariërs de helpende hand, zodat ze kunnen blijven boeren in onze landelijke gemeente. Verder wordt het opvangen van vluchtelingen en ontheemden een reguliere huisvestingstaak. We willen deze mensen goed begeleiden, zodat ze kunnen meedoen in onze samenleving. Ook daarvoor is geld nodig.”Verder op de ingeslagen wegIn 2022 ging een nieuwe bestuursperiode van start. Het college van B&W gaat verder op de ingeslagen weg. En heeft de plannen voor de komende jaren uitgewerkt en voorbereid. In de komende jaren investeert de gemeente om de hoge ambities uit te voeren.Raadsvergadering 20 juniDe gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 6 juni. En stelt het jaarverslag op 20 juni in de raadsvergadering vast.10-5-2023 09:12

Er komen 870 nieuwe woningen in het nieuwste deel van Marslanden II. Dat spreken Roosdom Tijhuis, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente Hardenberg af. De partijen zetten deze week hun handtekening onder samenwerkingsafspraken. In de volgende fasen van Marslanden II komen veel betaalbare woningen. Ook is er plek voor sociale huurwoningen en enkele tiny houses.

Partijen maken afspraken over woningbouwRoosdom Tijhuis, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BPD werken al jarenlang samen met de gemeente Hardenberg bij woningbouw in de Hardenbergse wijk Marslanden II. In de afgelopen jaren zijn in het eerste deel van Marslanden II bijna 350 woningen gebouwd. De woningbouw in het eerste deel van Havezate Es gaat binnenkort van start. Nagenoeg alle kavels in fase 1 zijn verkocht of in optie.Er komen 870 nieuwe woningen in Marslanden IIEr is nog steeds veel vraag naar woningen. Daarom zorgen de partijen de komende tien jaar voor de bouw van nog eens 870 nieuwe woningen in Marslanden II. De nieuwe woningen komen in de deelgebieden Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden. De bestemmingsplannen voor woningbouw in deze gebieden zijn in april vastgesteld door de gemeenteraad.Als eerste wordt gebouwd in Ydenhoogte. Dit gebied ligt aan de oostkant van de bestaande woningbouw in Marslanden II, tussen deelgebied De Cirkel en de Eugenboersdijk. Daarna ontwikkelen de partijen de andere deelgebieden.Veel betaalbare woningen voor jongeren en startersDe partijen spreken af dat in dit tweede deel van Marslanden II meer dan 500 betaalbare woningen komen. Woonwethouder Martijn Breukelman: “Door sneller en meer nieuwe woningen te bouwen geven we antwoord op de krappe woningmarkt. We willen zorgen voor passende en betaalbare woningen. Vooral om jongeren de gelegenheid te bieden te starten op de woningmarkt. Daarom bouwen we in Marslanden rijwoningen en beneden-/bovenwoningen. Er is ook plek voor tiny houses. Vechtdal Wonen bouwt minimaal 120 sociale huurwoningen.” Een deel van de nieuwe woningen wordt door Roosdom Tijhuis projectmatig gebouwd. Er komen ook vrije kavels beschikbaar.Directeur Martin Companje van Roosdom Tijhuis onderschrijft de woorden van de wethouder: “We hebben goed gekeken naar de huidige woningmarkt. En het soort woningen daarop afgestemd. We kijken ernaar uit om in goede samenwerking met alle partijen te zorgen voor passende en betaalbare woningen.”De samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst is ondertekendMaandag 8 mei zetten de partijen hun handtekening onder de samenwerkings- en ontwikkelafspraken. Joost Mulder tekende namens BPD. Martin Companje zette zijn handtekening namens Roosdom Tijhuis en bij volmacht ook voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Woonwethouder Martijn Breukelman ondertekende de afspraken namens de gemeente Hardenberg.9-5-2023 16:13

Een tegel eruit, en een plantje erin. Afgelopen zaterdag (6 mei) was de tweede inzameldag van het NK Tegelwippen in onze gemeente. Op de gemeentewerf in Dedemsvaart stonden mensen in de rij om hun tegels in te leveren. En daar een gratis plantje voor terug te krijgen. Het was een groot succes met meer dan 4.350 gewipte tegels. Dat staat gelijk aan bijna 400 vierkante meter groen!

Het NK Tegelwippen is de landelijke strijd tussen gemeenten waarbij ze zoveel mogelijk tegels inwisselen voor groen. De inzameldag van afgelopen zaterdag stond in het teken van vergroening. Deelnemers kregen als beloning een gratis plantje. Dat maakt het vergroenen van de tuin aantrekkelijker. En levert verkoeling bij hitte, het opvangen van regenwater en toename van biodiversiteit op. Win-win-win dus!Een mooie samenwerkingHet grote aantal gewipte tegels laat zien dat onze inwoners betrokken zijn met een groenere gemeente. En meehelpen aan een leefbaarder en groener Hardenberg. Al met al een mooie samenwerking tussen de inwoners, gemeente Hardenberg en NK Tegelwippen.Volgende inleverdag 2 september!Wil jij nog meehelpen aan een groenere gemeente? Dat kan! Zaterdag 2 september is er nog een inzameldag voor het NK Tegelwippen op de gemeentewerf in Hardenberg. Van 09.00-12.00 uur kun jij jouw tegels inleveren en een gratis plantje ontvangen. Help mee om Hardenberg groener en leefbaarder te maken.Lees meer over het NK Tegelwippen3-5-2023 16:16

Op woensdag 3 mei plaatsten bestuursleden van Plaatselijk Belang Hardenbergerveld, wethouder Werner ten Kate en een aantal medewerkers van de buitendienst van de gemeente Hardenberg het eerste semikombord (een wit plaatsnaambord met zwarte letters) ’Hardenbergerveld’.

Hardenbergerveld is een van de kleinste buurtschappen in onze gemeente. Maar heeft wel een eigen Plaatselijk Belang en een hechte groep inwoners. Hardenbergerveld had tot nu toe, als een van de weinige buurtschappen in onze gemeente, nog geen semikomborden. Vorig jaar kwam dit onderwerp tijdens de kennismaking met gebiedswethouder Werner ten Kate dan ook ter sprake. Hardenbergerveld bestond toen 75 jaar. Ook daarom besloot de gemeente om deze semikomborden aan te bieden.Het eerste bord staatVanaf woensdag 3 mei staat het eerste bord op de kruising Emtenbroekerdijk / Hardenbergerveldweg. Een mooi moment en een goede samenwerking van Plaatselijk Belang en de gemeente Hardenberg.26-4-2023 12:01

Op de laatste werkdag voor Koningsdag regent het elk jaar lintjes. In Hardenberg kregen 10 inwoners vandaag een Koninklijke onderscheiding. Zij zetten zich langere tijd vrijwillig in voor de samenleving. Burgemeester Maarten Offinga reikte de tien onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter.

De tien inwoners waren allemaal met een smoes naar het theater ‘gelokt’. Daar wachtten familie en vrienden op hen. En vertelde de burgemeester hen in een persoonlijke toespraak hoe zeer hun bijdrage aan de samenleving wordt gewaardeerd. Voor hun inzet werden dit jaar 5 dames en 5 heren benoemd. Negen van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.De heer Henk van den Berg (Gramsbergen) | Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer van den Berg was jarenlang secretaris van de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging (NCB). Hij is nog steeds eindredacteur van het maandblad dat de NCB uitgeeft. Ook coördineert hij de werkgroep die zich bezig houdt met de toegankelijkheid van kerken en andere gebouwen.Sinds een paar jaar is de heer Van den Berg ook taalcoach. Hij helpt inburgeraars bij het leren van de Nederlandse taal en gewoonten. De heer Van den Berg wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Mevrouw Marry Brand- Doosje (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Brand begeleidde 26 jaar elke week een groep mensen met een verstandelijke beperking bij een muzikale of creatieve activiteit. Ze zat ook een aantal jaren in het bestuur van ouderenvereniging De Vaart. Ze werkt ook als vrijwilliger bij de stichting ORA. Deze interkerkelijke hulporganisatie steunt zendings- en hulpverleningsinitiatieven. Mevrouw schreef verhalen voor het ledenblad van de Historische Vereniging Avereest en is actief bij ANWB Automaatje.Bij het Thomashuis in De Krim helpt mevrouw Brand door activiteiten te doen met de bewoners. Binnen de protestantse kerk was mevrouw jarenlang leidster van de jongerenclub. Ook is ze op andere manieren actief voor de kerk. Mevrouw Brand wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Henk Hof (Balkbrug) | Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Hof was voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug. En was in die rol nauw betrokken bij de aanleg van de Vechtdalverbinding en de tunnel in het centrum van Balkbrug. Ook zette hij zich in voor het behouden van Veldzicht en de bibliotheek in Balkbrug.Hij is al 45 jaar vrijwillig actief voor de Protestantse gemeente Oud-Avereest – Balkbrug. Ook was hij jarenlang penningmeester van de Stichting Heuveltjes Bosbad. En van de stichting Korenmolen De Star. Mijnheer Hof zat ook in de cliëntenraad van De Stuw. Hij was een aantal jaren voorzitter en penningmeester van de Tour Trimclub Balkbrug. En hij was betrokken bij Duursport Promotie Balkbrug. De heer Hof is ook voorzitter van het Kouwenkoor, een familiekoor. De heer Hof wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Ariane Kamerman (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Kamerman was voorzitter van de Dierenbescherming Hardenberg. Na de fusie tot Dierenbescherming Vechtdal was ze penningmeester. Mevrouw Kamerman zat ook in de landelijke Ledenraad van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Ze heeft een betaalde baan bij natuureducatiecentrum De Koppel. Maar ze werkt er ook als vrijwilliger. Ook is ze betrokken bij de werkgroep Bollenteelt. Deze werkgroep zorgde voor afspraken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt.Mevrouw Kamerman zorgde dat er een nieuwe kringloopwinkel kwam, toen kringloopwinkel Wawollie in Goor afbrandde. In die nieuwe winkel, Kiekeboe, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Ook ving mevrouw Kamerman een vluchtelinge uit Eritrea anderhalf jaar bij haar thuis op.Eef en Anneke ten Katen-Zevenbergen (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-NassauHet echtpaar Ten Katen zorgt samen al meer dan 30 jaar voor hun zoon Cees. Door een zeldzame neurologische ziekte heeft Cees 24 uur per dag zorg nodig. Er is geen woonvorm waar hij terecht kan. Het echtpaar zette zich jarenlang in om te zorgen dat er wél zo’n woonvorm kwam. Deze moest echter al snel weer sluiten.Op doordeweekse dagen kan Cees een paar uur per dag naar de opvang. De rest van de tijd zorgen zijn ouders voor hem. Omdat zij dit al meer dan 30 jaar elke dag samen doen worden zij beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Roelie Platje-Tekkelenburg (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Platje staat al ruim 30 jaar klaar voor iedereen in haar buurt. Ze hielp lange tijd een gezin met twee kinderen met een beperking. Mevrouw was ook vrijwilliger bij seniorenkoor Mensana en bij de PKN Hardenberg. Ze was één van de oprichters van de werkgroep Kerk en Minima. En richtte samen met De Stuw de gespreksgroep Kerkvrouwen – Bijstandsvrouwen op. Voor haar jarenlange inzet voor de samenleving wordt mevrouw Platje benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Johan Reefman (De Krim) | Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Reefman is penningmeester van Plaatselijk Belang De Krim. Hij maakte zich hard voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim. Begin 2023 werd deze MFA geopend. Ook voor het openhouden van het openluchtzwembad Onder Ons in De Krim zette de heer Reefman zich in. Hij is secretaris van de stichting die een groot deel van de dagelijkse exploitatie en het beheer overnam van de gemeente Hardenberg.De heer Reefman is al ruim tien jaar penningmeester van de Stichting Vloeivelden De Krim. Ook is hij al jaren kantinebeheerder van de korfbalclub in De Krim. Voor zijn inzet voor de samenleving wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Diny Wenker (Slagharen) | Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Wenker was jarenlang voorzitter van Plaatselijk Belang Slagharen. Ook was zij bijna 10 jaar secretaris van de Tennisvereniging Slagharen en omstreken. Mevrouw is ook al ruim 5 jaar vrijwillig coördinator van de Buurtkamer in Slagharen. Hier kunnen ouderen in een gemoedelijke sfeer met elkaar in contact komen. Mevrouw Wenker is ook lid van de Participatieraad Hardenberg. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen in het sociaal domein, die belangrijk zijn voor de samenleving.Zij is ook al meer dan 25 jaar vrijwillig actief voor de Rooms Katholieke kerk in Slagharen. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Wenker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Teun Wolbink (Rheezerveen) | Ridder in de Orde van Oranje-NassauDe heer Wolbink was een leidende en verbindende persoon binnen Plaatselijk Belang Heemserveen-Rheezerveen. Hij speelde een belangrijke rol bij ontwikkelingen die een grote betekenis hadden voor dit gebied. Zoals de reconstructie van de N34 en de komst van het asielzoekerscentrum. De heer Wolbink was voorzitter en daarna penningmeester van Stichting De Samenkomst. Hij was ook voorzitter van de Koninklijke Coöperatie rundvee-verbetering (CRV), afdeling Den Ham. En maakte zich hard voor het gebruik van het online managementpakket VeeManager op veeteeltopleidingen.De heer Wolbink zette zich ook in voor het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. Hij was voorzitter van de kavelruilcommissie. En daarna kavelruilbegeleider. Voor zijn intensieve inzet voor de samenleving wordt de heer Wolbink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.24-4-2023 13:00

De gemeente Hardenberg is op zoek naar ruimte voor 2 tot 3 tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. Inwoners kunnen meedenken over plekken waar grotere opvanglocaties voor 100 tot 150 mensen mogelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein. Plekken kunnen aangedragen worden via www.hardenberg.nl/oekraine.

Het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt neemt nog steeds toe. Elke gemeente in Nederland moet voor extra opvangplekken zorgen. In de gemeente Hardenberg moeten er meer dan 400 plekken voor Oekraïense ontheemden bijkomen.Denk mee over geschikte plekkenWe vragen u om mee te denken over plekken waar grotere opvanglocaties voor 100 tot 150 mensen mogelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein. Nutsvoorzieningen moeten aanwezig zijn. Ook moet de plek op redelijke loop- of fietsafstand liggen van voorzieningen. Hebt u of weet u een geschikte plek? Meld dit dan via het formulier op www.hardenberg.nl/oekraine. Of bel naar 14 0523.We gaan in gesprek met de buurtWanneer een plek geschikt is, gaan we met de buurt, het dorp en plaatselijk belang in gesprek om samen vorm en inhoud te geven aan de opvanglocatie. 18-4-2023 11:05

We brengen in beeld welke recreatieve mogelijkheden er zijn rond de Kotermeerstal in Dedemsvaart. Daarvoor doen we een verkennend onderzoek.

Onafhankelijke stichting Stimuland doet dit onderzoek. Zo krijgen we in beeld wat de wensen en behoeften voor recreatie in de Kotermeerstal zijn. Eind februari was er een inloopavond. Ongeveer 75 inwoners kwamen hiernaartoe. En deelden hun wensen, ideeën en zorgen met onderzoekers van Stimuland. Het onderzoek is voor de zomer af.Lees verder 14-4-2023 13:00

De gemeente Hardenberg gaat op zoek naar ruimte voor 2 tot 3 tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. Omdat er in totaal nog 400 extra opvangplekken nodig zijn, wil de gemeente enkele grotere locaties neerzetten. Wethouder Martijn Breukelman: “We vragen onze inwoners en plaatselijk belangen om met ons mee te denken over geschikte plekken.”

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïense mensen gevlucht. Ook naar Nederland. Elke gemeente moet voor extra opvangplekken zorgen. De gemeente Hardenberg levert vanaf het begin een bijdrage. In Hardenberg en Dedemsvaart zijn al twee tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. In totaal biedt Hardenberg 100 ontheemden onderdak. Het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt neemt toe. Op 1 juli 2023 moeten er in Nederland 90.000 opvangplekken zijn. Wij regelen ongeveer 500 van deze pekken. Er moeten dus meer dan 400 plekken bij komen.Opvang Oekraïense ontheemden is geen crisis-opdrachtBurgemeester Maarten Offinga: “Vorig jaar zaten we in een crisissituatie. We moesten als college heel snel plekken regelen en besluiten nemen om deze mensen te helpen. Het bieden van onderdak aan de Oekraïense ontheemden is nu een reguliere opgave voor gemeenten. We hebben de opdracht gekregen extra opvangplekken te regelen. Wethouder Martijn Breukelman (ruimte en wonen) gaat namens het college aan de slag met deze grote opdracht.”Op zoek naar ruimte voor grote opvanglocatiesMartijn Breukelman: “We kunnen deze grote opdracht alleen invullen met grote locaties. Dus daar zetten we nu op in. Ondanks de tijdsdruk willen we dit samen met onze inwoners oppakken. Gelukkig hebben we een krachtige samenleving. We kunnen en willen dit samen met onze inwoners doen. Daarom vragen we onze inwoners en plaatselijk belangen om met ons mee te denken.”Oproep om mee te denkenWe zoeken plekken waar grote opvangplekken voor 100 tot 150 mensen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een leegstaand gebouw, of een braakliggend terrein. Nutsvoorzieningen moeten aanwezig zijn (denk aan elektriciteit, water, enzovoort). Ook moet de plek op loop- of fietsafstand liggen van voorzieningen (denk aan supermarkten, winkels, enzovoort).De gemeente nodigt op korte termijn de plaatselijk belangen uit voor een gesprek over de mogelijkheden in de verschillende kernen. Ook gaat de gemeente inwoners oproepen om plekken aan te dragen. Dat kan vanaf 24 april via onze website.De Wegwijzer in Schuinesloot is te klein als opvangplekVorig jaar wees het college van B&W de voormalige basisschool De Wegwijzer (Schuinesloot) aan als tijdelijke opvangplek voor Oekraïense ontheemden. Dit gebouw is nog niet in gebruik genomen. We zetten nu in op grotere opvangplekken. Dat betekent dat De Wegwijzer te klein is. Het college van B&W besluit om niet verder te gaan met de tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden in De Wegwijzer.11-4-2023 11:59

De 'FRIS is…' campagne is vrijdag 7 april gelanceerd door wethouder Werner ten Kate en Platform Gastvrij Hardenberg. Jan Spannenberg, bekend van een tv-programma, hielp mee door te trakteren: smaakvolle proeverijtjes, zoals taart en pizza, met lokale ingrediënten en producten. Naast de onthulling van de nieuwe campagne is er ook een ‘frisse’ winactie bedacht. Maak kans op een overnachting in de Skyte Lodge bij Natuurkampeerterrein De Klashorst. Mét biertub én diner bij restaurant De Rheezerbelten.

Hoe maakt u kans op deze frisse prijs? Stuur een recept op met tenminste één streekproduct erin. Dit kan een koek, snoepje, taart of misschien wel een voor-, hoofd- of nagerecht zijn. Wees creatief! Eind september wordt de winnaar bekendgemaakt. Het recept levert u in via www.visithardenberg.nl/winactie. Of bij het Informatiepunt in het centrum van Hardenberg.Lancering Circo LodgeOok is vrijdag 7 april de Circo Lodge gelanceerd bij boerderijcamping De Boergondiër (De Krim). De Circo Lodge is een duurzame recreatie-accommodatie. In de vorm van bijvoorbeeld een wijnvat of reuzemelkbus. Jolanda Theisens, eigenaar van De Boergondiër: "Wij doen hier ook aan educatie over het boerenleven en het landschap, je kunt het ruiken, voelen, proeven, ervaren. En we zijn vooral heel gastvrij, daar komen mensen voor terug."Jolanda werkt graag mee aan de campagne. Ze organiseert bijvoorbeeld kampeerweekenden. Daar maken gasten op verschillende plekken in de regio kennis met streekproducten. En koken ze ermee.FRIS is… de regio HardenbergDe FRIS is… campagne staat voor nieuwe ideeën. Frisse neuzen halen. En denk bijvoorbeeld aan vers eten. Een andere kijk op dingen. Energie opdoen. Batterij opladen. En andere dingen doen. Met deze campagne zorgen we, samen met ondernemers, voor een sterker toeristisch seizoen in de regio Hardenberg.Want: ‘In het Vechtdal ligt de regio Hardenberg: dé vrijetijdsregio van Nederland. De streek van tegenstellingen en balans. Waar spanning en ontspanning samenkomen. Net als gezond en genieten. Nieuwe energie en inspiratie voor jong en oud. Hier is altijd iets te zien, proeven of beleven. Puur en eerlijk.’Het begint met themajaar ‘smaak en streekproducten’De komende drie jaren zetten we de FRIS is… campagne in per themajaar. Dit jaar is het thema ‘smaak en streekproducten. Dit jaar trappen we af met de Week van de Smaak. In deze week van 7 tot en met 16 april zijn er smakelijke activiteiten. Denk aan de grootste lunch van het Reestdal. Een streekfood festival. Een pop-up aspergediner ‘Het Streekmaal’. Hardenberg Buiten. En de opening van de Vechtdal Proefpalen. In 2024 is het thema ‘natuur’ en in 2025 ‘vitalteit en gezondheid’.3-4-2023 13:52

Mevrouw Marja Hamhuis-van der Bent uit Dedemsvaart kreeg op zaterdag 1 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Maarten Offinga reikte het lintje uit in christelijke boekhandel De Welle in Dedemsvaart.

Mevrouw Hamhuis richtte boekhandel De Welle op in 1998. Zij was vanaf het begin de stuwende kracht achter de winkel. Deze wordt met verschillende vrijwilligers beheerd.Veel werk verrichtOok was zij al vanaf haar tienerjaren betrokken bij het kerkelijk werk in Dedemsvaart. Zij organiseerde bijeenkomsten en kampweekenden voor de jeugdvereniging. Was betrokken bij de Gospelgroep Gospelsound. En gaf catechisatie. Mevrouw Hamhuis zet zich ook in voor Takecarebnb. Zij ving verschillende statushouders op in haar huis.In het zonnetjeOp 1 april vierde christelijke boekhandel De Welle zijn 25-jarig jubileum. Tijdens een feestelijk samenzijn in de boekwinkel werd mevrouw Hamhuis in het zonnetje gezet. Burgemeester Offinga vertelde haar daar dat zij voor haar inzet voor kerk en samenleving wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.31-3-2023 12:17

Op 2e Paasdag (maandag 10 april) worden geen afval en grondstoffen opgehaald in onze gemeente. De containers worden op een andere dag geleegd, namelijk op zaterdag 8 april. Dit is dus 2 dagen eerder.

Misschien wordt het op zaterdag 8 april op een andere tijd opgehaald. Zorg er daarom voor dat u de container op de dag van inzamelen vóór 7.00 uur aan de straat zet.Aangepaste openingstijden • Het milieubrengstation Bovenveld (Ommerweg 69, Rheezerveen) is gesloten op maandag 10 april.

 • Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook gesloten op maandag 10 april.


Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?Via de ROVA-app vindt u altijd de juiste inzameldagen terug. Ook de aangepaste inzameldagen, bijvoorbeeld rond de feestdagen. U kunt in de ROVA-app een melding instellen. Dan krijgt u een herinnering voordat wij uw afval ophalen.


U downloadt de ROVA-app in de Apple Appstore of de Google Play Store.
Hebt u de app niet? Dan vindt u de inzameldagen voor uw adres op www.rova.nl/inzamelkalender.Hebt u nog vragen?Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum. Bel naar (038) 427 37 77. Of ga naar de website www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00-19.00 uur. En op zaterdagen van 09.00-13.00 uur.


 
30-3-2023 15:24

Platform Gastvrij Hardenberg start met het ‘Actieplan Seizoensversterking’. Wij presenteren: de campagne 'FRIS is...'. En roepen alle ondernemers en organisaties op om mee te doen. Samen zorgen we voor een sterker toeristisch seizoen in de regio Hardenberg.

Wethouder Werner ten Kate: “De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector in regio Hardenberg. Het Platform Gastvrij Hardenberg heeft gezamenlijk een mooie campagne opgezet om onze vrijetijdseconomie een boost geven. Daarnaast ondersteunen we hiermee onze lokale ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.”FRIS is… de regio HardenbergIn het Vechtdal ligt de regio Hardenberg: dé vrijetijdsregio van Nederland. De streek van tegenstellingen en balans. Waar spanning en ontspanning samenkomen. Net als gezond en genieten. Nieuwe energie en inspiratie voor jong en oud. Hier is altijd iets te zien, proeven of beleven. Puur en eerlijk.Aanbod en promotieIn 2023 draait het om ‘Smaak’ en ‘Streekproducten’. Het platform moedigt vrijetijdsondernemers, horeca, producenten en retail aan om mee te doen. En om smaak en streekproducten mee te nemen in aanbodontwikkeling en marketingactiviteiten.Het themajaar ‘Smaak’ begint met het witte goudEen mooie kans hiervoor is bijvoorbeeld de Week van de Smaak (van 7 april tot en met 15 april). Er zijn nu al bijna 10 activiteiten! Zoals de ‘grootste lunch in het Reestdal’ bij Zuivelboerderij De Waard. De lancering van de Proefpalen. Een pop-up aspergediner van Het Streekmaal. En de lancering van het BOER-INN concept.Meld je activiteiten bij Anieke van Wijnen (Ondernemershuis Vechtdal) via anieke@ondernemershuisvechtdal.nl. De toolkit vind je op www.visithardenberg.nl/fris.Oproep aan vrijetijdsondernemers: doe ook meePlatform Gastvrij Hardenberg kijkt uit naar de samenwerking met alle ondernemers en organisaties. Om samen een succesvolle campagne neer te zetten. En te zorgen voor versterking van het toeristisch seizoen in de regio Hardenberg. Met samenwerken en speciale activiteiten in dit thema zet de regio Hardenbreg zich nog beter op de kaart buiten de schoolvakanties.Ontdek de smaak van de regioWoon je in de regio Hardenberg? En wil je het Hardenbergse platteland beleven of proeven tijdens de Week van de Smaak? Bekijk dan alle activiteiten op www.visithardenberg.nl/weekvandesmaak.Vanaf 7 april kun je een overnachting in de Skyte Lodge bij De Klashorst winnen. Je kunt dan ook nog eens relaxen in de biertub met bier van Brouwerij Avereest! Wil je weten wat je hiervoor moet doen? Houd de social mediakanalen in de gaten!24-3-2023 16:10

We helpen boeren met verduurzamen. Zo stellen we 400 hectare beschikbaar voor de campagne '1001ha'. Dat doen we samen met provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente.

Melkveehouders krijgen korting op kruidenrijk grasmengselZo kunnen melkveehouders uit de provincie een grote korting krijgen op kruidenrijk grasmengsel. Landelijk krijgen boeren maximaal 3 hectare korting . In de gemeenten Hof van Twente en Hardenberg krijgen melkveehouders tot 6 hectare korting. Zij hebben het geluk dat de gemeentes ook meehelpen. Naast de hulp vanuit de provincie.'Hopelijk is dit een blijvertje'Wethouder Martijn Breukelman is blij dat de gemeente Hardenberg de melkveehouders korting biedt. "Kruidenrijk grasland zorgt voor meer bloemen boven de grond en meer en langere wortels in de grond, het werkt twee kanten op. Hopelijk bevalt het de boeren zo goed dat dit een blijvertje is."Groot succesDe campagne van Urgenda en LTO Nederland is een groot succes: al bijna 900 boeren deden mee en 77% wil verder met kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland: goed voor klimaat en biodiversiteitKruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het zijn veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen. Zo komt er meer bodemleven. En kunnen er meer insecten leven. Dat is weer goed voor vogels. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn dan niet meer nodig. En dat scheelt CO2 uitstoot. Ook voor koeien is dit mengsel van grassen en kruiden gezond.Meer informatieWilt u meehelpen? Of meer informatie? Kijk dan op www.1001ha.nl.24-3-2023 11:03

Het college van B&W werkt aan een vernieuwde aanpak van de energietransitie. En gaat voor energie-innovatie. Dat is nodig, omdat de Europese doelen zijn aangescherpt. Ook de energiecrisis laat zien dat we sneller stappen moeten zetten.

Wethouder Werner ten Kate: “We hebben al veel stappen gezet. Maar hebben ook nog veel te doen. We kijken breed en leveren allemaal een bijdrage. Inwoners en bedrijven moeten aan de slag om energie te besparen. Ook het opwekken en benutten van duurzame zonne- en windenergie en duurzaam gas hoort bij de aanpak. Verder zetten we in op energie-innovatie.”Een nieuw programmaDe doelen en ambities voor de energietransitie staan in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Dit programma loopt volgend jaar af. We gaan samen met inwoners, bedrijven en partners aan de slag met een nieuw programma. Er gebeurt nu veel op het gebied van de energietransitie en energie-innovatie. Daarom beschrijft het college van B&W in een strategiebrief een vernieuwde aanpak met scherpere doelen.Een derde minder uitstootWethouder Werner ten Kate: “In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in 2030 al ruim de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” Volgens de meest recente cijfers zitten we nu op bijna een derde minder uitstoot van broeikasgassen. “We hebben al stappen gezet. Maar er is nog veel te doen. De energiecrisis heeft de noodzaak om in actie te komen nog eens versterkt. We moeten energie besparen. En de energie die we gebruiken zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dat raakt ons allemaal: inwoners, bedrijven en overheden.”Het begint bij energiebesparingVolgens de wethouder begint de energietransitie met energiebesparing. “Daarom helpen we bij het energiezuiniger en aardgasvrij maken van woningen. Dat doen we door per woningtype helder te maken welke stappen er nodig zijn. Begin volgend jaar moet er voor de helft van alle woningen een ‘routekaart’ zijn. Inwoners die nu al maatregelen willen nemen, kunnen op verschillende plekken terecht voor informatie en advies. Zoals het Energieloket en het Startpunt Duurzaam. Ook organiseren we inkoopacties en komen er landelijke subsidies.”Voor het energiezuinig maken van huurwoningen maken we afspraken met Vechtdal Wonen. Bedrijven kunnen stappen zetten door de samenwerking te zoeken. We willen bedrijven helpen met onderzoek. Bij nieuwe bedrijventerreinen houden we al rekening met de energietransitie.Duurzame energie is nodig: zon, wind en duurzaam gasIn het klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie (RES) staat dat ook het opwekken van duurzame energie nodig is om de doelen te halen. Het gaat dan om windenergie, zonne-energie en duurzaam gas. “Met de Regionale Energiestrategie (RES) werken we samen aan de opwek van duurzame zonne- en windenergie. We willen onze bijdrage leveren. Dat betekent dat we in 2030 een aanzienlijke hoeveelheid duurzame stroom willen wekken met 60% windenergie en 40% zonne-energie.”Zonne-energieOp veel daken liggen al zonnepanelen. Ook zijn er zonnevelden. En er zijn plannen voor zonneparken waarvoor al een vergunning is en waarbij de aansluiting op het net geregeld is.WindenergieVoor windenergie is nog meer nodig. In onze gemeente staan vijf windmolens in windpark De Veenwieken aan de zuidkant van Dedemsvaart. Om het doel uit de RES voor 2030 te halen zijn nog 15 kleinere of 8 grote windmolens nodig. “We willen samen met het bedrijfsleven kijken of het mogelijk is om windmolens op of bij bedrijventerreinen te bouwen. Samen met de gemeente Ommen kijken we naar de mogelijkheden voor een ‘windbos’ langs de N36 bij Diffelen.”Samenwerken met inwonersIn de gemeente liggen nog meer kansrijke gebieden voor windenergie. Werner ten Kate: “We hebben geleerd dat het niet werkt als wij met een plan komen waarmee inwoners aan de slag moeten gaan. Daarom vinden we dat een plan voor windmolens in een kansrijk gebied uit de samenleving moet komen. Inwoners of ondernemers kunnen samenwerken in een energiecoöperatie. En zijn voor het grootste deel eigenaar van de windmolens.""Inwoners moeten goed betrokken worden. We gaan nog aangeven hoe dat op een goede manier kan. Daarbij nemen we de lessen van het gebiedsproces dat we in Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo hebben doorlopen mee.” Verder willen we dat er bij plannen voor windmolens rekening wordt gehouden met plannen voor windparken in de buurt.Duurzaam gasDuurzaam gas kan een oplossing zijn. Om te gebruiken in plaats van aardas. Biogas, groen gas en waterstof zijn duurzame gassen. “In onze gemeente maken boeren door vergisting al duurzaam gas. Netwerkbedrijven gebruiken dit in het bestaande netwerk.” We willen meer duurzaam gas maken en gebruiken in de gemeente. En vraag en aanbod van energie meer en beter op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken wanneer de zon schijnt. Of als het hard waait.Energie-innovatieWe kijken ook naar nieuwe vormen van duurzame energie. Of nieuwe manieren om duurzame energie op te wekken. Daarom is er ook veel aandacht voor innovatie.Energie besparen bij verkeer en vervoerIn de vernieuwde aanpak is ook aandacht voor de energie die voor verkeer en vervoer gebruikt wordt. Een derde van alle energie wordt hiervoor gebruikt. Daarom moedigen we fietsen aan, door te zorgen voor snelle fietsverbindingen. Ook zijn we bezig met kleinschalig openbaar vervoer tussen de kleine kernen. Met het verbeteren van de bus- en treinverbindingen. En met voldoende mogelijkheden om de elektrische auto op te laden.Slimme oplossingen voor krapte op het netwerkDoor alle ontwikkelingen gebruiken we steeds meer elektriciteit. Of we leveren veel elektriciteit terug. De bestaande netwerken kunnen dit niet altijd aan. “Dit probleem speelt in heel Nederland. Als gemeente doen we wat we kunnen. En proberen we in overleg met de bedrijven met slimme lokale oplossingen te komen.”22-3-2023 16:00

Op 22 maart 2023 ging een droom van Noam Woertink (9 jaar oud) uit Heemse in vervulling. Een jaar geleden stuurde hij een brief naar onze burgermeester Maarten Offinga. Daarin vroeg hij of er een skatebaan aangelegd kon worden in zijn wijk Heemse. Veel bewoners van de wijk steunden het plan met een handtekening. Samen met Plaatselijk Belang Heemse en de gemeente Hardenberg is deze skatevoorziening aangelegd.

Op 24 maart 2022 heeft Noam Woertink een brief aan de burgemeester gestuurd. Daarin vroeg hij of er een skatebaan in Heemse kan komen. De brief kwam al snel bij burgemeester Maarten Offinga op zijn bureau. Via de gemeente werd Plaatselijk Belang Heemse om hulp gevraagd. Door een enthousiaste aanpak is de skatevoorziening aangelegd.  Een prachtig voorbeeldDe gemeente Hardenberg betaalt de meeste kosten voor de aanleg van de baan. PB Heemse heeft een bedrag van € 2.000 betaald. Maarten Offinga; "Allereerst wil ik Noam bedanken voor zijn brief met dit goede idee. Ik ben blij met de goede samenwerking en het resultaat. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie. Ik hoop dat vele kinderen gebruik maken van de skatebaan. Samen buiten spelen en bewegen stimuleren wij als gemeente graag!"Skatebaan HeemseDe skatebaan in Heemse ligt aan het Blokkenplein in Heemse. Dit is naast basisschool De Vlinder. De baan is vrij voor iedereen. En bestaat uit verschillende onderdelen waarop de kinderen kunnen skaten.22-3-2023 09:00

Wij doen dit jaar mee aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Tegelwippen. In deze landelijke wedstrijd strijden gemeentes tegen elkaar om de meeste tegels te vervangen door groen (denk aan planten, bloemen, enzovoort). U kunt meedoen met uw eigen tuin!

Zo werkt hetDit jaar is het NK Tegelwippen van maart tot en met oktober. Verschillende gemeenten gaan de strijd aan om het grootste aantal tegels uit tuinen te halen. Inwoners mogen op 3 datums hun tuintegels en straatstenen gratis inleveren bij ons op: • zaterdag 15 april van 09.00-12.00 uur (gemeentewerf Hardenberg);

 • zaterdag 6 mei van 09.00-12.00 uur (gemeentewerf Dedemsvaart);

 • zaterdag 2 september van 09.00-12.00 uur (gemeentewerf Hardenberg);


In ruil voor het inleveren van de stenen ontvangt u een plantje! "Tegel eruit, plant erin". U moet zich hiervoor aanmelden met het aanmeldformulier.Hier doen we het voorHet weer wordt steeds extremer. Hogere temperaturen, droogte, veel regen, en overstromingen. Door tegels te vervangen voor groen verlagen we hittestress. “Het is daarom belangrijk dat we onze omgeving en ons gedrag zo aanpassen dat we de gevolgen van extreem weer beter kunnen opvangen”, zegt wethouder Alwin te Rietstap. “Een groenere omgeving helpt om beter met extreem weer om te gaan. De gemeenteraad van Hardenberg heeft extra geld beschikbaar om de komende jaren de gemeente te vergroenen. Met het NK Tegelwippen laten we zien dat iedereen iets kan doen. Samen maken we het verschil.”Helpt u mee?Dus: helpt u ook mee aan een groenere omgeving? Schrijft u zich dan nu in voor het NK Tegelwippen. Samen maken we onze gemeente groener, én gezonder!Naar de pagina ‘Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 2023’22-3-2023 08:00

De vaccinatiegraad in regio IJsselland is hoog. Toch wordt in alle 11 de gemeenten nog steeds geprikt tegen corona. In Hardenberg kan dat vanaf 6 april in het consultatiebureau aan de Parkweg 1-7 (LOC+) in Hardenberg.

Op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties vindt u de dag en tijd.'Laagdrempelig en dichtbij'Een groot deel van de inwoners heeft ondertussen een (herhaal)prik laten zetten. Toch blijft de GGD voorlopig coronavaccinaties in de gemeente Hardenberg aanbieden. “We vinden het belangrijk om laagdrempelig en dichtbij te blijven vaccineren tegen corona”, vertelt Arjan de Boer, projectmanager COVID bij GGD IJsselland. “Het grootste deel van de prikken die nu worden gezet zijn herhaalprikken. Maar er worden óók nog steeds 1e en 2e prikken gezet. Zolang die behoefte er is, blijven wij vaccineren.” Vanaf 6 april gebeurt dat bij het consultatiebureau, waar ook de jeugdgezondheidszorg van de GGD plaatsvindt.Een coronaprik kan zowel met als zonder afspraak worden gehaald. Heb je na 18 september 2022 al een herhaalprik gehad? Dan ben je voldoende beschermd. En kun je nu niet nóg een herhaalprik halen.20-3-2023 17:09

Samen met inwoners en ondernemers maken we een vernieuwd plan voor het centrum van Dedemsvaart. De verschillende sessies en bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd. Die hebben we verwerkt in onze eerste ideeën voor het vernieuwde plan. Tijdens een inloopbijeenkomst op 5 april 2023 tussen 19.00-21.00 uur in de Gashouder vertellen we u welke kansen en mogelijkheden we zien. Maar ook wat de dilemma’s zijn.

Wat hebben we met elkaar gedaan?Een adviesbureau helpt ons bij het maken van het vernieuwde plan. Het bureau heeft alle kansen en mogelijkheden in het centrum van Dedemsvaart eerst in beeld gebracht. Daarover hebben we gesprekken gevoerd met de gemeenteraad, Plaatselijk Belang Dedemsvaart (PBD), de Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC).Eind vorig jaar was er een ideeënbijeenkomst. Hier konden inwoners aangeven hoe zij over verschillende thema’s denken. We hebben alle wensen en ideeën op een rij gezet. En opnieuw besproken met de betrokken partijen. Ook een groep van 20 inwoners die zich tijdens de ideeënbijeenkomst hebben aangemeld hebben weer meegepraat.We hebben een eerste versie van een vernieuwd centrumplan gemaaktWe hebben alle wensen en ideeën verwerkt in een eerste versie van een vernieuwd centrumplan. In dat plan hebben we de kansen en mogelijkheden voor het centrum van Dedemsvaart uitgewerkt voor vier gebieden: • Wonen: Julianastraat-Noord

 • Gemixt: Julianastraat-Midden

 • Dagelijkse boodschappen: Markt-Noord

 • Funshoppen: gebied Markt-Zuid, Wisseling, Markstraat en Julianastraat-Zuid


Wat gaan we doen tijdens de bijeenkomst?Tijdens de inloopbijeenkomst op 5 april laten we de kansen en mogelijkheden voor deze vier gebieden zien. En welke acties er nodig zijn. Maar ook welke dilemma’s er nog zijn. De inloopbijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. U bent welkom in de Gashouder (Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart).AanmeldenWe willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Wilt u zich daarom aanmelden met een mail naar centrumdedemsvaart@hardenberg.nl? Alvast bedankt!Hoe gaat het verder?We werken het vernieuwde centrumplan verder uit. Daarna vraagt het college van B&W de gemeenteraad om een besluit te nemen over het plan. Dat zal na de zomervakantie zijn.We hopen u te mogen begroeten op 5 april. Zodat we samen een volgende stap kunnen zetten in de richting van het vernieuwde centrumplan.16-3-2023 16:51

Aanstaande maandag (20 maart) is de Rheezerweg afgesloten door werkzaamheden. De omleidingsroutes zijn aangegeven met verkeersborden. Ook hebben we handige omleidingskaartjes opgesteld. Deze vindt u op deze pagina als Pdf-bestand. En als tekst en afbeeldingen op de pagina van 'Veilig op weg'.

De herinrichting van deze weg gebeurt in 2 fases. In die fases zal een deel van de weg afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Zo kan de aannemer de werkzaamheden goed én veilig uitvoeren.Omleidingen HeemseDe omleidingsroutes lopen door de woonwijk. Dit geeft extra verkeer in de woonstraten. Veiligheid staat hierbij voorop! Daarom verzoeken wij u rustig te rijden op de omleidingsroutes. Zodat de aanwonenden zo min mogelijk overlast ervaren.Voor vrachtwagen en auto’s met caravans is er vanaf week 12 tot en met 19 een andere omleiding. Deze loopt niet door de woonwijk.Hebt u verder nog vragen?Stel deze dan gerust aan Peter Dost (de projectleider). Mail naar veiligopweg@hardenberg.nl. Of bel naar ons algemene telefoonnummer 14 0523. 14-3-2023 11:00

De gemeente wil weten wat u vindt van de manier waarop we nu afval en grondstoffen inzamelen. Zoals uw GFT-afval, verpakkingen of oud papier. En hoe dat bij u thuis gaat. Hoe gaat het scheiden van afval en grondstoffen? Hoe kan de gemeente dit zo makkelijk mogelijk maken, zodat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen inzamelen? En zo weinig mogelijk restafval overhouden? Hierover kunt u een vragenlijst invullen.

Een nieuw planDe gemeente maakt een nieuw plan voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen. Hierin staat hoe we ervoor zorgen dat grondstoffen hun waarde behouden. En wat dat betekent voor de manier waarop we afval en grondstoffen inzamelen in de gemeente Hardenberg. Inwoners kunnen meedenken en meepraten over dat plan.VragenlijstAls eerste stap hoort de gemeente graag wat u vindt van de manier waarop we nu afval en grondstoffen inzamelen. En waar u behoefte aan hebt. Hiervoor kunt u tot en met 31 maart een vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal tien minuten.Extra vragenMisschien wil de gemeente een aantal inwoners nog wat extra vragen stellen. Zoals ouderen, grote gezinnen of mensen die in een appartement wonen. Aan het eind van de vragenlijst kunt u zich hiervoor aanmelden.MeepratenLater dit jaar komt de gemeente met ideeën over het scheiden en inzamelen van grondstoffen, onderdelen en producten. Zodat ze hun waarde behouden. En afval niet meer bestaat. Hierover kunnen inwoners meepraten.Ga naar de pagina met de vragenlijst10-3-2023 12:10

Hebt u interesse in het energieneutraal of aardgasvrij maken van uw woning? Bezoek dan de verdiepende bijeenkomst van het project Energieneutraal Verbouwen op 16 maart. Met een energieneutrale verbouwing gaat u (in fases) van het aardgas af. In deze bijeenkomst vertellen we daar meer over. Het is daarbij belangrijk dat u ons webinar al gezien hebt.

Deze bijeenkomst gaat over uw vragen en het gesprek met de energieneutraalcoach. Ook bespreken we: • Wat energieneutraal verbouwen is

 • Wat de mogelijkheden voor energieneutraal verbouwen zijn

 • Hoe u dat het beste kunt aanpakken

 • Welke hulp u daarbij kunt krijgen

 • Voorbeelden van andere woningeigenaren

 • Subsidies en regelingen


De bijeenkomst is op donderdag 16 maart 2023. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Het duurt van 20.00-21.45 uur. Kom naar Kulturhus De Spil (Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen).Meld u aanHet is belangrijk dat u vooraf het webinar over Energieneutraal verbouwen gekeken hebt.Bekijk het webinar 9-3-2023 09:35

Jante Oosting is de Vrouw van het Jaar 2023 van de gemeente Hardenberg. Dat werd woensdag 8 maart bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Gashouder in Dedemsvaart. Uit handen van wethouder Linda Verschuur ontving zij de onderscheiding.

Naast Jante waren ook Gea van Dijk en Hilde Huijgen genomineerd.Uit het JuryrapportVeelzijdigVolgens de jury springt Jante Oosting eruit vanwege haar veelzijdigheid. Jante is ondernemend op veel gebieden. In haar werk als mede-eigenaar van Comcept en Villa5, en ook maatschappelijk. Bijvoorbeeld bij hockeyvereniging GZG. Als lid van de patiëntenraad van Saxenburgh Medisch Centrum. En als vrijwilliger bij activiteiten in Gramsbergen waaronder de Dirty Monkey Run.ZichtbaarJante heeft een groot netwerk. Daarmee is ze als vrouw heel zichtbaar in de samenleving. En dus ook een heel zichtbaar voorbeeld voor andere vrouwen en meiden. Binnen haar bedrijven geeft zij vrouwen de kans om zich te ontwikkelen. Door uit te gaan van hun eigen kracht. En vooral door het gewoon te doen.VerbinderDaarnaast is Jante een echte verbinder. Ze krijgt veel voor elkaar door haar enthousiasme, en haar gewoon-doen-mentaliteit. Jante ziet altijd kansen en zet veranderingen in gang. Ze is zakelijk. Steekt haar eigen mening niet onder stoelen of banken. Maar ze is ook warm en betrokken. Zij laat zien dat je je als vrouw niet altijd hoeft aan te passen.Daarom is Jante Oosting de Vrouw van het Jaar 2023.Verkiezing Vrouw van het JaarDit is de 3e keer dat de gemeente Hardenberg de verkiezing organiseert. Als ondersteuning aan Internationale Vrouwendag. Om vrouwen in de schijnwerpers te zetten die die een rolmodel zijn voor andere vrouwen en meisjes. Vrouwen die zich hebben ontwikkeld en een stevige plek innemen in de samenleving.Uit de 37 aangemelde vrouwen koos de jury 3 kanshebbers voor de titel. Naast Jante waren ook Gea van Dijk en Hilde Huijgen genomineerd. Tijdens de stemronde voor het publiek kwamen er bijna 1.000 stemmen binnen. Uit handen van wethouder Linda Verschuur ontving Jante een unieke speld. Deze is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door edelsmid Maartje Trooster uit Dalfsen.Eerdere winnaressen van de titel zijn Ineke van der Logt (2021) en Geralda Rohaan (2020).6-3-2023 16:17

Mevrouw Willie Moes-Dijsselhof uit Balkbrug kreeg op maandag 6 maart een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Maarten Offinga reikte het lintje uit in MFC ’t Trefpunt in Balkbrug.

Mevrouw Moes was tot voor kort vrijwilliger bij MFC ’t Trefpunt. Zij was in de afgelopen bijna 40 jaar voor meer verenigingen en stichtingen in Balkbrug vrijwillig actief. Dat begon in 1984 bij de PKN gemeente Oud Avereest-Balkbrug. Maar ook bij de Reestlandkoetsiers en de Kring regio Overijssel van de KNHS zat mevrouw in het bestuur.Heel veel vrijwilligerswerkZe was actief bij Vrouwen van Nu als 2e voorzitter. En was penningmeester van de bridgeclub in Balkbrug. Bij de Stichting Huurdersorganisatie Vechtdal en de afdeling Balkbrug/Dedemsvaart van De Zonnebloem was mevrouw Moes jarenlang secretaresse. Ook bij het Overijssels Landschap deed mevrouw Moes vrijwilligerswerk. Meer dan tien jaar was ze de coördinator van bezoekerscentrum De Wheem. Ze deed verschillende taken. En bakte elk jaar zeker 100 Reestkoeken voor De Wheem. Mevrouw Moes was ook als vrijwilliger betrokken bij wandelgroep De Reestlopers.In het zonnetje gezetDe verenigingen willen mevrouw Moes graag bedanken voor haar trouwe en nauwgezette werk in de afgelopen jaren. Daarom zetten zij haar op maandag 6 maart in het zonnetje in ’t Trefpunt. Burgemeester Offinga vertelde haar daar dat zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.2-3-2023 15:00

In 2023 krijgen 32 evenementen een subsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente bijna 160.000 euro uit aan verenigingen of stichtingen die evenementen organiseren.

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat er bruisende evenementen zijn in de gemeente. Wethouder Werner ten Kate: “De vele krachtige en verschillende soorten evenementen zetten de gemeente Hardenberg op de kaart. Ze zorgen voor een levendige en aantrekkelijke gemeente. We zien ook veel saamhorigheid rond de evenementen. Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen trekken samen op om iets moois neer te zetten. Iedereen doet mee. Je voelt de energie! Dat levert ons allemaal veel op.”De gemeente verdeelt 160.000 euro over evenementenDe gemeente ondersteunt evenementen met een vergoeding. In 2023 verdeelt de gemeente bijna 160.000 euro over verschillende evenementen. Verenigingen of stichtingen die evenementen organiseren, kunnen de vergoeding bij de gemeente aanvragen. Daarvoor gelden bepaalde regels. De gemeente bekijkt of het evenement voldoet aan de regels. Zo vindt de gemeente het belangrijk dat door het evenement meer bezoekers naar de gemeente Hardenberg komen. Want dat is goed voor de ondernemers. Ook wil de gemeente dat het evenement goede reclame is voor de gemeente Hardenberg. En dat een evenement uniek, verrassend of vernieuwend is. Evenementen die aan de regels voldoen, krijgen een vergoeding van maximaal 25% van de begroting van het evenement. Hoe hoog de vergoeding is, hangt ook af van het aantal bezoekers.In 2023 krijgen 32 evenementen een vergoedingDe volgende evenementen krijgen een vergoeding omdat dit grote evenementen zijn waar ook veel mensen van buiten de regio op afkomen: • Pleinfestijn: € 16.000

 • Strawberry Fields Festival € 16.000

 • Ballonfestival: € 14.600

 • Dirty Monkey Run: € 8.800

 • Stichting Rallysport het Vechtdal: € 8.000


Er is ook een vergoeding voor nieuwe en kansrijke evenementen zijn met een uniek karakter: • Misker Race Event: € 8.000

 • DNA Kunstexpeditie: € 8.000

 • Sand in the City: € 5.880

 • Random Five Live: € 6.400


Verder is er ook een vergoeding voor al bestaande of lokale evenementen. De bijdrage voor deze 23 evenementen loopt uiteen van enkele tientallen euro’s tot maximaal € 6.400. Het gaat om markten, hardloopwedstrijden, festivals of seizoensevenementen.Er is meer geld aangevraagd dan beschikbaar is. Daarom is de vergoeding voor alle evenementen iets lager dan de organisatoren hebben aangevraagd. Zo wordt het beschikbare geld eerlijk verdeeld. De lijst met evenementen die een vergoeding krijgen staat op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.Alle organisatoren ontvangen eerst de helft van de subsidie. Na het evenement sturen ze ons een inhoudelijk en financieel verslag van het evenement. Is dit door ons goedgekeurd? Dan krijgen ze de andere helft van de subsidie.Vergoeding voor PromotiestichtingenIn de gemeente Hardenberg zijn er meerdere promotiestichtingen. Zij zetten zich in voor de promotie van de kernen en organisatie van evenementen. In totaal is er voor de promotiestichtingen in Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart 42.000 euro beschikbaar. Dit bedrag krijgen ze jaarlijks na het indienen van een jaarplan en begroting.2-3-2023 12:40

Van Gelder Verkeerstechniek controleert in week 10 de verlichting in de buitengebieden van onze gemeente.

Een mededeling: mogelijk ziet u in week 10 mensen langzaam rijden op wegen in het buitengebied. Waarschijnlijk zijn dit medewerkers van Van Gelder Verkeerstechniek. Zij controleren in de week van 6 tot en met 12 maart de verlichting in het buitengebied.