Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

23-2-2021 15:59

Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in het Vechtdal. “Met honderden kilometers aan hoogwaardige routes is het Vechtdal bij uitstek geschikt om te wandelen of te fietsen. We ontvangen de wandelaars en fietsers gastvrij. Daar hoort ook goede bewegwijzering bij. Met deze grote...

Tien jaar geleden zijn honderden kilometers aan routes uitgezet in de Vechtdal-gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Ook in de coronaperiode, waarin veel mensen aan het wandelen en fietsen slaan, bewijzen de wegwijzers hun waarde. “Tegelijkertijd krijgen we daardoor meer meldingen over bijvoorbeeld beschadigingen. Verder rotten houten paaltjes langzaam weg en verkleuren sommige borden. Daarom is het nu tijd voor actie. De routebewegwijzering staat er na de werkzaamheden weer spik en span bij”, legt Jakob Ponstein van Routenetwerken MarketingOost uit.

Uitbreiding fietsnetwerk
Ook kijkt de organisatie kritisch naar de bestaande routes. Die worden op sommige punten verbeterd. “De laatste jaren zie je steeds meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer. Recreatieve fietsers hebben liever meer belevingsvolle routes. Zij willen genieten van het mooie landschap en de natuur. Daarom verleggen we een aantal routes, zodat fietsers vanuit de dorpskernen over de mooiste routes naar het achterland meanderen. We spreiden op deze wijze de verschillende fietsstromen op de fietspaden. Ook breiden we het fietsnetwerk met nog eens tachtig kilometer uit. Routesuggesties zijn van harte welkom. We bekijken of ze binnen de netwerksystematiek in te passen zijn.”

Combinatie met straatmeubilair
Verder is er gekozen voor een andere manier van bevestigen. Waar mogelijk krijgt de bewegwijzering een plek op het bestaande straatmeubilair. Zo blijkt in de regio Twente dat ze daardoor minder snel beschadigd raken door bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden. Het aantal schadegevallen loopt daar terug van 4 naar 1 procent. Dat bespaart behoorlijk wat kosten.

Informatie in drie talen
Naast de dertigduizend palen en borden vervangt Routenetwerk MarketingOost 69 startpanelen van het wandelnetwerk en 138 borden van de fietsknooppunten. Voor het eerst kunnen Duitsers en internationale bezoekers de informatie dan in hun eigen taal lezen. Daarmee speelt de regio in op de toenemende populariteit van het Vechtdal onder buitenlandse toeristen.

Routes blijven beschikbaar
De grote vervangingsklus begint eind februari met de nieuwe bewegwijzering voor de wandelaars. Daarna is het fietsnetwerk aan de beurt. Naar verwachting is de hele operatie eind september afgerond. In de tussentijd blijven alle routes beschikbaar. “Het streven is dat wandelaars geen hinder ondervinden. Fietsers kunnen enige hinder ervaren van de werkzaamheden, maar we houden dat zo minimaal mogelijk”, zegt Ponstein. Op www.routenetwerkenvechtdal.nl staat een actueel overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen.


23-2-2021 12:19

In het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen ondernemers belasting voor de Bedrijven Investeringszone (BI-Zone). Vorig jaar hebben we ondernemers al een korting van 50% gegeven op deze belasting. Dit jaar geven we een korting van 100%. U kunt de korting online aanvragen.

Met de belasting voor de BIZ-Zone houden we het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart schoon, heel en veilig. De centra beheren deze budgetten. Door de korting valt het totale jaarbudget lager uit. Omdat wij dit niet wenselijk vinden, vullen we het tekort aan.


Vastgoedeigenaren of verhuurder
Behalve ondernemers kunt u als vastgoedeigenaar of verhuurder ook korting op uw belasting voor de  BIZ-Zone aanvragen. In ruil voor de korting zorgt u waar mogelijk voor coulancemaatregelen voor uw huurders. Bij uw aanvraag voor een korting vertelt u hoe u dit gaat doen.

Aanvragen korting op de belasting voor de BIZ-Zone
Geen BIZ-korting
Betaalt u belasting voor de BIZ-Zone? En draait u geen verlies door de coronacrisis? Dan vragen we u de korting niet aan te vragen.


18-2-2021 18:33

Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen wij mee aan het landelijke experiment Centraal Tellen. Het tellen van de stemmen doen we op donderdag 18 maart in de Evenementenhal in Hardenberg. Dit is openbaar.

Op de avond van de verkiezingen tellen we het aantal stemmen op een partij. Een dag later tellen we het aantal stemmen op een kandidaat.

Dit centraal tellen van de stemmen doen we op donderdag 18 maart vanaf 08.30 uur in de Evenementenhal aan de Energieweg 2 in Hardenberg.


Na het tellen van de stemmen maken wij donderdagmiddag 18 maart de uitslag bekend voor de gemeente Hardenberg.


18-2-2021 10:18

De Compostdag op zaterdag 27 maart 2021 gaat niet door. ROVA heeft dit besloten vanwege de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Eerder maakte de Vereniging Afvalbedrijven al bekend dat de Landelijke Compostdag door de coronamaatregelen niet door kan gaan dit jaar.


Tijdens de Landelijke Compostdag wordt eenmalig gratis compost uitgedeeld om iedereen te bedanken die zijn gft-afval gescheiden aanlevert.


16-2-2021 15:54

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs is voor vrouwen die zich hebben ontwikkeld in het bedrijfsleven of maatschappelijk en die anderen inspireren en motiveren. Kortom: vrouwen die hun kracht laten zien en zo een rolmodel zijn voor andere vrouwen. Ze zijn een voorbeeld voor...

"Vrouwen vervullen een belangrijke rol op alle terreinen van onze samenleving", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Toch is dat lang niet altijd zichtbaar. Veel vrouwen houden er niet van zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Met deze prijs willen we dat juist wel doen. Want het is heel belangrijk dat je als jong meisje ook vrouwen ziet in bijzondere rollen, hoge functies of op andere manieren waarop ze bijdragen aan de samenleving. We hopen dat we heel veel aanmeldingen binnen krijgen, met namen van allerlei vrouwen die een rolmodel voor anderen zijn", aldus de wethouder.
Winnares vorig jaar: Geralda Rohaan-Van de Kamp
Vorig jaar won Geralda Rohaan-Van de Kamp de prijs. Zij laat zien dat ook vrouwen kunnen werken in beroepen die vaak nog als 'mannenberoep' worden gezien. Als predikant van de Protestante Gemeente Bergentheim is zij een echte verbinder, iemand die goed kan luisteren.


Naast Geralda Rohaan, waren ook Henriette van Veldhuisen (eigenaar zorgboerderij Schottinkslag en het Streekhuus) en Renate Meulenkamp-Back (financieel directeur van Machinefabriek Drabo) genomineerd voor de titel Vrouw van het Jaar. 

Nomineer voor 1 maart
Vrouwen die de prijs verdienen kunnen worden genomineerd door voor 1 maart een mail te sturen naar: vrouwvanhetjaar@hardenberg.nl. Met daarin de naam de vrouw en een motivatie waarom zij in aanmerking komt voor de prijs.

Uitreiking tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart
Een jury beoordeelt de nominaties. De jury bestaat uit de winnares van vorig jaar Geralda Rohaan, wethouder Gitta Luiten, gemeenteraadslid Simone Hof en secretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg Ida Oostmeijer.

Op 8 maart wordt de prijs uitgereikt. Hoe dat precies gaat gebeuren wordt later bekend gemaakt.


16-2-2021 15:47

De gemeente Hardenberg gaat onderzoeken of de gemeente een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente gaat hiervoor de eigen archieven raadplegen.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) is vastgoed dat eigendom was van Joodse mensen op grote schaal geroofd. Terwijl de Joodse burgers zaten ondergedoken of op transport werden gezet naar concentratiekampen, werd het vastgoed zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners doorverkocht. Als Joodse mensen de concentratiekampen al overleefden, kwam het voor dat zij na de oorlog alsnog belasting of heffingen moesten betalen.

Panden en locaties in de gemeente Hardenberg in de Vastgoedboeken
De transacties staan beschreven in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter. Het Nationaal Archief heeft deze administratie samen met het Kadaster gedigitaliseerd. Onderzoeksplatform Pointer heeft nader onderzoek gedaan en is op zoek gegaan naar de verhalen achter de onteigening. Alle informatie is door Pointer gepubliceerd. Uit de informatie blijkt dat ook panden en locaties in de gemeente Hardenberg worden genoemd in de Vastgoedboeken. Hier is dus mogelijk sprake geweest van onteigening en doorverkoop.

Onderzoek naar de mogelijke rol van de gemeente
Het college van B&W hecht veel waarde aan het herdenken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarom willen burgemeester en wethouders onderzoeken of de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de gemeente Hardenberg die worden genoemd in de Vastgoedboeken. En wat die mogelijke rol is geweest. Ook wil de gemeente onderzoeken of er sprake is geweest van naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de rechthebbenden.

De eigen archieven raadplegen
Voor het onderzoek gaat de gemeente Hardenberg documenten in de eigen archieven raadplegen. Ook de archieven van de voormalige gemeenten Avereest en Gramsbergen zijn nu te vinden in het gemeentearchief. De gemeente vraagt de historische verenigingen om relevante informatie over dit onderwerp met de gemeente te delen. Hiervoor neemt de gemeente contact op met de betreffende verenigingen.

Naar verwachting wordt het onderzoek dit voorjaar afgerond. De gemeente besluit op basis van de resultaten van het onderzoek of vervolgonderzoek nodig is.


12-2-2021 13:51

Veel mensen zijn van plan dit weekend te schaatsen op zwemplassen zoals De Oldemeijer in Hardenberg en Kotermeerstal in Dedemsvaart. Omdat dit geen officiële ijsbanen zijn, wordt de ijsdikte niet gecontroleerd. Schaatsen op de zwemplassen is dus op eigen risico. Ook bij het schaatsen gelden de coronaregels. Als het te druk wordt op het ijs, wordt zwemplas de Oldemeijer afgesloten.

Zowel de Oldemeijer als de Kotermeerstal zijn zwemplassen. Toch gaan veel mensen hier schaatsen. Staatsbosbeheer (eigenaar van de Oldemeijer) en de gemeente wijzen erop dat het ijs op deze en andere zwemplassen niet gecontroleerd wordt. Schaatsen op zwemplassen is dus op eigen risico.
Dat het ijs nog niet overal dik genoeg is, blijkt wel uit het feit dat zowel bij de Oldemeijer als de Kotermeerstal de afgelopen dagen mensen door het ijs zijn gezakt. Let dus goed op. Er kunnen zwakke plekken of zelfs wakken in het ijs zitten.
Ook als u gaat schaatsen, gelden de coronamaatregelen
Dat betekent dat u buiten met mensen van uw eigen huishouden mag zijn. Of met 1 persoon van buiten uw eigen huishouden, waarbij u onderling 1,5 meter afstand houdt. Als het te druk wordt en het niet mogelijk is om afstand te houden, ga dan naar huis.
Als het bij de Oldemeijer te druk wordt en het hier niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, sluiten Staatsbosbeheer en de gemeente de Oldemeijer af. Bij de toegangswegen worden dan hekken geplaatst en er worden verkeersregelaars ingezet. Deze maatregel geldt voor vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari.
UPDATE 12-02-2021, 15.00 UUR:
Vanwege de drukte is de Oldemeijer afgesloten.


12-2-2021 13:30

De gemeente Hardenberg houdt donderdagavond 25 februari 2021 een online bijeenkomst waarin huiseigenaren alles horen over de mogelijkheden om hun huis energiezuiniger te maken. In één uur worden de mogelijkheden om te besparen en (nieuwe) subsidies besproken. Ook krijgen huiseigenaren informatie over de vier verschillende acties die de gemeente op dit moment heeft om de energiekosten zo laag...

Donderdag 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur horen huiseigenaren hoe zij op een slimme en betaalbare manier hun huis energiezuiniger kunnen maken. Jolien Jansen, adviseur bij Duvast Vastgoed & Energieadvies uit Hardenberg, vertelt welke mogelijkheden er zijn om een woning duurzamer te maken.
Webinarhost John Bakker legt uit welke nieuwe subsidiemogelijkheden er zijn en geeft tips. Tijdens het webinar kunnen ook vragen worden gesteld aan de adviseur.
Energiebespaaracties
Ook wordt in het webinar informatie gegeven over de acties die de gemeente Hardenberg op dit moment heeft om huiseigenaren te helpen hun energiekosten zo laag mogelijk te houden. Dit zijn de collectieve inkoopactie, de energie check-up, de SlimWonen App en de waardebon waarmee energiebesparende producten kunnen worden aangeschaft.
Met de energie check-up krijgen woningeigenaren gratis en vrijblijvend advies over het isoleren en verduurzamen van hun huis. De SlimWonen App helpt om te zien hoeveel geld er per dag wordt uitgegeven aan energie. De collectieve inkoopactie maakt het mogelijk om samen isolatiemaatregelen in te kopen tegen lage prijzen. 

Aanmelden
Huiseigenaren die mee willen doen aan het webinar kunnen zich aanmelden op www.duurzaambouwloket.nl/webinar.
De bijeenkomst is een aantal dagen terug te kijken, dus ook wie op 25 februari tussen 19.00 en 20.00 uur niet mee kan doen, kan zich aanmelden, om op een later moment alsnog te kijken. 


11-2-2021 17:42

Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: "In de omgevingsvisie staat hoe we ons de komende 20 jaar gaan ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Volgens het toekomstbeeld heeft Landstad Hardenberg in 2040 meer dan 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd. De komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk...

De ontwerp-omgevingsvisie Landstad Hardenberg is te bekijken op www.hardenberg.nl/landstad en ligt tot en met 24 maart 2021 ter inzage.
Verhaal van alle inwoners en ondernemers
De omgevingsvisie is het verhaal van alle inwoners en ondernemers in Hardenberg. De omgevingsvisie is dan ook samen met de Hardenbergers gemaakt. Dat begon al in 2017 met Bouw je eigen buurt.
Wethouder Martijn Breukelman: "We hebben in de afgelopen jaren met veel mensen uit de samenleving gesproken over de toekomst van Hardenberg. En we hebben op allerlei terreinen plannen voor de toekomst gemaakt. Van wonen tot economie, van bereikbaarheid tot duurzaamheid. Alles komt nu samen in de omgevingsvisie voor Hardenberg."
Vasthouden wat we nu hebben en verder uitbouwen
De omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg: hoe Hardenberg zich ontwikkelde van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum. Maar ook hoe we kunnen vasthouden wat we nu hebben en dat verder kunnen uitbouwen.
Martijn Breukelman: "Een groeiende bevolking en economie zijn niet vanzelfsprekend. Daar moeten we hard voor werken. Dat doen we door de samenwerking te zoeken. We staan voor een nieuwe periode van groei waarin we ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. In die periode willen de groei vasthouden en doortrekken. Daarbij streven we naar nog meer kwaliteit in wonen, werken of ondernemen. Met de ruimte die we hebben als troefkaart. Een goede bereikbaarheid en samenwerking zijn hierbij randvoorwaarden."
De ontwerp-omgevingsvisie: Landstad Hardenberg
Landstad Hardenberg heeft in 2040 ruim 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd. Dat komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.
In de omgevingsvisie wordt het vergezicht voor Landstad Hardenberg uitgewerkt langs vier thema’s. Hardenberg in balans gaat over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen. Hardenberg voor elkaar richt zich op ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen. Hardenberg knooppunt gaat over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente. In Hardenberg duurzaam staat hoe de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt. Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage
De ontwerp-omgevingsvisie ligt vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage. De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Hier staat ook hoe men een zienswijze in kan dienen.
Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. En er is een magazine gemaakt waarin de omgevingsvisie is samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.  

Digitale informatiesessie
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen bijeenkomsten rond de omgevingsvisie Landstad Hardenberg georganiseerd. Wel geeft wethouder Martijn Breukelman samen met prof. dr. Gert-Jan Hospers een toelichting op de omgevingsvisie in een digitale informatiesessie. Deze sessie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad.
Inwoners die specifieke vragen hebben of een nadere uitleg willen kunnen zich via de website aanmelden voor een digitaal spreekuur.


9-2-2021 19:08

Gitta Luiten (PvdA) stopt per 1 april 2021 als wethouder van de gemeente Hardenberg. Zij wordt Partner Cultuur en Erfgoed bij BMC. Gitta Luiten: “Toen ik drie jaar geleden begon als wethouder, had ik de vaste overtuiging om deze periode af te maken. Toch komt er soms een kans voorbij die je niet voorbij kan laten gaan. Dat was nu het geval, al is het met pijn in het hart dat ik afscheid moet...

Gitta Luiten is sinds mei 2018 wethouder voor de PvdA in de gemeente Hardenberg. Daarvoor zat zij vier jaar lang in de gemeenteraad. Binnen het college van B&W is Gitta Luiten onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen werk & inkomen, onderwijs & educatie, kunst & cultuur, welzijn en het beheer van de openbare ruimte.

Trots
“Ik kijk terug op een inspirerende en waardevolle periode”, vertelt Luiten. “Ik ben trots dat ik heb kunnen bijdragen aan een sterker sociaal beleid: er is een nieuw beleid voor minima, de schuldhulpverlening is verbeterd, er is 32 miljoen uitgetrokken voor nieuwe schoolgebouwen, we werken hard aan biodiversiteit en inclusiebeleid en de Raad heeft unaniem besloten om de opvang van asielzoekers in Hardenberg met vijf jaar te verlengen. We beginnen ook met een experiment met een sociale coöperatie en het Pak je Kans Fonds is een succes.”

Terugkeer naar de cultuursector
Luiten is gespecialiseerd in kunst en cultuur. Voordat ze wethouder werd, was ze jarenlang werkzaam in de cultuursector. Hier ligt haar hart. “De laatste tijd merkte ik dat ik de cultuursector steeds meer begon te missen. En toen kwam deze mogelijkheid voorbij. Toen heb ik de keus gemaakt om terug te keren naar de cultuursector.”

De coalitie beraadt zich
De huidige coalitie in Hardenberg bestaat uit CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA. Hoe het vertrek van wethouder Luiten binnen het college van B&W wordt opgevangen, is nog niet bekend. De coalitiepartijen gaan hierover nog met elkaar in overleg.


9-2-2021 12:51

In Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot, Sibculo en Slagharen start DELTA Fiber Netwerk een glasvezelcampagne. Als per dorp 35% van de inwoners kiest voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, komt er glasvezel in deze dorpen.

In het verleden heeft DELTA Fiber Netwerk met Cogas samengewerkt voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu zijn ze terug om ook de dorpen van gemeente Hardenberg te voorzien van snel en stabiel internet. 


"We werken thuis, onze kinderen volgen online lessen en we staan steeds meer online met elkaar in contact. Als er één moment is waarop duidelijk wordt hoe belangrijk een snelle internetverbinding is, dan is dat nu", aldus wethouder Jan ten Kate. "Veel van onze inwoners en bedrijven in het buitengebied en de grote kernen zijn al aangesloten op glasvezel. Vanuit de dorpen hoorden we steeds vaker de roep om glasvezel. Dat we nu daar ook met glasvezel aan de slag gaan, juich ik als wethouder van de gemeente Hardenberg dan ook toe."
Abonnement afsluiten
Geïnteresseerden kunnen voor 21 april 2021 een abonnement afsluiten bij één van de telecomaanbieders. Als per dorp dorp 35% van de inwoners dit doet, komt er glasvezel in deze dorpen.
De inwoners van Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot, Sibculo en Slagharen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting krijgen hierover een brief van DELTA Fiber Netwerk thuisgestuurd.
Postcodecheck
Op de website gavoorglasvezel.nl kunt u een postcodecheck doen om te zien of uw adres in aanmerking komt voor het aanbod. Op deze website staat ook meer informatie over de mogelijkheden voor glasvezel.


6-2-2021 14:31

De coronavaccinatielocatie in Hardenberg is vrijwel klaar voor gebruik. Burgemeester Maarten Offinga markeerde dit bijzondere moment zaterdag 6 februari met de overhandiging van het boek ‘Samen alleen, een stad in lockdown’ aan Margreet Algera, directielid GGD IJsselland.

In de Evenementenhal Hardenberg kunnen mensen vanaf maandag 8 februari op afspraak terecht voor een coronavaccinatie. “Vaccineren biedt uitzicht op een einde aan de lockdown, die fotograaf Bertil van Wieren in dit boek indrukwekkend heeft verbeeld”, zegt Maarten Offinga. Diverse foto’s uit het boek van de Hardenbergse fotograaf zijn als expositie bij de tien priklijnen in de locatie te bewonderen. Burgemeester Maarten Offinga is blij met de vaccinatielocatie in zijn gemeente. “Inwoners van de regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe kunnen nu in de eigen regio de vaccinatie krijgen. Dat is met name voor onze oudere inwoners erg prettig.”

Margreet Algera, directielid GGD IJsselland: “Dit is de tweede vaccinatielocatie in onze regio. In de IJsselhallen in Zwolle zijn we al volop bezig met vaccineren en binnenkort gaan we nog drie vaccinatielocaties openen. Hierover zijn we in overleg met diverse gemeenten. De GGD kiest de definitieve locaties samen met de betreffende gemeenten. We zijn bezig met locaties die groot genoeg zijn om een paar honderd vaccinaties per dag te kunnen uitvoeren, om verspilling van het vaccin te voorkomen en veel mensen snel te kunnen vaccineren.”

Wethouder Alwin te Rietstap complimenteert de GGD: “De GGD zet continu nieuwe stappen. Eerst met het testen, nu met het vaccineren. De medewerkers doen ontzettend veel goed werk.” Ook  benadrukt hij het belang van een gezonde leefstijl.

Kiezen
Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. De landelijke overheid bepaalt de volgorde waarin doelgroepen worden uitgenodigd. Op dit moment vaccineert de GGD zorgmedewerkers die nog voor hun eerste of hun tweede vaccinatie komen en ouderen. Zij ontvangen gefaseerd een uitnodiging. In de uitnodigingsbrief staat het telefoonnummer van de landelijke afsprakenlijn voor een coronavaccinatie. Algera: “We zien veel enthousiasme bij mensen. Zowel bij de medewerkers die zich kunnen inzetten voor het vaccineren als bij degenen die hun vaccinatie krijgen. Het is echt waar, dit virus bestrijden kunnen we alleen samen!”

Inrichting in hoog tempo
In Hardenberg was de keuze voor de grote Evenementenhal vlot gemaakt. In samenwerking met de eigenaar is de locatie in hoog tempo ingericht. “Wij zijn erg verheugd dat we gastheer mogen zijn van deze vaccinatielocatie. Op die manier kunnen wij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van heel veel mensen. Met de opening van deze vaccinatielocatie zijn we bovendien weer een stap dichterbij het moment dat we mogen genieten van evenementen en beurzen”, zegt CEO Jeroen van Hooff namens Easyfairs Nederland, het bedrijf dat eigenaar is van Evenementenhal Hardenberg.

Toegankelijk
De locatie is goed toegankelijk voor een brede doelgroep, waaronder ouderen. Ook binnen is hier extra aandacht aan besteed. De vaccinatielijnen zijn zo opgezet dat er voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld rolstoelen en een begeleider die meekomt. Ook is de doorgang breed genoeg voor hulpmiddelen als scootmobiels. En er is binnen een grote, verwarmde wachtruimte.

Op de website van GGD IJsselland staat een speciale webpagina met informatie over de coronavaccinatie.


3-2-2021 15:02

De gemeente gaat onderzoeken of sportpark De Boekweit in Dedemsvaart verplaatst kan worden naar het zuidelijke deel van het Kotermeer. Op de vrijkomende locatie kunnen mogelijk woningen worden gebouwd. Omwonenden worden betrokken bij het onderzoek.

Sportpark De Boekweit is de thuisbasis van voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart en van korfbalvereniging Avereest. Het sportpark is verouderd. In het Dorpsplan Dedemsvaart is geopperd een nieuw sportpark te verplaatsen naar de zuidzijde van het Kotermeer. Hier kan het sportpark gecombineerd worden met andere functies. Ook de gemeenteraad heeft aandacht voor de toekomst van sportpark De Boekweit. Eind vorig jaar gaf de raad de opdracht aan het college van B&W om te onderzoeken of verplaatsing naar de zuidzijde van het Kotermeer mogelijk is. De kansen voor woningbouw op de huidige locatie van de Boekweit worden hierin meegenomen. Want in Dedemsvaart is veel vraag naar huur- en koopwoningen.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft adviesbureau RHDHV uit Zwolle ingeschakeld om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek start in februari en richt zich op:

 • de haalbaarheid van verplaatsing van de sportverenigingen naar de zuidzijde van het Kotermeer;
 • de kansen en haalbaarheid van woningbouw op de huidige locatie van De Boekweit.

Het onderzoek moet voor 1 april 2021 klaar zijn. Het college van B&W doet op basis van de uitkomsten een voorstel voor het vervolg aan de gemeenteraad.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden van zowel sportpark De Boekweit als van het zuidelijke deel van het Kotermeer worden betrokken. Zij kunnen meepraten in een klankbordgroep. Binnenkort krijgen de omwonenden van de gemeente een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
Inwoners van Dedemsvaart die zich wel betrokken voelen maar geen omwonende zijn, zijn welkom om mee te praten. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar hillien.keuter@hardenberg.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten voorlopig digitaal.


3-2-2021 14:56

De gemeente Hardenberg geeft dit voorjaar kavels uit in woonwijk Bransveen in Dedemsvaart. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot en met 3 maart 2021 inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning. In deze ronde worden acht kavels uitgegeven.

Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

In totaal worden er in Bransveen de komende jaren 95 nieuwe woningen gebouwd aan de oostkant van de wijk. De woningen komen tussen de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. De gemeente Hardenberg geeft hier circa 40 kavels uit aan particulieren. Dat gebeurt in drie fases. De kavels in de eerste fase zijn vorig jaar uitgegeven. De gemeente start nu met het uitgeven van kavels in fase 2.

Acht kavels in de tweede fase
In deze tweede fase geeft de gemeente acht vrije kavels uit in het middendeel van het gebied. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om 4 kavels voor een vrijstaande woning en 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 190 per vierkante meter exclusief 21 % btw. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 180 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Inschrijven via het formulier vanaf woensdag 3 februari tot en met woensdag 3 maart
Inschrijven voor een kavel is mogelijk via het inschrijfformulier op www.hardenberg.nl/kavels. Hier staat de verkavelingstekening en informatie over de inschrijfprocedure. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het woonteam door te bellen naar 14 0523 of door te mailen naar woonteam@hardenberg.nl. De inschrijving sluit op woensdag 3 maart 2021. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn. De loting en toewijzing van de kavels is gepland op maandag 15 maart. Inschrijvers ontvangen hiervoor en uitnodiging.

Medebouwer nodig bij twee-onder-een-kapwoning
Belangstellenden die een twee-onder-een-kapwoning willen bouwen schrijven samen met een medebouwer als koppel in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden kan contact opnemen met het woonteam. Mogelijk zijn er anderen die een medebouwer zoeken.

Woningbouw kan in de zomer starten
De gemeente is al gestart met het bouwrijp maken van dit deel van Bransveen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels in de zomer bouwrijp. De bouw van woningen kan vanaf dan beginnen.


2-2-2021 08:23

Het telefonische spreekuur voor 55-plussers van OV-ambassadeurs is verruimd. U kunt nu behalve elke ochtend ook op een aantal dagen in de middag en avond bellen met vragen over het gebruik van het OV.

Het telefonisch spreekuur is een alternatief voor de maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Tijdens het spreekuur geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.  


Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt? Bel tijdens het telefonisch spreekuur met een OV-ambassadeur: 038 303 70 10.
Meer informatie staat op de website www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.


2-2-2021 08:08

De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijft. De gemeenteraad wil dat het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt wordt gemaakt voor de opvang van kinderen en gezinnen. De overlast moet zo snel mogelijk terug naar nul.

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd deze periode eenmalig te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.
Een lichte meerderheid is positief, terugdringen overlast is aandachtspunt
Uit de evaluatie bleek dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar.
Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke opgave, onderwijs, vrijwilligerswerk, zorg en sociale ondersteuning, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. 

Gemeenteraad: opvang asielzoekers eenmalig verlengen
Met de uitkomst van de evaluatie en een toezegging van het COA om extra maatregelen te nemen om overlast terug te dringen, stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de overeenkomst met het COA te verlengen.
De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Dat betekent dat het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg eenmalig verlengd kan worden tot maart 2026.

Aantal overlastgevende asielzoekers terugbrengen naar nul
In een amendement gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om met het COA af te spreken dat het aantal overlast gevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar nul.  En dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt te maken voor het opvangen van kinderen en gezinnen. Deze afspraken krijgen een plek in de nieuwe bestuursovereenkomst.
Daarnaast besloot de raad dat de verbetering van de beveiliging op en rondom het AZC over een jaar geëvalueerd wordt. De resultaten van die evaluatie worden besproken  met de raad. Ook besloot de raad dat vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor asielzoekers die in het AZC Hardenberg wonen hiervoor ook na het verlengen van de opvang  subsidie ontvangen.

Verlengen omgevingsvergunning en aanpassen bestuursovereenkomst
Nu de raad heeft besloten dat het AZC Hardenberg de komende jaren in Hardenberg kan blijven, een verlenging van de huidige omgevingsvergunning tot maart 2026 noodzakelijk.
Ook wordt via een addendum de bestuursovereenkomst met het COA aangepast. Hierin worden ook de aanvullende afspraken met het COA vastgelegd. 


1-2-2021 08:22

Mensen in de bijstand hebben vaak talenten en vaardigheden die ze nu niet (betaald) kunnen inzetten. Een sociale coöperatie biedt deze mensen de mogelijkheid om (een deel van) de eigen inkomsten te verdienen en te experimenteren met ondernemerschap.

Door deze coöperatie op te zetten, wil de gemeente helpen om hun eigen producten en diensten te verkopen zonder dat ze hun recht op bijstand verliezen. Door die drempel weg te nemen, wordt het makkelijker voor mensen om een eigen onderneming uit te proberen.
Een sociale coöperatie is een onafhankelijke vereniging waarbinnen acht tot zestien mensen starten hun eigen producten of diensten aan te bieden aan de gemeenschap. De deelnemers ondersteunen en stimuleren elkaar.
Voor creatieve mensen, vaak met afstand tot de arbeidsmarkt
 De coöperatie is bedoeld voor creatieve mensen, vaak met afstand tot de arbeidsmarkt, die nu een bijstandsuitkering ontvangen en niet in hun eentje willen of kunnen ondernemen. Binnen de coöperatie worden de deelnemers begeleid in het opzetten van een eigen zaak.
De inkomsten kunnen worden gebruikt voor kleine investeringen in hun onderneming of worden verrekend met hun bijstandsuitkering, die ze wel mogen behouden. Ze zetten een plan op waarin hun eigen talenten worden ingezet om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. 

Gitta Luiten: 'Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen'
Volgens wethouder Gitta Luiten moet iedere ondernemende persoon op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen. "Elders in het land bleek de opzet van de sociale coöperaties succesvol. Door een sociale coöperatie kan iedereen op zijn eigen manier mee doen in de samenleving. We willen niet dat mensen, vanwege eventuele beperkingen, buiten de boot vallen."

"We helpen de deelnemers met een klein startkapitaal, daarnaast ontvangen deelnemers begeleiding en ondersteuning. Zo kunnen mensen voorzien in (een deel van) hun eigen inkomen. Dat draagt veel bij aan het gevoel van eigenwaarde en een bijdrage te leveren aan de samenleving.” Dit alles met het doel om uiteindelijk geheel zelfstandig te kunnen te voorzien in een gedeelte van het eigen inkomen."
Gemeente Hardenberg start uniek project in de provincie
De gemeente start hiermee als eerste binnen de provincie Overijssel met dit tweejarige project. Het uiteindelijke doel is dat de sociale coöperatie na twee jaar compleet in eigen onderhoud voorziet.
De coöperatie is geheel onafhankelijk, de gemeente stelt een projectbegeleider aan die de deelnemers helpt. Ook zal zij in de opstart fase ondersteunen bij het werven van geschikte personen. De gemeente hoopt dat de provincie Overijssel ook zal bijdragen aan de start van de sociale coöperatie.


29-1-2021 11:33

Als officieel startmoment ondertekenden verschillende organisaties samen met gemeente Hardenberg op 28 januari het lokale Ouderenakkoord. In het Ouderenakkoord werken de organisaties en de gemeente samen met ouderen om ervoor te zorgen, dat inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden in de gemeente Hardenberg.

Met het Ouderenakkoord willen de organisaties de kracht van ouderen zichtbaar maken en benutten, de vindbaarheid van voorzieningen en activiteiten vergroten, passende zorg bieden en ouderen voorbereiden op het ouder worden.
Ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten
"Het is mooi om te zien, dat er nu al zo veel partners zijn die willen samenwerken aan dit belangrijke onderwerp", vertelt wethouder Alwin te Rietstap. "Maar natuurlijk is het niet iets van de gemeente of van organisaties. Het is iets van iedereen in onze gemeente."
"Er gebeuren al veel mooie dingen, en die moeten we meer laten zien. Zo word ik bijvoorbeeld erg enthousiast van initiatieven zoals maaltijden voor ouderen in een dorpshuis of ouderen die samen koken met schoolkinderen. Daarnaast moeten we ook de ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten. Als vanuit de oudere inwoners blijkt dat er dingen ontbreken, of dat we kansen onbenut laten, dan kunnen we daar met deze partners samen mee aan de slag", aldus de wethouder.
Door het Ouderenakkoord hebben we dezelfde focus
Huisartsenorganisatie Medrie is een van de deelnemers aan het Ouderenakkoord. "Als huisartsen hebben we een belangrijke signaalfunctie", vertelt Margreet Verloop.
"En kunnen we ouderen wijzen op mogelijkheden die er zijn voor zorg en hulp, maar ook voor bijvoorbeeld sociale contacten en bewegen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om aan te sluiten bij het Ouderenakkoord. Als organisaties kunnen we elkaar versterken, en de oudere inwoners goed ondersteunen. Door het Ouderenakkoord hebben we allemaal dezelfde focus en maken we een regionale verbinding."
Verbinding en ouderen betrekken
Die verbinding vindt Marita Spauwen van GGD IJsselland ook erg belangrijk. "Er zijn al veel initiatieven, we moeten vooral verbinden wat er al is, elkaar kennen. Daarbij moeten we ook kijken welke ouderen we kunnen betrekken bij acties uit het Ouderenakkoord."
Frederik Jaspers Faijer van fysiotherapie De Haere ziet dat ook in zijn praktijk: "Er zijn ouderen die zelf hun zaakjes willen regelen en betrokken willen worden. We moeten dus goed luisteren naar de persoon in kwestie, en uitgaan van de mogelijkheden en niet van de problemen."
Vitaal en waardig ouder worden
De deelnemers aan het Ouderenakkoord zien vooral kansen in de brede samenwerking. Iedereen heeft een specifieke achtergrond. Van financiën, tot welzijn en van thuiszorg tot geestelijke gezondheid.
Door het Ouderenakkoord weten ze elkaar beter te vinden, kunnen ze gezamenlijk kansen benutten en er zo samen voor zorgen dat ouderen in de gemeente vitaal en waardig ouder kunnen worden. 

Deelnemers Ouderenakkoord gemeente Hardenberg:
 • Alzheimer Nederland afd. IJssel-Vecht
 • Beter Thuis Wonen
 • Bibliotheek Hardenberg
 • Carinova
 • Mantelzorgnetwerk Hardenberg
 • De Haere fysiotherapeuten
 • De Stuw
 • Dementienetwerk Regio IJssel-Vecht
 • GGD IJsselland
 • Impluz
 • Medrie
 • Ouderenbonden KBO en PCOB gemeente Hardenberg
 • Rabobank Vaart en Vechtstreek
 • SAH – Stichting Seniorenadvies Hardenberg
 • Samen Doen
 • Saxenburgh Groep
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Vitaal Vechtdal


29-1-2021 09:45

Waar straks langs de wegen N340, N48 en N377 nieuwe bomen, bos en bomen met onderbegroeiing komen, is beschreven in het landschaps- en beplantingsplan. Dit concept plan kunt u tussen 2 tot en met 14 februari online bekijken. Het plan is gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel.

Bij het plan is gelet op:

 • verkeersveiligheid
 • ecologische waarden
 • landschappelijke waarden
 • omgevingswensen (zoals het voorkomen van lichthinder)
 • bodemsamenstelling
 • kabels en leidingen in de grond

Bekijk de kaart
Het concept landschaps- en beplantingsplan staat op www.vechtdalverbinding.nl.

Op deze website staat een digitale en interactieve kaart. De keuzes die bij dit plan zijn gemaakt, staan in de kantlijn van de kaart. Hebt u opmerkingen over het plan? Dan kunt u deze ook op de kaart invullen. U kunt hier ook uw ideeën kwijt. 
Vervolg
Alle reacties worden na 14 februari verzameld en verwerkt in het definitieve landschaps- en beplantingsplan.


29-1-2021 09:37

Bibliotheek Hardenberg geeft dinsdag 16 februari van 10.30 tot 11.30 uur een gratis online bijeenkomst over orgaan- en weefseldonatie. Deelname is gratis. U kunt zich vanaf nu aanmelden.

De donorwet is op 1 juli 2020 veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister. Hebt u nog geen keuze ingevuld? Dan ontvangt u een brief om u te herinneren een keuze in te vullen.
In het Donorregister vult u uw keuze in over donatie van uw organen en weefsels na uw overlijden. Het invullen van uw keuze kan online of per post. Het is belangrijk dat u kiest. Dan weet uw partner of familie of u donor wilt worden of niet.


Ervaringen
Tijdens de online voorlichtingsactiviteit van Bibliotheek Hardenberg krijgt u meer informatie over deze wet.
Ook komt Inger Visser aan het woord. Zij vertelt haar persoonlijke verhaal over haar dochter die op haar tweede plotseling ziek werd en vervolgens een levertransplantatie moest ondergaan. Tot haar 17e ging dat goed en toen verslechterde de situatie ineens. Een volgende transplantatie zou de remedie moeten zijn, maar dat duurde te lang. Toen het uiteindelijk wel zover kwam, bleek het toch te laat te zijn.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de gratis lezing? Mail naar jan.tebokkel@bibliotheekhardenberg.nl. U krijgt dan een link toegestuurd. Bij uw aanmelding kunt u ook aangeven als u over een specifiek onderdeel meer wilt weten.


28-1-2021 18:27

In de Week van de Circulaire Economie (maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari) worden ook in Hardenberg activiteiten georganiseerd. In opdracht van het Krachtteam Circulair Hardenberg en Hibertad maakten studenten van het Alfa-college Hardenberg een speciaal lesprogramma voor kinderen in het basisonderwijs, rondom circulaire econ0mie. Daarnaast organiseert het Ondernemershuis voor het Vechtdal...

Het Krachtteam Circulair Hardenberg houdt zich bezig met het thema circulariteit. Hoe houden we onze wereld leefbaar voor volgende generaties. Gemeente Hardenberg, Rabobank, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, Hibertad en Dijkhuis – bouwteam van waarde vormen samen het Krachtteam Circulair Hardenberg. Daarin dragen zij allemaal op hun eigen manier bij aan het versnellen van circulariteit.
Het Krachtteam Circulair Hardenberg wil anderen inspireren en aanjagen om met vernieuwende duurzame plannen te komen. Een van de pijlers daarbij is ‘impact maken’. Niet alleen bij bedrijven, maar juist ook bij de jongere generatie. Daarbij is het idee dat er hele mooie dingen ontstaan als je de jongeren zelf vraagt op welke manier zij zelf het verschil kunnen maken op dit gebied.

Studenten Alfa-college maken lesprogramma
Tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent van het Alfa-college werkten de afgelopen weken aan een lesprogramma voor kinderen van de basisschool. Hiermee kunnen alle basisscholen in de gemeente Hardenberg in de week van de Circulaire Economie aan de slag. Het programma bestaat uit kant-en-klare activiteiten voor zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw.
Met een lesbrief voor de onderwijzer(es) en een online programma dat kan worden afgespeeld, leren de kinderen hoe belangrijk het dat grondstoffen hergebruikt worden. Bij de lessen zijn de boeken over Hi Beer Tad als uitgangspunt gebruikt. Binnen het Alfa-college is Duurzaamheid een belangrijk thema. Het schooljaar 2020/2021 staat in het teken van activiteiten voor een betere wereld. De lessen voor de Week van de Circulaire Economie sluiten hier goed bij aan. 

Webinar over circulair ondernemen
Het Ondernemershuis voor het Vechtdal organiseert op woensdag 3 februari een webinar over circulair ondernemen. De online bijeenkomst ‘Circulair Ondernemen; Gewoon Doen!’ neemt ondernemers mee naar een wereld waarin grondstoffen en producten oneindig hergebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. En hoe bedrijven hier zelf nu al mee aan de slag kunnen.
Met voorbeelden van bedrijven uit de regio, kansen voor het eigen bedrijf en veel informatie en tools. Aanmelden kan op www.ondernemershuisvechtdal.nl.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 - 2024 staat hoe de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners bouwt aan een duurzame gemeente. Circulariteit is één van de vijf programmalijnen.
Op verschillende manieren wordt er gewerkt om onze economie zo snel mogelijk circulair te maken. Bijvoorbeeld door afval zoveel mogelijk te scheiden en her te gebruiken. Maar ook door gemeentelijke projecten, diensten en werken duurzaam in te kopen en mee te doen aan het project ‘Verwaarden groene reststromen’ en de inzet op kringlooplandbouw. Het MJP Duurzaam Hardenberg is te vinden op www.duurzaam-hardenberg.nl. 


28-1-2021 16:23

De gemeente Hardenberg wil graag weten op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Ze roept inwoners op om mee te helpen deze plekken in kaart te brengen. Inwoners kunnen hiervoor via de website van de gemeente een enquête invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen. Van 27 januari tot en met 17 februari is de enquête opengesteld.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan dat een uitwerking is van het vorig jaar vastgestelde Programma Mobiliteit.
De verkeersenquête is te vinden op www.hardenberg.nl/gvvp.
"Als het gaat om verkeer, dan weten inwoners zelf het best wat er in hun omgeving beter en veiliger kan", vertelt wethouder Jan ten Kate. "Daarom vragen we inwoners om met ons mee te denken. Ik weet zeker, dat we zo de situaties die aandacht verdienen in beeld krijgen. En wat nog belangrijker is, is dat we ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze knelpunten. Want daarvoor is het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Hierin komen de concrete projecten te staan waaraan we de komende jaren gaan werken."

Fietsroutes scholieren
Naast dat de uitkomsten worden gebruikt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, worden ze ook gebruikt voor een fietspadenplan.
Wethouder Alwin te Rietstap: "In het Programma Mobiliteit hebben we gezegd dat we fietsen willen stimuleren. Daarbij hoort ook een goede fietsinfrastructuur tussen de verschillende kernen. Vooral voor onze kinderen die iedere dag naar school moeten fietsen in een andere kern, zijn veilige en goede fietsverbindingen van groot belang. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van fietsers en landbouwverkeer. We horen daarom ook graag van de scholieren welke routes ze precies nemen, en waar onveilige plekken zijn. Maar ik doe ook een oproep aan de verschillende scholen en plaatselijke belangen en wellicht ouders om hierin mee te denken. Op onze website is een speciale knop, waar scholieren de enquête in kunnen vullen."
Afstemming met plaatselijk belangen
Naast de enquêtes voor inwoners en middelbare scholieren, gaat de gemeente ook in gesprek met plaatselijk belangen. De plaatselijk belangen worden door de gemeente rechtstreeks benaderd om mee te denken.


28-1-2021 16:18

Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van een minirun tot een beweegpark, en van beweeglessen tot hardlooproutes. Ook in 2021 is geld beschikbaar voor projecten die inwoners laten sporten en bewegen. Een aanvraag kunt u tot 1 juli 2021 indienen op www.gewoonactief.nl.

In 2020 kon voor de eerste keer een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage voor projecten die sporten en bewegen stimuleren. Verschillende verenigingen, stichtingen, organisaties en buurten dienden een aanvraag in.
Beoordeling op 9 criteria
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord beoordeelde de aanvragen op 9 criteria. Waaronder hoe het project bijdraagt aan de ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Of het project in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan, en of het project ook uitgebreid kan worden.
Veertien initiatieven zijn beloond met een bijdrage om hun project te realiseren. In totaal is er € 40.000 toegekend. De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld vanuit het nationaal sportakkoord. 

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet een beweging in gang
"Het is mooi om te zien dat er zoveel verschillende aanvragen zijn ingediend", vertelt wethouder sport Martijn Breukelman. "Het laat zien dat het Lokale Sport- en Beweegakkoord leeft in de samenleving, en dat hierdoor kansen ontstaan voor mooie beweegprojecten voor onze inwoners. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet daadwerkelijk een beweging in gang", aldus de wethouder.

Veertien projecten krijgen een bijdrage van maximaal € 5.000. De organisatie van Actief Bos De Krim krijgt bijvoorbeeld een bijdrage voor het organiseren van een Mini Obstakelrun in 2021. Gewoon Gezond Slagharen krijgt een bedrag om een beweegpark voor jong en oud te realiseren. De Hannah-scholen krijgen een bijdrage om bewegend leren uit te breiden in de bij hun aangesloten kinderopvang en basisscholen. Alle projecten die een bijdrage hebben gekregen staan op www.gewoonactief.nl.
Indienen nieuwe projecten vóór 1 juli 2021
Ook in 2021 is vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord € 40.000 beschikbaar voor projecten voor sporten en bewegen. Een aanvraag kunt u voor 1 juli indienen. Op www.gewoonactief.nl staan het aanvraagformulier en de criteria waaraan het project moet voldoen. 


28-1-2021 11:47

De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Vanaf februari worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap: "We willen deze mensen gastvrij ontvangen. Dat begint bij goede aanlegplaatsen en voorzieningen in onze haven. Ook inwoners en ondernemers hebben gevraagd om meer aanlegplaatsen. Daarom heb hiervoor samen met omwonenden, toekomstige gebruikers, de watersportvereniging en ondernemers een plan gemaakt."
Vorig jaar besloot het college van B&W om de bestaande haven in Hardenberg te verbeteren en het plan hiervoor uit te werken. Het plan is nu klaar. De uitvoering start in februari.
Het aantal aanlegplaatsen wordt flink uitgebreid
Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van circa 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt circa 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen.
Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de bootjes. Ook zijn er plekken voor de verhuur van bootjes. Er is voldoende ruimte voor de bootjes om te manoeuvreren. De haven kan ’s avonds worden afgesloten. In de haven wordt het stroomscherm verhoogd om te voorkomen dat de binnenhaven verzandt. 

Voorzieningen voor vaarrecreanten
In de haven komen aanvullende voorzieningen voor vaarrecreanten. Zo komen er oplaadpunten waar vaarrecreanten hun elektrisch aangedreven boot kunnen opladen en een watertappunt. Verder wordt de haven ook goed toegankelijk voor minder-validen.

De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen. Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt. 

De haven is voor het zomerseizoen klaar
De werkzaamheden in de haven vinden tussen februari en mei plaats. De haven is dan voor de start van het zomerseizoen klaar. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoog water kan bijvoorbeeld niet worden gewerkt. 


Bij het plan voor de herinrichting van de haven is rekening gehouden met het mogelijk in ere herstellen van de Gedempte haven. Deze mogelijkheid wordt nog verder verkend. 


27-1-2021 14:16

De gemeente Hardenberg wil graag weten op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Ze roept inwoners op om mee te helpen deze plekken in kaart te brengen.

Inwoners kunnen hiervoor via de website van de gemeente een enquête invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen. Van 27 januari tot en met 17 februari is de enquête opengesteld. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan dat een uitwerking is van het vorig jaar vastgestelde Programma Mobiliteit.

Concrete projecten waarmee we aan de slag gaan

“Als het gaat om verkeer, dan weten inwoners zelf het best wat er in hun omgeving beter en veiliger kan”, vertelt wethouder Jan ten Kate. “Daarom vragen we inwoners om met ons mee te denken. Ik weet zeker, dat we zo de situaties die aandacht verdienen in beeld krijgen. En wat nog belangrijker is, is dat we ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze knelpunten. Want daarvoor is het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Hierin komen de concrete projecten te staan waaraan we de komende jaren gaan werken”, aldus wethouder Ten Kate.

Fietsroutes scholieren
Naast dat de uitkomsten worden gebruikt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, worden ze ook gebruikt voor een fietspadenplan. Wethouder Alwin te Rietstap: “In het Programma Mobiliteit hebben we gezegd dat we fietsen willen stimuleren. Daarbij hoort ook een goede fietsinfrastructuur tussen de verschillende kernen. Vooral voor onze kinderen die iedere dag naar school moeten fietsen in een andere kern, zijn veilige en goede fietsverbindingen van groot belang. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van fietsers en landbouwverkeer. We horen daarom ook graag van de scholieren welke routes ze precies nemen, en waar onveilige plekken zijn. Maar ik doe ook een oproep aan de verschillende scholen en plaatselijke belangen en wellicht ouders om hierin mee te denken. Op onze website is een speciale knop, waar scholieren de enquête in kunnen vullen.”

Afstemming met plaatselijk belangen
Naast de enquêtes voor inwoners en middelbare scholieren, gaat de gemeente ook in gesprek met plaatselijk belangen. De plaatselijk belangen worden door de gemeente rechtstreeks benaderd om mee te denken.

Vul de verkeersenquête in.


25-1-2021 15:48

GGD IJsselland opent voor het vaccineren tegen corona een tweede locatie in de regio, in de Evenementenhal Hardenberg. In deze locatie vaccineert de GGD vanaf 8 februari. De locatie wordt goed toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep, waaronder ouderen.

Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg: ““Ook in Hardenberg stropen we onze mouwen op. Ik ben blij met de komst van een grote vaccinatielocatie in Hardenberg. Het betekent voor inwoners van de regio Noordoost-Overijssel én Zuidoost-Drenthe dat zij straks in de eigen regio gevaccineerd kunnen worden. Met name voor onze oudere inwoners is dichtbij huis vaccineren erg prettig.”

Margreet Algera, manager GGD IJsselland: “Met Hardenberg als tweede locatie pakken we meteen door. We gaan er eerst ouderen vaccineren. Daarna volgen nog veel meer doelgroepen. De bottleneck is de schaarste van vaccins. Maar wij zijn er klaar voor.”

Ouderen
De locatie in Hardenberg gaat functioneren naast de eerste vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle. Deze wordt nu ingezet voor het vaccineren van zorgmedewerkers. Op zeer korte termijn gaat GGD IJsselland ouderen vaccineren, te starten met 90- en 85-plussers, die zelf naar de locatie kunnen komen. Dit gaat op beide vaccinatielocaties gebeuren.

Goed bereikbaar
De keuze voor Hardenberg is gemaakt door te kijken naar de landelijke spreiding van vaccinatielocaties. Hardenberg is goed bereikbaar voor zowel mensen uit het oosten van Overijssel en het zuidoosten van Drenthe. Voor deze inwoners is het nu nog ver reizen naar bijvoorbeeld Zwolle of Assen. Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken.

Nog meer vaccinatielocaties
De komende tijd gaan er nog meer vaccinatielocaties bij komen in IJsselland. De keuzes voor locaties is een puzzel. De landelijke spreiding is belangrijk, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet opschalen mogelijk zijn en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig, zoals een toezichthoudende arts. Tot slot is het essentieel dat de locatie groot genoeg is om een paar honderd vaccins per dag te verwerken en zo verspilling te vermijden.

12 priklijnen
De locatie in Hardenberg gaat op 8 februari van start. De vaccinatielijnen worden meteen zo opgezet dat ouderen goed toegang hebben. Zo zijn er hulpmiddelen als rolstoelen aanwezig en is het mogelijk een begeleider mee te nemen. Ook is de doorgang breed genoeg voor hulpmiddelen als scootmobiels.

Op de website van GGD IJsselland staat een speciale webpagina met informatie over de coronavaccinatie.


25-1-2021 11:40

Uw huis energiezuiniger maken: ook u kunt nú wat doen. Neem stap voor stap slimme maatregelen waar u direct van profiteert en die zorgen voor een comfortabeler huis en lagere energiekosten. Het Energieloket van de gemeente Hardenberg helpt u met onafhankelijk advies graag op weg.

Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor onze gemeente. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Onafhankelijk adviseurs vertellen u hoe u uw woning comfortabel, energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij kan verbouwen. Zodat uw woning toekomstbestendig is.
Wacht niet langer en ga naar www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg.

Bent u op zoek naar een bedrijf dat de maatregelen voor u kan treffen?
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven en bekijk welke bedrijven er bij u in de omgeving actief zijn. Op de website staat ook informatie over lokale (inkoop)acties en evenementen binnen uw gemeente en de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek aan huis.

Hebt u vragen of advies nodig?
Op werkdagen (van 08.30 tot 17.00 uur) zijn onafhankelijke adviseurs van Duurzaam Bouwloket per mail en telefoon bereikbaar (van 08.30 tot 17.00 uur): 072 743 39 56 en info@duurzaambouwloket.nl.

Doe de energiesubsidie-check
Bekijk welke subsidies- en financieringsmogelijkheden er landelijk, provinciaal en in uw gemeente zijn via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Let op! In de meeste gevallen moet u de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uit gaat voeren. 


22-1-2021 17:27

Er zijn veel coronabesmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken. Daarom geldt vanaf zaterdag 23 januari in heel Nederland een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends binnen blijft. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus , die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Naar andere varianten wordt nog onderzoek gedaan. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus ontdekt waar zorgen over bestaan. Het is noodzakelijk om nu besmettingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te vertragen. Zodat de ziekenhuizen ruimte houden voor coronapatiënten en andere zorg zoveel mogelijk door kan gaan. Als we nu niets extra's doen, dan kunnen we daar later spijt van krijgen.


Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Het verbod om 's avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen. Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden. De boete is € 95.


In een aantal gevallen mag u tijdens de avondklok wel naar buiten. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over. 


20-1-2021 16:01

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Hardenberg neemt licht af, maar is nog steeds te hoog. Hierdoor liggen de corona afdelingen van het ziekenhuis en zorginstellingen vol.

Burgemeester Maarten Offinga: “Vorige week waren er in onze gemeente 269 besmettingen. De dalende trend zet gelukkig door. Dus de maatregelen hebben enig effect. Maar het aantal besmettingen is nog steeds veel te hoog. Bovendien krijgen we te maken met nieuwe varianten van het coronavirus. Juist nu is het zaak dat we blijven volhouden en er met elkaar voor zorgen dat het aantal besmettingen verder daalt. Dus houd je aan de maatregelen. Ook thuis. Want de meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in de privésituatie. Als we onze contacten beperken kan het virus zich minder snel verspreiden. Dat is belangrijk om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Want ook in het ziekenhuis in Hardenberg en in de oudereninstellingen in onze gemeente is de nood hoog.”

Wouter van der Kam is voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh. “Wat leven we in een voor iedereen zware tijd, tussen hoop en vrees. We hebben met z’n allen zorgen die verder gaan dan alleen onze gezondheid. Dat begrijpen wij. Als zorgorganisatie doet Saxenburgh er alles aan - en meer - om u op dat gebied optimaal te ondersteunen.”

Grote bereidheid zich te laten vaccineren
Afgelopen weken is een begin gemaakt met het vaccineren van zorgmedewerkers van de acute afdelingen van ons Saxenburgh Medisch Centrum en de ouderenzorglocaties in de regio. Wouter van der Kam: “Ondanks vragen die er leefden, blijkt er een zeer grote bereidheid om zich te laten vaccineren.  Om daarmee zichzelf, maar ook anderen te beschermen tegen het coronavirus. Zo proberen we de vrijheid terug te krijgen die ons is afgenomen en alle zorg in volle omvang weer te bieden. Dat stemt ons hoopvol.”

“Het is heel hard werken”
Maar vrees is er ook. “Zowel in het ziekenhuis als de ouderenzorg zien we veel besmettingen. Onze gespecialiseerde corona afdelingen liggen vol met patiënten en besmette bewoners. Dit dwingt ons nog steeds om de reguliere zorg op een laag pitje te houden. Het is heel hard werken en ik ben trots op iedereen dat we tot nu toe zoveel hebben mogen en kunnen doen in de zorg.”

Samen de schouders eronder
De volle afdelingen hebben volgens Wouter van der Kam alles te maken met het hoge aantal besmettingen in onze regio. “Ook weten we van naburige regio’s dat het extra besmettelijke coronavirus, de zogenaamde Britse variant, al heel dichtbij onze gemeente Hardenberg is gevonden. Daarom wil ik u allen, mede namens alle medewerkers en medisch specialisten van Saxenburgh, oproepen om u streng te houden aan alle regels om de coronabesmettingen terug te dringen. Juist in deze laatste maanden en juist in deze regio. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Samen zetten wij de schouders eronder. Blijf gezond en houd vol!”


13-1-2021 10:00

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Hardenberg is hoog op dit moment. Burgemeester Maarten Offinga: “De situatie in onze gemeente is zeer ernstig. Het aantal besmettingen is de afgelopen week iets afgenomen, maar de situatie is nog steeds zeer ernstig. De meeste mensen raken besmet in de privésetting, maar er zijn ook besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze gemeente. Om...

De meeste besmettingen doen zich in onze gemeente voor onder mensen tussen de 40 en 60 jaar. Daarna volgt de groep van 10 tot 20 jaar. Ruim een derde van de besmettingen vindt plaats in de stad Hardenberg. De overige besmettingen komen verspreid voor in de gemeente.

Burgemeester Maarten Offinga: “We weten dat veel mensen binnen de eigen gezinssituatie of door familie worden besmet. Houd je ook thuis aan de maatregelen. Want ook je familie of vrienden kunnen je onbewust besmetten.”

Eind deze week beginnen we ook in onze regio met vaccineren. Maarten Offinga: “Eerst zijn medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen aan de beurt. Daarna volgen de verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking en daarna ouderen. De groep mensen bij wie we nu veel besmettingen zien, zijn op z’n vroegs vanaf april of mei aan de beurt voor een prik. Dat betekent dat ons nog een spannende periode te wachten staat. De enige manier om besmettingen nu direct tegen te gaan is je aan de maatregelen houden en testen als je klachten hebt. In Hardenberg kun je je gratis en betrouwbaar laten testen bij de GGD-locatie aan de Kollergang 5 in Hardenberg.”

Een afspraak voor een coronatest maak je online via www.rijksoverheid.nl/coronatest of telefonisch via 0800 12 02.

Maarten Offinga: “We kunnen het alleen samen. Ik doe een klemmend beroep op uw steun en medewerking. Houd vol!”


12-1-2021 19:23

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in...

Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen.
Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis
Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.


Extra op elkaar letten
Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal.


Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.
Alle maatregelen rondom de verlengde lockdown staan op de website van de Rijksoverheid.


8-1-2021 11:12

GGD IJsselland start vanaf 15 januari met het geven van coronavaccinaties. Vaccineren is gratis en vrijwillig. Maar hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug.

De eerste groep die door de GGD wordt uitgenodigd bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarna krijgen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning een uitnodiging. Stagiairs, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten vallen hier ook onder.
Ook start de vaccinatie van medewerkers uit de directe COVID-zorg. Het gaat daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Spoedig begint het inenten van verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in instellingen en huisartsen.
Een veilig vaccin 
Voor de veiligheid van het coronavaccin gelden strenge eisen, net als voor andere vaccins die tot de Europese Unie worden toegelaten. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins is mogelijk omdat enorm veel onderzoekers wereldwijd de krachten hebben gebundeld.
Het leverde ook tijdwinst op dat verschillende fasen van onderzoek tegelijk plaatsvonden en dat de beoordelaars al meekeken. 

Bijwerkingen mild en kortdurend
De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Een deel van hen ervaarde milde bijwerkingen, zoals pijn op de plek van de prik, spierpijn, hoofdpijn of verhoging. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken.
Als straks miljoenen mensen het vaccin krijgen, zijn zeldzame bijwerkingen, of bijwerkingen die na langere tijd optreden, nooit helemaal uit te sluiten. Daarom wordt de veiligheid van het vaccin goed in de gaten gehouden en kunnen vermoedelijke bijwerkingen worden gemeld op mijnbijwerking.nl. 

Belangrijkste stap
Om uzelf en uiteindelijk de mensen om u heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. Dus laten we onze mouwen opstropen.
 • Meer informatie staat op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 13 51.
 • Meer informatie over vaccinatie in onze regio staat op www.ggdijsselland.nl.


8-1-2021 10:42

In een unieke glossy brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld met interessante interviews en prachtige foto´s. In de gesprekken krijgt u antwoord op vragen als: wat kunnen we van de projecten verwachten? Wat gaat er concreet gebeuren? Wat is de verwachte impact voor onze ondernemers en de 780.000 inwoners van Regio Zwolle?

De glossy is makkelijk leesbaar en handig om door te bladeren via uw I-pad, telefoon of laptop. Het magazine start met een terugblik op de Regio Zwolle Dag van 26 november waarin de Regio Deal Regio Zwolle centraal stond met podium voor enkele projecten. Ook de getoonde video´s tijdens deze digitale bijeenkomst kunt u bekijken via de link, opgenomen bij het betrokken project. Lees de glossy.

Wat houdt de Regio Deal  Regio Zwolle in
Met de Regio Deal Regio Zwolle investeren Rijk en regio in achttien projecten vanuit actielijnen die - elk afzonderlijk én in samenhang met elkaar - Regio Zwolle versterken als een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Hierdoor groeien we in balans om de vierde economische topregio van Nederland in 2030 te worden.

Grootste investering in Regio Zwolle ooit

Regiovoorzitter Peter Snijders in zijn voorwoord in de glossy: “Aan de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle ging een inspirerende reis vooraf. Het doel van de reis was om samen met het Rijk te komen tot een investeringsprogramma om de brede welvaart te versterken in onze hele regio. Voor én samen met onze bedrijven en inwoners. En dat investeringsprogramma kwam er. Uniek voor onze regio. Met een Rijksbijdrage van 22,5 miljoen euro werken we tot en met 2023 aan de uitvoering van de Regio Deal. Inclusief cofinanciering vanuit de regio gaat het om een investeringsbedrag van ruim 80 miljoen euro.”

Actielijnen
De Regio Deal is opgebouwd uit actielijnen. Samengevat: actielijn 1 richt zich op de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb. De tweede actielijn houdt het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in. En een evenwichtige groei van stad en platteland krijgt vorm vanuit actielijn 3 en tot slot via actielijn 4 gaan we aan de slag met klimaatoplossingen. Naast deze actielijnen kennen we nog een vijfde: de governance van Regio Zwolle. In de Regio Deal zijn specifieke afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie. We zijn een lerend netwerk en uit de leerervaringen die we opdoen uit de Regio Deal trekken we lessen die we willen delen met de rest van Nederland.


8-1-2021 09:32

Vanaf 16 december 2020 is de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg geopend voor inschrijving. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met de Verzilverlening hun woning levensloopbestendig maken. De overwaarde van de woning wordt gebruikt om de aanpassingen in de woning te betalen. Zo kunnen oudere huiseigenaren comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen huis, zonder dat de...

"We willen graag dat mensen comfortabel en veilig ouder kunnen worden in hun eigen huis in hun vertrouwde omgeving", vertelt wethouder Martijn Breukelman. "En ook dat mensen op tijd nadenken over hun toekomstige woonsituatie. Als mensen al lang in hun koophuis wonen, is de waarde van de woning waarschijnlijk hoger dan de hypotheek. Met de Verzilverlening kunnen ze deze overwaarde gebruiken om hun woning aan te passen voor de toekomst. Ook kunnen ze hun woning duurzamer maken. Normaal gesproken is dat voor mensen die wat ouder zijn niet mogelijk of ze moeten hun spaargeld aanspreken."
Een deel van de overwaarde gebruiken voor aanpassingen aan de woning
Bij de Verzilverlening wordt een deel van deze overwaarde gebruikt om aanpassingen aan de woning te betalen. Over de Verzilverlening wordt maandelijks geen rente en aflossing betaald. Er zijn dus geen extra maandlasten. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Het rentepercentage bedraagt momenteel 1,7%. Bij verkoop van de woning, bij overlijden of aan het einde van de looptijd wordt de lening in één keer afgelost. 

Woningeigenaren die ouder dan 58 jaar zijn, kunnen gebruik maken van de lening. Het te lenen bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000. Minimaal € 2.500 moet worden besteed aan maatregelen waardoor de woning levensloopbestendig wordt. Als men daarnaast ook wil verduurzamen, kan de lening daar ook voor worden gebruikt. 


Win financieel advies in
"Mensen moeten vooraf goed nadenken over de aanvraag", vertelt wethouder Breukelman. "Het is een mooie manier om het levensloopbestendig maken van je woning te betalen. Maar we weten allemaal, dat geld lenen ook geld kost. De totale hypotheekschuld wordt namelijk wel hoger. Het is goed als mensen hierover advies inwinnen van een financieel adviseur, die hun persoonlijke situatie bekijkt."

Gemeente beoordeelt, SVn verzorgt de Verzilverlening
De Verzilverlening is tot stand gekomen in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Inwoners dienen een verzoek in via een aanvraagformulier op de website van de gemeente.
De gemeente toetst of de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Als dat zo is, dan krijgt de inwoner een brief waarmee hij de uiteindelijke lening kan aanvragen via de SVn. SVn zorgt dan voor de financiële toets en de verdere afhandeling. 

Een geschikte woning voor elk huishouden
De Verzilverlening is één van de maatregelen die voorkomt uit het programma Wonen. Hierin staan de woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025.

Met het programma Wonen speelt de gemeente in op de ontwikkelingen in de samenleving, waaronder vergrijzing en duurzaamheid. De gemeente wil ervoor zorgen, dat er voor elk huishouden een geschikte woning is. 


7-1-2021 14:58

De plannen voor een nieuwe inrichting van De Spinde zijn klaar. Aan het plein in het centrum van Hardenberg komen drie nieuwe woongebouwen met op de begane grond commerciële ruimte. Dankzij een nieuwe ingang naar de parkeergarage, loopt over het plein een aantrekkelijke route richting de zuidelijke entree van het kernwinkelgebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan om de nieuwbouw op De...

Wethouder Martijn Breukelman: "Om het winkelcentrum compacter te maken, maken we van het aanloopgebied De Spinde een aantrekkelijk gebied voor wonen of werken. De meeste winkels zijn al verhuisd naar een plek in het kernwinkelgebied. Het voormalige Rabobankpand en het rijtje leegstaande winkels worden in de loop van volgend jaar gesloopt."
"Op de vrijkomende plekken komen drie nieuwe gebouwen. Aan het plein wordt een nieuwe ingang richting de parkeerkelder onder het gemeentehuis gemaakt. Zo maken van De Spinde een aantrekkelijk plein voor wonen en werken. En een mooie route vanuit de parkeergarage richting het centrum."
De gemeente Hardenberg maakte het plan voor De Spinde samen met de Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO). Omwonenden en ondernemers zijn betrokken bij het maken van het plan. De provincie Overijssel draagt € 650.000 bij aan het uitvoeren van het plan. Martijn Breukelman: "We zijn blij met deze aanzienlijke bijdrage van de provincie."
De gebouwen worden een logisch onderdeel van het gebied
Het plan voor de nieuwbouw aan De Spinde is verder uitgewerkt. De drie nieuwe gebouwen worden een logisch onderdeel van het gebied. Ze passen bij geschiedenis van de Bruchterweg, de stedelijke bebouwing aan de Fortuinstraat en de jaren ’70 stijl van de Mulderij en Spindeflat.
Martijn Breukelman: "De nieuwe gebouwen zien er alle drie anders uit, maar als je ze samen zien, passen ze wel goed bij elkaar. In het gebied is straks veel ruimte voor groen. Met groene daken, plantenbakken en bomen op de gebouwen. En er worden zoveel mogelijk duurzame materialen en installaties gebruikt. De indeling van de appartementen is toekomstbestendig en kan eenvoudig aangepast worden."
Drie nieuwe gebouwen aan De Spinde
Op de plek van het voormalige Rabobankgebouw, tussen De Spinde en de Bruchterweg komt een stadsvilla met 12 appartementen. Het tweede gebouw staat tussen de stadsvilla en de meer stadse bebouwing aan de Fortuinstraat. Dit gebouw biedt plaats aan in totaal 16 appartementen. Op de begane grond komen commerciële/maatschappelijke ruimtes.
Het derde gebouw komt in nabijheid van de Mulderij en Spindeflat. In dit blok is ruimte voor 20 appartementen, variërend van circa 60 vierkante meter tot circa 105 vierkante meter. Ook hier zit op de begane grond commerciële/maatschappelijke ruimte. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt ter inzage
Om de bouw van de appartementen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 24 december ter inzage.

Als alles volgens planning verloopt, wordt het bestemmingsplan in de loop van 2021 voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, worden ook de gebouwen aan De Spinde medio 2021 gesloopt. De bouw op De Spinde kan dan in de tweede helft van 2021 starten.


6-1-2021 12:00

Belangstellenden voor een kavel in woongebied Marshoogte in de Hardenbergse wijk Marslanden kunnen zich vanaf donderdag 17 december inschrijven voor één van de beschikbare kavels. De gemeente geeft 19 kavels uit voor een vrijstaande woning en 8 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning in Marshoogte.

Wethouder Martijn Breukelman: "Marslanden is de jongste woonwijk van Hardenberg en nog volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is vooral gebouwd in het tweede deel van De Cirkel. De kavels en woningen in De Cirkel gaan als warme broodjes over de toonbank. De eerste bewoners wonen er alweer een tijdje met veel plezier. Anderen zijn nog bezig met de bouw van hun droomhuis. Ondertussen blijft er vraag naar nieuwe woningen in Hardenberg. Daarom ligt het volgende plan alweer klaar: deelgebied Marshoogte."
Ruim 150 nieuwe woningen in Marshoogte
Marshoogte ligt tussen het centrumgebied van Marslanden, gebied De Vlinder en de Plaggemarsweg. Hier worden de komende jaren ruim 150 nieuwe woningen gebouwd. Marshoogte bestaat uit een mix van vrije kavels, projectmatig te bouwen woningen en huurwoningen. De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases. 

De gemeente geeft vrije kavels uit
De gemeente geeft in Marshoogte vrije kavels uit. Op deze kavels kunnen particulieren zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning (laten) bouwen. In de eerste fase komen 19 kavels voor een vrijstaande woning en 8 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning op de markt.
Kavels voor een vrijstaande woning zijn vanaf € 205 per vierkante meter exclusief 21% btw te koop. Per vrijstaande kavel gelden verschillende prijzen. De prijs is afhankelijk van de grootte en ligging van de kavel. De prijzen voor vrijstaande kavels zijn te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden. 

Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 195 per vierkante meter exclusief 21% btw. 


Inschrijven via het formulier tot en met 28 januari 2020
Inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in Marshoogte is vanaf donderdag 17 december 2020 mogelijk. Het inschrijfformulier staat vanaf dan op www.hardenberg.nl/marslanden of is op te vragen bij het Woonteam via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. De inschrijving sluit op 28 januari 2021. 

De loting en toewijzing van de kavels is half februari 2021 gepland. Tijdens de verlotingsavond kunnen inschrijvers op basis van loting en onder toeziend oog van een notaris een kavel kiezen en een optie nemen. Een optie op een kavel in Marshoogte kost € 400 en is vier maanden geldig. 
Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning moeten samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) inschrijven. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Meer informatie staat in de verkoopprocedure die op de website staat. 

Start bouw woningen in het voorjaar van 2021
De bouw van woningen in De Cirkel en in Marshoogte is in hetzelfde bestemmingsplan geregeld. Dit bestemmingsplan is al in de zomer van 2017 vastgesteld. Het bouwrijp maken van Marshoogte is inmiddels gestart. Deze werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De kavels zijn dan in maart 2021 bouwrijp zodat de bouw van woningen kan starten.

Ontwikkelaars Roosdom Tijhuis en Ter Steege Bouw Vastgoed bouwen in Marshoogte projectmatig twee-onder-een-kap- en rijwoningen die ze te koop aanbieden. Vechtdal Wonen bouwt sociale huurwoningen in een rij.
Daarnaast zijn rijwoningen voor koop of particuliere huur gepland. De gemeente levert hiervoor de kavels aan aannemers die deze woningen gaan bouwen en vervolgens te koop of te huur aanbieden. 

Meer informatie staat op www.hardenberg.nl/marslanden. Hier staat ook het verkavelingsplan.


4-1-2021 17:11

Staan uw gegevens fout bij een overheidsorganisatie? Maak hier dan melding van bij deze organisatie. Als dit niet lukt, kunt u vanaf nu ook melding hiervan maken bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt u om de foute gegevens te veranderen. U kunt hier de fout online melden. Het MFO wijst u de weg naar de overheidsorganisatie die uw onjuiste gegevens kan veranderen. 


Soms maken meer organisaties gebruik van dezelfde verkeerde gegevens. Dan kan het soms lastiger zijn om de gegevens aangepast te krijgen. Daarom werkt het MFO samen met u en álle betrokken overheidsorganisaties. Net zo lang tot uw gegevens weer kloppen. 


Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo.


31-12-2020 15:14

De contracten voor de huishoudelijke hulp van de gemeente Hardenberg lopen af op 1 april 2021. De gemeente maakt daarom nieuwe afspraken met thuiszorgorganisaties die huishoudelijke hulp leveren. Een aantal dingen gaat veranderen.

U kunt kiezen uit 3 thuiszorgorganisaties voor huishoudelijke hulp. Nu zijn er 10 organisaties waaruit u kunt kiezen.


De gemeente beslist welke ondersteuning in het huishouden u krijgt.  Nu beslist de thuiszorgorganisatie dat.


Thuiszorgorganisaties per 1 april 2021
Met de volgende thuiszorgorganisaties heeft de gemeente per 1 maart 2021 een contract afgesloten. 

 • Carinova
 • Beter Thuis Wonen
 • Tzorg

De gemeente belt alle inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp
In het telefoongesprek bespreken wij met u welke hulp nodig is, en of iemand in uw omgeving kan helpen. Als er hulp nodig is, krijgt u een verwijsbrief.
U neemt daarna zelf contact op met één van de drie thuiszorgorganisaties om afspraken te maken over de huishoudelijke hulp. 

Samen Doen neemt contact op als meer hulp nodig is
Blijkt uit ons gesprek dat u meer dan 72 uur per jaar hulp nodig hebt? Dan neemt een medewerker van Samen Doen (sociaal wijkteam) contact met u op.

Vanwege de coronamaatregelen komt Samen Doen niet bij u op huisbezoek. Samen Doen probeert dit zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen op te lossen.


28-12-2020 15:21

Haalt u na de feestdagen uw kerstboom weer uit huis? In onze gemeente is er geen centrale inzameling.

Uw kerstboom kunt in de GFT-container laten ophalen door ROVA. Kijk in de afvalkalender op welke dag ROVA uw GFT-afval ophaalt.


Past uw kerstboom niet in de GFT-container? Dan kunt u de boom gratis inleveren bij het milieubrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen.


23-12-2020 16:59

Vanmiddag reikte wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg het eerste ‘Gewoon Actief op Straat’ sport- en spelpakket uit aan buurtbewoners in de wijk Baalderveld. Inwoners, wijkverenigingen en buurten konden een sport- en spelpakket aanvragen, om tijdens de vakantieperiode iets sportiefs en coronaproof voor kinderen tot en met 12 jaar te organiseren in de eigen buurt.

Dit alles om bewegen van kinderen ook in de vakantieperiode te stimuleren. Er waren in totaal 70 pakketten beschikbaar. “Het is geweldig om te zien dat er zo veel animo is voor de pakketten. Door de nieuwe coronamaatregelen moesten onze mensen snel schakelen, omdat de activiteiten die al waren georganiseerd niet meer konden. We hebben alles op alles gezet om op het laatste moment toch iets te regelen voor kinderen, wat ook kan met de huidige coronamaatregelen. En dan is het mooi om te zien dat zoveel ouders, buren en wijkverenigingen samen iets leuks willen doen voor de kinderen in de buurt of straat. Ik wens alle kinderen dan ook heel veel sport- en spelplezier met het ‘Gewoon Actief in de Straat’- pakket”, aldus de wethouder.

De pakketten worden de komende dagen bij de aanvragers door een pakketdienst thuis bezorgd.

Normaal gesproken organiseren de combinatiefunctionarissen van de gemeente Hardenberg tijdens de kerstvakantie een trefbaltoernooi voor alle basisscholen in de gemeente.
Vanwege de lockdown kon dat niet doorgaan. Ook het alternatief ‘De vloer is lava’ bleek niet meer mogelijk. Omdat buiten spelen wel kan, besloot de gemeente om Gewoon Actief in de Straat te introduceren. Want bewegen blijft ook voor kinderen in deze coronatijd belangrijk. De sport- en spelpakketten zijn voorzien van leskaarten die door de combinatiefunctionarissen van de gemeente zijn gemaakt.

Op www.gewoonactief.nl staan verschillende coronaproof activiteiten voor kinderen en jongeren.


21-12-2020 16:44

In verband met de feestdagen zijn de publieksbalies in het gemeentehuis in Hardenberg een aantal dagen gesloten. De balie in Dedemsvaart blijft gesloten.

De publieksbalies in het gemeentehuis in Hardenberg zijn rond Kerst en Oud & Nieuw gesloten op:

 • Donderdag 24 december 2020
 • Vrijdag 25 december 2020
 • Donderdag 31 december 2020
 • Vrijdag 1 januari 2021

De gemeente is op deze werkdagen telefonisch niet bereikbaar:

 • Donderdag 24 december 2020 vanaf 12.30 uur
 • Vrijdag 25 december 2020
 • Donderdag 31 december 2020 vanaf 12.30 uur
 • Vrijdag 1 januari 2021


17-12-2020 17:23

Wij gaan in de komende weken foto's maken van panden in de gemeente die worden gebouwd of verbouwd. Met deze foto's bepalen we de WOZ-waarde voor het nieuwe belastingjaar.

We maken foto's van woningen en onderdelen van woningen. Denk daarbij aan een dakkapel, aanbouw of schuur. Ook maken we foto's van panden zoals een kantoor, loods, opslag, of winkel.
Ziet u iemand foto's maken? Dan mag u de fotograaf aanspreken om te vragen of hij foto's maakt voor de gemeente. Hij kan u ook een extra uitleg geven.
Hebt u vragen? Bel ons gerust: 14 0523. We helpen u graag.


17-12-2020 12:00

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Wethouder Martijn Breukelman: "In Hardenberg zorgen we voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Dat betekent bouwen naar behoefte. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met Vechtdal Wonen en de huurdersorganisaties werken we al geruime tijd goed samen om onze ambities voor sociale huurwoningen te halen."
"Voor 2021 spreken we af hoeveel huurwoningen er gebouwd worden. Maar we kijken verder dan alleen het bouwen van woningen. Het gaat ook om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en leefbaarheid in de wijken. Ik heb met plezier mijn handtekening gezet onder de afspraken zodat we ook het volgende jaar prettig kunnen samenwerken."
Directeur-bestuurder Martijn Rink ondertekende de prestatieafspraken namens Vechtdal Wonen: "Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Samen bouwen we aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Met deze prestatieafspraken kunnen we de woon- en leefmogelijkheden in Hardenberg verbeteren."

Namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen zette voorzitter Hofstede z'n handtekening. Voorzitter Moison tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg. 


Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De prestatieafspraken richten zich op de huurwoningmarkt en zijn een concrete vertaling van de ambities uit het Programma Wonen. Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg spreken af wat zij in 2021 gaan doen om deze ambities te halen. De prestatieafspraken zijn hiervoor de richtlijn. Er is ruimte om tussentijds aanpassingen of extra investeringen te doen als dat nodig is.

Zo willen de woonpartners ook in 2021 samen zorgen voor de perfecte match tussen vraag en aanbod. Daarvoor zetten de partijen zowel in op nieuwbouw als op het verbeteren van bestaande huurwoningen. Concreet bouwt Vechtdal Wonen in 2021 60 betaalbare nieuwbouwwoningen. De partijen onderzoeken of huurwoningen in 2021 versneld kunnen worden gebouwd. 

Ook in 2021 is er de nodige aandacht voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij wordt gekeken naar reguliere huisvesting, maar ook naar tijdelijke of flexibele woonvormen. 


Verduurzaming en leefbaarheid
In 2021 worden opnieuw 29 huurwoningen verduurzaamd. Voor 2021 wordt ingezet op een gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen. Dat zorgt mogelijk voor lagere woonlasten voor de huurders. Nieuwe woningen worden levensloopaanpasbaar gebouwd. Bestaande huurwoningen worden toegankelijker gemaakt als dat nodig is en beter levensloop aanpasbaar zodat ze geschikt zijn voor senioren of mindervaliden.

Vechtdal Wonen richt zich niet alleen op woningen, maar ook op leefbaarheid in de buurten en het voorkomen of aanpakken van sociale problematiek in buurten. De samenwerking hierin met bewoners(organisaties) en andere partners hierin wordt in 2021 verder versterkt.


16-12-2020 10:04

Maakt u zich zorgen om wat uw kind doet tijdens de jaarwisseling? We zitten in een lockdown, er is een vuurwerkverbod en tot 18 jaar drinken we geen alcohol. Maar wat zijn eigenlijk de laatste regels? Kunt u überhaupt uw kind wel veilig de deur uit laten gaan?

Voor antwoorden op die vragen organiseert de gemeente Hardenberg op maandag 21 december om 19.30 uur een online bijeenkomst over jongeren en de jaarwisseling. De online informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Tijdens de avond komen verschillende thema’s die te maken hebben met de jaarwisseling aan bod. En hoe u daar als ouder invloed op kunt uitoefenen. Wat kunt u bijvoorbeeld doen om te voorkomen dat uw kind hartstikke dronken thuis komt? Deskundigen van HALT, Tactus en jongerenwerkers vertellen over de jongeren en de rol van de ouders. Ook is er als ouder voldoende ruimte om vragen te stellen! Wilt u de bijeenkomst volgen? Ga naar www.hardenberg.nl/jaarwisseling. Hier vind u maandagavond de link naar de online bijeenkomst.


15-12-2020 13:18

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is besloten om de actie van de Meedoendag (voor gezinnen met een laag inkomen) te verlengen.

De bonnen kunnen bij de deelnemende winkels ingeleverd worden tot en met 31 januari 2021. Mochten de maatregelen vóór 31 januari wijzigen, kunt u altijd contact opnemen met de winkel waar u uw bonnen wilt inleveren. U kunt dan met de winkel overleggen wat mogelijk is. Bijvoorbeeld afhalen op afspraak.


14-12-2020 19:52

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld.

Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen.
Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.
Winkels zijn gesloten
Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken.

Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations.
Scholen geven les op afstand
Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen.

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen.
De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Om zich goed te kunnen voorbereiden op het afstandsonderwijs, gelden deze maatregelen voor scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december tot en met ten minste zondag 17 januari.

Blijf thuis
Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. We weten dat dat een effectieve manier is om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.


Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Daarnaast adviseert het kabinet om thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar te ontvangen. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er maximaal 3 gasten per dag op bezoek komen, exclusief kinderen tot 13 jaar.
Voor buiten geldt de groepsgrootte van maximaal 2 personen, ook tijdens de kerstdagen. Reis niet en boek geen reizen tot medio maart, tenzij strikt noodzakelijk. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

De basisregels veranderen niet. Lees deze regels en alle nieuwe maatregelen op de website van de Rijksoverheid.


11-12-2020 16:05

De Publieksbalie in De Baron in Dedemsvaart is deze maand tijdelijk open op woensdag 16 en 23 december.

U kunt op 16 en 23 december bij de Publieksbalie aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart op afspraak terecht tussen 13.00 en 17.00 uur.
Maak online een afspraak

We werken alleen op afspraak, zodat er een maximum aantal mensen in de hal zijn. En dat we voor voldoende afstand kunnen zorgen voor iedereen.


11-12-2020 13:06

Carbidschieten is in de gemeente Hardenberg tijdens de jaarwisseling 2020-2021 onder voorwaarden toegestaan. Als u gaat carbidschieten, doet u hiervan voor 20 december 2020 een melding bij de gemeente. Bovendien gelden ook bij het carbidschieten de coronaregels.

Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december) vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2021). Een vergunning is niet nodig. Wel moet u hier dit jaar vooraf melding van maken.


Bij uw melding geeft u de locatie en de te verwachte groepsgrootte op. Het melden van carbidschieten kan tot uiterlijk 20 december 2020.


Maak een melding van carbidschieten


11-12-2020 12:16

Op de kerstdagen worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Hardenberg. De containers worden op een andere dag geleegd. De afvalinzameling van vrijdag 25 december vindt plaats op zaterdag 19 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen is geopend tot 16.00 uur op donderdag 24 december en donderdag 31 december. Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari zijn we gesloten.

Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op donderdag 24 december en donderdag 31 december. En is gesloten op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u in de ROVA-app en op www.rova.nl/inzamelkalender.


8-12-2020 16:32

Hebt u een nieuwe identiteitskaart nodig? Vanaf 1 januari 2021 krijgt de Nederlandse identiteitskaart een inlogfunctie (eNIK). Daarmee kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds.

De identiteitskaart is in 2021 duurder: € 4,50 extra voor personen vanaf 18 jaar en € 1,54 extra voor personen jonger dan 18 jaar.
Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de Publieksdienst, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.
Aanvragen in 2020 tot 30 december om 15.00 uur
Het aanvragen van een identiteitskaart zonder inlogfunctie, of een ander reisdocument, kan in 2020 tot uiterlijk 30 december 2020 om 15.00 uur. Na deze datum kunt u vanaf 4 januari 2021 weer een reisdocument aanvragen.