Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

23-6-2021 16:42

In Hardenberg werken boeren aan nieuwe vormen van duurzame landbouw. Wethouder Alwin te Rietstap nam vandaag samen met een aantal agrariërs een kijkje bij een proefveld van akkerbouwer Roland Velema in De Krim. Hier worden bloemrijke akkerranden ingezaaid. En op een proefperceel worden meerdere gewassen in stroken geteeld. Op deze stroken worden maatregelen genomen die horen bij de zogenaamde...

De boeren willen kijken of de gewassen hierdoor minder last hebben van ziekten en plagen. Als dat hiermee lukt, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit is goed voor de planten en dieren die boven én onder de grond leven.

Vruchtbare Kringloop Overijssel
Akkerbouwer Velema doet mee aan een van de studiegroepen van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Doel van deze studiegroep is het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. Wethouder Alwin te Rietstap is enthousiast: “De meeste studiegroepen richten zich op de melkveehouderij. In Hardenberg hebben we ook een enthousiaste groep met akkerbouwers. Het is goed om te zien dat zij met deze duurzame manier van landbouw aan de slag gaan.” 

Als zoon van een akkerbouwer vindt de wethouder de praktijkproeven boeiend. “We zoeken hoe we landbouw en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van biodiversiteit en aanpassing aan het klimaat kunnen verbinden. Wat hier gebeurt is daar een mooi voorbeeld van. Heel bijzonder en inspirerend! Ik zie veel mooie ideeën die in praktijk worden uitgeprobeerd. Alleen dan ontdek je wat werkt.”

Regeneratieve landbouw
Regeneratieve landbouw is een duurzame vorm van landbouw. Hierbij wordt de bodem zoveel mogelijk met rust gelaten door minder te ploegen. Chemische middelen worden zo min mogelijk gebruikt. Natuurlijke processen moeten hun werk kunnen doen. Zo is het de bedoeling dat zoveel mogelijk zonlicht wordt omgezet in zowel het landbouwgewas als in humus om de bodem te verrijken. Humus is erg belangrijk voor een gezonde bodem. Het werkt als een spons om water vast te houden voor drogere periodes. 

Door verschillende gewassen op één stuk grond te verbouwen wordt de grond zo lang mogelijk bedekt met gewassen. Ook dit maakt de bodem gezonder. Het opbouwen van een gezonde bodem met veel humus kost tijd. Op termijn moet dit goede opbrengsten met lagere kosten voor de ondernemer opleveren. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit, het klimaat en wordt CO2 vastgelegd in de bodem.

Proefproject
Roland Velema uit De Krim doet ook mee aan een proefproject ‘regeneratieve landbouw’ dat door het Ondernemershuis voor het Vechtdal naar het Vechtdal is gehaald en in het najaar start. Drie ondernemers uit het Vechtdal gaan samen met drie ondernemers uit de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe praktijkproeven doen met regeneratieve landbouw. 


23-6-2021 13:00

Achttien vrouwen hebben het integratieproject voor vrouwelijke statushouders succesvol afgerond. Binnen dit project SSTiP (Samen Statushouders Integreren & Participeren) zorgden de gemeente Hardenberg de afgelopen maanden met verschillende partners voor de begeleiding.

Het doel van het project was om de vrouwelijke statushouders te helpen om zichzelf te redden, mee te doen in de samenleving en uiteindelijk aan een baan te komen.

Statushouders lopen gedurende hun integratie vaak tegen verschillende uitdagingen aan. Dit kan te maken hebben met hun fysieke of mentale gezondheid of de persoonlijke ontwikkeling. Een team van lokale partners heeft vanuit hun expertise bijgedragen in de persoonlijke ontwikkeling van de vrouwelijke statushouders.

Laatste fase


De laatste fase van het project was het opdoen van werkervaring. Via een werkstage hebben de vrouwelijke statushouders volop kennis kunnen maken met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Nu is het moment aangebroken dat de vrouwelijke statushouders het traject volledig hebben doorlopen. Dit laten we binnen de gemeente Hardenberg niet onopgemerkt voorbij gaan.

Uitreiken certificaat


Tijdens een afsluitende sessie ontvingen de deelnemers maandag 21 juni uit handen van wethouder Mary Looman een certificaat.
Mary Looman is trots op de deelnemers: "Ik ben blij om te zien dat de vrouwelijke statushouders het integratietraject succesvol hebben doorlopen. Ze hebben hier allemaal hard voor gewerkt. Voor deze vrouwelijke statushouders is meedoen in de samenleving en het hebben van een baan een belangrijke voorwaarde voor volledige integratie en participatie. Goed om te zien dat dit binnen onze samenleving met behulp van lokale werkgevers is bereikt. Daarvoor willen wij hen hartelijk danken. Want met behulp van onze lokale samenwerkingspartners en werkgevers zijn wij in staat een inclusieve arbeidsmarkt te creëren."


21-6-2021 17:01

Inwoners met geldproblemen kunnen via het Budgetloket op een gemakkelijke en laagdrempelige manier in contact komen met de gemeente. Via het loket wordt gekeken voor welke minimaregelingen men in aanmerking komt en welke hulp bij geldzaken de inwoner kan ontvangen.

Op de nieuwe website www.budgetloket-hardenberg.nl kunnen inwoners met geldvragen of problemen terecht. De website is overzichtelijk, eenvoudig en bevat alleen de nodige basisinformatie. Hiermee neemt de gemeente drempels weg die inwoners kunnen ervaren om contact op te nemen met de gemeente.
We stimuleren de inwoner over te gaan tot actie dit kan zijn bellen naar de gemeente of het invullen van een vragenlijst. Hierna worden ze verder geholpen door het Klantcontactcentrum, een inkomensconsulent of partnerorganisatie.

Wethouder Mary Looman: 'We willen alle inwoners die onze hulp nodig hebben bereiken.'


Het Budgetloket is opgezet om ervoor te zorgen dat inwoners de weg naar de gemeente en haar partners gemakkelijk weten te vinden. Wethouder Mary Looman: "Wij willen alle inwoners van de gemeente een eerlijke kans bieden. Dit betekent dat wij iedere inwoner die onze hulp nodig heeft willen bereiken. Geldproblemen zorgen vaak voor stress. Dit kan ervoor zorgen dat men het overzicht aan mogelijkheden kwijtraakt of niet goed begrijpt. Daarom is het Budgetloket zo simpel mogelijk en bieden wij informatie laagdrempelig en duidelijk aan."
Het Budgetloket is toegankelijk voor iedereen. De website is beschikbaar in twee talen en informatie wordt aangeboden op taalniveau A2. Mensen die minder digitaal vaardig zijn ontvangen de informatie in een folder.


18-6-2021 11:49

In de kleinere kernen worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Martijn Breukelman: "We zetten alles op alles om sneller en meer te bouwen. Want er is veel vraag naar nieuwe woningen. Ook in de kleinere kernen, waar bijvoorbeeld jongeren aangeven dat ze graag in het dorp te willen blijven wonen."

"Deze zomer geven we kavels uit in De Wieken in Lutten. En we bereiden plannen voor nieuwbouw voor in Sibculo en Mariënberg. We kijken ook naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor iedereen", aldus Breukelman.

24 nieuwe woningen in ’t Refter in Sibculo


In Sibculo is al een plan voor woningbouw. Maar er is nog meer vraag naar woningen. Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt voor de bouw van extra nieuwe woningen in gebied 't Refter. Dit gebied ligt aan noordkant van Sibculo. Tegenover de Plashofstraat en langs de Gemeenteweg.
Er is plek voor maximaal 24 nieuwe woningen. Het gaat om:
 • 10 twee-onder-een-kapwoningen
 • 5 vrijstaande woningen
 • Een blok van 4 rijwoningen voor sociale huur
 • Een blok van 5 rijwoningen voor senioren

Rijwoningen voor sociale huur en voor senioren


Wethouder Martijn Breukelman: "In 't Refter wordt gebouwd voor gezinnen, voor starters op de woningmarkt en voor ouderen. De gemeente geeft vrije kavels uit voor de twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande woningen. Met Vechtdal Wonen hebben we afspraken gemaakt over de bouw van rijwoningen voor sociale huur en voor senioren."

Om woningbouw in 't Refter mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van het bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 17 juni zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het ontwerp-bestemmingsplan op 5 juli tijdens een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 19.00 uur bekijken. Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan tot 25 juni door te mailen naar of wilma.smilde@hardenberg.nl te bellen naar 0523 289 351.

Inschrijven voor een kavel in De Meerstal II in Kloosterhaar


Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 16 juli inschrijven voor een kavel in woonwijk De Meerstal in Kloosterhaar. In deze ronde geeft de gemeente 16 kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om:
 • 2 kavels voor een vrijstaande woning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 14 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

De loting en toewijzing van de kavels is na de zomervakantie gepland in september 2021.

Vrije kavels in De Wieken in Lutten


In De Wieken II in Lutten geeft de gemeente deze zomer 9 vrije kavels uit:
 • 5 kavels voor een vrijstaande woning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw. 

De inschrijving voor De Wieken sluit op donderdag 24 juni 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.  De loting en toewijzing vindt nog voor de zomervakantie plaats.


Inschrijfformulier


Het inschrijfformulier voor een kavel in De Meerstal II of De Wieken II in Lutten staat op www.hardenberg.nl/kavels. Hier staan ook de kaveltekeningen en is meer informatie te vinden.
Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar een medebouwer.  

Woonteam


Meer weten of wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor woningbouw? Mail of bel met het Woonteam: woonteam@hardenberg.nl of 14 0523.


18-6-2021 08:10

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) helpt mensen die het op dit moment financieel moeilijk hebben. Deze regeling is verlengd tot 1 oktober 2021.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen.


Hebt u door de coronamaatregelen minder inkomen? En bent u daarmee in financiële problemen gekomen?

Dan kunt u een vergoeding vragen vanuit de TONK.


Met deze vergoeding ontvangt u een bijdrage om uw hypotheek, huur of kosten voor gas, water en elektriciteit te kunnen betalen. De hoogte van de TONK-vergoeding hangt af van uw situatie. De maximale vergoeding is € 1.500 per maand per huishouden.


17-6-2021 07:00

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een kavel in woonwijk De Meerstal in Kloosterhaar. In deze ronde geeft de gemeente 16 kavels uit voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning.

Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

In woongebied De Meerstal in Kloosterhaar zijn in de afgelopen jaren vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Omdat er nog steeds veel vraag is naar nieuwbouwwoningen, ligt er een plan voor de bouw van maximaal 36 nieuwe woningen in De Meerstal II. Deze woningen worden niet allemaal in een keer gebouwd. Dat gebeurt in fases.

Zestien kavels in de eerste fase


In deze eerste fase geeft de gemeente 16 vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om:

 • 2 kavels voor een vrijstaande woning, een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 14 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw. 

Inschrijven via het formulier vanaf 17 juni tot 16 juli


Belangstellenden kunnen zicht vanaf donderdag 17 juni 2021  inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels. De inschrijving sluit op vrijdag 16 juli 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.
Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar een medebouwer.

Het Woonteam is bereikbaar via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. De loting en toewijzing van de kavels is na de zomervakantie gepland in september 2021. Inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Woningbouw kan nog dit jaar starten


Dit nieuwe deel van De Meerstal wordt na de zomer bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels rond de jaarwisseling bouwrijp. De bouw van woningen kan begin 2022 beginnen.


15-6-2021 07:44

Onderzoeksbureau KWIZ voert deze maand in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoeken uit naar de tevredenheid over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk voor de hulp aan inwoners vanuit de Jeugdwet en Wmo en is verplicht jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van gebruikers.
De informatie helpt om de ondersteuning nog verder te verbeteren. Daarnaast besteden we deze keer aandacht aan de mogelijke impact van corona.
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en alle informatie wordt anoniem verwerkt. Inwoners die een brief hebben ontvangen, kunnen de vragenlijst tot 30 juni inleveren.

De resultaten van de ervaringsonderzoeken worden later dit jaar gepubliceerd op deze website en  op www.waarstaatjegemeente.nl.


14-6-2021 16:37

De renovatie van de brug aan de Toeslagweg in Loozen is begonnen. De gemeente Hardenberg renoveert de brug aan de Toeslagweg in Loozen volgens de unieke SUREbridge-methode. Op de brug wordt een composiet laag aangebracht op de bestaande constructie.

De gemeente Hardenberg is de eerste plek waar dit innovatieve product wordt toegepast. "De gemeente Hardenberg staat open voor innovatieve toepassingen. Daarom hebben we ook gekozen om deze pilot te starten", aldus wethouder Nico Lansink Rotgerink.
"Door deze innovatieve methode, is de brug letterlijk en figuurlijk een brug naar de toekomst. Daarnaast is het ook nog eens een duurzame oplossing, omdat we de bestaande constructie kunnen blijven gebruiken. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. De brug in Hardenberg zou zo maar eens de eerste van veel bruggen kunnen zijn die op deze manier weer toekomstbestendig worden gemaakt."

Besparingen in materiaal, geld en tijd


De brug over de Radewijkerbeek aan de Toeslagweg zou normaal gesproken worden gesloopt en vervangen. Door het unieke concept van SUREbridge kan de bestaande constructie echter behouden blijven. Dit levert een kostenbesparing op van ongeveer 50% ten opzichte van een normale renovatie.
Het composiet versterkt de brug. Zodat deze ook geschikt is voor het toegenomen verkeer, en het zwaarder geworden landbouwverkeer. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken. Terwijl dat normaal zeker het dubbele is. Daarmee is de overlast voor de omgeving beperkt. De bouwteampartners verwachten dat de brug na oplevering veel zal worden bezocht door geïnteresseerde partijen. 

Voor het pilotproject is de gemeente Hardenberg een samenwerking aangegaan met Van Heteren, FiberCore Europe, Nepocon en Strukton.


10-6-2021 19:17

De gemeente Hardenberg sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020. Wethouder Martijn Breukelman: "We hebben onze financiën op orde. We houden in 2020 zelfs geld over, zoals het nu lijkt ruim € 5 miljoen. Een deel daarvan gebruiken we om projecten af te maken waarmee we in 2020 zijn begonnen. De rest stoppen we in onze spaarpot: de algemene reserve. Die...

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van de gemeente Hardenberg een nieuwe gemeenteraad. Een aantal partijen vormt daarna een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W.
"Het is een ongeschreven regel om circa € 5 miljoen investeringsruimte over te laten voor de bestuursperiode van de volgende coalitie," zegt Martijn Breukelman. "Zij kunnen dan verder investeren in projecten en plannen. Daarvoor is nu een flink bedrag beschikbaar. Het is gelukt hiervoor ongeveer € 15 miljoen te reserveren. Dat is dus veel meer dan gebruikelijk is."
 • Bekijk het jaarverslag en de video over het jaarverslag

Het college heeft werk gemaakt van de ambities


In het jaarverslag kijkt het college van B&W terug op 2020. "Het was een jaar dat voor ons allemaal werd beheerst door de coronacrisis. Veel inwoners en ondernemers zijn hard geraakt. Een groot deel van de samenleving kwam tot stilstand", vertelt Martijn Breukelman.
Om de impact van de coronamaatregelen te beperken, kwam de gemeente Hardenberg vorig jaar in aanvulling op het landelijke steunpakket met een lokaal pakket aan noodmaatregelen. "Ondanks alle beperkingen is onze dienstverlening gewoon doorgegaan. En we zijn onverminderd doorgegaan met investeren in een sterke samenleving en economie. We hebben werk gemaakt van de meeste ambities die in ons collegeprogramma staan. Of ze staan in de steigers. Daar zijn we best trots op."

Investeren in een krachtige gemeente


In 2020 is er flink geïnvesteerd verschillende projecten en plannen waardoor de gemeente nog krachtiger wordt. Onder andere op het gebied van duurzaamheid, economie en de vitaliteit van inwoners.  Het college zette ook in 2020 alles op alles op sneller en meer woningen te bouwen. In 2020 kwamen er 325 nieuwe woningen bij.
Om lokale ondernemers in coronatijd te steunen werd de herinrichting van drie woonstraten in Gramsbergen, Dedemsvaart en Mariënberg versneld aangepakt. Ook werden verschillende schoolgebouwen verbeterd of vernieuwd. Samen met inwoners werden de plannen voor Vechtrijk Gramsbergen verder uitgewerkt.

Aandacht voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen


De gemeenteraad stelde een plan vast om inwoners met een minimuminkomen meer zekerheid te bieden. In dat plan is speciale aandacht voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Dankzij het Pak je kans-fonds dat er sinds vorig jaar is, krijgen inwoners meer kansen om zichzelf te ontwikkelen en zo mee te doen op de arbeidsmarkt.
Een groot aantal organisaties en (sport)verenigingen maakte afspraken om er samen voor te zorgen dat inwoners meer gaan sporten en bewegen. In het ouderenakkoord dat de gemeente samen met partners sloot, staat hoe we er samen voor kunnen zorgen dat inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden. 

Gemeenteraad bespreekt de jaarstukken


De aanpak om de gemeente te verduurzamen werd vastgelegd in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Verder zette het college de nieuwe economische koers uit. Met activiteiten die helpen om de economie nog sterker te maken. Voor de economie is het erg belangrijk dat de hele gemeente op een goede en veilige manier bereikbaar is. De plannen daarvoor staan in het programma mobiliteit dat ook in 2020 is vastgesteld.
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 22 juni en tijdens de raadsvergadering van 6 juli.


10-6-2021 08:32

Zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030: hoe gaan we dat doen? Dat thema staat woensdagavond centraal tijdens een online informatieavond van de RES-regio West-Overijssel. U kunt de livestream deze avond volgen van 19.30 tot 21.00 uur.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in heel Nederland in 2030 een flink deel van ons energieverbruik uit zonne- en windenergie moet komen.


In West-Overijssel hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. Hierin staat hoeveel wij in 2030 bijdragen aan deze opgave. En hoe wij dat doen. Tijdens de informatieavond vertelt de RES-regio West-Overijssel hier meer over.


Vragen die tijdens de informatieavond onder andere aan bod komen zijn:


 • Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)? 
 • Hoeveel zonne- en windenergie wekken we in 2030 samen op in West-Overijssel?
 • Wat is een zoekgebied en waar liggen die zoekgebieden?
 • Hoe zit het met de verdeling van de lusten en lasten?

De informatieavond volgt u op woensdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur live via YouTube.
Meer informatie staat op de website van de RES-regio West-Overijssel.


8-6-2021 17:19

Gaat u deze zomer weer op vakantie? Kijk dan op tijd of uw reisdocument nog geldig is. We krijgen op dit moment veel aanvragen. Daardoor kan het langer duren voordat u een nieuw reisdocument kunt aanvragen.

In Nederland versoepelen we de coronamaatregelen. Steeds meer wordt mogelijk. Dat geldt ook voor reizen naar andere landen. We krijgen daarom veel aanvragen voor een nieuw reisdocument.


De wachttijd kan oplopen tot 2 weken


We proberen alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Daarbij moeten we ook rekening houden met de coronamaatregelen om het aanvragen en afhalen van een reisdocument bij de publieksbalie voor iedereen veilig te laten verlopen.

Het kan zijn dat de wachttijd nu langer is dan normaal. Het kan tot 2 weken duren voordat u een reisdocument kunt aanvragen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 


Wij kunnen uw reisdocument thuisbezorgen


Wilt u drukte voorkomen? Dan kunt u uw reisdocument thuis laten bezorgen. Door de coronamaatregelen kan dit nu tijdelijk gratis.


8-6-2021 16:44

Neemt u een hond? Dan moet u hiervan binnen 14 dagen aangifte doen bij de gemeente. De komende periode controleren we of hondenbezitters dit bij ons hebben gemeld.

De controle voor de hondenbelasting voeren we jaarlijks uit. We doen dit willekeurig door de hele gemeente. We kijken dan of op deze adressen één of meerdere honden zijn.


Blijkt uit de controle dat u een hond hebt? En dat u hier geen aangifte van hebt gedaan? Dan vragen we u alsnog de hondenbelasting te betalen. Als dat nodig is, kunnen we deze belasting tot 5 jaar terug vragen.


De controleur heeft een legitimatiebewijs bij zich


Als de controleur bij u voor de deur staat, kunt u hem of haar vragen naar een legitimatiebewijs.


Vul het aangiftebiljet in


Bent u niet thuis tijdens de controle? En hebt u wel een hond waarvoor u geen aangifte hebt gedaan? Dan stopt de controleur een aangiftebiljet in uw brievenbus. Dit formulier stuurt u ingevuld terug naar de gemeente.


Alsnog aangifte doen


Het kan zijn dat u bent vergeten om te melden dat u een hond hebt. U kunt dat alsnog doen. Dit kan met ons online aangifteformulier. Of u belt naar 14 0523. We sturen u dan een aangiftebiljet toe.


4-6-2021 11:21

De IQ BLVD in de gemeente Hardenberg krijgt een bijdrage van € 3 miljoen uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat heeft de Regio Deal-stuurgroep vandaag besloten. Ondernemers bundelen hun krachten rondom innovatie en ondernemerschap op de IQ BLVD. En ze staan er rechtstreeks in verbinding met talent, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

Ondernemers in de maakindustrie, precisietechnologie, metaalbewerking en kunststof uit de regio Hardenberg hebben de handen ineen geslagen en het initiatief genomen voor de IQ BVLD. Want zij moeten voortdurend een hogere toegevoegde waarde realiseren. Ook moeten deze bedrijven en hun toeleveranciers zich steeds meer onderscheiden in innovatie, design en specialisatie.
De IQ BLVD is de plek waar ondernemers elkaar vinden om samen verder te komen. Op de IQ BLVD werken de ondernemers samen met kennisinstellingen en onderwijs aan digitalisering en aan slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. Ook bundelen ze hun krachten als het gaat om ondernemerschap en arbeidsmarktvraagstukken. 

'Trots'


Wethouder Alwin te Rietstap (economische zaken): "Ik ben trots op de inzet van onze ondernemers en partners. Zij zien het belang en hebben meegewerkt aan het initiatief voor de IQW BLVD. Want samenwerking op de IQ BLVD is de sleutel om concurrerend te blijven en een antwoord te vinden op de uitdagingen waar de ondernemers in de maakindustrie voor staan."
De Hardenbergse ondernemer Frank Wiersma (Itter) is één van de initiatiefnemers van de IQ BLVD: "Voor ondernemers in de maakindustrie is het voor de toekomst erg belangrijk om de beschikking te hebben over medewerkers met de juiste opleiding of het juiste kennisniveau. Ook is het voor ondernemers belangrijk om toegang te hebben tot kennis op het gebied van smart industry en de toepasbaarheid. En we moeten samenwerken met andere bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, maar ook onderling."
Het antwoord op deze uitdagingen is volgens Frank Wiersma de IQ BLVD. "Het is een plek waar alles samenkomt. Met als resultaat een zeer krachtige maakindustrie die als solide basis van blijven dienen voor de regionale economie."

Op de IQ BLVD vergroten de samenwerkende partijen de wendbaarheid van ondernemers én werknemers. Dankzij digitalisering, robotisering en automatisering ontstaan nieuwe productietechnieken. Met maatwerkopleidingen en onderzoek is de IQ BLVD ook een plek om te leren en te ontwikkelen. Daarmee zorgt de IQ BLVD ook voor een hoger opleidingsniveau.


Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe


De IQ BLVD is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is bijna € 3 miljoen gereserveerd voor het totaalproject.
"Met deze bijdrage vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is de eerste doorslaggevende stap gezet richting oprichting en realisatie van de IQ BLVD", zegt Alwin te Rietstap. "De voorbereidingen zijn in volle gang. We koersen op opening van de IQ BLVD in september 2021. Dan dragen we het stokje vol vertrouwen over aan de mensen van de IQ BLVD om te gaan knallen!"
Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. De IQ BLVD is ontstaan in de regio Hardenberg, met de bedoeling uit te breiden over de gehele regio. 

Economische koers gemeente Hardenberg


Ook de gemeente Hardenberg investeert in het versterken van de economie. Want een vitale economie is essentieel voor de welvaart van de inwoners van Hardenberg. De economische koers van Hardenberg richt zich op kwantitatieve én kwalitatieve groei. Met meer banen voor de inwoners van Hardenberg. En met economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners.
De activiteiten richten zich op het behouden en aantrekken van talentvolle werknemers, een wendbare beroepsbevolking en een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Ook richten de activiteiten zich op het vergroten van innovatie en ondernemerschap bij ondernemers en de verbinding tussen ondernemers. Tenslotte draagt de gemeente bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De IQ BLVD is één van de activiteiten uit de economische activiteitenagenda.


3-6-2021 08:11

De Watersportvereniging Hardenberg gaat de haven in Hardenberg in de komende twee jaar beheren. Dat heeft de gemeente met de vereniging afgesproken. Gebouw Docks wordt de uitvalsbasis voor de havenmeester. Hier komen ook voorzieningen voor gebruikers van de haven en lichte horeca. Voor het gebruik van de haven geldt een nieuw havenreglement.

De haven in Hardenberg is in het voorjaar vernieuwd. Er zijn nieuwe drijvende steigers geplaatst. Naast nieuwe passantenplekken, is het aantal vaste ligplaatsen ook fors uitgebreid. En er is plek voor bootverhuur en een aan- en afmeerplaats voor rondvaartboten. De vernieuwde haven gaat op 4 juni open.

De Watersportvereniging gaat de haven vanuit Docks beheren


De Watersportvereniging Hardenberg gaan de haven beheren. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de vereniging. Uitvalsbasis van de Watersportvereniging wordt het gebouw Docks. De Watersportvereniging gaat Docks huren van de gemeente. Hier komen voorzieningen voor de haven, zoals sanitair, het havenkantoor en een (af)wasruimte.
Daarnaast is er ruimte voor lichte horeca met bijvoorbeeld koffie/thee en lichte maaltijden. De Watersportvereniging kan hiervoor zelf een horecaondernemer inschakelen. Ook de havenmeester opereert vanuit Docks.
Wethouder Alwin te Rietstap is blij met de afspraken: "De Watersportvereniging is een actieve club met veel vrijwilligers die graag actief willen zijn in en rond de haven. Daarom is het een logische partij om het havenbeheer op zich te nemen. Bovendien zorgen we zo voor een nieuwe invulling van Docks. Daar worden de haven en het centrum nog krachtiger van."

Er geldt een nieuw havenreglement


Voor het gebruik van de haven geldt een nieuw havenreglement. Hierin is het aanvragen en aanwijzen van ligplaatsen geregeld. Ook de tarieven staan in het havenreglement. Passanten betalen in de haven van Hardenberg liggeld van € 1,25 per strekkende meter bootlengte per nacht met een minimum van € 6,25 (5 meter). Passanten krijgen een plek toegewezen door de havenmeester en betalen het liggeld via een app.
Een vaste seizoenplaats van april tot oktober kost € 68 per strekkende meter bootlengte per jaar  en €10 voor een lidmaatschap van de Watersportvereniging. Kosten voor elektriciteit en water worden naar mate van gebruik in rekening gebracht. Belangstellenden voor een vaste ligplaats konden zich bij de Watersportvereniging aanmelden. Alle vaste ligplaatsen zijn inmiddels toegewezen.

Tijdelijke afspraken


De afspraken voor het beheer van de haven en gebruik van Docks gelden voor de komende 2 jaar.
De gemeente kiest voor tijdelijke afspraken omdat momenteel wordt verkend of het mogelijk is de parkeervoorziening Gedempte Haven weer in te richten als haven. Na de periode van twee jaar heeft de gemeente de handen vrij om te kiezen voor een mogelijk andere invulling.


3-6-2021 08:08

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg is klaar. Het college van B&W biedt de visie met de titel 'Landstad Hardenberg' nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Wethouder Martijn Breukelman: "Deze omgevingsvisie is het resultaat van heel veel gesprekken met inwoners,...

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg beschrijft de ontwikkeling van Hardenberg. Hoe de gemeente veranderde van lokaal georiënteerde plattelandsgemeente in de jaren '50 van de vorige eeuw tot krachtig streekcentrum met voorzieningen voor 100.000 inwoners in de regio.
Wethouder Martijn Breukelman: "We zijn op eigen kracht én door samen te werken vooruitgekomen. We hebben flink geïnvesteerd in een sterke economie en goede voorzieningen. Daardoor zijn we een vitale gemeente geworden met economische groei, bruisende centra, prettige woonkernen, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. Die kracht en groei willen we vasthouden en verder uitbouwen. We willen ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg."

Krachtig knooppunt in Noordoost Nederland


Volgens Martijn Breukelman komt in Landstad Hardenberg het beste van twee werelden samen. "De voordelen en voorzieningen van een stad en de charme, rust en ruimte van ons platteland."
Landstad Hardenberg heeft in 2040 meer dan 65.000 inwoners. Dankzij het samenspel tussen stad en platteland is Landstad Hardenberg een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van Noordoost Nederland. Met Hardenberg als tweede stad op de Vechtdalas is de streekfunctie verder uitgebouwd. De gemeente is goed bereikbaar en mensen van ver buiten de gemeentegrenzen komen naar Hardenberg voor de vele voorzieningen. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.
Het vergezicht voor Landstad Hardenberg wordt in de omgevingsvisie uitgewerkt langs vier thema's:
 • Hardenberg in balans: over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.
 • Hardenberg voor elkaar: over de ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen.
 • Hardenberg knooppunt: over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente.
 • Hardenberg duurzaam: over de manier waarop de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt.

Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

'Met elkaar aan de slag'


Het ontwerp van de omgevingsvisie lag in het voorjaar ter inzage. In die periode zijn ook digitale bijeenkomsten georganiseerd. Wethouder Martijn Breukelman: "Plaatselijk belangen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en honderden inwoners hebben kritisch met ons meegekeken. Zij gaven onder andere aan dat het belangrijk is om voldoende aandacht te hebben voor de kleinere kernen. Dat hebben we ter harte genomen en in de visie steviger neergezet. Ook kon men een zienswijze indienen. We hebben er maar liefst 21 ontvangen."
"Naast kritische opmerkingen geven de indieners van een zienswijze aan dat onze omgevingsvisie herkenbaar is. We zien ook de wil om samen te werken aan de opgaven en ambities om te komen tot Landstad Hardenberg. Want na vaststelling van de omgevingsvisie begint het pas. Dan moeten we met elkaar aan de slag om de ambities uit de visie waar te maken."
Het college van B&W biedt de omgevingsvisie Landstad Hardenberg nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie in de oriënterende ronde van 15 juni en neemt op 6 juli een besluit.

Bekijk de omgevingsvisie online


De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.


3-6-2021 08:05

Het aantal banen in de gemeente Hardenberg is van april 2019 tot september 2020 toegenomen met 750. Daarmee staat de teller op 27.500 arbeidsplaatsen. Dat aantal was nog niet eerder zo hoog.
Wethouder Alwin te Rietstap: "Dit is een geweldige prestatie van onze ondernemers. Vooral omdat veel ondernemers door de pandemie in zwaar weer zitten. Toch laat deze banengroei zien dat onze economie...

Er kwamen vooral veel banen bij in de zorg (+ 189 banen), zakelijke dienstverlening (+ 131 banen) en in de sector vervoer/opslag (+ 105 banen). Ook de sector cultuur/sport/recreatie deed het goed. Hier groeide het aantal arbeidsplaatsen met 95. Dit komt vooral door de groei van een aantal grote werkgevers.
In de sector handel kwamen er 82 banen bij, vooral bij de handel in bouwmaterialen en interieurartikelen, webwinkels, groothandels in computers/software en winkels die fietsen, sport- en kampeerartikelen verkopen.
In een aantal sectoren verdwenen er juist banen. Zoals in de horeca, industrie en dienstverlening. Dat heeft alles te maken met de gevolgen van de coronacrisis, waardoor sommige bedrijven hebben moeten inkrimpen. Per saldo groeide het totale aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Hardenberg van 26.784 in april 2019 naar 27.531 banen in september 2020. Dat is een nieuw record. 

300 nieuwe bedrijven gestart


De groei van het aantal banen komt doordat Hardenbergse bedrijven zijn gegroeid, maar ook door nieuwe vestigingen. Van april 2019 tot september 2020 zijn er ruim 300 bedrijven bijgekomen. De gemeente Hardenberg had in september 2020 5.634 bedrijfsvestigingen. Bij de nieuwe bedrijven zitten 30 webwinkels. Het aantal webwinkels is daarmee gegroeid naar 165 vestigingen. Ook zijn er veel mensen gestart als zelfstandig ondernemer.
Er zijn ook bedrijven die gestopt zijn. Het gaat vooral om kleinere bedrijven en ZZP-ers. Dit komt in een aantal gevallen doordat bedrijven als gevolg van de pandemie het hoofd niet meer boven water konden houden.

'Ondernemers houden onze economie op gang'


Volgens wethouder Alwin te Rietstap is de groei van het aantal banen in de gemeente Hardenberg een flinke opsteker voor de Hardenbergse economie: "De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid lijkt vooralsnog mee te vallen. Dat is vooral een geweldige prestatie van onze ondernemers. Zij hebben een zwaar jaar achter de rug en sommige ondernemers zijn hard geraakt. Toch laten zij in deze lastige tijden ondernemerschap zien. Veel ondernemers hebben hun personeel in dienst kunnen houden. Daar ben ik trots op."
De wethouder realiseert zich goed dat veel ondernemers het moeilijk hebben. "De groei van het aantal banen zegt niets over hoe de ondernemers er financieel voorstaan. We weten dat er veel ondernemers zijn die door de pandemie in zwaar weer zitten. Toch zie ik deze banengroei als een lichtpuntje. Het laat zien dat onze economie veerkrachtig is. En dat onze ondernemers als motor ook in deze tijden onze economie op gang weten te houden en zelfs laten groeien. Dat is goed voor de welvaart van onze inwoners. Bovendien versterkt deze banengroei onze positie in de regio. Want de Hardenbergse bedrijven bieden ook werkgelegenheid aan inwoners uit de regio. Zo neemt onze werkgelegenheidsfunctie voor de regio steeds verder toe."

Investeren in een sterke economie


Ook de gemeente Hardenberg investeert in het versterken van de economie. De economische koers van Hardenberg richt zich op kwantitatieve en kwalitatieve groei. Met economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners.
De activiteiten richten zich op het behouden en aantrekken van talentvolle werknemers, een wendbare beroepsbevolking en een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Ook richten de activiteiten zich op het vergroten van innovatie en ondernemerschap bij ondernemers en de verbinding tussen ondernemers. Tenslotte draagt de gemeente bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.


3-6-2021 08:00

De Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel is klaar voor besluitvorming. In deze strategie legt de regio vast dat zij 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op gaat wekken in 2030. De focus ligt daarbij op de lokale gemeenschappen. Daar gebeurt het, daar komen de zonnedaken, zonneparken en windmolens. Zeggenschap, opbrengsten voor de gemeenschap en een eerlijke verdeling van de lusten en...

Lees de RES 1.0 van West-Overijssel
Een van de projecten binnen de RES West-Overijssel is windpark Bovenwind van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, een van de energiemakers uit West-Overijssel. De gemeente vindt het belangrijk dat de winst uit die windprojecten in de lokale gemeenschap blijft. Daarom heeft zij partijen uitgenodigd om met plannen te komen die voldoen aan de gestelde eisen, waaronder die van lokaal eigendom.
Wij Duurzaam Staphorst kwam als beste uit de bus en bouwt nu drie windmolens. De windmolens van coöperatie Nieuwleusen Synergie die net gebouwd zijn, zijn ook volledig door de coöperatie zelf ontwikkeld. In Wijhe ontwikkelen buurtbewoners samen met de lokale energiecoöperatie een zonnepark in de Noordmanshoek.

Lusten en lasten


Bij al deze projecten geldt dat ze niet alleen zijn ontwikkeld door lokale inwoners uit een coöperatie, maar ook in samenspraak met de omgeving. Inwoners hebben geïnvesteerd in de projecten en de opbrengsten komen ten goede aan de lokale dorpen en buurten. Daarmee zijn niet alleen de lasten, maar ook de lusten van deze projecten voor de lokale gemeenschap zelf.
Alle drie projecten leveren een deel van de 1,8 TWh aan duurzame energie die West-Overijssel in 2030 wil produceren en zijn daarmee onderdeel van de RES. 

We doen dit samen!


"Mooie voorbeelden van hoe gemeenten, lokale gemeenschappen, waterschappen en de regio West-Overijssel samenwerken aan de energietransitie", zegt Marcel Blind, wethouder van Olst-Wijhe en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel.
"Zo zijn er meer mooie voorbeelden in onze regio, zoals die van zonnepark Heeten in de gemeente Raalte of het grote drijvende zonnepark van de Bomhofsplas in Zwolle dat na realisatie eigendom geworden is van Blauwvinger Energie. Onze gezamenlijke energiestrategie is erop gericht om meer van dit soort projecten mogelijk te maken en zo onze doelen voor 2030 te halen."

Een stap op weg naar 2030


West-Overijssel levert met deze RES zijn bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2-uitstoot. West-Overijssel is een van de dertig RES-regio's die allemaal bijdragen aan deze landelijke opgave.
Bart Jaspers Faijer, wethouder van Ommen en covoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: "Na een concept-RES in juni 2020 en het Hoofdlijnenakkoord in april van dit jaar ligt nu de RES 1.0 ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Daarmee zetten we een nieuwe en belangrijke stap op weg naar 2030. Maar het is zeker niet de laatste stap. Op dit moment is ongeveer 20% van onze ambitie gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor nog eens 20%. Voor de overige 60% moeten we samen nog plannen uitwerken. Dat doen we de komende jaren, stap voor stap."

Samenstelling


De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:
 • gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;
 • provincie Overijssel;
 • waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel;
 • netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.


1-6-2021 17:25

In opdracht van de gemeente controleert ROVA deze maand tijdens de inzameling de inhoud van pmd-containers. Zit in een pmd-container afval dat er niet in thuis hoort? Dan leegt ROVA de container niet. Met de controle zetten we een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren.

Hebt u in uw pmd-container ander afval dan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons? Dan hangt ROVA bij de controle een kaart aan uw container. Op de kaart staat wat niet in de container thuishoort. En de dag waarop ROVA de eerstvolgende keer het pmd-afval inzamelt.
Het is de tweede keer dat de containers worden gecontroleerd. In april en mei controleerden we ook de inhoud van pmd-containers. Toen bleek dat de meeste inwoners hun afval goed scheiden. Toch gebeurt het nog regelmatig dat afval dat er niet thuishoort, belandt tussen het pmd.

Waardevolle grondstoffen gaan verloren


Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor we pmd niet meer opnieuw als grondstof kunnen gebruiken. Het wordt dan samen met het restafval verbrand. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, er gaan ook waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten verloren. Bovendien kost het extra geld om het extra afval te verbranden.
Wilt u weten wat u in de pmd-container kunt stoppen? Bekijk dan de scheidingswijzer van ROVA. Of vraag een handige wat-hoort-waar folder aan op communicatie@hardenberg.nl.

#Terugwinnaars: samen maken we van afval weer grondstof


Onder de noemer #Terugwinnaars hebben we eerder controles uitgevoerd. Daarbij hebben we inwoners geïnformeerd over de eventueel aanwezige vervuiling. Zij konden hierna het afval uit de container halen, waarna ROVA deze alsnog tussentijds heeft geleegd.

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten.
Oud glas wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas. En groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. En van ingezameld pmd kan bijvoorbeeld een bankje voor in de openbare ruimte gemaakt worden. U ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. U doet toch ook mee? Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.


27-5-2021 16:03

De gemeente Hardenberg geeft nog voor de zomervakantie kavels uit in woonwijk De Wieken in Lutten. Belangstellenden kunnen zich tot en met 24 juni 2021 inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning. In deze ronde geeft de gemeente negen kavels uit.

Woonwijk De Wieken ligt aan de oostkant van Lutten en wordt in zuidelijke richting verder uitgebreid. In totaal worden er de komende jaren circa 50 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om woningen voor allerlei doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot gezinnen en ouderen.
De woningen in De Wieken II worden niet allemaal in één keer gebouwd, dat gebeurt in fases. Als eerste wordt gebouwd in het noordelijke deel van het uitbreidingsgebied. De nieuwe woningen sluiten aan op de al eerder gebouwde woningen in De Wieken I.

Negen kavels in de eerste fase


In deze eerste fase van De Wieken II geeft de gemeente negen vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om:
 • 5 kavels voor een vrijstaande woning, een kavel voor een vrijstaande woning kost € 170 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 165 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Inschrijven via het formulier tot 24 juni


Inschrijven voor een kavel is mogelijk vanaf donderdag 27 mei 2021. Het inschrijfformulier kunt u online downloaden. Via deze link komt u ook bij de verkavelingstekening en informatie over de inschrijfprocedure. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het Woonteam door te bellen naar 14 0523 of door te mailen naar woonteam@hardenberg.nl.

De inschrijving sluit op donderdag 24 juni 2021 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn. De loting en toewijzing van de kavels is gepland op woensdag 7 juli 2021. Inschrijvers ontvangen hiervoor en uitnodiging.

Medebouwer nodig bij twee-onder-een-kapwoning


Belangstellenden die een twee-onder-een-kapwoning willen bouwen schrijven samen met een medebouwer als koppel in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er anderen die een medebouwer zoeken.

Woningbouw kan nog dit jaar starten


Het woongebied wordt in de tweede helft van dit jaar bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels voor het eind van dit jaar bouwrijp. De bouw van woningen kan vanaf dan beginnen.


27-5-2021 15:08

Wilt u graag met het openbaar vervoer reizen, maar kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u hulp krijgen van een OV-ambassadeur. Hiervoor houden OV-ambassadeur gratis online informatiebijeenkomsten.

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z'n werk gaat. Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.


In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.


Aanmelden
Aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan door te mailen naar ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. U kunt ook bellen naar 038 454 01 30. Voor de bijeenkomst hebt u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon.


Na de bijeenkomst hebt u de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station. Of het maken van een proefreisje onder begeleiding. Meer informatie leest u op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.


25-5-2021 17:04

De provincie voert tussen 17 mei en 23 juli groot onderhoud uit aan de N343 tussen Langeveen en Kloosterhaar. In deze periode is dit deel van de N343 afgesloten voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden zijn nodig om de weg ook in de toekomst veilig en begaanbaar te houden.


Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingen staat op de website van de provincie Overijssel.


20-5-2021 17:36

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat concludeert het college van B&W in de Kadernota 2022. Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "We zijn financieel gezond. Onze financiële positie is solide en stabiel. Hoewel de jaarstukken nog niet definitief zijn, hebben we de balans al opgemaakt. We verwachten dat we in het afgelopen jaar circa 6 miljoen euro hebben overgehouden. Er...

De projecten en plannen uit het huidige coalitieakkoord zijn uitgevoerd of in gang gezet. Hiervoor is in eerdere begrotingen al geld gereserveerd. In de Kadernota doet het college voorstellen voor nieuwe investeringen. En het college wil een fors bedrag vrij maken voor investeringen in de volgende raadsperiode.
"In maart 2022 gaan we naar de stembus. Daarna breekt een nieuwe raadsperiode aan. Wat ons betreft start de nieuwe coalitie met een goed gevulde portemonnee om aan de slag te gaan met nieuwe ambities of om bestaande ontwikkelingen voort te zetten. We zien kansen om zelfs meer dan de gebruikelijke 5 miljoen euro vrij te maken voor investeringen in de nieuwe raadsperiode", vertelt Martijn Breukelman.

Het college van B&W is onverminderd ambitieus


Het college van B&W is volgens Martijn Breukelman onverminderd ambitieus. Daarom stelt het college in de Kadernota voor om het bestaande investeringsprogramma voort te zetten.
"We willen blijven investeren in de samenleving. Daarbij richten we ons op een goede bereikbaarheid van onze gemeente, duurzaamheid, de ontwikkeling van onze centra en sporten & gezondheid. Ook vinden we het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving."

Extra investeringen


Naast deze lopende investeringen zet het college van B&W een aantal extra accenten in deze kadernota.
Een greep uit de voorstellen:
 • De vraag naar woningen blijft hoog. Daarom wil het college ook na 2025 sneller meer woningen bouwen. Er is ook veel vraag naar bedrijfskavels en hiervoor zijn nieuwe plekken nodig. Het college wil investeren in het vinden en ontwikkelen van nieuwe plekken om woningen en bedrijven te bouwen.
 • De plannen op het gebied van verkeersveiligheid worden uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Het college stelt voor om geld te reserveren voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen.
 • Het college wil inwoners met dementie in de eigen omgeving te ondersteunen met een daginvulling. Het gaat om mensen voor wie dagbesteding nog een brug te ver is. Hiermee worden ook de mantelzorgers ondersteund.
 • De centra van de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg zijn belangrijk. Daarom wil het college blijven investeren in het centrum van Hardenberg met haar streekfunctie, maar ook in de centra van de verschillende kernen. 

Kadernota naar gemeenteraad


De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Hardenberg in de komende jaren. Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2022.
De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 8 juni in de oriënterende ronde en op 22 juni in de raadsvergadering. Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college de voorstellen in de begroting voor 2022.


20-5-2021 17:05

In de afgelopen drie jaar zijn in de gemeente Hardenberg meer dan 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook in de komende jaren wil de gemeente woningen blijven bouwen voor alle doelgroepen. "Tot en met 2025 moet de teller op 2.000 nieuwe woningen staan. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor iedereen", zegt wethouder wonen Martijn Breukelman.

In 2019 heeft de gemeente het programma Wonen gemaakt. Hierin staan de ambities op het gebied van wonen voor de periode tot 2025. Martijn Breukelman: "We willen sneller meer nieuwe woningen bouwen voor alle doelgroepen. En zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden."
De praktische uitwerking staat in de Agenda Wonen met concrete acties en maatregelen. Deze agenda wordt iedere twee jaar bijgesteld. Voor de uitvoering van de acties werkt de gemeente samen met de woningstichting, plaatselijk belangen, ontwikkelaars en zorgaanbieders.

400 nieuwe woningen per jaar


De meeste acties uit de Agenda Wonen voor 2019/2020 zijn uitgevoerd. In de afgelopen jaren is er in vrijwel alle kernen gebouwd. In totaal zijn er zo’n 1.000 woningen bijgebouwd.
Wethouder Martijn Breukelman: "Ook in de eerste maanden van dit jaar is er flink bijgebouwd. Dat betekent dat de teller in de huidige collegeperiode nog verder oploopt. Die nieuwe woningen zijn hard nodig, want wonen in de gemeente Hardenberg in onverminderd populair. Er is veel vraag naar woningen. Daarom gaan we nog sneller bouwen: minimaal 400 woningen per jaar zodat er eind 2025 nog eens 2.000 nieuwe woningen zijn gebouwd."
Van de nieuw gebouwde woningen in 2019 en 2020 waren er ruim 100 bestemd voor de sociale huur. De afspraak met de woningstichting is om tot en met 2025 nog eens 200 huurwoningen bij te bouwen in vrijwel alle kernen in de gemeente Hardenberg. Daarnaast wordt er ook gebouwd voor de vrije verhuur. 

Meer woningen voor starters en senioren


De gemeente wil zich de komende jaren nog meer richten op het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen voor starters. Bij koopwoningen gaat het dan om woningen tot € 200.000.
Ook wil de gemeente meer woningen bouwen voor ouderen, ook in de kernen en eventueel in combinatie met zorg. In en rond de centra van Hardenberg en Dedemsvaart worden vooral levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen gebouwd. 

Bouwen in alle kernen


De nieuwe woningen worden verspreid over de gemeente gebouwd. In Balkbrug, Slagharen, Bergentheim, De Krim, Bruchterveld, Mariënberg, Schuinesloot, Kloosterhaar, Lutten, Sibculo, Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen zijn plekken voor woningbouw beschikbaar.
Volgens Martijn Breukelman is dat niet genoeg. "Daarom kijken we ook naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. We bepalen de woningbouwprogramma’s zoveel mogelijk in overleg met de plaatselijk belangen. Zij weten als geen ander aan welke type woningen in de verschillende kernen behoefte is."


11-5-2021 20:00

Het gemeentehuis en de publieksbalies zijn op donderdag 13 en vrijdag 14 mei gesloten. Wilt u een geboorte of overlijden doorgeven? Dat kan altijd digitaal met DigiD.

De medewerkers van de gemeente zijn op donderdag 13 en vrijdag 14 mei telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 17 mei kunt u weer bellen met de gemeente.
Hebt u een melding over bijvoorbeeld overlast, kapotte lantaarnpalen of losliggende tegels? Dan kunt u de melding ook online doorgeven.


7-5-2021 09:12

OpKoers.nu draagt Nico Lansink Rotgerink (59 jaar) uit Borne voor als nieuwe wethouder voor de gemeente Hardenberg. Het is de bedoeling dat hij eind mei aan de slag gaat. De gemeenteraad moet nog wel eerst instemmen met zijn benoeming.

OpKoers.nu ging in overleg met de overige coalitiepartijen op zoek naar een nieuwe kandidaat door het aangekondigde vertrek van wethouder Jan ten Kate. Hij gaat aan de slag als burgemeester in de gemeente Staphorst.


Lansink Rotgerink was 8 jaar wethouder in Borne voor GB90 (2002-2010). Daarna viel hij in Wierden nog eens 2 jaar in voor een VVD-wethouder (2016-2018). De laatste jaren was hij geen lid van een politieke partij.


Tijdens zijn 10 jaar als wethouder heeft Lansink Rotgerink vrijwel alle portefeuilles onder zijn hoede gehad. En deed hij veel bestuurlijke ervaring op. Lansink Rotgerink heeft zich verdiept in de portefeuille van Jan ten Kate en ziet veel overeenkomsten. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en duurzaamheid.


4-5-2021 20:10

Vandaag herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het was een ongewoon jaar, waarin we oorlogsslachtoffers niet met elkaar konden herdenken. En 75 jaar vrijheid niet met elkaar konden vieren. Ook dit jaar kunnen we niet bij elkaar komen. Toch is het belangrijk dat we blijven herdenken. Dat we de herinnering levend houden.

Dat doen we door de verhalen te blijven vertellen van wat er toen gebeurd is. Met woorden en beelden. Door naar die verhalen te luisteren, kom je dichter bij de mensen van toen. Ook het herdenkingsmonument in Hardenberg vertelt een verhaal. Het is het verhaal van vier mensen die verlies, verdriet, verzet en vrijheid levensgroot uitbeelden. Het herinnert ons aan de 142 oorlogsslachtoffers uit de gemeente Hardenberg wiens namen we hier kunnen lezen.

‘Opdat wij niet vergeten’

Een oorlog kenmerkt zich door verlies. Verlies van vrijheid, van mensen. En van de verbinding met elkaar. De oorlog bracht veel verdriet met zich mee. Om het verlies van dierbaren. Gezinnen die uit elkaar werden gerukt. Om de offers die mensen hebben moeten brengen. Kinderen van wie de toekomst is afgenomen. Hoe bijzonder is het geweest dat er in de oorlog ook mensen zijn geweest die de moed hadden om op te staan? Zijn kwamen in verzet tegen de bezetters. Tegen het geweld en tegen de oorlog. Dat waren helden, wiens verhalen we ook moeten blijven vertellen. Veel verzetsmensen hebben hun leven gegeven, om dat van anderen te kunnen redden.

Vandaag herdenken we. Morgen vieren we onze vrijheid. Gelukkig kunnen wij onze vrijheid elke dag beleven en ervaren. Onze vrijheid is kostbaar en waardevol. Generaties vóór ons hebben daar hard voor gevochten. Voor de vrijheid van onze jeugd en jongeren. Laat vrijheid niet een vanzelfsprekendheid zijn.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we blijven herdenken. De verhalen van de mensen die offers gebracht hebben levend houden. Hun leven hebben moeten geven zodat wij nu in een vrij land leven.

Laten we met elkaar, vandaag op 4 mei, dit moment in alle waardigheid met elkaar beleven.


4-5-2021 20:00

Wij onderzoeken of we sportpark De Boekweit in Dedemsvaart kunnen verhuizen naar het zuidelijke deel van het Kotermeer. Op die nieuwe plek kan het sportcomplex van voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart en van korfbalvereniging Avereest worden gecombineerd met andere functies.

De locatie van de Boekweit die vrijkomt, kunnen we gebruiken voor woningbouw. In Dedemsvaart is namelijk veel vraag naar huur- en koopwoningen.


Op verzoek van de gemeenteraad hebben we hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten kun je lezen op www.hardenberg.nl/boekweit.


3-5-2021 10:22

Hebt u van de gemeente een bon ontvangen voor de Meedoendag? Dan kunt u deze bon nog inwisselen tot en met zaterdag 16 mei 2021.

We hebben de geldigheid van de bonnen verlengd, omdat winkels door de coronamaatregelen dicht waren.


Op de bon van de Meedoendag leest u bij welke winkels u uw bon kunt inleveren.


30-4-2021 18:13

Het is voorjaar. Landbouwvoertuigen rijden af en aan door het buitengebied om het land klaar te maken om te zaaien. In combinatie met natte weersomstandigheden kan er modder op de weg achterblijven. Dit leidt tot gladde wegen, oppassen dus!

Rijdt u in het buitengebied en ziet u een geel waarschuwingsbord in de berm? Dan ligt er iets verderop modder op de weg. Matig uw snelheid, laat het gas los, blijf sturen in de richting waar u heen wilt en rem absoluut niet.
De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon.


30-4-2021 18:01

Burgemeester Maarten Offinga heeft vrijdagmiddag 30 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Grietje Wessels-Schoemaker uit Kloosterhaar. Voor haar jarenlange vrijwillige inzet op het gebied van sport en samenleving in het dorp Kloosterhaar werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Grietjes Wessels-Schoemaker is al lange tijd actief voor het verenigingsleven in haar woonplaats Kloosterhaar. Al ruim twintig jaar is zij bestuurslid en vrijwilliger bij het Oranje Comité in Kloosterhaar. De organisatie die verschillende activiteiten organiseert voor de inwoners van het dorp.
Daarnaast is mevrouw Wessels bestuurslid van Plaatselijk Belang Kloosterhaar. Ook was zij vanaf de oprichting in 2005, betrokken bij Jeugdhonk Kloo-Jo. Als bestuurslid en begeleidster van activiteiten voor de jeugd. Ook bij de voetbalvereniging Kloosterhaar zet mevrouw Wessels zich al langere tijd vrijwillig in.
Openluchtzwembad De Bargn’s wordt zonder gemeentelijke subsidies en toelagen gerund door vrijwilligers, mevrouw Wessels is één van hen. Op haar doet men nooit tevergeefs een beroep. Verder zette zij zich als vrijwilliger in voor buurtvereniging Kleinhaar en was zij vijftien jaar lang penningsmeester van gymnastiekvereniging OIS.


29-4-2021 14:48

Speciaal voor inwoners van de gemeente Hardenberg heeft ROVA, samen met de gemeente, een online grondstoffenspeurtocht ontwikkeld die dwars door het centrum van Hardenberg gaat. Denkt u al een echte Terugwinnaar te zijn? Speur dan ook mee, beantwoord de vragen, verdien zoveel mogelijk punten. Onderweg ontdekt u leuke weetjes over afval en grondstoffen!

De speurtocht is ontwikkeld voor gezinnen met (jonge) kinderen. Zo kunnen zij coronaproof en op een leuke, laagdrempelige en interactieve manier meer te weten komen over hoe afval en grondstoffen worden ingezameld, wat er vervolgens mee wordt gedaan en wat het uiteindelijk oplevert. En dat alles terwijl u een leuke wandeling door uw eigen gemeente maakt.


Meedoen? Dit heeft u nodig


Om mee te doen aan de speurtocht heeft u alleen een smartphone met internetverbinding nodig. Ga naar www.rova.nl/speureninhardenberg, lees de informatie, navigeer naar het startpunt en volg de instructies! Gaat u speuren? Super! Alvast heel veel plezier. Houd altijd uw omgeving goed in de gaten en houd u aan de verkeersregels. Zorg ook dat de locatievoorziening voor uw browser ingeschakeld is, anders werkt het kompas niet. U kunt dit instellen via de instellingen van uw telefoon.


Deel uw score en win een prijs!


Uitgespeurd? Dan zijn we heel benieuwd naar uw score! Deel een screenshot van uw score op Facebook of Instagram, onder vermelding van #Terugwinnaars en @gemeentehardenberg. Onder de inzendingen verloten we op 31 mei een leuke prijs.


28-4-2021

De Participatieraad Hardenberg is per 1 juni 2021 op zoek naar een nieuw lid met als aandachtsgebied 'Inkomens en schulden problematiek'. U kunt tot uiterlijk 12 mei 2021 solliciteren.

Leden van de Participatieraad denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Leden zijn een belangrijke gesprekspartner van de burgemeester en wethouders.
De functie is onbezoldigd, echter krijgt het lid maandelijks een onkostenvergoeding op basis van de maximale belastingvrije  vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de belastingdienst.

Bekijk de vacature


26-4-2021 15:20

Burgemeester Maarten Offinga reikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op maandag 26 april 2021 in Hardenberg negen Koninklijke onderscheidingen uit. Twee vrouwen en zeven mannen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de Hardenbergse samenleving.

De negen inwoners van Hardenberg worden onder valse voorwendselen naar theater De Voorveghter gelokt. Daar wacht hen – vanwege de coronamaatregelen - een lege zaal, met een mooi ingericht podium vanwaar zij door de burgemeester worden toegesproken. Via een live-stream kunnen familie en vrienden meekijken hoe zij in het zonnetje worden gezet voor hun vaak jarenlange goede werk.


Mevrouw Lubna Ebrahim-Abdul (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Ebrahim vluchtte eind jaren negentig vanuit Sudan naar Nederland. Nu helpt ze anderen die in diezelfde situatie zitten. Bij de stichting Vluchtelingenwerk in Hardenberg maakt zij zich als vrijwilliger op verschillende manieren verdienstelijk. Zo is ze maatschappelijk begeleider, maar ook tolk. Ook was zij één van de initiatiefnemers van de Buurtkamer. Ze is al jaren actief voor de Federatie van Somalische Associaties Nederland. Onlangs is zij geregistreerd als sleutelfunctionaris bij Pharos, het landelijk expertisecentrum voor vluchtelingen.


De heer Albert Hakkers (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Hakkers is leerkracht op een school voor speciaal onderwijs. Daar geeft hij niet alleen les, maar neemt hij vrijwillig ook nog een groot aantal andere taken op zich. Hij gaf jarenlang bewegingslessen aan kinderen met een motorische of sociaal-emotionele beperking. Binnen de PKN Hardenberg-Heemse was hij onder andere actief in het kinderwerk. Ook is hij diaken en lid van verschillende diaconale werkgroepen binnen de kerk. Hij was bestuurslid van voetbalvereniging HHC Hardenberg en was daarnaast scheidsrechter bij deze club. Ook is hij een actief lid van postzegelvereniging ‘Coevorden-Hardenberg en omstreken’. Samen met zijn echtgenote is hij ook nog mantelzorger.


Mevrouw Nita van der Horst-Kattenberg (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Van der Horst bood als predikant hulp aan mensen die dat nodig hadden. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Zij organiseerde voor leden van de kerk reizen naar verschillende landen in Oost-Europa. Omdat ze zag dat hulp in deze landen hard nodig was, begon ze met het inzamelen van goederen en organiseerde zij transporten om deze goederen op de juiste plek terecht te laten komen. Naast de goederenhulp zette zij ook andere projecten op in onder ander Oekraïne en Hongarije. Zoals een opvanghuis voor ouderen en een project voor straatkinderen.


De heer Henk van Lenthe (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Van Lenthe is actief in het kerkelijk leven in zijn woonplaats Hardenberg. Als ouderling, maar ook als lid van de commissie die de fusie tussen de gereformeerde kerk Hardenberg en de gereformeerde kerk Heemse voorbereidde. Hij was voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente Marslanden, lid van de kerkenraad PKN Hardenberg-Heemse en voorzitter van de wijkkerkenraad Heemser Esch. Ook verzette hij veel werk voor huurdersorganisatie SHB in Hardenberg, de organisatie die de belangen van ruim 3.500 huurders vertegenwoordigt. Gedurende ruim tien jaar diende hij als reservist bij de Nationale Reserve.


De heer Catharinus Maas (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Maas is al meer dan twintig jaar vrijwillig actief voor Locatieraad Heilige Alphonsus de Ligiouri in Slagharen. Ook voor voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht Slagharen is hij wekelijks vele uren bezig, zowel in de kantine als op het sportpark. Hij zette zich in voor de nieuwbouw van multifunctioneel centrum het Kronkelhonk en was naast bestuurslid ook een aantal jaren voorzitter van speeltuinvereniging De Belhamels. Ook was hij actief bij begrafenisvereniging Sint Barbara en zat hij in één van de werkgroepen van Plaatselijk Belang die zich bezighoudt met het Kronkelbos.


De heer Guus Redder (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Redder is al vele decennia actief voor de Rooms-katholieke kerk in Dedemsvaart. Sinds 1982 zit hij in het bestuur van gemengd zangkoor Con Amore, waarvan hij ook een aantal jaren voorzitter was. Als één van de leden van de Vuttersclub van de Dedemsvaartse Middenstandscombinatie zorgt hij er voor dat het centrum van Dedemsvaart tijdens de jaarlijkse feestweek en andere feestdagen in stijl wordt aangekleed. Daarnaast droeg hij als mantelzorger samen met zijn echtgenote, jarenlang de zorg voor mensen in zijn omgeving die dat vanwege hun hoge leeftijd zelf niet meer konden.


De heer Wim van Tolie (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Van Tolie werkte in verschillende administratieve functies. Naast zijn werk was hij bij diverse verenigingen actief op financieel gebied. Als penningmeester van een aantal sportverenigingen in zijn woonplaats Dedemsvaart. Ook was hij als penningsmeester en bestuurslid actief in verschillende schoolbesturen. Jarenlang verzorgde hij de boekhouding van de Dedemsvaartse Kinderboerderij Dekibo. Dat deed hij ook voor de afdeling Avereest van het Rode Kruis, Stichting Klaver Vier, Humanitas – afdeling Ommen/Hardenberg en voor de club van voormalig medewerkers van de gemeente Avereest, Omega.


De heer Jan Veerenhuis (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Veerenhuis is een voetballiefhebber die het liefst als scheidsrechter op de grasmat staat. In die hoedanigheid floot hij de afgelopen jaren wedstrijden van verschillende teams en leeftijdsklassen Ook was hij assistent-arbiter. Hij maakte deel uit van het Algemeen Bestuur van de Regionale Groep Senioren Overijssel van de vakbond CNV. Tijdens zijn werkzame leven was hij namens deze vakbond lid van de commissie voor Georganiseerd Overleg.. Sinds het jaar 2000 maakt hij voor de PKN de kerkbalans op. En sinds een aantal jaren is hij bestuurslid van gemengd christelijk koor Sursum Corda uit Ane.


De heer Henk Veneman (Bruchterveld) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Veneman stond aan de wieg van voetbalvereniging Bruchterveld en was jarenlang bestuurslid van deze club. Ook op kerkelijk gebied was hij actief: als jeugdouderling en met het geven van catechisatie. Hij zat in de commissie die vorm gaf aan de fusie tussen de hervormde en gereformeerde gemeente. En was betrokken bij de verbouwing van het dorpshuis in Bruchterveld tot een modern multifunctioneel centrum. Ook was hij bestuursvoorzitter van het dorpshuis. Bij biljartvereniging Heujmansbelt was hij naast lid ook secretaris en penningmeester. Samen met anderen verzorgt hij het tuinonderhoud bij een woning van de Baalderborg Groep en hij treedt regelmatig op als gastheer/presentator bij verschillende festiviteiten.


24-4-2021 18:48

Vanmiddag vond op het Anton Geerdesplein in Slagharen een demonstratie plaats. Met de demonstratie wilden de initiatiefnemers de volgens hen omstreden coronamaatregelen onder de aandacht brengen. De burgemeester van Hardenberg heeft in het kader van de Wet Openbare Manifestaties toestemming gegeven voor de demonstratie. Wel heeft de burgemeester voorwaarden verbonden aan de demonstratie. De...

De demonstratie vond vanmiddag van 16.00 tot 18.00 uur plaats op het Anton Geerdesplein in Slagharen. Er kwamen ongeveer 60 mensen op de demonstratie af.
De initiatiefnemers van de demonstratie hebben zich tijdig gemeld bij de gemeente Hardenberg. Daardoor was er voldoende tijd om de demonstratie op een voor iedereen gezonde en veilige manier te kunnen organiseren. De gemeente heeft er samen met de veiligheidspartners voor gewaakt dat de demonstratie een evenement zou worden.

Burgemeester Maarten Offinga heeft na afstemming met de veiligheidspartners toestemming gegeven voor de demonstratie:: “In Nederland heeft iedereen het recht om te demonstreren. Dat is in de Grondwet geregeld. Die vrijheid van meningsuiting is voor mij een groot goed. Tegelijkertijd ben ik als burgemeester ook verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid van onze inwoners. Daarom heb ik in overleg met de initiatiefnemers en onder andere politie voorwaarden gesteld. Ik constateer dat de initiatiefnemers zich hebben ingespannen om zich aan de afspraken te houden. De demonstratie is rustig verlopen. Mijn complimenten aan de organisatie en de deelnemers voor de ordelijke en vreedzame manier waarop deze demonstratie verlopen is.”


23-4-2021 13:43

Het gemeentehuis en de publieksbalies zijn op maandag 26 en dinsdag 27 april gesloten. Wilt u een geboorte of overlijden doorgeven? Dat kan maandag 26 april van 09.00 tot 10.00 uur.

Voor het doorgeven van een geboorte of overlijden op maandag 26 april tussen 09.00 en 10.00 uur hoeft u geen afspraak te maken. Voor andere vragen of diensten kunt u op deze dag niet terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
De medewerkers van de gemeente zijn op maandag 26 en dinsdag 27 april telefonisch niet bereikbaar. Vanaf woensdag 28 april kunt u weer bellen met de gemeente.
Hebt u een melding over bijvoorbeeld overlast, kapotte lantaarnpalen of losliggende tegels? Dan kunt u de melding ook online doorgeven.


22-4-2021 16:00

De gemeente geeft vier kavels uit voor een twee-onder-een-kapwoning in de tweede fase van
woongebied Marshoogte in de Hardenbergse wijk Marslanden. Inschrijven is mogelijk vanaf 22 april tot woensdag 19 mei 2021. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/marslanden.

Marshoogte ligt tussen het centrumgebied van Marslanden, gebied De Vlinder en de Plaggemarsweg. Hier worden ruim 150 nieuwe woningen gebouwd. Marshoogte bestaat uit een mix van vrije kavels, projectmatig te bouwen woningen en huurwoningen.
De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dit gebeurt in fases. Begin dit jaar gaf de gemeente Hardenberg de eerste kavels uit in fase 1 van Marshoogte. Deze kavels zijn allemaal verkocht of in optie.

Vier kavels voor een twee-onder-een-kapwoning in fase 2


De gemeente geeft dit voorjaar in fase 2 van Marshoogte 4 vrije kavels uit. Op deze kavels kunnen particulieren zelf een twee-onder-een-kapwoning (laten) bouwen. Deze kavels liggen aan de oostkant van Marshoogte en grenzen aan het woongebied De Cirkel.
Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 195 per vierkante meter exclusief 21 % btw. Een optie op een kavel in Marshoogte kost € 400 en is vier maanden geldig.

Inschrijven via het formulier tot 19 mei 2021


Belangstellenden kunnen zich vanaf donderdag 22 april 2021 inschrijven voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning. Het inschrijfformulier is te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden of op te vragen bij het Woonteam via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523. 

Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er meer mensen op zoek naar een medebouwer. 
De inschrijving sluit op woensdag 19 mei 2021. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan kavels, wordt er geloot.

Start bouw woningen in het voorjaar van 2021


Het bestemmingsplan dat de bouw van woningen in Marshoogte mogelijk maakt, is al in de zomer van 2017 vastgesteld en onherroepelijk. Marshoogte is al bouwrijp gemaakt.  De bouw van woningen kan dus direct starten. 
Meer informatie staat vanaf donderdag 22 april op www.hardenberg.nl/marslanden. Hier staan ook de verkoopprocedure en het verkavelingsplan.


22-4-2021 10:02

Biodiversiteit in planten, bloemen, insecten, vogels en andere dieren is belangrijk in onze leefomgeving. Dat is ook zo bij de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Beiden willen meer aan biodiversiteit doen want dat is goed voor het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Zoals bijvoorbeeld voor koolmezen, pimpelmezen, mussen, spreeuwen en vleermuizen, maar ook sluipwespen,...

De gemeente heeft sommige grasvelden in 2020 ingezaaid met speciale kruiden- en bloemrijke mengsels. Deze en ook andere grasvelden maait de gemeente nu niet meer elke week, maar alleen nog gedeeltelijk in de voor- en nazomer. Sommige grasstroken blijven in de winter ongemaaid. In het najaar plant de gemeente op verschillende plekken bloembollen en bloeiende struiken. Ook hangen er meer nestkastjes en vleermuiskasten in eikenbomen.


Een aantrekkelijker leefgebied


Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei dieren. Er komt meer voedsel en er ontstaan plekken om te schuilen. Belangrijk is ook dat we op deze manier de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden. En daarbij wordt het openbaar groen ook nog eens kleurrijker en afwisselender.


Samenwerking gemeente en waterschap


In De Krim werkt de gemeente samen met het waterschap. Vechtstromen vernieuwt de beschoeiing en de oevers langs de Lutterhoofdwijk. De bermen en taluds worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Binnen de bebouwde kom van De Krim maait de gemeente minder vaak langs de Lutterhoofdwijk zodat bloemen, grassen en kruiden meer kans krijgen om te groeien. Wat weer goed is voor vogels en andere dieren.


Zelf niet planten!


De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap gaat over een goede doorstroming van het water in de Lutterhoofdwijk. We vragen de bewoners daarom om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten. Niet in de bermen of op de oevers en ook niet in de plasdrasbermen of de oevers die onder water zijn aangelegd. Dump ook geen overtollige planten uit de vijver in het kanaal. Deze planten kunnen woekeren wat de doorstroming belemmert. Het levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moet halen en het is slecht voor de visstand. Bovendien zou het jammer zijn als ze de bloemen en planten overwoekeren die dit voorjaar ingezaaid worden.


Deze planten worden gezaaid


Bewoners en passanten ziens straks een oever en berm met inheemse kruiden zoals Margriet, de roze bloemen van het Muskuskaasjeskruid en diverse laagblijvende kruiden zoals Rode en Witte klaver en de Gewone brunel. We kijken uit naar een kleurrijke en bloemrijke zomer met veel natuurlijke levendigheid.


16-4-2021 16:19

In de Toren van afgelopen week stond een kort artikel over de visie Vechtrijk Gramsbergen en een informatiebijeenkomst op 19 april.

Op 19 april is geen informatiebijeenkomst gepland. Wel zijn wij met de voorbereidingen bezig voor een online informatiebijeenkomst. Binnenkort volgt hierover meer informatie vanuit gemeente en waterschap.


16-4-2021 14:10

Het college van B&W wil karakteristieke gebouwen of plekken zo goed mogelijk beschermen tegen sloop of verlies van de karakteristieke kenmerken. Het voorstel aan de gemeenteraad is om 255 panden en 9 historische plekken in 15 kernen de hoogste bescherming in de welstandsnota te geven. Deze gebouwen en plekken zijn in kaart gebracht bij een inventarisatie. Een deel van de gebouwen en panden is...

Veel gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Bijvoorbeeld omdat ze beeldbepalende of karakteristieke kenmerken hebben. Of ze zijn belangrijk voor de geschiedenis. Deze karakteristieke panden of plekken zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. Ze horen bij de identiteit van de kernen. Toch zijn dergelijke gebouwen en plekken lang niet altijd een gemeentelijk of Rijksmonument. Daardoor is er voor deze gebouwen/plekken geen speciale bescherming bij ontwikkelingen. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren al karakteristieke panden verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeenteraad heeft daarom het college van B&W gevraagd naar de mogelijkheden om sloop tegen te gaan en historische kenmerken en waarden te beschermen.

255 gebouwen en 9 historische plekken in 15 kernen


Het college van B&W heeft in kaart gebracht welke gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg beeldbepalend zijn of karakteristieke kenmerken hebben. Inwoners, plaatselijk belangen of historische verenigingen konden ook gebouwen of plekken aandragen. Dit heeft geleid tot een lijst van 255 gebouwen en 9 historische plekken. Het gaat bij voorbeeld om woonhuizen, voormalige fabriekspanden, winkelpanden en kerken. Ook staan er wegen met monumentale bomen of langs een kanaal op de lijst. Gebouwen en plekken in het centrum van Gramsbergens staan niet op de lijst omdat Gramsbergen al een beschermd stadsgezicht heeft.

Voorstel aan de gemeenteraad: hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota


Om de panden/plekken op de lijst beter te beschermen tegen sloop of verlies van karakteristieke kenmerken, stelt het college de gemeenteraad voor om alle gebouwen en plekken op de lijst onder het hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota te laten vallen. Dit betekent dat bij verbouw of renovatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de karakteristieke en oorspronkelijke kenmerken die vanaf de straat zichtbaar zijn. Ook moeten plannen of ontwikkelingen altijd vooraf worden voorgelegd aan de Stadsbouwmeester.

De gemeenteraad neemt een besluit


De eigenaren van de gebouwen of woningen zijn door de gemeente geïnformeerd dat hun pand op de lijst staat en over het voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 11 mei een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt de gemeentelijke welstandsnota aangepast.


8-4-2021 18:52

Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een archiefonderzoek naar 15 adressen die genoemd staan in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) is vastgoed dat eigendom was van Joodse mensen op grote schaal geroofd. Terwijl de Joodse burgers zaten ondergedoken of op transport werden gezet naar concentratiekampen, werd het vastgoed zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners doorverkocht.
De transacties staan beschreven in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter. Het Nationaal Archief heeft deze administratie samen met het Kadaster gedigitaliseerd.

15 adressen in de gemeente Hardenberg


In de Vastgoedboeken worden 15 panden en locaties in de gemeente Hardenberg genoemd. Het gaat om 4 adressen in Balkbrug en 11 adressen in Hardenberg. Hier is dus mogelijk sprake geweest van onteigening en doorverkoop.
Het college van B&W hecht veel waarde aan het herdenken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarom besloten burgemeester en wethouders te onderzoeken of de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de gemeente Hardenberg die worden genoemd in de Vastgoedboeken. En wat die mogelijke rol is geweest. 

Er is geen informatie gevonden die wijst op gemeentelijke betrokkenheid


De gemeente heeft het onderzoek in de afgelopen weken zelf uitgevoerd. Hiervoor zijn de gemeentearchieven geraadpleegd. Ook de historische verenigingen zijn gevraagd om relevante informatie aan te leveren. In het onderzoek is geen informatie gevonden die wijst op gemeentelijke betrokkenheid bij de onteigening en verkoop van de 15 panden.
Uit het onderzoek blijkt dat het 'rechtsherstel' bij geroofd vastgoed na de oorlog werd uitgevoerd door de Raad voor het Rechtsherstel. Wel zijn twee panden aan de Voorstraat tijdens en na de oorlog en voordat het rechtsherstel plaatsvond door de gemeente gebruikt/gehuurd.

Informatie over naheffingen of belastingen niet meer beschikbaar


Als Joodse mensen de concentratiekampen al overleefden, kwam het voor dat zij na de oorlog alsnog belasting of heffingen moesten betalen over de geroofde panden. Daarom is in het onderzoek ook gekeken of er sprake is geweest van naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de rechthebbende. Hierover is geen informatie gevonden. Belastingaanslagen worden volgens de archiefrichtlijnen na een bepaalde periode vernietigd. 

Vanwege de resultaten van het onderzoek ziet het college van B&W geen aanleiding voor vervolgonderzoek.


7-4-2021 14:39

In 2021 ontvangen 16 evenementen een evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal verleent de gemeente dit jaar ruim 87.500 euro aan evenementensubsidie aan organisatoren van evenementen. Bij de beoordeling van de evenementen is deze keer ook gekeken of het evenement coronaproof gehouden kan worden.

De gemeente Hardenberg stelt elk jaar geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen. Ook voor 2021 is hiervoor geld beschikbaar. Met de evenementensubsidie daagt de gemeente organisatoren uit om vernieuwende evenementen te organiseren met een uniek karakter.

Wethouder Jan ten Kate: “Vanwege de coronacrisis zagen veel organisatoren hun evenement vorig jaar niet doorgaan. We zijn helaas nog steeds niet uit de crisis. Het is nog onzeker wat het komende evenementenseizoen ons brengt. Daarom kiezen we voor een flexibele aanpak. We hebben organisatoren van evenementen uitgedaagd hun evenementen zoveel mogelijk coronaproof te organiseren. Of om in te zetten op een geheel nieuw en verrassend evenement. Want een bruisende evenementenkalender is goed voor de lokale economie. En het zorgt voor verbinding door de vele vrijwilligers die er druk mee zijn. Ik hoop dan ook dat er in het komende evenementenseizoen meer ruimte is.”


Subsidie voor 16 evenementen


Dit jaar ontvangen 16 evenementen een subsidie. De meeste evenementen zijn gepland in de tweede helft van de zomer. Voor een aantal van de grotere evenementen liggen al coronaproof alternatieven op de plank.
 • Het Strawberry Fields Festival in Dedemsvaart ontvangt € 20.000.
 • Stichting OMA ontvangt subsidie voor het Pleinfestijn Hardenberg (€ 8.000).
 • Stichting Hardenberg Promotie ontvangt subsidie voor het F1 Event 2020 (10.000 euro), Hardenberg City Proms (€8.400)
 • Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg en Stichting Hardenberg Promotie ontvangen subsidie voor de IJsbaan (€ 4.200).
 • Stichting Centrum Management Stad Hardenberg ontvangt subsidie voor de themadagen (€ 8.000) en voor Sand in the City (€1.240).
 • Hardstikke Cultuur ontvangt € 6.000.
 • Rock your Boots ontvangt dit jaar € 7.120.
 • Nieuw dit jaar is de Dierenparade Noordshow € 4.500.

Daarnaast is er een subsidie voor de volgende evenementen:
 • Oldtimer festival Balkbrug (€ 500)
 • Paard Balkbrug 2021 (€ 1.500)
 • Zomermarkten Dedemsvaart (€ 1.453)
 • Dion Triathlon Hardenberg (€ 2.300)
 • Dirty Monkey Run (€ 2.400)
 • Game Event (€ 2.000)(reeds geweest).

De gemeente blijft in overleg met de organisatoren


Ook vorig jaar had de gemeente de evenementensubsidie toegezegd aan 26 evenementen. Vanwege de coronacrisis gingen veel van deze evenementen niet door. Of er werden kleinere coronaproof evenementen gehouden. Omdat veel organisatoren al kosten hadden gemaakt voor de voorbereidingen, heeft de gemeente Hardenberg deze kosten vergoed vanuit de subsidie voor 2020. De voorbereidingskosten voor events die in 2021 door corona niet doorgaan, worden niet vergoed. Om te voorkomen dat organisatoren voorbereidingskosten maken, blijft de gemeente in overleg met de organisatoren. Pas als er zicht is op het doorgaan van het evenement, worden er voorschotten verstrekt.


Subsidieregeling


Bij het toekennen van de evenementensubsidie let de gemeente op de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, het aantal bezoekers en de mate waarin een evenement bijdraagt aan een bruisende evenementenkalender. Ook voor de komende jaren is de evenementensubsidie beschikbaar. Organisatoren van evenementen in 2022 kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag doen. Zij krijgen dan voor 31 maart 2022 uitsluitsel. Bekijk meer informatie hierover en het aanvraagformulier voor de evenementensubsidie.


Subsidie voor Promotiestichtingen


In de gemeente Hardenberg zijn er meerdere promotiestichtingen actief. De gemeente Hardenberg stimuleert dat de promotiestichtingen zich vooral inzetten op alle activiteiten rondom de organisatie van evenementen. De promotiestichtingen in Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart ontvangen in 2021 hetzelfde subsidiebedrag als in 2020 om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.


7-4-2021 10:06

Vol ‘verwachting’ stond de eerste groep zwemmers te popelen om maandagmiddag voor ’t eerst van dit seizoen een frisse duik te nemen in het zwembad.

Maar liefst een maand eerder dan gepland ging het bad open. Dankzij extra financiële steun van de gemeente Hardenberg en een grote groep vrijwilligers konden de eerste zwemmers nu al hun eerste baantjes trekken. “Van onderhoud en groenploeg tot het maken en rondbrengen van de abonnementen. Tot op het laatste moment is hard gewerkt om alles klaar te krijgen. Daar kunnen we in Gramsbergen met recht trots op zijn", benadrukt Paulien Reinders van zwembad Hattemat.


Perfect zwemwater


Ondanks dat het buiten maar 6 graden was en het zelfs even sneeuwde, waagden een groep van bijna 40 mensen deze dag de sprong! “Het water is maar liefst 24 graden, het lijkt wel of je in een warm bad stapt, vertelt een van de eerste zwemmers.” Het zwemwater is ondanks de frisse buitentemperatuur perfect te noemen. De komende weken kan er dagelijks gereserveerd worden om banen te zwemmen. Kijk voor meer informatie op de website van de Hattemat of de Facebookpagina.


7-4-2021 09:59

Leone Wiersma start in april als centrummanager van het centrum van Hardenberg. Zij gaat zich in eerste instantie richten op de stadsmarketing en beleving van het centrum. Verder gaat zij uitvoering geven aan projecten die bijdragen aan de centrumontwikkeling, verbindt zij partijen en is zij aanspreekpunt voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wiersma (34) was in de afgelopen jaren...

“We zitten in een bijzondere en voor veel ondernemers lastige periode, maar ik ga deze nieuwe uitdaging met veel optimisme aan", aldus Leone Wiersma. “Door mijn jarenlange ervaring als projectleider citymarketing ‘Regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen’, mijn lokale kennis en brede netwerk, hoop ik veel te kunnen betekenen voor ‘mijn stad’. De voornaamste taak is om juist nu Winkelstad Hardenberg verder op de kaart te zetten. Dit is nu wellicht wel belangrijk dan ooit. Hardenberg heeft alles in zich om die plek te zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen en waar mensen graag verblijven en terugkomen, als er straks weer meer mogelijk is.”


Centrummanager verbindt


De centrummanager voert operationele regie en verzorgt zowel lokaal als in de regio acquisitie voor de vestiging van bestaande en nieuwe ondernemers in het centrum. De wereldwijde pandemie verandert de maatschappij op allerlei terreinen sneller dan ooit. Dit heeft impact op het functioneren van het centrum. Om relevant te blijven is blijvende inzet noodzakelijk. “Met het benoemen van Leone Wiersma als nieuwe centrummanager willen we de stadmarketing verder professionaliseren en hopen we dat er plannen en acties worden aangejaagd”, zegt voorzitter Hans Trommel van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. “Dat hebben we nodig, want voor ons is het belangrijkste dat de ondernemers van het centrum zo optimaal mogelijk kunnen ondernemen als er weer meer ruimte komt.”


Actualiseren actieplan


De ontwikkeling van stad Hardenberg richt zich op het verbeteren van de openbare ruimte en vastgoed. Maar ook andere aspecten zijn van belang voor een vitaal, krachtig en levendig centrum. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg hebben hiervoor samen met diverse betrokken partijen een aantal jaren geleden het actieplan centrum Hardenberg gemaakt. Deze samenwerking heeft in de afgelopen jaren z’n vruchten afgeworpen. De betrokken partijen willen blijven samenwerken. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw actieplan. Hierin staat wat er moet gebeuren voor een nog sterker en toekomstbestendiger centrum. De centrummanager gaat in de uitvoering van dit actieplan een belangrijke rol spelen.

Leone Wiersma neemt het stokje over van voormalig centrummanager Eduard Plate en marketingcoördinator Erik Meijer die vorig jaar zijn gestopt. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg brengt beide functies nu samen in één functie. Zij mag het goede werk van de beide heren voortzetten. Leone Wiersma is hiervoor benaderd vanuit haar eigen bedrijf RUIM. Naast centrummanager is Leone Wiersma namelijk sinds 1 januari 2021 directeur van RUIM, dé thuishaven voor creatieve ondernemers. Zij stopt als marketingadviseur bij de gemeente Hardenberg om zich volledig te storten op haar eigen bedrijf en deze klus als centrummanager.


1-4-2021 07:41

West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom....

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord.
Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Een stap in een langer proces


Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen.
Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord. 

Een duurzaam Hardenberg


"In de gemeente Hardenberg werken we al jarenlang aan een duurzame toekomst", zegt duurzaamheidswethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg. "En dat blijven we ook doen. Wij hebben onze aanpak voor de komende jaren vastgelegd in het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg."
"Daarin staat dat we in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebuikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. Samen met inwoners, ondernemers en onze partners werken we aan plannen voor het opwekken van elektriciteit vanuit zonne- en windenergie. Het Meerjarenprogramma vormt onze inbreng in de Regionale Energiestrategie. We gaan in Hardenberg dus door op de al ingeslagen weg."

Nog veel te doen


Er is al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is.
Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.


31-3-2021 17:13

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap wil de gemeente Hardenberg, samen met de inwoners, de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren. Nadat een nulmeting is gedaan heeft de gemeente op verschillende manieren gecommuniceerd over het scheiden van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Om te kijken wat deze communicatie heeft...

Om de inhoud van pmd-containers te controleren, stuurt ROVA een ‘voorloper’ mee tijdens de inzamelroute. De ‘voorloper’ bekijkt op verschillende momenten en in verschillende kernen de inhoud van containers. Als tijdens de controle blijkt dat een container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. Er wordt dan een kaart aan de container gehangen. Op deze hangkaart staat waarom de container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de pmd-container haalt, komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?


Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de gemeente Hardenberg een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en niet gerecycled kunnen worden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, op deze manier loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen en worden extra kosten gemaakt voor het verbranden van afval. Met het ‘voorlopen’ tijdens de inzamelronde hoopt de gemeente inwoners hier meer bewust van te maken.

Samen maken we van afval weer grondstof


Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Oud glas wordt bij voorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Je ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

Op weg naar een circulaire economie


In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 – 2024 is ‘circulariteit’ één van de vijf programmalijnen. De aanpak #Terugwinnaars sluit hier perfect bij aan. Door afval zoveel mogelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zorgen we ervoor, samen met inwoners, ondernemers en partners, dat onze economie zo snel mogelijk circulair wordt.


31-3-2021 11:03

De bouw van nieuwe woningen aan de Gentiaanstraat-Noord in Dedemsvaart kan van start gaan. Vandaag oordeelde de Raad van State dat het ingestelde beroep tegen het plan ongegrond is. Daarmee is het bestemmingsplan dat de bouw van (senioren)woningen mogelijk maakt onherroepelijk geworden.

In het gebied komen 26 rijwoningen en maximaal 4 appartementen. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Wethouder Martijn Breukelman: “We staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Snel meer woningen bouwen is belangrijk, want er is veel vraag naar dit type woningen."

Het kernwinkelgebied van Dedemsvaart wordt compacter gemaakt. Gebieden buiten het kernwinkelgebied waar voorheen vooral detailhandel gevestigd was, krijgen een andere functie. Het gebied Gentiaanstraat-Noord tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat is zo’n gebied. Daarom is een plan gemaakt om hier woningen te bouwen en het gebied een nieuwe inrichting te geven. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad van Hardenberg stelde dit bestemmingsplan in juli 2019 vast.

Raad van State: beroep ongegrond


Tegen het bestemmingsplan was beroep aangetekend bij de Raad van State. Vandaag deed de Raad van State de langverwachte uitspraak. Volgens de Raad van State is het beroep ongegrond. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Wethouder Martijn Breukelman is blij met de uitspraak: “Deze uitspraak bevestigt dat we ons huiswerk goed gedaan hebben en dat er een gedegen plan ligt. We staan in de startblokken om aan de slag te gaan. We willen het gebied zo snel mogelijk bouwrijp maken en afspraken maken met Vechtdal Wonen en ontwikkelaars zodat de bouw van de woningen nog dit jaar kan starten. Dat is belangrijk omdat we snel meer nieuwe woningen willen bouwen. En omdat er veel vraag is naar het type woningen dat we aan de Gentiaanstraat-Noord willen bouwen. Deze woningen zijn namelijk bijzonder geschikt voor senioren. Bovendien krijgt het gehele gebied hiermee een impuls. We maken van de Gentiaanstraat-Noord een prettig woongebied, dichtbij het kernwinkelgebied met alle voorzieningen.”

26 rijwoningen en 4 appartementen


In het zuidelijke deel van het gebied Gentiaanstraat-Noord komen 26 rijwoningen. In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt komen maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om de helft van het voormalige supermarktpand af te breken. Het noordelijke deel wordt vooral ingericht als parkeerterrein, met voldoende ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren.


30-3-2021 17:10

Vanwege de coronamaatregelen geven wij dit jaar geen toestemming om een paasvuur te houden. Voor vrijdag 2 april, zaterdag 3 april, zondag 4 april en maandag 5 april 2021 verlenen we ook geen ontheffingen van het stookverbod voor het verbranden van snoeihout.

In de gemeente Hardenberg worden al vanaf 2015 geen paasvuurontheffingen verleend aan particulieren.
De ontheffingen verlenen we normaal gesproken alleen aan maatschappelijke organisaties zoals een plaatselijk belang of een buurtvereniging. De gemeente geeft per kern of buurtschap maximaal 1 keer toestemming voor een paasvuur.

Coronamaatregelen


Dit jaar geven we vanwege de coronamaatregelen geen toestemming voor een paasvuur.  Er komen vaak veel mensen op een paasvuur af. Daarmee krijgt een paasvuur het karakter van een evenement.
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de meeste evenementen verboden. Ook gelden nog steeds de basisregels, waaronder afstand houden en het vermijden van drukke plekken.
Het organiseren van een paasvuur past niet bij de coronamaatregelen. Het risico dat er te veel mensen op een paasvuur afkomen die onderling niet voldoende afstand houden is te groot.  Daarom heeft de burgemeester van de gemeente Hardenberg besloten dat dit jaar geen paasvuurontheffingen worden verleend.


30-3-2021 15:44

Belangstellenden kunnen zich tot 22 april 2021 aanmelden voor een vaste seizoenligplaats voor hun bootje in de vernieuwde haven van Hardenberg.

De haven in Hardenberg krijgt momenteel een nieuwe inrichting. Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Hier komen ongeveer 10 ligplekken voor passanten. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Hier komen ruim 20 seizoenligplaatsen. Het precieze aantal ligplaatsen is afhankelijk van de grootte van de bootjes. In de haven zijn ook plekken voor bootjes voor de verhuur en de rondvaartboot. De vernieuwde haven gaat op 1 juni 2021 open.

Aanmelden voor een seizoenligplaats bij Watersportvereniging Hardenberg
De seizoenligplaatsen kunnen elk jaar tussen 1 april en 1 oktober gebruikt worden. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot 22 april 2021 aanmelden voor een van de beschikbare seizoenligplaatsen bij de Watersportvereniging Hardenberg door te mailen naar info@wsvhardenberg.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, bootlengte en boottype. De seizoenligplaatsen worden door middel van loting toegewezen voor maximaal drie jaar. De loting vindt plaats op 28 april 2021. Wanneer er meer vraag is dan aanbod, komt er een wachtlijst voor vrijkomende plekken. Het tarief voor een vaste seizoenligplaats is 68 euro per strekkende meter bootlengte per jaar. Bij een seizoenligplaats hoort een lidmaatschap van de Watersportvereniging Hardenberg van 10 euro per jaar.

Meer informatie over de haven.


26-3-2021 16:20

In de wijk Marslanden in Hardenberg wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is nodig omdat de twee basisscholen in gebouw De Matrix uit hun jasje zijn gegroeid. Het schoolgebouw komt aan de noordkant van de wijk, op de hoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg. Naast het nieuwe schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de Hardenbergse hockeyclub GZG. De bouw kan op z'n vroegst in 2022...

De wijk Marslanden in Hardenberg krijgt steeds meer inwoners. Doordat de wijk blijft groeien, wonen er ook steeds meer kinderen die naar de basisschool gaan. Veel kinderen die in Marslanden wonen gaan naar OBS De Kern en CBS Marsweijde.
Deze scholen zijn samen met andere functies gevestigd in gebouw De Matrix. Beide scholen zijn in De Matrix uit hun jasje gegroeid. Het tekort aan ruimte wordt nu tijdelijk opgelost met tijdelijke huisvesting naast De Matrix.

Daarnaast gaan veel leerlingen uit leerlingen uit Marslanden naar GBS Doekes in de wijk Heemse.

Nieuw schoolgebouw op hoek Plaggemarsweg en Havermarsweg


Om de groei van het aantal basisschoolleerlingen op te vangen wordt aan de noordkant van Marslanden een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is geregeld in het 'Integraal Huisvestingsplan' voor basisonderwijs. OBS De Kern verhuist naar het nieuwe schoolgebouw. Ook komt hier een vestiging van een gereformeerde basisschool. CBS Marsweijde blijft in De Matrix.
Het nieuwe schoolgebouw komt op de noordhoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg, aansluitend aan het deelgebied Marshoogte. Deze plek is in een locatieonderzoek als beste naar voren gekomen. Ook omdat de afstand tot De Matrix het kortst is. 

Hockeyvelden naast het nieuwe schoolgebouw


Aan de oostkant van het schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de hockeyers van hockeyclub GZG. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan meer velden. Hiervoor is geen ruimte op De Boshoek, waar de hockeyclub nu nog gevestigd is. Daarom verhuist de hockeyclub naar Marslanden.
Doordat de scholen en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen.

De bouw kan op z'n vroegst in 2022 starten


De plannen voor het schoolgebouw en de hockeyvelden worden nu verder uitgewerkt. Om de bouw van het schoolgebouw en de aanleg van de hockeyvelden mogelijk te maken is een nieuw door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan nodig.
De bouw kan starten zodra de ruimtelijke procedures zijn afgerond en de benodigde vergunningen zijn verleend. Dit is op z’n vroegst in 2022.


23-3-2021 11:39

Mary Looman wordt dinsdag 30 maart voorgedragen als nieuwe wethouder namens de PvdA in de gemeente Hardenberg. De 68-jarige Looman wordt opvolgster van Gitta Luiten, die per 31 maart haar ontslag heeft ingediend.

De in Smilde woonachtige mevrouw Looman-Struijs was in het verleden waarnemend burgemeester van de gemeente Skarsterlân, waar ze de fusiegemeente De Friese Meren tot stand bracht. Van 2002 tot 2010 was ze wethouder en eerste locoburgemeester van de gemeente Midden-Drenthe.
Ook was ze lid van Provinciale Staten van Drenthe tussen 1999 en 2002. Daarvoor had ze een eigen bureau dat mensen trainde in conflictbeheersing. Ze is geboren in Vlaardingen.

Looman wordt 30 maart voorgedragen aan de gemeenteraad in Hardenberg. Na instemming van de raad zal ze vanaf 1 april als wethouder aan de slag gaan in de gemeente Hardenberg.