Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

18-9-2020 14:31

Bent u 55+ en hebt u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Kom naar het inloopspreekuur of maak gebruik van het telefonisch spreekuur.

OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, geven uitleg over reizen met trein en bus. Ze vertellen u onder meer hoe u een OV-chipkaart aanvraagt. Of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt.


U krijgt ook meer informatie over de coronamaatregelen in het OV. En hulp bij een passend abonnement als u vaker wilt reizen.
Data
Het inloopspreekuur vindt maandelijks plaats in Buurtkamer Centrum aan de Burgemeester Bramerstaat 92 in Hardenberg. De data zijn:

 • Dinsdag 6 oktober 2020 van 10.00 tot 11.30 uur
 • Dinsdag 3 november 2020 van 10.00 tot 11.30 uur
 • Dinsdag 1 december 2020 van 10.00 tot 11.30 uur

Telefonisch spreekuur
Wilt u liever meer informatie via de telefoon? Dan kunt u bellen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. Deze is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt bellen naar 038 303 70 10.


Kijk voor meer informatie op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.


16-9-2020 09:26

In de gemeente Hardenberg zijn veel speelplaatsen. Maar we weten niet zo goed of alle speeltuinen wel leuk genoeg zijn om in te spelen. En of iedereen wel mee kan spelen.

Daarom zijn we op zoek naar kinderen die speeltuinen willen testen. En die daarna aan ons vertellen of de speeltuin leuk genoeg is, of alle kinderen er kunnen spelen en of je er goed samen kan spelen. De ‘speeltuin-bende’ komt op 7 oktober voor het eerst bij elkaar.

Wie zoeken we?
We zoeken kinderen die het leuk vinden om een speeltuin te testen. Ook zoeken we kinderen met een handicap, die kunnen vertellen of een speeltuin voor iedereen geschikt is. Dat kan gaan om kinderen met autisme, het syndroom van Down, ADHD, kinderen die niet kunnen horen of zien, of in een rolstoel zitten. Hoe meer verschillende kinderen er in het testteam komen, hoe beter we kunnen testen. We vinden namelijk dat iedereen welkom moet zijn in elke speeltuin!

Hoe gaat het testen?
We willen graag elk jaar vier  speelplaatsen laten testen door  de ‘speeltuinbende’. Dat kan je gewoon zelf doen, samen met je vader en/of moeder, of met een vriendje. Wel vinden we het leuk als één keer per jaar het hele team samen een speeltuin gaat testen.

Meld je aan!
Wil jij graag helpen met het testen? Meld je dan aan!  Stuur vóór 28 september een  mail naar arjan.breukelman@hardenberg.nl.


14-9-2020 15:05

Op vrijdag 25 september wordt Maarten Offinga beëdigd als burgemeester van Hardenberg. Dat gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering door de Commissaris van de Koning. Wilt u onze nieuwe burgemeester welkom heten? Stuur dan een video met uw welkomstboodschap in.

Een selectie van de ingestuurde videoboodschappen wordt tijdens de buitengewone raadsvergadering getoond. Uiteraard worden alle video’s aan Maarten Offinga aangeboden.

Stuur een videoboodschap waarin u zichzelf kort voorstelt, waarin u Maarten Offinga welkom heet én waarin u vertelt wat u Maarten Offinga wilt meegeven voor zijn burgemeesterschap in de gemeente Hardenberg.

 • Neem de video op met uw smartphone. Zorg dat u liggend filmt.
 • De video mag niet langer zijn dan 20 seconden.
 • Stuur de video voor 16 september via WeTransfer.com naar installatieburgemeester@hardenberg.nl.


11-9-2020 12:14

Belangstellenden voor een kavel in het nieuwste deel van woonwijk Garstlanden in Gramsbergen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor één van de beschikbare kavels. De gemeente geeft in Garstlanden IV 21 kavels uit voor een vrijstaande woning en 20 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning.

Wethouder Martijn Breukelman (wonen): "Er is veel vraag naar woningen en kavels in Gramsbergen. Daar willen we aan tegemoet komen met de uitbreiding van de woonwijk Garstlanden in Gramsbergen."
Garstlanden IV ligt ten noorden van de bestaande woonwijk en ten zuiden van de Oostermaatsteeg. Breukelman: "In Garstlanden IV is de komende jaren ruimte voor circa 150 nieuwe koop- en huurwoningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. We bouwen naar behoefte en voor allerlei doelgroepen: starters, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen. De woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd. Dit gebeurt in fases. In de eerste fase wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied. Vorige week is het bestemmingsplan voor Garstlanden IV onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de bouw van woningen in Garstlanden IV definitief door kan gaan."
Vrije kavels in de eerste fase van Garstlanden IV
De gemeente geeft een groot deel van de kavels in Garstlanden IV zelf uit. Particulieren kunnen een kavel kopen van de gemeente en hier zelf een woning op (laten) bouwen.
In de eerste fase geeft de gemeente 21 kavels uit voor een vrijstaande woning en 20 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning:
 • Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 195 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 185 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Inschrijven via het formulier tot en met vrijdag 23 oktober
Inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning is vanaf nu mogelijk. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/garstlanden of is op te vragen bij het Woonteam via woonteam@hardenberg.nl of 14 0523.
De inschrijving sluit op vrijdag 23 oktober 2020. De loting en toewijzing van de kavels is gepland op 11 november. Tijdens de verlotingsavond kunnen inschrijvers op basis van loting en onder toeziend oog van een notaris een kavel kiezen en een optie nemen. Een optie op een kavel in Garstlanden IV kost € 400 en is vier maanden geldig.

Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning moeten samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) inschrijven. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam. Meer informatie staat in de verkoopprocedure die op de website staat.


De bouw van de eerste woningen kan begin 2021 starten
De gemeente gaat nu van start met het bouwrijp maken van het eerste deel van Garstlanden IV. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels begin 2021 bouwrijp. De bouw van woningen op deze kavels kan dan starten.


Zoektocht naar locaties voor appartementen
Op de overige kavels in Garstlanden IV worden door ontwikkelaars of door Vechtdal Wonen woningen gebouwd voor de verkoop of verhuur.  In Gramsbergen is ook vraag naar appartementen. Daarom waren in Garstlanden IV in eerste instantie op twee plekken appartementengebouwen gepland.

Martijn Breukelman: "Naar aanleiding van reacties van omwonenden op het plan en om de vaart erin te houden bij het uitgeven van vrije kavels, hebben we deze locaties uit het bestemmingsplan gehaald. Maar we willen wel voldoen aan de vraag naar appartementen. Daarom onderzoeken we of er eventueel andere geschikte locaties zijn voor appartementen in Gramsbergen."
Meer informatie staat op op www.hardenberg.nl/garstlanden. Hier staat ook het verkavelingsplan.


11-9-2020 11:45

De gemeente Hardenberg is weer op zoek naar kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Deze jonge helden komen in aanmerking voor het Jeugdlintje van de gemeente Hardenberg.

Via de website www.hardenberg.nl/jeugdlintje kunnen alle inwoners hun jonge held voordragen. Op vrijdag 27 november 2020 worden de onderscheidingen uitgereikt. 

Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om jongeren die zich maatschappelijk inzetten in het zonnetje te zetten. Per jaar worden er maximaal 5 jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'. Een onafhankelijke jury zal alle nominaties beoordelen. 


Positieve kijk op jongeren
Burgemeester Jan Willem Wiggers: "Het Jeugdlintje is een prachtig initiatief waarbij we zichtbaar maken dat jongeren zeker aandacht voor hun omgeving hebben, en echt niet alleen maar met zichzelf bezig zijn. We willen met de jeugdlintjes dan ook een positief verhaal over de jongeren vertellen."
"Daarnaast was de afgelopen periode zeker voor jongeren een rare, en soms zelfs moeilijke periode. Daarom heeft de jury dit jaar extra aandacht voor jongeren die zich tijdens de corona-crisis hebben ingezet voor anderen. Ik roep alle inwoners van de gemeente Hardenberg dan ook op om zo veel mogelijk jonge helden aan te melden."


Aanmelden via website
Tot 4 november 2020 kunnen alle inwoners hun jonge held voordragen voor een jeugdlintje. In aanmerking komen jongeren tot 18 jaar die in de gemeente Hardenberg wonen, en die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of jongeren die een bijzondere prestatie, initiatief of daad hebben verricht.

Aanmelden kan via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/jeugdlintje.


9-9-2020 16:40

Hebt u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst voor maandag 5 oktober in te vullen.

Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.
Invullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.


9-9-2020 16:22

De gemeente Hardenberg gaat de brug aan de Toeslagweg in Loozen niet vervangen, maar renoveren. Dit gebeurt volgens de unieke SUREbridge-methode waarbij de brug wordt voorzien van een composietlaag. De gemeente Hardenberg maakt daarmee als eerste gemeente in Nederland gebruik van dit innovatieve product.

De brug over de Radewijkerbeek aan de Toeslagweg is verouderd. En dat betekent dat deze brug in aanmerking komt voor vervanging.
De gemeente Hardenberg heeft echter de handen ineengeslagen met Van Heteren, Strukton Civiel Noord & Oost en FiberCore Europe voor de realisatie van het SUREbridge-concept in de gemeente. Het ontwerp en de engineering hiervan is in handen van Nepocon ingenieurs&adviseurs. Dit concept houdt in dat de brug niet vervangen hoeft te worden maar versterkt wordt met composiet.
Minimale overlast, maximaal resultaat
Bruggen worden steeds vaker van composiet gemaakt. Het renoveren van bestaande bruggen met composiet is echter nieuw. Verouderde bruggen zijn kostbaar in onderhoud, moeten soms gesloopt en opnieuw gebouwd worden en dit is niet duurzaam en levert een hoop overlast op voor de omgeving.
Met SUREbrigde wordt de bestaande constructie behouden en versterkt en de levensduur verlengd. Omdat de uiteindelijke bouwtijd kort is geldt: minimale overlast, maximaal resultaat.

Composiet
Het woord composiet klinkt wellicht niet direct bekend. Toch wordt het al veelvuldig en decennialang gebruikt; in vliegtuigen, wieken van windmolens en in Formule 1-auto's. In de bruggenbouw is het materiaal relatief nieuw; composiet ofwel vezelversterkt kunststof, bestaat uit glas- en/of koolstofvezels gecombineerd met een hars.
Duurzaam
Bruggen waarbij gebruik gemaakt wordt van composiet staan in de belangstelling. Ze zijn snel te bevestigen, hebben een lange levensduur en zijn opnieuw te gebruiken op andere locaties. Daarnaast is de milieubelasting van een composietbrug laag. Dit maakt het een duurzaam product.

Wethouder Jan ten Kate: "Ik ben erg blij dat wij als eerste gemeente in Nederland deelnemen aan dit pilotproject. We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en vinden het belangrijk om te kijken naar oplossingen waarbij de overlast voor de omgeving beperkt blijft, maar wij wel het maximale resultaat behalen. Het is een innovatieve oplossing en daar doen wij graag aan mee. Ik kijk uit naar de renovatie van de brug."


8-9-2020 16:09

Vanaf deze week worden werkzaamheden verricht aan de gevel van het gemeentehuis in Hardenberg. Het gemeentehuis blijft voor voetgangers via een gewijzigde route bereikbaar.

Er wordt gewerkt aan de oostgevel bij de hoofdingang van het gemeentehuis en aan de westgevel aan de zijde van de Bruchterweg/rotonde.

Omdat het werkterrein is afgezet, geldt voor voetgangers een gewijzigde route richting de hoofdingang en de achteringang van het gemeentehuis. Deze route is met borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn rond 23 september afgerond.


7-9-2020 16:29

De gemeente heeft aan GroenLeven B.V. een vergunning verleend voor een zonnepark op de zandwinplas in Balderhaar. Bij het verlenen van de vergunning is de afspraak gemaakt dat omwonenden van het zonnepark met korting zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen.

Met ruim 40.000 zonnepanelen wordt met dit zonnepark stroom opgewekt voor zo’n 5.000 huishoudens. Door de zandwinplas te combineren met zonnepanelen is het inzetten van andere bruikbare grond voor duurzame energie niet nodig. Het drijvende systeem is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Dit draagt bij aan de instandhouding van de ecologie. Ook wordt er voorzien in de bevordering van het onderwaterleven, zoals het bieden van een plaats waar visjes bescherming in kunnen vinden en zich in kunnen vermenigvuldigen.

In het ontwerp van het zonnepark is veel rekening gehouden met landschappelijke inpassing. De zandwinplas is omringd door bos. Door het bijplanten van diverse fruitbomen wordt het zicht op de zonnepanelen beperkt.

Omwonenden van het drijvende zonnepark wonen kunnen meeprofiteren. Zij kunnen met korting zonnepanelen en een omvormer aanschaffen voor de eigen woning. GroenLeven betaalt bij installatie van een zonnesysteem een bedrag 25 euro per paneel en 200 euro voor een omvormer. Voorwaarde is wel dat de eigenaar de installatie aangemeld heeft bij de gemeente Hardenberg.

Inwoners van Kloosterhaar, Bruchterveld en Ebbenbroek en het gedeelte van Bergentheim dat binnen een afstand van 3,5 km van het zonnepark op de zandwinplas in Balderhaar ligt kunnen gebruik maken van dit aanbod. Zij hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.
Er zijn in totaal 1.000 panelen en 100 omvormers beschikbaar. De korting wordt na installatie uitbetaald door GroenLeven B.V.

De gemeente Hardenberg maakt werk van ambities op het gebied van duurzame energie. De doelstelling van de gemeente Hardenberg op het gebied van duurzame energieopwekking is dat minimaal 30% van het energieverbruik in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Het gewenste eindbeeld is natuurlijk een energieneutrale gemeente. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa.

Meer informatie staat op www.hardenberg.nl/balderhaar.


2-9-2020 15:20

Vanaf vrijdag 4 september exposeren Constance en Ad Boudewijns in het gemeentehuis van Hardenberg. De schilderijen van Constance en de foto’s van Ad zijn te zien tot 7 januari 2021 in het bedrijfsrestaurant.

U kunt de expositie bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Wilt u de expositie bekijken? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar expositie@hardenberg.nl.

Constance en Ad Boudewijns wonen in Collendoorn. Constance schilderde met zowel olieverf, stofkrijt en acryl. Stillevens, vogels, wolken, landschappen, maar ook ‘trompe l’oeil’. Constance Boudewijns werkte op klassieke wijze met olieverf bij verschillende leermeesters en ontwikkelde zo een brede basis voor het schilderen met pigmenten en de fijnschilderkunst.

Ad Boudewijns kwam al op jonge leeftijd in aanraking met fotografie. Snel was duidelijk dat zijn favoriete thema ‘de natuur in al haar facetten’ was. De zee, duinen en bossen rond Den Helder, de plaats waar hij opgroeide, werden door hem veelvuldig vastgelegd op de gevoelige plaat. Ad fotografeerde ook veel in het buitenland. Ad woont sinds 2005 in Collendoorn en maakt steeds meer foto’s in en rond zijn eigen tuin. Deze foto’s van bloemen, planten, vogels en insecten zijn het hoofdthema van de expositie in het gemeentehuis.


2-9-2020 15:18

Uitgever Akse Media start volgende week met het actualiseren van de gemeentegids.

Organisaties worden telefonisch of per mail benaderd om te controleren of hun gegevens nog kloppen.


2-9-2020 15:15

Het Sport- en beweegakkoord van de gemeente Hardenberg is klaar. In vier bijeenkomsten in verschillende kernen wordt verteld welke kansen en mogelijkheden dit oplevert voor organisaties en verenigingen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich wel aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar: info@sportenbeweegakkoordhardenberg.nl. Vermeld daarbij de locatie en uw naamnen telefoonnummer.


 • Dinsdag 8 september, van 19.00 - 21.30 uur in Sporthal Noorderslag, Slagharen
 • Donderdag 10 september van 19.00 - 21.30 uur in het Zeven Linden College, Dedemsvaart
 • Maandag 14 september van 19.00 - 21.30 uur in De Veenlust, Bergentheim
 • Woensdag 16 september van 19.00 - 21.30 uur in Zalencentrum Mulder, Hardenberg


2-9-2020 15:13

De gemeente Hardenberg werkt samen met verschillende organisaties aan een aanpak voor jongeren die voor overlast zorgen. We willen er namelijk graag vroeg bij zijn om te voorkomen dat gedrag uit de hand loopt.

Hiermee zorgen we ervoor dat problemen voor zowel de jongere als de omgeving niet erger worden. Daarom is er vanaf nu een online meldpunt jeugdoverlast. Ervaart u overlast van (groepen) jongeren in uw buurt? Dan kunt u hiervan een melding maken via de website van de gemeente. Ga naar de homepage en klik op het groene blok ‘melding maken’. U kunt deze melding anoniem doen.

Met de meldingen die binnenkomen krijgt de gemeente beter inzicht in wat er speelt op straat, en waar problemen ontstaan. Zodat ze samen met politie en jongerenwerk tijdig actie kan ondernemen.

Dit meldpunt is geen vervanging van meldingen bij de politie. Zijn er dringende situaties dan kunt u hiervoor de politie bellen via 0900-8844 of in levensbedreigende gevallen via 112.


2-9-2020 15:10

De wijk Baalder in Hardenberg bloeit. Dat komt door een proef met het cirkelsgewijs inzaaien van verschillende bloemen- en kruidenmengsels. Deze plek maakt deel uit van een pilot met op meerdere plaatsen dergelijke inzaaiingen, ter bevordering van de biodiversiteit en de bestrijding van de eikenprocessierups.

De gemeente Hardenberg hecht waarde aan biodiversiteit en zet zich actief in om het evenwicht in de natuur te herstellen. Dit doet de gemeente door balans te brengen tussen bodem, water, planten en dieren, en daarmee wordt de biodiversiteit vergroot. De wijk Baalder, onderdeel van een pilotproject, had op 26 augustus de primeur. Naast de groeiende en bloeiende veldjes is hier inmiddels ook een informatiebord neergezet en staat er een kleurrijke picknicktafel. Het maakt het een aantrekkelijk geheel om even bij stil te staan.

Wethouder Gitta Luiten legde aan geïnteresseerden uit wat het doel is van het project, en wat er op andere plaatsen in de gemeente wordt gedaan aan biodiversiteit. Zo zijn er op verschillende plaatsen in de gemeente plukveldjes, werden vorig jaar nestkastjes uitgedeeld en staat er in de wijk Marslanden een Tiny Forest. Een klein bos met verschillende bomen die vogels en insecten aantrekken. Zo’n Tiny Forest kan meer water verwerken, verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt hittestress. En het onderwerp is hiermee nog niet klaar. In de komende jaren wil de gemeente nog meer inzetten op biodiversiteit.


31-8-2020 13:23

Jan Willem Wiggers neemt op dinsdag 22 september tijdens de raadsvergadering afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente Hardenberg.

Jan Willem Wiggers kreeg op 24 september 2019 het ambtsketen omgehangen. Hij heeft de burgemeestersfunctie bijna een jaar met veel enthousiasme waargenomen. In dat jaar heeft hij veel plezierige contacten gehad met inwoners, ondernemers en organisaties.

Wensen en boodschappen worden gebundeld in een boekwerkje
Vanwege de coronamaatregelen komt er helaas geen afscheidsreceptie. Wilt u een wens of boodschap meegeven aan Jan Willem Wiggers? Mail dit dan vóór 14 september 2020 naar afscheidburgemeester@hardenberg.nl. Alle reacties worden gebundeld en in de vorm van een boekwerkje aan Jan Willem Wiggers aangeboden tijdens de raadvergadering.
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!


28-8-2020 17:23

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. In de afgelopen maand is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Hoewel de cijfers in onze regio minder snel stijgen dan in andere regio’s, zien we wel degelijk een toename. Kortom: als we niet opletten, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af.

De meeste besmettingen vinden plaats bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Daarom passen feestjes, borrels of andere bijeenkomsten bij mensen thuis niet meer en geldt er een dringend advies voor een maximum aantal gasten dat je thuis kunt ontvangen. 


Maximaal zes gasten thuis
Om het aantal besmettingen terug te dringen, wordt zéér dringend geadviseerd om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt te beperken tot maximaal zes. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven niet meegerekend te worden.
Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland, wijst er op dat het vooral een verantwoordelijkheid is van de mensen zelf. "Ik wil de dringende oproep van de premier vooral ondersteunen, want het is echt nodig. Stel feestjes die op de agenda staan zoveel mogelijk uit. Vaak blijkt dat gasten zich in het begin van het feest prima aan de regels houden, maar uiteindelijk vervaagt die grens omdat ze toch bij elkaar willen zijn."
Altijd een vaste zitplaats
Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecagelegenheid, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus geen polonaise, blijf zitten en feliciteer op anderhalve meter afstand.
Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar nog scherper op te letten. Er zal extra aandacht zijn vanuit handhaving voor deze bijeenkomsten.


Meer weten?
Wil je meer weten over de maatregelen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid?


28-8-2020 07:52

De ervaringen met het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg zijn geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar. De openbare orde en veiligheid vragen wel aandacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het op een zorgvuldige manier voorbereiden van een...

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente inmiddels gevraagd deze periode eenmalig met maximaal vijf jaar te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgevoerd.
Als onderdeel van de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met direct omwonenden, plaatselijk belangen in de buurt van het AZC, politie, (vrijwilligers)organisaties, onderwijsinstanties en het COA. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken digitaal plaats. Overkoepelende organisaties van (horeca)ondernemers in Hardenberg hebben schriftelijk hun standpunt gegeven.
Aandachtspunten bij verlengen opvang asielzoekers
De partijen die in de evaluatie zijn betrokken hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Wel geven zij een aantal aandachtspunten mee. Zoals het terugdringen van overlast die omwonenden en ondernemers ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om geluidsoverlast en intimiderend gedrag van kleine groepjes kansarme asielzoekers rondom het AZC, winkeldiefstallen of ongeregeldheden in de horeca waarbij asielzoekers betrokken zijn.
Ook de verkeerssituatie rond het AZC wordt als verbeterpunt genoemd. De politie ervaart de situatie als beheersbaar en geeft een aantal aandachtspunten mee. Schoolbesturen willen het onderwijs graag voortzetten. De partijen zijn tevreden over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Uitkomsten enquête onder huishoudens van wijken en buurten rond het AZC
Huishoudens van wijken en buurten rond het AZC konden meedoen aan een enquête. De vragenlijst is door 20% van de benaderde huishoudens ingevuld. Van de huishoudens die de enquête hebben ingevuld, staat de helft (onder voorwaarden) positief tegenover het verlengen van het opvangen van asielzoekers in Hardenberg. Een bijna net zo grote groep is negatief over het voortzetten van het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg. 
Iets meer dan de helft van de ondervraagde huishoudens ervaart wel eens overlast door bewoners van het AZC, meestal in het centrum van Hardenberg, in het winkelcentrum of elders in de buurt of wijk. 

Voorwaarden die de deelnemers aan de enquête stellen bij een eventuele verlenging van de opvang richten zich onder andere over het waarborgen van veiligheid van omwonenden, het optreden tegen overlast en het uitsluitend opvangen van vluchtelingen uit onveilige landen.


De openbare orde en veiligheid vragen aandacht
De evaluatie laat zien dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor nog eens vijf jaar. De openbare orde en de veiligheid vragen nog wel aandacht.


Het college van B&W bereidt een voorstel aan de gemeenteraad voor
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie gaat de gemeente met het COA in gesprek over het verzoek tot verlenging van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Het college van B&W bereidt vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad voor, zodat de gemeenteraad in het najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. De uitkomsten van de evaluatie worden daarin meegenomen.

Daarnaast kijkt het college ook naar de maatschappelijke opgave, de ruimtelijke ordening, mogelijkheden voor zorg en sociale begeleiding, bedrijvigheid/werkgelegenheid en de financiële gevolgen. De gemeenteraad neemt dan in het najaar een besluit. De periode daarna kan gebruikt worden voor de uitvoering. 


26-8-2020 17:19

De gemeente Hardenberg is samen met verschillende partners gestart met een integratieproject voor vrouwelijke statushouders. Het project begeleidt de komende tijd negentien vrouwelijke statushouders.

Het doel van het project is om de vrouwen te helpen om zichzelf te redden, mee te doen in de samenleving en uiteindelijk aan een baan te komen. De deelneemsters hebben kennisgemaakt en meegedaan met verschillende workshops. De gemeente werkt aan dit project samen met de GGD, de Stuw, InBeeld, Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, het buddyproject, sportservice-groep Hardenberg, Cultuurkoepel Vechtdal, Alfa-college, het Taalpunt en Samen Doen.


21-8-2020 13:49

Het convenant bollenteelt heeft in de afgelopen jaren z'n waarde bewezen. In het convenant maken de bollensector, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die zij daarbij vrijwillig in acht nemen. Het convenant werd in 2014 voor het eerst gesloten. In 2017 is het convenant al eens met een...

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden op verschillende plekken bloembollen geteeld. In 2014 sloten de brancheorganisatie van de bollentelers (KAVB), LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg voor het eerst het 'convenant bollenteelt Harenberg'. Het convenant is mede ondertekend door de meeste telers in de gemeente.
Afspraken
In het convenant is onder andere afgesproken dat de telers hun planten bij bepaalde weersomstandigheden niet bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Rond gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en het Nationaal Natuurnetwerk nemen de bollentelers teeltvrije zones in acht. En ook informeren de bollentelers de omwonenden wanneer zij op een perceel bollen gaan telen.
Bij het verlengen van het convenant in 2017 is toegevoegd dat telers de best beschikbare technieken gebruiken om hun teelt zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.
Evaluatie
Het convenant wordt volgens afspraak jaarlijks gezamenlijk geëvalueerd. Tijdens de laatstgehouden evaluatie is uitgesproken dat alle partijen het erover eens zijn dat het convenant in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt.
Het heeft bij de betrokken telers daadwerkelijk geleid tot een gedragsverandering en meer bewustwording van hun omgeving. Ook weet diezelfde omgeving beter de weg te vinden bij vragen en/of opmerkingen, de klachten zijn afgenomen. Daarom hebben de partijen afgesproken om het convenant opnieuw met een periode van drie jaar te verlengen.

Meer samenwerking
In het nieuwe convenant blijft veel bij het oude. De partijen gaan samen verder op de ingeslagen weg. Voor de telers en de omwonenden verandert er in dat opzicht niets.

Nieuw is dat het convenant is aangevuld met een intentieverklaring. Hiermee geven de partijen aan dat zij bereid zijn tot nog meer samenwerking. Deze samenwerking krijgt vorm buiten het convenant om. De partijen willen bijvoorbeeld samen bekijken hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Daardoor krijgen ziekten en plagen minder kans en wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd.

Ondertekening nieuw convenant
Het aangepaste convenant is ondertekend op 21 augustus 2020. Het convenant geldt voor de komende drie jaar en wordt ieder jaar geëvalueerd.


18-8-2020 08:55

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te blijven. Daarom bestaat de app CoronaMelder. Die wordt vanaf nu al getest in Overijssel en Drenthe. U kunt de app downloaden in de Appstore of Playstore.

Nog voordat u zich ziek voelt, kunt u corona doorgeven aan een ander. Hoe sneller bekend is of iemand corona heeft, hoe beter besmettingen voorkomen kunnen worden. CoronaMelder helpt hierbij. De app stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Dit kan een bekende zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand bij wie u in de buurt zat in het openbaar vervoer die ook de app op zijn of haar telefoon had staan.

Als u via de app een waarschuwing krijgt, kunt u contact opnemen met de GGD om u te laten testen en blijft u thuis. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld uw (groot)ouders besmet. Of dat u het virus verspreidt op een drukke plek, zoals de markt of een sportevenement.

De app ziet via Bluetooth of u dicht bij iemand bent geweest die ook de app heeft. De app wisselt willekeurige codes uit met andere telefoons. In deze codes staan geen persoonsgegevens of locatiegegevens van u. De app weet dus niet wie u bent of waar u bent. Ook als u het coronavirus krijgt en u dit via de app meldt, is dit niet aan uw naam of contactgegevens te koppelen. Bovendien gebruikt u de app geheel vrijwillig.

Het blijft belangrijk dat u zich blijft houden aan de basisregels en bij klachten thuis blijft en u  zich zo snel mogelijk laat testen. Alleen als nieuwe besmettingen snel worden ontdekt, kunnen we elkaar beschermen.

Lees meer over CoronaMelder op www.coronamelder.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app.


12-8-2020 11:16

In verband met de nog steeds geldende Coronamaatregelen gaat het EUREGIO-spreekuur op 19 augustus in Hardenberg niet door.

Op korte termijn neemt het GrensInfoPunt van EUREGIO een besluit over de ingeplande spreekuren vanaf 1 september.


12-8-2020 11:03

Op zaterdag 22 augustus vindt er een fietsverkoop plaats bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).

’s Middags van 13.00 tot 14.00 uur is de verkoop alleen voor mensen die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij na controle hun eigen fiets meenemen of één fiets kopen.

Tussen 14.00 en 16.00 uur is er voor alle mensen de mogelijkheid om van de fietsen die ’s ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen. Het gaat om fietsen die langer dan 3 maanden bij de gemeentewerf zijn opgeslagen, de rechtmatige eigenaar van deze fietsen is niet gevonden. De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant betaald worden (er is geen pin aanwezig).

Meer informatie over de fietsverkoop is te verkrijgen bij BOA Handhaving Hardenberg, via telefoonnummer 088 - 965 4308 (’s ochtends tussen 8.30 en 12.00 uur) of per e-mail: boa@hardenberg.nl.

Komt u naar de fietsverkoop? Houd u dan aan de coronamaatregelen.


10-8-2020 13:54

De Landkreis Grafschaft Bentheim is bezig met de aanpassing van zijn omgevingsvisie, de 'Regionale Raumordnungsprogramm' (RROP). In dit ruimtelijk plan zijn ook de verwachte grensoverschrijdende effecten opgenomen voor onze gemeente. U heeft voor 5 oktober de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het RROP.

Het RROP van Grafschaft Bentheim is een overkoepelend ruimtelijk plan, dat de ruimtelijke ordening voor de hele Grafschaft Bentheim op verschillende thema's vastlegt. Het is ongeveer hetzelfde als een provinciale omgevingsvisie.


Omdat de gemeente Hardenberg grenst aan de regio Bentheim, hebben we een brief gekregen waarin staat wat de verwachte gevolgen van het nieuwe RROP zijn voor de gebieden rondom de regio Bentheim. We mogen ook opmerkingen over de omgevingsvisie insturen.


Zienswijze indienen
De brief van de Landkreis Grafschaft Bentheim kunt u onderaan dit bericht downloaden. Het ontwerp RROP is integraal te raadplegen op www.grafschaft-bentheim.de/0001889.

Wilt u een zienswijze indienen over het RROP? Dit kan vóór 5 oktober 2020 bij de Landkreis op bernd.oncken@grafschaft.de.
 • Download de brief van de Landkreis Grafschaft Bentheim (PDF, 9,22 MB)


10-8-2020 10:28

De provincie Overijssel voet van augustus tot oktober 2020 werkzaamheden uit aan de Loozenophaalbrug in Loozen. Hierdoor wordt (scheepvaart)verkeer in deze periode omgeleid.

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie en het vervangen van kabels en leidingen. Ook wordt het brugdek voorzien van een nieuwe laag verf. De werkzaamheden worden zowel op de brug als vanaf het water uitgevoerd.


Omleidingsroute wegverkeer
In de periode van zaterdag 12 september 2020 tot en met zaterdag 26 september 2020 kan het wegverkeer geen gebruik maken van de Loozenophaalbrug. De omleidingsroutes zijn als volgt:
 • Verkeer van en naar Hardenberg wordt omgeleid via de Burgerkamp, Loozenweg, Westeindigerdijk en Gramsbergerweg/Hardenbergerweg.
 • Verkeer van en naar het centrum van Gramsbergen wordt omgeleid via de Burgerkamp, Kerkenkastweg, Kanaaldijk en Coevorderweg.

Stremmen scheepvaartverkeer
Op donderdag 27 augustus 2020 wordt het scheepvaartverkeer gestremd om een zinker onder het kanaal aan te leggen en om een nieuwe fundering te maken voor de werkplek van de brugbedienaar. Gedurende de overige werkzaamheden kan het scheepvaartverkeer gebruik blijven maken van de Loozenophaalbrug.


Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer SPIE. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Tijdens de stremming van het wegverkeer (van zaterdag 12 september tot en met zaterdag 26 september) wordt ook op zaterdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur gewerkt.


6-8-2020 13:32

Het is warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het hete weer zelfs risico’s met zich mee.

Daarom activeert het RIVM vanaf 6 augustus 2020 het Nationaal Hitteplan. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Volgens het KNMI kan het warme weer nog tot na het weekend aanhouden.

Maatregelen tegen klachten door heet weer:


 • Drink voldoende;
 • Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;
 • Zoek de schaduw op;
 • Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
 • Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond;
 • Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning (link);
 • Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Aanhoudende hitte
Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Smog door ozon
Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.


24-7-2020 17:42

Het was de laatste maandagen druk op de weekmarkt in het centrum van Hardenberg. De markt gaat gewoon door, maar wordt wel iets anders ingericht om aan de coronamaatregelen te voldoen.

Vanaf maandag 27 juli worden de kramen op de weekmarkt zo neergezet, dat er bredere paden komen. Zo kunnen bezoekers zich gemakkelijker houden aan de coronamaatregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Ook is er op deze manier een betere doorstroming mogelijk. Het aantal kramen op de markt verandert niet door deze nieuwe indeling.


23-7-2020 15:00

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land neemt toe. Minister Ferd Grapperhaus meldde in een statement op 22 juli dan ook dat deze toename een waarschuwing is en dat het van belang is dat we de maatregelen blijven opvolgen. In Veiligheidsregio IJsselland zien we echter dat de grenzen vervagen en dat de noodzaak van het opvolgen van de maatregelen...

De fase van de coronacrisis waarin we ons nu bevinden is er eentje waarbij meer ruimte is en uitgegaan wordt van eigen verantwoordelijkheid. Een nieuwe opleving in het aantal besmettingen laat echter zien dat er een scherpte in de handhaving van de regels nodig is, in het bijzonder rondom de horeca.
Waarnemend voorzitter Rob Bats: "Als overheid hebben we tijdens de coronacrisis ruimte geboden voor onze inwoners en ondernemers, maar deze ruimte is niet vrijblijvend. De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden. Daarom zullen politie en gemeenten in het komende weekend de teugels strakker aantrekken en handhaven bij overtredingen."
Noodzaak van handhaving
Grapperhaus roept in zijn statement op alert te zijn, de anderhalve meter regel in acht te nemen en drukte te vermijden. Dit wordt onderschreven door de politie en de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland. In diverse plaatsen in de regio is het, met name in de horeca (zowel buiten op terrassen als binnen in bijvoorbeeld café’s), te druk.
Aanspreken, waarschuwen en wijzen op het belang van de maatregelen werkt in veel gevallen niet. Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe.
Komend weekend
In het komende weekend zal in de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland strenger opgetreden worden tegen overtredingen in de horeca. Dit doen de gemeenten in samenwerking met de politie. Ook zullen BOA’s ingezet worden voor extra controles. 

Rob Bats: "Het is vervelend dat deze maatregelen getroffen moeten worden, maar desondanks is het van belang dat we dit doen. Een nieuwe besmettingsgolf betekent dat meer mensen getroffen worden door dit virus. Door de maatregelen in acht te nemen beschermen we niet alleen onszelf maar ook onze dierbaren en de kwetsbaren in onze samenleving. Daarnaast zal een nieuwe besmettingsgolf opnieuw een enorme druk leggen op het zorgpersoneel. We zijn weliswaar klaar met het coronavirus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Laat dit een wake-up call zijn. We kunnen deze crisis alleen onder controle houden als we deze verantwoordelijkheid steeds met elkaar blijven nemen."


17-7-2020 17:48

Vanaf 1 juli 2020 is het onder voorwaarden weer mogelijk een evenement te organiseren. U vraagt hiervoor een evenementenvergunning aan of u doet een melding. De aanvraagprocedure loopt via de reguliere weg. U moet voldoen aan de regionale en landelijke (corona)voorschriften.

De gemeente bepaalt of u uw activiteit voldoende op 1,5 meter in kunt richten. En of u nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen.

De coronavoorschriften en coronamaatregelen (het coronaplan) vormen een onderdeel van het veiligheidsplan. Als een vergunning voor een evenement al eerder is afgegeven, moet u een gewijzigde aanvraag indienen.

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor evenementen.
Evenementenvergunning aanvragen


15-7-2020 14:08

De heer Jan Lammersen uit Balkbrug is door de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroond als held. Lammersen redde in oktober 2019 met gevaar voor eigen leven een vrouw en twee kinderen uit het water. Hij kreeg uit handen van burgemeester Jan Willem Wiggers namens de Maatschappij een medaille en getuigschrift uitgereikt.

Bij het uitlaten van zijn hond op dinsdagavond 29 oktober 2019 zag Jan Lammersen (48) uit Balkbrug hoe een vrouw op een bakfiets in het Ommerkanaal terechtkwam. De bakfiets belandde op de kop in het water. In de bakfiets zaten twee kinderen van 1,5 en 4 jaar oud vast in hun kinderstoeltje.
Jan bedacht zich geen moment. Hij alarmeerde de hulpdiensten, sprong het water in en zorgde ervoor dat de kinderen boven water werden gehouden totdat de hulpdiensten arriveerden. 

Bekroning door Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Voor deze heldendaad wordt Lammersen door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroond. Met het uitreiken van een medaille en getuigschrift wil de Maatschappij Jan Lammersen als held eren.

De medaille werd vandaag namens de Maatschappij uitgereikt door burgemeester Jan Willem Wiggers.

Zoveel mogelijk verdrinkingen voorkomen
Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. Dat gebeurt met voorlichting en onderzoek. De Maatschappij vraagt ook aandacht voor de helden die vaak met gevaar voor eigen leven het water ingaan om iemand te redden. Deze helden worden door de Maatschappij bekroond om hen te eren.

Hiermee wil de Maatschappij mensen ook meer bewust maken van het verkleinen van risico’s op verdrinking en de mogelijkheden om het leven van een drenkeling te redden. Sinds de oprichting van de Maatschappij zijn er ruim 7.500 medailles uitgereikt.


10-7-2020 09:42

Vanaf vrijdag 10 juli wordt er in Hardenberg nog een uitstapje toegevoegd aan het aanbod van uitjes die 'coronaproof' zijn: de nieuwe kinderfietsroute van Joggem. De fietsroute is ongeveer vijftien kilometer lang en onderweg moeten er vragen worden beantwoord. Heb je alle vragen goed dan kan je de code van de kluis kraken.

De fietsroute kan vanaf twee punten worden gestart. Vanaf restaurant De Rheezerbelten in Hardenberg en vanaf restaurant De Gloepe in Diffelen.
Wethouder Alwin te Rietstap overhandigde aan de beide restauranteigenaren het paneel met daarop informatie over de nieuwe route van Joggem. Hij is blij met weer een nieuwe kinderfietsroute in de gemeente: "Met deze derde kinderroute kunnen we kinderen en hun ouders op een leuke manier laten bewegen. En ze steken daarbij ook nog eens wat op over het gebied waar ze doorheen fietsen. Ik hoop dat er heel veel kinderen op de fiets stappen om, samen met ouders of grootouders, deze leuke nieuwe route te gaan fietsen. Met mijn eigen gezin heb ik al eens een route gefietst. De verrassing aan het einde van tocht maakt het nog eens extra leuk!"
Afgelopen weken gingen al een aantal testgezinnen eropuit om de nieuwe kinderfietsroute te testen. Joggem is het boegbeeld van de gezondheidsbeweging 'Jongeren op Gezond Gewicht' (JOGG) in de gemeente Hardenberg. Joggem is gek op fietsen en wandelen en heeft al veel gezinnen op de been gekregen. Door ze al wandelend iets te leren over het Vechtpark en door op de fiets alles te weten te komen over de Slag bij Ane.
Vanaf nu komt daar de route door Rheeze-Diffelen bij, over het ontstaan van de Vecht. Een mooie manier om kinderen in beweging te krijgen en ze ook nog iets te leren. Er worden nog meer wandel- en fietsroutes met Joggem gemaakt, waarin hij opnieuw leuke avonturen beleeft in de gemeente Hardenberg.


9-7-2020 15:27

Het plan voor de bouw van circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels in gebied Havezate Es in de wijk Marslanden is verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf eind juli ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels begin 2021 in de verkoop.

Wethouder Martijn Breukelman (wonen en ruimtelijke ordening): “De komende jaren is er veel behoefte aan nieuwe woningen in Hardenberg. We zien dat er vooral veel vraag is naar vrijstaande woningen, ook in het duurdere segment. Daar spelen we op in met de uitbreiding van de wijk Marslanden met deelgebied Havezate Es.” Havezate Es ligt ten oosten van de buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 2.200 vierkante meter. Martijn Breukelman: “Als gemeente geven we de meeste kavels zelf uit. Toekomstige bewoners van Havezate Es kunnen hier het huis van hun dromen ontwerpen en bouwen.” Een ontwikkelaar biedt een vijftal woningen aan een hofje aan. De kopers kunnen meedenken over het soort woningen.

Nieuw bestemmingsplan
Om in dit gebied woningen te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een eerste versie van dit bestemmingsplan lag vanaf eind 2018 tot begin 2019 ter inzage. Ook is toen een inloopbijeenkomst georganiseerd. “Naar aanleiding van de binnengekomen reacties op het voorontwerp van het bestemmingsplan, hebben we het plan op onderdelen aangepast. In het aangepaste plan is nog meer aandacht voor het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied. Ook hebben we rekening gehouden met de wensen van omwonenden”, vertelt Martijn Breukelman.

Kleine buurtjes in het groen rond de es
In het gebied ligt een lichte verhoging in het landschap: de es. De woningen worden rond deze es in meerdere buurtjes gebouwd. Zo ontstaat een groene open ruimte tussen de woningen. Vanaf de centrale es is veel zicht op het omliggende landschap en er is ruimte voor wandelpaden. Bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen blijven behouden. Martijn Breukelman: “Het is de bedoeling dat de woningen in Havezate Es goed passen in de landelijke omgeving, met een boerderijachtig of landhuiskarakter.”

Een prominente plek voor de oorspronkelijke oprijlaan en de oude waterput
In het gebied stond vanaf de 16e eeuw een havezate: Huis Collendoorn. De resten van het vervallen huis zijn begin 20e eeuw gesloopt. De oorspronkelijke oprijlaan naar de havezate is nog in het landschap te herkennen aan de bomenrij. Deze oprijlaan wordt in het aangepaste plan in ere hersteld. Van de havezate rest ook nog een oude waterput. Deze krijgt een centrale plek op de es zodat de put nog beter tot z’n recht komt.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf eind juli ter inzage
De aangepaste versie van het bestemmingsplan is deze week door het college van B&W vastgesteld. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 30 juli voor zes weken ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, kan het gemeenteraad het bestemmingsplan eind 2020 vaststellen. De kavels gaan dan begin 2021 in de verkoop zodat de bouw van de eerste woningen ook volgende jaar kan starten. Voordat de kavels in de verkoop gaan, organiseert de gemeente nog een kavelinformatieavond voor belangstellenden. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven  kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl


9-7-2020 09:50

Op allerlei plekken in onze provincie spelen organisaties, verenigingen en ondernemers in op de anderhalvemetersamenleving. De provincie Overijssel ondersteunt dit met een subsidieregeling vanuit de Overijsselse Aanpak: de Digitaliseringsvoucher.

Hebt u als mkb'er een goed idee om u digitaal te laten zien? Kunt u digitaal nieuwe klanten bereiken of hebt u ondersteuning nodig om je werkproces te digitaliseren? Vraag dan een Digitaliseringsvoucher aan.
Een online reserveringsmodule, een digitale tour of eindelijk die boost geven aan uw webshop? De Digitaliseringsvoucher is breed inzetbaar. Voorwaarde is wel dat u een Overijssels bedrijf inschakelt.
Aanvragen kan vanaf 12 juli
De provincie verstrekt vouchers van maximaal € 2.500 voor digitale dienstverlening en maximaal € 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van co-financiering; de voucher dekt maximaal de helft van de kosten.
De voucher kan vanaf maandag 12 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In eerste instantie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar.


3-7-2020 14:05

Negen agrariërs rondom Kloosterhaar doen dit jaar mee met de akkervogelpilot van Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel. In dit pilotproject onderzoeken het collectief en de agrariërs de eventuele verbeteringen die nodig zijn voor het verbeteren van het leefgebied van de akkervogels. Samen leren is hierbij een doel.

In het landbouwgebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo leven veel akkervogels. In het boerenland komen onder andere veldleeuweriken, kieviten en gele kwikstaarten voor die in dit gebied hun jongen grootbrengen. Aan het begin van het voorjaar zijn langs de randen van de akkers kruidenrijke mengsels ingezaaid en daarmee wordt voor de vogels een veilige en voedselrijke omgeving gecreëerd. Vanaf het late voorjaar staan de granen en typische akkerkruiden, zoals korenbloem en gele ganzenbloem in bloei. Dat is niet alleen mooi voor het oog, maar biedt ook voedsel (insecten) en schuilgelegenheid voor broedende akkervogels.

Samen leren
In het project staat ‘samen leren’ voorop. Op woensdag 1 juli zijn wethouder Alwin te Rietstap, betrokken medewerkers van het Collectief Midden Overijssel en een beleidsmedewerker van de provincie Overijssel het veld ingegaan om te kijken hoe het project verloopt. Onder begeleiding van het Louis Bolk-instituut hebben de deelnemers kennis, ervaringen en ideeën gedeeld. Wethouder Alwin te Rietstap kijkt positief naar dit pilotproject. "Gemeente Hardenberg wil graag in overleg met de boeren over hoe biodiversiteit past binnen hun bedrijfsvoering. De interesse is er in de landbouw volop, maar het is belangrijk om samen te onderzoeken hoe dit praktisch kan. Wij willen graag de samenwerking van alle betrokken ondernemers en organisaties versterken en dit ondersteunen.”

Projectleider Edith Rotman van Collectief Midden Overijssel is blij met de deelname en de betrokkenheid van de agrariërs in dit gebied. “We zijn dit project samen met het gebied aangegaan en krijgen binnen deze pilot de kans om te zien wat er bij komt kijken om akkervogelbeheer in dit gebied een plek te geven. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor het gewas dat hier groeit, maar ook kijken naar de manier waarop boeren de bescherming van akkervogels mee kunnen nemen en welke bijdrage dit levert aan biodiversiteit en de aanwezige akkervogels.” Deelnemende agrariër Weersink: "Vanuit de maatschappij neemt de vraag toe om biodiversiteit op het bedrijf te stimuleren. Door deze pilot krijg ik de kans om dit op een makkelijke manier uit te proberen en bij te dragen aan een beter leefgebied voor akkervogels".

De ontwikkeling van de akkerranden en de wintervoedselveldjes worden dit najaar en deze winter verder gevolgd, waarbij ook gekeken wordt hoe de akkervogels hier gebruik van blijven maken. De pilot wordt met een jaar verlengd om een beter beeld te krijgen van de maatregelen waarbij ook najaarsinzaai van akkerranden meegenomen wordt.


3-7-2020 11:08

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen mogen sinds 1 juli de gymzalen en sporthallen in de gemeente weer worden gebruikt. De versoepeling valt nagenoeg samen met de start van de schoolvakanties in onze regio. Maar na de vakantie kunnen de scholen dus weer terecht en ook de diverse binnensportverenigingen.

Alle gebruikers moeten zich wel aan een aantal spelregels houden om mogelijke besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Per gymzaal en sporthal kunnen deze spelregels verschillen omdat niet alle gebouwen gelijk zijn. Wat bij de ene gymzaal wel kan, kan mogelijk bij een andere niet. De gemeente zet dit netjes voor u op een rij.
Alle vaste gebruikers zullen ruim voor het nieuwe seizoen worden geïnformeerd. Bij alle zalen komt bovendien een bord te hangen waarop staat wat gebruikers niet of juist wel moeten doen. Als iedereen zich verantwoord gedraagt, dan houden we onszelf en elkaar gezond.


3-7-2020 09:12

‘De Rheezermaten komt tot leven!' vertelt het verhaal van de Rheezermaten. Het project is dit jaar winnaar geworden van de stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg. De initiatiefnemers Margé Hans van restaurant De Rheezerbelten, Sietse Hakkers van vakantiepark De Kleine Belties en Bert Nonkes ontvingen hiervoor uit handen van wethouder Alwin te Rietstap (voorzitter van het platform...

'De Rheezermaten komt tot leven!' wordt een verwonderroute, die door middel van de app Natuurrijk Cultuurrijk gasten en bezoekers meer leert over het verhaal en de culturele eigenschappen van de Rheezermaten. Met de stimuleringsprijs wordt onder andere de verwonderroute gemaakt en de app Natuurrijk Cultuurrijk ingevuld.Samen met de Historische vereniging Hardenberg, Stichting Clara Feyeona, de Groene Koepel, Landschap Overijssel en inwoners maken de initiatiefnemers het gebiedsverhaal. Dit verhaal komt in de app, maar is ook in het gebied terug te vinden op panelen langs de route. De gast van Hardenberg kan zo met de app Hardenberg op een innovatieve manier ontdekken. De route is rolstoeltoegankelijk.

Stimuleringsprijs realiseert ideeën voor vrijetijdseconomie
Het platform Gastvrij Hardenberg reikt de stimuleringsprijs jaarlijks twee keer uit. De prijzen zijn bedoeld om initiatieven en ideeën uit te voeren, die bijdragen aan een sterke vrijetijdseconomie. Na het winnen van de stimuleringsprijs heeft natuurkampeerterrein De Klashorst onlangs het Uitleefboek gelanceerd.

Interessante combinatie
De beoordelingscommissie van het platform heeft het project 'Rheezermaten komt tot leven' geselecteerd door vooral de interessante combinatie tussen natuur & landschap en cultuur & cultuurhistorie.

Tweede openstelling
In het najaar van 2020 stelt het platform Gastvrij Hardenberg de stimuleringsregeling voor de tweede keer dit jaar open. Houd hiervoor de gemeentelijke informatiepagina's en sociale media in de gaten.


2-7-2020 15:41

De vakantieperiode staat voor de deur. Hoewel dit jaar mensen vanwege de coronacrisis minder gaan reizen, is het wel van belang dat u een geldig identiteitsbewijs of paspoort heeft.

Het hebben van een geldig identiteitsbewijs of paspoort is vanaf 14 jaar verplicht in Nederland, ook als u niet op vakantie gaat. U moet een geldig bewijs altijd kunnen laten zien. Wanneer u op vakantie gaat, geldt deze identificatieplicht ook voor kinderen onder de 14 jaar. Kortom: het is belangrijk dat u af en toe controleert of deze datum nog niet verlopen is.

Heeft u de datum bekeken en blijkt dat uw identiteitsbewijs of paspoort binnenkort verloopt? Maak dan een afspraak.


2-7-2020 14:54

Vanaf 1 juli volgend jaar krijgt de gemeente een grotere rol bij de inburgering van statushouders, in de nieuwe Wet inburgering. Doel is dat statushouders zo snel mogelijk de taal leren, meedoen in de samenleving en betaald werk vinden. In het plan van aanpak ‘Laat integratie van statushouders werken! heeft het college vastgelegd hoe ze dit gaat doen, onder meer door een speciale consulent...

Daarnaast blijft de gemeente ook actief in het begeleiden van de statushouders die al langer in de gemeente wonen. "Ik ben er van overtuigd, dat meedoen in de samenleving en het hebben van werk, helpen bij het integreren", vertelt wethouder Gitta Luiten.
"De gemeente was al gestart met projecten om onze statushouders zo snel en goed mogelijk Nederlands te laten leren en werkervaring op te laten doen. De nieuwe wet biedt ons nog meer mogelijkheden om de statushouders vanaf dag één dat zij hier komen wonen te begeleiden."
Lopende projecten voor statushouders
Zo startte de gemeente vorig jaar samen met de gemeente Coevorden het project 'Ik Start.nl'. Daarin gaan statushouders aan het werk bij Moderna en krijgen ze op de werklocatie ook inburgeringsles van het Alfa college.
Met Larcom startte de gemeente begin dit jaar een project om statushouders die het inburgeringstraject al hebben afgerond, te begeleiden naar werk met extra taallessen en het opdoen van werkervaring. Tenslotte geeft de gemeente vrouwelijke statushouders de mogelijkheid om zelfredzaam te worden en zelfstandig deel uit te maken van de samenleving en de arbeidsmarkt, om de participatie van allochtone vrouwen te vergroten.
Persoonlijk Integratie Plan
Belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering is het zogenaamde PIP (Persoonlijk Integratie Plan). Hierin staan concrete afspraken met elke statushouder over het inburgeringstraject dat het best past bij zijn of haar opleiding en vaardigheden.
Voorheen konden statushouders zelf bepalen waar zij hun inburgerings- en taallessen gingen volgen. In de nieuwe wet gaat de gemeente deze leertrajecten inkopen bij lokale aanbieders. Zo zijn statushouders verzekerd van kwalitatief goed onderwijs.
Regierol voor de gemeente
Het belangrijkste aan de nieuwe wet is dus dat de gemeente een regierol krijgt in de inburgering van de statushouders. Dit is een uitbreiding van de taken en de gemeente krijgt hiervoor geld van het Rijk. 


2-7-2020 14:47

De viering van 75 jaar vrijheid kreeg dit jaar een andere wending. Geen grote evenementen zoals op de planning stonden. Toch is een aantal projecten gerealiseerd en zijn er deze weken maar liefst twee bijzondere exposities die doorgang kunnen vinden.

De expositie van de Trouwverzetsgroep 'Dat jullie weten wat oorlog is' in het pand van de Historische Vereniging en de expositie van HardenbergArt 'Onvoltooid verleden' in het LOC in Hardenberg.
Expositie 'Dat jullie weten wat oorlog is'
In het pand van de historische vereniging in Hardenberg aan het Wilhelminaplein 3a is in de maanden juli, augustus en medio september de expositie te zien 'Dat jullie weten wat oorlog is'. De expositie is vernoemd naar het gelijknamige dagboek van Pietertje te Rietstap. Dit hartverscheurende dagboek verwoordt de pijn die zoveel verzetsgezinnen moesten dragen.
Met deze publicatie hebben historici Ewout van der Horst en Kay-Leigh de Weerdt Pietertjes hartenkreten toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De indrukwekkende expositie bestaat uit beeldpresentaties van het dagboek. De expositie is vanaf 8 juli te bezichtigen, maar alleen op afspraak. Aanmelden kan via stadswandeling@hvhardenberg.nl. De expositie is gratis toegankelijk. In oktober verhuist deze bijzonder expositie naar het Vrijheidmuseum in Nijverdal.
Expositie Onvoltooid verleden
Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding heeft HardenbergArt een expositie samengesteld met als rode draad de voormalige slagerij van de Joodse familie Leman aan de Voorstraat 18 te Hardenberg. Dit pand is onlangs afgebroken. Door middel van een fotoserie van dit pand heeft kunstenaar/fotograaf Gijs Dragt de essentie van een voorbij verleden zichtbaar gemaakt, daarnaast zijn schilderijen van hem te zien, binnen hetzelfde thema.
Kunstenaar/fotograaf Corine Aalvanger heeft met jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs een project samengesteld door middel van o.a. fotografie en internet, met als doel dat jongeren zich bewust worden van wat 'vrijheid' inhoudt, zowel vroeger, nu en in de toekomst. De resultaten van dit project vormen een onderdeel van de expositie. Op 3 juli wordt deze expositie officieel geopend. De expositie te zien tot en met 31 augustus 2020 in het LOC in Hardenberg. 

Programmering 75 jaar vrijheid
Dit jaar zouden er veel activiteiten plaatsvinden. Momenteel wordt geïnventariseerd bij de organisatoren welke evenementen/activiteiten volgend jaar doorgang kunnen vinden of eventueel dit jaar nog worden gerealiseerd.


2-7-2020 14:14

De zomervakantie staat voor de deur. De gemeente Hardenberg mag de komende periode weer veel gasten verwelkomen. Om bezoekers en inwoners te inspireren met leuke tips en activiteiten is er een handzaam boekje gemaakt; Regio Hardenberg, met afstand de leukste.

Jaarlijks maken de promotiestichtingen in samenwerking met de gemeente een 40 pagina's tellend zomermagazine. Dit jaar is dit een ingekorte versie. Het is een compact boekje met goede tips, makkelijk opvouwbaar en daardoor ideaal voor onderweg.
In het boekje staat informatie voor een leuk dagje uit, hotspots en nog verrassend veel meer. Het boekje wordt in de eerste week van de schoolvakantie geleverd bij de centra, horeca, verblijfaccommodaties en diverse plekken waar veel bezoekers zijn.
Huis-aan-huis verspreid
Het compacte boekje wordt huis-aan-huis verspreid. "We hopen hiermee ook inwoners te inspireren om hun eigen regio verder te ontdekken", aldus wethouder Alwin te Rietstap.
"Het boekje komt voort uit de samenwerking met het Platform Gastvrij Hardenberg, waar we acties hebben bedacht om de nadruk te leggen op wat wél kan en mag en dit op een vriendelijke en gastvrije manier kenbaar te maken. De boodschap 'Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste' is dan ook veelvuldig terug te zien." 

Binnenkort: nieuwe kinderfietsroute Joggem
Aan het aanbod van coronaproof-uitjes wordt deze zomer nog eentje toegevoegd. Afgelopen weken gingen namelijk al een aantal testgezinnen eropuit om de nieuwe kinderfietsroute van Joggem te testen. Joggem is het karaktertje van de gezondheidsbeweging 'Jongeren op Gezond Gewicht' (JOGG) in de gemeente Hardenberg.

Joggem is gek op fietsen en wandelen en heeft al veel gezinnen op de been gekregen om te leren over het Vechtpark (wandelroute) en het verhaal van De Slag bij Ane (fietsroute) te ontdekken. Deze zomer komt daar de route Rheeze/Diffelen bij, waar het ontstaan van De Vecht centraal staat. Medio juli is deze route gereed en verkrijgbaar bij de startpunten De Rheezerbelten of De Gloepe.


2-7-2020 10:30

Wethouder Jan ten Kate wordt lid van de landelijke commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Jan ten Kate: “Ik neem graag zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om de belangen van Overijssel goed te behartigen.”

Binnen de VNG zijn negen vaste beleidscommissies actief. Deze commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging en bereiden beleidsstandpunten van het bestuur voor, maar kunnen ook zelfstandig zaken oppakken. Daarnaast kunnen zij namens het bestuur de Vereniging vertegenwoordigen op een bepaald beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel.

VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich onder andere bezig met de thema’s veiligheid, ondermijning, de ontwikkeling van de lokale democratie, openbaarheid van bestuur en regionale/landelijke samenwerking. Allemaal thema’s die ook voor de gemeente Hardenberg actueel zijn. De commissie bestaat uit voornamelijk burgemeesters en enkele wethouders van Nederlandse gemeenten. Binnen de commissie waren vacatures ontstaan vanwege het vertrek van twee leden. Wethouder Jan ten Kate heeft zich namens de gemeente Hardenberg kandidaat gesteld.

Overijssel goed vertegenwoordigd
Jan ten Kate is sinds 2018 namens de landelijke wethoudersvereniging actief binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team houdt zich bezig met ondersteuning van bestuurders die zich bezighouden met veiligheid en integriteit. Jan ten Kate: “De ervaringen die ik hier heb opgedaan, wil ik graag inbrengen in de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Ook neem ik graag in samenwerking met de VNG-Overijssel zaken die in onze provincie spelen mee naar deze landelijke commissie om onze belangen te behartigen. Daarin sta ik niet alleen, want ook burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn is lid van de commissie. Overijssel is zo goed vertegenwoordigd!”

Benoeming in september bekrachtigd
Het voorstel voor de benoeming van Jan ten Kate werd bij een ledenraadpleging onder alle Nederlandse gemeenten unaniem aangenomen. De benoeming van Jan ten Kate wordt in de algemene ledenvergadering van de VNG in september bekrachtigd.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt en vertegenwoordigt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. De VNG is namens de Nederlandse gemeenten de vaste gesprekspartner voor onder meer het kabinet. De VNG heeft provinciale afdelingen die de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie behartigen. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur en informeren gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. In Overijssel is de VNG-Overijssel actief.


2-7-2020 09:31

Sinds begin dit jaar kunnen (voormalig) agrarische ondernemers een sloopbewijs krijgen als zij een agrarisch gebouwen willen slopen en niet zelf op hun eigen erf iets terug willen bouwen. Met een sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente iets worden gebouwd, zoals bijvoorbeeld een woning. Gerard en Esther Stroot uit Bruchterveld maakten als eerste gebruik van de...

 “Wij hadden jarenlang een pluimveebedrijf. Omdat we geen opvolging hebben en wat meer vrijheid willen, hebben besloten om ons bedrijf af te bouwen. Het bedrijf bestaat nog wel, maar de stallen staan al leeg”, vertelt Gerard Stroot (58).

In eerste instantie wilde het echtpaar Stroot gebruik maken van de Rood-voor-Rood-regeling. “We hadden het idee om de stallen te slopen en in plaats daarvan op ons erf een nieuwe woning te bouwen. Hierover waren we al een tijdje in gesprek met de gemeente. Toch bracht de Rood-voor-Rood-regeling ons niet wat wij nodig hadden. We kwamen ook niet goed uit de manier waarop we ons erf in zouden richten. En eigenlijk zaten we er ook niet op te wachten om ons erf te moeten delen met een ander huishouden. Toen hoorden we dat er een nieuwe regeling aan zat te komen met meer mogelijkheden. Dat bood voor ons uitkomst!”

Regeling ‘Erven met kwaliteit’ biedt meer mogelijkheden
Eind januari stelde de gemeenteraad van Hardenberg de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vast als opvolger van de ‘Rood voor Rood-regeling’. Wethouder Martijn Breukelman: “Met Erven met kwaliteit bieden we agrarische ondernemers veel meer mogelijkheden om een andere invulling te geven aan schuren of stallen die leeg komen te staan. Net als bij de Rood-voor-Rood-regeling kan men ervoor kiezen om op het erf in plaats van de agrarische gebouwen een nieuwe woning te bouwen. Maar ook het bouwen van een bij- of bedrijfsgebouw is een mogelijkheid. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid om in een leegstaande stal of schuur een bedrijf te starten. Ook het sloopbewijs is onderdeel van de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’. We willen de ondernemers optimaal ondersteunen en maatwerk bieden. Bovendien behoudt ons buitengebied zo z’n kwaliteit.”

Sloopbewijs voor nieuwbouw op een andere locatie
De gemeente kan een sloopbewijs uitgegeven als een leegstaand agrarisch gebouw nog gesloopt moet worden of maximaal zes maanden geleden gesloopt. Op het sloopbewijs staat het aantal vierkante meters dat gesloopt wordt of al gesloopt is. Martijn Breukelman: “Het sloopbewijs kan ingezet worden op plekken waar niet zomaar nieuw gebouwd mag worden. Hier moet dan de sloop van een ander gebouw tegenover staan. Het aantal vierkante meters op het sloopbewijs, of een deel daarvan, kan dan op een andere plek ingezet worden.”

“Een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen”
Gerard en Esther Stroot hebben besloten hun oude stallen te gaan slopen en de te slopen vierkante meters in te wisselen voor een sloopbewijs. “We gaan de leegstaande stallen slopen waar vroeger het pluimvee in zat. Het gaat om twee stallen van in totaal 1.400 vierkante meter. Hiervoor krijgen we een sloopbewijs dat we kunnen verkopen aan iemand die graag op een andere plek wil bouwen.  Het is voor ons een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen. Want de ervaring leert dat stallen die niet meer gebruikt worden, vanzelf in elkaar zakken. Het is beter om daar iets aan te doen. Dit komt de kwaliteit van de omgeving zeker ten goede!”
Er is al de nodige belangstelling voor het sloopbewijs. “We zijn via de gemeente in contact gekomen met iemand die graag een aantal vierkante meters wil kopen voor het bouwen van een woning. Deze mensen hebben ook al toestemming om te bouwen onder het voorbehoud dat ze een sloopbewijs in bezit hebben. We zijn in gesprek en hopen er snel uit te komen.”

“Voor veel agrariërs een interessante regeling”
Gerard Stroot raadt het andere agrarische ondernemers die ook een leegstaand gebouw willen slopen aan om ook voor een sloopbewijs te kiezen. “Het is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar voor ons was dit de perfecte oplossing. We kunnen slopen, hier fijn blijven wonen en we houden onze privacy. Dat was voor ons belangrijk. En we houden de omgeving mooi. Ik denk dat dit voor veel andere agrariërs die stoppen een interessante regeling is. Er is namelijk meer mogelijk dan je denkt. Voor ons is het sloopbewijs in elk geval een prachtige oplossing.”

Informatie over het sloopbewijs en Erven met kwaliteit
Wilt u meer weten over sloopbewijzen en/of de mogelijkheden van Erven met kwaliteit? Kijk dan op www.hardenberg.nl/buitengebied. Of neem direct contact op met Dennis Witteveen door te bellen met 14 0523 of te mailen naar dennis.witteveen@hardenberg.nl.


1-7-2020 16:20

Wethouder Martijn Breukelman heeft een boodschap voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Wij zijn financieel gezond en dat willen wij ook blijven, maar ook boven Hardenberg hangen donkere wolken en het miezert zelfs al een beetje..."☁️

Bekijk de hele boodschap hier: https://youtu.be/G3oToYuaj2c


1-7-2020 16:12

Burgemeester Jan Willem Wiggers reikt vrijdag 3 juli alsnog de Koninklijke onderscheidingen uit aan vijf inwoners van de gemeente Hardenberg. Zij kregen op 24 april al telefonisch van hem te horen dat ze voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving Koninklijk werden onderscheiden.

De feestelijke uitreiking die daar traditiegetrouw bij hoort, kon door de corona-maatregelen op dat moment niet doorgaan. Op 3 juli gaat de burgemeester persoonlijk op bezoek om alsnog de versierselen te overhandigen. Uiteraard gebeurt dit volgens de geldende RIVM-richtlijnen.

Vrijdag 24 april kregen mevrouw Leanne Brink-van Andel uit Dedemsvaart, de heer Zwalastino Guichelaar uit De Krim, de heer Jan Willem Lucas uit Sibculo en de heren Johan Sieljes en Anton de Vent, beiden uit Slagharen, een telefoontje van burgemeester Wiggers. Vanuit het gemeentehuis vertelde hij hen dat ze waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er werd bij alle gedecoreerden een prachtig boeket bloemen bezorgd, maar het uitreiken van ‘het lintje’ moest vanwege de maatregelen nog even worden uitgesteld.

Onlangs kwam het bericht van de Kanselarij der Nederlandse Orden dat het moment van uitreiken is vastgesteld op vrijdag 3 juli. Nog steeds gelden de RIVM-richtlijnen waarbij een maximum aantal personen in één ruimte bij elkaar mag zijn, die 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Daarom is ervoor gekozen de uitreiking niet in theater De Voorveghter te doen. In overleg met de gedecoreerden is besloten dat burgemeester Wiggers hen thuis bezoekt, zo mogelijk in de buitenlucht. Daar zal hij de Koninklijke onderscheiding, op gepaste afstand, overhandigen. Om zo de inwoners officieel in het zonnetje te zetten voor hun inzet voor de Hardenbergse samenleving.


25-6-2020 20:12

Maarten Offinga (57) is door de gemeenteraad van Hardenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg. Offinga is nu nog wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hardenberg was op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester na het vertrek van Peter Snijders. Snijders vertrok omdat hij burgemeester is geworden in Zwolle. Sinds 24 september 2019 is Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester...

Offinga (CDA) is bezig aan zijn derde termijn als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij heeft onder andere financiën, economie, landbouw en de ontwikkelagenda in zijn portefeuille.
Piet-Cees van der Wel, voorzitter van de vertrouwenscommissie: "De vertrouwenscommissie is erg onder de indruk van de bevlogenheid en energie die de nieuwe burgemeester ons gaat brengen. In de profielschets vroegen we om een burgemeester met lef, ambitie en daadkracht. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die perfect in dat plaatje past."
Ondernemend
Offinga heeft naast veel ervaring in het openbaar bestuur, ook ervaring in het bedrijfsleven. Zo was hij onder andere de grondlegger en directeur bij Legyon BV. Hij verkocht diagnostische producten en systemen waaronder de Legionellachip. Door de juiste condities te creëren voor onderzoekers en medewerkers van onder andere TNO en Vitens konden er hoogwaardige en technologische producten worden ontwikkeld. Daarmee won het bedrijf in 2009 de Europese EARTO-innovatieprijs.
"We zochten een ondernemende bestuurder, een gemeentelijk boegbeeld op niveau die blijft sturen op inhoud en durft aan te jagen waar nodig. Maarten weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij kan schakelen op alle niveaus, kan krachten bundelen en is een optimistische motivator. Hardenberg krijgt weer een hele sterke burgemeester", aldus voorzitter van der Wel.
Bestuurlijke ervaring in gemeente met 89 kernen
Offinga is sinds 2011 wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 83 dorpen, 6 steden, een oppervlakte van 841,6 vierkante kilometer en bijna 90.000 inwoners.
Van der Wel: "Grote verscheidenheid is wat de gemeente Hardenberg kenmerkt én sterk maakt. In 29 kernen komen geavanceerde bedrijvigheid, goede voorzieningen, uitgestrekte bossen en weilanden samen. We zochten een burgemeester die daar goed mee om weet te gaan. De vertrouwenscommissie is overtuigd dat Offinga daarvoor de juiste man is."
Voordracht
De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters en drie adviseurs, toegewerkt naar de raadsvoordracht. De vertrouwenscommissie heeft de voordracht voorbereid op basis van de profielschets die zij met input vanuit de inwoners van de gemeente Hardenberg heeft opgesteld en die in december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.
De voordracht wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit is getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Maarten Offinga eind september als nieuwe burgemeester van Hardenberg aan de slag kan gaan.


25-6-2020 19:01

Het Platform Gastvrij Hardenberg heeft samen met Vechtdal Marketing een 'Coronaproof Vechtdalpakket' gemaakt met diverse handige producten. Dit pakket bevat bijvoorbeeld markeerlinten en stickers om de horeca- en recreatiezaken in te richten op de coronamaatregelen. Het pakket wordt deze week bezorgd bij de ondernemers in de gemeente Hardenberg.

"In de gemeente Hardenberg willen wij de vele toeristen zo gastvrij mogelijk ontvangen, ook in dit coronatijdperk", aldus Margé Hans en Mariska Eshuis van het Platform Gastvrij Hardenberg. "Om ondernemers in de vrijetijdseconomie en horeca in deze tijd een hart onder de riem te steken, is er een 'Coronaproof Vechtdalpakket' samengesteld."
Dit pakket is tot stand gekomen door een mooie lokale samenwerking tussen Vechtdal Marketing, Platform Gastvrij Hardenberg en Rekla 2000.

Uniforme uitstraling
In de pakketjes voor ondernemers zit bijvoorbeeld een afzetlint, hesje, vloersticker en poster. Het Platform Gastvrij Hardenberg neemt de kosten op zich, om zo de toeristische bedrijven in de gemeente Hardenberg een steuntje in de rug te bieden.
Deze week worden alle pakketjes bezorgd. "Uniforme uitstraling in het Vechtdal is heel prettig voor de bezoekers", stelt Tamara Toering merkleider van het Vechtdal. "Gastvrije communicatie is belangrijk als je gasten aan wilt trekken, zo laten we zien dat we er klaar voor zijn."
Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste
Om bezoekers te informeren over de coronamaatregelen en daarin vriendelijke te wijzen op de mogelijkheden in de regio, is de boodschap 'Regio Hardenberg, met <1,5m> afstand de leukste' van kracht. "Er is met 1,5 meter afstand in de regio Hardenberg namelijk nog steeds veel te beleven en ontdekken", aldus wethouder Alwin te Rietstap.
"In het coronapakketje zit hierover een poster die de recreatieondernemers kunnen ophangen bij de receptie. Op deze vriendelijke en gastvrije manier communiceren we over wat wél mogelijk is voor bezoekers en inwoners." Deze boodschap is ook te lezen op de citydisplays, in openbare ruimte, komt er een handzaam boekje (die ook huis-aan-huis wordt verspreid) en start een online campagne.


25-6-2020 17:05

De provincie Overijssel draagt 650.000 euro bij aan het omvormen van De Spinde tot aantrekkelijk woongebied. Wethouder Martijn Breukelman: “We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Met dit plan brengen we wonen, werken en vergroening bij elkaar, maken we ons centrum compacter en dragen we een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

De provincie Overijssel maakte vandaag bekend de aanvraag van de gemeente Hardenberg voor een bijdrage aan het verbeteren en ontwikkelen van het gebied rond De Spinde in Hardenberg goed te keuren. Voor de uitvoering van dit plan stelt de provincie een bijdrage van 650.000 euro beschikbaar. Naast Hardenberg krijgen ook Enschede, Deventer en Zwolle een bijdrage voor gebiedsontwikkeling in de binnenstad.

De Spinde wordt een gebied waar je prettig kunt wonen en werken
Het gebied rond De Spinde in Hardenberg verandert van een winkelgebied naar een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Wethouder Martijn Breukelman is blij met de bijdrage van de provincie: “Volgens de provincie geven we met ons plan een flinke impuls aan woningbouw in het centrum. Ook brengen we hiermee meerdere ambities op het gebied van wonen, werken en vergroening bij elkaar. We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Het veranderen van De Spinde zorgt ervoor dat ons winkelcentrum compacter wordt. Dat is nodig omdat het aantal winkels de komende jaren afneemt. Hiermee voorkomen we dus ook leegstand. En het gebied dat we omvormen wordt een stuk aantrekkelijker om te wonen of te werken. Er is al de nodige belangstelling voor de appartementen die in dit gebied gebouwd worden. Tegelijkertijd zorgen we voor meer groen in het gebied. Bijvoorbeeld met groene daken. Dat gaat hitte in warme zomers tegen. Ook nemen we maatregelen om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan. Zo dragen we ook een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

Nieuwe gebouwen en een nieuwe ingang parkeergarage
De gemeente Hardenberg heeft het plan voor het gebied rond De Spinde in Hardenberg samen met de Herstructurering Maatschappij Overijssel gemaakt. De Spinde ligt buiten het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’. Winkels verdwijnen uit het gebied. Een aantal panden wordt gesloopt. Op de vrijkomende plekken komen drie nieuwe gebouwen met maatschappelijke/commerciële ruimte op de begane grond en daarboven appartementen. Aan het plein komt een nieuwe ingang voor de parkeergarage onder het gemeentehuis. Zo is het voor bezoekers die hier parkeren gemakkelijker om via De Spinde naar het winkelgebied te wandelen.

Bestemmingsplanprocedure start na de zomer
Het plan is op meerdere momenten gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties van de omgeving is het plan op onderdelen aangepast. Het plan is nu klaar. Het college van B&W werkt de financiële kaders nog verder uit. Om het plan te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Naar verwachting start de gemeente na de zomer met de bestemmingsplanprocedure.


23-6-2020 13:51

Op de gemeentelijke weg richting zwemplas de Grindhoeve (Kiesgrube) in Itterbeck geldt een parkeerverbod. Buurgemeente Itterbeck en Samtgemeinde Uelsen wijzen er op dat het gebied naast de rechterrijstrook vrij moet blijven voor hulpdiensten. Vanwege het verwachte droge en warme weer van de komende week en het daarmee samenhangende verhoogde risico op bosbranden is naleving van het verbod...

De politie, de gemeenten Itterbeck/Uelsen controleren. Bij overtreding van het parkeerverbod loopt u het risico op een boete. Overigens gelden ook in Duitsland coronamaatregelen. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van andere mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren.


19-6-2020 14:18

Met de stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg maakte natuurkampeerterrein De Klashorst een boek voor avonturiers. De initiatiefnemers werkten met veel enthousiasme aan dit 'Uitleefboek'. Net voor de zomervakantie is de lancering. Het boekje geeft voor bezoekers, maar ook zeker inwoners mooie tips om de natuur optimaal te beleven.

Beleven en doen, daar is het prachtige Vecht- en Reestdal 100% geschikt voor. Op basis van mooie wandelroutes en bijzondere locaties zit dit boekje boordevol informatie, lessen en natuuropdrachten voor echte avonturiers.
Het idee voor een Uitleefboek in het Vechtdal kwam van natuurkampeerterrein De Klashorst en won de eerste Stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg. Samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel, Staatsbosbeheer en Stichting Das & Vecht is er hard gewerkt aan dit creatieve Uitleefboek. 

68 pagina's natuurbeleving
De liefde van Herma en Martin (van natuurkampeerterrein De Klashorst) voor de natuur, de mens en het leven zelf, is terug te vinden in hun bedrijf. Deze liefde én de ervaringen van de bushcrafters hebben ze ook in dit maar liefst 68 pagina's tellende boekje gestopt.
"Op een verrassende manier leer je de omgeving kennen", aldus Martin. "In het bos, langs de Vecht, op de Oldemeijer en bij groene partijen. In ieder geval allemaal in het Vechtdal. Vooral voor kinderen levert Bushcraft een mooie natuurbeleving, oude kennis en vaardigheden op. De bijbehorende rugzak maakt het avontuur compleet." Kijk voor meer informatie op www.deklashorst.nl/uitleefboek.

Gastheerschap
Vanaf vandaag is het boekje officieel beschikbaar. Op de zandverstuiving van de Rheezerbelten werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door wethouder Alwin te Rietstap. "Als voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg, vind ik het mooi dat de stimuleringsprijs zo'n goede impuls geeft. De inhoud van het boek is al indrukwekkend, maar ook de samenwerking en het enthousiasme van dit uitleefboekje, spat ervan af."

Te Rietstap: "Dit boek stimuleert om eropuit te gaan in de natuur, om te bewegen en om bovenal te genieten van de regio. Dát is waarvoor deze stimuleringsregeling is bedoeld. Het draagt bij aan goed gastheerschap en stimuleert de vrijetijdseconomie van de gemeente Hardenberg."


19-6-2020 13:15

In opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen is door MarketingOost en Stichting Stimuland, in samenwerking met het Ondernemershuis voor het Vechtdal, de impact van corona op de agrarische sector in het Vechtdal onderzocht. De helft van de agrarische ondernemers in het Vechtdal heeft gemiddeld 28,5% minder omzet sinds de landelijke maatregelen tegen coronaverspreiding gelden.

Maar liefst 1709 agrarische ondernemers, evenredig verdeeld over de drie gemeenten, zijn hierover bevraagd. Vijftien procent van de ondernemers heeft de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven een goed beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector en bieden handvatten voor het bieden van hulp en ondersteuning aan de getroffen ondernemers.

In gesprek met de ondernemers
Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen benadrukt, ook namens de wethouders Alwin te Rietstap van Hardenberg en André Schuurman van Dalfsen, het belang van het onderzoek: “Wij hechten er veel waarde aan om juist mét de sector te praten en niet óver de sector. Door via dit onderzoek te praten met, en te luisteren naar de agrarische ondernemers, hebben we ze de kans gegeven om zich te laten horen. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van wat er speelt en leeft bij de agrarische sector in het Vechtdal. De uitkomsten van het onderzoek zullen we met de sector bespreken voor een concreet resultaat.”

Impact op korte en lange termijn
Van de agrarische ondernemers in het Vechtdal ziet de helft zijn omzet, vanwege de coronacrisis, dalen met gemiddeld 28,5%. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van afzet naar horeca en export, worden extra hard getroffen, zo blijkt uit het onderzoek. Op de lange termijn verwachten veel ondernemers dat de opbrengsten van hun producten (verder) gaan dalen. Bedrijven met nevenactiviteiten zijn bezorgd over hoe ze hun activiteiten moeten vormgeving in de 1,5-metersamenleving. Door de verminderde opbrengst worden grote investeringen gericht op verduurzaming uitgesteld (bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen, investeringen in dierenwelzijn en saneren van asbestdaken). Bijna 80% van de agrarische ondernemers maakt zich grote zorgen over tegenstrijdige maatregelen/regelgeving en de stikstofcrisis.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van Stimuland richting de gemeenten is dat bij het opstellen van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid voor de agrarische sector, rekening wordt gehouden met de beperkte investeringsruimte nu de omzet zo sterk daalt. Stimuland adviseert op de korte termijn actief te kijken naar de mogelijkheden om (tijdelijk) gemeentelijke heffingen te verlagen, uitstel van betaling te verlenen of een grotere spreiding in de betaling van de lokale heffingen mogelijk te maken. Agrarische ondernemers in het Vechtdal staan niet alleen. Wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen: ”Als gemeenten in het Vechtdal wilden we weten hoe onze agrarische ondernemers er voor staan. Dit onderzoek heeft een duidelijk beeld opgeleverd. We gaan graag in gesprek met de sector over hoe we ondernemers kunnen helpen te herstellen van deze crisis. Overigens kunnen agrarische ondernemers ook nu al bij ons terecht. In de gemeenten zijn erfcoaches actief. Maar ook het Ondernemershuis voor het Vechtdal of het platform Boer & Toekomst helpen graag bij vragen over bijvoorbeeld de 1,5-meter richtlijnen of het aanvragen van hulp bij bijvoorbeeld sociale (gezins)problemen. Je hoeft dit echt niet alleen te doen.”

De resultaten van het onderzoek (PDF, 3,32 MB) worden later deze maand door gemeenten ook aan provincie Overijssel aangeboden.


15-6-2020 09:13

Het badseizoen in Nederland loopt van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode worden de officieel aangewezen zwemplekken in het open water regelmatig onderzocht op verontreinigingen.

Alle officieel aangewezen zwemlocaties worden minimaal 1 keer per maand onderzocht. De locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben, worden 1 keer per 2 weken onderzocht. Een overzicht van deze locaties vindt u op www.zwemwater.nl. 


Zwemmen in open water en het coronavirus
Kies een zwemlocatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. U mag alleen gebruik maken van zwemlocaties in de natuur (zoals recreatieplassen en meertjes) als u rekening houdt met het volgende:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
 • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten zijn.

Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!
Grote rivieren en kanalen zijn heerlijke plekken voor een picknick of lange wandeling. Maar let op, het is geen zwemwater! Het is namelijk levensgevaarlijk om te zwemmen in de rivieren. De drie grootse risico's zijn: waterdiepte, stroming en scheepvaart.

Het water tussen de kribben ziet er op het oog wellicht veilig uit, maar dit is niet ingericht om pootje te baden of te zwemmen. Door de scheepvaart en de stroming is de bodem onder water steeds in beweging. Het water kan daardoor plotseling een stuk dieper worden en door het troebele rivierwater is dat niet te zien. Naast de gewone stroming zijn er gevaarlijke onderstromen en kunnen er zich draaikolken voordoen. Bovendien levert scheepvaart nog een extra gevaar op. 

Zwemmen verboden?
Tot slot is zwemmen op veel plaatsen ook verboden. Waaghalzen riskeren een fikse boete  als er toch gezwommen wordt in de in de vaarweg van rivieren en kanalen of in de buurt van een bruggen, sluizen, stuwen of ballenlijnen. Meer weten? Kijk op de website van Rijkswaterstaat.  


Blauwalg komt tot bloei
Door de stijgende watertemperatuur in sloten, vijvers en plassen komt blauwalg tot bloei. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.