Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

2-8-2022 13:45

De verkoop van kavels in woongebied Havezate Es in Hardenberg start na de zomer. Het bestemmingsplan dat de bouw van de 90 woningen mogelijk maakt is onherroepelijk. In het woongebied is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen. De kavels in Havezate Es zijn zeer ruim, en liggen in een landelijke omgeving.

De woonwijk Marslanden in Hardenberg wordt ter hoogte van buurtschap Collendoorn verder uitgebreid met woongebied Havezate Es. De gemeente Hardenberg ontwikkelt Havezate Es samen met ontwikkelaar Rotij.Het bestemmingsplan is onherroepelijkOm de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft de gemeente een bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan vorig jaar vastgesteld. Vervolgens werd bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het plan. Daarom was het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ontwikkelaar Rotij heeft afspraken gemaakt met de ondernemer die het beroep had ingesteld. Daarop is het beroep ingetrokken. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.“We starten half september met de verkoop van de eerste 40 kavels”Wethouder Martijn Breukelman is blij dat er nu gebouwd kan worden in Havezate Es: “Niets staat de bouw van nieuwe woningen in Havezate Es nog in de weg. Er is meer goed nieuws. Een van de afspraken is dat de pluimveehouderij in de buurt van Havezate Es verdwijnt. Dit betekent dat de omgeving van Havezate Es nog prettiger wordt. We starten nu direct de voorbereidingen voor de kavelverkoop. We verwachten dat we daarmee half september kunnen starten. Ook starten we zo snel mogelijk met het bouwrijp maken van de eerste kavels. Zodat de bouw van de woningen in Havezate Es in het voorjaar van 2023 kan starten.”


De gemeente Hardenberg en Rotij geven dan niet alle kavels tegelijk uit. Dat gebeurt in fases. In de eerste fase gaan ongeveer 40 kavels in de verkoop.
Landelijk wonen rond de esHavezate Es wordt een uniek woongebied: aan de rand van de stad met alle voorzieningen op slechts 10 minuten fietsafstand, maar wel in een landelijke omgeving. Er is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels. De grootte van de kavels ligt tussen de 600 en 2.200 vierkante meter. De woningen worden rond de es gebouwd in meerdere buurtjes. Havezate Es ligt in een aantrekkelijk gebied met in de omgeving akkers, houtwallen en boomgroepen. De toekomstige bewoners hebben veel zicht op de landelijke omgeving.Martijn Breukelman: “Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen goed passen in de landelijke omgeving. Dat kan door ze bijvoorbeeld het karakter van een boerderij of landhuis te geven. Verder houden we bij de inrichting rekening met de bomen die er staan. En we planten hagen en struiken die goed passen bij het landschappelijke karakter.”Meer informatie is te vinden op www.havezate-es.nl.25-7-2022 09:23

Na de zomervakantie pakt burgemeester Maarten Offinga de Route 29 weer op. Op 29 september wandelt hij door Oud-Bergentheim, Gouden Ploeg, Bergentheim en Brucht. Wie mee wil wandelen kan zich tot 5 september 2022 aanmelden via www.hardenberg.nl/route29.

In januari is burgemeester Maarten Offinga gestart met de Route 29. Elke maand wandelt hij door een van de 29 kernen in de gemeente. Tijdens zijn wandelingen door de gemeente leert hij de kernen en de inwoners nog beter kennen. “Ik heb tijdens de wandelingen in de afgelopen maanden ontzettend leuke gesprekken gehad, mooie verhalen gehoord, bijzondere plekken gezien en veel geleerd over de geschiedenis van de kernen.”Programma tot en met januari 2023In de afgelopen maanden wandelde de burgmeester door het zuidelijke deel van de gemeente Harenberg. Na de zomer pakt hij de Route 29 weer op. Hij wandelt dan door de volgende kernen: • 29 september 2022: Bergentheim, Oud-Bergentheim, Brucht, Gouden Ploeg

 • 26 oktober 2022: Hardenberg: Heemse en Marslanden

 • 24 november 2022: Collendoorn, Heemserveen en Rheezerveen

 • 22 december 2022: Dedemsvaart

 • 26 januari 2023: Balkbrug en Avereest/Oud-Avereest


Wandelt u mee?Inwoners die een stukje willen meewandelen of iets willen laten zien kunnen zich aanmelden. Ook suggesties voor de route of plekken die de burgemeester tijdens zijn wandeling zeker moet bezoeken zijn welkom. Aanmelden om mee te wandelen door Oud-Bergentheim, Gouden Ploeg, Bergentheim of Brucht kan tot 5 september 2022 via het formulier op www.hardenberg.nl/route29 of door te mailen naar route29@hardenberg.nlOp basis van alle aanmeldingen maakt de burgemeester de precieze route. Inwoners die mee kunnen wandelen krijgen na hun aanmelding bericht.VideoverslagKijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/route29. Hier staan ook de videoverslagen van de wandelingen die al geweest zijn.19-7-2022 15:30

De overlast van een groep asielzoekers die in het AZC Hardenberg verblijft is de afgelopen periode flink toegenomen. Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “De grens is voor mij bereikt. Het is de omgekeerde wereld dat we als gemeente druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open. Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. Ik roep de staatssecretaris op om in actie te komen.”

Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg kan blijven. De gemeenteraad stelde als voorwaarde dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal asielzoekers uit veilige landen dat relatief veel overlast veroorzaakt terugbrengt naar nul. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat er geen overlastgevende asielzoekers meer in het AZC Hardenberg verblijven zodra voor deze groep asielzoekers speciale sobere opvangplekken zijn ingericht.Burgemeester Maarten Offinga: “We nemen al sinds 2016 onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. Wij moeten en willen er zijn voor mensen die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Maar asielzoekers die overlast veroorzaken, zich misdragen en crimineel gedrag vertonen zijn wat mij betreft niet welkom in Hardenberg.”Het COA heeft de gemeente Hardenberg laten weten dat er nog geen speciale opvangplekken voor overlastgevende asielzoekers beschikbaar zijn. Daarom kan het COA de afspraak met de gemeente nog niet nakomen.Ondertussen ziet Maarten Offinga de overlast van asielzoekers uit het AZC Hardenberg toenemen. “In de afgelopen weken is het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Dergelijk gedrag tolereer ik niet. De cijfers laten zien dat het vaak om asielzoekers uit veilige landen gaat die deze misdrijven plegen of voor overlast zorgen. Deze mensen horen niet in ons AZC. Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die wel hulp nodig hebben. Ik snap heel goed dat onze inwoners hier niet op zitten te wachten en dat het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers in onze gemeente hierdoor afbrokkelt.”Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “Ik constateer dat er op dit moment relatief veel overlastgevende asielzoekers in het AZC Hardenberg verblijven. Dat hebben we willen voorkomen met de afspraken rond de verlenging van de asielopvang in Hardenberg. Nu blijkt dat het COA deze afspraken op dit moment niet kan nakomen en komen er toch raddraaiers en onruststokers naar Hardenberg. De grens is voor mij bereikt. Ik zet me er intensief voor in om met het COA, politie en justitie tot een oplossing te komen. We schroeven de beveiliging op. En er komt een boa die zich volledig richt op de omgeving van het AZC. Wanneer de overlast aanhoudt, ga ik op korte termijn over tot gebiedsverboden. Maar het is de omgekeerde wereld dat we nu als gemeente heel druk zijn met repressieve maatregelen om deze problemen op te lossen, terwijl de oplossing aan de voorkant zit.”De burgemeester van Hardenberg doet dan ook een dringende oproep aan het Kabinet. “De instroom van asielzoekers is enorm terwijl de asielketen volledig is vastgelopen. Met als triest gevolg dat er soms mensen buiten moeten slapen. We weten ook dat er tussen de  asielzoekers die naar Nederland komen, veel mensen zitten die geen kans maken op een verblijfstatus in Nederland. Dit zijn vaak ook de mensen die voor overlast zorgen. Zij houden nu schaarse plekken bezet voor mensen die onze hulp hard nodig hebben.”Volgens Maarten Offinga wordt het probleem niet opgelost door nu aan de gemeenten te vragen om extra tijdelijke opvangplekken te regelen. “Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. We dweilen met de kraan open en houden elkaar als overheden in een wurggreep. De oplossing is een stringenter asielbeleid waarmee we voorkomen dat mensen die geen kans hebben op een verblijfstatus in de asielketen terechtkomen. Ik doe een dringende oproep aan de staatssecretaris om snel in actie te komen en het probleem bij de bron aan te pakken. Ik stuur hem hierover ook een brief waarin ik mijn zorgen en ongerustheid uit en hem vraag om in actie te komen.”19-7-2022 08:10

Tijdens een hittegolf blijft de extreme warmte hangen op het wegdek. Dit is slecht voor het asfalt. Op plekken zonder schaduw wordt het asfalt soms wel 50 graden. Het asfalt gaat dan smelten en wordt zacht. Door nu zout te strooien zorgen we ervoor dat het asfalt niet te veel beschadigd.

Welke wegen worden er gestrooid?We gaan deze wegen strooien: • Boerendijk,

 • Berkteweg,

 • Buurtweg,

 • Loozenweg,

 • Luggersweg,

 • Schuineslootweg

 • Wetterkoelenweg.


Deze wegen hebben pas een nieuwe slijtlaag gekregen. Door de warmte gaat de weg plakken, laten de steentjes los en komen er zwarte rijsporen. Door zout te strooien willen we dat voorkomen.Zout strooien in de winter en zomer?Het ziet er misschien een beetje gek uit: een strooiwagen in de zomer. Maar door het extremere weer kan het vaker voor gaan komen. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben we ook al gestrooid. Zolang het zo warm blijft houden we de wegen in de gaten.Waarom werkt zout goed bij warmte?Zout kan vocht uit de lucht opnemen en op die manier het asfalt koelen. Ook haalt zout het vocht uit het asfalt waardoor het minder plakkerig wordt. 18-7-2022 10:01

Op 21 juni 2022 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van 'de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022' vastgesteld. Deze documenten kunt u vanaf 30 juni 2022 inzien.

U kunt reageren tot 24 augustus 2022. De inhoud van de documenten kan invloed hebben op ontwikkelingen in onze gemeente.Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en -verordening en EnergiestrategieDe provincie Overijssel werkt de provinciale 'Omgevingsvisie en Omgevingsverordening' elk jaar bij. Veranderingen in beleid van de afgelopen periode worden dan meegenomen in teksten en kaarten. Deze keer is er extra aandacht voor veranderingen in de belangrijke onderwerpen ‘water en bodem’ en ‘duurzame energie’.Daarnaast is er het ontwerp van het Provinciaal Programma Energiestrategie. Met dit hulpmiddel kunnen Gedeputeerde Staten de provinciale doelen halen op het gebied van duurzame energie. Dit programma richt zich nu voornamelijk op windenergie.U kunt de documenten tot 24 augustus 2022 inzien bij de provincieGedeputeerde Staten van Overijssel hebben alle documenten op 30 juni klaargelegd om in te zien. Dat kan tot en met woensdag 24 augustus 2022. In deze periode mag iedereen een hier een reactie op geven. Zo’n reactie noemen we een ‘zienswijze’. De provincie Overijssel heeft dit op verschillende kanalen bekend gemaakt. U hebt de documenten misschien al gezien.Bekijk de documenten op de website van de provincie Overijssel.Wij dienen een zienswijze in bij de provincie OverijsselWij gaan de documenten goed en met veel aandacht bestuderen. Daarna geven wij over de inhoud onze reactie. Wij leggen onze reactie uit met een ‘zienswijze’ (in een zienswijze leggen wij uit wat wij ervan vinden). Ons doel is om hierover midden augustus een besluit te nemen. Dan kunnen wij onze zienswijze voor 24 augustus 2022 indienen.18-7-2022 08:37

De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in samenwerkingsregio RES West-Overijssel in volle gang. Elf gemeenten werken samen met andere organisaties aan het opwekken van duurzame energie in 2030.
In de Tussenstand juli 2022 concludeert de RES-regio dat 45 procent van de geplande duurzame energieopwek met zonne- en windparken al is gerealiseerd of in aanbouw is. Voor het halen van de overige 55 procent voor 2030 moeten de gemeenten versnellen.

Vorig jaar stelden de elf gemeenten in RES-regio West-Overijssel in hun RES 1.0 dat ze in 2030 samen 1,8 TWh duurzame energie opwekken met zonneparken (op dak en land) en windparken. Gemeenten hebben dit vastgelegd in hun beleid of werken daar nog aan. Daarvoor wijzen zij onder andere zoekgebieden voor windparken aan. Ook onderzoeken ze samen met de netbeheerders waar de wind- en zonneparken op het elektriciteitsnetwerk kunnen worden aangesloten. Volgens de afspraken in de RES 1.0 streven gemeenten naar participatie door inwoners en minimaal 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners betrokken worden bij het maken van beleid en de totstandkoming van zonne- en windparken en daar mede-eigenaar van kunnen worden.  Stand van zakenDe resultaten uit de Tussenstand laten zien dat bijna de helft, 45%, van de zonne- en windparken gerealiseerd is of binnenkort wordt gerealiseerd. Het op tijd (2030) behalen van de overige 55% vraagt echter om een versnelling. Realiseren van een windpark duurt namelijk zeven tot tien jaar. Daarvoor moeten meer zoekgebieden voor wind worden aangewezen en opgenomen worden in het beleid van de gemeenten.Om de zonne- en windparken efficiënt en met zo laag mogelijke kosten op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten, streeft de RES-regio naar een verhouding van 60% wind- en 40% zonne-parken. Uit de Tussenstand blijkt dat de verhouding circa 30% wind- en 70% zonneparken bedraagt. Daarom is een versnelling in de ontwikkeling van windparken nodig.Het aanwijzen van zoekgebieden voor windparken loopt in een aantal gevallen vertraging op omdat het Rijk nieuwe milieuregels voor de bouw van windparken opstelt. Deze zijn medio 2023 gereed. Gemeenten hoeven daar niet op te wachten en kunnen ook zelf milieuregels opstellen zoals gemeente Staphorst dat heeft gedaan. Een deel van de gemeenten wacht wel op de nieuwe milieuregels van het Rijk.Uit de Tussenstand blijkt ook dat participatie door inwoners in West-Overijssel succesvol is. Bij een aantal gerealiseerde windparken zijn inwoners sterk betrokken tijdens de planvorming en de bouw, maar ook nu de parken draaien. De inwoners kregen ruimte om mee te denken en delen nu mee in de financiële opbrengsten van deze parken.West-Overijssel in lijn met landelijke trendHet Nationaal Programma RES, het programma van de landelijke overheid dat de RES-regio’s ondersteunt, maakte begin juli de landelijke stand van zaken op. Zij constateerde onder andere dat meer RES-regio’s moeten versnellen door zoekgebieden voor zonne- en windparken aan te wijzen en plannen verder uit te werken. Extra uitdagingen daarbij zijn de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen vraag naar grote aansluitingen op het energienetwerk.Versnellen door intensiever samen te werkenGemeenten in de RES-regio in West-Overijssel spraken in de RES 1.0 af dat ze inzetten op subregionale samenwerking. Dat betekent dat gemeenten in een bepaald gebied samenwerken om te komen tot zoeklocaties voor zonne- en/of windparken en samen onderzoeken hoe ze de aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen regelen. Een voorbeeld daarvan is het ZSDZ-gebied waar gemeente Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland samenwerken aan realisatie van zonne- en windparken. Samen met de netbeheerder kijken zij waar extra aansluitingen nodig zijn, zodat de netbeheerder de juiste investering kan doen.Samenwerken in subregio’s biedt ook kansen om andere opgaven, zoals woningbouw of stikstof te koppelen aan de opgaven voor duurzame energie. Door samenwerken kunnen menskracht en expertise gedeeld worden en dat is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook nodig.De samenwerking vindt overigens niet alleen tussen de gemeenten plaats, maar vooral ook met de provincie, de netbeheerders, bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke organisaties.14-7-2022 16:55

Op verschillende plekken in de gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Wie er achter de actie zit is niet bekend. Het is aannemelijk dat dit een actie is van inwoners die hiermee protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente Hardenberg wil ruimte bieden aan deze actie en heeft de vlaggen daarom nog niet verwijderd. Wel roept de gemeente de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen uiterlijk woensdag 20 juli van de openbare eigendommen in centra en winkelgebieden weg te halen. In het buitengebied kunnen de vlaggen voorlopig blijven hangen.

Burgemeester Maarten Offinga: “Wij hebben begrip voor de actie. Want in Nederland heeft iedereen het recht om zijn of haar mening kenbaar te maken. Die vrijheid van meningsuiting is voor mij een groot goed. Daarom bieden we hiervoor de ruimte. Wel hebben we de vlaggen bij het gemeentehuis verwijderd. Op andere plekken hebben we de vlaggen eerst laten hangen. Aan de andere kant krijgen we ook signalen van mensen die er moeite mee hebben dat de Nederlandse vlag op deze manier gebruikt wordt. Of van mensen die zich ergeren aan deze actie. Ook dat snap ik. Daarom wil ik graag een afspraak maken met de initiatiefnemers over het vervolg van deze actie, op een manier waar we ons allemaal in kunnen vinden.”De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hardenberg biedt voor inwoners ruimte om zijn of haar mening kenbaar te maken. Particulieren kunnen dit doen met een uiting aan hun eigendommen of op eigen terrein.Omgekeerde vlaggen in centra en winkelgebieden uiterlijk 20 juli weghalenDe gemeente Hardenberg roept de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen van de gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen in centra/winkelgebieden en in de omgeving van overheidsgebouwen uiterlijk woensdag 20 juli weg te halen. Gebeurt dat niet, dan verwijdert de gemeente deze omgekeerde vlaggen eind volgende week. Hiermee biedt de gemeente de initiatiefnemers voldoende ruimte om tot medio volgende week hun mening kenbaar te maken.Omgekeerde vlaggen in het buitengebied kunnen voorlopig blijven hangenDe gemeente biedt in het buitengebied ruimte om voor een langere periode actie te voeren met omgekeerde vlaggen. Maarten Offinga: “De vlaggen in het buitengebied aan openbare eigendommen kunnen voorlopig blijven hangen. Dat is ook de plek waar de aanleiding voor deze actie zich afspeelt. Wel kom ik graag in contact met de initiatiefnemers om een afspraak te maken over het vervolg van deze actie en wanneer ook deze vlaggen verwijderd worden.”


 
14-7-2022 16:55

Vanaf donderdag 7 juli tot en met woensdag 5 oktober 2022 hangen de kunstwerken van kunstenares Jentske Schaap in het gemeentehuis van Hardenberg. De werken vindt u in het bedrijfsrestaurant. Neem een kijkje tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Jentske Schaap (53) woont in Dedemsvaart. Ze werkt al haar hele werkzame leven in de zorg. Als puber tekende ze veel. Ze vond dat heerlijk om te doen. Maar stopte er op een gegeven moment weer mee. In 2014 kreeg ze een schilderworkshop bij Miaart cadeau. Sinds die tijd is schilderen haar passie. Ze volgt nog steeds lessen bij Mia. Ze begon in 2020 bij Art Partout met de opleiding ‘fijnschilderen’. En ze doet een cursus ‘portretschilderen’.Ze schildert zowel op doek als op hout en werkt met olieverf en acrylverf. Jentske wil zichzelf blijven verbeteren. En haar eigen schilderstijl ontdekken. Ze vindt het heerlijk om iets te maken dat een ander raakt. Iets dat het verschil maakt. Dat vindt ze in haar werk, én in het schilderen. Ze werkt graag in opdracht. En vindt het fijn om anderen te helpen met zelf iets moois maken. Iets waar ze trots op kunnen zijn, en blij van worden.Het werk van Jentske Schaap is te bekijken tot en met woensdag 5 oktober.Kunst in het gemeentehuisLokale kunstenaars kunnen hun werk laten zien in het gemeentehuis van Hardenberg. Ze kunnen hiervoor een aanvraag indienen via www.hardenberg.nl/exposeren. De kunstcommissie bekijkt de aanvragen. En let daarbij op de kwaliteit en de variatie in het aanbod. De kunstwerken hangen steeds ongeveer drie maanden in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. Dit deel van het gemeentehuis is voor iedereen bereikbaar.13-7-2022 14:18

De inwoners van de gemeente zijn gastvrij, gul, vriendelijk en bezitten een warm hart voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is de ervaring van de 35-jarige Alex Teke die sinds een aantal weken samen met zestig andere vluchtelingen uit Oekraïne verblijft in een voormalige basisschool in Dedemsvaart.

Desondanks is hij niet blij. Hij maakt zich zorgen om zijn ouders, zijn vrienden en mist vooral zijn werk. “Als je werkt voel je je nuttig, heb je een dagritme, verdien je geld en kan je jezelf redden. Ik ervaar nu pas hoe belangrijk dat is.”Alex is een van de duizenden inwoners van Oekraïne die hun land moesten verlaten door de oorlog met Rusland. In het opvangcentrum valt hij direct op door zijn keurige verzorgde donkere uiterlijk en zijn vlekkeloze Engels. Afkomstig uit Kameroen studeerde hij in Oekraïne en vond daar een baan. “Oekraïne heeft goede en betaalbare universiteiten”, vertelt hij. “Daarom gaan heel veel mensen uit Afrika en India daar studeren. Na het uitbreken van de oorlog konden sommigen van hen terug naar hun eigen land, maar dat geldt niet voor mij. In Kameroen is het voor mij niet veilig.”Zijn ouders wonen er nog wel. Ze zijn oud en kunnen niet meer werken. “Ik ondersteunde hen financieel. Daarover maak ik mij nog het meeste zorgen; sinds mijn vlucht heb ik hen geen geld meer kunnen sturen. Ik hoop daarom dat ik snel werk vind. Ik heb internationaal recht en economie gestudeerd, maar ik wil ook wel productiewerk doen. Het maakt me niet uit, als ik maar aan de slag kan.”Gastvrij onthaaldAlex heeft niets dan lof voor de mensen in Dedemsvaart die alles doen om het de vluchtelingen naar de zin te maken. “Iedereen is heel erg aardig. We hebben nergens gebrek aan. Als je je depressief voelt, zijn er sociale werkers waarmee je een gesprek kan voeren. De buren van de opvang hebben me een fiets gegeven, zodat ik de omgeving een beetje kan bekijken.” Maar een kamer delen met vier onbekenden is niet altijd even gemakkelijk, vindt hij. “Iedereen heeft zijn eigen dag- en nachtritme, problemen en stress. Daar word je continu mee geconfronteerd. Je kan nooit even alleen zijn en dat is wel moeilijk”, vindt hij. “Toch klaag ik niet, want ik ben hier veilig en dat is het belangrijkste.”‘Je bent een beetje een praatpaal’Naast de opvang in Dedemsvaart is er ook een opvang in het voormalige ING-kantoor in Hardenberg. Hier is plek voor vijftig vluchtelingen. Op beide locaties werken vrijwilligers als aanspreekpunt voor de tijdelijke bewoners. Eén van hen is Anette Polhuys. Via het Rode Kruis was ze vanaf het eerste uur betrokken en is inmiddels één van de vaste gezichten in Hardenberg.“Elke woensdag- en donderdagavond ben ik van vijf tot tien uur op de opvang”, vertelt ze. “Wat ik doe is ‘er zijn’ voor de mensen. Je bent een beetje een praatpaal. Sommige mensen vertellen hun levensverhaal, anderen hebben vragen over doktersbezoek. Soms zijn er ook onderling problemen over huishoudelijke zaken. Dat is geen wonder. Deze mensen wonen opeens samen met allemaal vreemden in één huis. Dat vergt veel van hun aanpassingsvermogen.” Anette is blij dat ze op deze manier iets kan doen. “Ik vind het fijn om hen een beetje een huiselijk gevoel te geven en te stimuleren om aan het werk te gaan.”Samen sterkJan van de Giessen is zakelijk leider van de twee locaties en stuurt de vrijwilligers aan. “In de gemeente Hardenberg organiseren we de opvang met een groot aantal organisaties zoals de gemeente, De Stuw, InBeeld, Platform kerken Hardenberg, kerken Dedemsvaart, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en een lijst van vrijwilligers”, vertelt hij. “Samen krijgen we heel veel voor elkaar. Maar ook vele inwoners doneren spullen en geld, en organisaties houden inzamelingsacties.” Jan ervaart de saamhorigheid als positief en merkt dat de vluchtelingen dat ook waarderen. “Desondanks hebben ze het moeilijk. Ze hebben heel veel meegemaakt en alles achter moeten laten. Het is wel een werkersvolk. Ze willen graag aan de slag. We zijn nu heel hard bezig om BSN, bankkaarten en arbeidscontracten te regelen. Zodat deze mensen, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer een nieuw leven kunnen opbouwen.”Blijf op de hoogteDe social mediakanalen van De Stuw (Facebook en Instagram) houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de opvanglocaties.Geld donerenU kunt doneren via NL 52 RABO 0312962053 op naam van De Stuw. Vermeld hierbij 'Opvang Oekraïense vluchtelingen'.

U leest dit verhaal ook op hardenberg.nl/oekraine

6-7-2022 12:25

Wij zoeken eigenaar-bewoners van een hoekwoning of een twee-onder-een-kapwoning die is gebouwd tussen 1965 en 1991. Bent u eigenaar van zo'n woning? Dan kunt u meedoen bij het maken van een ‘routekaart’ om dit type woning duurzamer te maken. Wethouder Werner ten Kate: “In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier en zonder aardgas verwarmd. Daarom gaan we samen met de bewoners per woningtype in beeld brengen wat hiervoor nodig is. Voor het raadplegen van de routekaarten maken we een digitaal hulpmiddel.”

Woningeigenaren die willen meedoen kunnen zich tot 15 september melden via www.hardenberg.nl/duurzaamverwarmen.In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 in een kwart van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. Wethouder Werner ten Kate: “In 2050 mag in de woningen helemaal geen aardgas meer worden gebruikt. In de Transitievisie Warmte staat wat er nodig is om deze ambities te bereiken. Om te zorgen dat we ook in 2050 kunnen koken, douchen en onze huizen kunnen verwarmen, moeten we nu aan de slag.”Drie stappenDe verandering gebeurt in drie stappen. 1. Isoleren: door gebouwen en woningen optimaal te isoleren, hebben we minder energie nodig.

 2. Energie efficiënt gebruiken en woningen en gebouwen aardgasvrij-ready maken: we zetten steeds meer in op energiebesparing, onder andere door energiezuinige installaties en apparatuur. En we onderzoeken hoe we woningen en gebouwen het best zonder aardgas kunnen verwarmen; bijvoorbeeld door een warmtepomp.

 3. Overstappen van aardgas naar duurzame energie: na stap 1 en 2 stappen we over op duurzame energie.


Bij al deze stappen vindt de gemeente Hardenberg het belangrijk dat iedereen de overstap kan betalen.Een routekaart voor elk woningtypeWat er precies moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt volgens Werner ten Kate per woningtype. “Daarom maken we een ‘routekaart’ per woningtype. Met maatregelen die nodig zijn om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Elke routekaart volgt de drie stappen. Het start dus met isolatie zodat minder warmte nodig is. Het eindigt met de overstap naar een duurzame warmtebron.”De gemeente maakt de routekaart als eerste voor het meest voorkomende woningtype. Dat zijn hoekwoningen of twee-onder-een-kapwoningen die zijn gebouwd tussen 1965 en 1991. “Van dit woningtype staan er ruim 3.000 in de gemeente Hardenberg. We willen met de routekaarten de woningeigenaren inzicht en duidelijkheid geven over hoe zij de woning kunnen voorbereiden voor de toekomst. En ook rekening houden met ieders situatie en portemonnee. De routekaart moet vooral bruikbaar zijn voor de woningeigenaren. Daarom vragen we de hulp van de eigenaren van dit woningtype om de routekaart samen te maken. Zij kennen hun eigen woning het best en weten wat er wel of niet mogelijk is”, vertelt de wethouder.


Voor het raadplegen van de routekaarten maakt de gemeente een online tool.
Woningeigenaren kunnen zich aanmelden tot 15 september 2022Bent u eigenaar van een twee-onder-een-kapwoning of hoekwoning met bouwjaar 1965 tot 1991? Meld u dan aan om mee te doen bij het maken van de routekaart en de online tool. Deelnemers krijgen als beloning voor hun hulp een energieadvies, en een bijdrage van € 500 voor het uitvoeren van een van de maatregelen uit het advies.


U kunt zich ook aanmelden om de routekaart te testen en mee te denken over het online tool. Hiervoor krijgt u ook een energieadvies.
Aanmelden kan tot en met 14 september 2022 via www.hardenberg.nl/duurzaamverwarmen. Hier staat ook meer informatie. Bellen kan ook naar 14 0523.Na de zomervakantie krijgen alle eigenaren van een hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning met bouwjaar 1965 tot 1991 een brief met uitleg.Wat kunt u nu al doen?Wil u nu al weten wat u kunt doen om klaar te zijn voor een toekomst met duurzame energie? Ga dan naar het online Energieloket op www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg. Of kom langs bij het Startpunt Duurzaam Hardenberg in De Koppel.1-7-2022 18:45

Op vrijdag 1 juli is het project ‘Rheezermaten’ officieel geopend. Na het openingswoord gingen de gasten naar buiten. Daar hebben ze samen het resultaat van dit Vecht-project bekeken en beleefd. 

Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken allerlei partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden. Ook willen we het Vechtdal nog leuker maken om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen. Rheezermaten is één van de projecten uit dit programma waaraan afgelopen twee jaar hard is gewerkt. Nu de werkzaamheden klaar zijn, is het project op vrijdag 1 juli officieel geopend. Werkzaamheden RheezermatenIn het gebied Rheezermaten zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe waterlopen en natuurvriendelijke oevers. Door deze aanpassingen geven we onze waardevolle natuur de ruimte. Om zich beter te ontwikkelen. Daarnaast zijn er onder andere in het winterbed maatregelen genomen. Deze zijn gericht op het beter vasthouden van water. Maar ook zijn er mooie, nieuwe fiets- en wandelverbindingen aangelegd. Zodat het gebied ook beleefd kan worden. Ruimte voor water en belevingAlwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg en voorzitter Ruimte voor de Vecht: “Dit project is een parel aan de ketting. Ten opzichte van het reeds geopende Vechtpark (meer gericht op recreatie), ligt bij de Rheezermaten de nadruk meer op water en natuur. Het resultaat is prachtig! En we hebben er zelfs méér Vecht voor teruggekregen. Meer ruimte voor water, maar ook voor beleving. We hebben diverse uitkijkpunten gecreëerd en ook, mede dankzij de Regiodeal, de doorgaande fietsverbinding van Hardenberg naar Rheeze verbeterd. Het is daarmee een mooi onderdeel van de fietsverbindingen in het Vechtdal geworden.”Officiële openingDagvoorzitter Evelien Harberink ging deze middag in gesprek. Ze sprak met bestuurders en gebiedspartners over de snelle samenwerking. En over de verdere ontwikkelingen in het Vechtdal rondom dit project. Vervolgens werden de gasten per touringcar naar de Vecht gebracht. Hier kon men tijdens een korte wandeling het resultaat van het project Rheezermaten zien en beleven. Halverwege de wandeling werd men verrast door een prachtige ‘Ode aan de Vecht’. Hier bracht men samen een toost uit op het resultaat en de prettige samenwerking. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, sprak een woord van dank uit aan alle gebiedspartners en omwonenden.1-7-2022 14:32

In woongebied Möllincksvaart in Bergentheim komen nog eens 170 nieuwe woningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in deze derde fase mogelijk te maken is klaar. En ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het woningbouwplan op dinsdag 12 juli tussen 18.30 en 20.00 uur bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. In buurthuis Veur Mekaar, aan de Burgemeester Oprellaan 5 in Bergentheim. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis gaat de woningen bouwen en werkt bij de ontwikkeling van het gebied samen met de gemeente Hardenberg. Afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst.

Woonwijk Möllincksvaart ligt aan de zuidkant van Bergentheim. In de afgelopen jaren zijn hier al veel nieuwe woningen gebouwd. De laatste woningen in fase 2 van Möllincksvaart zijn in aanbouw.Sneller en meer nieuwe woningen bouwenDe gemeente Hardenberg wil het mogelijk maken dat er sneller en meer nieuwe woningen worden gebouwd, om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Over de behoefte aan het aantal en soort nieuwe woningen overlegt de gemeente met de verschillende Plaatselijk Belangen in de gemeente. Ook in Bergentheim is veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom is in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim een plan gemaakt voor de derde fase van Möllincksvaart.170 nieuwe woningen in fase 3 van MöllincksvaartDe derde fase van Möllincksvaart sluit aan de noordwestkant bij het bestaande woongebied aan, en ligt tussen de Nieuwe Slotweg, de spoorlijn/Spoordijk en de Schapenweg. Het gebied is eigendom van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De ontwikkelaar wil hier 170 nieuwe woningen bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, en sociale huurwoningen. De ontwikkelaar neemt ook de inrichting van de openbare ruimte voor z’n rekening. Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg werken samenDe gemeente Hardenberg maakt de bouw van de nieuwe woningen mogelijk door te zorgen voor een bestemmingsplan en de juiste vergunningen. De gemeente en Roosdom Tijhuis leggen de afspraken over de samenwerking vast in een overeenkomst.Inloopbijeenkomst over het woningbouwplan op 12 juliHet ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in Möllincksvaart fase 3 mogelijk te maken is klaar. Er is ook een stedenbouwkundige plan gemaakt waarop globaal te zien is hoe het woongebied eruit gaat zien. Er komen verschillende woongebieden in een ruim opgezette en groene omgeving. Er is ruimte voor water. Langs het spoor komt een groene buffer. In het plan wordt rekening gehouden met ruimte voor een jongerenontmoetingsplek en een trapveldje. De ontwikkelaar werkt hier een ontwerp voor uit, samen met Plaatselijk Belang Bergentheim en de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan plan ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage.Belangstellenden kunnen het plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juli 2022 in buurthuis Veur Mekaar (Bergentheim). Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 20.00 uur binnenlopen om het plan te bekijken of vragen te stellen.Ook is het plan online te bekijken op onze website (klik hier), en op ruimtelijkeplannen.nl.23-6-2022 12:00

In het gebied Vechtzone in Hardenberg komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied is klaar. En ligt vanaf 23 juni ter inzage. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit plan.

Het gebied Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Hier staan nu nog twee flats. Deze flats worden gesloopt. Ze maken plaats voor 177 nieuwe appartementen en eengezinswoningen.De bouw van De Vechtspille start na de zomerAppartementengebouw De Vechtspille wordt als eerste gebouwd. Dit gebouw ligt het meest westelijk. De Vechtspille krijgt 25 huurappartementen. Het bestemmingsplan hiervoor is al klaar. De bouw start na de zomer in opdracht van Vechtdal Wonen.Vijf nieuwe appartementengebouwen en rijwoningenOp de strook aan de oostkant van De Vechtspille komen nog eens 5 appartementengebouwen en enkele eengezinswoningen. Om de bouw van deze gebouwen en woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in de maak. In het appartementengebouw direct naast De Vechtspille komen 18 koopappartementen. Verderop langs de Vecht komen twee gebouwen met 35 sociale huurappartementen en 31 koopappartementen.In de oostelijke hoek van het gebied komt een gebouw met 12 koopappartementen. Dit gebouw wordt in opdracht van een vereniging van toekomstige bewoners in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ gebouwd.Daarachter, richting de Parkweg, verrijst nog een gebouw met 50 sociale huurwoningen. Ook komen hier 6 rijwoningen (koop).Een mix van huur- en koopwoningenDe nieuwe woningen in de Vechtzone zijn een mix van (social) huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Hierdoor is het voor verschillende groepen haalbaar om hier te wonen. Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Voor vitale wijken is het belangrijk dat er een gezonde verhouding is tussen jongeren, ouderen en gezinnen. Maar ook tussen kopers en huurders met een kleinere portemonnee. Dit past dus precies in onze visie.” Wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg vult aan: “Veel mensen vinden dit gebied de mooiste kant van de stad. We zijn er heel trots op dat we dat we veel verschillende groepen mensen hier een woning kunnen bieden. Ook voor mensen met een smalle beurs is het mogelijk om hier te wonen. Dat biedt echt meerwaarde.”De Vechtzone wordt een groene en duurzame buurtIn het plan is veel aandacht voor groen, water, klimaat en het zogeheten ‘natuurinclusief bouwen’. Het gebied wordt niet helemaal volgebouwd. Er komen veel groenstroken die uitkomen op de Vecht. Dit versterkt de verbinding met de rivier. Ook zorgt een groene omgeving voor verkoeling op hete dagen. En kan het water bij hevige regenval makkelijker weg.Positieve reacties op het planBelangstellenden konden de plannen eind mei tijdens een inloopbijeenkomst bekijken. Hier kwamen 400 mensen op af. Ook de buurt is bijgepraat door Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. Vechtdal Wonen en de gemeente kregen veel positieve reacties op het plan. Ook is er veel belangstelling voor een woning in de Vechtzone.De procedure om de ontwikkeling van de Vechtzone mogelijk te maken gaat nu van start. Het gebied krijgt in het ontwerp-bestemmingsplan de bestemming ‘woongebied’. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 23 juni voor zes weken ter inzage.Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan nog dit jaar vaststellen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de bouw van het eerste appartementengebouw, naast De Vechtspille, starten. Vervolgens worden de twee huidige flats gesloopt. Daarna worden de overige gebouwen gebouwd.Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij de bouw van deze woningen. En bij de inrichting van het gebied. De afspraken hierover staan in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen gaan in de komende periode verschillende onderzoeken doen ter voorbereiding op de uitvoering.15-6-2022 17:04

We gaan aan de slag met de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen. Dat doen we samen met de provincie Overijssel. Daarom tekenden wethouder Alwin te Rietstap en gedeputeerde Bert Boerman op woensdag 15 juni een intentieverklaring. Daarin staat dat zij ervoor willen zorgen dat de gemeente Hardenberg goed bereikbaar is én blijft.

Zowel de gemeente als de provincie vinden het belangrijk dat Hardenberg en haar kernen goed bereikbaar zijn voor iedereen. Niet iedere inwoner kan autorijden en/of fietsen. En is daarmee afhankelijk voor het vervoer naar de verschillende voorzieningen in de gemeente.LeefbaarheidHet is voor de leefbaarheid belangrijk dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in deze samenleving. De gemeente kijkt daarom samen met de provincie hoe het vervoer beter kan. En hoe ze het vervoer voor doelgroepen, zoals de ouderen en de jeugd, zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Om zo de bereikbaarheid voor iedereen tussen de kernen groter te maken.VervoersvormenElke bewoner verdient een goede en passende manier van vervoeren. Voor de één is dit een fiets, voor de ander een toegankelijke bus. Daarnaast wordt gekeken of ze andere en/of nieuwe vormen kunnen inzetten, zoals deelauto’s- en/of fietsen. Ook kan het betekenen dat de routes en het type openbaar vervoer-busjes in de gemeente kan veranderen.Vlot en makkelijkWethouder Alwin te Rietstap: “We willen graag dat het in alle kernen van de gemeente prettig wonen is. Daar hoort bij dat mensen gemakkelijk van de ene naar de andere plaats kunnen. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek. Dan is het belangrijk dat dit vlot en gemakkelijk kan. Met een vervoerssysteem dat voor iedereen beschikbaar is. Ik ben blij dat we hierin samen kunnen werken met de provincie!”Een uitdagingGedeputeerde Bert Boerman: “Het is belangrijk dat alle inwoners van Overijssel zich kunnen bewegen van A naar B. Ook in Hardenberg! Daarom kijken we samen met de gemeente hoe we dat het beste kunnen doen. Dat is best een uitdaging. Want de wereld van mobiliteit verandert in rap tempo. Samen zoeken we naar een manier om de verschillende vormen van mobiliteit zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Zodat ook in de toekomst alle inwoners mobiel kunnen blijven.”In gesprekSamen met de provincie gaat de gemeente Hardenberg kijken welke mogelijkheden er zijn om de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen groter te maken. Hierover gaan zij nog met diverse organisaties en inwoners in gesprek.14-6-2022 12:07

Er komen weer Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat inwoners van de gemeente Hardenberg goedkoper bomen en planten kunnen kopen.

Komende winter delen we samen met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel bomen en planten uit. Als inwoner van de gemeente Hardenberg betaalt u een eigen bijdrage tussen € 37,50 en € 250. Dat is een kwart van de totale kosten. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hardenberg betalen de rest.Voor wie is deze actie?De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Hardenberg woont. Hebt u een plek voor bomen of een bosplantsoen? Bijvoorbeeld op uw erf? En kunt u met de bomen of planten de biodiversiteit en landschapsstructuur versterken? Dan is dit een leuke actie voor u.Aanvragen kan vanaf 15 juni tot 30 juliTussen 15 juni en 30 juli kunt u online een aanvraag doen voor de boomdeeldag. U kunt kiezen tussen bomen of planten die in uw regio horen. En betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 250. De gemeente en de provincie vullen het bedrag aan tot maximaal € 1.000.U kunt de planten en bomen zelf ophalen tijdens de boomdeeldag. De locatie maken we later bekend. De boomdeeldagen zijn in november en december 2022 en in januari 2023.Wilt u meer weten over de actie? Of wilt u bomen en planten aanvragen? Kijk dan op www.landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen 1,1 miljoen bomenDeze Iedereen een Boom-actie is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van onze mooie provincie helpt bij de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie leest u op www.iedereeneenboom.nl.

9-6-2022 18:00

Burgemeester Maarten Offinga liep op 21 april door Sibculo. Hij sprak met enkele inwoners. Het videoverslag van de wandeling is nu te kijken.

De burgemeester sprak met inwoners over onderwijs. Over gedumpt afval langs de weg. En over de gevolgen van de pandemie op jongeren en vrijwilligers. Hij nam een kijkje op het Kloosterterrein. En ging natuurlijk op bezoek bij de school. Bekijk de aflevering nu op hardenberg.nl/route29 of op ons YouTube-kanaal.Loopt u mee?De route gaat verder in Rheeze en Diffelen. U kunt zich nog tot en met vrijdag 17 juni aanmelden om mee te lopen. Ga naar hardenberg.nl/route29 of stuur een mail naar route29@hardenberg.nl.9-6-2022 10:45

Het Mobiele Media Lab van de politie komt naar het Vechtdal. U leert over internetcriminelen, inbraakpreventie en meer. Het lab komt in Hardenberg, Ommen, Dedemsvaart en Dalfsen.

Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen van de politie. Samen met de gemeentes Hardenberg, Ommen en Dalfsen geven we u tips over onder andere cybercrime, inbraakpreventie, sexting, en ondermijnende criminaliteit. Het is ook een onderzoeksruimte. Doe een kennis-quiz op digitale middelen. Of speel een videospel.Volwassenen en kinderen zijn welkom! U vindt het lab: • Maandag 13 juni, in Hardenberg, op de markt

 • Dinsdag 14 juni, in Ommen, bij de Vechtkade (voor restaurant Flater)

 • Woensdag 15 juni, in Dedemsvaart, op de Markt

 • Donderdag 16 juni, in Dalfsen, op het Kerkplein


U kunt praten met een aantal collega’s van politie Vechtdal. Onze wijk- en jeugdagenten. De wijkagent ondermijning. En collega’s (ook de handhaving) van de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Zij beantwoorden graag uw vragen over preventie en veiligheid.8-6-2022 15:25

De vijfde kinderroute van Joggem is er: ‘Joggem met opa rond Dedemsvaart’. Dit verhaal vertelt de geschiedenis van Dedemsvaart. Groep 7 van bassischool De Groen uit Dedemsvaart lanceerde de route samen met wethouder Alwin te Rietstap. Samen fietsten zij als eerste de fietsroute van 18 kilometer langs het gemeentepark, de mooie oude villa’s en het kanaal in Dedemsvaart.

De kinderen van groep 8 fietsten  de route met succes. Dit betekent dat de fietsroute klaar voor gebruik is. Het boekje met de route is te koop bij Dina’s Fellows in The Fellowship of Acoustics voor € 1,50. Onderweg worden vragen gesteld. Met de juiste antwoorden  komt er een code tevoorschijn. Met die code kan in Dina’s Fellows, het begin- en eindpunt van de route, de kluis worden geopend. In de kluis ligt een leuk cadeautje. De  route is samengesteld met hulp van de Historische Vereniging Avereest en Promotiestichting Dedemsvaart.

Fiets- en wandelroutes


Joggem woont in de gemeente Hardenberg en beleeft al fietsend en wandelend allerlei avonturen. Zijn naam dankt hij aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een initiatief om kinderen meer te laten bewegen.  Er zijn nu in totaal vijf Joggem-routes. De eerste kinderfietsroute vertelt het verhaal van de Slag bij Ane vanaf het museum in Gramsbergen. De tweede route is een wandelroute van 3,5 kilometer over de overstroming van de Vecht. Deze route  start en eindigt bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel. In 2020 kwam de tweede kinderfietsroute: ‘Joggem & het ontstaan van de Vecht’. Deze route start zowel bij De Rheezerbelten als De Gloepe. Vorig jaar kwam er een tweede wandelroute bij: ‘Joggem en het klooster’. Deze loopt door Sibculo. Naast al deze routes gaat Joggem de komende jaren nog meer leuke routes ontdekken.

Week voor de Gezonde Jeugd


Wethouder Alwin te Rietstap en de kinderen van groep 7 fietsten de route tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd. Deze week van 7 t/m 11 juni is een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. In de gemeente Hardenberg noemen we dit de ‘Gewoon Gezond aanpak’ met als doel; gezonde jeugd, gezond toekomst!
30-5-2022 16:15

Er worden steeds meer evenementen georganiseerd. Daarom is het voor de Evenementenhal Hardenberg tijd om terug te gaan naar waar deze voor bedoeld is: evenementen organiseren. Op vrijdag 27 mei werd daarom de laatste coronaprik gezet. Inwoners van Hardenberg hoeven ook de komende tijd niet ver te reizen voor een vaccinatie. Vanaf 7 juni gebruikt de GGD de locatie aan de Kollergang 5 als test- én vaccinatielocatie.

Voor de meeste mensen geldt: ‘heb je coronaklachten? Doe een zelftest’. Maar mensen met een zwakke gezondheid kunnen nog steeds een afspraak maken bij de GGD om zich te laten testen. Aan de testlocatie Kollergang 5 in Hardenberg wordt nu een vaccinatielocatie toegevoegd. In de ochtend wordt getest en in de middag en avond wordt gevaccineerd. Tussendoor wordt geventileerd en grondig schoongemaakt. En ook de medewerkers worden gewisseld. Mensen die voor een coronaprik komen, hoeven dus niet bang te zijn voor een besmetting.Ook komende maand wordt er weer in alle gemeentes in IJsselland gevaccineerd tegen corona. Dat kan in de meeste gevallen zowel met als zonder afspraak. Op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties vind je alle locaties en openingsdagen- en tijden.26-5-2022 09:00

Burgemeester Maarten Offinga wandelt de Route 29 door de gemeente Hardenberg. Op donderdagochtend 7 juli wandelt hij door Diffelen en Rheeze.

De Route 29 ging eerder dit jaar al door Radewijk, Hoogenweg, Venebrugge, Ebbenbroek, Bruchterveld, Kloosterhaar, Sibculo en Mariënberg. Wil je een stukje meewandelen? Meld je dan aan via www.hardenberg.nl/route29.Wandel mee met de burgemeesterDe Route 29 gaat op donderdag 7 juli tussen 09.00 en 12.00 verder. Dan wandelt Maarten Offinga door Diffelen en Rheeze. Wil je een stukje meewandelen? Wil je iets laten zien? Of heb je een tip of een bijzonder verhaal wat je wilt vertellen? Meld je dan aan om een stukje mee te wandelen. Dat kan door te mailen naar route29@hardenberg.nl of via het formulier op www.hardenberg.nl/route29.Meld je aanAanmelden kan tot 17 juni 2022. Op basis van de tips en ideeën zet de burgemeester de route uit. En maakt hij een keuze voor de plekken die hij bezoekt en de mensen die een stukje mee kunnen wandelen.Bekijk de video’s van de Route 29Eind maart was de Route 29 in Kloosterhaar. Het videoverslag van deze wandeling kun je nu bekijken op www.hardenberg.nl/route29. Eind april wandelde Maarten Offinga door Sibculo en vorige week was hij in Mariënberg. De videoverslagen van deze wandelingen kun je binnenkort ook online bekijken.25-5-2022 11:31

NOORD-OVERIJSSEL – Inwoners en ondernemers van Noord-Overijssel, regio’s Vechtdal, Weerribben Wieden en IJsseldelta, kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid van deze regio’s te versterken. Hoe houden we het gebied een fijne plek om te wonen, te ondernemen en te beleven? MarketingOost publiceert van 16 mei tot 20 juni een enquête, er volgen bijeenkomsten en gesprekken. De stem van inwoners en ondernemers is heel belangrijk, om de nieuwe Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) van 2023-2027 te ontwikkelen.

Op basis van de vragenlijst ontstaat er al een goed beeld van de kaders voor de Lokale Ontwikkel Strategie. “Hierdoor krijgen wij inzicht in de kansen en uitdagingen in het gebied”, aldus projectleider Anieke van Wijnen van A NXT Level. “We staan voor grote maatschappelijke en economische opgaves en daarom is het belangrijk om met de samenleving een toekomstvisie voor ons gebied te maken. In samenwerking met de Leader coördinator, Lokale Actiegroep (LAG) en partners is kennis en netwerk benut. De enquête is samen met MarketingOost opgesteld. Help mee door het invullen van de vragenlijst, dat helpt enorm en is van groot belang voor de toekomst van onze regio’s. Bovendien kun je er o.a. een weekendje weg mee winnen.” De enquête is hier in te vullen: Europees subsidieprogramma | LEADER Noord-Overijssel.Wat zouden inwoners doen met 50.000 euro in hun omgeving?Inwoners en ondernemers krijgen een grote rol in de nieuwe Lokale Ontwikkel Strategie (LOS). Op welke thema’s zou als eerste moeten worden ingezet? Vrijetijdseconomie, natuur en biodiversiteit, streekproducten en water, onderwijs of maatschappelijke initiatieven. Welke hulp en financiering zijn nodig om ideeën te laten slagen? Met deze antwoorden, ontstaat er een goed beeld van de kansen en uitdagingen voor ontwikkeling van de toekomst en de leefbaarheid van Noord Overijssel.Doe mee en winDe vragenlijst is bedoeld voor iedereen; inwoners, ondernemers op het platteland, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid, vrijetijdseconomie en duurzaamheid in Noord-Overijssel. Door mee te doen aan de enquête maken deelnemers kans op een leuke prijs voor 2 personen:


- Midweek of weekendje weg in de bijzondere accommodatie ‘Boslodge of Anthropod’ bij camping ‘t Rheezerwold in Hardenberg;


- Dinerbon van €50 bij Brasserie de Boerderij in het Reestdal;


- Ontdek Staphorst tijdens een dagdeel e-broezen.


Ook tijdens de bijeenkomsten worden mooie prijzen weg gegeven.
Lokale aanpak van 2023-2027In Noord-Overijssel zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd die de leefbaarheid verbeteren. Deze projecten hebben een subsidie van LEADER gekregen. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid op het platteland te ontwikkelen en versterken. De EU, de provincie en de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en het buitengebied van Zwolle en Kampen stellen geld beschikbaar voor goede plannen. Er komt nu een nieuwe periode aan voor nieuwe plannen. Voor thema’s waarbinnen die plannen gebruik kunnen maken van een LEADER subsidie zijn de ideeën van inwoners uit Noord Overijssel van harte welkom. Alle input wordt uitgewerkt tot een Lokale Ontwikkel Strategie voor de komende jaren. Meer informatie is te vinden op www.leadernoordoverijssel.nl.18-5-2022 14:23

Elk jaar maakt de gemeente in het voorjaar de financiële balans op in het jaarverslag. Het college van B&W biedt het jaarverslag nu aan de gemeenteraad aan. “We zijn trots dat we onze ambities hebben gerealiseerd. Niet alleen in 2021, maar in de afgelopen 4 jaar. We hebben ons huishoudboekje goed op orde. En we eindigen deze bestuursperiode met een goedgevulde spaarpot”, zegt wethouder financiën Martijn Breukelman.

De gemeente Hardenberg hield in 2021 geld over: € 15,8 miljoen euro. Dat is meer dan vorig jaar nog werd verwacht. Maar het is volgens Martijn Breukelman wel goed uit te leggen. “Zoals elk jaar zijn sommige projecten nog niet helemaal afgerond. Dat doen we dit jaar. Het geld, zo’n 4 miljoen euro, blijft daarvoor beschikbaar. Door de coronapandemie hebben er wat meer projecten vertraging opgelopen. Ook kregen we meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van onze taken. Een meevaller dus!”De gemeente gaf de afgelopen jaren extra geld uit voor Jeugdzorg. “Dat hebben we min of meer voorgeschoten. Dat geld heeft het Rijk ons vorig jaar terugbetaald. Dat hebben we in de boeken van 2021 verwerkt.”Er is in 2021 ook weer veel gebouwd. Er kwamen honderden nieuwe woningen bij. Ook bedrijven breidden uit of bouwden nieuw. “Dat er sneller en meer gebouwd wordt, zien we ook terug in de jaarrekening. De opbrengsten uit grondverkopen en leges voor vergunningen waren in 2021 hoger.”De spaarpot van de gemeente is goed gevuldHet college van B&W wil het geld dat in 2021 overbleef in de algemene reserve stoppen. Dat is de spaarpot van de gemeente om tegenvallers op te vangen. In de spaarpot zit straks ruim 71 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog hoger wordt. Dat is meer dan voldoende. Volgens Martijn Breukelman is het prettig dat de gemeente een buffer heeft. “Dat was de afgelopen jaren bijvoorbeeld al nodig toen we extra geld moesten uitgeven om inwoners en ondernemers te helpen in de coronapandemie.""Gelukkig was er niet altijd geld nodig. We zagen ook een veerkrachtige samenleving. Onze inwoners lieten zien wat noaberschap betekent. Vandaag de dag zien we dat weer. Nu we met hoge energieprijzen te maken hebben. En er door de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen naar Nederland komen. Dan is het prettig dat we genoeg geld hebben om de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn te helpen en gastvrij te ontvangen in onze gemeente. Maar we hebben ook de kracht van de samenleving daarbij hard nodig.”Er is geld beschikbaar voor nieuwe projecten en plannenZo’n € 40 miljoen uit de spaarpot is beschikbaar om uit te geven aan nieuwe projecten en plannen waar Hardenberg nog mooier van wordt. En waar de samenleving beter van wordt. “Maar dat is aan het nieuwe college van B&W”, zegt Martijn Breukelman. “Want de bestuursperiode van het huidige college van B&W zit er bijna op.""We kijken met trots terug op de afgelopen jaren. Op wat we samen met de inwoners, ondernemers, gemeenteraad en ambtelijke organisatie hebben gedaan. Hardenberg staat er goed voor. We zijn klaar voor de toekomst!”De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 7 juni en in de raadsvergadering van in 21 juni.U bekijkt het jaarverslag 2021 van de gemeente Hardenberg hier

18-5-2022 12:00

De Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. In dit gebied komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen ontwikkelen de Vechtzone samen. En willen hierover graag meer vertellen. Daarom organiseren zij op maandag 23 mei tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Theater de Voorveghter.

De komende jaren worden de twee flats aan de Kruserbrink gesloopt. Op de vrijkomende plek komen 177 woningen. Het gaat om 110 sociale huurappartementen, 61 koopappartementen en 6 eengezinswoningen. Het stedenbouwkundig plan voor de Vechtzone is klaar. Hierop is te zien waar de woningen en appartementen gebouwd worden. De plannen voor de Vechtzone zijn te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 23 mei in Theater de Voorveghter. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur vrij binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Er is geen centrale presentatie.Veel groen en verbinding met de VechtDe Vechtzone verbindt de wijk Marsch-Kruserbrink met de Vecht. In het plan is veel aandacht voor groen. En de verbinding met de Vecht. Bij het inrichten van de omgeving wordt rekening gehouden met planten en dieren die in het gebied voorkomen. Veel groen in de Vechtzone zorgt voor een fijne woonomgeving. Het voorkomt ook wateroverlast bij hevige regenval en brengt verkoeling op hete zomerdagen.


Natuurlijk zijn de nieuwe woningen duurzaam.
Het bestemmingsplan is in de maakOm de bouw van de nieuwe woningen in de Vechtzone mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Ook komt er een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat hoe de gebouwen eruit komen te zien. De gemeente en Vechtdal Wonen willen deze plannen nog voor de zomervakantie ter inzage leggen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de bouw van het eerste appartementengebouw starten. De twee flats worden dan begin 2024 gesloopt. Daarna worden de overige gebouwen gebouwd.Informatie over CPO: Volwaarde voor de VechtOok de bouw van Volwaarde voor de Vecht is onderdeel van de Vechtzone. Dit gebouw wordt in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld. Het duurzame gebouw biedt ruimte aan 12 appartementen. Tijdens de inloopbijeenkomst op 23 mei is er ook informatie over dit plan.De bouw van De Vechtspille start na de zomerNa de zomer start Vechtdal Wonen al met de bouw van De Vechtspille. Dit gebouw heeft 7 bouwlagen met 25 appartementen voor de sociale verhuur. De ruimtelijke procedure om de bouw van De Vechtspille mogelijk te maken is al afgerond.18-5-2022 11:00

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Zodat zij hun eigen talenten ontwikkelen. En mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is om samen met het onderwijs de onderwijsachterstanden te voorkomen. De aanpak hiervan staat in het lokale programma 'Eerlijke Kansen'. Dit programma is samen met het onderwijs gemaakt.

Lokaal programma 'Eerlijke Kansen'Wethouder Looman; “Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook helpt het goed kunnen van de taal bij de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Binnen onze gemeente verbeteren wij de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen”.In het programma 'Eerlijke Kansen' werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente. Om de kinderen gelijke kansen te geven. Het programma bestaat uit een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het zo snel mogelijk leren spreken van de Nederlandse taal door anderstalige kinderen. Door bijvoorbeeld aan te moedigen dat ouders en kinderen thuis zoveel mogelijk Nederlands praten. Ook worden onderwijsassistenten ingezet. En worden leerkrachten opgeleid. Zo kunnen anderstalige kinderen makkelijker naar het normaal onderwijs gaan. Een ander thema richt zich op taalachterstanden. Kinderen gaan extra lezen en oefenen in kleine groepjes met een onderwijsassistent. En er worden speciale leesboeken gekocht. 


De kansencoach, mede mogelijk gemaakt door Regiodeal Drenthe, helpt bij het bereiken van de doelstellingen binnen het programma 'Eerlijke Kansen'.
Om de start van het programma te vieren, ondertekende wethouder Looman samen met de aanwezigen, met stoepkrijt de alliantie. Dit is de samenwerking tussen de partijen. Ook sloeg ze een steen kapot. Iedereen kreeg een klein stukje mee, om zelf verder te bouwen aan de alliantie.Gelijke Kansen AlliantieWethouder Looman heeft samen met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Gelijke Kansen Alliantie ondertekend. Hierin staat hoe de gemeente de komende twee jaar samen met de scholen gelijke kansen in de gemeente gaat verbeteren. Gemeente Hardenberg en het basisonderwijs hebben zich ook aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Het lokale programma 'Eerlijke Kansen' draagt bij aan de doelstellingen van deze alliantie.AchtergrondDe Gelijke Kansen Alliantie is een plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners om kinderen in het onderwijs gelijke kansen te geven. Op dit moment doen er ruim vijftig gemeenten mee aan de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.16-5-2022 16:00

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een overeenkomst met Larcom en het Alfa-college getekend. Deze overeenkomsten zijn voor de inburgeraars. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaan gemeente, Larcom en het Alfa-college er samen met de inburgeraar voor zorgen dat de inburgeraars sneller kunnen meedoen in de samenleving.

Nieuwe wet InburgeringVanuit de nieuwe wet Inburgering is de gemeente Hardenberg zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Eén van de belangrijkste punten van deze wet is het ‘duaal inzetten’ van de inburgering. Dit betekent dat de inburgeraar lessen volgt, kennis krijgt over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse taal leert. Op hetzelfde moment doen ze ook werkervaring op in de praktijk. Dit heet een werkervaringsplek.Als inburgeraars veel contact hebben met mensen die Nederlands spreken helpt dit bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeente zorgt samen met deze partners dat ze gelijktijdig leren en ervaring op kunnen doen. Dan kan een inburgeraar zelf een inkomen verdienen en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit is goed voor hun eigen geluk en gezondheid.Leren en werkenEen inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route, ook wel Z-route genoemd, De B1 route (route voor taal en (vrijwilligers)werk) en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO.Gemeente Hardenberg gaat voor het leren en werken van inburgeraars samenwerken met Alfa-college en Larcom. Wethouder Mary Looman tekent vandaag de overeenkomsten voor deze leer- en werkroutes. Wethouder Looman; “Ik ben blij dat wij door kunnen gaan met de samenwerking met het Alfa-college en Larcom. De inburgeraars kunnen dichtbij hun lessen volgen. We hebben korte lijnen tussen verschillende lokale samenwerkingspartners en vrijwilligersorganisaties. Onderwijs in combinatie met werkervaring geeft de mensen een verbeterde kans op de arbeidsmarkt”. 14-5-2022 11:00

CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en VVD in Hardenberg hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2022-2026. Ook zijn de portefeuilles voor de burgemeester en de wethouders verdeeld. Het akkoord met de titel ‘Oog voor elkaar, blik op de toekomst’ gaat uit van brede welvaart voor iedereen en stelt de samenleving centraal. Nog meer dan voorheen wil de gemeente aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. De nieuwe wethouders worden op dinsdagavond 24 mei 2022 geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

Oog voor elkaar, blik op de toekomstFormateur Theo Rietkerk blikt terug op een geslaagd onderhandelingsproces. “De coalitiepartijen hebben laten zien dat zij er vooral samen uit wilden komen. Daarom had ik er vanaf het begin alle vertrouwen in. En ben ik blij dat we nu hier met een akkoord, wethouders en een portefeuilleverdeling staan.”Akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor inbreng en debatHet CDA nam als grootste partij het initiatief voor de onderhandelingen. Fractievoorzitter Martijn Breukelman: “We hebben een mooi coalitieakkoord op hoofdlijnen kunnen sluiten. Waarin veel ruimte is voor inbreng en debat door raadsleden van zowel de oppositie als coalitie. Wij nodigen de andere partijen in de gemeenteraad dan ook uit om over de uitwerking van dit akkoord mee te praten, inbreng te leveren en initiatieven te nemen. Dat geldt ook voor onderwerpen die niet in dit akkoord zijn opgenomen. Want wij zien volop ruimte om samen aan de toekomst van de gemeente Hardenberg te werken! Dat doen we daarnaast natuurlijk vooral ook met onze inwoners, ondernemers en organisaties.”Fors investeren en de samenleving centraalDe nieuwe coalitie wil fors investeren. Ze reserveert dan ook € 30 miljoen om te kunnen investeren in een breed aantal onderwerpen. Bestaande programma’s worden doorgezet waarvoor € 9 miljoen wordt gereserveerd. Daarnaast houdt de coalitie rekening met € 5,5 miljoen voor prijsstijgingen.De partijen willen meer dan ooit vooral de samenleving centraal zetten. Daarbij hoort een passende houding van de gemeente. Een die aansluit bij initiatieven uit de samenleving, van zowel inwoners als ondernemers. Die ruimte biedt voor die initiatieven, die uitgaat van een positieve benadering en die geen onnodige beperkingen oplegt. Daarbij wil de coalitie vooral gebruik maken van de positieve ervaringen met participatie van de afgelopen jaren.Het coalitieakkoord is opgebouwd uit 4 thema’s 1. Hardenberg in ontwikkeling.

 2. Knooppunt Hardenberg.

 3. Hardenberg voor elkaar.

 4. Een energiek Hardenberg.


Het nieuwe college van B&W wordt op dinsdag 24 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerdHet college bestaat dan naast burgemeester Maarten Offinga uit de 4 wethouders: Martijn Breukelman (CDA), Linda Verschuur-Otter (OpKoers.nu), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en Werner ten Kate (VVD). Tijdens de raadsvergadering wordt ook het coalitieakkoord overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.U leest het complete coalitieakkoord hier.13-5-2022 16:45

Op donderdag 12 mei waren burgermeester Offinga en wethouder Looman op bezoek bij De Vreedzame Wijk de Krim. De Vreedzame Wijk komt voort uit het project De Vreedzame School.

CBS de Krim werkt met dit programma. Kinderen leren hier verschillende eigenschappen die ze later als volwassene goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld het oplossen van een verschil in mening. Ook krijgen ze een ‘stem’ en mogen ze meedenken over allerlei zaken. Ze krijgen eigen verantwoordelijkheden. Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. En zich verbonden te voelen met de gemeenschap.Burgermeester Offinga: ‘De samenwerking en betrokkenheid in De Krim is uniek. Wij hebben donderdag mooie gesprekken gevoerd. Met de kinderraad, en de jongeren in de Krim. De jongeren hebben door de inzet van het traject, en de verschillende clinics, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De jongeren organiseren verschillende activiteiten, die ze ook in de toekomst graag blijven organiseren voor de jongere jeugd. Ik vond het een open en oprecht gesprek. En ik ben trots op de stappen die de jongeren hebben gezet’.De StuwDe Stichting Vreedzaam begeleidt het project in De Krim in samenwerking met De Stuw. De Stuw is de partij in de Krim die alle organisaties kent, deze bij elkaar kan brengen en de contacten onderhoudt. De jongeren hebben vanuit de Stuw de Young Leaders training gevolgd. Deze heeft als doel om jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen. Personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt, school of vereniging. Wethouder Looman: ‘De aanpak gaat over de ontwikkeling van de jongeren. Dit begint al op de basisschool. Het is positief dat ook buiten de school aandacht is voor de jongeren. Zo worden de jongeren een rolmodel voor de jongere jeugd’.De Vreedzame WijkIn De Krim is de ‘Vreedzame School’- aanpak doorgetrokken naar de hele wijk. Dit noemen we De Vreedzame Wijk. Verschillende clubs en organisaties die actief zijn bij de jeugd en ouders in De Krim doen mee. Zoals de voetbalvereniging DKB, korfbalvereniging Centrum en Vechtdal Wonen. De aanpak start met de organisaties die dicht bij de school liggen. Denk hierbij aan de voorschoolse- en tussenschoolse opvang. Daarna gaan de organisaties die iets verder weg liggen aan de slag. Zoals de verlengde schooldag, kinderopvang en wijkwelzijnsorganisatie. Wethouder Looman: ‘We willen graag dat de kinderen meedoen bij het vormgeven van De Vreedzame Wijk. Daarom is het belangrijk om de stem van kinderen te horen’.12-5-2022 12:00

Burgemeester Maarten Offinga reikte op woensdag 11 mei twee Koninklijke onderscheidingen uit. De heer en mevrouw Frits en Beja Weitkamp-Lennips werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving.

De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het 30-jarig jubileum van Stichting De Brug/Spie-en. Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij deze stichtingen, die op 11 mei 1992 werden opgericht door de Hardenbergse kinderarts dr. Diny van Bruggen. De Brug in Nederland, Spie-en in Cambodja. In 2007 namen zij het stokje over van mevrouw Van Bruggen en werden ze beiden aangesteld als directeur van de stichting in Nederland. Stichting De Brug is een organisatie met een christelijke grondslag die zich inzet voor de bevolking van Cambodja. Het land dat zwaar te lijden had onder het schrikbewind van Pol Pot, het communistische Vietnamese regime en een burgeroorlog. Vooral de allerarmsten, de mensen die lijden aan aids of andere ziekten en weeskinderen krijgen steun van De Brug. Mijnheer en mevrouw Weitkamp gaan sinds 2007 zo’n 2 tot 3 keer per jaar voor een periode van 6 tot 8 weken naar Cambodja. Om daar de verschillende vrijwilligers en projecten te bezoeken. Daarbij worden bestaande projecten geëvalueerd en nieuwe projecten in gang gezet. Het echtpaar Weitkamp geeft trainingen en overlegt met de lokale autoriteiten. Het gaat om verschillende projecten: het (her)bouwen van scholen, de aanleg en het herstellen van waterputten, wegen, bruggen en duikers. Het bouwen van huizen voor weduwen en gehandicapten. De ontwikkeling van de gezondheidszorg, de zorg voor schoon drinkwater, irrigatie en pleeg- en armenzorg. De stichting probeert mensen meer zelfredzaam te maken, door beroepsonderwijs te geven aan kansarme jongeren en microkredieten te geven aan de allerarmsten.  In Nederland zorgt het echtpaar Weitkamp voor de coördinatie van de projecten en het bestuurswerk. Ook onderhouden ze het contact met de donateurs, maken ze periodiek een nieuwsbrief en doen ze de financiële administratie.Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2019 ook betrokken bij de Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Ze organiseren de lokale inzameling en het sorteren van hulpgoederen, voor de centrale opslag van CRR in Nieuw-Lekkerland.Daarnaast zijn beiden ook nog op andere gebieden als vrijwilliger actief. Mijnheer Weitkamp is sinds 1978 afwisselend diaken en ouderling voor de gereformeerde kerk Hardenberg-Heemse. Momenteel is hij nog actief als pastoraal werker.Ook mevrouw Weitkamp is pastoraal bezoeker bij deze kerk. Ook verzorgde ze twintig jaar lang het kerkblad. Daarnaast geeft zij sinds 2017 een halve dag per week Nederlandse les aan asielzoekers in het AZC Hardenberg.Mijnheer en mevrouw Weitkamp kregen in Cambodja al de Royal Order of Sahamatrei en de Royal Order of Cambodia Grand Officer uitgereikt als waardering voor het goede werk dat zij daar doen. Op 11 mei werd ook in Nederland de waardering voor hun werk uitgesproken met hun benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  


 
10-5-2022 15:30

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een afspraak met hogeschool Windesheim getekend. Deze afspraak is voor de leerroute voor Hoger onderwijs voor onze inburgeraars.

Vanuit de nieuwe wet Inburgering heeft gemeente Hardenberg de regie gekregen op de begeleiding van inburgeraars. De gemeente zal de inburgeraars helpen om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.Nieuwe wetDe nieuwe wet is opgesteld om een snellere integratie van inburgeraars te realiseren. Gemeenten staan dicht bij de mensen en kunnen zelf een goede verbinding leggen met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Naast de intensieve begeleiding van de inburgeraars is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringslessen, ook wel leerroutes.LeerroutesEen inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route 'De B1 route', en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO. De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van deze leerroutes. Gemeente Hardenberg gaat voor de inzet van de Onderwijsroute HBO/WO hierin samenwerken met Windesheim. Deze leerroute is een taalschakeltraject om na anderhalf jaar door te stromen naar regulier hoger onderwijs. Wethouder Mary Looman tekende de overeenkomst voor deze leerroute. Wethouder Looman; “Ik ben blij met de samenwerking met Windesheim voor het aanbieden van passende taalschakeltrajecten op hoger niveau aan onze inburgeraars. Onderwijs biedt de mensen een verbeterde positie op de arbeidsmarkt”.  7-5-2022 09:03

De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart is in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen in Oekraïne. Vrijdag 6 mei zijn de eerste 15 vluchtelingen hier aangekomen. Burgemeester Maarten Offinga: “Er is met man en macht gewerkt om het gebouw in korte tijd geschikt te maken. Door onze eigen mensen, maar ook door vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Ik ben enorm trots op de kracht en betrokkenheid van onze samenleving!” Ook wethouder Mary Looman is trots: “We kunnen deze mensen op een gastvrije manier in onze gemeente ontvangen. Dankzij de samenwerking met De Stuw, andere betrokken organisaties en de vele vrijwilligers kunnen we deze mensen ook goed begeleiden tijdens hun verblijf in onze gemeente.”

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Nederland. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd om opvangplekken te regelen. Ook de gemeente Hardenberg is op zoek gegaan naar opvangplekken. Sinds eind maart worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het voormalige ING-kantoor aan de Bruchterweg in Hardenberg. Deze week is de tweede gemeentelijke opvanglocaties in de gemeente Hardenberg in gebruik genomen. Hiervoor is de voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart geschikt gemaakt.Het Talent is in korte tijd geschikt gemaakt voor het opvangen van 50 vluchtelingenHet Talent is eigendom van de gemeente Hardenberg. En was snel geschikt te maken. Bovendien zijn er basisvoorzieningen zoals sanitair en een keuken. Er is een vergunning verleend om het gebouw als opvanglocatie te gebruiken.De gemeente en haar partners hebben veel eigen medewerkers ingezet om het gebouw geschikt te maken. Ook lokale bedrijven hebben ondanks een volle agenda tijd gemaakt om te helpen met mensen en materialen. In de klaslokalen zijn wanden geplaatst zodat er meerdere ruimtes zijn. Dit is belangrijk voor de privacy van de mensen die er gaan verblijven. Ook is er een douche-unit geplaatst. Het gebouw is ingericht met bedden en meubels. Er is nu plek voor 50 vluchtelingen uit Oekraïne.De eerste 15 vluchtelingen verblijven in Het TalentOp vrijdag 6 mei zijn er 15 vluchtelingen uit Oekraïne in Het Talent aangekomen. Deze vluchtelingen komen uit de crisisnoodopvang in Wormer. Met de komst van deze mensen is de opvanglocatie Het Talent in gebruik genomen.De gemeente zorgt ervoor dat deze mensen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).Grote betrokkenheid vanuit de samenlevingWelzijnsorganisatie De Stuw verzorgt het beheer van de gemeentelijke opvanglocaties. Dit doet De Stuw samen met netwerkorganisaties en vrijwilligers.Ook Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en de Veiligheidsregio IJsselland zijn betrokken bij de gemeentelijke opvanglocaties.Mensen die willen helpen als vrijwilliger kunnen zich melden bij het Servicepunt Vrijwilligers van De Stuw: 0523- 26 74 78.Mensen die geld willen doneren voor de vluchtelingen die in de gemeente Hardenberg verblijven kunnen dit overmaken naar De Stuw: NL 52 RABO 0312962053 t.n.v. De Stuw, o.v.v. Opvang Oekraïense vluchtelingen.Er is al bijna 10.000 euro ingezameld. Door mooie inzamelingsacties, maar ook door individuele donaties. Een deel van het ingezamelde geld is besteed aan een kookgelegenheid in de opvanglocatie in het ING-gebouw. De gemeente en De Stuw willen het geld ook gebruiken voor ontspanningsactiviteiten voor vluchtelingen. Zij laten in de komende tijd weten hoe het geld besteed wordt. Daarnaast zijn er veel giften in natura gedaan. Zoals speeltoestellen, handdoeken of spullen om de locatie aan te kleden.Er zijn nu geen spullen nodigVeel mensen bieden spullen aan. Daarvoor hebben de betrokken partijen veel waardering. Op dit moment zijn alle benodigde spullen en voorzieningen voor Het Talent geregeld. Als er toch nog spullen nodig zijn, doen De Stuw en de gemeente hiervoor een oproep.Het verzoek is niet zomaar naar de opvanglocaties in het ING-gebouw of Het Talent te komen of hier spullen te brengen, maar altijd eerst contact op te nemen met de beheerder via: