Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

28-9-2023 15:52

Op zaterdag 7 oktober is er een fietsverkoop bij de oude gemeentewerf in Dedemsvaart (ingang Langewijk 116, bij kinderboerderij Dekibo).

Van 12.30-13.00 uur is de verkoop alleen voor inwoners van de gemeente Hardenberg die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Ze moeten deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs laten zien. Na controle kunnen zij dan hun eigen fiets meenemen. Of een fiets kopen. Tussen 13.00-14.00 uur zijn de fietsen die nog niet verkocht zijn, voor iedereen te koop.Het gaat om fietsen die langer dan 3 maanden bij de gemeentewerf zijn opgeslagen. De rechtmatige eigenaar is niet gevonden. De meeste fietsen zijn te koop voor een bedrag van € 5 tot € 50. Voor fietsen van betere kwaliteit kan de prijs hoger zijn. • De fietsen worden contant betaald. Er is geen pin aanwezig.

 • De fietsen worden verkocht zoals aangeboden. De gemeente staat niet in voor de kwaliteit, en geeft geen garantie.

 • Gekochte fietsen moeten voor 14.30 uur opgehaald worden.


Meer informatie?Bel met BOA Handhaving Hardenberg: 088 965 4308. Of mail naar boa@hardenberg.nl.28-9-2023 12:12

De gemeente heeft op 8 september integrale controles uitgevoerd. Tijdens zo’n controle controleren we of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Bij een aantal horecazaken hebben we overtredingen gezien. Denk hierbij aan brandveiligheid, milieuwetgeving en arbeidstijden.

We voeren integrale controles samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Nederlandse Arbeidsinspectie, Douane, Omgevingsdienst IJsselland, Veiligheidsregio en politie uit. Met deze onaangekondigde integrale controles willen we meer zicht krijgen op wat er speelt bij de horeca in onze gemeente.Ondernemers weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteitEen ander doel van de controles is dat horecaondernemers weten waar ze op moeten letten om ondermijnende criminaliteit in hun bedrijf te voorkomen. Want ook horecaondernemers lopen het risico hiermee (onbewust) te maken te krijgen.Horecaondernemers vaak een doelwitDoordat er veel contant geld in de horeca gebruikt wordt, is het makkelijk om daar geld wit te wassen. Ook worden horecaondernemers soms betrokken bij drugshandel of illegaal gokken. Horecaondernemers kunnen juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in hun pand of onder de vlag van hun onderneming gepleegd worden. De gemeente wil horecaondernemers en de omgeving bewust maken van deze risico’s.Veiligheid en leefbaarheidDe controles worden ook gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Hardenberg te vergroten. In de toekomst voeren we ze dan ook vaker uit.Meld (vermoedens van) illegale activiteitenOok u kunt helpen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Vermoedt u illegale activiteiten in uw omgeving? Of hebt u het gevoel dat er iets niet klopt? Meld dit dan! Dat kan: • Bij de politie via telefoonnummer (0900) 88 44

 • Bij de gemeente via telefoonnummer 140523

 • Bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer (0800) 70 00, of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.


Meer informatie? Kijk dan op hardenberg.nl/criminaliteit.28-9-2023 09:00

Groei en bloei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zorgen voor kwaliteit van leven in de gemeente Hardenberg. In de begroting voor 2024 staan de plannen die bijdragen aan groei en bloei. In de komende jaren is er genoeg geld om die plannen en projecten te betalen. In de jaren daarna is er wat minder geld om te investeren in de samenleving. Daar wil het college van B&W nu al op inspelen. Zodat de gemeente Hardenberg financieel gezond blijft.

De begroting voor 2024 is in evenwicht. Er is voldoende geld om de plannen, projecten en het uitvoeren van taken te betalen. In 2024 verwacht de gemeente nog geld over te houden: bijna 8 miljoen euro. De gemeente wil dit geld eenmalig uitgeven. In de jaren daarna ontvangt de gemeente steeds minder geld.In 2027 verwacht de gemeente precies genoeg geld te hebben om alle vaste kosten te kunnen betalen. Dat komt doordat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.De begroting is in evenwichtWethouder Martijn Breukelman: “We hebben in de afgelopen jaren goed op onze portemonnee gelet. En we hebben flink kunnen sparen. Daar plukken we nu de vruchten van. Want we hebben een begroting die in evenwicht is. Dat is bijzonder. Want steeds meer gemeenten in Nederland krijgen de begroting niet meer rond. In Hardenberg is de komende jaren geld om te investeren in de samenleving. En daarmee te zorgen voor groei en bloei van onze samenleving.”Er is nu nog geld om te investerenDe gemeente heeft een goed gevulde spaarpot. Daar zit ongeveer 85 miljoen euro in. Martijn Breukelman: “Daar kunnen we mooie dingen mee doen. Maar we kunnen dat gespaarde geld maar één keer uitgegeven. Zoals het nu lijkt, kunnen we over een paar jaar niet meer zoveel sparen. Dan hebben we dus minder geld om te investeren. Investeringen leiden ook tot kosten die elk jaar terugkomen.""Als je bijvoorbeeld een sportpark bouwt, heb je nog tientallen jaren kosten voor onderhoud en afschrijving. Ook daarvoor moet je geld reserveren in de begroting. Daarom hebben we al gekeken waar we elk jaar geld overhouden. Die bedragen passen we aan. Dat geld kunnen we ergens anders voor gebruiken.”Groei en bloei zorgen samen voor kwaliteit van levenHet college van B&W heeft veel ambities. En wil de brede welvaart in stad en land behouden en versterken. Daarvoor is het nodig om te blijven groeien. Daarom wil het college investeren in woningbouw, werklocaties, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Maar ook in sterke centra, het theater en het stationsgebied. Toch betekent groei niet vanzelf maatschappelijke bloei. Daarom wil het college ook investeren in kernen en inwoners. Door te zorgen voor goede voorzieningen in de kernen en een vitaal landelijk gebied.De ambitie is dat inwoners wonen in een gezonde en duurzame leefomgeving met mogelijkheden om je te ontwikkelen. Ook goed onderwijs, duurzame schoolgebouwen en mogelijkheden om te sporten horen daarbij. De gemeente wil zorg en ondersteuning dichtbij inwoners en lokaal organiseren.Keuzes maken voor een financieel gezonde toekomstHet college wil in 2024 met de raad in gesprek over de keuzes die er zijn voor investeringen. Volgens Martijn Breukelman moeten er keuzes gemaakt worden. “We hebben grote opgaven en heel veel mooie plannen. Maar we kunnen niet alles doen. Daarvoor is op de lange termijn niet genoeg geld. We moeten dus goed nadenken waar we ons geld aan uitgeven en keuzes maken. Want we zijn financieel gezond. En dat moet zo blijven.”De gemeenteraad bespreekt de begroting op 17 oktober 2023 in de oriënterende ronde en neemt op 7 november 2023 een besluit over de begroting voor 2024.27-9-2023 17:48

Het Energie Klusteam Hardenberg is op 27 september officieel gestart. Het Energie Klusteam brengt energiebesparende maatregelen aan in woningen waar bewoners dat zelf niet kunnen. Zoals tochtstrips, radiatorfolie en kitranden. Deze hulp is gratis.

Wethouder Werner Ten Kate en Cees Naberman (manager Wonen bij Vechtdal Wonen) gingen in gesprek met de klussers van het Energie Klusteam. Zij bespraken hoe ze inwoners en huurders kunnen helpen. En praatten over de samenwerking met het Energieloket en de Energiecoaches.Al vijftig klussen gedaanHet Energie Klusteam is in de oprichtingsperiode al aan de slag gegaan in woningen. Hierdoor weten de klussers nu goed wat belangrijk is en hoe het beste energie bespaard kan worden in veel woningen.AanmeldenWilt u weten of het Energie Klusteam u kan helpen? Hier zitten geen kosten aan. Een Hoofdklusser komt eerst kijken wat mogelijk is in uw huis en bespreekt dit met u voor het Klusteam aan de slag gaat. Aanmelden kan op www.destuw.nl/energieklusteam.SamenwerkingHet Energie Klusteam Hardenberg is een samenwerking tussen De Stuw, Vechtdal Wonen, Gemeente Hardenberg, Energieloket Hardenberg en Fixbrigade Nederland.Het Energie Klusteam zoekt versterkingHet Energie Klusteam zoekt extra versterking. Wilt u mensen helpen? En vindt u het leuk om kleine klussen in huis te doen? Misschien past het vrijwilligerswerk als klusser dan goed bij u.Bekijk de vrijwilligersvacature

27-9-2023 16:59

Burgemeester Maarten Offinga is al bijna door alle 29 kernen in de gemeente Hardenberg gewandeld. De Route 29 is nu bijna in Hardenberg. Op donderdagmiddag 19 oktober wandelt de burgemeester door de Hardenbergse wijken Baalder en Baalderveld. Wandelt u een stukje mee?

Meld u dan aan via www.hardenberg.nl/route29. Of mail naar route29@hardenberg.nl.Wat is de Route 29 eigenlijk?Sinds begin vorig jaar wandelt de burgemeester de Route 29. Zo maakt de burgemeester nog meer kennis met de gemeente en de inwoners. De Route 29 is elke maand in een andere kern of wijk van de gemeente. Inwoners kunnen een stukje meewandelen. En laten zien of vertellen wat hun kern bijzonder maakt.Aanmelden voor de wandeling door Baalder en BaalderveldWilt u op donderdagmiddag 19 oktober een stukje meewandelen door Baalder of Baalderveld? Is er een plek die u wilt laten zien? Of wilt u vertellen over wat in de wijk gebeurt? Meld u dan aan! Ook tips of ideeën voor deze wandeling zijn welkom. Aanmelden kan tot en met 9 oktober. Na alle aanmeldingen bepaalt de burgemeester de route.Aanmelden kan via www.hardenberg.nl/route29. Hier staan ook de videoverslagen van de eerdere wandelingen. Mailen kan naar route29@hardenberg.nl.27-9-2023 11:32

De gemeente stuurt vaak brieven naar inwoners. Maar zijn deze brieven duidelijk genoeg? Of kan het beter? Dat wil de gemeente graag weten, en daarom doet ze mee aan de Steffie-stickeractie. Tijdens de actieweek van 2 tot en met 7 oktober stopt de gemeente een sticker en retourenvelop bij haar brieven in. Inwoners kunnen daarmee hun brief terugsturen en erop zetten wat ze niet duidelijk vinden. De gemeente past de brief dan aan.

Gemeente Hardenberg wil brieven en teksten verbeteren met de Steffie-stickeractie“Vorig jaar hielden we ook een brievenactie”, vertelt burgemeester Maarten Offinga. “Daarmee hebben we verschillende brieven herschreven. Ook kregen we veel reacties op onze teksten op de website. Zo verbeteren we stukje bij beetje onze teksten. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg. Onze inwoners weten natuurlijk het best van allemaal of iets duidelijk is. Daarom vragen we ook dit jaar weer de hulp van onze inwoners tijdens de actieweek.”Dit jaar doet de gemeente mee aan de Steffie-stickeractieDit is een landelijke actie waaraan ook landelijk bekendheid wordt gegeven. De gemeente hoopt dat inwoners hierdoor een brief eerder terugsturen. Als een inwoner de brief terugstuurt, betekent het niet dat diegene niets met de brief hoeft te doen. Dit staat ook op de uitleg die we meesturen met de sticker.Meelezers gezochtTijdens de actie vraagt de gemeente ook aan inwoners of ze brieven willen meelezen, nadat deze is aangepast. Zo kan de gemeente testen of de brief duidelijk genoeg is. Inwoners die dit willen doen, kunnen dat op hun brief zetten die ze terugsturen. Ze mogen ook bellen met 14 0523.26-9-2023 07:00

Gemeente Hardenberg is blij met haar mantelzorgers. Zij zijn heel belangrijk. Daarom geeft de gemeente alle mantelzorgers een cadeaubon. Dat noemen we de Mantelzorgwaardering. Bent u of kent u een mantelzorger?

Vraag dan nu de Mantelzorgwaardering 2023 aan via www.hardenberg.nl/mantelzorg.Wat is mantelzorg?Een mantelzorger is iemand die voor een ander zorgt. En dat voor een lange tijd of vaak doet. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Om de cadeaubon te kunnen krijgen zijn er voorwaarden: • U woont in de gemeente Hardenberg.

 • U zorgt langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week voor;

  • een inwoner van de gemeente.

  • een inwoner van een gemeente die direct aan Hardenberg grenst. En u kunt in die gemeente geen Mantelzorgwaardering krijgen.
AanmeldenBent u een mantelzorger? Meld u dan aan voor de Mantelzorgwaardering 2023. Dat kan via het digitale aanmeldformulier op www.hardenberg.nl/mantelzorg. Hebt u geen internet? Dan kunt u het aanmeldformulier op papier invullen. U vraagt een formulier aan door te bellen met 14 0523. U krijgt het formulier dan thuisgestuurd. Aanmelden kan tot en met 16 oktober 2023.Is uw aanmelding goedgekeurd? Dan ontvangt u uw cadeaubon uiterlijk op 24 november 2023.HulpSoms is Mantelzorg best zwaar. Weet u dat u als mantelzorger ook hulp kunt vragen? Dat kan bij:Vragen?Hebt u vragen over de Mantelzorgwaardering 2023? Stuur een mail naar mantelzorgwaardering@hardenberg.nl of bel met 14 0523.

22-9-2023 10:18

Jongeren hebben de toekomst. Maar welke toekomst zien zij zelf? Praat erover tijdens het Landbouwcafé op woensdagavond 18 oktober.

Vorig jaar organiseerde de gemeente Hardenberg de eerste editie in Theater De Voorveghter. Daar werd de première van de documentaire ‘De druppel die de melkbus heeft doen overlopen’ vertoond.De tweede editieTijdens het volgende Landbouwcafé in MFA de Beuk bekijken we twee nieuwe afleveringen uit een nieuwe serie door Milou Schlepers. Daarna kunt u met elkaar in gesprek. We sluiten dan ook af met een hapje en drankje.Nieuwsgierig?Meld u dan aan op hardenberg.nl/landbouwcafe19-9-2023 14:59

Een deel van de paden in het Zuiderbos is opgeknapt. Dit was een proef om te kijken of het uitgevoerde onderhoud afdoende is. Of dat er behalve het op tijd onderhouden ook aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bij de proef hoorde een inspraaktermijn. Die termijn is voorbij. De reacties die we ontvingen, nemen we mee bij het onderhoud van de andere paden in het Zuiderbos.Het onderhoudVoor het onderhoud snoeien we de randen van de hoofdpaden en de bospaden met een klepelmaaier. Bladeren en andere organische stoffen halen we van de paden. En natte plekken in de hoofdpaden herstellen we. Daarmee is het onderhoud van de paden voor nu klaar. Maar onderhoud blijft nodig.De planningWe verwachten het werk te doen tussen 18 en 22 september (week 38). Als de omstandigheden op dat moment niet goed zijn, schuiven de werkzaamheden op.Meer informatie?Stuur een mail naar Ben.Bakkenes@hardenberg.nl of bel de heer Bakkenes op 06 57 61 76 96.13-9-2023 07:00

Woont u in een vrijstaande woning gebouwd voor 1945? Dan kunt u ons helpen bij het maken van een ‘energiebespaarroute’. Met de energiebespaarroute willen we inwoners helpen met het energiezuiniger maken van hun woning. U hoeft geen kennis van verduurzamen te hebben.

Wilt u meedoen? Meldt u zich dan uiterlijk 5 oktober aan via hardenberg.nl/duurzaamverwarmen.Een energiebespaarroute voor elk woningtypeWat er precies moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt volgens Werner ten Kate per woningtype. “Daarom maken we een ‘energiebespaarroute’ per woningtype. We willen met de energiebespaarroute woningeigenaren duidelijkheid geven over hoe zij de woning kunnen voorbereiden voor de toekomst. En ook letten op ieders situatie en portemonnee. De bespaarroute moet goed te gebruiken zijn door woningeigenaren. Daarom vragen we de hulp van de eigenaren van dit woningtype om de energiebespaarroute te maken. Zij kennen hun eigen woning het best en weten wat er wel of niet mogelijk is”, vertelt de wethouder.U kunt zich aanmelden voor de ontwikkelgroep of controlegroep  • Deelnemers aan de ontwikkelgroep ontvangen een energieadvies en een bijdrage van € 500 voor het uitvoeren van maatregelen uit het advies. Een expert bezoekt de woning en geeft advies over de mogelijke maatregelen. Op basis van hiervan stelt de gemeente een concept energiebespaarroute op. In een vervolgbijeenkomst bespreken we dit concept. Van deelnemers aan de ontwikkelgroep verwachten wij dat zij kennis willen delen met andere huiseigenaren. En dat ze inzetbaar zijn in bijvoorbeeld de bijeenkomst met de controlegroep. Ook is het belangrijk dat ze mee kunnen doen aan de 1ste bijeenkomst. Deze bijeenkomst is op woensdag 18 oktober van 19.30-21.00 uur.

 • Deelnemers aan de controlegroep kijken of de maatregelen uit de bespaarroute in hun huis toe te passen zijn. Wij nodigen hen uit voor de presentatie van de bespaarroute. Experts geven dan informatie en tips over de te zetten stappen.


Selectie van de ontwikkelgroepUit alle inzendingen voor de ontwikkelgroep worden de deelnemers geselecteerd voor de ontwikkelgroep. We maken hier een diverse groep van, met deelnemers uit verschillende kernen. Ook kiezen we deelnemers die in verschillende stadia zijn van het verduurzamen van hun huis. Alle andere deelnemers komen in de controlegroep.Meldt u zich aan op hardenberg.nl/duurzaamverwarmen. U kunt zich tot en met 5 oktober aanmelden.Wat kunt u nu al doen?Wilt u weten wat u kunt doen om klaar te zijn voor een toekomst met duurzame energie? Ga dan naar het Energieloket. Of kom langs bij het Startpunt Duurzaam Hardenberg in De Koppel (Vechtstraat 8, Hardenberg).Wilt u weten waarom we willen verduurzamen? Kijk dan het filmpje over de Transitievisie Warmte.8-9-2023 16:36

Op vrijdag 8 september kregen leerlingen van groep 7 en 8 van Kindcentrum De Koningsberger in Bergentheim een MONO-les. Deze les werd gegeven door Bureau Kragten voor de Provincie Overijssel. Wethouder Alwin te Rietstap was namens de gemeente Hardenberg te gast bij deze les.

MONO staat voor ‘ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van een mobiele telefoon. We moedigen onze jonge inwoners aan om onderweg te gaan, zonder met iets anders bezig te zijn. Daarvoor is de MONO-campagne ‘Stop weg – Stap op!’ gestart. Samen aan de slag voor een veiligere gemeente!Afleren en aanlerenHet moet een gewoonte worden dat je je telefoon in je tas laat als je deelneemt aan het verkeer. Daar werkt de gemeente graag aan mee. Het aanleren van dat goede gedrag is hard nodig. Maar liefst 68% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt doordat een wandelaar, fietser of autorijder afgeleid is. De mobiele telefoon is hierbij een van de belangrijkste factoren. Dat moet anders!Een herinnering voor onderwegDe basisschoolkinderen zijn actief aan de slag te gegaan met de campagne ‘Stop weg – Stap op!’. Ze kregen als herinnering aan hun afspraak een sleutelhanger mee. En een zelf versierde geurhanger voor hun ouders. Zodat ook zij weten van de afspraak ‘Wij rijden MONO in het verkeer’.Extra controlesDe politie controleert deze weken extra op telefoongebruik bij fietsers. Zij zien elke dag dat de mobiele telefoon in het verkeer enorm afleidt. Slingerend rijgedrag in de auto, en fietsers op hun telefoon die niets meekrijgen van het verkeer om zich heen. Heel gevaarlijk! Daarom werken de politie en de Gemeente Hardenberg samen om de MONO-campagne extra onder de aandacht te brengen bij de fietsers.Wees verstandig!Dennis Pot van Politie Hardenberg waarschuwt autorijders en fietsers: “Sinds een paar jaar is het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer verboden. Maar wij zien elke dag nog veel fietsers die afgeleid zijn door de telefoon. Politie Hardenberg brengt samen met de Gemeente Hardenberg de MONO campagne graag extra onder de aandacht. Op de belangrijkste fietsroutes komen tekstkarren. Er hangen spandoeken. En wij zullen extra gaan controleren. Dus wees verstandig en laat je niet afleiden door je telefoon!"8-9-2023 13:28

Vanaf het bankje aan de Anerdijk ziet u grote veranderingen in het gebied Vechtrijk Gramsbergen. De nevengeul is al helemaal uitgegraven. Ook ziet u op dit moment de nieuwe vertakking bij Gramsbergen.

Nevengeul VechtSinds april dit jaar is aannemer Nonak aan het werk met deze flinke klus in Vechtrijk Gramsbergen. Er is al veel gebeurd. De nevengeul is klaar en ook de inrichting van deze nevengeul is bijna klaar. Denk hierbij aan het maken van bodemdrempels in de nevengeul. Maar ook aan het vastmaken van hout (takken en stammen) op verschillende plekken. Daar kunnen vissen en andere waterdieren leven en schuilen. Dat maakt de nevengeul een perfecte plek voor verschillende planten en dieren.Inlaat met vispassage bij stuw De HaandrikBij stuw De Haandrik heeft de aannemer een inlaatconstructie gemaakt. Daardoor kan het water uit de Vecht nu via de inlaat de nevengeul instromen. De duikers en schuiven hiervoor zijn in de tussentijd geplaatst. Binnenkort kleden we de bodem en de hellingen aan.Bij deze inlaat komt ook een vispassage met vistrappen. Via deze vispassage kunnen vissen de inlaat en het stuwcomplex De Haandrik voorbijgaan. Dat gebeurt vooral tijdens perioden met weinig water. Aan de uitstroomzijde van de nevengeul zit een grote duiker. Op de plek waar het water uit de nevengeul weer in de Vecht stroomt.Klaar voordat het hoogwaterseizoen begintDe aannemer richt de nevengeul verder in. En maakt de in- en uitlaatconstructie af. Ook werkt hij aan de vispassage. Samen met verschillende ploegen werken ze hard om de geplande einddatum in oktober te halen. Want dan begint het hoogwaterseizoen op de Vecht. Daarom werken ze ook tijdens de bouwvak door aan het project.Wilt u het project tijdens de vakantie volgen? Neem dan eens plaats op het bankje langs de Anerdijk. En bekijk het werk aan Vechtrijk Gramsbergen!Aanpassing wandelrouteDe wandelroutes ‘Willem Wolthuispad’ en ‘Vechtdalpad’ die door het gebied waar gewerkt wordt lopen, worden tijdelijk omgeleid. Dit staat op borden bij die routes. Wanneer het project Vechtrijk Gramsbergen klaar is zien de routes er iets anders uit. U wandelt nog steeds vanaf de Goordijk de uiterwaard in. Vanaf daar loopt u richting De Haandrik. Maar u kunt er straks ook voor kiezen om Stadsfront in te wandelen.StadsfrontBij Gramsbergen wordt Stadsfront gebouwd. Zo maken we de verbinding tussen de Vecht en de stad Gramsbergen aantrekkelijker. Stadsfront is een splitsing van de Vecht richting de stad. Hier komen bijvoorbeeld een aanmeerplek voor kano’s, bootjes en de Vechtezomp, en een speelplek voor kinderen.De damwand voor de kade is nu klaar. Die wand bestaat uit platen die de oever beschermen. Verder werkt de aannemer hard aan de boulevard (een brede straat). En is hij gestart met het uitgraven van de halve meander voor de haven.Daarnaast brengen we de komende tijd veel vrijkomende grond naar Coevorden. Daar gebruikt Staatsbosbeheer de grond in project De Witten. Wanneer deze grond is afgevoerd, starten we in het midden van het terrein met inrichten. Hier komen namelijk de 1,80 meter brede betonpaden. En we leggen vissteigers aan.Meer weten?U vindt contactopties op de pagina www.hardenberg.nl/vechtrijkgramsbergen6-9-2023 15:56

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat binnenkort delen van het hoogspanningsnet in Noord Nederland in beeld brengen met een helikopter. In onze gemeente worden de verbinding bij Dedemsvaart en de verbinding van Hoogeveen naar Hardenberg in beeld gebracht.

Siemens Energy voert de werkzaamheden voor TenneT uit. Tijdens de vlucht maakt de helikopter luchtfoto’s en scans van hoogspanningsverbindingen. Dat gebeurt met speciale camera’s en sensors.De planningDe werkzaamheden staan gepland voor de week van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september. Kan het niet doorgaan door de weersomstandigheden? Dan worden deze verplaatst naar de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober.Waarom gebeurt dit?TenneT gaat de kwaliteit van het hoogspanningsnet beoordelen. De informatie uit deze werkzaamheden wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de hoogspanningsverbindingen en de directe omgeving.Zo zal de helikopter vliegenTennet wil de hoogspanningsverbindingen goed in kaart brengen. Daarom vliegt de helikopter: • langs beide kanten van de hoogspanningsverbinding.

 • met een snelheid van 25 kilometer per uur.

 • op ongeveer 40 tot 50 meter hoogte.


Dat is een stuk lager en trager dan normaal voor een helikopter. Daardoor is deze kort hoorbaar in de directe omgeving.6-9-2023 08:43

Op donderdagavond 7 september kunt u uw mening geven over de twee overgebleven logo’s. Tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis. U hoeft u hiervoor niet aan te melden.

Tijdens de inloopbijeenkomst vertellen we u meer over het waarom we bezig zijn met een nieuw logo. U hoort het verhaal achter de twee overgebleven ontwerpen. En u kunt stemmen op het logo dat u het beste bij onze gemeente vindt passen. Uw mening nemen we mee in het advies aan het college van burgemeester en wethouders. Zij beslissen uiteindelijk welk logo ons nieuwe logo wordt.Wilt u nu alvast meer informatie over ons logo en de huisstijl die daarbij hoort? Kijk dan eens op hardenberg.nl/huisstijl.31-7-2023 15:27

Langer wachten op de bestelde warmtepomp. De kinderopvang die onverwacht op dinsdag gesloten is. De bus die steeds minder vaak rijdt. Ook in de gemeente Hardenberg merken we de gevolgen van het tekort aan personeel. Werknemers, werkgevers en onderwijs gaan samen acties bedenken om hiermee om te gaan. Dat doen ze in het project ‘Hardenberg verbindt mens en werk’.

Wat kunnen we nu doen om in te spelen op veranderingen? Hoe stellen we mensen hierin centraal? En wat heeft de arbeidsmarkt nodig om klaar te zijn voor de toekomst?De eerste sessie van het project is geweestHet project Hardenberg verbindt mens en werk ging onlangs van start. Om goed te begrijpen hoe werknemers, werkgevers en scholen naar de toekomst van werk kijken, zijn er eerst meerdere sessies. Hier vertellen personeelsmanagers, ondernemers, ZZP-ers en werknemers wat zij zien en ervaren in hun werk en op de arbeidsmarkt. Met welke onderwerpen moeten we aan de slag? Welke acties zijn er mogelijk? De eerste sessie was met personeelsmanagers van verschillende bedrijven, en vertegenwoordigers van scholen. Onderwerpen en vragen die voorbij kwamen bij deze bijeenkomst: • Wat beweegt de jonge generatie en welke invloed heeft dit op de toekomst van werken?

 • Wat kunnen werkgevers zelf doen om interessant te zijn en blijven voor werknemers?

 • Welke rol speelt Hardenberg als plek om te wonen en te leven?


De gemeente gaat verder aan de slag met deze onderwerpen. Na de zomer zijn er nog meer sessies.Meer informatie?Meer weten over dit project? Kijk op www.hardenberg.nl/mensenwerk31-7-2023 08:00

Hebt u het helemaal gehad met uw buren? Bijvoorbeeld omdat ze lang buiten zitten met veel lawaai en muziek? Hebt u een ruzie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen.

Met buurtbemiddeling komen buren weer met elkaar in gesprek, om tot een oplossing te komen. Dit werkt het beste in een vroeg stadium. En bij niet al te ernstige problemen. Denk aan conflicten over geluidsoverlast, erfafscheiding, overlast door kinderen of huisdieren, rommel rond de woning, stankoverlast of pesterijen.Hoe werkt buurtbemiddeling?Hebt u een conflict en komt u er zelf niet meer uit? Meldt u zich dan bij De Stuw. De coördinator buurtbemiddeling beoordeelt of het conflict geschikt is voor buurtbemiddeling.Is buurtbemiddeling mogelijk? Dan gaan twee buurtbemiddelaars op pad. Zij gaan eerst met u, de meldende partij, in gesprek. Daarna gaan ze in gesprek met de partij waarover de klacht gaat. Hebben beide buren hun verhaal gedaan? Dan volgt een bemiddelingsgesprek onder leiding van de buurtbemiddelaars. Dit gebeurt op neutraal terrein. Veel burenruzies worden op deze manier vreedzaam opgelost.Buurtbemiddeling aanvragenBuurtbemiddeling is gratis voor inwoners van de gemeente Hardenberg. Meedoen is vrijwillig. Wil een van de buren niet mee doen? Dan houdt buurtbemiddeling op.Meer weten of direct een aanvraag doen? Mail naar buurtbemiddeling@destuw.nl of bel 0523 267 478.Lees meer op www.hardenberg.nl/buurtbemiddeling

27-7-2023 12:03

Kinderopvang De Beestenboel in Schuinesloot doet mee met de Gezonde Smikkelweken. Spoony organiseert deze weken. Ruim 600 buitenschoolse opvangplaaten (BSO) doen mee. Ongeveer 120.000 kinderen in heel Nederland gaan op de BSO zelf gezonde voeding koken. Ook leren ze over gezonde en duurzame voeding. Ook kinderen die in de zomervakantie niet naar de BSO gaan, kunnen meedoen aan het programma. Wethouder Alwin te Rietstap gaf het eerste kratje met gezonde groenten aan de BSO in Schuinesloot.

Gezond etenIn Nederland eet 85% van de kinderen van 4 tot 12 jaar te weinig groenten. 1 op de 7 kinderen is te zwaar of heeft obesitas. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is ongezonde voeding. Hierom begon Spoony met de Gezonde Smikkelweken.SmikkelwekenKinderen leren op een leuke manier verschillende groente te proeven, klaar te maken en te ontdekken. In 2021 kregen 120 BSO’s kratten met groenten, recepten en eetspelletjes. Dit jaar gaan 600 scholen aan de slag met het groenten programma. Een mooie groei.Gezonde tussendoortjesWethouder te Rietstap: “Op de BSO in Schuinesloot bakken de kinderen regelmatig lekkere dingen. Koekjes zijn favoriet. Het is mooi om te zien dat kinderen al op jonge leeftijd leren om gezonde tussendoortjes te maken. Ik hoop ook dat ze deze positieve ervaring met gezond eten meenemen naar huis. Samen met kinderen eten maken is een leuke bezigheid waar ze veel van leren, ook voor later.”ZomerprogrammaHet programma start de eerste week van de zomervakantie. Deze BSO’s ontvangen kratten met verse groentenactiviteiten. Zoals een pakket om courgettecake van te maken. Ook krijgen ze het ‘Zintuigenspel’ waarmee kinderen gemaskerd onbekende groenten als chayotes en zwarte tomaat ontdekken.Wethouder te Rietstap: ”Het zintuigenspel is een mooie manier om kinderen nieuwe groenten te laten ontdekken. Door te spelen doen ze nieuwe ervaringen met gezond eten op.”Thuis ook meedoen?Om kinderen aan te moedigen ook thuis gezond aan de slag te gaan, krijgen alle kinderen die meedoen een Kook- en Speelboek. Hierin staan recepten, eetspelletjes en challenges. Die kunnen kinderen alleen doen of met het hele gezin.Kinderen die niet naar de BSO gaan kunnen meedoen via de website. Aanmelden kan op gezondesmikkelweken.nl. Je kunt mooie prijzen winnen. Bijvoorbeeld een Cortina fiets, Nike Air Jordans en een air up drinkfles.Meedoen kan tot 31 augustus 2023.

20-7-2023 13:58

Winkelen, boodschappen doen, wonen en een mix. Over tien jaar bestaat het centrum van Dedemsvaart uit vier verschillende zones. De winkels zitten bij elkaar in de buurt. De Julianastraat Noord is een levendige woonstraat. De inrichting van de openbare ruimte is overzichtelijk en verkeersveilig. Er is veel groen en een sterkere verbinding met de Vaart. Dit toekomstbeeld staat in de vernieuwde centrumvisie voor Dedemsvaart. De gemeente heeft de visie samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen gemaakt. De visie is vanaf 20 juli te bekijken.

Wethouder Martijn Breukelman: “Het centrum van Dedemsvaart is een belangrijke trekker voor inwoners en bezoekers uit de regio voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook om te winkelen of voor een uitje. In de afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een aantrekkelijker centrum."Hij vervolgt: "Er zijn nieuwe woonwinkelcomplexen gebouwd. Winkels zijn verplaatst waardoor het winkelgebied nu compacter is. De openbare ruimte kreeg een nieuwe inrichting. En er zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Van de Julianastraat maken we een kleurrijke winkelstraat met groene hagen en bloemen. Dat past bij de rijke geschiedenis van Dedemsvaart als dorp van kwekers en verveners.”Inwoners, ondernemers en betrokkenen dachten meeOndertussen stond de wereld niet stil. Er zijn nieuwe ontwikkelingen, wensen en kansen voor het centrum. Er zijn ook uitdagingen. Daarom heeft gemeente samen met plaatselijk belang, inwoners, ondernemers en betrokkenen nagedacht over de toekomst van het centrum.Martijn Breukelman: “We blijven samen werken aan een toekomstgericht, leuk en gezellig centrum. Daarom hebben we de ontwikkelingen, wensen en kansen voor het centrum verwerkt in een vernieuwde centrumvisie als doorkijk naar de toekomst. Sfeer, beleving en ontmoeting staan daarin centraal. Volgens het toekomstbeeld perken we het winkelgebied verder in. We vormen de noordkant van de Julianastraat om tot levendig woongebied. Aan de kant van de Wisseling zoeken we de verbinding met het water.”Vier zones voor winkelen, boodschappen, wonen en een mixIn de centrumvisie staat hoe het centrum van Dedemsvaart er over 10 jaar uitziet. En wat daarvoor nodig is. De verblijfskwaliteit, het winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning zijn in balans. Dat zorgt voor een gezond en vitaal centrum. De centrumvisie verdeelt het centrum van Dedemsvaart in vier zones: winkelen, boodschappen, wonen en een mix. • Winkelen - vanaf de Markt kun je via de Wisseling, Julianastraat en Marktstraat een rondje winkelen. De Markt is een gezellig dorpsplein met ruimte voor activiteiten. De Vaart is gevoelsmatig onderdeel van het centrum. Het winkelgebied is goed bereikbaar. Parkeren kan op loopafstand. De inrichting van de openbare ruimte is prettig en verkeersveilig. Met ruimte voor groen en verblijven.

 • Boodschappen - het gebied rond de Markt, de Wilhelminastraat tot aan de Prins Bernhardstraat is dé plek waar inwoners uit Dedemsvaart en de omgeving boodschappen komen doen. Ze kunnen voor de deur parkeren of veilig op de fiets komen. Er is ruimte voor drie supermarkten.

  Samen met de zone winkelen is deze zone boodschappen het kernwinkelgebied.

 • Wonen - de Julianastraat Noord is over 10 jaar alleen nog bedoeld om te wonen. De winkels hebben plaatsgemaakt voor woningen in een groen, verkeersveilig gebied waar kinderen op straat kunnen spelen.

 • Mix - in de Julianastraat tussen De Baron en de Kerkstraat komen de zones wonen, winkelen en boodschappen samen. Daarom is hier een mix van winkels, horeca en wonen te vinden. 


De verschillende zones versterken het centrum van Dedemsvaart als totaal. Voor elke zone staan in de visie speerpunten. Nieuwe plannen moeten passen binnen deze speerpunten. 'Shared space' loslatenDe centrumvisie heeft ook aandacht voor verkeersveiligheid. De praktijk laat zien dat 'shared space' (gedeelde ruimte) voor Dedemsvaart niet werkt. Volgens de visie gaat het centrumgebied terug naar een situatie waar de verschillende verkeersstromen duidelijk een eigen plek krijgen. Een overzichtelijke inrichting zorgt voor verbeterde verkeersveiligheid.De visie is te bekijkenDe centrumvisie voor Dedemsvaart is vanaf donderdag 20 juli tot en met woensdag 13 september 2023 te bekijken via www.hardenberg.nl/centrumvisie-dedemsvaart of in het gemeentehuis van Hardenberg. Inwoners kunnen in deze periode reageren op de visie.Het college van B&W kijkt goed naar de reacties op de visie. En biedt de centrumvisie in het najaar aan de gemeenteraad aan.19-7-2023 10:51

De gemeente Hardenberg helpt verenigingen en stichtingen bij het verlagen van de energierekening. Zij kunnen een lening of subsidie aanvragen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. De stimuleringslening is maximaal € 100.000. De subsidie is maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken. 

Niet genoeg geld voor energiezuinig makenVerenigingen, stichtingen, multifunctionele centra, kerken en culturele organisaties hebben te maken met hoge energiekosten voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun gebouwen of het opwekken van duurzame energie. Maar ze geven aan dat ze hiervoor niet genoeg geld hebben.De gemeente ondersteunt met een lening en/of subsidieDe gemeente ondersteunt deze maatschappelijke organisaties die hun vastgoed duurzamer willen maken financieel met een lening en/of subsidie. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen waarmee energie wordt bespaard of waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. De organisaties gaan hierdoor besparen op de energierekening. Ook past energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij de duurzaamheidsplannen van de gemeente.Zo zien de lening en subsidie eruitSociaal-culturele en maatschappelijke organisaties en non-profit organisaties in de gemeente Hardenberg kunnen gebruik maken van een lening en/of subsidie. Zowel eigenaren, huurders als pachters van gebouwen kunnen de lening of subsidie aanvragen. • De stimuleringslening is minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000. Hiervoor heeft de gemeenteraad € 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 • De subsidie is 50% van de werkelijke kosten van maatregelen tot maximaal € 50.000. Voor de subsidie is maximaal € 1 miljoen euro beschikbaar.


Lening en/of subsidie aanvragenAanvragen kan vanaf 1 augustus 2023 via www.hardenberg.nl/subsidieloket.18-7-2023 11:25

Arsanio Wiet stopt als raadslid voor de PvdA. Dat maakte hij bekend tijdens de raadsvergadering van 18 juli. Zijn opvolger wordt Gilberd Hofsink, die op dit moment schaduwfractielid is voor de partij. Arsanio neemt officieel afscheid tijdens de raadsvergadering van 26 september 2023.

“Sinds enige tijd heb ik een nieuwe functie bij defensie”, vertelt Arsanio. “Dit betekent dat ik meer tijd aan mijn werk moet besteden dan voorheen. Met daarnaast mijn inzet als raadslid, als organisator van evenementen en natuurlijk - enorm belangrijk - als vader en echtgenoot voor mijn gezin, moet ik helaas constateren dat het te veel is. Daarom heb ik besloten om te stoppen als raadslid."Hardenberg verdient een raadslid dat zich volledig kan inzetten“Ik ben een enthousiaste man en stort me volledig op al mijn taken. Deze volledige inzet kan ik dus niet meer leveren als raadslid. Terwijl dat precies is wat Hardenberg verdient. Daarom heb ik dit besluit genomen. Ik wil alle inwoners bedanken voor hun vertrouwen in mij. Ik heb dat vertrouwen altijd als iets heel bijzonders ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat Gilberd zich namens de PvdA volledig gaat inzetten voor alle inwoners in de gemeente. Dat is waar we het voor doen."In de raadsvergadering van 26 september neemt Arsanio officieel afscheid als raadslidIn maart 2022 werd Arsanio voor een tweede periode gekozen als raadslid. In de raadsvergadering van 26 september neemt Arsanio officieel afscheid als raadslid. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.17-7-2023 14:52

In de publiekshal van het gemeentehuis in Hardenberg zijn schilderijen van Freddy Dosh te zien. De tentoonstelling ‘Ohne Geräusch’ hoort bij de FUNDATIEfusions. Dat zijn tentoonstellingen van Museum de Fundatie op openbare plekken in de omgeving van Zwolle.

In 1989 gaf Hedwig Dosh-Citroen ruim 500 schilderijen en tekeningen van haar overleden man Freddy Dosh aan de Provincie Overijssel. In de FUNDATIEfusions in het gemeentehuis is hiervan een aantal stadsgezichten te zien uit de tijd dat hij in Amerika woonde.Freddy Dosh werd in 1905 geboren in Düsseldorf als Hans Joachim Sohn-Rethel. Hij komt uit een Joodse familie van schilders. In de jaren ‘20 studeerde hij als schilder aan de Odenwaldschule in Heppenheim. Hij deed in 1929 mee aan de jubileumtentoonstelling van de Rheinischen Sezession in de kunsthal van Düsseldorf.Later vertrok hij naar Berlijn. Hij maakte daar vrij werk. Maar schilderde ook decors voor theater- en cabaretvoorstellingen. Om genoeg te verdienen werkte hij ook als geluidsimitator voor verschillende theatervoorstellingen. Daarna woonde de schilder afwisselend in Engeland en Amerika.In 1939 verhuisde hij voor altijd naar de Verenigde Staten. Dat had te maken met zijn Joodse afkomst en de opkomst van het Nationaal Socialisme in Europa. Hij veranderde zijn naam officieel in Freddy Dosh. In Amerika werkte hij als geluidsimitator voor radio en televisie en schilderde. De straten en stadsgezichten die Dosh in deze Amerikaanse periode maakt laten verstilde leegte zien.Museum de FundatieMuseum de Fundatie zorgt voor een grote verzameling beeldende kunst. Dit begon ooit met de verzameling van de oud-directeur van Museum Boymans in Rotterdam, Dirk Hannema. Later werd de verzameling aangevuld met onder andere de kunstcollectie van de Provincie Overijssel.Museum de Fundatie heeft twee schitterende plekken: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle. Onder de naam FUNDATIEfusions organiseert het museum kleine presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle. Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl.De tentoonstelling in het gemeentehuis van Hardenberg is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal, op de begane grond.12-7-2023 16:05

De agrarische sector is volop in beweging. Ook in het Vechtdal lopen er projecten. En zijn er mogelijkheden voor de hele agrofoodketen. Tijdens de Vechtdal Velddag maken (toekomstige) boeren, beleidsmakers en anderen kennis met nieuwe landbouwvormen, teelten en technieken. Natuurlijk kunt u ook bijpraten en ervaringen uitwisselen met elkaar!

Waar en wanneer?Op woensdag 19 juli bent u welkom in Proeftuin De Krim (Parallelweg 18). De landdag is van 15.00-21.30 uur.Wat kost het?De toegang is gratis! U hoeft zich alleen aan te melden.Meer informatie en aanmelden voor Vechtdal Agro Velddag

10-7-2023 10:00

De gemeente Hardenberg neemt deel aan een proef om op een natuurlijke manier de hoeveelheid eikenprocessierupsen te verminderen. Deze proef vindt plaats in de week van 10 juli in de Elfde Wijk.

In de lente en de zomer leeft de eikenprocessierups in eikenbomen. Ze eten van het blad en planten zich hier voort. De brandharen van de rups zorgen voor huidirritaties. De rupsen hebben na 3 keer vervellen pas de brandharen. Dit is meestal in juni. Voor de veiligheid van mens en dier bestrijden we de rups nu op verschillende manieren. Hierdoor beperken we de overlast die u en huisdieren kunnen hebben van de brandharen.Natuurlijke bestrijdingWe bestrijden het liefst zo natuurlijk mogelijk. We zetten daarvoor ook natuurlijke vijanden van de rups in, zoals vogels en insecten. Zo hebben we op bepaalde plekken nestkasten opgehangen. En maaien we op een andere manier rondom de eikenbomen. Dat is goed voor de insecten.In de proef testen we een nieuwe natuurlijke methode om de eikenprocessierups te verminderen: paringverstoring. Dit is onderdeel van een groot onderzoek waar een aantal gemeenten en provincies aan meedoen.Minder eikenprocessierupsen door paringverstoringTijdens de proef onderzoeken we of paringverstoring werkt om het aantal eikenprocessierups te verminderen. In de eikenbomen brengen we een lokstof aan: feromonen. Deze worden normaal door vrouwtjes verspreid. De lokstof brengt de mannetjesvlinders in de war. Zij kunnen hierdoor geen vrouwtjes vinden om te bevruchten.Daarom heet de methode ‘paringverstoring’. Dit zorgt voor minder bevruchtingen. En dus minder eikenprocessierupsen in het volgende jaar. Het grote voordeel van deze methode: het heeft geen negatieve effecten op het milieu en andere soorten. Dat is hét verschil met bestaande preventieve bestrijdingstechnieken.Planning en werkzaamhedenVerschillende onderzoeksbureaus voeren de proef uit. Zij behandelen de eiken aan de Elfde Wijk in de week van 10 juli. Ongeveer drie weken later behandelen ze dezelfde eiken nog een keer.Het aanbrengen van de feromonen doen ze met een methode die lijkt op de paintball techniek. Er worden capsules, gevuld met feromonen, in de bomen geschoten. De procedure zal maximaal een uur duren. U merkt verder niets van de feromonen. Eind 2024 zal bekend worden of de methode succesvol is.Meer informatie over de proef

7-7-2023 10:01

Wilt u voor het eerst een woning kopen? En kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen? Dan hebt u misschien recht op een starterslening.

De starterslening overbrugt het verschil tussen wat u moet betalen voor een huis, en het maximale bedrag dat u kunt lenen bij de bank. De starterslening is een extra hypothecaire lening bovenop de hypotheek. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing.Voor wie is de starterslening?Wilt u gebruikmaken van de starterslening? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: • U koopt (eventueel samen met uw partner) voor het eerst een bestaande of nieuwbouwwoning in de gemeente Hardenberg waar u zelf in gaat wonen.

 • De aankoopprijs van de woning is niet meer dan € 275.000.

 • U leent maximaal € 30.000 via de starterslening. Dit is inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk. 


U vraagt de starterslening aan bij de gemeente via het digitale formulier. De gemeente behandelt de aanvragen voor de starterslening op volgorde van binnenkomst. De mogelijkheid om een starterslening te krijgen is afhankelijk van het beschikbare budget.Lees meer op www.hardenberg.nl/regelingen/starterslening.Hebt u vragen?Mail naar starterslening@hardenberg.nl. Of neem contact op met het Woonteam door te bellen naar 14 0523.6-7-2023 16:17

De Mien Ruyslaan is een veelgebruikte weg in Dedemsvaart. Veel wijkbewoners, inwoners van wijken in de buurt en gasten gebruiken deze weg. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is besloten de fietspadverbinding bij het kruispunt Mien Ruyslaan met de Jonkerwijk verkeersveiliger te  maken. Dat gebeurt door het aanleggen van een fietsbrug. Vandaag opende wethouder Alwin te Rietstap de fietsbrug officieel.

Samen met leerlingen van groep 6 van Basisschool de Ark (Dedemsvaart) fietste wethouder Te Rietstap over de brug. ”Deze fietsbrug is het derde project van het GVVP dat nu klaar is, en een hele belangrijke. Hier fietsen namelijk onder andere veel schoolgaande kinderen langs. En de veiligheid van deze kinderen vinden we natuurlijk heel erg belangrijk! Maar we zijn er nog niet. Er volgen nog veel andere projecten. Samen maken we de gemeente Hardenberg steeds een beetje veiliger,’ vertelt de wethouder.Veiliger gevoelOp deze plek ging het fietsverkeer via de (auto)brug over het water. Doordat het fietspad verder parallel aan de autoweg ligt, verwachten automobilisten op de brug geen fietsers. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Met het plaatsen van de fietsbrug naast de (auto)brug, is de wegindeling duidelijker. Dit zorgt voor een veiliger gevoel bij de fietsers. Zo kunnen we samen veilig op weg!Meer weten?Wilt u meer weten over het GVVP? En projecten waardoor we veilig op weg kunnen?Ga naar de pagina 'Veilig op weg'

6-7-2023 09:00

De Zuidwolderstraat 8b in Dedemsvaart en de Van Roijensweg 15 in Bergentheim zijn in beeld voor het inrichten van tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners. Het gaat om braakliggende terreinen waar de gemeente woonunits wil plaatsen. De plekken zijn aangedragen door inwoners na een oproep om mee te denken. De gemeente gaat het voornemen nu eerst met de buurt bespreken. Ook het Gezondheidspark in Hardenberg is geschikt om in te richten als tijdelijke opvanglocatie. De mogelijkheden hiervoor worden nog verder onderzocht.

De gemeente Hardenberg levert vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne een bijdrage in het regelen van opvangplekken voor Oekraïners. In Hardenberg en Dedemsvaart zijn al twee tijdelijke opvanglocaties voor 100 Oekraïense ontheemden.Het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt neemt toe. Daarom zijn in Nederland nu 90.000 opvangplekken nodig. Ongeveer 500 van deze pekken regelt de gemeente Hardenberg. Er moeten in de gemeente Hardenberg dus meer dan 400 plekken bij komen. Daarom zijn op korte termijn grote opvanglocaties nodig.Inwoners hebben locaties aangedragen na een oproepDit voorjaar vroeg de gemeente inwoners om mee te denken over plekken waar grotere tijdelijke opvanglocaties voor 100 tot 200 mensen mogelijk zijn. De gemeente heeft ook zelf gekeken welke locaties geschikt zijn. Vervolgens is gekeken of de locaties geschikt zijn. Er is gelet op de afstand tot winkels en scholen, de aanwezigheid van nutsvoorzieningen en parkeergelegenheid. Ook moet er voor de bewoners voldoende privacy zijn.De gemeente is met de eigenaren van de aangedragen locaties in gesprek gegaan over de mogelijkheden en voorwaarden.De gemeente wil voor twee locaties een volgende stap zettenTwee locaties die door inwoners zijn aangedragen voldoen aan alle criteria. En zijn geschikt om binnen enkele maanden in te richten als tijdelijke opvanglocatie. Het gaat om: • Een terrein aan de Zuidwolderstraat 8b in Dedemsvaart: in de noordoosthoek van het terrein (in de bocht) tussen de provinciale weg N377, Zuidwolderstraat en Mulderij kunnen ongeveer 25 woonunits geplaatst worden.

 • Een terrein aan de Van Roijensweg 15 in Bergentheim: aan de achterkant van het terrein tussen de bedrijfsgebouwen en het bos kunnen ongeveer 40 woonunits geplaatst worden.


Het college van B&W wil voor deze locaties een volgende stap zetten. En het voornemen om hier een tijdelijke opvanglocatie te maken samen met de buurt uitwerken.Het college van B&W neemt na de zomer een besluitDe Oekraïense ontheemden wonen zelfstandig op deze nieuw in te richten tijdelijke opvanglocaties. De gemeente regelt voorzieningen en begeleiding zodat de mensen die er wonen zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Het is de bedoeling dat deze opvanglocaties 3 jaar blijven. De precieze duur is afhankelijk van de situatie in Oekraïne.In de komende weken gaat de gemeente met de eigenaren en de buurt in gesprek over de manier waarop de tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden op deze plek vorm kan krijgen. Na de zomer neemt het college van B&W een besluit over het inrichten van de opvanglocaties. Ook is er dan een omgevingsvergunning nodig. De tijdelijke opvanglocaties in Dedemsvaart en Bergentheim worden op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2023 in gebruik genomen.De gemeente onderzoekt de mogelijkheden op het Gezondheidspark in HardenbergOok het Gezondheidspark in Hardenberg is naar voren gekomen als geschikte plek om op langere termijn in te richten als tijdelijke opvanglocatie. De gemeente doet nog onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid. En gaat nog in gesprek met betrokkenen.Lees alles over de opvang op hardenberg.nl/oekraine

4-7-2023 11:08

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Ieder kind in Nederland heeft recht op dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen. Dit mag niet afhangen van de buurt of het gezin waarin kinderen opgroeien. Samen met partners is het doel om achterstanden binnen het onderwijs te voorkomen. De inzet van de kansencoach helpt hierbij. Na positieve ervaringen in de afgelopen jaren, zal ook in de volgende jaren de kansencoach actief zijn in het onderwijs.

Kansen4KinderenWethouder ten Kate; “Wij zien dat er nog steeds kinderen opgroeien in gezinnen waar ouders moeite hebben met lezen en schrijven en waar weinig geld is. Hierdoor ontstaan er soms problemen op school. Kinderen lopen achter op school. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook zorgt beheersing van de taal voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Wij willen dat ieder kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen”.Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en HardenbergHet project Kansen4Kinderen maakt onderdeel uit van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg. Kansen4Kinderen richt zich op het basisonderwijs. Bassischolen hebben een belangrijke rol om samen met ouders te zorgen dat kinderen uit wijken met ongelijke kansen, dezelfde kansen en geen achterstand krijgen.KansencoachZes scholen in de gemeente hebben een kansencoach, dit zijn scholen in Gramsbergen, Slagharen, Kloosterhaar, de Krim, Hardenberg, Bergentheim en Lutten. Een kansencoach is een persoon die ouders en basisscholen kan helpen om goed met elkaar in contact te staan. Het kind en zijn of haar ontwikkeling staan altijd centraal.Wethouder ten Kate: ‘We hebben ervaren dat ouders en scholen makkelijk met de kansencoach in contact komen. Er worden veel vragen gesteld waaruit wij opmaken dat de kansencoach echt nodig is. De ervaringen van ouders op de scholen die een kansencoach hebben zijn zo positief dat ik blij ben dat we hiermee verder gaan’.28-6-2023 07:00

Inwoners die hun toekomst willen verbeteren kunnen ook in 2023 een bedrag krijgen uit het Pak je Kans-fonds. Met dit geld kunnen ze zich verder ontwikkelen. En hun kansen op een baan groter maken.

Uzelf ontwikkelenWilt u uw toekomst verbeteren? Maar hebt u er het geld niet voor? Vraag dan een bedrag aan uit het Pak je Kans-fonds. Zo hebt u een doel waar u naar toe kunt werken.Maak een ontwikkelplanWeet u al wat u nodig hebt voor uw ontwikkeling? Maak dan direct uw eigen ontwikkelplan. En vraag een bedrag aan uit het Pak je Kans-fonds. Weet u nog niet goed hoe u zichzelf verder kunt ontwikkelen? Dan kan onze Pak je Kans-begeleider u hierbij helpen en coachen.Wie kan een bedrag aanvragen?Het Pak je Kans-fonds is voor alle inwoners van 18 jaar of ouder, met een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. U mag geen eigen vermogen hebben.Wilt u meer weten?Ga naar www.hardenberg.nl/pakjekans. Daar staat ook het aanvraagformulier. U kunt ook bellen met 14 0523 en vragen naar de begeleider van het Pak je Kans-fonds.26-6-2023 15:15

Samen met ondernemers, omwonenden en belangengroepen hebben we een plan gemaakt voor een mooier, gezelliger en groener marktplein in het centrum van Hardenberg. Het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting is klaar. U kunt het ontwerp bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 3 juli 2023 tussen 18.00-20.00 uur in het gemeentehuis in Hardenberg.

Veel mensen vinden het marktplein in Hardenberg wat ongezellig en ‘stenig’. Daar willen we wat aan doen. Met een groep betrokkenen hebben we nagedacht over de mogelijkheden om het plein gezelliger en groener te maken. De mogelijkheden zijn door OKRA Landschapsarchitecten uitgewerkt in een schetsontwerp.Inloopbijeenkomst op maandag 3 juliBelangstellenden kunnen het schetsontwerp bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 3 juli tussen 18.00-20.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens de inloopbijeenkomst geeft de architect op twee momenten een korte centrale presentatie: om 18.30 uur, en om 19.15 uur. In de presentatie legt hij uit hoe het ontwerp eruit ziet, en welke keuzes er zijn gemaakt.Vragen en reactiesNa de presentatie kunt u het ontwerp nog eens rustig bekijken. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook uw reactie geven.22-6-2023 09:08

Netbeheerder TenneT versterkt het hoogspanningsnetwerk. Hiervoor bouwt TenneT in Zuidwest-Drenthe nieuwe hoogspanningstations. Onderdeel van dit project (Drents Overijsselse Netversterking) is het aanleggen van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wijster en Hoogeveen. En vanaf hoogspanningsstation Dedemsvaart naar de bestaande masten. Om dit mogelijk te maken heeft TenneT de provincie Drenthe gevraagd een procedure te doorlopen. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stemden hiermee in.

Waarom versterking hoogspanningsnet?Er is veel vraag naar meer ruimte (capaciteit) op het landelijke en regionale hoogspanningsnet. Dat komt door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de groei van de economie. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Ook de energievraag van huishoudens neemt toe door woningen van het aardgas te halen.Drents Overijsselse NetversterkingDe nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels verbinden straks de nieuwe hoogspanningsstations met het bestaande netwerk. TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan die nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Riegmeer (Hoogeveen), bij Wijster Scheidingsweg, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Ook breiden ze de bestaande stations in de buurt van Steenwijk en Dedemsvaart uit.Projectbesluit onder de nieuwe OmgevingswetHet ondergrondse kabeltracé gaat door een aantal gemeenten. Het uiteindelijke besluit valt daarom waarschijnlijk onder de nieuwe Omgevingswet. Daarom kiezen TenneT en de provincie voor een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Het projectbesluit is de opvolger van het provinciaal inpassingsplan dat er nu is. In het projectbesluit leggen ze de route van de ondergrondse verbinding vast.U kunt de documenten bekijkenGedeputeerde Staten van Drenthe zijn bevoegd gezag voor het projectbesluit. Met het goedkeuren van deze procedure zetten ze de eerste stap in dit proces. Deze eerste stap is de publicatie van een kennisgeving met het ‘Participatieplan’ en de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze documenten liggen vanaf 23 juni 2023, 6 weken voor iedereen ter inzage. U kunt ze bekijken op www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingenBekijk het kaartje met het zoekgebied in DeventerReageren op de stukken en inloopbijeenkomstTijdens de ter inzagelegging kan iedereen die dat wil een reactie geven op deze stukken. Als u uw reactie indient moet u die richten aan Gedeputeerde Staten. Ook vinden gesprekken plaats met verschillende belangenorganisaties in het gebied.Ook houdt TenneT inloopbijeenkomsten. Tijdens een inloopbijeenkomst legt TenneT de procedure en de werkzaamheden uit. • Donderdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur (Dedemsvaart) MFC Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, Balkbrug

 • Woensdag 12 juli van 19.00 tot 21.00 uur (Hoogeveen/Wijster) Zalencentrum De Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69, Fluitenberg


Meer informatie leest u op www.tennet.eu/donPlannen bekijken op locatieVanaf 23 juni 2023 zijn het Participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op papier in te zien in de provinciehuizen van Drenthe en Overijssel. Ook kunt u ze bekijken in de gemeentehuizen van Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Coevorden en Hardenberg.