Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

14-10-2019 10:23

Kunstenaar Igor Smirnov uit Hardenberg exposeert vanaf dinsdag 15 oktober in het Hardenbergse gemeentehuis. Zijn werk is tot donderdag 27 februari 2020 te zien op de eerste etage, tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Igor Smirnov werd in 1975 geboren in het Russische St. Petersburg. Hij is een veelzijdig schilder die erin slaagt de moderne tijd treffend vast te leggen in zijn meestal kleurrijke schilderijen. Soms in het alledaagse, soms in het absurde.


Het werk van Smirnov gaat over het vastleggen van tijd, het idee dat je deelgenoot kan worden van iemands verleden door iemand te raken. Zijn schilderproces is een zoektocht naar vrijheid en overwinning van angst.


Museum De Fundatie
De schilderijen van Igor Smirnov zijn te zien op de eerste verdieping van het gemeentehuis, in de ruimte naast het bedrijfsrestaurant.


Er is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis nog meer kunst te bekijken. In samenwerking met museum De Fundatie worden werken van dit museum tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis, hier hangt ook de boom van kunstenaar Maartje Korstanje. Daarnaast is in het bedrijfsrestaurant elke drie maanden een nieuwe tentoonstelling met werk van een lokale kunstenaar te bekijken.


14-10-2019 08:50

Op donderdag 12 september jl. heb ik na bijna acht jaar burgemeesterschap in de gemeente Hardenberg afscheid genomen. Het was bijzonder om daar met zoveel mensen bij stil te staan.
Zeker ook vanwege de bijzondere omstandigheid waarin ik me, samen met mijn familie, op dat moment bevond.

Tijdens een indrukwekkend buitenprogramma in het gemeentepark in Dedemsvaart was ik onder de indruk van de mooie woorden gesproken in de verschillende speeches.

En dan waren er nog de vele hartelijke brieven, kaarten en e-mails van medewerkers en mensen die toch niet konden komen, maar die wel de moeite namen persoonlijke herinneringen en wensen op te schrijven en aan mij toe te sturen in de afgelopen weken.

Ik, Geeke en de kinderen hebben al deze blijken van attentie bijzonder gewaardeerd. Daarvoor wil ik een ieder via deze weg hartelijk dank zeggen.

De giften die ik ter gelegenheid van mijn afscheid heb mogen ontvangen hebben maar liefst een totaalbedrag van 3000 euro opgebracht. Dit bedrag zal, zoals eerder aangegeven, geschonken worden aan Slachtofferhulp Hardenberg en het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal.

Hartelijk dank nogmaals en graag tot ziens,

Peter Snijders.


10-10-2019 13:22

De bladhekken worden vanaf vrijdag 18 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.

Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.


De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.


De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 20 december staan.


10-10-2019 11:42

Verschillende teams kunnen hun kennis op het gebied van duurzaamheid testen tijdens de Duurzame Pub Quiz op 28 november in partycentrum Circus in Hardenberg. Teams die mee willen doen en het op willen nemen tegen andere teams kunnen zich nu aanmelden. Deelname is gratis, voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente op verschillende manieren met inwoners gesproken over duurzaamheid en de energietransitie. Er zijn gesprekken op straat geweest, er was een online peiling en inwoners konden de We Energy Game spelen.

Pub Quiz
Bij de Duurzame Pub Quiz nemen teams van 4 tot 6 personen het tegen elkaar op. Het team dat meeste quizvragen goed beantwoordt wint een (duurzame) prijs. In de Duurzame Pub Quiz worden allerlei leuke en soms gekke vragen over duurzaamheid gecombineerd met een terugkoppeling van de resultaten van de gesprekken, de peiling en de We Energy Game. Ook is er gelegenheid om ideeën en ervaringen te delen.

Aanmelden teams
Voor een levendig en uitdagend spel, ziet de gemeente graag zoveel mogelijk verschillende teams verschijnen. Denk aan teams bestaande uit een vriendengroep, buren, sportclub, klasgenoten, familie, plaatselijk belangen of collega’s. Teams die mee willen doen kunnen zich opgeven via het formulier op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst. Individueel aanmelden kan ook, dan wordt op de avond zelf gekeken of er een team gemaakt kan worden. Ook belangstellenden die liever toekijken zijn van harte welkom! De deuren van partycentrum Circus gaan op 10 oktober open om 19.30 uur. Om 20.00 uur begint de Pub Quiz en de avond is rond 22.00 uur afgelopen. Deelname is uiteraard gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.


4-10-2019 14:02

Het eerste deel van het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg wordt bouwrijp gemaakt. De bouw van bedrijfspanden kan begin 2020 starten. Op bedrijventerrein Broeklanden-Zuid krijgen ondernemers letterlijk de ruimte.

Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid grenst aan het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk is ruimte voor 20 hectare nieuw bedrijventerrein. Het bestemmingsplan dat de komst van het bedrijventerrein mogelijk maakt, werd in het voorjaar onherroepelijk.


Het bedrijventerrein wordt in delen aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel is half september gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder in opdracht van de gemeente Hardenberg. Het eerste deel dat bouwrijp wordt gemaakt beslaat vier hectare en ligt aan de noordkant van het bedrijventerrein.
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, watergangen en de bouwwegen. Daarnaast worden de kavels geschikt gemaakt voor de bouw van bedrijfspanden. Op de hoek van de Kanaalweg-Oost met de Broekdijk staat nog een boerderij. Deze wordt binnenkort gesloopt.
Het eerste stuk van het nieuwe deel van de Frankrijkweg wordt in deze fase aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel van Broeklanden-Zuid is nog dit jaar klaar. Dat betekent dat de bouw van de bedrijfspanden daarna kan starten. 

Aanvullende bouwwegen
Het bouwrijp maken van het volgende deel van Broeklanden-Zuid start in het voorjaar van 2020. Dan worden er aanvullende bouwwegen aangelegd. Ook wordt dan de Frankrijkweg helemaal doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld.


In 2020 worden ook de waterpartijen en het groen langs de randen van het gebied aangelegd. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.
Veel vraag
De komst van het nieuwe bedrijventerrein is nodig omdat Hardenberg al jarenlang koploper is in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijfskavels. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Die ruimte is er op Broeklanden-Zuid. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan. 

Bedrijven die interesse hebben om zich te vestigen op Broeklanden-Zuid kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg via ondernemen@hardenberg.nl. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen.


3-10-2019 13:09

Het college van B&W heeft zin in de toekomst en investeert de komende jaren stevig in een sterkere en mooiere gemeente. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners en ondernemers. De lokale belastingen voor inwoners blijven gelijk. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt.

De begroting focust zich op vier thema’s: vitaal, duurzaam, landelijk en ondernemend Hardenberg.
Bekijk een infographic van de begroting
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 29 oktober 2019 in de oriënterende ronde en 5 november 2019 in de raadsvergadering.
Vitaal Hardenberg

 • Bij een vitaal Hardenberg hoort een gezonde leefomgeving met passende voorzieningen voor iedereen. Daarvoor worden extra woningen gebouwd voor alle doelgroepen.
 • Initiatieven uit de samenleving worden waar nodig ondersteund.
 • Het college wil inwoners helpen om financieel gezonde(re) keuzes te maken.
 • En er is aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van inwoners.
 • Het college investeert extra in de jeugd.
 • Extra geld is er ook voor de Dorpsstraat in Balkbrug, een multifunctionele accommodatie in De Krim, het verbeteren van de openbare ruimte in Bruchterveld en Hardenberg-centrum, nieuwe sportaccommodaties en toezicht & veiligheid op straat.

Duurzame toekomst
 • Voor een duurzame toekomst maakt Hardenberg werk van de energietransitie en biodiversiteit in het openbaar groen.
 • Het college speelt in op klimaatverandering en investeert extra in het aanpassen van de riolering om overlast van hevige regenbuien tegen te gaan.
 • Verder wil het college van B&W de mogelijkheid bieden om geld te lenen voor het vervangen van asbestdaken.
 • De ambitie is om sportvelden te onderhouden zonder daarbij chemische middelen te gebruiken.

Landelijk buitengebied
 • Het college wil de hoge kwaliteit van het landelijke buitengebied behouden. De vrijetijdseconomie is daarbij een belangrijk visitekaartje.
 • Het college investeert in innovatie in de agrarische sector. Er gaat extra geld naar het project Vechtrijk Gramsbergen waarbij de Vecht en uiterwaarden een nieuwe inrichting krijgen.
 • Het college van B&W wil nadrukkelijk samen met inwoners aan de ambities werken, met ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Ondernemend Hardenberg
 • Binnen het thema 'ondernemend Hardenberg' zet het college in op lokale en regionale samenwerking.
 • Ook moeten opleidingen beter aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.
 • Er is extra geld voor de renovatie en nieuwbouw van scholen, de Vechtdalverbinding en het verder versterken van de economie.
 • Iedereen doet mee in Hardenberg. Met het 'Pak je Kans-fonds' wil het college inwoners uitdagen zichzelf te blijven ontwikkelen.

Martijn Breukelman: 'Zin in de toekomst'


Volgens wethouder Martijn Breukelman blijft Hardenberg onverminderd ambitieus: "We willen gericht investeren in de samenleving. Daarom hebben we in deze begroting focus aangebracht. We willen met onze inwoners en ondernemers bouwen aan een vitaal, duurzaam, ondernemend en landelijk Hardenberg."
"Daarbij blijven we kritisch kijken naar ons huishoudboekje. Net zoals onze inwoners kan de gemeente niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt of op de spaarrekening staat. Gelukkig hebben we een redelijk gevulde spaarpot waardoor we nu kunnen investeren."
Breukelman: "Dat we onze reguliere taken op een goede manier uitvoeren, spreekt voor zich. Wel hebben we onze uitgaven nog eens kritisch bekeken. Doen we de juiste dingen? Doen we dat zo efficiënt mogelijk? En in hoeverre past dat bij onze ambities? Die kritische blik blijkt nog wat geld op te leveren dat we kunnen gebruiken voor een nog mooiere en sterkere gemeente. We hebben zin in de toekomst!"

Financieel beeld
De meerjarenbegroting die het college van B&W presenteert is structureel sluitend. Waar Hardenberg de komende twee jaar nog een licht tekort heeft, is er vanaf 2022 weer sprake van een positief begrotingssaldo.
De meerjarenbegroting sluit in 2023 met een positief saldo van ruim € 800.000. Het tekort in 2020 en 2021 komt vooral door de al verwachte hogere kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners.
De gemeente heeft een algemene reserve om eventuele tekorten of financiële risico's op te vangen.
De algemene reserve ligt ruim boven het bedrag dat hiervoor nodig is. Het college wil daarom een deel van de reserve beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. Daarna houdt de gemeente nog voldoende geld over: eind 2024 zit er nog € 31,5 miljoen in de gemeentelijke spaarpot.
De gemeentelijke belastingen worden met niet meer dan een inflatiecorrectie verhoogd. De hondenbelasting wordt de komende jaren lager.


3-10-2019 11:52

In verband met het extra bladafval is de inzet van de veegauto van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 29 november gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat uw straat op een andere dag wordt geveegd dan u gewend bent.

In de maanden oktober en november vallen de bladeren van de bomen en krijgt de veegauto meer afval te verwerken. De container van de veegauto moet in deze periode vaker worden geleegd.

Om het bladafval goed te kunnen verwerken, wordt de inzet van de veegauto in de herfst gewijzigd.


2-10-2019 16:38

De gemeente Hardenberg evalueert het parkeren in het centrum van Hardenberg. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen. Als onderdeel van de evaluatie, kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg hun mening geven over het parkeren in het centrum van Hardenberg door online een vragenlijst in te vullen.

Iedereen die zijn of haar auto in het centrum van Hardenberg parkeert, betaalt voor een parkeerplek. In de woonbuurten rond het centrum, mag men alleen met een parkeervergunning parkeren. Dit huidige parkeersysteem functioneert nu ruim tien jaar. Ondertussen is de parkeerapparatuur aan vervanging toe. Daarom evalueert de gemeente Hardenberg het huidige parkeersysteem.

Online-enquête invullen
Inwoners van de gemeente Hardenberg maken mogelijk ook gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum van Hardenberg. Zij kunnen de gemeente laten weten wat zij van het parkeren in het centrum van Hardenberg vinden door een aantal vragen te beantwoorden. Meedoen aan de online-enquête kan door de volgende link te volgen: www.hardenberg.nl/parkeeronderzoek

Meedoen tot en met 15 oktober
De enquête loopt tot en met dinsdag 15 oktober 2019. Door het invullen van de vragenlijst maakt men kans op een Winkelstad Hardenberg Cadeaubon ter waarde van € 50,-.

Toekomstig parkeerbeleid
De gemeente Hardenberg gebruikt de resultaten van deze enquête bij het maken van het toekomstig parkeerbeleid. Hoe dit parkeerbeleid er mogelijk uit gaat zien, wordt eind 2019 tijdens een inloopbijeenkomst getoond. De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden eventuele aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is dan in 2021 in werking.


1-10-2019 13:54

Bent u iemand die zich inzet om zwerfvuil op te ruimen? Het Mooi Schoon-team van ROVA organiseert op 12 oktober de Middag van Mooi Schoon. Een gratis middag om u te inspireren en te ontmoeten. Er is een afwisselend, vrijblijvend programma vol workshops, activiteiten, meetings en minilezingen.

Op zaterdag 12 oktober vindt in Den Nul (gemeente Olst-Wijhe) van 13.00 tot 17.30 uur de Middag van Mooi Schoon plaats: een initiatief vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA om iedereen die zich inzet om zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen te bedanken en inspireren. Ook alle inwoners uit de gemeente Hardenberg zijn van harte welkom.

Actieve inwoners
Gelukkig zijn er in de gemeente steeds meer mensen die zich inzetten om zwerfvuil te voorkomen of op te ruimen. Zo deden afgelopen jaar onder andere 195 enthousiaste mensen mee aan 6 opruimacties en hebben 4 inwoners een afvalgrijper ontvangen. 1105 schoolkinderen ruimden in de Week van Mooi Schoon zwerfvuil op. Een aantal mensen raapt af en toe wat zwerfvuil op tijdens een rondje wandelen of tijdens het uitlaten van de hond.

De Middag van Mooi Schoon
Het doel van de Middag van Mooi Schoon is om al die mensen, die gaan voor een mooie en schone omgeving, te inspireren, de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten en om hen te bedanken. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp zwerfvuil zijn welkom. Het programma is geschikt voor jong en oud en is de reis naar Olst-Wijhe meer dan waard. Komt u met het openbaar vervoer? Bij het treinstation van Wijhe staat een pendelbus voor u klaar. Kom u liever met de auto? Dat kan natuurlijk ook, maar reis dan met zoveel mogelijk mensen samen. Dat is voordeliger, beter voor het milieu en nog gezelliger ook!

Meer informatie vindt u op www.mooi-schoon.nl/12oktober. Via die website kunt u zich ook aanmelden.


27-9-2019 12:49

Zwembad de Kiefer in Dedemsvaart is in verband met een technische storing tijdelijk bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0523 289 213 .


26-9-2019 08:50

Tegenwoordig kunt u veel zaken zelf regelen via internet. Zoals een verhuizing doorgeven, belastingaangifte doen, huurtoeslag aanvragen. Dit kan best lastig zijn, vooral als u niet zo handig bent met een computer en met internet. Als u dit graag wilt leren, kunt u de gratis cursus 'werken met de e-overheid' volgen.

In de cursus leert u stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Het is wel belangrijk dat u basisvaardigheden van de computer beheerst voor het volgen van deze cursus.


De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Eén bijeenkomst is volledig gericht op de digitale dienstverlening van de gemeente Hardenberg. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde docent. Hij geeft u uitleg en begeleiding. Bij de start van de cursus ontvangen alle cursisten een werkboek.


Start van de cursus
Er worden cursussen gegeven in Balkbrug, Dedemsvaart en Hardenberg. De cursus in Balkbrug is al gestart. Voor de cursus in Dedemsvaart en Hardenberg kunt u zich nog opgeven:


 • Bibliotheek Dedemsvaart (de Baron, Julianastraat 54)
  Dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur
  1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 22 oktober
 • Bibliotheek Hardenberg (LOC-gebouw, Parkweg 1a5)
  Maandagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur
  4 november, 11 november, 18 november en 25 november

Als u wilt deelnemen aan de gratis cursus, dan kunt u zich aanmelden via info@bibliotheekhardenberg.nl of via 0523 270 271. Voor meer informatie over de cursus kunt u kijken op www.digisterker.nl.


26-9-2019 08:45

De nieuwe Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) zijn klaar voor gebruik. De noodbrug die die naast de Kieftbrug is aangelegd, wordt donderdag 26 september afgebroken. Dit kan enige overlast geven. Om de overlast tot het minimum te beperken worden verkeersregelaars ingezet.

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Als tijdelijke oplossing is bij de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd.
Na overleg met experts en omwonenden, bleek dat vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer.
De bruggen worden deze week opgeleverd. Op vrijdag 18 oktober worden de bruggen officieel in gebruik genomen.


25-9-2019 09:24

Tijdens de raadsvergadering kreeg Jan Willem Wiggers het ambtsketen omgehangen door Martijn Breukelman en de voorzittershamer overhandigd door Simone Hof.

Sinds 2008 is Jan Willem Wiggers burgemeester van Hattem, daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zwartewaterland.


24-9-2019 15:48

De gemeente Hardenberg heeft grote waardering voor mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde. Daarom biedt de gemeente alle mantelzorgers een mantelzorgwaardering aan in de vorm van een cadeaubon.

Bent u of kent u een mantelzorger? Vraag dan nu de Mantelzorgwaardering 2019 aan via www.hardenberg.nl/mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week zorg verleent aan een inwoner van Hardenberg.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de Mantelzorgwaardering via het digitale aanmeldformulier op www.hardenberg.nl/mantelzorg. Heeft u geen internet? Dan is het ook mogelijk om het aanmeldformulier op papier in te vullen. Bij de receptie van het gemeentehuis in Hardenberg kunt u een aanmeldformulier ophalen. Aanmelden kan tot 4 november 2019.

Steunpunt Mantelzorg
Soms is mantelzorg best zwaar. Weet dat u als mantelzorger ook ondersteuning kunt vragen. Er zijn in de gemeente Hardenberg diverse ondersteuningsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij een medewerker van Samen Doen of het Steunpunt Mantelzorg van Carinova.

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering 2019? Stuur een e-mail naar mantelzorgwaardering@hardenberg.nl.


24-9-2019 08:03

Bijna 4000 leerlingen van basisscholen in de gemeente Hardenberg doen de komende weken mee aan een tweetal projecten in het kader van verkeersveiligheid, namelijk ANWB Streetwise en Dode Hoek. Streetwise leert kinderen op speelse wijze over veiligheidsregels in het verkeer en Dode Hoek leert kinderen in de hoogste groepen om verkeersveilig om te gaan met grote voertuigen.

Jaarlijks nemen de basisscholen in de gemeente Hardenberg wisselend deel aan verkeereducatieprojecten. De helft van de basisscholen doen dit schooljaar mee met het project Dode hoek, dat voor de elfde keer wordt gehouden.
De andere helft neemt deel aan het project Streetwise. Volgend schooljaar worden de projecten tussen de scholen gewisseld. In november en december doen een vijftal scholen mee met het project VOMOL. Dit project voor de groepen 7 en 8 richt zich specifiek op de gevaren van landbouwvoertuigen.
Deze projecten zijn onderdeel van het Activiteitenplan Verkeersveiligheid (niet-infra) 2018 voor het basisonderwijs en worden financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

ANWB Streetwise
Streetwise is bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 en wordt tot eind oktober 2019 gegeven door de ANWB. 19 scholen doen dit schooljaar mee. Diverse programma's binnen Streetwise bevorderen de verkeersveiligheid.

Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal, bij 'Blik en klik' ligt de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Kinderen van groep 5 en 6 leren in 'Hallo auto' over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. 'Trapvaardig' traint kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Zo worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Dode Hoek
Maar liefst 23 scholen en ruim 800 leerlingen doen van 30 september tot en met 4 oktober mee aan het Dode Hoek project, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg en de werkgroep 'Verkeersouders dode hoek'.

De theorieles wordt uitgevoerd door Chauffeurs Vereniging Friesland. Tijdens de les krijgen de kinderen informatie over de gevaren van de dode hoek en tips over hoe deze te ontwijken is. Hierna zien de kinderen op de parkeerplaats van verschillende locaties hoe het in de praktijk werkt met grote voertuigen. De kinderen ervaren wanneer je wel of niet zichtbaar bent vanaf de stoel van de chauffeur.
Het project is mogelijk dankzij de medewerking van 25 vrijwilligers en verschillende transport-, vervoers- en landbouwbedrijven die gratis hun vrachtwagens en landbouwvoertuigen beschikbaar stellen.


20-9-2019 18:36

Met het 'Pak je Kans-fonds' wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of in de samenleving kunnen vergroten.

Voor mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de middelen hebben, is een bijdrage beschikbaar. Het Pak je Kans-fonds gaat, na goedkeuring door de Gemeenteraad, op 1 januari open.


Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.


Grip op eigen leven
"Wij willen onze inwoners niet voorschrijven wat goed voor ze is. Dat weten ze vaak zelf maar al te goed", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Maar we bieden ze wel hulp en ondersteuning om zichzelf (verder) te ontwikkelen. We nemen hun wensen en talenten serieus, en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van een praktische barrière, kennisontwikkeling of een andere stap, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook het meeste kans van slagen."


Duurzame ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt, dat als mensen weinig geld hebben ze vooral bezig zijn met korte termijn oplossingen. Met het Pak je Kans-fonds wil de gemeente inzetten op een duurzame ontwikkeling voor de lange termijn. Door mensen te helpen met doelen stellen en daar naartoe te werken kunnen ze uiteindelijk zelfredzaam worden en blijven. 


Maatwerk
Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.


Meer mensen uit de bijstand
Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar en wordt betaald uit het geld dat is vrijgekomen door het opheffen van de Stichting Werk en Scholing. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit geld wordt ingezet voor een experiment met de bijstand.
De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 27 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.


20-9-2019 10:35

Hoe kun je leden in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar behouden voor uw sportvereniging? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst op woensdagvond 25 september van 19.00 tot 21.00 uur bij de Gashouder aan de Langewijk 162 in Dedemsvaart. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurs- en commissieleden, jeugdtrainers en vooral ook voor jeugdleden (vanaf 12 jaar). Deelnemers krijgen tijdens...

Het aantal leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar lopen bij sportverenigingen flink terug. Dat is onder meer gebleken uit cijfers van de jeugdsportmonitor in Hardenberg en onderzoek van Kenniscentrum Sport. Het aantal loopt zo'n 15 procent terug ten opzichte van het aantal leden in de leeftijd van 10 tot met 14 jaar.

En dat terwijl sporten belangrijk is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Voor bijvoorbeeld de gezondheid, de ontwikkeling en voor het plezier.

Factoren
Samen met het Kenniscentrum Sport helpt de gemeente Hardenberg sportverenigingen met het binden en behouden van leden in deze leeftijdsgroep. Dit wordt tijdens een inspirerende bijeenkomst gedaan aan de hand van 14 verschillende factoren, waarom jongeren stoppen bij een vereniging.

Verenigingen krijgen tijdens de bijeenkomst op 25 september handvatten om jongeren te behouden en bovendien te betrekken en te binden aan een vereniging. Ook wordt gesproken over de invloed van trainers, ouders en de vereniging op jongeren. Daarnaast krijgen deelnemers tips over het inrichten van een vereniging als een veilige gezonde omgeving waar jongeren zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 25 september kan tot maandag 23 september via gewoongezond@hardenberg.nl.


19-9-2019 14:00

Met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim willen inwoners de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst behouden. De 'stichting De Krim voor sociaal en cultureel werk' die zich bezighoudt met het realiseren van de MFA, heeft flinke stappen gezet om het plan daadwerkelijk te realiseren. Een werkgroep heeft het plan verder uitgewerkt en een omgevingsvergunning voor de...

Wethouder Martijn Breukelman is enthousiast over de ontwikkelingen rond de nieuwe MFA: "Dit is een schoolvoorbeeld van een initiatief uit de samenleving waarbij inwoners er met elkaar de schouders onder zetten. De stichting en de verschillende werkgroepen hebben al mooie stappen gezet. De plannen die er nu liggen zien er goed uit. Als gemeente werken we hier graag aan mee. Niet alleen met onze financiële bijdrage van 1,2 miljoen euro, maar ook door de benodigde ruimtelijke procedures te doorlopen."
Convenant
Met het vastleggen van afspraken over de samenwerking in een convenant, zorgen de stichting en de gemeente voor een passende samenwerking.
Martijn Breukelman: "Dit is en blijft een project van en voor het dorp De Krim met als motto ‘Samenwerken werkt’. Daar sluiten we ons graag bij aan. We willen het de stichting en werkgroep zo gemakkelijk mogelijk maken door te zorgen dat alles soepel en zorgvuldig verloopt. Daarom kiezen we voor een passende samenwerking en hebben we ook een projectleider aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor de stichting."
In het convenant spreken partijen onder andere af dat de gemeente de stichting waar mogelijk helpt met kennis/kunde en daarnaast de benodigde ruimtelijke procedures in gang zet. Ook helpt de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte in het gebied. Verder worden afspraken gemaakt over de overdracht van de benodigde grond. 

Dorpshuis met sporthal
De nieuwe MFA wordt gebouwd bij het huidige evenemententerrein aan de Beukenlaan. Het plan bestaat uit de bouw van een dorpshuis aan de zijde van Beukenlaan met aan de achterzijde een sporthal.
Het gebouw van ruim 2.300 vierkante meter groot biedt straks ruimte voor sport, cultuur en zorg. Parkeren is en wordt geregeld op de bestaande parkeerplaats bij het evenemententerrein. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
De bouw van de MFA past niet in het huidige bestemmingsplan voor dit gebied. Omdat de gemeente plannen heeft om in hetzelfde gebied woningen te bouwen en in toekomst ook een nieuwe basisschool, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan waarin al deze ontwikkelingen worden meegenomen.

De bouw van de nieuwe MFA wordt mogelijk gemaakt door middel van een omgevingsvergunning.

Financiering
De bouw van de MFA gaat circa € 2,5 miljoen kosten.  De gemeente draagt € 1,2 miljoen bij. De stichting moet door middel van zelfwerkzaamheid, certificaten, crowdfunding, giften en externe subsidies zelf het resterende bedrag binnenhalen.

De stichting wil op de locatie van het huidige dorpshuis op de hoek van de Planetenstraat en Jupiterstraat woningen voor ouderen en jongeren bouwen. De opbrengst hiervan wordt ook gebruikt voor het financieren van de nieuwe MFA.


19-9-2019 12:13

Op donderdag 10 oktober vindt er in de Gashouder in Dedemsvaart een bijeenkomst plaats over het IJslands Model. Tijdens de avond wordt meer verteld over deze aanpak die in IJsland goed heeft gewerkt om het middelengebruik onder jongeren te verminderen. Hoofddoel van de avond is echter het gesprek aangaan met iedereen die bij de jongeren betrokken is.

We willen allemaal dat het goed gaat met onze jongeren. Maar soms zijn de verleidingen groot als het gaat om drank, drugs en alcohol. De gemeente Hardenberg onderzoekt of de aanpak die in IJsland goed heeft gewerkt, ook in onze gemeente kan werken. Zodat onze jongeren gezondere keuzes maken. We starten met het IJslands Model in Dedemsvaart.


We nodigen u van harte uit voor een dorpsbijeenkomst op donderdag 10 oktober 2019 in de Gashouder in Dedemsvaart. Tijdens deze avond, vertellen we meer over het IJslands Model, over de resultaten van het onderzoek onder jongeren in Dedemsvaart en hoe we gestart zijn. Maar vooral willen we met u in gesprek over hoe we verder gaan.  


Doet u mee om van het IJslands Model een Dedemsvaarts Model te maken?


Programma
19.45 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: welkom door wethouder Alwin te Rietstap
20.10 uur: Urban Arts & Sports dansdemonstratie
20.15 uur: terugblik Kotermeersessies
20.20 uur: Jeroen de Greeff, Trimbos Instituut
20.40 uur: interactieve sessie
21.15 uur: afsluiting met een hapje en een fris drankje


Aanmelden
We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt u zich daarom aanmelden via aanmelden@hardenberg.nl.


19-9-2019 11:49

Voor inwoners van de gemeente Hardenberg van 65 jaar en ouder houdt Veilig Verkeer Nederland dinsdag 15 oktober van 09.30 tot 12.00 uur de gratis workshop 'Het Nieuwe Fietsen'. De workshop wordt gehouden in Kerkelijk Centrum De Schakel aan de Lage Doelen 5 in Hardenberg. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze workshop.

Tijdens de interactieve bijeenkomst geeft een verkeersexpert praktische tips. Onder meer over de volgende onderwerpen:


 • Slim omgaan met drukke fietspaden
 • Kwetsbaarheid in het verkeer
 • Conditie van het lichaam
 • Veilig fietsen

Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes leren deelnemers hoe zij langer mobiel kunnen blijven en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. 


Aanmelden
De workshop duurt van  van 09.30 tot 12.00 uur en is inclusief een pauze. Er is geen praktijkdeel. Als u interesse heeft om aan de workshop mee te doen, kunt u zich kosteloos aanmelden via www.vvn.nl/hetnieuwefietsen. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.


Voor meer informatie, of een telefonische aanmelding kunt u bellen naar 0575 510 144. Deelnemers ontvangen ongeveer één week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.


16-9-2019 22:00

Loco-burgemeester Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg heeft maandag 16 september 2019 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Marinus Dijk uit Dedemsvaart.

De heer Dijk is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw actief geweest bij voetbalvereniging SV Dedemsvaart. Voor zijn inzet wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Dijk is sinds 1970 op verschillende fronten actief geweest bij voetbalvereniging SV Dedemsvaart. Zo was hij bestuurslid, scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdsecretaris, maar ook jeugdtrainer en clubhuisbeheerder. Daarnaast verzorgde de heer Dijk gedurende een aantal jaren de redactie van het clubblad en zorgde hij voor het groenonderhoud op de sportvelden.


De heer Dijk kreeg deze onderscheiding voor zijn vrijwillige verdiensten voor de voetbalvereniging.


13-9-2019 09:22

De gemeente Hardenberg heeft vanaf half september 2019 één digitaal loket voor alle jeugdfondsen: 'Samen voor alle kinderen'. Hiermee wordt het aanvragen van een financiële ondersteuning voor culturele, educatieve en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren eenvoudiger en makkelijker. De gemeente Hardenberg is de eerste gemeente in Overijssel die de ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met...

Schoolreisjes, sporten, muziekles een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt heel gewoon dat alle kinderen in de gemeente dit kunnen doen. Maar niet iedere ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede. Gemiddeld 3 kinderen per klas.
Gelijke kansen voor alle kinderen "Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze gewoon mee kunnen doen. Net als alle andere kinderen", zegt wethouder Gitta Luiten. "Ook als er thuis niet genoeg geld is. Want geen enkel kind verdient het om door armoede langs de zijlijn te staan. Ieder kind moet mee kunnen doen, of het nou gaat om een schoolreisje gaat, muziekles of lidmaatschap van een sportvereniging."

Aanvragen eenvoudiger
Er zijn veel stichtingen of organisaties die kinderen uit gezinnen met weinig geld ondersteunen. Zowel landelijk als lokaal. Voor ouders en tussenpersonen, zoals scholen of sportverenigingen, was het echter vaak een zoektocht bij welk fonds ze een bijdrage konden vragen.

Door het aanbod via één digitaal loket aan te bieden hoeven aanvragers zich niet meer te melden bij verschillende aanbieders. Zo wordt het aanvragen een stuk eenvoudiger. Ook ouders die het vervelend vinden om hulp te vragen, kunnen het op deze manier zelf regelen.
Meer over Samen voor alle kinderen

Deelnemende fondsen
Uniek aan het Hardenbergse loket is dat naast de landelijke jeugdfondsen ook de lokale Stichting Vecht voor Jeugd meedoet. Verder wil de gemeente uiteindelijk meer lokale initiatieven aan laten sluiten bij 'Samen voor alle kinderen'.
De deelnemende fondsen zijn:
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel
 • Stichting Leergeld IJssel en Vecht
 • Stichting Jarige Job
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Stichting Vecht voor Jeugd (gemeente Hardenberg)

Feestelijke aftrap
Tijdens de feestelijke aftrap op 12 september in het gemeentehuis opende wethouder Gitta Luiten, samen met vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen het nieuwe digitale loket.


6-9-2019 11:51

Inwoners van Dedemsvaart en Kloosterhaar zijn deze week de strijd met elkaar aangegaan. Door de We Energy Game te spelen ontdekten ze wat er allemaal bij komt kijken om hun omgeving energieneutraal te maken. Valt dat mee of valt dat tegen? Lukt het bijvoorbeeld door alleen maar zonnepanelen op alle daken te leggen of is er toch meer ruimte nodig voor duurzame energie? Ook meedoen met de We Energy...

De We-Energy Game is een echt bordspel. Je speelt het met pionnen en kaarten. Het spel is aangepast aan de omgeving waar het wordt gespeeld: het spelbord is een kaart van een dorp of stad. Elke deelnemer krijgt zijn of haar eigen rol. Zo bekijk je de uitdaging ook eens vanuit een andere hoek. Bijvoorbeeld die van Planeet, Winst of Wetgeving. 


Het lukte de deelnemers in Dedemsvaart en Kloosterhaar om het spel uit te spelen. Dat kon alleen doordat deelnemers goed overlegden over de aanpak. Een combinatie van technieken blijkt belangrijk: "Ik heb gemerkt dat je je niet vast moet bijten op één manier om duurzame energie op te wekken. Het gaat vooral om het vinden van een goede mix", aldus een deelnemer.


Enthousiast
De deelnemers waren stuk voor stuk enthousiast over het spel. Hoewel het spel werd uitgespeeld, werd dé oplossing voor een energieneutrale omgeving niet gevonden. Het vinden van zo’n oplossing is ook niet het doel van de avond. Het gaat vooral om de uitdaging, zicht op verschillende aanpakken en een beeld van de verschillende belangen die spelen binnen de energietransitie.


Dat is volgens één van de deelnemers zeker gelukt: "Toen ik op het speelbord mijn eigen dorp zo voor mij zag liggen, kwam de uitdaging echt tot leven."


Meedoen
Na Dedemsvaart en Kloosterhaar wordt de We Energy Game nog gespeeld in Hardenberg op 12 september (Theater de Voorveghter) en in Gramsbergen (De Binder) op 17 september. Het spel begint om 19.30 uur.

Meedoen? Sluit vooral aan! Iedereen is welkom, ook al komt u niet uit Gramsbergen of Hardenberg. Opgeven kan via het formulier op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.


6-9-2019 11:18

Het college van burgemeester en wethouders wil meer doen om problematische schulden bij inwoners te voorkomen en te verhelpen. Hiervoor wil het college eerder en meer maatwerk bieden en vaker contact hebben met inwoners in schuldentrajecten. Het bewaken van de beslagvrije voet is daarnaast een van de maatregelen waarop wordt ingezet.

"Wij willen er met een aantal maatregelen voor zorgen dat schulden of beginnende betalingsachterstanden niet oplopen", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Daardoor komen mensen namelijk vaak in steeds grotere problemen. Met grote gevolgen voor werk, gezin en de sociale omgeving."


"We zien in de evaluatie van de schulddienstverlening, dat er al veel goed geregeld is, maar dat we ons beleid op sommige punten nog kunnen aanscherpen. Het belangrijkste aandachtspunt is dat we de vinger meer aan de pols houden, door vaker contact te hebben met mensen met schulden. Nu is het zo dat we, zodra we mensen doorverwijzen naar de Gemeentelijke Kredietbank voor een schuldsaneringstraject, we het zicht een beetje kwijtraken. Door meer contact met onze inwoners kunnen we beter inspelen op de hulp die nodig is", aldus de wethouder.


Contactmomenten met inwoners
Om meer grip te hebben en daardoor maatwerk te kunnen bieden, wil de gemeente op belangrijke momenten in contact zijn met de inwoner. Het intakegesprek blijft de gemeente hanteren. Hiervoor wordt een nieuw digitaal screeningsinstrument ingezet. Daarnaast worden bij een schuldsaneringstraject de afspraken met de uitvoerder vastgelegd in een beschikking.


Tijdens dit schuldsaneringstraject gaan de gemeentelijke consulenten schulddienstverlening regelmatig in gesprek met inwoners om een vinger aan de pols te houden om tijdig te kunnen bijsturen. Verder wordt in een uitstroomgesprek gekeken of nazorg nodig is om te voorkomen dat inwoners terugvallen in nieuwe schulden.


Project Voor Elkaar!
Dit voorjaar startte de gemeente de pilot Voor Elkaar! om beginnende betalingsachterstanden op tijd te signaleren. Samen met partners als woningverhuurders en zorgverzekeraars wordt in een vroeg stadium informatie gedeeld over betalingsachterstanden en krijgen mensen hulp aangeboden. Door er snel bij te zijn kan worden voorkomen dat schulden steeds hoger oplopen en problematisch worden.


Inmiddels zijn er ruim 60 huisbezoeken geweest bij inwoners die een achterstand bij meerdere samenwerkingspartners hadden. Met deze inwoners en de samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt, hoe deze achterstand aan te pakken. Het college wil de pilot graag met een jaar verlengen. Zo kunnen de resultaten van de pilot goed worden gemeten.


Aanbesteding uitvoering schuldsanering
Op dit moment voert de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) de schuldsaneringstrajecten voor de gemeente uit. Dit najaar schrijft de gemeente een aanbesteding uit voor de uitvoering van de schuldsanering in de gemeente Hardenberg. De nieuwe aangescherpte werkwijze vormt een onderdeel van deze aanbesteding. De uitvoerder dient deze in zijn aanbod op te nemen.


6-9-2019 09:08

In verband met de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Peter Snijders zijn de balies van de Publieksdienst donderdag 12 september vanaf 17.00 uur gesloten. Vrijdag zitten onze medewerkers vanaf 08.30 uur weer klaar om u te helpen.

Vergeet voor uw bezoek aan de Publieksdienst niet eerst een afspraak te maken. Dit kan snel en eenvoudig online.


De afscheidsbijeenkomst van burgemeester Snijders vindt donderdag 12 september van 16.00 tot 20.00 uur plaats in het gemeentepark in Dedemsvaart aan de Moerheimstraat 144. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 9 september.
Aanmelden afscheidsbijeenkomst


6-9-2019 08:09

In de Dedemsvaartse woonwijk Bransveen worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om verschillende typen woningen. In een deel van het gebied geeft de gemeente vrije kavels uit. De inschrijving voor een kavel start naar verwachting nog dit jaar. Het plan wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september tussen 17.00 en 19.00 uur in de tent ter hoogte van de...

Bransveen ligt aan de zuidoostkant van Dedemsvaart, aan de rand van het groene buitengebied. In de eerste fase van Bransveen zijn de afgelopen jaren circa 175 woningen gebouwd. Inmiddels zijn nagenoeg alle kavels in de eerste fase bebouwd of verkocht. Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in Bransveen heeft de gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden.
Nieuwe woningen
De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. In het gebied is ruimte voor circa 95 woningen. Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen.
Een deel van de woningen wordt gebouwd door ontwikkelaar TDF. Woningcorporatie Vechtdal Wonen wil in Bransveen eengezinshuurwoningen bouwen. De overige kavels worden door gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.

Bereikbaar
De woningen in deze uitbreiding van Bransveen worden in drie fasen uitgegeven. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van deze uitbreiding van Bransveen.
De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto's niet bereikbaar via de Stegerensallee.

Kavelverkoop
Naar verwachting kunnen belangstellenden zich nog dit jaar inschrijven voor een gemeentelijke kavel in het eerste deel van dit uitbreidingsgebied. De kavels worden dan in het voorjaar van 2020 uitgegeven. Het bouwrijp maken start naar verwachting ook in het voorjaar van 2020 zodat de eerste woningen in de zomer van 2020 gebouwd kunnen worden.

Inloopbijeenkomst op 26 september
Voor de gehele wijk Bransveen is al een bestemmingsplan gemaakt. De woningbouw in dit uitbreidingsgebied is een nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Ook is een beeldkwaliteitsplan voor dit nieuwe deel van Bransveen gemaakt.

Het uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 12 september ter inzage. Het plan inclusief de stedenbouwkundige schets wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in Bransveen.
Belangstellenden zijn welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur langs te komen om het plan te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en van ontwikkelaar TDF zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.


6-9-2019

Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt op woensdag 18 september 2019 van 09.30 tot 13.00 uur een groot spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over het wonen of werken in Duitsland. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer u in Duitsland werkt? Hoe zit het met de belastingaangifte wanneer u binnen één kalenderjaar in Nederland en Duitsland hebt gewerkt? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen wanneer u jarenlang niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland werkzaam bent geweest? En waar moet u op letten wanneer u uiteindelijk toch besluit om naar Duitsland te verhuizen?


Werkgevers en werknemers kunnen tijdens dit spreekuur terecht met hun vragen over onder andere sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen hier hun vragen stellen.


Onafhankelijk
Naast adviseurs van het GrensInfoPunt zijn er vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de Duitse Finanzverwaltung, de Deutsche Rentenversicherung, UWV, de Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken) en de AOK Niedersachsen aanwezig. De informatie is gratis en onafhankelijk; een afspraak maken is niet nodig.


Voor meer informatie, of voor het maken van een persoonlijke afspraak kunt u contact opnemen met het GrensInfoPunt. Dit kan telefonisch via 053 460 51 51, of per e-mail op grensinfopunt@euregio.eu. Kijk voor meer informatie op de website www.grensinfopunt.eu.


3-9-2019 14:25

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 21 september 2019 van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).

Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën
Het gaat om fietsen die tussen 1 januari en 15 juni 2019 zijn aangetroffen in de gemeente Hardenberg. Zij staan dus langer dan drie maanden bij de gemeentewerf opgeslagen en de rechtmatige eigenaar van deze fietsen is niet gevonden.


De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


2-9-2019 16:15

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Jan Willem Wiggers uit Hattem aan als waarnemend burgemeester van Hardenberg. Wiggers begint op 24 september met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Binnenkort vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.

Jan Willem Wiggers (geboren in 1956 te Breda) heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur. Wiggers staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbindende burgervader. Sinds 2008 is hij burgemeester van Hattem, daarvoor was hij 4 jaar wethouder in Zwartewaterland.


Voorafgaand aan zijn werk in het lokale bestuur was Wiggers achtereenvolgens werkzaam als hoofd Politiek Bestuur van het CDA partijbureau in Den Haag en als teamleider Openbaar Bestuur bij de provincie Overijssel in Zwolle.


Wiggers is goed bekend met het bestuurlijk netwerk van Overijssel. Hij kent de regio Zwolle goed en brengt stevige ervaring met Openbare orde en veiligheid mee, is al een tijd waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.


Waarnemend burgemeester
In Hardenberg ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. Hij is per 16 september benoemd als burgemeester van Zwolle. Om de continuïteit van bestuur te waarborgen heeft de Commissaris van de Koning besloten een waarnemend burgemeester aan te stellen voor de periode dat de burgemeesterspost vacant is. Dit is naar verwachting tot de zomer 2020.


Dit besluit is in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg tot stand gekomen. Dit najaar start de gemeente de procedure om tot een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester te komen.
Foto: © S.J. de Waard


2-9-2019 16:05

Peter Snijders neemt na bijna acht jaar afscheid als burgemeester van de gemeente Hardenberg. Inwoners zijn van harte welkom om bij de afscheidsbijeenkomst op donderdag 12 september aanwezig te zijn.

De locatie van de bijeenkomst is het gemeentepark in Dedemsvaart, achter het gemeentehuis van de voormalige gemeente Avereest (Moerheimstraat 144).
U kunt zich online aanmelden voor de afscheidsbijeenkomst.

Programma
16.00 uur: inloop
16.30 uur: start van het formele gedeelte
17.30 uur: informeel afscheid van Peter Snijders
20.00 uur: einde bijeenkomst


29-8-2019 07:44

De tweede werksessie over parkeren in het centrum van Hardenberg vindt plaats op woensdagavond 11 september 2019. Tijdens deze sessie worden de eerste uitkomsten van de onderzoeken naar het parkeren in het centrum besproken. Ook wordt een eerste koers richting een aantal scenario's bepaald. Aanmelden voor de werksessie is nog mogelijk tot 6 september.

Voor de zomervakantie is tijdens een eerste werksessie nagedacht en gesproken over de evaluatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg. De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen.

Deze zomer zijn in het centrum van Hardenberg op meerdere momenten tellingen uitgevoerd naar het aantal bezette en nog beschikbare parkeerplaatsen. Onder bezoekers van het centrum en vakantiegangers op campings zijn enquêtes gehouden.
Resultaten
Tijdens de tweede werksessie op 11 september komen de resultaten van deze onderzoeken aan de orde. Op basis van de informatie die er op dat moment ligt, wordt samen met de deelnemers een eerste koers richting een aantal scenario's bepaald. Wat betekenen de uitkomsten van de onderzoeken? Welke knelpunten zijn het belangrijkst? Wat zijn de gevolgen van oplossingsrichtingen?

De tweede werksessie is bedoeld voor bewoners van het centrum van Hardenberg en voor vertegenwoordigers van ondernemers, organisaties of instellingen in het centrum. De werksessie begint op 11 september om 19.00 uur in Theater de Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg.
Aanmelden
Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, hebben een uitnodiging ontvangen voor de werksessie. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich nog tot 6 september melden door een e-mail te sturen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.
Vervolg
Na de tweede werksessie wordt in het laagseizoen een tweede parkeertelling uitgevoerd. Ook volgt nog enquête onder alle inwoners van de gemeente Hardenberg.

Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, worden tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario's gemaakt voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario's worden aan het gemeentebestuur voorgelegd.
De evaluatie van het parkeren wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.


28-8-2019

Op zaterdag 14 september verandert de Markt in het centrum van Hardenberg in een sportMarkt. De gemeente Hardenberg organiseert die dag in samenwerking met Prins Sport en een groot aantal sportverenigingen uit de gemeente Hardenberg een sportmarkt in het centrum van Hardenberg. Het sportspektakel begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

De sportmarkt wordt georganiseerd om inwoners van de gemeente Hardenberg kennis te laten maken met het lokale sportaanbod en om te laten zien hoe leuk sporten kan zijn. De sportmarkt wordt georganiseerd voor alle doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen). Het is een evenement voor iedereen die het leuk vindt om te zien welke sporten er zoal in de gemeente te beoefenen zijn. De sportmarkt is vrij toegankelijk: inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.

Aanbod van verschillende sporten

Zestien sportverenigingen laten op 14 september zien waarom hun sport zo leuk is om te beoefenen. Vrijwilligers van alle sportverenigingen zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies over de betreffende sport. De volgende sporten zijn te zien op de sportmarkt: honk- en softbal, schaken, twirlen, turnen, tafeltennis, korfbal, volleybal, jeu de boules, tennis, voetbal, golfen, hockey en freerunnen. Ook staat er op de sportmarkt een ‘Feel Good fitnessplein’ waar toeschouwers kennis kunnen maken met de sporten dansen en fitness.

Rad van gezondheid
Naast het aanbod van vele sporten zijn er ook prijzen te winnen op de sportmarkt. Ieder half uur wordt er door de organisatie een prijs verloot, waaronder waardebonnen/kortingsbonnen van Prins Sport en vele accessoires die gerelateerd zijn aan sport.

Gewoon Gezond
De gemeente Hardenberg werkt aan een gezonde omgeving voor haar inwoners. Dit gebeurt door middel van het stimuleringsprogramma ‘Gewoon Gezond’. Gewoon Gezond is de schakel tussen inwoners, gezondheidsprofessionals, scholen, sportverenigingen en bedrijven. De activiteiten die worden georganiseerd uit naam van Gewoon Gezond zorgen ervoor dat inwoners gestimuleerd worden om in hun dagelijks leven gezondere keuzes te maken.

Overzicht aanwezige verenigingen

 • Honk- en softbalvereniging Cubs
 • Hockeyclub GZG Hardenberg
 • Twirlvereniging X-Change Gramsbergen
 • Turn- en sportcentrum Hardenberg
 • Tafeltennisvereniging Dedemsvaart
 • Korfbalvereniging Juventa
 • Volleybalvereniging Kangeroe Hardenberg
 • Jeu de Boules vereniging Hardenberg
 • Tennisclub Hardenberg
 • Voetbalvereniging Hardenberg ‘85
 • Golfclub Hoogegraven
 • Sjoelvereniging Hardenberg
 • Zero Freerunning Hardenberg


23-8-2019 10:37

De gemeente Hardenberg brengt jaarlijks een gemeentegids uit. Als u wilt worden opgenomen in de gemeentegids van 2020, of uw vermelding wilt laten wijzigen, kunt u dit uiterlijk 4 oktober 2019 kenbaar maken. De nieuwe gids verschijnt begin 2020.

De gemeentegids is de enige officiële gemeentegids van de gemeente Hardenberg. De gids wordt in opdracht van de gemeente geactualiseerd door Akse Media uit Den Helder.
In de gemeentegids van Hardenberg vindt u (contact)gegevens van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente.
Zelf controleren
Vanaf maandag 26 augustus start de redactie van Akse Media met het actualiseren van de adressen in de gemeentegids. Als uw bedrijf of organisatie momenteel met een e-mailadres staat opgenomen in de gemeentegids, ontvangt u een e-mail van Akse Media. Met die e-mail kunt uw gegevens zelf controleren en indien nodig aanpassen.
De overige vermeldingen worden telefonisch benaderd door de redactie van Akse Media. 

Nieuwe vermeldingen
Als u wilt worden opgenomen in de gemeentegids, of als u uw vermelding wilt aanpassen, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de redactie van Akse Media. Dat kan via het e-mailadres redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Hardenberg), of telefonisch op 0598 371 760.


21-8-2019 09:00

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp. Met de campagne 'de scholen zijn weer begonnen' roept de gemeente Hardenberg samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor...

Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. De beschermende vleugels van vader of moeder worden ingeruild voor vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding.
Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Na de vakantie weer naar school gaan is spannend en met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen. 

Help verkeersongevallen voorkomen
Als automobilist kunt u extra rekening houden met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Verder helpt het door uw telefoon buiten eigen bereik op te bergen, zodat u niet in de verleiding komt om even een bericht te checken of een telefoontje op te nemen.

Ook helpt het als u uw kinderen vaker te voet of op de fiets naar school brengt. En heeft u een kind dat voor het eerst naar de brugklas gaat? Dan is het verstandig om samen de nieuwe route te oefenen en daarbij de gevaarlijke punten samen te bespreken. 

Stijging cijfers
Na de zomervakantie neemt het aantal verkeersongevallen tussen automobilisten en fietsende scholieren toe. Uit recente cijfers van het CBS (Statline, CBS, 2018) blijkt dat in 2017, ondanks een lichte daling in het totaal aan verkeersdoden, voor het eerst het aantal fietsdoden hoger is dan het aantal autododen (206 fietsdoden ten opzichte van 201 autododen).

Onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toont aan dat het aantal ernstige verkeersgewonden over de afgelopen tien jaar met gemiddeld 1,9% per jaar toenam. Een deel daarvan betreft naar schoolgaande kinderen.


19-8-2019 11:56

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen in september meedoen aan de We-Energy Game. Door het spelen van de We-Energy Game ontdekken de spelers wat het betekent als hun eigen omgeving energieneutraal wordt. Het spel wordt op vier avonden gespeeld in Dedemsvaart, Kloosterhaar, Hardenberg en Gramsbergen.

Wat moeten we doen voor een duurzame toekomst? En wat kunnen we beter niet doen? Zijn windmolens of zonneparken een optie? En wat kunnen we bereiken met besparen? Die vragen staan centraal in de We-Energy Game die in september op vier avonden in de gemeente Hardenberg wordt gespeeld.
Bordspel
Bordspel De We-Energy Game is een echt bordspel met pionnen en kaarten. Het spel is aangepast aan de omgeving waar het gespeeld wordt: het spelbord is een kaart van het dorp of de stad waar het spel gespeeld wordt en dorpen in de omgeving.
De spelers kunnen meedoen vanuit de rollen Mens, Planeet, Winst, Balans, Wetgeving of Productie. Bij het begin van het spel worden de rollen verdeeld. Zo komen de deelnemers erachter wat er allemaal komt kijken bij het energieneutraal maken van hun omgeving.
Vier avonden
In september wordt de We-Energy Game op vier avonden gespeeld:
 • Woensdag 4 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
  Locatie: MFC De Baron aan Julianastraat 54 in Dedemsvaart
 • Donderdag 5 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
  Locatie: Dorpshuis 't Haarschut, Dorpsstraat 1 in Kloosterhaar
 • Donderdag 12 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
  Locatie: Theater de Voorveghter, Badhuisplein 3 in Hardenberg
 • Dinsdag 17 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
  Locatie: Dorpshuis De Binder, De Binder 11 in Gramsbergen

Twee rondes
Er worden iedere avond twee rondes gespeeld. Eén ronde over de omgeving van het dorp of stad waar het spel op dat moment gespeeld wordt en een ronde over een omgeving die net even anders is. Zo ontdekken de spelers hoe de aanpak voor een energieneutrale omgeving kan verschillen.
Elke ronde duurt ongeveer een half uur. Het is de bedoeling om spel binnen die tijd uit te spelen door een gezamenlijke aanpak te vinden.
Aanmelden
Inwoners van de gemeente Hardenberg die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via het formulier op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst. Hier staat ook meer informatie over de We-Energy Game.

Duurzame toekomst
De gemeente maakt werk van een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg. Daarvoor zet de gemeente al de nodige stappen met verschillende projecten en plannen. De komende periode wordt gewerkt aan een nieuw plan rondom duurzaamheid. Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen hierover op verschillende manieren meedenken en meepraten.

In de periode tot aan de zomervakantie waren er een (online) peiling en gesprekken bij een praatpaal op straat. Ook de We-Energy Game is onderdeel van deze activiteiten.
Pub Quiz
De activiteiten worden afgesloten op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2019) met een Pub Quiz. De Pub Quiz staat volledig in het teken van een duurzame toekomst voor Hardenberg. Tijdens deze avond wordt ook verteld wat de gemeente tot dan toe van inwoners heeft gehoord en is er gelegenheid om ideeën te delen.

De gemeente gebruikt alle informatie bij het maken van het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid voor de periode 2020-2024. Hierin staan de ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid voor de komende vier jaar.


8-8-2019 10:18

Help mee om de toegankelijke vrijetijdsbesteding in het Vechtdal in kaart te brengen. Er zijn veel toegankelijke locaties in het Vechtdal. Echter kan de informatievoorziening nog verbeterd worden, zodat elke bewoner en bezoeker weet waar deze toegankelijke locaties of activiteiten te vinden zijn.

 Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een rolstoelvriendelijke accommodatie of locatie, toegankelijke routes of activiteiten die voor mensen met een beperking toegankelijk zijn. Help mee en lever de informatie voor 14 augustus aan via www.vechtdaloverijssel.nl/toegankelijk. Maak kans op een diner voor 2 personen bij restaurant De Troubadour.

Zorgeloos genieten Vechtdal
Vechtdal Overijssel staat bekend als regio waar jaarlijks vele bezoekers recreëren, overnachten en genieten van de rust, ruimte en de natuur. Het vrijetijdsaanbod is enorm in ontwikkeling. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat het product vernieuwd en ontwikkeld moet blijven worden om de toekomstige gast te kunnen bedienen. Er is een groeiende doelgroep bezoekers (mede door de vergrijzing) die meer en meer behoefte heeft aan toegankelijkheidsaanpassingen en zorg tijdens vakantie. Om dit optimaal in te richten werken ongeveer 35 ondernemers en organisaties samen binnen het Leader project Zorgeloos genieten Vechtdal.

Meest toegankelijke regio
Doel is dat Vechtdal Overijssel de meest toegankelijke vakantieregio van Nederland wordt waar iedereen kan recreëren ongeacht zorg- of hulpbehoefte. Enerzijds worden producten en diensten verbeterd en anderzijds wordt de informatievoorziening geoptimaliseerd en gecentraliseerd. Om de informatie over toegankelijkheid goed in te richten, hebben we de bewoners binnen de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Staphorst nodig. Samen kunnen we het aanbod goed inzichtelijk maken, zowel op de website vechdaloverijssel.nl als in een nieuw te ontwikkelen brochure over Zorgeloos Vechtdal. Beide producten worden in de nationale week van toegankelijkheid, van 7 tot 11 oktober 2019, gelanceerd.

Help mee om het Vechtdal toegankelijker te maken
Hierbij roepen we bewoners op toegankelijkheidsinformatie aan te leveren bij Vechtdal Marketing. Ken je rolstoelvriendelijke accommodaties, dagrecreatie, horeca en/of toegankelijke plekjes in de natuur? Laat het voor 14 augustus 2019 weten en maak kans op een diner voor 2 personen bij restaurant de Troubadour in de meest toegankelijke gemeente van Nederland, Hardenberg. Aanmelden kan hier: www.vechtdaloverijssel.nl/toegankelijk


7-8-2019 11:32

Met de lancering van het splinternieuwe magazine #RegioHardenberg is de regio een fraai medium rijker. Zowel voor haar bewoners als voor toeristen schept het magazine in mooie fotografie en aantrekkelijke verhalen een bijzonder beeld van de regio.

Eind juli, zo net voor de vakantie, werd het eerste exemplaar gelanceerd van het magazine. In #RegioHardenberg is er volop aandacht voor personen, bedrijven en mooie initiatieven. Deze eerste editie tonen we bijvoorbeeld de gezichten en verhalen achter ambachten. De familieonderneming Erve ‘t Erve ’t Hacht deelt hun verhaal over het ondernemen in een schilderachtig decor. Schurter Electronics is als ondernemer van het jaar aan het woord en vertelt over regionaal werken in een internationale omgeving. Ook is er aandacht voor de evenementen die er zijn en krijg je leuke tips voor een recept en/of een dagje uit.

#RegioHardenberg komt dit jaar twee keer uit. De volgende editie verschijnt medio november. In deze editie wordt de lezer meegenomen in een ogenschijnlijk bekende wereld, maar zal wederom verassend zijn. De regio Hardenberg is een dynamische omgeving waar veel over te vertellen en ontdekken valt.

Bekijk het online magazine op www.regiohardenberg.nl.


7-8-2019 09:55

In september kunt u samen met andere inwoners van uw dorp en buurdorpen meedoen aan de We-Energy Game.

Wat moeten we doen voor een duurzame toekomst? En wat kunnen we beter niet doen? Zijn windmolens of zonneparken een optie? En wat kunt u bereiken met besparen? Doe samen met andere inwoners van uw dorp en buurdorpen mee aan de We-Energy Game en ontdek wat het betekent als uw omgeving energieneutraal wordt.

De We-Energy Game is een echt bordspel met pionnen en kaarten. Het spel is aangepast aan de omgeving waar het gespeeld wordt: het spelbord is een kaart van Dedemsvaart, Kloosterhaar, Hardenberg of Gramsbergen en plaatsen in de buurt.
U kunt het spel spelen vanuit de rollen Mens, Planeet, Winst, Balans, Wetgeving of Productie. Bij het begin van het spel worden de rollen verdeeld. Zo komt u erachter wat er allemaal komt kijken bij het energieneutraal maken van jouw omgeving. En dat is zo makkelijk nog niet!

In september spelen we de We-Energy Game op vier avonden. We spelen iedere avond twee rondes. Eén ronde over de omgeving van het dorp of stad waar we op dat moment zijn en één keer over een omgeving die nét even anders is. Zo ontdekt u hoe de aanpak voor een energieneutrale omgeving kan verschillen. Elke ronde duurt ongeveer een half uur. Lukt het jullie om het spel binnen die tijd uit te spelen door de juiste aanpak te vinden?

Woensdag 4 september 2019
19.30 – 21.30 uur
MFC De Baron
Julianastraat 54, Dedemsvaart

Donderdag 5 september 2019
19.30 – 21.30 uur
Dorpshuis ’t Haarschut
Dorpsstraat 1, Kloosterhaar

Donderdag 12 september 2019
19.30 – 21.30 uur
Theater de Voorveghter
Badhuisplein 3, Hardenberg

Dinsdag 17 september 2019
19.30 – 21.30 uur
Dorpshuis De Binder
De Binder 11, Gramsbergen

Neem familie, vrienden of buren mee en doe mee! Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.


29-7-2019 11:19

Nieuwbouw bij de multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim is de beste plek voor de CBS De Bron en OBS De Klimop. Dit blijkt uit het recent gehouden locatieonderzoek. De locatie aan de Beukenlaan heeft voldoende ruimte om ook de scholen op die plek te realiseren.

De gebouwen van CBS De Bron en OBS De Klimop in De Krim zijn in 2021 toe aan nieuwbouw. Dit staat in het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs van de gemeente. “We zijn blij dat de beide basisscholen graag samen in één gebouw willen. Dit ondersteunen we als gemeente van harte, omdat het goed is voor de kwaliteit van het onderwijs in De Krim. Door de samenwerking zijn de scholen beter voorbereid op de toekomst en kunnen ze goed inspelen op veranderingen”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Samen met alle voorzieningen in de MFA zorgt het voor contact tussen inwoners en dat is goed voor de leefbaarheid van De Krim .”

MFA beste locatie
De locatie van de nieuwe MFA aan de Beukenlaan kwam als beste optie uit de bus. Omdat deze in de buurt van woningen ligt waar de meeste kinderen vandaan komen, goed bereikbaar is en voorzieningen zoals de bibliotheek en sporthal in en nabij de MFA komen. Daarnaast is vestiging van de scholen bij de MFA ook een wens vanuit het dorp.

Onderzoek meerdere locaties
In totaal zijn 5 locaties onderzocht voor de nieuwbouw. Bij de MFA aan de Beukenlaan, de huidige locaties van CBS De Bron aan de Prins Bernhardstraat en OBS De Klimop aan de Marsstraat, bij het korfbalveld aan de Jupiterstraat en bij dorpshuis De Planeet.

De komende periode wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuwbouw op de MFA-locatie in samenwerking met de scholen en plaatselijk belang.


25-7-2019 10:28

Het is zomer en de temperaturen lopen hoog op. Deze tropische temperaturen hebben gevolgen voor mens, dier en omgeving. Net als andere instanties treffen ook wij maatregelen om de gevolgen van de droogte en warmte zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente gaat bijvoorbeeld de weg op om te strooien. Op wegen waar de kans bestaat dat het asfalt zacht wordt, wordt zout gestrooid. Het zout zorgt ervoor dat de temperatuur van het asfalt daalt. Ziet u een strooiauto rijden dan weet u dat het is om het asfalt te beschermen tegen schade door hoge temperaturen.

Zwemmen in open water
In de gemeente kunt u in verschillende zwembaden en meren zwemmen. Het water in deze meren wordt regelmatig door de provincie gecontroleerd. Door het aanhoudende warme weer kan bijvoorbeeld blauwalg in het water toenemen. Uit de laatste controle van het water in de Kotermeerstal in Dedemsvaart blijkt dat er blauwalg is aangetroffen. De provincie plaatst waarschuwingsborden bij het meer. Op de site www.zwemwater.nl staat meer informatie over de kwaliteit van het water.

Brandgevaar
De brandweer controleert extra op brand in bossen en natuurgebieden. Om nu de koelte van het bos op te zoeken is heerlijk. Maar pas op met vuur! Rook niet in het bos en gooi afval in de afvalbakken of neem het mee naar huis. Zwerfafval kan namelijk ook brand veroorzaken.


25-7-2019 09:58

De gemeente maakt werk van een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg. Daarvoor zetten we al de nodige stappen met verschillende projecten en plannen. Omdat duurzaamheid van ons allemaal is, kunt u hierover meedenken en meepraten.

Wat vindt u belangrijk als het gaat om keuzes voor duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie? Hoe wilt u hierbij betrokken worden en wat kan de gemeente doen wat u betreft? Geef uw mening door de vragenlijst in te vullen.

In de afgelopen weken kon u op de Facebook-pagina van de gemeente Hardenberg iedere dinsdag en donderdag reageren op een vraag of stelling over duurzaamheid in de gemeente Hardenberg. Hebt u deze peiling gemist? Geef alsnog uw mening. U vindt alle vragen en stellingen in een online vragenlijst. U vindt de vragenlijst op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.
U kunt de vragenlijst invullen tot 30 juli.


22-7-2019 09:49

De gemeenteraad van Hardenberg stemde begin juli in met het bestemmingsplan waarmee woningbouw aan de Gentiaanstraat in Dedemsvaart mogelijk wordt gemaakt. Met dit plan wordt opnieuw een deelproject van het Masterplan Centrum Dedemsvaart uitgevoerd.

In de afgelopen jaren is met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied. De plannen voor het centrum werden in 2008 voor het eerst gepresenteerd. In 2010 ging de schop in de grond.
Als eerste deelgebied onderging de Julianastraat een ware transformatie. Later kregen ook de Wisseling, Marktstraat en Prins Bernhardstraat een nieuwe inrichting. Ook de nieuwbouw van MFC De Baron was onderdeel van het Masterplan.
De grootste verandering vond plaats op en rond de Markt. Hier werden woonwinkelcomplex Hof van Dedem en de Markthal gebouwd. Met de bouw van woonwinkelcomplex Markant en een nieuwe inrichting van het plein was de metamorfose van de Markt af.
Bereikbaarheid en parkeren zijn belangrijke onderdelen van het Masterplan. Naast de parkeerplaatsen op de Markt zijn aan de Mr. Zacharias Tijllaan, Prins Bernhardstraat, Tuinstraat en de Langewijk nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Concentratie winkels in kernwinkelgebied

Een doel van het Masterplan is dat winkels zich concentreren in het kernwinkelgebied rond de Markt en het zuidelijke deel van de Julianastraat. Gebieden buiten het kernwinkelgebied krijgen een andere functie, zoals wonen of dienstverlening. Dit is nog eens bevestigd in de detailhandelsstructuurvisie die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het toewerken naar een compact kernwinkelgebied is ook een van de speerpunten uit het actieplan voor het centrum van Dedemsvaart. Dit actieplan is in 2017 door onder andere ondernemers gemaakt, in samenwerking met partijen als vastgoedondernemers, makelaars en plaatselijk belang.

Subsidie stimulering detailhandel
Ondernemers of pandeigenaren in het centrum van Dedemsvaart kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel Hardenberg’. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het wijzigen van de bestemming van een winkelpand buiten het kernwinkelgebied. Meer informatie over deze subsidieregeling staat op www.hardenberg.nl/subsidiedetailhandel.

Laatste deelproject
Het gebied ten noorden van de Gentiaanstraat ligt buiten het kernwinkelgebied en is het laatste deelproject uit het Masterplan Centrum Dedemsvaart dat wordt uitgevoerd. Oorspronkelijk heette het deelproject ‘Julianastraat-Noord’. Volgens het Masterplan wordt dit gebied omgevormd tot woongebied. Dat is mede mogelijk doordat een supermarkt die hier gevestigd was, is verhuisd naar het kernwinkelgebied op de Markt.

Woningbouw in zuidelijke deel
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een plan om in het zuidelijke deel van het gebied tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat woningen te bouwen. Volgens het plan is hier ruimte voor 26 rijwoningen. De woningen zijn vooral bedoeld voor senioren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar seniorenwoningen dichtbij het centrum. Het is de bedoeling dat deze woningen projectmatig gebouwd worden door een of meerdere ontwikkelaars. Een deel van de woningen wordt gebouwd door woningcorporatie Vechtdal Wonen en is bedoeld voor sociale huur.
In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt is ruimte voor maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om ongeveer de helft van het voormalige supermarktpand af te breken. Op die plek ontstaat dan ruimte voor nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte in dit gebied krijgt een nieuwe inrichting.

Parkeren in noordelijke deel
De gemeente heeft bij het maken van het plan rekening gehouden met de Aldi-supermarkt en de andere bedrijfspanden. Daarom blijft het noordelijke deel van het gebied achter de supermarkt parkeerterrein. De toegangsweg vanaf de Hortensiastraat wordt opnieuw ingericht, met voldoende ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren. Het is de bedoeling dat bij de inrichting van het gebied straks duidelijk is te zien dat het om twee gescheiden gebieden gaat: het zuidelijke deel voor wonen en het noordelijke deel voor parkeren.

Bestemmingsplan
Om de uitvoering van het plan mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan is op 2 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli gedurende zes weken ter inzage. Wanneer in deze periode geen beroep wordt ingesteld tegen het plan, wordt het bestemmingsplan na deze termijn onherroepelijk en kan het bouwrijp maken van het gebied starten.


18-7-2019 12:18

Als inwoner van de gemeente Hardenberg weet u waarschijnlijk beter dan de gemeente wat er moet gebeuren in de eigen straat, buurt of in de gemeente. Daarom zoekt de gemeente BeterWeters die regelmatig willen meedenken over allerlei onderwerpen.

Als BeterWeter ontvangt u regelmatig een korte digitale vragenlijst over plannen, projecten of de dienstverlening van de gemeente. U kunt de vragen wanneer het u uitkomt en zonder enige verplichting via de smartphone of computer invullen.

De vragen gaan over diverse (actuele) onderwerpen zoals parkeren, duurzaamheid of groenonderhoud. De antwoorden van de BeterWeters worden anoniem verwerkt. De gemeente gebruikt de antwoorden bij het voorbereiden van plannen en projecten of voor het verbeteren van de dienstverlening.

Er is slechts één voorwaarde waar u aan BeterWeter moet voldoen: u woont in de gemeente Hardenberg.

Bent u een BeterWeter? Meld u dan direct aan via www.hardenberg.nl/beterweters.


17-7-2019 09:32

In 2020 viert heel Nederland 75 jaar vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de provincie Overijssel organiseren tijdens het lustrumjaar naast 4 en 5 mei diverse extra projecten. Ook in de gemeente Hardenberg wordt er toegewerkt naar ’75 jaar vrijheid’. In 2020 streeft de gemeente ernaar dat er gedurende het gehele jaar activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van bevrijding en...

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Vanwege dit lustrumjaar wil de gemeente Hardenberg extra aandacht schenken aan het herdenken van onder andere de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid. Dit wil de gemeente samen met de Hardenbergse samenleving doen in de vorm van activiteiten en publiciteit op meerdere momenten in 2020. “Samen willen we een mooi en gevarieerd programma ontwikkelen voor 75 jaar bevrijding. We hopen dat er veel initiatieven ontstaan vanuit de samenleving”, licht burgemeester Peter Snijders toe.

Verzamelpunt
Om extra aandacht te vragen voor 75 jaar bevrijding worden er meerdere bijeenkomsten gehouden met diverse partijen die voornemens zijn iets te organiseren. Als er plannen zijn, dan hoort de gemeente dit graag. Neem dan contact op met de mensen die achter de schermen al druk bezig zijn met de voorbereidingen via 75jaarvrijheid@hardenberg.nl. Op
www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid komt alle informatie te staan.Dit wordt gedurende de komende periode het verzamelpunt voor alle ideeën, suggesties en contactinformatie.

Financiële bijdrage aanvragen voor 1 september 2019
De gemeente Hardenberg biedt de mogelijkheid aan verenigingen en organisaties om voor projecten of initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding een aanvraag te doen. In totaal stelt de gemeente € 20.000 beschikbaar, ook vanuit de provincie wordt nog een bijdrage verwacht.
"Door het aanbieden van een financiële bijdrage willen we als gemeente initiatieven en projecten die de betekenis van de Tweede Wereldoorlog verbeelden of vertellen ondersteunen en stimuleren", aldus burgemeester Peter Snijders. "We proberen daarbij ook aan te sluiten op initiatieven in Nederland en Overijssel in het bijzonder."
Aanmelden kan tot 1 september 2019, zodra alle aanvragen binnen zijn zullen deze door de gemeente worden beoordeeld. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid.


17-7-2019 09:23

Donderdag 11 juli werden de nieuwe sluizen in de Vecht, bij Mariënberg en Junne, geopend. Hiermee is de Vecht na ruim 100 jaar weer te bevaren vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water bij Zwolle.

Het geluid van de scheepshoorn van de ‘Vidrus’ (de oude naam van de Vecht) markeert het moment waarop de sluisklep van sluis Mariënberg zich opent voor de boot, met daarin de bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen staat samen met gedeputeerde Bert Boerman van Provincie Overijssel, wethouders Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Bart Jaspers Faijer (Ommen) en Wim Stegeman (heemraad waterschap Vechtstromen, stil bij de samenwerking rondom de bouw van de sluizen en het belang van deze sluizen. Het kunstwerk Zieleschepen van kunstenaar Cornelius Rogge wordt meteen nadat de Vidrius de sluis is gepasseerd, onthuld. Het kunstwerk bij de sluis van Mariënberg maakt deel uit van het project Kunstwegen, een lint van kunstwerken langs de Vecht, van Nordhorn tot Zwolle.

De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken dertien partners samen om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water, ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

De sluizen zijn in het vaarseizoen 7 dagen per week te gebruiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Alle informatie over varen op de Vecht is te vinden op www.vechtstromen.nl/varenopdevecht.


15-7-2019 11:21

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg, de provincie Drenthe en het Rijk gaan akkoord met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Met behulp van deze Deal zetten zij zich de komende vier jaar gezamenlijk in voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. De regionale overheden investeren samen 20 miljoen...

De overheden gaan samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs aan de slag. In elke gemeente starten projecten die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio. De bestuurders staan in de startblokken om de Regio Deal uit te voeren: “We hebben een prachtige regio, maar er is wel een impuls nodig om nog sterker te worden. Vooral op het vlak van werken, wonen en welzijn. We zijn blij dat het Rijk samen met ons deze positieve beweging in gang wil zetten. Met deze bijdrage kunnen we zaken sneller oppakken en meer bereiken.”  Na de zomer wordt besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd.

Werken
Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel komen er plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. En willen we de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Wonen

In de regio is een deel van de woningen verouderd en zijn er te weinig woningen voor kleine huishoudens. De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar eigenaren wonen met een lager inkomen. Er worden verschillende aanpakken in wijken en dorpen getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen.

Welzijn
Met het geld van de Regio Deal wordt onderzocht hoe je met minder hulpverleners toch de juiste hulp kunt bieden. Daarnaast is de ambitie om voldoende HBO-zorgpersoneel op te leiden, in en uit de regio. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Wat werkt in de regio en in de praktijk? Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor moeten scholen en gezinnen en scholen onderling intensiever samenwerken.


12-7-2019 15:23

In de zomervakantie zijn de tijden van een aantal inloopuren van Samen Doen West en Samen Doen Noord gewijzigd.

 • Samen Doen West houdt van dinsdag 16 juli tot en met dinsdag 20 augustus 2019 geen inloopuur in 't Trefpunt in Balkbrug.
 • Samen Doen Noord houdt van maandag 15 juli tot en met vrijdag 1 september geen inloopuur in CBS De Fontein in Lutten.
 • Samen Doen Zuid houdt van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus geen inloopuur in Bergentheim.

Bekijk alle inloopuren


Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg is Samen Doen bereikbaar op het e-mailadres samendoen@hardenberg.nl, of telefonisch op 14 0523.


11-7-2019 11:11

Welke bijzondere gebouwen of plekken in de gemeente Hardenberg verdienen extra bescherming? Die vraag wordt deze zomer beantwoord in een inventarisatie van karakteristieke gebouwen en plekken. Medewerkers van Het Oversticht gaan hiervoor in alle kernen de straat op. Inwoners kunnen ook zelf gebouwen of plekken aandragen.

In de gemeente Hardenberg zijn veel gebouwen en plekken die niet weg te denken zijn uit het straatbeeld of belangrijk zijn voor de geschiedenis. Het kan gaan om een karakteristiek gebouw op een prominente plek, een park met een bijzondere vijver of een kanaal dat bepalend is voor een dorp. Dergelijke gebouwen en plekken zijn beeldbepalend voor een buurt of dorp. Toch staan ze vaak niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst. Daardoor genieten ze geen bijzondere bescherming tegen aanpassing of zelfs sloop.

Inventarisatie
De gemeente Hardenberg wil karakteristieke gebouwen en plekken beter beschermen. Daarom heeft de gemeente stichting Het Oversticht gevraagd in beeld te brengen welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Hiervoor vindt allereerst een inventarisatie plaats. Medewerkers van Het Oversticht bezoeken in juli en augustus alle kernen in de gemeente Hardenberg om te kijken wat mogelijk beeldbepalende panden of plekken zijn. Daarbij maken ze ook foto’s.

Gebouwen of panden aandragen

Inwoners kunnen ook zelf een karakteristiek gebouw of plek aandragen. Welke plek of welk gebouw is bijzonder en waarom? Het mag van alles zijn: een schoolgebouw, een park of een mooie laan met bomen.

Lijst met karakteristieke gebouwen en plekken
De inventarisatie in de kernen en de suggesties van inwoners leiden tot een groslijst met gebouwen en panden. De gebouwen en panden worden vervolgens nader bekeken. Dit gebeurt aan de hand van criteria die samen met lokale historische verenigingen en plaatselijk belangen worden opgesteld.

Bescherming
De uiteindelijke lijst met karakteristieke gebouwen en plekken die overblijft, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de gemeente deze gebouwen en plekken wil beschermen bij ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemeente bij het beoordelen van plannen voor gebouwen of plekken op de lijst nadere voorwaarden stelt.


10-7-2019 15:50

In de zomermaanden en in het najaar vinden in het centrum van Hardenberg tellingen plaats van het aantal bezette en beschikbare parkeerplekken. Daarnaast vinden enquêtes plaats onder bezoekers van het centrum, vakantiegangers en inwoners van de gemeente. De tellingen en de enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie en actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. Als aftrap werden belangstellenden tijdens een drukbezocht Stadscafé bijgepraat over de aanpak en konden ze aangeven wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Een groep inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen hebben tijdens een eerste werksessie meegedacht over het proces dat volgt. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van goede en zwakke punten en van kansen en oplossingen. De volgende stap is de uitvoering van het parkeeronderzoek.

Tellingen
Deze zomer gaan onderzoekers in het centrum van Hardenberg de straat op om te tellen hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en hoeveel er nog beschikbaar zijn. Het tellen gebeurt op verschillende tijdstippen: doordeweeks, in de avonduren en in het weekend. De tellingen worden zowel in de zomermaanden (hoogseizoen) als in het najaar (laagseizoen) uitgevoerd.

Enquête
Voor een goed beeld van het functioneren van het parkeerbeleid in de praktijk, peilt de gemeente de mening van inwoners en consumenten. Hiervoor kunnen bezoekers van het centrum in de zomermaanden meedoen aan een enquête. Zij worden op straat benaderd door de onderzoekers. Ook worden in de zomerperiode enquêtes afgenomen onder vakantiegangers op campings in Hardenberg.
Na de zomervakantie vindt een enquête plaats waar alle inwoners van de gemeente Hardenberg aan mee kunnen doen.

Meedenken over de koers
Op basis van de uitkomsten van de op dat moment uitgevoerde tellingen en enquêtes wordt samen met betrokken inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen een eerste koers voor het toekomstige parkeerbeleid bepaald. Hiervoor vindt op woensdagavond 11 september 2019 in theater de Voorveghter een tweede werksessie plaats. Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich melden door een mail te sturen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Scenario’s
Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, werken de betrokkenen samen met de gemeente tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario’s uit voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario’s worden aan het gemeentebestuur voorgelegd die een keuze maken.
De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.

Meer informatie vindt u op www.hardenberg.nl/evaluatieparkeerbeleid.


10-7-2019 15:48

Het college neemt een concept-besluit over de afsluiting van de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 richting Boshoektunnel in Hardenberg. Het concept-verkeersbesluit ligt 8 weken ter inzage. De gemeenteraad heeft het college gevraagd een concept-besluit te nemen, zodat alle reacties nog één keer gewogen kunnen worden.

De afsluiting van de Hessenweg heeft veel discussie veroorzaakt. Daarom is opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn de effecten op de bereikbaarheid sportpark Boshoek, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de wijk Heemse onderzocht. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met onder andere plaatselijk belangen, inwoners en gebruikers van sportpark Boshoek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de afweging.

Varianten
Een verkeerskundig bureau heeft een vijftal varianten onderzocht. De gevolgen van het handhaven van de afsluiting en het aansluiten op de Boshoektunnel of openstellen voor al het verkeer zijn in kaart gebracht. Ook is daarbij de inrichting van de Hessenweg als volledige of gedeeltelijke fietsstraat meegenomen. Samenvattend blijkt dat het wel, niet of gedeeltelijk openstellen zowel positieve als negatieve verkeerseffecten heeft. Een goede afweging tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, is de aanleiding van het concept-besluit om de huidige situatie in stand te houden.

Concept-verkeersbesluit
Om de Hessenweg definitief af te sluiten en het deels inrichten als fietsstraat is een verkeersbesluit nodig. Hiervoor is een concept verkeersbesluit gemaakt. Het is mogelijk om te reageren op dit concept-verkeersbesluit door een zienswijze in te dienen. De reacties die al zijn ontvangen door de gemeente worden meegenomen. De periode dat het concept-besluit ter inzage ligt is door de vakantie verlengt van 6 naar 8 weken. Na de termijn van 8 weken wordt een inspraakverslag gemaakt dat samen met het voorlopige verkeersbesluit ter kennisname naar de gemeenteraad wordt gestuurd en waarover het college van B&W een definitief besluit neemt.