Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

22-9-2022 08:00

De grote maatschappelijke uitdagingen rond stikstof en andere thema’s in het landelijk gebied kunnen alleen worden opgelost door maximaal gebruik te maken van de creativiteit van de agrarische sector. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de brief nodigt het college de minister uit te komen kijken naar voorbeelden van innovaties van Hardenbergse agrarische ondernemers. Het college schrijft de brief aan de minister mede naar aanleiding van de zorgen die initiatiefnemers van de acties met omgekeerde vlaggen in een gesprek met de gemeente hebben geuit.

Hardenberg is een grote plattelandsgemeente. Met goede voorzieningen en een sterke economie. De landbouw is één van de belangrijkste economische sectoren. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg volgt de ontwikkelingen rond stikstof en andere thema’s in het landelijk gebied dan ook met grote bezorgdheid. Burgemeester en wethouders vragen zich af welke toekomstperspectieven realistisch zijn voor het diverse landelijk gebied. En welke ruimte agrarische ondernemers daarin hebben. Volgens het college zijn veel agrarische ondernemers al jaren bezig om antwoorden te vinden op de grote maatschappelijke thema’s, waaronder stikstof. Maar verkeren zij nu in grote onzekerheid. Bovendien gaan de energie en creativiteit verloren door een te eenzijdige aanpak.Een balans tussen economie, ecologie en ruimte voor wonen“Wij zijn trots op onze agrarische ondernemers. Op de inzet en het vakmanschap waarmee zij een sterke sector hebben opgebouwd.” Dat schrijft het college van B&W in de brief aan het ministerie van LNV. Volgens het college is het opvallend met hoeveel respect voor de omgeving en de samenleving de agrariërs dagelijks hun vak uitvoeren. “Economie, ecologie en ruimte voor wonen zijn steeds op zoek naar een balans. Maar in overleg tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties is het mogelijk om rekening te houden met elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat ook op het gebied van stikstof en andere emissies een balans gevonden kan worden. Samen met de agrarische ondernemers. Zolang de opgaven duidelijk zijn, en het toekomstperspectief helder is”.Oplossingen ontwikkelen samen met de sectorRegelgeving en de werkwijze van controlerende instanties is volgens het college nu vaak te complex. Dat terwijl de grote maatschappelijke uitdagingen alleen opgelost worden, door maximaal gebruik te maken van de creativiteit van de sector. Overheden kunnen ruimte geven aan creativiteit, vakmanschap en ondernemerschap. En dit ondersteunen met een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente Hardenberg doet dit al binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar de samenwerking met andere overheden en partijen kan versterkt worden.Uitnodiging aan de ministerHet college van B&W nodigt de minister uit om een bezoek te brengen aan enkele innovatieve agrarische ondernemers in de gemeente Hardenberg. En om zelf te ervaren op welke wijze deze ondernemers met hun bedrijf omgaan en welke kansen en mogelijkheden er zijn. In de brief noemt het college voorbeelden van succesvolle innovatieve projecten.Onrust in de samenlevingOok in de gemeente Hardenberg is door de stikstofplannen van het kabinet onrust ontstaan in de agrarische sector. Dat leidde deze zomer tot acties met omgekeerde vlaggen. De gemeente wilde met name in het buitengebied ruimte bieden aan de actievoerders om met de omgekeerde vlaggen hun zorgen te uiten. En is met een aantal actievoerders in gesprek gegaan. De zorgen die in dit gesprek naar voren kwamen, zijn mede aanleiding voor deze brief aan de minister.In het gesprek met de actievoerders is ook afgesproken dat zij de omgekeerde vlaggen aan openbare eigendommen, zoals lantaarnpalen of verkeersborden, vanaf deze week weghalen. Mochten er daarna nog omgekeerde vlaggen blijven hangen, dan halen de provincie Overijssel of de gemeente deze vlaggen weg. Met het naderende herfstweer is de kans groter dat vlaggen losraken, door een combinatie van regen en wind. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg.De gemeente Hardenberg blijft in gesprek met de agrarische sector over hun zorgen en de mogelijke oplossingen.21-9-2022 13:29

De gemeente geeft 34 kavels uit in woongebied Havezate Es. De kavels zijn bedoeld voor riante vrijstaande woningen. Belangstellenden kunnen zich sinds maandag 19 september tot en met vrijdag 21 oktober 12.00 uur inschrijven. Alle informatie en het inschrijfformulier staat op www.havezate-es.nl.

Woongebied Havezate ligt aan de noordkant van de stad Hardenberg, bij de wijk Marslanden en vlakbij buurtschap Collendoorn. De woonbuurt Havezate Es ligt landelijk en midden in het groen. Door de ligging aan de rand van de stad zijn alle voorzieningen in de buurt. De gemeente Hardenberg ontwikkelt Havezate Es samen met ontwikkelaar Rotij.90 riante vrijstaande woningenIn Havezate Es is plek voor ongeveer 90 woningen. De kavels zijn tussen de 600 en 2.200 vierkante meter groot. Er is dus alle ruimte om een riant landhuis te bouwen. De woningen worden niet allemaal in een keer gebouwd. Dit gebeurt in fases.Vrije kavels te koopIn de eerste fase geeft de gemeente 34 vrije kavels uit. De kavels zijn bedoeld voor riante vrijstaande woningen. Alle informatie over de kavels is te vinden op www.havezate-es.nl.Inschrijven via het formulier tot en met 21 oktober 2022Inschrijven voor een kavel Havezate Es is mogelijk sinds 19 september 2022 via het inschrijfformulier op www.havezate-es.nl. Hier staat ook informatie over de verkoopprocedure. Belangstellenden kunnen het inschrijfformulier ook opvragen bij het Woonteam door te bellen naar 14 0523 of door te mailen naar woonteam@hardenberg.nl.De inschrijving sluit op vrijdag 21 oktober 2022 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn.Woningbouw kan in het voorjaar van 2023 startenDe gemeente start met het bouwrijp maken van de kavels. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels in het voorjaar van 2023 bouwrijp. De bouw van woningen kan vanaf dan beginnen.18-9-2022 13:41

In Schuinesloot (gemeente Hardenberg, provincie Overijssel) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de in totaal ongeveer 60.000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook in De Krim (provincie Overijssel) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden de kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook in het Duitse Laar, op enkele kilometer van de gemeente Hardenberg, is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, voeren de Duitse autoriteiten de maatregelen in (die ook in Nederland bij een besmetting worden uitgevoerd).

Rond de getroffen bedrijven geldt een beperkingszone van 10 kilometer. In dit gebied gelden per direct maatregelen, waaronder een vervoersverbod. Deze maatregelen gelden ook voor houders van hobbyvogels en producten daarvan.


Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. De ziekte komt door een virus en is zeer besmettelijk onder deze dieren. Om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen neemt de overheid strenge maatregelen.Maatregelen binnen 1 kilometer van het besmette bedrijf in SchuineslootIn de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze worden getest op vogelgriep en komende 14 dagen intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.Maatregelen binnen 3 kilometer van de besmette bedrijvenPluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond de besmette bedrijven in Schuinesloot, De Krim en Laar (Duitsland) worden onderzocht op vogelgriep. Vervoersverbod binnen 10 kilometer van het besmette bedrijfEr is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijven in Schuinesloot, De Krim en Laar.Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. En voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders van vogels. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Meer informatie over vogelgriep en de maatregelen staat op de website van de Rijksoverheid. Maatregelen voor particulierenEen van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat informatie over hoe uw vogels het best kun afschermen.Melden van dode wilde (water)vogelsWilde vogels zijn een belangrijke verspreider van het virus. Doe daarom een melding als u 1 of meerdere dode wilde (water)vogels vindt zoals eenden, zwanen of ganzen. Meer informatie over waar u een melding kunt doen leest u op de website van de NVWA.Meer informatie over de bestrijding van vogelgriepMet preventie is veel te voorkomen. Op de site van de NVWA staat veel informatie over preventie en bestrijding Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA14-9-2022 10:44

Elke maand wandelt burgemeester Maarten Offinga door een of meerdere kernen in de gemeente. Inwoners kunnen een stukje meewandelen en laten zien wat hun kern bijzonder maakt. Op woensdagochtend 26 oktober wandelt de burgemeester door de wijken Heemse en Marslanden in Hardenberg. Aanmelden om een stukje mee te wandelen kan tot 1 oktober.

In afgelopen half jaar wandelde Maarten Offinga door de kernen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. In juli wandelde hij door Diffelen en Rheeze. Het videoverslag van deze en alle andere wandelingen tot nu toe is te bekijken op www.hardenberg.nl/route29.Loopt u mee?De Route 29 gaat in oktober verder richting het westen van de gemeente. Daarbij wandelt de burgemeester eerst via de wijken Heemse en Marslanden. Dat doet hij op woensdagochtend 26 oktober.Wilt u meewandelen? Een bijzondere plek laten zien? Of een onderwerp dat speelt in een van deze wijken bespreken? Meld u dan aan. Ook tips of ideeën voor plekken die de burgemeester zeker moet bezoeken zijn welkom. Of een tip over iemand met een bijzonder verhaal.Zo meldt u zich aanAanmelden kan via het formulier op www.hardenberg.nl/route29, of door een mail te sturen naar route29@hardenberg.nl. De burgemeester zet de route uit met de plekken uit de aanmeldingen.8-9-2022 14:35

Zaterdag 10 september is het ‘Wereld Zelfdoding Voorkomen Dag’ (World Suicide Prevention Day). Meer dan 50 gemeenten doen mee aan het vervolg van de openbare actie ‘1K Z1E J3’. Wij ook. Dit jaar staat de boodschap van ‘113 Zelfmoordpreventie’ op openbare bankjes. En staan wij op de Markt om met je te praten.

Praten over zelfdoding kan levens reddenDe tijd nemenDeze bankjes worden een plek om even de tijd te nemen om elkaar te zien. En om te horen hoe het werkelijk met iemand gaat. Op de bankjes is een goudkleurig plaatje gemaakt met de campagnetekst: ‘een goed gesprek begint met iemand écht zien’. De campagne begint met vier bekende(re) Nederlanders die op zo'n bankje met Özcan Akyol praatten.Uitspraak van Lakshmi"Niemand zei gewoon: Ga even zitten. Ik zie dat je niet goed in je vel zit. Ik zie dat je ongelukkig bent. Praat met me. Die directheid, die was er niet. Mensen worden heel ongemakkelijk als er iets aan de hand is", zei zangeres Lakshmi in gesprek met Özcan Akyol.Hoe begin je?Hoe voer je een gesprek over zelfdoding? Dat vroeg schrijver en presentator Özcan Akyol aan Ronald Giphart, Lakshmi, Glenn Helder en Dani. Ieder van hen vertelt over hun ervaring met mentale problemen. Bij zichzelf, of bij vrienden, familie en mensen in hun directe omgeving.Het raakt veel mensenIn 2021 overleden 1.859 mensen door zelfdoding. Dat zijn gemiddeld 5 mensen per dag. Elke zelfdoding heeft gevolgen voor gemiddeld 135 mensen. Dit betekent dat er in 2021 meer dan 250.000 mensen geraakt werden. Bijvoorbeeld door het verdriet van een zelfdoding.Het begin van een oplossingEr rust nog steeds een taboe op het praten over zelfdoding. Er is veel schaamte. Terwijl een gesprek juist enorm kan opluchten. En het begin kan zijn van een oplossing. Iedereen kan zo’n gesprek voeren! Het is spannend, maar niet moeilijk. 113 heeft speciale trainingen om dit gesprek te leren voeren. Wij en zij hopen dat de ‘1K Z1E J3’-bankjesactie veel Nederlanders deze ‘Eerste Hulp bij Suïcidale Gedachten’ leert.Uitspraak van Ronald Giphart"Als je lijdt aan het leven, dan moet je hopen dat er mensen zijn die de signalen oppikken." Ronald Giphart in gesprek met Özcan Akyol.Gratis online trainingDe ‘1K Z1E J3’ boodschap zal de komende maanden via de openbare bankjes en lokale campagnes gecommuniceerd worden. Op het goudkleurige plaatje staat een QR-code die leidt naar de campagnepagina. Hier kun je gratis een korte online training doen. Om zo te leren hoe je het gesprek over zelfdoding voert. Praat eroverDenk je aan zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.Wij staan klaarOp zaterdag (10 september) staan wij op de Markt in Hardenberg. Wij gaan graag tussen 10.00-13.00 uur met je in gesprek. Ook als je er niet zelf over nadenkt. De GGD, familieagenten, en Slachtofferhulp zijn er dan ook.7-9-2022 12:00

De gemeente geeft dit najaar 17 vrij kavels uit in woonwijk De Marke in Mariënberg. Het gaat om 11 kavels voor een vrijstaande woning. En 6 kavels voor een 2-onder-1-kapwoning. Belangstellenden kunnen zich vanaf donderdag 8 september tot vrijdag 30 september 12.00 uur inschrijven. Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

Woongebied De Marke ligt ten noordoosten van de Tweede Elsweg in Mariënberg. Hier zijn de afgelopen jaren al tientallen nieuwe woningen gebouwd. Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen. Daarom wordt De Marke in noordoostelijke richting verder uitgebreid. Het nieuwe deel heet De Marke III. In De Marke III komen in totaal 22 woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen.De gemeente geeft de kavels voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning zelf uit. De kavels voor de rijwoningen worden later uitgegeven.17 vrije kavels te koopDe gemeente geeft dit najaar in De Marke III 17 vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om: • 11 kavels voor een vrijstaande woning, kavelprijs: € 195 per vierkante meter, exclusief 21 % btw;

 • 6 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning, kavelprijs: € 185 per vierkante meter, exclusief 21 % btw.


Inschrijven via het formulier tot en met 30 september 2022Inschrijven voor een kavel in De Marke III is vanaf 8 september 2022 mogelijk via het inschrijfformulier op www.hardenberg.nl/de-marke. Hier staat ook de verkavelingstekening, en informatie over de inschrijfprocedure. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het Woonteam door te bellen naar 14 0523 of door te mailen naar woonteam@hardenberg.nlDe inschrijving sluit op 30 september 2022 om 12.00 uur. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn. De loting en toewijzing van de kavels is gepland op woensdagavond 12 oktober 2022. Inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging.Medebouwer nodig bij 2-onder-1-kapwoning Belangstellenden die een 2-onder-1-kapwoning willen bouwen schrijven samen met een medebouwer als koppel in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden kan contact opnemen met het Woonteam. Mogelijk zijn er anderen die een medebouwer zoeken.Woningbouw kan in de zomer startenHet woongebied wordt dit najaar bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels eind 2022 bouwrijp. De bouw van woningen kan vanaf dat moment beginnen. U vindt meer informatie op www.hardenberg.nl/kavels6-9-2022 14:51

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven 2022 start de gemeente Hardenberg de actie ‘Snapt u ons?’ De gemeente wil graag van inwoners horen wat zij van de teksten van de gemeente vinden. Zo wil de gemeente haar teksten verbeteren en duidelijker maken voor alle inwoners. Inwoners kunnen hun reactie geven per brief, telefoon of via de website. De actie loop van 8 september tot en met 8 oktober 2022.

Sinds februari 2020 is de gemeente Hardenberg aangesloten bij Direct Duidelijk. Dit is een landelijke campagne voor begrijpelijke taal voor overheden. Tot nu toe waren de acties vooral gericht op de medewerkers. Met de actie ‘Snapt u ons?’ wil de gemeente nu graag van inwoners horen of haar teksten duidelijk zijn of hoe de gemeente ze kan verbeteren. Burgemeester Maarten Offinga: “We willen dat iedere inwoner onze teksten begrijpt. Of dat nu brieven zijn, e-mails of teksten op onze website. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. Maar omdat wij gewend zijn om veel met taal en tekst te werken is het best lastig om dat zelf goed te zien. Daarom is het tijd om aan onze inwoners te vragen of we al op de goede weg zijn en wat we nog kunnen verbeteren.”Duidelijk taalactie Snapt u ons? Tijdens de actie kunnen inwoners op verschillende manieren hun reactie op teksten van de gemeente geven:1. Terugstuuractie onduidelijke brieven


Tijdens speciale actieweken stoppen we een uitleg over de actie, en een extra kopie met envelop bij onze brieven in. Op de extra brief kan de inwoner aangeven wat niet duidelijk is. Dat kan gaan om moeilijke woorden of zinnen. Of dat bijvoorbeeld niet duidelijk is wat de inwoner moet doen. De inwoner kan de brief gratis terugsturen naar de gemeente.
2. Meldpunt onduidelijke teksten op de website


Ziet een inwoner ergens een onduidelijke tekst van de gemeente? Dan kan hij dat via een knop op de website doorgeven. De inwoner kan aangeven waar hij/zij een onduidelijke tekst heeft gezien, en wat niet duidelijk was. Ook kan er een tip worden achtergelaten. 
3. Reactieknop onduidelijke websiteteksten


Bezoekers van de website kunnen op alle pagina’s hun mening geven over de tekst. Onderaan elke pagina staat een oproepje om dat te doen, met een link naar een reactieformulier.  
4. Bellen


Inwoners die hun reactie liever mondeling geven kunnen bellen met 14 0523.
Direct Duidelijk DoenIn februari 2020 sloot de gemeente zich aan bij het landelijke Direct Duidelijk. Sindsdien zijn er al veel teksten herschreven. Zoals teksten op de website en in brieven. Ook werden formulieren makkelijker gemaakt en gingen ambtenaren op schrijfcursus. Er is een taalcoach die medewerkers helpt bij het schrijven van duidelijk teksten, die teksten (her)schrijft en die trainingen geeft of organiseert. Naast duidelijke taal heeft de gemeente ook aandacht voor toegankelijkheid van teksten. Bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden, en mensen met een taalachterstand. 1-9-2022 16:46

De gemeente Hardenberg ontvangt een subsidie van 680.000 euro voor de herinrichting van De Spinde in Hardenberg. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend.

Wethouder Martijn Breukelman is blij met de subsidie. “Er ligt een geweldig en ambitieus plan om van De Spinde een aantrekkelijk gebied te maken om te wonen of te werken. Met maar liefst 80 koop- en huurappartementen, en ruimte voor voorzieningen. En een groene openbare ruimte. Deze bijdrage helpt ons om dit plan zo snel en optimaal mogelijk uit te voeren.”Winkelgebieden weer aantrekkelijkDe subsidie komt uit het programma 'Impulsaanpak Winkelgebieden' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit programma wil het Rijk gemeenten helpen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. De gemeente Hardenberg heeft de subsidie aangevraagd voor het plan voor De Spinde in Hardenberg.De Spinde: een aantrekkelijk en groen gebiedDe gemeente Hardenberg werkt sinds een aantal jaren aan een compact winkelgebied in het centrum van Hardenberg. Het plein De Spinde ligt aan de rand van het winkelgebied. Hier is geen plek meer voor detailhandel. In plaats daarvan komt er ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Het voormalige bankgebouw op het plein is al gesloopt. Ook de andere winkelpanden die er nog staan worden gesloopt. Hier komen in de volgende jaren 80 koop- en huurappartementen, verdeeld over 4 bouwblokken. Verder komt er ruimte voor commerciële doelen. De bouw start waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar.Nieuwe ingang parkeergarageDe parkeergarage naast De Spinde krijgt een nieuwe ingang. Deze komt aan de kant van het plein, zodat bezoekers zo naar het winkelgebied kunnen lopen. Ook de inrichting van de openbare ruimte krijgt veel aandacht. Het moet aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers om in dit gebied te verblijven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door veel groen aan het plein toe te voegen.“Klaar voor de toekomst”Wethouder Martijn Breukelman: “We werken bij het plan voor De Spinde goed samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Ook de provincie Overijssel vindt het belangrijk dat we blijven investeren in een vitaal centrum en ondersteunt ons bij dit plan. Wij zien deze bijdrage van het Rijk als een extra stimulans om dit plan zo snel mogelijk uit te voeren. We doen ons best om nog dit jaar te starten met de bouw op De Spinde. Dankzij deze bijdrage is er ruimte dit ambitieuze plan op een goede manier uit te voeren. En van De Spinde een heel mooi gebied te maken dat klaar is voor de toekomst.”29-8-2022 16:33

Helpt u mee onze gemeente iets schoner te maken? Vraag een gratis opruimset aan en doe mee aan World Cleanup Day (Wereld Opruimdag) 2022.

Kom in actie op de World Cleanup DayOp zaterdag 17 september is het weer World Cleanup Day. Mensen uit de hele wereld komen dan in actie om zwerfafval op te ruimen. De World Cleanup Day wordt sinds 2018 elk jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Samen met het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA willen wij hieraan meehelpen. Wilt u ook in actie komen tijdens de World Cleanup Day? Kijk dan snel op www.mooi-schoon.nl/wcd2022 en zie wat u kunt doen.World Cleanup DayWorld Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Elk jaar worden er op World Cleanup Day enorme hoeveelheden afval uit de leefomgeveing gehaald. Vorig jaar is er wereldwijd door 20 miljoen vrijwilligers opgeruimd. En weten we meer over het soort afval dat in het milieu ligt. Die kennis is enorm belangrijk bij het vinden van duurzame oplossingen.Mooi SchoonMooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. ROVA helpt inwoners van de gemeente om hun omgeving schoon te houden of te maken. Iedereen wil natuurlijk graag een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon voor staat. Mooi Schoon werkt in 18 gemeenten samen om zwerfvuil te voorkomen. Dit doen zij met voorlichting, onderwijs en extra aanpak.25-8-2022 14:43

In de gemeente Hardenberg worden sneller en meer nieuwe woningen gebouwd. Ook in de verschillende kernen is ruimte voor nieuwe woningen. Er wordt gebouwd in Sibculo, Lutten, Kloosterhaar, Mariënberg, Gramsbergen en Bergentheim. De gemeente maakt nieuwe woningbouwplannen voor Slagharen, Balkbrug en Dedemsvaart.

Wethouder Martijn Breukelman: “We willen in alle kernen een passend woningaanbod bieden. Om te voldoen aan de grote vraag, willen we dat er elk jaar 400 nieuwe woningen gebouwd worden. Dat doen we samen met onze partners. Met Vechtdal Wonen maken we afspraken over het bouwen van voldoende sociale huurwoningen, of om bestaande woningen te verduurzamen. Ook ontwikkelaars dragen hun steentje bij. Zij bouwen appartementen of woningen voor starters en senioren in de centra. In de kleinere kernen zien we veel behoefte aan vrije kavels. Daarom ontwikkelen we als gemeente ook zelf woongebieden.”Sibculo, ‘t RefterIn Sibculo komen 24 nieuwe woningen in de nieuwe woonwijk ’t Refter: 5 vrijstaande woningen,10 twee-onder-een-kapwoningen en 2 rijwoningen (van 5 en 4 huizen) voor starters en senioren. De kavels zijn inmiddels bouwrijp. De kopers van de kavels kunnen starten met de bouw van hun nieuwe huis. Er zijn nog 2 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Woonteam: woonteam@hardenberg.nl.Lutten, De WiekenIn woongebied De Wieken in Lutten wordt volop gebouwd. Hier komen ruim 40 nieuwe woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen (sociale huur). De kavels voor 14 woningen in de eerste fase zijn bouwrijp en er wordt al volop gebouwd. De gemeente bereidt nu de plannen voor om in De Wieken nog eens 29 nieuwe woningen te bouwen. Kloosterhaar, De MeerstalDat geldt ook voor woongebied De Meerstal in Kloosterhaar. In de afgelopen jaren zijn hier al vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. De woningen in de eerste fase van De Meerstal II worden nu gebouwd. Het gaat om 5 vrijstaande en 10 twee-onder-een-kapwoningen. In de volgende fase is plek voor nog eens 20 nieuwe woningen. De gemeente werkt de plannen hiervoor nu verder uit. Dan wordt ook duidelijk wat voor woningen hier komen.Mariënberg, De MarkeIn Mariënberg ligt woongebied De Marke. Hier komen nog eens 22 nieuwe woningen. Het gaat om 11 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 5 rijwoningen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de bouw van deze woningen onlangs vastgesteld. Het is de bedoeling dat de kavels nog dit jaar in de verkoop gaan. Bergentheim, MöllincksvaartOok voor woongebied Möllicksvaart in Bergentheim is een bestemmingsplan gemaakt. Een ontwikkelaar bouwt hier 170 nieuwe woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen en sociale huurwoningen. De bestemmingsplanprocedure is eind juni gestart. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw van de eerste woningen eind 2023.Gramsbergen, GarstlandenIn Gramsbergen ligt woongebied Garstlanden. Hier zijn in de afgelopen jaren al honderden woningen gebouwd. De bouw van nog eens 11 woningen in de tweede fase van Garstlanden IV kan deze zomer starten. De gemeente werkt het plan voor de derde fase nu verder uit. Slagharen, Balkbrug en DedemsvaartIn Slagharen is een plek gevonden voor woningbouw. De gemeente heeft grond gekocht in het gebied tussen de Weverijweg, Herenstraat en Witmanweg. De plannen om hier woningen te bouwen worden nu voorbereid. Eerst voert de gemeente verschillende onderzoeken uit. Mogelijk kan de ruimtelijke procedure volgend jaar starten.Ook in Balkbrug en Dedemsvaart is behoefte aan nieuwe woningen. Daarom zoekt de gemeente hier naar plekken om te ontwikkelen tot woongebied. Overleg met plaatselijk belangenDe gemeente wil bouwen naar behoefte en voor alle doelgroepen. Daarom overlegt de gemeente met plaatselijk belangen over de woningplannen in de kernen. Zij hebben goed zicht op het soort woningen waar in hun kernen behoefte aan is.22-8-2022 16:50

Burgemeester Offinga heeft een gebiedsverbod gegeven aan een asielzoeker. Deze persoon heeft de openbare orde al meerdere keren ernstig verstoord. Er volgen mogelijk meer gebiedsverboden door aangiftes.

Het inzetten van deze maatregel is eerder deze maand al bekend gemaakt. Dat gebeurde tijdens het bezoek van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van den Burg, aan Hardenberg. Dat deed hij na de eerdere, duidelijke oproep van burgemeester Offinga.Samen met verschillende partijen is er gepraat over de mogelijkheden. Er is gekeken naar een compleet andere aanpak van de asielzoekers (vooral uit veilige landen) die overlast geven. De Staatssecretaris gaf toe dat er een probleem is met overlast. En heeft meerdere vormen van hulp aangeboden. Ook is er gepraat over geschikte oplossingen die wij vrij snel uit kunnen uitvoeren.De redenBurgemeester Offinga: "In de afgelopen maanden was het bijna dagelijks raak. Met winkeldiefstallen, geweld, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar vrouwen. Ik ben er voor mijn inwoners, en dergelijk gedrag tolereer ik absoluut niet. Je bent hier te gast en wilt hier gaan wonen, dus gedraag je dan.""Ik trek hier een duidelijke streep, en constateer tot mijn verdriet dat het gedrag van een hele kleine groep Noord-Afrikanen een negatief beeld veroorzaakt rondom het AZC. Hardenberg is een barmhartige gemeente en wij willen mensen die op de vlucht zijn een veilig onderkomen bieden. Ook maatschappelijke initiatieven zoals InBeeld, dragen bij aan het welzijn van deze groep mensen. Daar ben ik trots op. Maar het is intens triest dat deze kleine groep het goede werk wat op een AZC gebeurt zo weet te verpesten".De gevolgenDaarom grijpt Hardenberg nu zelf in. Gebiedsverboden worden gegeven, en aan een aantal personen is duidelijk gemaakt dat ze moeten vertrekken.Offinga: "De staatssecretaris heb ik een kraakheldere boodschap meegegeven: doe wat aan de kleine groep onruststokers en zet ze desnoods (als het niet anders kan) het land uit. Hij erkent deze problematiek en heeft aangegeven hier serieus aan te gaan werken."  Extra beveiligingDe staatssecretaris heeft hulp aangeboden in de vorm van extra beveiliging. Daarom wordt de beveiliging vergroot. Er komen extra boa’s die zich volledig richten op de omgeving van het AZC. Wanneer de overlast aanhoudt, blijft het overigens niet bij één gebiedsverbod. Dan zullen er actief meer gebiedsverboden worden uitgedeeld.Wat houdt een gebiedsverbod in?Er is nu een gebiedsverbod gegeven aan een asielzoeker. Die persoon mag een bepaalde tijd niet in een gebied komen. Dat gebied is door de burgemeester aangewezen. Een zware maatregel waardoor de persoon minder vrijheid heeft. Wordt dit verbod overtreden? Dat is een misdrijf, namelijk huisvredebreuk. Hierop zal de politie samen met de boa’s handhaven.2-8-2022 13:45

De verkoop van kavels in woongebied Havezate Es in Hardenberg start na de zomer. Het bestemmingsplan dat de bouw van de 90 woningen mogelijk maakt is onherroepelijk. In het woongebied is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen. De kavels in Havezate Es zijn zeer ruim, en liggen in een landelijke omgeving.

De woonwijk Marslanden in Hardenberg wordt ter hoogte van buurtschap Collendoorn verder uitgebreid met woongebied Havezate Es. De gemeente Hardenberg ontwikkelt Havezate Es samen met ontwikkelaar Rotij.Het bestemmingsplan is onherroepelijkOm de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft de gemeente een bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan vorig jaar vastgesteld. Vervolgens werd bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het plan. Daarom was het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ontwikkelaar Rotij heeft afspraken gemaakt met de ondernemer die het beroep had ingesteld. Daarop is het beroep ingetrokken. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.“We starten half september met de verkoop van de eerste 40 kavels”Wethouder Martijn Breukelman is blij dat er nu gebouwd kan worden in Havezate Es: “Niets staat de bouw van nieuwe woningen in Havezate Es nog in de weg. Er is meer goed nieuws. Een van de afspraken is dat de pluimveehouderij in de buurt van Havezate Es verdwijnt. Dit betekent dat de omgeving van Havezate Es nog prettiger wordt. We starten nu direct de voorbereidingen voor de kavelverkoop. We verwachten dat we daarmee half september kunnen starten. Ook starten we zo snel mogelijk met het bouwrijp maken van de eerste kavels. Zodat de bouw van de woningen in Havezate Es in het voorjaar van 2023 kan starten.”


De gemeente Hardenberg en Rotij geven dan niet alle kavels tegelijk uit. Dat gebeurt in fases. In de eerste fase gaan ongeveer 40 kavels in de verkoop.
Landelijk wonen rond de esHavezate Es wordt een uniek woongebied: aan de rand van de stad met alle voorzieningen op slechts 10 minuten fietsafstand, maar wel in een landelijke omgeving. Er is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels. De grootte van de kavels ligt tussen de 600 en 2.200 vierkante meter. De woningen worden rond de es gebouwd in meerdere buurtjes. Havezate Es ligt in een aantrekkelijk gebied met in de omgeving akkers, houtwallen en boomgroepen. De toekomstige bewoners hebben veel zicht op de landelijke omgeving.Martijn Breukelman: “Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen goed passen in de landelijke omgeving. Dat kan door ze bijvoorbeeld het karakter van een boerderij of landhuis te geven. Verder houden we bij de inrichting rekening met de bomen die er staan. En we planten hagen en struiken die goed passen bij het landschappelijke karakter.”Meer informatie is te vinden op www.havezate-es.nl.25-7-2022 09:23

Na de zomervakantie pakt burgemeester Maarten Offinga de Route 29 weer op. Op 29 september wandelt hij door Oud-Bergentheim, Gouden Ploeg, Bergentheim en Brucht. Wie mee wil wandelen kan zich tot 5 september 2022 aanmelden via www.hardenberg.nl/route29.

In januari is burgemeester Maarten Offinga gestart met de Route 29. Elke maand wandelt hij door een van de 29 kernen in de gemeente. Tijdens zijn wandelingen door de gemeente leert hij de kernen en de inwoners nog beter kennen. “Ik heb tijdens de wandelingen in de afgelopen maanden ontzettend leuke gesprekken gehad, mooie verhalen gehoord, bijzondere plekken gezien en veel geleerd over de geschiedenis van de kernen.”Programma tot en met januari 2023In de afgelopen maanden wandelde de burgmeester door het zuidelijke deel van de gemeente Harenberg. Na de zomer pakt hij de Route 29 weer op. Hij wandelt dan door de volgende kernen: • 29 september 2022: Bergentheim, Oud-Bergentheim, Brucht, Gouden Ploeg

 • 26 oktober 2022: Hardenberg: Heemse en Marslanden

 • 24 november 2022: Collendoorn, Heemserveen en Rheezerveen

 • 22 december 2022: Dedemsvaart

 • 26 januari 2023: Balkbrug en Avereest/Oud-Avereest


Wandelt u mee?Inwoners die een stukje willen meewandelen of iets willen laten zien kunnen zich aanmelden. Ook suggesties voor de route of plekken die de burgemeester tijdens zijn wandeling zeker moet bezoeken zijn welkom. Aanmelden om mee te wandelen door Oud-Bergentheim, Gouden Ploeg, Bergentheim of Brucht kan tot 5 september 2022 via het formulier op www.hardenberg.nl/route29 of door te mailen naar route29@hardenberg.nlOp basis van alle aanmeldingen maakt de burgemeester de precieze route. Inwoners die mee kunnen wandelen krijgen na hun aanmelding bericht.VideoverslagKijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/route29. Hier staan ook de videoverslagen van de wandelingen die al geweest zijn.19-7-2022 15:30

De overlast van een groep asielzoekers die in het AZC Hardenberg verblijft is de afgelopen periode flink toegenomen. Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “De grens is voor mij bereikt. Het is de omgekeerde wereld dat we als gemeente druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open. Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. Ik roep de staatssecretaris op om in actie te komen.”

Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg kan blijven. De gemeenteraad stelde als voorwaarde dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal asielzoekers uit veilige landen dat relatief veel overlast veroorzaakt terugbrengt naar nul. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat er geen overlastgevende asielzoekers meer in het AZC Hardenberg verblijven zodra voor deze groep asielzoekers speciale sobere opvangplekken zijn ingericht.Burgemeester Maarten Offinga: “We nemen al sinds 2016 onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. Wij moeten en willen er zijn voor mensen die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Maar asielzoekers die overlast veroorzaken, zich misdragen en crimineel gedrag vertonen zijn wat mij betreft niet welkom in Hardenberg.”Het COA heeft de gemeente Hardenberg laten weten dat er nog geen speciale opvangplekken voor overlastgevende asielzoekers beschikbaar zijn. Daarom kan het COA de afspraak met de gemeente nog niet nakomen.Ondertussen ziet Maarten Offinga de overlast van asielzoekers uit het AZC Hardenberg toenemen. “In de afgelopen weken is het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Dergelijk gedrag tolereer ik niet. De cijfers laten zien dat het vaak om asielzoekers uit veilige landen gaat die deze misdrijven plegen of voor overlast zorgen. Deze mensen horen niet in ons AZC. Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die wel hulp nodig hebben. Ik snap heel goed dat onze inwoners hier niet op zitten te wachten en dat het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers in onze gemeente hierdoor afbrokkelt.”Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “Ik constateer dat er op dit moment relatief veel overlastgevende asielzoekers in het AZC Hardenberg verblijven. Dat hebben we willen voorkomen met de afspraken rond de verlenging van de asielopvang in Hardenberg. Nu blijkt dat het COA deze afspraken op dit moment niet kan nakomen en komen er toch raddraaiers en onruststokers naar Hardenberg. De grens is voor mij bereikt. Ik zet me er intensief voor in om met het COA, politie en justitie tot een oplossing te komen. We schroeven de beveiliging op. En er komt een boa die zich volledig richt op de omgeving van het AZC. Wanneer de overlast aanhoudt, ga ik op korte termijn over tot gebiedsverboden. Maar het is de omgekeerde wereld dat we nu als gemeente heel druk zijn met repressieve maatregelen om deze problemen op te lossen, terwijl de oplossing aan de voorkant zit.”De burgemeester van Hardenberg doet dan ook een dringende oproep aan het Kabinet. “De instroom van asielzoekers is enorm terwijl de asielketen volledig is vastgelopen. Met als triest gevolg dat er soms mensen buiten moeten slapen. We weten ook dat er tussen de  asielzoekers die naar Nederland komen, veel mensen zitten die geen kans maken op een verblijfstatus in Nederland. Dit zijn vaak ook de mensen die voor overlast zorgen. Zij houden nu schaarse plekken bezet voor mensen die onze hulp hard nodig hebben.”Volgens Maarten Offinga wordt het probleem niet opgelost door nu aan de gemeenten te vragen om extra tijdelijke opvangplekken te regelen. “Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. We dweilen met de kraan open en houden elkaar als overheden in een wurggreep. De oplossing is een stringenter asielbeleid waarmee we voorkomen dat mensen die geen kans hebben op een verblijfstatus in de asielketen terechtkomen. Ik doe een dringende oproep aan de staatssecretaris om snel in actie te komen en het probleem bij de bron aan te pakken. Ik stuur hem hierover ook een brief waarin ik mijn zorgen en ongerustheid uit en hem vraag om in actie te komen.”19-7-2022 08:10

Tijdens een hittegolf blijft de extreme warmte hangen op het wegdek. Dit is slecht voor het asfalt. Op plekken zonder schaduw wordt het asfalt soms wel 50 graden. Het asfalt gaat dan smelten en wordt zacht. Door nu zout te strooien zorgen we ervoor dat het asfalt niet te veel beschadigd.

Welke wegen worden er gestrooid?We gaan deze wegen strooien: • Boerendijk,

 • Berkteweg,

 • Buurtweg,

 • Loozenweg,

 • Luggersweg,

 • Schuineslootweg

 • Wetterkoelenweg.


Deze wegen hebben pas een nieuwe slijtlaag gekregen. Door de warmte gaat de weg plakken, laten de steentjes los en komen er zwarte rijsporen. Door zout te strooien willen we dat voorkomen.Zout strooien in de winter en zomer?Het ziet er misschien een beetje gek uit: een strooiwagen in de zomer. Maar door het extremere weer kan het vaker voor gaan komen. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben we ook al gestrooid. Zolang het zo warm blijft houden we de wegen in de gaten.Waarom werkt zout goed bij warmte?Zout kan vocht uit de lucht opnemen en op die manier het asfalt koelen. Ook haalt zout het vocht uit het asfalt waardoor het minder plakkerig wordt. 18-7-2022 10:01

Op 21 juni 2022 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van 'de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022' vastgesteld. Deze documenten kunt u vanaf 30 juni 2022 inzien.

U kunt reageren tot 24 augustus 2022. De inhoud van de documenten kan invloed hebben op ontwikkelingen in onze gemeente.Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en -verordening en EnergiestrategieDe provincie Overijssel werkt de provinciale 'Omgevingsvisie en Omgevingsverordening' elk jaar bij. Veranderingen in beleid van de afgelopen periode worden dan meegenomen in teksten en kaarten. Deze keer is er extra aandacht voor veranderingen in de belangrijke onderwerpen ‘water en bodem’ en ‘duurzame energie’.Daarnaast is er het ontwerp van het Provinciaal Programma Energiestrategie. Met dit hulpmiddel kunnen Gedeputeerde Staten de provinciale doelen halen op het gebied van duurzame energie. Dit programma richt zich nu voornamelijk op windenergie.U kunt de documenten tot 24 augustus 2022 inzien bij de provincieGedeputeerde Staten van Overijssel hebben alle documenten op 30 juni klaargelegd om in te zien. Dat kan tot en met woensdag 24 augustus 2022. In deze periode mag iedereen een hier een reactie op geven. Zo’n reactie noemen we een ‘zienswijze’. De provincie Overijssel heeft dit op verschillende kanalen bekend gemaakt. U hebt de documenten misschien al gezien.Bekijk de documenten op de website van de provincie Overijssel.Wij dienen een zienswijze in bij de provincie OverijsselWij gaan de documenten goed en met veel aandacht bestuderen. Daarna geven wij over de inhoud onze reactie. Wij leggen onze reactie uit met een ‘zienswijze’ (in een zienswijze leggen wij uit wat wij ervan vinden). Ons doel is om hierover midden augustus een besluit te nemen. Dan kunnen wij onze zienswijze voor 24 augustus 2022 indienen.18-7-2022 08:37

De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in samenwerkingsregio RES West-Overijssel in volle gang. Elf gemeenten werken samen met andere organisaties aan het opwekken van duurzame energie in 2030.
In de Tussenstand juli 2022 concludeert de RES-regio dat 45 procent van de geplande duurzame energieopwek met zonne- en windparken al is gerealiseerd of in aanbouw is. Voor het halen van de overige 55 procent voor 2030 moeten de gemeenten versnellen.

Vorig jaar stelden de elf gemeenten in RES-regio West-Overijssel in hun RES 1.0 dat ze in 2030 samen 1,8 TWh duurzame energie opwekken met zonneparken (op dak en land) en windparken. Gemeenten hebben dit vastgelegd in hun beleid of werken daar nog aan. Daarvoor wijzen zij onder andere zoekgebieden voor windparken aan. Ook onderzoeken ze samen met de netbeheerders waar de wind- en zonneparken op het elektriciteitsnetwerk kunnen worden aangesloten. Volgens de afspraken in de RES 1.0 streven gemeenten naar participatie door inwoners en minimaal 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners betrokken worden bij het maken van beleid en de totstandkoming van zonne- en windparken en daar mede-eigenaar van kunnen worden.  Stand van zakenDe resultaten uit de Tussenstand laten zien dat bijna de helft, 45%, van de zonne- en windparken gerealiseerd is of binnenkort wordt gerealiseerd. Het op tijd (2030) behalen van de overige 55% vraagt echter om een versnelling. Realiseren van een windpark duurt namelijk zeven tot tien jaar. Daarvoor moeten meer zoekgebieden voor wind worden aangewezen en opgenomen worden in het beleid van de gemeenten.Om de zonne- en windparken efficiënt en met zo laag mogelijke kosten op het elektriciteitsnet aan te kunnen sluiten, streeft de RES-regio naar een verhouding van 60% wind- en 40% zonne-parken. Uit de Tussenstand blijkt dat de verhouding circa 30% wind- en 70% zonneparken bedraagt. Daarom is een versnelling in de ontwikkeling van windparken nodig.Het aanwijzen van zoekgebieden voor windparken loopt in een aantal gevallen vertraging op omdat het Rijk nieuwe milieuregels voor de bouw van windparken opstelt. Deze zijn medio 2023 gereed. Gemeenten hoeven daar niet op te wachten en kunnen ook zelf milieuregels opstellen zoals gemeente Staphorst dat heeft gedaan. Een deel van de gemeenten wacht wel op de nieuwe milieuregels van het Rijk.Uit de Tussenstand blijkt ook dat participatie door inwoners in West-Overijssel succesvol is. Bij een aantal gerealiseerde windparken zijn inwoners sterk betrokken tijdens de planvorming en de bouw, maar ook nu de parken draaien. De inwoners kregen ruimte om mee te denken en delen nu mee in de financiële opbrengsten van deze parken.West-Overijssel in lijn met landelijke trendHet Nationaal Programma RES, het programma van de landelijke overheid dat de RES-regio’s ondersteunt, maakte begin juli de landelijke stand van zaken op. Zij constateerde onder andere dat meer RES-regio’s moeten versnellen door zoekgebieden voor zonne- en windparken aan te wijzen en plannen verder uit te werken. Extra uitdagingen daarbij zijn de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen vraag naar grote aansluitingen op het energienetwerk.Versnellen door intensiever samen te werkenGemeenten in de RES-regio in West-Overijssel spraken in de RES 1.0 af dat ze inzetten op subregionale samenwerking. Dat betekent dat gemeenten in een bepaald gebied samenwerken om te komen tot zoeklocaties voor zonne- en/of windparken en samen onderzoeken hoe ze de aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen regelen. Een voorbeeld daarvan is het ZSDZ-gebied waar gemeente Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland samenwerken aan realisatie van zonne- en windparken. Samen met de netbeheerder kijken zij waar extra aansluitingen nodig zijn, zodat de netbeheerder de juiste investering kan doen.Samenwerken in subregio’s biedt ook kansen om andere opgaven, zoals woningbouw of stikstof te koppelen aan de opgaven voor duurzame energie. Door samenwerken kunnen menskracht en expertise gedeeld worden en dat is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook nodig.De samenwerking vindt overigens niet alleen tussen de gemeenten plaats, maar vooral ook met de provincie, de netbeheerders, bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke organisaties.14-7-2022 16:55

Op verschillende plekken in de gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Wie er achter de actie zit is niet bekend. Het is aannemelijk dat dit een actie is van inwoners die hiermee protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente Hardenberg wil ruimte bieden aan deze actie en heeft de vlaggen daarom nog niet verwijderd. Wel roept de gemeente de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen uiterlijk woensdag 20 juli van de openbare eigendommen in centra en winkelgebieden weg te halen. In het buitengebied kunnen de vlaggen voorlopig blijven hangen.

Burgemeester Maarten Offinga: “Wij hebben begrip voor de actie. Want in Nederland heeft iedereen het recht om zijn of haar mening kenbaar te maken. Die vrijheid van meningsuiting is voor mij een groot goed. Daarom bieden we hiervoor de ruimte. Wel hebben we de vlaggen bij het gemeentehuis verwijderd. Op andere plekken hebben we de vlaggen eerst laten hangen. Aan de andere kant krijgen we ook signalen van mensen die er moeite mee hebben dat de Nederlandse vlag op deze manier gebruikt wordt. Of van mensen die zich ergeren aan deze actie. Ook dat snap ik. Daarom wil ik graag een afspraak maken met de initiatiefnemers over het vervolg van deze actie, op een manier waar we ons allemaal in kunnen vinden.”De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hardenberg biedt voor inwoners ruimte om zijn of haar mening kenbaar te maken. Particulieren kunnen dit doen met een uiting aan hun eigendommen of op eigen terrein.Omgekeerde vlaggen in centra en winkelgebieden uiterlijk 20 juli weghalenDe gemeente Hardenberg roept de initiatiefnemers op om de omgekeerde vlaggen van de gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen in centra/winkelgebieden en in de omgeving van overheidsgebouwen uiterlijk woensdag 20 juli weg te halen. Gebeurt dat niet, dan verwijdert de gemeente deze omgekeerde vlaggen eind volgende week. Hiermee biedt de gemeente de initiatiefnemers voldoende ruimte om tot medio volgende week hun mening kenbaar te maken.Omgekeerde vlaggen in het buitengebied kunnen voorlopig blijven hangenDe gemeente biedt in het buitengebied ruimte om voor een langere periode actie te voeren met omgekeerde vlaggen. Maarten Offinga: “De vlaggen in het buitengebied aan openbare eigendommen kunnen voorlopig blijven hangen. Dat is ook de plek waar de aanleiding voor deze actie zich afspeelt. Wel kom ik graag in contact met de initiatiefnemers om een afspraak te maken over het vervolg van deze actie en wanneer ook deze vlaggen verwijderd worden.”


 
14-7-2022 16:55

Vanaf donderdag 7 juli tot en met woensdag 5 oktober 2022 hangen de kunstwerken van kunstenares Jentske Schaap in het gemeentehuis van Hardenberg. De werken vindt u in het bedrijfsrestaurant. Neem een kijkje tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Jentske Schaap (53) woont in Dedemsvaart. Ze werkt al haar hele werkzame leven in de zorg. Als puber tekende ze veel. Ze vond dat heerlijk om te doen. Maar stopte er op een gegeven moment weer mee. In 2014 kreeg ze een schilderworkshop bij Miaart cadeau. Sinds die tijd is schilderen haar passie. Ze volgt nog steeds lessen bij Mia. Ze begon in 2020 bij Art Partout met de opleiding ‘fijnschilderen’. En ze doet een cursus ‘portretschilderen’.Ze schildert zowel op doek als op hout en werkt met olieverf en acrylverf. Jentske wil zichzelf blijven verbeteren. En haar eigen schilderstijl ontdekken. Ze vindt het heerlijk om iets te maken dat een ander raakt. Iets dat het verschil maakt. Dat vindt ze in haar werk, én in het schilderen. Ze werkt graag in opdracht. En vindt het fijn om anderen te helpen met zelf iets moois maken. Iets waar ze trots op kunnen zijn, en blij van worden.Het werk van Jentske Schaap is te bekijken tot en met woensdag 5 oktober.Kunst in het gemeentehuisLokale kunstenaars kunnen hun werk laten zien in het gemeentehuis van Hardenberg. Ze kunnen hiervoor een aanvraag indienen via www.hardenberg.nl/exposeren. De kunstcommissie bekijkt de aanvragen. En let daarbij op de kwaliteit en de variatie in het aanbod. De kunstwerken hangen steeds ongeveer drie maanden in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. Dit deel van het gemeentehuis is voor iedereen bereikbaar.13-7-2022 14:18

De inwoners van de gemeente zijn gastvrij, gul, vriendelijk en bezitten een warm hart voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is de ervaring van de 35-jarige Alex Teke die sinds een aantal weken samen met zestig andere vluchtelingen uit Oekraïne verblijft in een voormalige basisschool in Dedemsvaart.

Desondanks is hij niet blij. Hij maakt zich zorgen om zijn ouders, zijn vrienden en mist vooral zijn werk. “Als je werkt voel je je nuttig, heb je een dagritme, verdien je geld en kan je jezelf redden. Ik ervaar nu pas hoe belangrijk dat is.”Alex is een van de duizenden inwoners van Oekraïne die hun land moesten verlaten door de oorlog met Rusland. In het opvangcentrum valt hij direct op door zijn keurige verzorgde donkere uiterlijk en zijn vlekkeloze Engels. Afkomstig uit Kameroen studeerde hij in Oekraïne en vond daar een baan. “Oekraïne heeft goede en betaalbare universiteiten”, vertelt hij. “Daarom gaan heel veel mensen uit Afrika en India daar studeren. Na het uitbreken van de oorlog konden sommigen van hen terug naar hun eigen land, maar dat geldt niet voor mij. In Kameroen is het voor mij niet veilig.”Zijn ouders wonen er nog wel. Ze zijn oud en kunnen niet meer werken. “Ik ondersteunde hen financieel. Daarover maak ik mij nog het meeste zorgen; sinds mijn vlucht heb ik hen geen geld meer kunnen sturen. Ik hoop daarom dat ik snel werk vind. Ik heb internationaal recht en economie gestudeerd, maar ik wil ook wel productiewerk doen. Het maakt me niet uit, als ik maar aan de slag kan.”Gastvrij onthaaldAlex heeft niets dan lof voor de mensen in Dedemsvaart die alles doen om het de vluchtelingen naar de zin te maken. “Iedereen is heel erg aardig. We hebben nergens gebrek aan. Als je je depressief voelt, zijn er sociale werkers waarmee je een gesprek kan voeren. De buren van de opvang hebben me een fiets gegeven, zodat ik de omgeving een beetje kan bekijken.” Maar een kamer delen met vier onbekenden is niet altijd even gemakkelijk, vindt hij. “Iedereen heeft zijn eigen dag- en nachtritme, problemen en stress. Daar word je continu mee geconfronteerd. Je kan nooit even alleen zijn en dat is wel moeilijk”, vindt hij. “Toch klaag ik niet, want ik ben hier veilig en dat is het belangrijkste.”‘Je bent een beetje een praatpaal’Naast de opvang in Dedemsvaart is er ook een opvang in het voormalige ING-kantoor in Hardenberg. Hier is plek voor vijftig vluchtelingen. Op beide locaties werken vrijwilligers als aanspreekpunt voor de tijdelijke bewoners. Eén van hen is Anette Polhuys. Via het Rode Kruis was ze vanaf het eerste uur betrokken en is inmiddels één van de vaste gezichten in Hardenberg.“Elke woensdag- en donderdagavond ben ik van vijf tot tien uur op de opvang”, vertelt ze. “Wat ik doe is ‘er zijn’ voor de mensen. Je bent een beetje een praatpaal. Sommige mensen vertellen hun levensverhaal, anderen hebben vragen over doktersbezoek. Soms zijn er ook onderling problemen over huishoudelijke zaken. Dat is geen wonder. Deze mensen wonen opeens samen met allemaal vreemden in één huis. Dat vergt veel van hun aanpassingsvermogen.” Anette is blij dat ze op deze manier iets kan doen. “Ik vind het fijn om hen een beetje een huiselijk gevoel te geven en te stimuleren om aan het werk te gaan.”Samen sterkJan van de Giessen is zakelijk leider van de twee locaties en stuurt de vrijwilligers aan. “In de gemeente Hardenberg organiseren we de opvang met een groot aantal organisaties zoals de gemeente, De Stuw, InBeeld, Platform kerken Hardenberg, kerken Dedemsvaart, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en een lijst van vrijwilligers”, vertelt hij. “Samen krijgen we heel veel voor elkaar. Maar ook vele inwoners doneren spullen en geld, en organisaties houden inzamelingsacties.” Jan ervaart de saamhorigheid als positief en merkt dat de vluchtelingen dat ook waarderen. “Desondanks hebben ze het moeilijk. Ze hebben heel veel meegemaakt en alles achter moeten laten. Het is wel een werkersvolk. Ze willen graag aan de slag. We zijn nu heel hard bezig om BSN, bankkaarten en arbeidscontracten te regelen. Zodat deze mensen, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer een nieuw leven kunnen opbouwen.”Blijf op de hoogteDe social mediakanalen van De Stuw (Facebook en Instagram) houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de opvanglocaties.Geld donerenU kunt doneren via NL 52 RABO 0312962053 op naam van De Stuw. Vermeld hierbij 'Opvang Oekraïense vluchtelingen'.

U leest dit verhaal ook op hardenberg.nl/oekraine

6-7-2022 12:25

Wij zoeken eigenaar-bewoners van een hoekwoning of een twee-onder-een-kapwoning die is gebouwd tussen 1965 en 1991. Bent u eigenaar van zo'n woning? Dan kunt u meedoen bij het maken van een ‘routekaart’ om dit type woning duurzamer te maken. Wethouder Werner ten Kate: “In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier en zonder aardgas verwarmd. Daarom gaan we samen met de bewoners per woningtype in beeld brengen wat hiervoor nodig is. Voor het raadplegen van de routekaarten maken we een digitaal hulpmiddel.”

Woningeigenaren die willen meedoen kunnen zich tot 15 september melden via www.hardenberg.nl/duurzaamverwarmen.In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 in een kwart van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. Wethouder Werner ten Kate: “In 2050 mag in de woningen helemaal geen aardgas meer worden gebruikt. In de Transitievisie Warmte staat wat er nodig is om deze ambities te bereiken. Om te zorgen dat we ook in 2050 kunnen koken, douchen en onze huizen kunnen verwarmen, moeten we nu aan de slag.”Drie stappenDe verandering gebeurt in drie stappen. 1. Isoleren: door gebouwen en woningen optimaal te isoleren, hebben we minder energie nodig.

 2. Energie efficiënt gebruiken en woningen en gebouwen aardgasvrij-ready maken: we zetten steeds meer in op energiebesparing, onder andere door energiezuinige installaties en apparatuur. En we onderzoeken hoe we woningen en gebouwen het best zonder aardgas kunnen verwarmen; bijvoorbeeld door een warmtepomp.

 3. Overstappen van aardgas naar duurzame energie: na stap 1 en 2 stappen we over op duurzame energie.


Bij al deze stappen vindt de gemeente Hardenberg het belangrijk dat iedereen de overstap kan betalen.Een routekaart voor elk woningtypeWat er precies moet gebeuren om de overstap te maken naar duurzame energie, verschilt volgens Werner ten Kate per woningtype. “Daarom maken we een ‘routekaart’ per woningtype. Met maatregelen die nodig zijn om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Elke routekaart volgt de drie stappen. Het start dus met isolatie zodat minder warmte nodig is. Het eindigt met de overstap naar een duurzame warmtebron.”De gemeente maakt de routekaart als eerste voor het meest voorkomende woningtype. Dat zijn hoekwoningen of twee-onder-een-kapwoningen die zijn gebouwd tussen 1965 en 1991. “Van dit woningtype staan er ruim 3.000 in de gemeente Hardenberg. We willen met de routekaarten de woningeigenaren inzicht en duidelijkheid geven over hoe zij de woning kunnen voorbereiden voor de toekomst. En ook rekening houden met ieders situatie en portemonnee. De routekaart moet vooral bruikbaar zijn voor de woningeigenaren. Daarom vragen we de hulp van de eigenaren van dit woningtype om de routekaart samen te maken. Zij kennen hun eigen woning het best en weten wat er wel of niet mogelijk is”, vertelt de wethouder.


Voor het raadplegen van de routekaarten maakt de gemeente een online tool.
Woningeigenaren kunnen zich aanmelden tot 15 september 2022Bent u eigenaar van een twee-onder-een-kapwoning of hoekwoning met bouwjaar 1965 tot 1991? Meld u dan aan om mee te doen bij het maken van de routekaart en de online tool. Deelnemers krijgen als beloning voor hun hulp een energieadvies, en een bijdrage van € 500 voor het uitvoeren van een van de maatregelen uit het advies.


U kunt zich ook aanmelden om de routekaart te testen en mee te denken over het online tool. Hiervoor krijgt u ook een energieadvies.
Aanmelden kan tot en met 14 september 2022 via www.hardenberg.nl/duurzaamverwarmen. Hier staat ook meer informatie. Bellen kan ook naar 14 0523.Na de zomervakantie krijgen alle eigenaren van een hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning met bouwjaar 1965 tot 1991 een brief met uitleg.Wat kunt u nu al doen?Wil u nu al weten wat u kunt doen om klaar te zijn voor een toekomst met duurzame energie? Ga dan naar het online Energieloket op www.duurzaambouwloket.nl/hardenberg. Of kom langs bij het Startpunt Duurzaam Hardenberg in De Koppel.1-7-2022 18:45

Op vrijdag 1 juli is het project ‘Rheezermaten’ officieel geopend. Na het openingswoord gingen de gasten naar buiten. Daar hebben ze samen het resultaat van dit Vecht-project bekeken en beleefd. 

Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken allerlei partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden. Ook willen we het Vechtdal nog leuker maken om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen. Rheezermaten is één van de projecten uit dit programma waaraan afgelopen twee jaar hard is gewerkt. Nu de werkzaamheden klaar zijn, is het project op vrijdag 1 juli officieel geopend. Werkzaamheden RheezermatenIn het gebied Rheezermaten zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe waterlopen en natuurvriendelijke oevers. Door deze aanpassingen geven we onze waardevolle natuur de ruimte. Om zich beter te ontwikkelen. Daarnaast zijn er onder andere in het winterbed maatregelen genomen. Deze zijn gericht op het beter vasthouden van water. Maar ook zijn er mooie, nieuwe fiets- en wandelverbindingen aangelegd. Zodat het gebied ook beleefd kan worden. Ruimte voor water en belevingAlwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg en voorzitter Ruimte voor de Vecht: “Dit project is een parel aan de ketting. Ten opzichte van het reeds geopende Vechtpark (meer gericht op recreatie), ligt bij de Rheezermaten de nadruk meer op water en natuur. Het resultaat is prachtig! En we hebben er zelfs méér Vecht voor teruggekregen. Meer ruimte voor water, maar ook voor beleving. We hebben diverse uitkijkpunten gecreëerd en ook, mede dankzij de Regiodeal, de doorgaande fietsverbinding van Hardenberg naar Rheeze verbeterd. Het is daarmee een mooi onderdeel van de fietsverbindingen in het Vechtdal geworden.”Officiële openingDagvoorzitter Evelien Harberink ging deze middag in gesprek. Ze sprak met bestuurders en gebiedspartners over de snelle samenwerking. En over de verdere ontwikkelingen in het Vechtdal rondom dit project. Vervolgens werden de gasten per touringcar naar de Vecht gebracht. Hier kon men tijdens een korte wandeling het resultaat van het project Rheezermaten zien en beleven. Halverwege de wandeling werd men verrast door een prachtige ‘Ode aan de Vecht’. Hier bracht men samen een toost uit op het resultaat en de prettige samenwerking. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, sprak een woord van dank uit aan alle gebiedspartners en omwonenden.1-7-2022 14:32

In woongebied Möllincksvaart in Bergentheim komen nog eens 170 nieuwe woningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in deze derde fase mogelijk te maken is klaar. En ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het woningbouwplan op dinsdag 12 juli tussen 18.30 en 20.00 uur bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. In buurthuis Veur Mekaar, aan de Burgemeester Oprellaan 5 in Bergentheim. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis gaat de woningen bouwen en werkt bij de ontwikkeling van het gebied samen met de gemeente Hardenberg. Afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst.

Woonwijk Möllincksvaart ligt aan de zuidkant van Bergentheim. In de afgelopen jaren zijn hier al veel nieuwe woningen gebouwd. De laatste woningen in fase 2 van Möllincksvaart zijn in aanbouw.Sneller en meer nieuwe woningen bouwenDe gemeente Hardenberg wil het mogelijk maken dat er sneller en meer nieuwe woningen worden gebouwd, om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Over de behoefte aan het aantal en soort nieuwe woningen overlegt de gemeente met de verschillende Plaatselijk Belangen in de gemeente. Ook in Bergentheim is veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom is in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim een plan gemaakt voor de derde fase van Möllincksvaart.170 nieuwe woningen in fase 3 van MöllincksvaartDe derde fase van Möllincksvaart sluit aan de noordwestkant bij het bestaande woongebied aan, en ligt tussen de Nieuwe Slotweg, de spoorlijn/Spoordijk en de Schapenweg. Het gebied is eigendom van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De ontwikkelaar wil hier 170 nieuwe woningen bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, en sociale huurwoningen. De ontwikkelaar neemt ook de inrichting van de openbare ruimte voor z’n rekening. Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg werken samenDe gemeente Hardenberg maakt de bouw van de nieuwe woningen mogelijk door te zorgen voor een bestemmingsplan en de juiste vergunningen. De gemeente en Roosdom Tijhuis leggen de afspraken over de samenwerking vast in een overeenkomst.Inloopbijeenkomst over het woningbouwplan op 12 juliHet ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in Möllincksvaart fase 3 mogelijk te maken is klaar. Er is ook een stedenbouwkundige plan gemaakt waarop globaal te zien is hoe het woongebied eruit gaat zien. Er komen verschillende woongebieden in een ruim opgezette en groene omgeving. Er is ruimte voor water. Langs het spoor komt een groene buffer. In het plan wordt rekening gehouden met ruimte voor een jongerenontmoetingsplek en een trapveldje. De ontwikkelaar werkt hier een ontwerp voor uit, samen met Plaatselijk Belang Bergentheim en de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan plan ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage.Belangstellenden kunnen het plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juli 2022 in buurthuis Veur Mekaar (Bergentheim). Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 20.00 uur binnenlopen om het plan te bekijken of vragen te stellen.Ook is het plan online te bekijken op onze website (klik hier), en op ruimtelijkeplannen.nl.23-6-2022 12:00

In het gebied Vechtzone in Hardenberg komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied is klaar. En ligt vanaf 23 juni ter inzage. Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij dit plan.

Het gebied Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Hier staan nu nog twee flats. Deze flats worden gesloopt. Ze maken plaats voor 177 nieuwe appartementen en eengezinswoningen.De bouw van De Vechtspille start na de zomerAppartementengebouw De Vechtspille wordt als eerste gebouwd. Dit gebouw ligt het meest westelijk. De Vechtspille krijgt 25 huurappartementen. Het bestemmingsplan hiervoor is al klaar. De bouw start na de zomer in opdracht van Vechtdal Wonen.Vijf nieuwe appartementengebouwen en rijwoningenOp de strook aan de oostkant van De Vechtspille komen nog eens 5 appartementengebouwen en enkele eengezinswoningen. Om de bouw van deze gebouwen en woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in de maak. In het appartementengebouw direct naast De Vechtspille komen 18 koopappartementen. Verderop langs de Vecht komen twee gebouwen met 35 sociale huurappartementen en 31 koopappartementen.In de oostelijke hoek van het gebied komt een gebouw met 12 koopappartementen. Dit gebouw wordt in opdracht van een vereniging van toekomstige bewoners in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ gebouwd.Daarachter, richting de Parkweg, verrijst nog een gebouw met 50 sociale huurwoningen. Ook komen hier 6 rijwoningen (koop).Een mix van huur- en koopwoningenDe nieuwe woningen in de Vechtzone zijn een mix van (social) huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Hierdoor is het voor verschillende groepen haalbaar om hier te wonen. Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Voor vitale wijken is het belangrijk dat er een gezonde verhouding is tussen jongeren, ouderen en gezinnen. Maar ook tussen kopers en huurders met een kleinere portemonnee. Dit past dus precies in onze visie.” Wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg vult aan: “Veel mensen vinden dit gebied de mooiste kant van de stad. We zijn er heel trots op dat we dat we veel verschillende groepen mensen hier een woning kunnen bieden. Ook voor mensen met een smalle beurs is het mogelijk om hier te wonen. Dat biedt echt meerwaarde.”De Vechtzone wordt een groene en duurzame buurtIn het plan is veel aandacht voor groen, water, klimaat en het zogeheten ‘natuurinclusief bouwen’. Het gebied wordt niet helemaal volgebouwd. Er komen veel groenstroken die uitkomen op de Vecht. Dit versterkt de verbinding met de rivier. Ook zorgt een groene omgeving voor verkoeling op hete dagen. En kan het water bij hevige regenval makkelijker weg.Positieve reacties op het planBelangstellenden konden de plannen eind mei tijdens een inloopbijeenkomst bekijken. Hier kwamen 400 mensen op af. Ook de buurt is bijgepraat door Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. Vechtdal Wonen en de gemeente kregen veel positieve reacties op het plan. Ook is er veel belangstelling voor een woning in de Vechtzone.De procedure om de ontwikkeling van de Vechtzone mogelijk te maken gaat nu van start. Het gebied krijgt in het ontwerp-bestemmingsplan de bestemming ‘woongebied’. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 23 juni voor zes weken ter inzage.Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan nog dit jaar vaststellen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de bouw van het eerste appartementengebouw, naast De Vechtspille, starten. Vervolgens worden de twee huidige flats gesloopt. Daarna worden de overige gebouwen gebouwd.Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen bij de bouw van deze woningen. En bij de inrichting van het gebied. De afspraken hierover staan in een samenwerkingsovereenkomst. De partijen gaan in de komende periode verschillende onderzoeken doen ter voorbereiding op de uitvoering.15-6-2022 17:04

We gaan aan de slag met de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen. Dat doen we samen met de provincie Overijssel. Daarom tekenden wethouder Alwin te Rietstap en gedeputeerde Bert Boerman op woensdag 15 juni een intentieverklaring. Daarin staat dat zij ervoor willen zorgen dat de gemeente Hardenberg goed bereikbaar is én blijft.

Zowel de gemeente als de provincie vinden het belangrijk dat Hardenberg en haar kernen goed bereikbaar zijn voor iedereen. Niet iedere inwoner kan autorijden en/of fietsen. En is daarmee afhankelijk voor het vervoer naar de verschillende voorzieningen in de gemeente.LeefbaarheidHet is voor de leefbaarheid belangrijk dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in deze samenleving. De gemeente kijkt daarom samen met de provincie hoe het vervoer beter kan. En hoe ze het vervoer voor doelgroepen, zoals de ouderen en de jeugd, zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Om zo de bereikbaarheid voor iedereen tussen de kernen groter te maken.VervoersvormenElke bewoner verdient een goede en passende manier van vervoeren. Voor de één is dit een fiets, voor de ander een toegankelijke bus. Daarnaast wordt gekeken of ze andere en/of nieuwe vormen kunnen inzetten, zoals deelauto’s- en/of fietsen. Ook kan het betekenen dat de routes en het type openbaar vervoer-busjes in de gemeente kan veranderen.Vlot en makkelijkWethouder Alwin te Rietstap: “We willen graag dat het in alle kernen van de gemeente prettig wonen is. Daar hoort bij dat mensen gemakkelijk van de ene naar de andere plaats kunnen. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek. Dan is het belangrijk dat dit vlot en gemakkelijk kan. Met een vervoerssysteem dat voor iedereen beschikbaar is. Ik ben blij dat we hierin samen kunnen werken met de provincie!”Een uitdagingGedeputeerde Bert Boerman: “Het is belangrijk dat alle inwoners van Overijssel zich kunnen bewegen van A naar B. Ook in Hardenberg! Daarom kijken we samen met de gemeente hoe we dat het beste kunnen doen. Dat is best een uitdaging. Want de wereld van mobiliteit verandert in rap tempo. Samen zoeken we naar een manier om de verschillende vormen van mobiliteit zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Zodat ook in de toekomst alle inwoners mobiel kunnen blijven.”In gesprekSamen met de provincie gaat de gemeente Hardenberg kijken welke mogelijkheden er zijn om de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen groter te maken. Hierover gaan zij nog met diverse organisaties en inwoners in gesprek.14-6-2022 12:07

Er komen weer Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat inwoners van de gemeente Hardenberg goedkoper bomen en planten kunnen kopen.

Komende winter delen we samen met de provincie Overijssel en Landschap Overijssel bomen en planten uit. Als inwoner van de gemeente Hardenberg betaalt u een eigen bijdrage tussen € 37,50 en € 250. Dat is een kwart van de totale kosten. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hardenberg betalen de rest.Voor wie is deze actie?De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Hardenberg woont. Hebt u een plek voor bomen of een bosplantsoen? Bijvoorbeeld op uw erf? En kunt u met de bomen of planten de biodiversiteit en landschapsstructuur versterken? Dan is dit een leuke actie voor u.Aanvragen kan vanaf 15 juni tot 30 juliTussen 15 juni en 30 juli kunt u online een aanvraag doen voor de boomdeeldag. U kunt kiezen tussen bomen of planten die in uw regio horen. En betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 250. De gemeente en de provincie vullen het bedrag aan tot maximaal € 1.000.U kunt de planten en bomen zelf ophalen tijdens de boomdeeldag. De locatie maken we later bekend. De boomdeeldagen zijn in november en december 2022 en in januari 2023.Wilt u meer weten over de actie? Of wilt u bomen en planten aanvragen? Kijk dan op www.landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen 1,1 miljoen bomenDeze Iedereen een Boom-actie is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van onze mooie provincie helpt bij de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie leest u op www.iedereeneenboom.nl.

9-6-2022 18:00

Burgemeester Maarten Offinga liep op 21 april door Sibculo. Hij sprak met enkele inwoners. Het videoverslag van de wandeling is nu te kijken.

De burgemeester sprak met inwoners over onderwijs. Over gedumpt afval langs de weg. En over de gevolgen van de pandemie op jongeren en vrijwilligers. Hij nam een kijkje op het Kloosterterrein. En ging natuurlijk op bezoek bij de school. Bekijk de aflevering nu op hardenberg.nl/route29 of op ons YouTube-kanaal.Loopt u mee?De route gaat verder in Rheeze en Diffelen. U kunt zich nog tot en met vrijdag 17 juni aanmelden om mee te lopen. Ga naar hardenberg.nl/route29 of stuur een mail naar route29@hardenberg.nl.9-6-2022 10:45

Het Mobiele Media Lab van de politie komt naar het Vechtdal. U leert over internetcriminelen, inbraakpreventie en meer. Het lab komt in Hardenberg, Ommen, Dedemsvaart en Dalfsen.

Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen van de politie. Samen met de gemeentes Hardenberg, Ommen en Dalfsen geven we u tips over onder andere cybercrime, inbraakpreventie, sexting, en ondermijnende criminaliteit. Het is ook een onderzoeksruimte. Doe een kennis-quiz op digitale middelen. Of speel een videospel.Volwassenen en kinderen zijn welkom! U vindt het lab: • Maandag 13 juni, in Hardenberg, op de markt

 • Dinsdag 14 juni, in Ommen, bij de Vechtkade (voor restaurant Flater)

 • Woensdag 15 juni, in Dedemsvaart, op de Markt

 • Donderdag 16 juni, in Dalfsen, op het Kerkplein


U kunt praten met een aantal collega’s van politie Vechtdal. Onze wijk- en jeugdagenten. De wijkagent ondermijning. En collega’s (ook de handhaving) van de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Zij beantwoorden graag uw vragen over preventie en veiligheid.8-6-2022 15:25

De vijfde kinderroute van Joggem is er: ‘Joggem met opa rond Dedemsvaart’. Dit verhaal vertelt de geschiedenis van Dedemsvaart. Groep 7 van bassischool De Groen uit Dedemsvaart lanceerde de route samen met wethouder Alwin te Rietstap. Samen fietsten zij als eerste de fietsroute van 18 kilometer langs het gemeentepark, de mooie oude villa’s en het kanaal in Dedemsvaart.

De kinderen van groep 8 fietsten  de route met succes. Dit betekent dat de fietsroute klaar voor gebruik is. Het boekje met de route is te koop bij Dina’s Fellows in The Fellowship of Acoustics voor € 1,50. Onderweg worden vragen gesteld. Met de juiste antwoorden  komt er een code tevoorschijn. Met die code kan in Dina’s Fellows, het begin- en eindpunt van de route, de kluis worden geopend. In de kluis ligt een leuk cadeautje. De  route is samengesteld met hulp van de Historische Vereniging Avereest en Promotiestichting Dedemsvaart.

Fiets- en wandelroutes


Joggem woont in de gemeente Hardenberg en beleeft al fietsend en wandelend allerlei avonturen. Zijn naam dankt hij aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een initiatief om kinderen meer te laten bewegen.  Er zijn nu in totaal vijf Joggem-routes. De eerste kinderfietsroute vertelt het verhaal van de Slag bij Ane vanaf het museum in Gramsbergen. De tweede route is een wandelroute van 3,5 kilometer over de overstroming van de Vecht. Deze route  start en eindigt bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel. In 2020 kwam de tweede kinderfietsroute: ‘Joggem & het ontstaan van de Vecht’. Deze route start zowel bij De Rheezerbelten als De Gloepe. Vorig jaar kwam er een tweede wandelroute bij: ‘Joggem en het klooster’. Deze loopt door Sibculo. Naast al deze routes gaat Joggem de komende jaren nog meer leuke routes ontdekken.

Week voor de Gezonde Jeugd


Wethouder Alwin te Rietstap en de kinderen van groep 7 fietsten de route tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd. Deze week van 7 t/m 11 juni is een landelijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. In de gemeente Hardenberg noemen we dit de ‘Gewoon Gezond aanpak’ met als doel; gezonde jeugd, gezond toekomst!
30-5-2022 16:15

Er worden steeds meer evenementen georganiseerd. Daarom is het voor de Evenementenhal Hardenberg tijd om terug te gaan naar waar deze voor bedoeld is: evenementen organiseren. Op vrijdag 27 mei werd daarom de laatste coronaprik gezet. Inwoners van Hardenberg hoeven ook de komende tijd niet ver te reizen voor een vaccinatie. Vanaf 7 juni gebruikt de GGD de locatie aan de Kollergang 5 als test- én vaccinatielocatie.

Voor de meeste mensen geldt: ‘heb je coronaklachten? Doe een zelftest’. Maar mensen met een zwakke gezondheid kunnen nog steeds een afspraak maken bij de GGD om zich te laten testen. Aan de testlocatie Kollergang 5 in Hardenberg wordt nu een vaccinatielocatie toegevoegd. In de ochtend wordt getest en in de middag en avond wordt gevaccineerd. Tussendoor wordt geventileerd en grondig schoongemaakt. En ook de medewerkers worden gewisseld. Mensen die voor een coronaprik komen, hoeven dus niet bang te zijn voor een besmetting.Ook komende maand wordt er weer in alle gemeentes in IJsselland gevaccineerd tegen corona. Dat kan in de meeste gevallen zowel met als zonder afspraak. Op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties vind je alle locaties en openingsdagen- en tijden.