Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

22-1-2020 11:48

In januari, ook wel Dry January genoemd, zetten weer veel Nederlanders het alcoholgebruik op pauze. Een mooi moment om het onderwerp op de agenda te zetten van het SociaalCafé in Bergenheim. Donderdag 23 januari praten wethouder Alwin te Rietstap en allerlei partijen uit Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo met elkaar over alcoholgebruik en het voorkomen van problemen rondom alcohol in de kernen.

Onderzoeken laten zien dat 19% van de jongeren in de gemeente Hardenberg drinkt voor hun 13e. Daarnaast heeft 60% van de jongeren in de leeftijd categorie 15 en 16 jaar de afgelopen 30 dagen één of vaker alcohol gehad. Het percentage ouders dat het goed vindt dat hun kind voor hun 18e drinkt is hoog. De gemeente Hardenberg organiseert daarom samen met Vitaal Vechtdal, De Stuw en Tactus op donderdag 23 januari het SociaalCafé ‘Alcohol’ in Veenlust in Bergentheim. De bijeenkomst begint om 15.45 uur en duurt tot 17.30 uur.

SociaalCafé donderdag 23 januari
Een SociaalCafé is een bijeenkomst waarbij allerlei partijen worden uitgenodigd, die affiniteit hebben met het onderwerp én hierin een bijdrage kunnen leveren. Dit keer gaat het dus over alcoholpreventie. De professionals geven aan dat er behoefte is aan een gezamenlijk plan om het alcoholgebruik te verminderen. De gemeente heeft daarom partijen uitgenodigd om samen verder te praten over een preventieve aanpak. 


22-1-2020 10:05

2019 was het jaar van de eikenprocessierupsenplaag. 2020 wordt – als het aan de gemeente ligt – het jaar waarin we de deze plaag onder controle hebben gekregen. Daarvoor gaat de gemeente verschillende maatregelen uitvoeren. "De volksgezondheid staat daarbij op één, maar het is wel noodzakelijk dat we zorgen voor meer biodiversiteit", zegt wethouder Gitta Luiten.

Locaties waar veel overlast wordt verwacht, worden door de gemeente preventief gespoten met een biologisch middel. Daarmee worden rupsen gedood voor ze de gevreesde brandharen krijgen. Dit doen we in de periode van april tot en met mei, afhankelijk van de weersomstandigheden en wanneer de rupsen uit de eitjes zijn.
Dat moment luistert heel nauw en wordt daarom ook bepaald in overleg met deskundigen van het landelijke expertisecentrum. De gemeente deed dit in voorgaande jaren ook, maar het is nieuw dat dit nu op meer locaties wordt gedaan.

Tuineigenaren
Ook nieuw is dat de gemeente tuineigenaren gaat helpen met de bestrijding. Zij krijgen de mogelijkheid om hun eigen bomen preventief te laten spuiten. Aanmelden hiervoor kan op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.
Belangrijk is wel om u, in verband met de planning, tijdig aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 februari 2020. "We vinden het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo kunnen we samen deze plaag onder controle krijgen", aldus Luiten. 

Biodiversiteit
Een nadeel van preventieve bestrijding is dat als er rupsen van andere vlindersoorten in een boom zitten, deze ook worden getroffen. Daarom wil de gemeente deze vorm van bestrijding ook zo snel mogelijk weer af kunnen bouwen. Als er niet meer zoveel eikenprocessierupsen voorkomen, is er minder bestrijding nodig en kunnen we volstaan met wegzuigen van nesten.
Om dat te bereiken moet er weer een natuurlijk evenwicht komen. Dan zorgen vogels, vleermuizen en andere insecten er zelf voor dat er minder processierupsen zijn en er geen plaag kan ontstaan. Om te zorgen voor meer natuurlijke bestrijders heeft de gemeente dit jaar weer een nestkastjesactie gehouden. Daarnaast worden er in de buurt van eikenbomen veldjes met speciale kruiden ingezaaid. Het maaibeleid wordt waar mogelijk hierop aangepast door niet te maaien als de kruiden in bloei staan, en door niet alles tegelijk te maaien.
Leefgebied
Tuineigenaren kunnen ook zelf zorgen voor meer biodiversiteit en zo meer doen tegen de eikenprocessierups. Allereerst natuurlijk door te zorgen voor voldoende groen en bloeiende planten in de tuin. Insecten en tuinvogels krijgen zo een leefgebied.
Vogels lokt u naar uw tuin door een nestkastje op te hangen en door ze te voeren. Stop met voeren op moment dat de eikenprocessierupsen uit hun eitjes zijn. De vogels worden dan gestimuleerd om op zoek te gaan naar de rupsen. Wanneer dat moment er is, komt de gemeente opnieuw met een bericht.


22-1-2020 08:31

Twintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Hardenberg. Tussen de sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen en 16 mannen.

De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 38 en 63 jaar. 17 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 3 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 


De sollicitatietermijn liep van 19 december 2019 tot 17 januari. Het burgemeestersambt in Hardenberg is sinds 16 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. Sindsdien neemt Jan Willem Wiggers het ambt waar. 


Sollicitatiegesprekken
Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken.

Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Hardenberg bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Hardenberg verwacht zijn nieuwe burgemeester in juni van dit jaar.


21-1-2020 15:44

Vanaf woensdag 22 januari kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik maken van het ‘Pak je Kans-fonds’. Met dit fonds wil het college van burgemeester en wethouders inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of hun bijdrage aan de samenleving kunnen vergroten. Mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de...

Wethouder Gitta Luiten: “We nemen de wensen en talenten van onze inwoners serieus en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van praktische barrières of iets anders, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook de meeste kans van slagen.” Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.

Zelf regie houden
Daarbij is het niet de bedoeling om inwoners voor te schrijven wat goed voor ze is, omdat ze dat vaak zelf heel goed weten. Wat de gemeente Hardenberg wél biedt is hulp en ondersteuning aan inwoners die zich (verder) willen ontwikkelen, maar dat zelf niet kunnen betalen.

Maatwerk
Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.

Meer mensen uit de bijstand
Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar. De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 18 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.

Vanaf 22 januari 2020 kan via www.hardenberg.nl/pakjekans een aanvraag worden ingediend. Hier is ook meer informatie te vinden over het fonds.


20-1-2020 16:03

Bij de overheid moet u steeds meer zaken digitaal regelen. Zoals een afspraak maken bij de gemeente, belastingaangifte doen of uw huur- en zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor is bijna altijd een DigiD nodig. Dat is handig, maar kan ook moeilijk lijken. In de Digisterker cursus leert u meer over het aanvragen en gebruiken van DigiD. Volg deze cursus kosteloos bij één van de bibliotheken in Hardenberg,...

De Digisterker cursus wordt gegeven op de volgende momenten:


 • Bibliotheek Hardenberg: maandagochtend 3, 10, 17, 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend 16, 23, 30 april en 7 mei van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Bibliotheek Dedemsvaart: maandagochtend 2, 9, 16, 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur
 • Bibliotheek Balkbrug: donderdagmiddag 13 en 27 februari, 12 en 26 maart van 14.00 tot 16.00 uur

DigitaalHuis, inloopspreekuur
In het DigitaalHuis kunt u terecht met al uw vragen rondom de omgang met de computer, tablet, laptop of smartphone. Ook voor vragen rondom inloggen op de Bibliotheekwebsite, e-books of het reserveren van boeken kunt u het inloopspreekuur bezoeken in de Bibliotheek Hardenberg en Dedemsvaart.
In Bibliotheek Balkbrug wordt elke dinsdag in samenwerking met ComputerSoos Balkbrug/ SeniorWeb een inloopmiddag georganiseerd op digitaal gebied. 
Waar en wanneer
Het inloopspreekuur in Bibliotheek Hardenberg vindt plaats in de even weken op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In Bibliotheek Dedemsvaart is het inloopspreekuur in de oneven weken op de donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. En in Bibliotheek Balkbrug iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekhardenberg.nl of haal de uitgebreide folder op bij uw bibliotheek met een overzicht van al onze gratis digitale cursussen en workshops.


20-1-2020 14:58

Het bijzondere lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde bestaat uit 104.000 stenen, in herinnering aan de Nederlandse Holocaustslachtoffers. Wethouder Alwin te Rietstap onthult het monument op vrijdagavond 24 januari na afloop van een speciale historische wandeling door het centrum van Hardenberg.

Wilt u meewandelen? Geef u dan op door een e-mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Het tijdelijke Holocaustmonument is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten doen hier aan mee, waaronder ook Hardenberg.

Lichtgevende herdenkingsstenen

Het monument Levenslicht is ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde. De stenen bij het monument maken met de stenen van andere Levenslicht-monumenten het aantal 104.000, in herinnering aan de 104.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers. Om de paar seconden lichten de stenen op waardoor het lijkt op een ademhaling in licht. De stenen symboliseren zo het leven dat nu in de gemeenschap gemist wordt. Het monument is te bezoeken van 24 januari tot en met 1 februari 2020, elke dag van 17.00-22.00 uur voor de ingang van het gemeentehuis in Hardenberg.

Onthulling in Hardenberg, wandelt u mee?
De onthulling van het monument gaat gepaard met een historische wandeling door het centrum. Op vrijdag 24 januari om 18.30 is de inloop in het gemeentehuis in Hardenberg. Om 19.00 uur start de historische wandeling door het centrum van Hardenberg. Bij terugkomst om ongeveer 19.45 uur wordt het monument onthuld. Vervolgens worden de namen gelezen van de slachtoffers van de Holocaust door wethouder Alwin te Rietstap. Afsluitend is er de gelegenheid om in het gemeentehuis een kopje koffie of thee te drinken. Wilt u meewandelen en bij de onthulling aanwezig zijn? Meld u zich dan aan, door een e-mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.


17-1-2020 08:34

De gemeente Hardenberg wil agrarische ondernemers helpen bij het pakken van de kansen die er zijn in het buitengebied. Hiervoor start in februari een Ervencoach als eerste aanspreekpunt. Ook erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht. Daarnaast biedt de regeling 'Erven met kwaliteit' mogelijkheden om een andere invulling te geven aan vrijkomende agrarische gebouwen.

Hardenberg heeft een groot buitengebied. De agrarische sector is daarin van grote betekenis en is een economische topsector. De sector is volop in beweging. Dat maakt dat steeds meer boeren de keuze maken om een andere richting te kiezen of te stoppen met hun bedrijf. De gemeente wil deze groep optimaal ondersteunen en heeft daarvoor verschillende gereedschappen.
Ervencoach
Begin februari start in de gemeente de Ervencoach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor agrarische ondernemers die overwegen te stoppen met hun agrarische bedrijf. Ook andere erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht.
Wethouder Alwin te Rietstap: "Agrarische ondernemers of erfeigenaren kunnen met uiteenlopende vraagstukken te maken krijgen. We vinden het belangrijk dat er voor deze groep één duidelijk aanspreekpunt is. De Ervencoach maakt hen wegwijs in de regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Hij of zij helpt ook bij het zoeken naar een passende invulling van een vrijkomend gebouw in het buitengebied. Ook bij vraagstukken op het gebied van financiële of fiscale aspecten, familieverhoudingen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en milieu adviseert en coacht de Ervencoach."

De inzet van de Ervencoach wordt betaald door de provincie Overijssel.
Erven met kwaliteit
Op het moment dat agrarische ondernemers besluiten te stoppen, komen agrarische gebouwen leeg te staan. De gemeente wil de ondernemers helpen om hiervoor een passende oplossing te vinden en heeft hiervoor de beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit' gemaakt. Hierin staan regelingen om een andere invulling te geven aan vrijkomende gebouwen in het buitengebied.
Wethouder Martijn Breukelman: "In het buitengebied liggen veel kansen voor mooie nieuwe ontwikkelingen. We willen boeren die stoppen met hun bedrijf aanmoedigen die kansen te pakken. En dat ook makkelijker maken door maatwerk te leveren en samen naar een passende oplossing te zoeken. Zo zorgen we samen voor vitaal en aantrekkelijk buitengebied."
Sloopbewijs
'Erven met kwaliteit' biedt de mogelijkheid om een landschapsontsierend gebouw te slopen en op de vrijkomende plek een of meerdere woningen te bouwen. Ook de bouw van extra bijgebouwen of bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische activiteiten is een optie. Daarnaast is het mogelijk om in het vrijkomende gebouw een ander bedrijf te starten.

Er kan een sloopbewijs worden uitgegeven als een agrarisch gebouw onlangs gesloopt is of gesloopt gaat worden, maar op deze plek geen nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. Met het sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente een woning worden gebouwd. Het sloopbewijs is tien jaar geldig en verhandelbaar.

De beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit' is de opvolger van de 'Rood voor Rood-regeling'. De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over 'Erven met kwaliteit'.


17-1-2020 08:30

Dit jaar ontvangen 26 evenementen een evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente dit jaar bijna € 104.000 aan evenementensubsidie uit aan organisatoren van evenementen.

In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een breed scala aan evenementen georganiseerd. Wethouder Jan ten Kate: "Honderden vrijwilligers zetten zich ervoor in om in onze gemeente mooie evenementen neer te zetten. Daar zijn we trots op. Daarom stellen we jaarlijks geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen."
Evenementen met impact
Met de subsidieregeling wil de gemeente organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen te optimaliseren en nog meer verrassende evenementen te ontwikkelen. Het streven is dat evenementen in de regio nog meer impact hebben en de verbinding maken met de lokale ondernemers.
Jan ten Kate: "Op die manier stimuleren we een bruisende evenementenkalender en daarmee de lokale economie. Dat zorgt weer voor meer werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg."
Toegekende subsidies
In totaal is er door organisatoren van evenementen in 2020 € 278.000 aan subsidie aangevraagd. De aanvragen zijn beoordeeld volgens de voorwaarden in de subsidieregeling.

Maar liefst 23 organisatoren van evenementen ontvangen dit jaar een subsidie. Het subsidiebedrag varieert van ruim € 500 euro tot € 10.000. In totaal keert de gemeente in 2020 bijna € 104.000 aan evenementensubsidie uit. Dat bedrag ligt boven het jaarlijks beschikbare budget van € 75.000.
'Bruisende evenementenkalender'
Wethouder Jan ten Kate: "We hebben gezien dat initiatiefnemers de gang naar deze subsidiepot goed weten te vinden en vernieuwend bezig zijn. De aangevraagde evenementen zijn van hoge kwaliteit en een verrijking voor de evenementenkalender. Dat sluit aan bij wat we willen bereiken: een bruisende evenementenkalender. Om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen toe te kunnen kennen, hebben we besloten om dit jaar het beschikbare bedrag eenmalig te verhogen."

Daarnaast komen drie evenementen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling 'klein sport' of het Fonds Maatschappelijke Initiatieven ('klein cultureel'). De complete lijst met evenementen die dit jaar een subsidie ontvangen, is te vinden op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.
Subsidieregeling
Bij het toekennen van de subsidie let de gemeente op de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, het aantal bezoekers en de mate waarin een evenement bijdraagt aan een bruisende evenementenkalender.
Ook voor de komende jaren is de evenementensubsidie beschikbaar. Organisatoren van evenementen in 2021 kunnen tot 1 oktober 2020 een aanvraag doen. Zij krijgen dan uiterlijk op 31 december 2020 uitsluitsel. Meer informatie en het aanvraagformulier staat op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.


15-1-2020 14:56

Op maandagavond 20 januari vindt er weer een informatieavond plaats over het project Vechtrijk Gramsbergen. De avond zal plaatsvinden in De Binder in Gramsbergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur.

Op 1 april 2019 is tijdens een eerste informatieavond een start gemaakt met een participatieproces om te komen tot een plan voor de nieuwe inrichting voor de Vecht rondom Gramsbergen. Tijdens dit participatieproces zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen, samen met ontwerpbureau Eelerwoude en betrokken bewoners en stakeholders, in werksessies aan de slag gegaan.

Tijdens de informatieavond op 20 januari zullen waterschap en gemeente de resultaten presenteren: we geven een terugkoppeling op het participatieproces en de opgehaalde input en hoe dit is verwerkt tot een inrichtingsschets. De informatieavond zal ongeveer een uur duren.  
Meer informatie over het project vindt u op www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.


14-1-2020 08:37

Provincie Overijssel organiseert samen met aannemer VDV op 14 en 16 januari twee informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort in Zwolle. Geïnteresseerden kunnen vragen stellen aan de medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer VDV.

Tijdens de bijeenkomsten presenteert aannemer VDV de aanpak van de werkzaamheden, de planning, afsluitingen en omleidingsroutes, de uitwerkingen van de ontwerpen en de maatregelen om hinder tot een minimum te beperken. 


Nieuwe onderdoorgang
Midden op de kruising van de N377 met de Ommerweg - Meppelerweg bouwt aannemer VDV vanaf februari 2020 aan de nieuwe onderdoorgang. Hiervoor wordt het verkeer, voor de duur van ruim een jaar, om de bouwplaats heen geleid. Het verkeer kan dan niet meer recht de N377 oversteken, maar moet om de bouwplaats heen rijden.


De onderdoorgang in het centrum van Balkbrug verbindt de beide delen van het dorp weer met elkaar. Daardoor is er minder verkeer in het dorp en verbetert de veiligheid en leefbaarheid in Balkbrug. Tegelijkertijd kan het doorgaand verkeer op de N377 ongehinderd doorrijden, wat de doorstroming en bereikbaarheid ten goede komt.


Omgeving Hessenpoort
Tussen de A28 en de Ankummerdijk bouwt aannemer VDV voor de N340 een nieuw tracé, met twee keer twee rijstroken. In dit nieuwe tracé komen diverse ongelijkvloerse kruisingen. Bij de A28 en de Nieuwleusenerdijk komen diverse viaducten, het spoor wordt ongelijkvloers gekruist en de Bese gaat straks over de N340 heen.

Daardoor kan het verkeer op de N340 en het onderliggend wegennet veiliger en beter doorrijden. Daarnaast wordt door de snellere verbinding tussen Zwolle en het Vechtdal het economische investeringsklimaat gestimuleerd.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in de bovenstaande werkzaamheden. Ook zijn er VR-brillen aanwezig. Hiermee kunnen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.

De informatiebijeenkomst van 14 januari richt zich specifiek op de werkzaamheden in Balkbrug en op 16 januari op de werkzaamheden rondom Hessenpoort. Voor de andere delen van het werk worden later informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Locaties en tijdstippen
Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen bij de inloopbijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig.

 • Dinsdag 14 januari tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug.
 • Donderdag 16 januari tussen 16.00 en 19.00 uur in Dijkmoment aan de Hessenweg 14b in Zwolle.

Project Vechtdal Verbinding
De werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld.

De bouwwerkzaamheden starten begin 2020. Aannemer VDV begint met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug. Daarna volgen de werkzaamheden op de bestaande N340 en N48 en vervolgens wordt de verdere N377 aangepakt. Het project moet eind 2023 afgerond zijn. 

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.


10-1-2020 14:55

Op woensdag 8 januari was de regiofinale van de combitrefbal-trophy. Het toernooi voor kinderen van groep 5 tot en met 8, dat al tien jaar wordt georganiseerd door combinatiefunctionarissen in de gemeente Hardenberg, was ook dit jaar weer een groot succes met maar liefst 82 deelnemende teams.

Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Gewoon Gezond, waarbij voldoende bewegen één van de speerpunten is. “We proberen jaarlijks kinderen in beweging te krijgen en dat is dit jaar goed gelukt. Meer dan 800 kinderen hebben meegedaan aan één van de voorrondes en dat is een mooi aantal”, zegt combinatiefunctionaris Arjan Breukelman. Breukelman kijkt enthousiast terug op de dag. “Er was veel publiek aanwezig. Dit jaar was extra speciaal vanwege het tienjarige bestaan. De teams die zich hadden geplaatst voor de regiofinale kregen ter ere van dit jubileum een Gewoon Gezond-shirt aangeboden.”

De uitslagen
De acht teams die zich hadden geplaatst voor de regiofinale werden ingedeeld in hun eigen categorie. Na twee spannende finalewedstrijden mocht bij groep 5 en 6 het team de Gekke Trefbalkampioenen uit Hardenberg het goud worden omgehangen. Bij groep 7 en 8 ging de gouden medaille naar team De Niffo’s uit Hardenberg. “Naast medailles en bekers hebben we ook een Fairplay-prijs uitgereikt en deze ging in beide categorieën naar de teams uit Kloosterhaar. Zij kregen voor het behalen van deze prijs kaartjes voor zwembad De Slag”, aldus Arjan Breukelman.


10-1-2020 14:49

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle mensen die in 2019 in de gemeente Hardenberg zijn komen wonen uit voor de begroetingsavond op vrijdag 24 januari 2020. Alle nieuwe inwoners van de gemeente hebben een brief hierover gekregen.

 De begroetingsavond wordt van 16.30 tot 19.30 uur gehouden in theater De Voorveghter. Alle nieuwe inwoners worden welkom geheten door de burgemeester en wethouders. Daarna is het tijd om te kletsen en proeven. In gesprek gaan met elkaar staat deze avond vooral centraal.

De begroetingsavond valt samen met het Landelijke Theaterweekend. Na het kletsen en proeven neemt directeur Jan Maarten Veurink van theater De Voorveghter u mee voor een rondleiding door het theater.

Heeft u zich als nieuwe inwoner nog niet aangemeld voor de begroetingavond? U kunt zich  nog aanmelden tot 17 januari 2020 via www.hardenberg.nl/begroetingsavond.


6-1-2020 11:17

De heer Geu Smit uit Dedemsvaart is zondag 5 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SV Dedemsvaart onderscheiden voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de vereniging. Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft hiervoor een Koninklijke Onderscheiding aan hem uitgereikt.

De heer Smit werd op zijn veertiende lid van VV Avereest. In 1962 begon hij als vrijwilliger met het innen van de contributie, die in die tijd nog persoonlijk bij de leden thuis werd opgehaald. Vanaf eind jaren '60 was hij trainer en coach van een jeugdteam. Hier stopte hij mee toen hij in 1971 zitting nam in het bestuur van de voetbalvereniging.


De heer Smit maakte ook deel uit van de gezamenlijke ploeg vrijwilligers van SVD en SCD'83 die verschillende klussen op sportpark De Boekweit uitvoeren. Tot juni 2019 zat de heer Smit op de zondagmiddagen achter de kassa bij de kaartverkoop en verzorgde hij de lotenverkoop en prijzen voor de verloting.


Voor zijn vrijwillige inzet gedurende meer dan 50 jaar voor de voetbalsport in Dedemsvaart en omgeving wordt de heer Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


31-12-2019 15:55

In verband met de feestdagen gelden gewijzigde openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Hardenberg en MFC de Baron in Dedemsvaart.

De balies zijn gesloten op:


 • Woensdag 1 januari 2020

Op de volgende dag gelden voor de balies gewijzigde openingstijden:
 • Maandag 6 januari 2020 geopend vanaf 10.00 uur

U kunt met deze gewijzigde openingstijden rekening houden bij het online maken van een afspraak met de gemeente.


Telefonische bereikbaarheid
Op bovenstaande dagen is de gemeente ook niet telefonisch bereikbaar op het nummer 14 0523. Een vraag kunt u stellen via het online contactformulier.


Meldingen kunt u doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte.


31-12-2019 15:49

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand die zorg mijdt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 tijdens kantoortijden terecht bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland

De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. In dat geval kunt u bellen met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg op telefoonnummer 038 428 15 50.
Buiten kantoortijden is dit meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Bij dit meldpunt werken trajectbegeleiders die de situatie in kaart brengen en waar nodig actie ondernemen.
Meer informatie leest u op www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Wet verplichte GGZ
Heeft u het vermoeden dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft, omdat hij/zij zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen door het gedrag dat hij/zij vertoont? Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
Vanaf 1 januari kunt u ook daarvoor een melding doen bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Trajectbegeleiders beoordelen dan de melding en noodzaak voor een verkennend onderzoek dat zij eventueel aansluitend zullen starten.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt, bel dan 112.


23-12-2019 21:00

2020 gaat bijna beginnen. Heb jij goede voornemens gemaakt? Wat vaker naar de film of uit eten gaan, meer bewegen, stoppen met roken, minder drinken? Bij dat laatste kan IkPas je helpen. IkPas is een jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroepen om je alcoholgebruik 30 dagen (vanaf 1 januari) op pauze te zetten. Je kunt je vanaf nu inschrijven.

Voor de 4e keer heeft Vitaal Vechtdal een campagne over Bewust alcohol gebruik. Samen met huisartsen in het Vechtdal, werkgevers, onderwijs, zorgprofessionals en gemeente Hardenberg worden de mogelijkheden om minder alcohol te drinken onder de aandacht gebracht. IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. 30 dagen geen alcohol drinken om eens te kijken wat het met je doet. Met IkPas ben je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, vastgeroeste patronen worden doorbroken en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Om stil te staan bij het eigen alcoholgebruik ondersteun Vitaal Vechtdal de actie IkPas in het Vechtdal. 


Wethouder Alwin te Rietstap past 30 dagen
“Deze jaarlijkse uitdaging ga ik graag aan om aandacht te vragen voor alcoholgebruik en bewustwording te creëren”, aldus wethouder te Rietstap. “Samen met Vitaal Vechtdal zien we de IkPas-campagne als start van een jaar waarbij we extra aandacht hebben voor alcohol. De samenwerking rondom preventieve zorg is namelijk van wezenlijk belang. Zorg is vaak gericht op beter maken. Maar hoe mooi is het, als we ziek zijn kunnen voorkomen? Samen met Vitaal Vechtdal en diverse partners willen we inwoners graag een positief duwtje in de rug geven om gezonde keuzes te maken.”


IkPas heeft effect
IkPas is een landelijk initiatief en heeft veel effect. Deelnemers van voorgaande edities voelden zich tijdens IkPas fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid. Bovendien bleek dat deelnemers zes maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.


Voorlichting
De gemeente Hardenberg organiseert via Tactus in de regio activiteiten, zoals voorlichting op scholen, sportclubs en buurthuizen, om het gebruik van alcohol bij verschillende doelgroepen te verminderen. Voorkomen van alcoholschade en niet drinken onder de 16 zijn de belangrijkste aandachtspunten. Hoewel bijna twee derde van de inwoners van Hardenberg genoeg beweegt, kampt meer dan de helft wel met overgewicht. 1 op de 5 mensen drinkt overmatig alcohol. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD IJsselland.


Meedoen
Is alcohol drinken voor jou een gewoonte geworden? En wil je weten hoe je je voelt zonder alcohol? Drink dan eens een maand niet. Je kunt erdoor afvallen, fitter worden en beter slapen. Meedoen kan via www.ikpas.nl/vitaalvechtdal


23-12-2019 10:26

Vandaag komt 3FM Serious Request: The Lifeline langs onze gemeente. Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen bijna 500 km voor slachtoffers van mensenhandel. Kom ook in actie voor 3FM Serious Request: The Lifeline! Er zijn diverse acties opgezet. Wethouder Jan Ten Kate deelt bij Den Kaat Reestdalburgers aan om de...


Radio dj's Frank van der Lende en Eva Koreman komen op 23 december om 14.00 uur in Ommen. Dan lopen zij via Witharen, Ommerschans, Balkbrug, Den Kaat, Nolde en Schottershuizen naar Zuidwolde. Ze maken tijdens deze etappe een korte stop op de Ommerschans (waarschijnlijk rond 15.00 uur) en bij Den Kaat.


De Veldzichthoeve wordt gebruikt als verzamelplek waar een grote tent zal staan van Staatsbosbeheer en waar de Vereniging De Ommerschans zorgt voor muziek, soep, chocolademelk en glühwein en die ook verkopen. Ook houden zij een loterij, hiervoor kun je deze middag loten kopen. De opbrengst gaat naar het goede doel. Zo kun je zelf lekker eten, feesten en mooie prijzen winnen en draag je gelijk ook bij aan het goede doel! Dus kom ook, feest mee en juich de dj's toe!


Na de Ommerschans lopen de dj's door naar Zuidwolde. Moedig ze aan langs de route op loop met ze mee! Bij Den Kaat 2 worden alle lopers en bezoekers een lekkere snack aangeboden door Wethouder Jan Ten Kate en Daniël Poolman van Proefkamer Het Reestdal.


Of kom zelf in actie! Naast in actie komen kan je ook gewoon doneren, een plaatje aanvragen of bieden tijdens de veiling. Kijk voor meer informatie over 3FM Serious Request: The Lifeline op www.npo3fm.nl/seriousrequest.


20-12-2019 16:24

De gemeente Hardenberg gaat huiseigenaren in de gemeente in 2020 helpen om in de eigen woning energie te besparen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van € 900.000. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kleine energiebesparende maatregelen in de eigen woning.

In de gemeente Hardenberg staan ruim 17.000 grondgebonden koopwoningen. Woningen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale energieverbruik. Hier valt dus veel winst te behalen. Daarom zet de gemeente Hardenberg zich al jarenlang in voor het verduurzamen van woningen.
Ook in 2020 gaat de gemeente aan de slag met projecten die huiseigenaren helpen om thuis energie te besparen. Voor de uitvoering van deze projecten ontvangt de gemeente van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie van € 900.000 uit de Regeling reductie energiegebruik (RRE).
Vouchers
De gemeente gaat het geld onder andere gebruiken om vouchers uit te geven waarmee huiseigenaren kleine energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie, het aanschaffen van led-lampen of hulp bij het inregelen van de CV-installatie.
Daarnaast gebruikt de gemeente de subsidie voor advies en tips aan huiseigenaren over kleinschalige maatregelen en om inwoners te helpen bij het gezamenlijk inkopen van spouw- of vloerisolatie, HR++glas of zonnepanelen.
Speerpunt
Begin 2020 werkt de gemeente de manier waarop huiseigenaren deze subsidie kunnen inzetten verder uit. Huiseigenaren worden in de loop van 2020 door de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheden.
Wethouder Jan ten Kate: "In Hardenberg timmeren we behoorlijk aan de weg als het gaat om een duurzame toekomst. Het opwekken en gebruiken van duurzame energie is daarbij een speerpunt. Maar we zetten ook in op energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Want alle energie die je bespaart, hoe je niet duurzaam op te wekken. Met deze subsidie kunnen we huiseigenaren in de gemeente helpen om hun woning nog sneller te verduurzamen."


19-12-2019 16:34

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 7 januari 2020. De bijeenkomst wordt van 19.30 tot 23.00 uur gehouden in het gemeentehuis. Ook dit jaar staat elkaar ontmoeten centraal.

De nieuwjaarsbijeenkomst biedt een mooie gelegenheid om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op 2020. Door een kort afwisselend programma hoopt de gemeente een breed publiek aan te spreken en zo gezamenlijk van start te gaan in het nieuwe jaar.

Net als vorig jaar is het ontvangst buiten net voor de ingang. Het college van B&W heet iedereen persoonlijk welkom om u een goed en gezond 2020 te wensen. Tijdens de inloop speelt het mannenkoor Crescendo/KNA Gramsbergen. Vervolgens gaat iedereen naar binnen en staat er een kopje koffie klaar.
Cabaretier Joep van Deudekom
Om 20.15 uur houdt burgemeester Jan Willem Wiggers zijn nieuwjaarstoespraak. Cabaretier Joep van Deudekom sluit met zijn optreden het officiële gedeelte van de bijeenkomst af. Daarna is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van meerdere proeverijen van streekgerechtjes.
Programma
 • 19.30 uur: Ontvangst door college van B&W (buiten)
 • 20.15 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Willem Wiggers
 • 20.25 uur: Cabaretier Joep van Deudekom
 • 20.40 uur: Regio Hardenberg smaakt naar meer...
 • 23.00 uur: Einde nieuwjaarsbijeenkomst


18-12-2019 12:26

Deze week wordt in stad Hardenberg huis-aan-huis het magazine Hallo! Hardenberg bezorgd. Dit magazine gaat over allerlei actuele ontwikkelingen in het centrum van Hardenberg.

Nadat het kernwinkelgebied eerder al een flinke opknapbeurt kreeg, staat er de komende jaren opnieuw veel te gebeuren in het centrum van Hardenberg. Vooral aan de randen van het gebied wordt gebouwd.

Wethouder Martijn Breukelman: “Tal van partijen werken samen met de gemeente Hardenberg aan projecten die het centrum van Hardenberg nog mooier en aantrekkelijker maken. Zo worden momenteel naast het gemeentehuis appartementen gebouwd in ‘Slotgraven’, worden langs de Vecht woningen en appartementen gebouwd en er zijn plannen voor een nieuwe invulling van De Spinde. Ook de openbare ruimte krijgt op verschillende plekken een opknapbeurt. En er zijn diverse gebieden waar we bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld woningbouw of een nieuwe inrichting. Het lijken misschien allemaal losse projecten, maar ze dragen allemaal bij aan een krachtig centrum. Een centrum waar je fijn kunt winkelen, een terrasje kunt pakken en waar je prettig woont. In het magazine Hallo! Hardenberg zetten we al deze mooie projecten op een rijtje, inclusief een overzichtelijke plattegrond waarop alle projecten zijn aangeduid.”

In het magazine leest u de verhalen en achtergronden van de vele projecten in het centrum. Geen magazine ontvangen of woont u buiten stad Hardenberg en wilt u de Hallo! Hardenberg ook lezen? Haal dan een exemplaar in het gemeentehuis van Hardenberg of lees het magazine online via www.centrumontwikkelinghardenberg.nl.


18-12-2019 12:25

Serious Request Lifeline is dit jaar een voettocht van Goes naar Groningen door drie DJ-teams. DJ’s FRANK EN EVA komen op 23 december langs lopen (etappe 21 - start 23 december 14.00 uur: Ommen, Witharen, Ommerschans, Balkbrug, Den Kaat, Nolde, Schottershuizen, Zuidwolde) en dan zijn ze kort op de Ommerschans en naar Den Kaat.

Bij de Ommerschans heeft de vereniging een grote actie opgezet bij Veldzichthoeve. De Vereniging de Ommerschans heeft diverse acties opgezet om zo bij te dragen aan het goede doel. Er zijn allerlei partijen in Balkbrug uitgenodigd om mee te doen met deze actie. Aan het einde van Balkbrug ligt Den Kaat en daar worden alle lopers en bezoekers vergast op een Reestdalburger gemaakt door Daniel Poolman van Proefkamer het Reestdal. Om alle lopers succes te wensen en te bedanken voor inzet wordt deze burger aangeboden aan de deelnemers.

Aftrap Lokaal Sport- & Beweegakkoord

Ruim 90 afgevaardigden van sportverenigingen en organisaties dachten woensdag 11 december mee over het Lokaal Sport- & Beweegakkoord. In het Lokaal Sport- & Beweegakkoord komen ambities maar ook concrete plannen en projecten te staan. Die ervoor gaan zorgen dat mensen meer gaan bewegen en sporten.

Met alle ideeën die tijdens de avond zijn voorgesteld, gaat sportambassadeur Eralt Boers aan de slag. Alle deelnemers krijgen een verslag van deze avond. Deelnemers die hebben aangegeven mee te willen denken op bijzondere thema’s worden daarvoor uitgenodigd. Begin april 2020 is het Lokaal Sport- & Beweegakkoord klaar. Daarna start de uitvoering van de plannen en projecten.

Wethouder Martijn Breukelman sloot de avond af, met een dankwoord voor alle aanwezigen.
Heeft u vragen over het Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord? Neem dan contact op met Arjan Breukelman via arjan.breukelman@hardenberg.nl.


18-12-2019 12:22

Over twee weken vieren we de jaarwisseling. De jaarwisseling gaat traditioneel gepaard met het afsteken van vuurwerk. Toch houdt niet iedereen van vuurwerk. En veel dieren zijn bang voor vuurwerk.

Houd daarom bij het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling rekening met elkaar én met de dieren.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
In de gemeente Hardenberg zijn geen vuurwerkvrije zones. Wel is het mogelijk om samen met buren een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone spreken buurtbewoners met elkaar af dat in hun buurt of straat geen vuurwerk wordt afgestoken. Zo’n afspraak kan bijvoorbeeld heel eenvoudig via een WhatsApp-groep van de buurt of straat gemaakt worden. Als iedereen mee wil doen, geven de bewoners van de vrijwillige vuurwerkvrije zone dit aan door een poster zichtbaar achter het raam te hangen, met het verzoek ter plaatse geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt hiervoor posters beschikbaar.

Huisdieren zijn bang voor vuurwerk
Voor huisdieren is de jaarwisseling door de harde geluiden geen pretje en zelfs een grote bron van stress. Dat lossen we niet op, maar we kunnen de jaarwisseling voor de dieren wat draaglijker maken door geen vuurwerk af te steken in de buurt waar mensen met huisdieren wonen. Mensen met huisdieren kunnen kenbaar maken dat in hun huis een huisdier woont door een poster zichtbaar achter het raam te hangen, met het verzoek voor het huis geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt ook hiervoor posters beschikbaar.

Posters volgende week in De Toren
De posters voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone en voor mensen met huisdieren worden volgende week paginagroot afgedrukt in De Toren en zijn vanaf vrijdag 20 december af te halen bij het gemeentehuis in Hardenberg. U kunt de posters ook downloaden via www.hardenberg.nl/jaarwisseling en zelf printen. 


18-12-2019 12:04

In de gemeente Hardenberg is carbidschieten volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2020). Een vergunning is niet nodig. Je moet je aan de volgende regels en voorwaarden houden.

•    Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
•    Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
•    Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
•    De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Politie en gemeente controleren
De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente hier op af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces-verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. De gemeente kan in dergelijke gevallen een last onder dwangsom opleggen. Als de betreffende situatie na het opleggen van een dergelijke last niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente overgaan tot invordering van € 1.500 bij iedere constatering van de overtreding. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.

Meer informatie: www.hardenberg.nl/jaarwisseling


18-12-2019 11:30

Woningstichting, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg zorgen samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. In nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd wat de partijen in 2020 gaan doen om de woonambities te halen. De afspraken zijn deze week ondertekend.

De woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 zijn beschreven in het Programma Wonen. Wethouder Martijn Breukelman: "We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Een belangrijk deel van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. Daarom zijn Vechtdal Wonen en de huurdersverenigingen belangrijke partners voor de gemeente bij het behalen van onze ambities."


Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: "Wij geloven in een netwerksamenleving. Samen kunnen we meer bereiken en zorgen dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de gemeente Hardenberg. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van."


William Teerlinck is vicevoorzitter van Huurdersbelangen Hardenberg: "Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken, het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn en komen voor onze doelgroep. Ondanks de woningcrisis en de verhuurdersheffing zijn de afspraken met Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg voor de komende periode positief voor huidige en toekomstige huurders!’"


Henk van Lenthe, voorzitter van de huurdersorganisatie SHB, sluit zich hierbij aan: "Wij zijn blij met deze samenwerking en overlegstructuur.  Het is heel belangrijk voor de huurders van nu maar ook voor de huurders in de toekomst. Goed betaalbare sociale huurwoningen zullen altijd nodig blijven."
Prestatieafspraken
De ambities uit het Programma Wonen voor wat betreft de huurwoningmarkt zijn voor 2020 vertaald in prestatieafspraken. Hierin spreken Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg af wat zij in 2020 gaan doen om de ambities te halen. In de prestatieafspraken spreken de partijen onder andere af dat huurwoningen voor de verschillende doelgroepen betaalbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast willen de partijen ervoor zorgen dat mensen die urgent een woning nodig hebben, geholpen kunnen worden. 

Ook een goede leefbaarheid in de verschillende kernen is onderdeel van de prestatieafspraken. 

Door woningen levensloopbestendig te maken, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Het verduurzamen van de huurwoningen krijgt ook de nodige aandacht: 183 woningen worden in 2020 verduurzaamd. Volgens deze prestatieafspraken bouwt Vechtdal Wonen in de komende drie jaar in ieder geval 227 huurwoningen. Daarnaast gaan de gemeente en Vechtdal Wonen met de Plaatselijk Belangen in de kernen in gesprek om te kijken naar nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.


Nieuwe visie

Op basis van het Programma Wonen en de nieuwe visie van Vechtdal Wonen worden in het voorjaar 2020 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt. De ambitie uit het Programma Wonen van de gemeente is om de komende jaren sociale huurwoningen bij te bouwen.
De opgave daarbij is om in te spelen op de vraag en behoefte naar huurwoningen voor kleine huishoudens. Daarom zullen de nieuwe meerjarenafspraken zich richten op het bouwen van meer en verschillende typen sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Daarbij kijken de partijen vooral naar de kernen die in het Programma Wonen zijn opgenomen. Ook het verduurzamen van woningen blijft aandacht vragen.

Ondertekening 

De prestatieafspraken wonen voor 2020 werden op 11 december ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de afspraken. Directeur-bestuurder Martijn Rink zette zijn handtekening namens woningstichting Vechtdal Wonen. De heer Teerlinck tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de heer Van Lenthe namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen.


16-12-2019 13:30

Vanaf nu is het mogelijk om rechtstreeks met het openbaar vervoer van Tubbergen naar Hardenberg te reizen. De routes Tubbergen – Bruinehaar (591) en Bruchterveld – Ebbenbroek (598) sluiten nu doordeweeks ieder uur op elkaar aan. "Een mooi voorbeeld van een daadkrachtige samenwerking, en belangrijk voor de bereikbaarheid én de verbinding van Twente met de regio Hardenberg", aldus wethouder Alwin...

Dit heugelijke moment werd vanochtend gevierd. Wethouders Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Erik Volmerink (Tubbergen) ontvingen de eerste reizigers bij de bushalte Driesprong, bij de Protestantse kerk in Bruinehaar.
Daar kregen de eerste twee reizigers uit handen van de wethouders een strippenkaart van 25 ritten. Ook waren er koeken, die door de chauffeurs van de bussen konden worden uitgedeeld aan de reizigers die in de loop van de dag nog gebruik zouden maken van de nieuwe buurtbusverbinding.
Voordeel
Het realiseren van deze buurtbusverbinding is een mooie stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van Twente met de regio Hardenberg, maar ook voor het bereikbaar houden van de kleine dorpskernen.

Een goede verbinding levert voordeel op voor iedereen; voor scholieren en studenten, voor mensen die willen winkelen of mensen die zorgvoorzieningen willen bezoeken.
Informatie
Reizigers vanuit Tubbergen nemen eerst buurtbuslijn 591 en stappen in Bruinehaar over op lijn 598 om de reis naar Hardenberg te vervolgen. De bussen rijden van maandag tot en met vrijdag ieder uur, van 7.07 uur 's ochtends tot 17.12 's middags. Op donderdagavond en op zaterdag rijden de bussen ook.
De exacte dienstregeling van de buurtbus is te vinden op www.twents.nl/buurtbus/dienstregeling. Ook is de reis te plannen via de reisplanner op www.9292.nl.


14-12-2019 21:15

Brandweervrouw Ina Hamberg is zaterdag 14 december bij haar afscheid als brandweervrijwilliger onderscheiden voor haar inzet bij de brandweerpost De Krim. Van burgemeester Jan Willem Wiggers ontving zij een Koninklijke Onderscheiding.

Mevrouw Ina Hamberg begon in juli 1999 als brandweervrijwilliger bij de brandweerpost in De Krim. Destijds was zij de eerste vrouwelijke brandweervrijwilliger in het team. Zij was tot 1 oktober 2019 werkzaam als vrijwilliger bij de ploeg in De Krim, die sinds 1 januari 2014 onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio IJsselland.


Mevrouw Hamberg begon als aspirant-brandwacht, werd vervolgens benoemd tot brandwacht, brandwacht 1e klasse en hoofdbrandwacht. Tenslotte werd ze bevorderd tot brandmeester. Zij was ploegleider van de ploeg De Krim. Daarnaast was mevrouw Hamberg ook preventiecontroleur, brandweerchauffeur en voertuigbediener.


Voor haar vrijwillige inzet gedurende ruim 20 jaar voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier wordt mevrouw Hamberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


13-12-2019 14:57

Volgend jaar is het precies driekwart eeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het herdenken en vieren van deze 75 jaar vrijheid wordt in de gemeente Hardenberg gezamenlijk opgepakt. Het college van B&W heeft budget beschikbaar gesteld om deze initiatieven te ondersteunen. "Herdenken en vieren doen we namelijk samen", aldus wethouder Alwin te Rietstap. "In de gemeente zijn bijzonder veel...

De gemeente Hardenberg heeft in het voorjaar een oproep gedaan om ideeën en plannen aan te dragen om het lustrumjaar betekenisvolle invulling te geven. "Werkgroepen, stichtingen, comités en vrijwilligers hebben hier goed gehoor aan gegeven", aldus wethouder te Rietstap.
"Allemaal mooie initiatieven van bevrijdingsconcerten tot aan graffiti-art voor jeugd. Door het aanbieden van subsidiemogelijkheden willen we als gemeente initiatieven en projecten die de betekenis van de Tweede Wereldoorlog verbeelden of vertellen, ondersteunen en stimuleren." In totaal zijn al 22 aanvragen binnengekomen die een bijdrage ontvangen. De aanvragers ontvangen persoonlijk bericht.
Activiteitenoverzicht
In de dorpen en steden van de gemeente Hardenberg worden verschillende activiteiten georganiseerd. De gemeente Hardenberg heeft een activiteitenoverzicht dat binnenkort wordt geplaatst op www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid. Zo kan iedereen straks in één oogopslag zien wat er in het kader van 75 jaar vrijheid in gemeente Hardenberg staat te gebeuren.
Een greep uit de activiteiten:
 • Keep them Rolling maakt een tour door de gemeente Hardenberg,
 • de Vrijheidsexpress van de provincie komt op 7 april naar Dedemsvaart,
 • het kunstwerk van Daan Roosengaarde krijgt een plek in de gemeente
 • en het Historisch Spektakel Avereest pakt uit.

Ook voor de jeugd is er een programma. Zo is er in de dorpen jeugdtoneel met het thema vrijheid en worden leerlingen gevraagd mee te werken aan een graffiti-kunstwerk met de vrijheidsfakkel. Ook is er een fotografie- en internetproject met scholen. 

Extra aandacht

Daarnaast krijgen de reguliere activiteiten extra aandacht of zijn er extra momenten aan toegevoegd. Zo is er na afloop van de 4 mei herdenking in Hardenberg een herdenkingsconcert dat uitgevoerd wordt door het Drents Jeugdorkest en het stuk van Alfred Willering zal spelen.
In Theater de Voorveghter zijn er 3 voorstellingen in het kader van 75 jaar vrijheid. Gare de Lyon, Operatie Geslaagd en Oorlogswinter van theatergroep De Jonge Honden. Aan deze en alle andere activiteiten wordt in 2020 extra aandacht geschonken.

Verhalen centraal
Net als het landelijke programma staat ook in de gemeente Hardenberg dit jaar het persoonlijke verhaal centraal. De verzetsverhalen krijgen dit jaar extra aandacht, waaronder Frits de Zwerver, verzetsverhaal van Bergentheim en het verhaal van baron Voërst van Lynden, burgemeester van Gramsbergen. Deze verhalen krijgen een plek in de communicatie-uitingen over 75 jaar vrijheid. 


Kunstwerk Daan Roosengaarde
Het jaar begint meteen bijzonder. Een deel van het lichtmonument Levenslicht dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen ter herinnering aan de Holocaust, is in januari ook in de gemeente Hardenberg te zien.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rotterdammer Daan Roosegaarde ontwierp speciaal voor deze gelegenheid een lichtmonument bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen. De stenen staan symbool voor de 104.000 Joden, Roma en Sinti die in Nederland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord.
Alle stenen vormen op 16 januari eerst één groot monument in Rotterdam. Vervolgens worden de stenen, samen met uv-lichtbronnen, verspreid onder de deelnemende gemeenten. In de gemeente Hardenberg is dit tijdelijke kunstwerk ook te zien. De locatie waar het bijzondere lichtmonument is te zien, wordt nog bepaald.


9-12-2019 16:35

In de publiekshal van het gemeentehuis in Hardenberg is vanaf vrijdag 6 december 2019 het werk van Gooitzen de Jong te zien. De expositie valt onder de noemer FUNDATIEfusions. Hierbij wordt kunst van Museum de Fundatie op openbare plekken in de omgeving van Zwolle tentoongesteld.

Gooitzen de Jong (1932-2004) is vooral bekend als beeldhouwer. Hij was echter ook een buitengewoon goede schilder en tekenaar. Jan Wolkers noemde hem zelfs de 'beste tekenaar van onze tijd'. De FUNDATIEfusions-expositie in het gemeentehuis laat Gooitzen de Jong in al zijn veelzijdigheid zien.


Gooitzen de Jong studeerde aan de Academie voor Kunsten Industrie (AKI) in Enschede. Hoewel hij eigenlijk schilder wilde worden, greep hij al snel naar de boetseerklei. In 1952 ging hij naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.


Stadsbeeldhouwer
Na zijn academietijd kreeg hij vrijwel meteen opdrachten voor beelden in de openbare ruimte van onder andere Amersfoort, Utrecht en Schiedam. Gooitzen de Jong was ook stadsbeeldhouwer van Enschede. Hij maakte beelden voor de openbare ruimte van de stad en dacht ook mee over meer algemene zaken betreffende de stadsvernieuwing. Zijn bekendste werk, 'de Tamboer', staat behalve in Enschede ook in Hoogeveen, Uithoorn en Weesp.


In de kunst van Gooitzen de Jong is het vrouwelijk naakt het meest voorkomende onderwerp. Daarnaast introduceerde hij in de beeldhouwkunst enkele onderwerpen die voor deze discipline zeer ongewoon zijn, zoals een boerderij tussen de bomen en een kermisterrein. Gooitzen de Jong was vooral geïnteresseerd in het autonome spel van volumes in de ruimte, waarbij het onderwerp echter nooit werd vergeten.


Museum de Fundatie
Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de verzameling van de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam, Dirk Hannema, en die later belangrijke aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel.


Museum de Fundatie heeft twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle. Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert het museum compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle.


Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl. De expositie in het gemeentehuis van Hardenberg is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal op de begane grond.


6-12-2019 17:20

De gemeenten Hardenberg en Coevorden, het Alfa-college en Moderna Textielservice gaan samenwerken om vergunninghouders een leerwerktraject te laten volgen. Vandaag was de officiële start van dit project.

Doel van het project is om vergunninghouders zo snel mogelijk nadat ze in Hardenberg of Coevorden komen wonen, te laten starten met de inburgering en ze tegelijkertijd werkervaring laten opdoen.


Er wordt gestart met 12 deelnemers. De wens is om ook met andere bedrijven samen te werken. Moderna-directeur Erik Jutstra, wethouders Joop Brink en Gitta Luiten en locatiedirecteur Jurgen Grobbée van het Alfa-college onthulden vanochtend bij Moderna de officiële naam van het project: IKStartNL.


Steentje bijdragen
Moderna is een sterk groeiende onderneming waar kansen liggen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder vergunninghouders.

Het bedrijf is maatschappelijk betrokken en gelooft erin dat vergunninghouders sneller integreren als zij onderdeel uitmaken van de maatschappij. Werken is daarbij belangrijk. Moderna wil daaraan graag haar steentje bijdragen.

Nieuwe Wet Inburgering
In 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten worden dan weer verantwoordelijk voor de inburgering van vergunninghouders. De gemeenten Hardenberg en Coevorden lopen vooruit op de nieuwe wet. IKStartNL past daar bij.


Het project komt voort uit een al bestaande samenwerking tussen beide gemeenten en Moderna. Regionaal opleidingscentrum Alfa-college is aangehaakt om de inburgeringslessen te verzorgen. Het is voor elke deelnemer maatwerk om met opleiding en begeleiding zo snel mogelijk betaald werk te realiseren. Hier gaat het bijvoorbeeld om taal op de werkvloer.


Wisselende culturen
De organisaties slaan de handen ineen om de deelnemers voor te bereiden op passend werk. De vergunninghouders zijn vaak al lange tijd uit de running. Bovendien zijn ze afkomstig uit wisselende culturen. Vaak moeten ze de taal nog leren. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.


Trajectondersteuner Rosa van den Biggelaar begeleidt de vergunninghouders op de werkvloer: "Het is belangrijk om naast de deelnemers te staan en te kijken wat ze kunnen. Denken in mogelijkheden dus. Het is echt maatwerk."


Andere bedrijven

Wethouders Joop Brink van Coevorden en Gitta Luiten van Hardenberg zijn blij met de samenwerking. Joop Brink: "Juist in deze tijd van economisch hoogtij zijn er kansen voor onze inwoners die wat verder van de arbeidsmarkt af staan. De samenwerkende partijen spelen daar goed op in."


Wethouder Gitta Luiten vindt het vooral heel slim van Moderna om nu al in te stappen. "Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven creatief zijn en Moderna loopt hierin dus al voorop."


Beide wethouders hopen dan ook dat andere bedrijven het voorbeeld van Moderna volgen. "Dat is goed voor de bedrijven én voor de positie van de inwoners op de arbeidsmarkt."


Reguliere baan

De eerste vergunninghouder is deze week bij Moderna begonnen. De theorielessen worden op locatie gegeven. Moderna heeft hiervoor een leslokaal ingericht.


De deelnemer kan bij Moderna ervaring opdoen wat ze een streepje voor geeft op een reguliere baan. Dat kan bij Moderna zelf zijn, maar ook bij een andere werkgever.


4-12-2019 16:21

Op donderdag 16 januari 2020 om 15.00 uur houdt de gemeente Hardenberg de informatiebijeenkomst ‘Vrijwilligersverzekering en ondersteuning Vrijwilligersorganisaties’ in MFC De Baron in Dedemsvaart.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen: Waarvoor zijn vrijwilligers verzekerd? Kan mijn vereniging alle ‘eigen’ verzekeringen opzeggen? Moet een vereniging de vrijwilligers aanmelden?

In Hardenberg zijn heel veel vrijwilligers actief. Het is belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. De gemeente Hardenberg heeft daarom twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken tijdens het vrijwilligerswerk. De gemeente houdt een informatiemiddag waarbij de heer Arjan Mengerink van Centraal Beheer uitleg zal geven over de verzekeringen en u de mogelijkheid heeft tot het stellen van vragen.

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor verenigingen en organisatie die werken met vrijwilligers.

Programma 16 januari 2020 | Multifunctioneel Centrum De Baron in Dedemsvaart
15.00 uur: Ontvangst
15.15 uur: Welkomstwoord wethouder Gitta Luiten
15.20 uur: Uitleg over ondersteuning vrijwilligersorganisatie
15.40 uur: Presentatie Arjan Mengerink Centraal Beheer
16.10 uur: Pauze met informatiestands over ondersteuning vrijwilligersorganisaties
16.30 uur: Presentatie Arjan Mengerink Centraal Beheer
17.00 uur: Borrelen en informatiestands over ondersteuning vrijwilligersorganisaties
17.30 uur: Einde
Tijdens de pauze en bij de borrel zijn er informatiestands aanwezig waar u terecht kunt voor verschillende ondersteuningsmogelijkheden waar u als vrijwilligersorganisatie gebruik van kunt maken. De onderwerpen bij de informatiestands zijn: Servicepunt Vrijwilligerswerk Stuw, Project Aan de Slag, Beursvloer en Hardenbergse Uitdaging. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst


4-12-2019 16:20

De gemeente Hardenberg zegt ‘Nee’ tegen het geweld tegen vrouwen en meisjes en steunt de wereldwijde actie Orange the World.

Daarom kleuren tot en met 10 december het gemeentehuis in Hardenberg en de Gashouder in Dedemsvaart oranje. In heel Nederland worden gebouwen in het oranje licht gezet om aandacht te vragen voor de campagne.


4-12-2019 15:03

EUREGIO houdt op woensdag 18 december 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


3-12-2019 13:26

Het werk van kunstenares Ria Manenschijn is sinds vrijdag 29 november te bekijken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Hardenberg. De expositie loopt tot en met woensdag 27 februari 2020.

De schilderijen van Ria Manenschijn vallen op door het frisse kleurgebruik en de verscheidenheid aan technieken. Ze herbergen extra dimensies door het gebruik van bijzondere toevoegingen als zand en papier-maché. Ria ontwikkelde een geheel eigen dynamische en realistische stijl.


De vele lagen olieverf en verschillende kleurnuances geven haar schilderijen diepte en levendigheid. De natuur is een grote inspiratiebron voor Ria, haar fascinatie hiervoor zet zij om in een ontdekkingsreis op het doek. Daarbij zijn bloemen, vogels en kinderen favoriete onderwerpen. Het beeldende werk van Ria komt intuïtief tot stand, hierbij is het materiaal leidend.


Vrij toegankelijk
Het werk van Ria is gedurende drie maanden te bekijken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg. Het restaurant is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


29-11-2019 10:34

De gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt in 2020 tot € 30 per maand mee aan de zorgpremie. Inwoners die een klein budget en hoge zorgkosten hebben, kunnen hierdoor toch de zorg krijgen die zij nodig hebben.

In 2019 maakten ongeveer 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. De gemeente Hardenberg streeft ernaar dat iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is, ook de inwoners met een laag inkomen. "Want we willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen vanwege de kosten niet naar een arts of tandarts gaan", aldus wethouder Gitta Luiten.
Zorgverzekering op maat
Wethouder Gitta Luiten: "Het is voor alle inwoners met een laag inkomen een grote steun dat zij kunnen besparen op zorgkosten, zonder in te hoeven leveren op de zorg zelf. Dit geldt helemaal voor inwoners die hoge zorgkosten hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap of chronische ziekte."
Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.
Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.273. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.818 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.425 (voor alleenstaanden) en € 1.941 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.
Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een tandverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit inwoners kunnen kiezen. Welk pakket het beste past, is afhankelijk van de zorgkosten die iemand denkt te gaan maken.
Het goedkoopste zorgpakket kost € 125,49 per maand, het middelste pakket kost € 136,44 per maand en het meest uitgebreide zorgpakket kost € 149,69 per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg is te zien welke ziektekosten vergoed worden in de drie zorgpakketten.
Hulp bij aanvragen
Voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunnen inwoners terecht bij het inloopspreekuur van Raad en Recht. De tijden van de inloopspreekuren zijn als volgt:

 • Hardenberg (gebouw Wavin, Bruchterweg 88)
  - Maandag van 10.00 tot 11.00 uur
  - Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  - Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
  - Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
 • Dedemsvaart (MFC de Baron, Julianastraat 54)
  - Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur

Aanmelden
Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan tot 23 december 2019. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/zorgverzekering.


29-11-2019 10:30

Om de levensduur van de bomen te verbeteren, wordt in december onderhoud uitgevoerd aan de bomen in het gebied rondom de Boesemeer en van Huetestraat in de wijk Marslanden.

De bomen in deze wijk bepalen het gezicht van de wijk. Om te zorgen dat deze bomen optimaal kunnen blijven groeien, wordt de grond rondom de bomen verbeterd. Hierbij worden de bomen tijdelijk uit de grond gehaald en daarna teruggeplant.


Bij gunstige weer- en bodemomstandigheden is het onderhoud voor 31 december 2019 afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden geen hinder opleveren voor omwonenden.


28-11-2019 16:40

Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal.

Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan u denkt. Het laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing. Drugsafval wordt achtergelaten of elders gedumpt. Gebouwen of landerijen worden onherstelbaar aangetast. Daarbij geeft de aanwezigheid van criminelen de buurt een onveilig gevoel. Mensen kunnen worden verleid of omgekocht om mee te werken. Houd u buurt veilig en meld illegale activiteiten.

Meld Misdaad Anoniem
Ziet u illegale activiteiten? Signalen kunnen 7 dagen per week anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. U kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is onafhankelijk (geen politie), ziet u telefoonnummer niet, neemt het gesprek niet op en ziet uw IP-adres niet.


28-11-2019 16:21

Het college van burgemeester en wethouders wil meer maatwerk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Naast werkplekken bij Larcom kunnen deze inwoners dan ook terecht bij andere werkgevers, bijvoorbeeld in de eigen buurt. Zo komt passend werk voor meer mensen binnen bereik. De gemeente biedt werkgevers hiervoor een pakket aan ondersteuningsmaatregelen aan.

De wet Nieuw Beschut Werk is bedoeld om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een veilige werkplek te bieden. Deze groep heeft meer begeleiding en aanpassingen van hun werkplek nodig dan werkgevers normaal gesproken kunnen bieden.
Daarom ondersteunt de gemeente werkgevers die iemand met een beperking willen aannemen met vergoeding van de begeleidingskosten, loonkostensubsidie en een no risk-polis. Sinds 2018 biedt de gemeente deze werkplekken aan bij Larcom. Met de nieuwe maatregel worden de mogelijkheden uitgebreid.

Meer maatwerk

"De resultaten van de proef met Nieuw Beschut Werk zijn goed", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Al 16 mensen met een arbeidsbeperking hebben op deze manier bij Larcom een mooie baan met begeleiding gekregen en we verwachten dat we binnenkort nog 11 mensen kunnen plaatsen. Maar we zien ook dat een werkplek bij Larcom niet voor iedereen de beste plek is. Daarom willen we ook andere bedrijven ondersteunen, zodat ook zij voor deze bijzondere groep potentiële werknemers de deuren openzetten. Dit kan dan ook een werkgever in de buurt zijn."
"We snappen dat het voor werkgevers soms best lastig is; daarom bieden we ze verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een geschikte werkplek zowel voor de werknemer als voor de werkgever positief uitpakt", aldus de wethouder.

Ondersteuning voor werkgevers

Om werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking biedt de gemeente deze ondernemers verschillende middelen aan.
Zo worden de kosten voor de begeleiding vergoed en kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Ook is er een zogenaamde no-risk polis die uitkeert wanneer een medewerker door ziekte uitvalt.


28-11-2019 11:11

Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO onderzoeken samen met de gemeente Hardenberg of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet. De partijen hebben afspraken hierover vastgelegd in een intentieverklaring.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen te gebruiken bij het verwarmen van woningen. Dat is nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Bovendien heeft het Kabinet aangegeven te willen stoppen met aardgaswinning in Groningen. De gemeente verkent daarom samen met energiepartners de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen.

Duurzaam gas als alternatieve warmtebron
Duurzame gassen als groengas, biogas en waterstof zijn alternatieve warmtebronnen. Biogas wordt geproduceerd uit afval en dierlijke restproducten. Het biogas kan na droging en ontzwaveling rechtstreeks worden verbrand in bedrijven. Ook kan het biogas na deze behandeling worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas. Dit groen gas is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groen gas kan via het bestaande gasnet worden getransporteerd en geleverd aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas. Daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in woningen. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam gas. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

Intentieverklaring
Cogas, N-TRA en netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet in de gemeente Hardenberg. Dat moet evenveel duurzaam gas zijn als dat er aan gas wordt afgenomen door huishoudens en bedrijven. De partijen kijken ook naar de mogelijkheden om lokaal duurzaam gas op te wekken. Afspraken over het onderzoek zijn vastgelegd in een intentieverklaring. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in wijkuitvoeringsplannen die volgen uit de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.

Duurzame toekomst

Wethouder Jan ten Kate: “De energietransitie komt er nu echt aan. We gaan op termijn allemaal van het aardgas af. Het aanbieden van duurzaam gas via het bestaande gasnet kan een fantastische oplossing zijn voor een grote groep inwoners, met name in ons uitgestrekte buitengebied en de kernen in dat gebied. Mogelijk maken we hiermee duurzame warmte ook haalbaar voor mensen met een smallere beurs. Zo zetten we samen mooie stappen richting een duurzame toekomst.”


28-11-2019 09:32

De bouw van 32 Nul op de Meter-woningen, oftewel energiezuinige woningen, start binnenkort in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren.

Om de bouw mogelijk te maken leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd.

Momenteel wordt de Hardenbergse woonwijk Marslanden in noordelijke richting uitgebreid. In het gebied De Cirkel wordt al volop gebouwd. Binnenkort worden hier in opdracht van Vechtdal Wonen 32 woningen gebouwd. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze sociale huurwoningen. De 32 woningen worden verdeeld over 2 locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt 3 woningblokken van 1 x 6 woningen en 2 x 5 woningen. Locatie twee telt een blok van 10 woningen en een van 6 woningen.

Nul op de meter

De woningen zijn Nul op de Meter, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing voor de kosten voor energie op. Deze woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning. De EPV kan gezien worden als een vervanging van de energierekening. Het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalde, wordt nu als vergoeding aan Vechtdal Wonen betaald.

Meer sociale huurwoningen
Volgens wethouder Martijn Breukelman past de bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. “We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Ook hebben we de ambitie dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Daarover hebben we met de corporatie prestatieafspraken gemaakt. We zijn dan ook blij dat het gelukt is om Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen bij elkaar te brengen en dat we samen tot dit plan zijn gekomen. Bovendien geven we met dit plan concreet invulling aan de toezegging aan de gemeenteraad om een sneller meer sociale huurwoningen te bouwen.”

Ondertekening overeenkomsten
Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening, directeur Martin Companje namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.


22-11-2019 12:23

De gemeente Hardenberg hanteert per direct een hogere norm voor PFAS in de bodem. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is. Wethouder Martijn Breukelman: "De bouw van woningen en de aanleg van nieuwe wegen is belangrijk voor onze inwoners en ondernemers. Daarom zorgen we er met deze maatregel voor dat...

In Nederland gelden regels voor PFAS-houdende grond. PFAS is een verzameling van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De norm moet voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in schone grond.


Op dit moment geldt in Nederland een aangescherpte norm van 0,1 voor PFAS voor hergebruik op schone grond. Dat betekent dat grond die wordt gebruikt bij bijvoorbeeld bouwprojecten nagenoeg geen PFAS mag bevatten. Als gevolg van deze norm mag grond niet verplaatst worden voordat is aangetoond dat het aan de norm voldoet. Dit heeft enorme gevolgen voor de grond-, weg- en waterbouw en raakt de hele bouwsector.


Nieuwe bodemkwaliteitskaart
De algemene kwaliteit en samenstelling van grond is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart. De Omgevingsdienst IJsselland heeft deze kaart in opdracht van verschillende gemeenten in de regio aangevuld met PFAS. Op de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is daarmee te zien hoeveel PFAS er op dit moment algemeen in de bodem aanwezig is.


Deze gemeten waarden van PFAS in de bodem liggen in de regio IJsselland aanzienlijk hoger dan de landelijk vastgestelde norm maar veel lager dan de zogenaamde risicogrenswaarde. Dit betekent dat grond die meer PFAS bevat dan volgens de landelijke norm is toegestaan toch gebruikt kan worden in gebieden waar dezelfde hoeveelheid of nog meer PFAS in de bodem zit. Daarmee wordt de bodem immers niet extra vervuild.


Bouwers kunnen weer aan de slag
De minister van Milieu en Wonen heeft aangekondigd op 1 december 2019 met een nieuwe landelijke PFAS-norm te komen. Dit gebeurt op basis van een onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. De gemeente Hardenberg heeft besloten om vooruitlopend op de uitspraak van de minister per direct de waarden van de bodemkwaliteitskaart als norm te hanteren.


Martijn Breukelman: "We hebben de Omgevingsdienst hiervoor een tijdelijk handelingskader gegeven. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond in de meeste gevallen weer mogelijk is."


21-11-2019 12:13

Voor zijn sportieve inzet voor verschillende goede doelen heeft de vijftienjarige Robin Slump uit Hardenberg vandaag het Jeugdlintje ontvangen. Op zijn school het Greijdanus kreeg hij, in het bijzijn van zijn familie, van burgemeester Jan Willem Wiggers de bijbehorende medaille en oorkonde uitgereikt.

Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om de maatschappelijke inzet van jongeren voor de samenleving te belichten en belonen.


Afgelopen maanden konden inwoners van de gemeente Hardenberg jongeren nomineren voor het Jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit Jan Willem Wiggers (burgemeester), Jan Maarten Veurink (Theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), Kelly van Ginkel (jongerenwerker De Stuw) en Kyra Lamberink (sportvrouw van het jaar van Hardenberg), heeft al deze nominaties beoordeeld.


Advies
Op advies van deze commissie heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om Robin Slump het Jeugdlintje van Hardenberg toe te kennen. De jury spreekt veel waardering uit voor de vele keren dat Robin zich voor verschillende goede doelen heeft ingezet.


De vijftienjarige Robin Slump uit Hardenberg is een sportieve jongen die door mee te doen aan allerlei bijzondere sportacties, geld inzamelt voor goede doelen. Hij heeft in 2019 jaar drie keer de Alpe d’Huzes gefietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.


Geuzentocht
In juni 2020 fietst Robin van Harlingen naar Vlissingen tijdens de Geuzentocht. Hiermee wordt geld ingezameld voor de stichting ALS.


Naast deze sportieve prestaties heeft Robin in zijn vrije tijd de afgelopen jaren nog veel meer gedaan om geld in te zamelen voor goede doelen. Zo heeft hij auto's gewassen, geholpen in de bediening bij een benefietdiner, worsten verkocht, appels en stoofperen geschild en op de kerstmarkt gestaan.


15-11-2019 13:44

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Hardenberg doet mee. In een startnota die nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken.

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardgas vrijkomen.
In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie. 

Regionale Energie Strategie (RES)
De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES).

In de regio West-Overijssel werken de 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Enexis Netbeheer, Coteq Netbeheer en Rendo Netwerken samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Ook de gemeente Hardenberg doet mee in energie-regio West-Overijssel.

Wat staat er in de RES?
In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen.

Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie. 

Planning
Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Alle 30 concepten worden dan landelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.

Het concept van de RES wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn. 

Startnota
In een startnota staat hoe de samenwerkingspartners van de RES West-Overijssel samenwerken, wie daarbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en hoe de planning er globaal uitziet. Het college van B&W biedt de startnota aan de gemeenteraad aan.


15-11-2019 13:33

De gemeente Hardenberg presenteert twee scenario's voor parkeren in het centrum van Hardenberg: gratis parkeren door middel van een blauwe zone en het optimaliseren van betaald parkeren.
De scenario's zijn gemaakt op basis van de resultaten van de werksessies en de parkeeronderzoeken. Op maandag 25 november worden de scenario's gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

De evaluatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg ging voor de zomer van start met een drukbezocht Stadscafé. Daarna zijn de werksessies gestart. Hier hebben inwoners van het centrum, ondernemers, organisaties en instellingen gesproken over knelpunten van het huidige parkeersysteem en mogelijke oplossingen.
Uit de werksessies bleek dat een gebruiksvriendelijkheid en een gemakkelijke regeling voor bewoners van het centrum belangrijk is. Ook het parkeren voor bedrijven en hun werknemers kwam als aandachtspunt naar voren.
'Simpel en eenvoudig'
Wethouder Jan ten Kate: "We zijn blij met de grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de evaluatie. De werksessies en de parkeeronderzoeken hebben ons waardevolle informatie gegeven voor het parkeerbeleid. De grote lijn die we zien is dat parkeren in Hardenberg simpel en eenvoudig moet zijn en dat klanten dichtbij de winkels kunnen parkeren. "
Ten Kate: "We kunnen bestaande plekken beter benutten en meer gemak bieden voor consumenten en inwoners. Dit hebben we samen met de deelnemers aan de werksessies verwerkt in twee hoofdscenario’s. Die scenario’s leggen we op 25 november eerst voor aan onze inwoners, zodat we reacties op de scenario’s mee kunnen nemen in onze afwegingen."
Tellingen
Zowel in de zomer als in de herfst zijn op meerdere momenten in en rond het centrum tellingen uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de bezetting van de parkeerplaatsen. Uit de tellingen blijkt dat er over het algemeen voldoende parkeerruimte is, zowel in het centrum als in de woonbuurten rond het centrum.
De verdeling van de geparkeerde auto’s is niet optimaal. De parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC zijn vaak onderbezet, terwijl het Van Wevelinckhovenplein met name op zaterdagmiddag erg vol staat.

Uitgangspunten
De mening van bezoekers van het centrum en inwoners over het parkeren is gepeild in enquêtes. In de zomermaanden zijn bezoekers van het centrum en campinggasten bevraagd. In oktober vulden 3.400 inwoners van de gemeente Hardenberg een vragenlijst in. De resultaten van de enquête zijn meegenomen bij het maken van de scenario's.

De uitgangspunten voor beide scenario's zijn een gemakkelijke bezoekersregeling, waarbij naast de kraskaart ook een digitaal systeem komt. Er blijft een vorm van parkeerregulering, met verschillende zones. De dagen en tijden waarbinnen parkeerregulering geldt (van maandag tot en met zaterdag overdag en op donderdagavond) blijven gelijk.
Bekijk de gekozen scenario's

Inloopbijeenkomst op 25 november
De scenario's worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 25 november 2019 tussen 18.30 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Ook de resultaten van de tellingen en enquêtes worden dan getoond.

Om 18.30 uur en om 19.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie plaats. Daarna is het gelegenheid om de scenario's te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomst een reactie te geven op de scenario's.

Besluit college en gemeenteraad
Met de presentatie van de scenario’s is de evaluatie van het parkeren afgerond. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich daarna over de scenario's en de reacties. B&W komen naar verwachting december met een voorstel aan de gemeenteraad om te kiezen voor één van de scenario's.

De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden benodigde aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is op z’n vroegst in 2021 in werking.


15-11-2019 13:30

De gemeente Hardenberg deelt gratis 1.000 nestkastjes uit aan inwoners. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, komen er meer koolmezen naar deze plek. En hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer eikenprocessierupsen er worden gegeten. Zo kan op grote schaal gezamenlijk de strijd tegen de eikenprocessierups aan worden gegaan.

Een soortgelijke actie is gehouden in 2018. Vanwege het succes van de actie is besloten om ook dit jaar weer gratis nestkastjes aan inwoners uit te geven.
De nestkastjes worden gemaakt door leerlingen van praktijkschool PrO Hardenberg. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aanvragen van een nestkastje kan tot 1 december 2019.

Eikenprocessierups
De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners in de lente- en zomerperiode veel overlast ondervinden van de eikenprocessierups. Door de steeds groeiende hoeveelheid eikenprocessierupsen is de kans steeds groter dat mensen hiermee in aanraking komen.

Op dit moment zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De nestkastjes geven onderdak aan vogels, waaronder ook koolmezen. Koolmezen eten eikenprocessierupsen. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd.
Andere maatregelen
Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het probleem. Het blijft nodig om de overlast van de eikenprocessierups ook op andere manieren aan te pakken. Zo gaat de gemeente extra inzetten op het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt in het begin van het voorjaar, zodra de rupsen uit de eitjes zijn maar nog geen brandharen hebben. Hiervoor worden alleen biologische middelen ingezet. Inwoners die overlast ervaren op eigen grondgebied kunnen volgend jaar ook de (preventieve) hulp van de gemeente inschakelen.

Daarnaast kiest de gemeente voor ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in het openbaar gebied. Insecten die op deze plekken afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierups ook te lijf. In dichtbevolkte gebieden waar ondanks alle acties nog overlast blijft bestaan, worden de nesten van de eikenprocessierups zoveel mogelijk weggezogen.
Tijdspad
Elk nestkastje wordt met de hand in elkaar gezet door leerlingen van PrO Hardenberg. Dit vergt enige tijd en het duurt dus even voordat alle 1.000 nestkastjes gereed zijn. Inwoners ontvangen bericht zodra ze het nestkastje kunnen ophalen. In dit bericht staat ook vermeld waar het nestkastje opgehaald kan worden. Dit zal naar verwachting begin 2020 zijn.


6-11-2019 11:11

In de gemeente Hardenberg is een burgemeestersvacature ontstaan door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. De gemeente vraagt inwoners en partners om mee te denken in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op woensdagavond 13 november en daarnaast roept de gemeente iedereen op om de (korte) vragenlijst op www.burgemeesterhardenberg.nl in te vullen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van de profielschets. De profielschets bevat de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester in zijn verschillende rollen moet voldoen. Inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen, organisaties, stichtingen etc. worden gevraagd om input te leveren voor de profielschets.

Digitale vragenlijst
Om iedereen in de samenleving op een eenvoudige en toegankelijke manier de mogelijkheid te geven om (anoniem) mee te denken over de invulling van de profielschets, is er een vragenlijst online gezet. In de digitale vragenlijst worden er tien stellingen voorgelegd en drie open vragen gesteld. De link naar de vragenlijst is www.burgemeesterhardenberg.nl.

Het invullen van de vragenlijst kost ca. vijf minuten. Het onderzoek is anoniem, wat betekent dat de resultaten niet aan personen worden gekoppeld.
Voor wie niet digitaal vaardig is of de vragenlijst liever ‘offline’ invult, staat er een papieren versie van de vragenlijst in weekblad de Toren van week 45 (woensdag 6 november 2019). Deze kan uitgeknipt worden en (zonder postzegel) opgestuurd worden naar de gemeente.

Interactieve bijeenkomst

Op woensdagavond 13 november wordt er een interactieve en informele bijeenkomst/werksessie georganiseerd in het gemeentehuis in Hardenberg. De deuren zijn geopend vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Iedereen is welkom!

De bijeenkomst start met een korte presentatie van de raadsgriffier. Hij zal vertellen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester en hoe deze procedure in zijn werk gaat. Er is tijd om vragen te stellen. Daarna krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om aan te geven of zij tegen of voor een bepaalde stelling zijn (er worden andere stellingen gebruikt dan in de digitale vragenlijst). Ook wordt aan de aanwezigen gevraagd welke karaktereigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Tot slot krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om aan te geven waar de nieuwe burgemeester volgens hen verstand van zou moeten hebben. Alle input wordt anoniem verwerkt. Dit alles gebeurt op een actieve manier, o.a. door het plakken van post-its op grote vellen papier.

Wie naar de bijeenkomst op 13 november wil komen, kan zich aanmelden via aanmelden@hardenberg.nl. Het is ook mogelijk om de aanmelding telefonisch door te geven door te bellen naar 14 0523.

Procesbeschrijving
Het proces voorafgaand aan de aanstelling van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Hardenberg duurt ca. negen maanden. Veel werk vindt achter de schermen plaats. Het proces voorafgaand aan de aanstelling is grofweg ingedeeld in drie fasen. Namelijk (1) openstelling van de vacature, (2) selectie van de sollicitanten en (3) de benoeming. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van de profielschets, wat onderdeel is van fase 1.


6-11-2019 11:06

EUREGIO houdt op woensdag 20 november 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


4-11-2019 20:30

Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft maandag 4 november een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Janny Spijkerman-de Lange uit Dedemsvaart. Mevrouw Spijkerman krijgt de onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet voor de weidevogelbescherming.

Mevrouw Spijkerman heeft zich gedurende een lange periode vrijwillig ingezet voor de bewustwording van de kwetsbare positie van weidevogels en het belang van de bescherming van de natuur in het algemeen.
Voor haar inzet is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd maandagavond uitgereikt tijdens de najaarsvergadering van de vereniging 'Weidevogelbescherming Avereest'. Mevrouw Spijkerman nam tijdens deze vergadering afscheid als voorzitter van de vereniging.
Belang van het beschermen
Mevrouw Spijkerman-de Lange richtte in 1994, samen met haar echtgenoot de weidevogelvereniging op. Zij verzorgde het secretariaat van de vereniging en zorgde er daarnaast voor dat het belang van het beschermen van de weidevogels bij verschillende instanties en boeren onder de aandacht werd gebracht.
Na het overlijden van haar echtgenoot in 2015, destijds voorzitter, nam mevrouw Spijkerman ook het voorzitterschap van de vereniging voor haar rekening.
Mentor
Mevrouw Spijkerman werd door Landschap Overijssel aangewezen als mentor weidevogelbescherming. Ze geeft voorlichting op scholen en bedrijven, is lid van de redactie van 'Groen Bezig', het platform van alle bij Landschap Overijssel aangesloten vrijwilligers.
Ook was mevrouw Spijkerman betrokken bij de oprichting van de weidevogelvereniging Bezuiden de Vecht.


4-11-2019 12:14

Het college van B&W bracht op vrijdagochtend 1 november een bezoek aan Brucht. Het college werd verwelkomt in buurthuis De Moat door Plaatselijk Belang Brucht. Voorzitter Heinrich Weitkamp vertelde in zijn welkomstwoord over de geschiedenis van Brucht en hoe het er nu aan toe gaat. Brucht is een hechte gemeenschap waar de saamhorigheid groot is.

Na ontvangst met koffie en thee gingen de burgemeester en wethouders met de huifkar een rondje door Brucht. Er werden drie bedrijven bezocht.

Als eerste bezocht het college gastouderopvang ’t Spookje. Hier komen elke dag kinderen tussen de 12 weken en 6 jaar oud. Gastouder Ineke Gerrits vertelde het gezelschap over het reilen en zeilen op de kinderopvang.

Vervolgens ging de huifkar verder naar de biovergister van de familie Lammers aan de Duitslandweg. Bedrijfsleider Erik Roelofs en de eigenaren Frits en Zientje Lammers praatten het college bij over de manier waarop gas en duurzame energie wordt gemaakt van mest en niet meer voor consumptie geschikte restproducten.

De laatste stop was bij de kleinschalige zorginstelling ’t Rechthoes. Hier krijgen jongeren met een sociale en/of geestelijke beperking 24 uur per dag begeleiding en dagbesteding. Er is plek voor maximaal tien bewoners. Sairien en Derk-Jan de Vries informeerden het college over deze instelling die tien jaar geleden is gestart in Den Velde. Ruim een jaar is de instelling gevestigd aan de Bruchterbeekweg in Brucht.

Gebiedswethouder Alwin te Rietstap bedankte Plaatselijk Belang Brucht voor de organisatie van het mooie werkbezoek en het interessante programma. Het is duidelijk dat er veel geïnvesteerd wordt door de ondernemers in Brucht.


4-11-2019 07:49

Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 1 november een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Brandweerman Tinus Haandrikman uit Dedemsvaart is bij zijn afscheid als brandweervrijwilliger onderscheiden voor zijn inzet bij de brandweerpost Dedemsvaart.

De heer Tinus Haandrikman begon zijn carrière als brandweervrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van postorderbedrijf Wehkamp in Dedemsvaart (1983 – 1989). In 1987 werd de heer Haandrikman lid van de vrijwillige brandweer bij de post Dedemsvaart, toen nog gemeente Avereest.


Tot 1 september 2019 was hij werkzaam als vrijwilliger bij deze brandweerpost, die sinds 1 januari 2014 onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio IJsselland.
Functies
De heer Haandrikman had in de loop der jaren verschillende functies bij de brandweer, zo was hij onder andere bevelvoerder, chauffeur, voertuigbediener, ademluchtmedewerker en ploegleider van één van de twee ploegen van de brandweer in Dedemsvaart.


Voor zijn vrijwillige inzet gedurende 36 jaar voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier is de heer Haandrikman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


1-11-2019 08:20

Platform Gastvrij Hardenberg nodigt ondernemers in de vrijetijdssector uit voor het netwerkontbijt op dinsdag 26 november 2019 om 08.15 uur in de Evenementenhal Hardenberg. Het netwerkontbijt is bedoeld om in ontspannen sfeer, kennis te maken met elkaar en het ondernemerschap in het Vechtdal te versterken. Recreatie-ondernemers ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging.

Het netwerkontbijt vindt plaats voor de start van de Recreatie Vakbeurs, die eind november voor de achttiende keer wordt gehouden. Het platform grijpt dit moment aan om gezamenlijk met Vechtdal-ondernemers effectief met elkaar te netwerken en vervolgens de beurs te openen.


Het netwerkontbijt wordt op dinsdag 26 november ingeleid door wethouder Alwin te Rietstap, tevens voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg. Hierna is er tijdens het interactief gedeelte ruimte om te netwerken. Ook is er een kennisplein aanwezig met de experts van Vechtdal Marketing, Ondernemershuis, Startershuis Doen en Vechtdal Projecten. Ondernemers kunnen bij deze experts gericht vragen stellen, ideeën doorgeven of inspiratie opdoen.


Over de Recreatie Vakbeurs
De wereld van recreatie is te zien, te horen en te beleven tijdens Recreatie Vakbeurs op 26, 27 en 28 november. Het is de grootste vakbeurs voor de recreatiesector. In zeven beurshallen van de Evenementenhal Hardenberg worden dé hottopics uit de sector belicht.


Een branche die sterk groeit maar tegelijkertijd continu in beweging is. Jaarlijks komen veel recreatieondernemers uit het Vechtdal naar deze beurs. Het Platform Gastvrij Hardenberg is op deze eerste dag gastheer voor deze ondernemers.


Platform Gastvrij Hardenberg
Het platform Gastvrij Hardenberg is een samenwerking tussen ondernemers in de recreatiebranche. De regio promoten door samenwerking staat hierbij centraal. Het platform Gastvrij Hardenberg is in 2017 van start gegaan.


Het doel is om meer gasten naar de gemeente te halen om daarmee onder meer de inkomsten en werkgelegenheid te laten groeien.


Meer informatie leest u op www.hardenberg.nl/gastvrij.