Goedenmiddag, het is 15:21
op zondag 20 augustus 2017
In Hardenberg is het nu 18,8 °C
Wind 1.5 km/u uit het westzuidwesten
De luchtvochtigheid is 68 %
De luchtdruk is 1.021,7 hpa
Het heeft vandaag 0,2 mm geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

17-8-2017 13:02

Onderhoudswerkzaamheden vrijdag 18 augustus vanaf 12.00 uur

Wegens onderhoud aan systemen is het mogelijk dat u de online selfservice producten op de website niet kunt raadplegen op vrijdag 18 augustus vanaf 12.00 uur.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


16-8-2017 11:32

Vacature voor Beheerder

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor de afdeling Maatschappelijk Domein, multifunctioneel centrum “Carrousel” in Ommen op zoek naar een Beheerder. Het betreft een vacature voor 12-18 uur en voor de duur van ½ jaar met mogelijkheid tot verlenging.


Als beheerder van de Carrousel ben je gastheer voor de bezoekers. Je ziet toe op een correct gebruik van de accommodatie en de materialen en treedt corrigerend op bij onjuist gebruik. Je voert (klein) onderhoud  en reparaties uit en verzorgt de schoonmaak. Je werkt volgens een rooster afwisselend overdag, ‘s avonds en in de weekenden.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 26 augustus.


16-8-2017 11:04

Gemeente Hardenberg, Enexis Netbeheer en Enpuls samen in actie voor een duurzame toekomst

De gemeente Hardenberg heeft met Enexis Netbeheer en Enpuls, beide onderdelen van de Enexis Groep, afspraken gemaakt over hun inzet voor duurzame initiatieven in de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op woensdag 23 augustus 2017 wordt ondertekend in het gemeentehuis.


In het duurzaamheidsprogramma ‘De kracht van gewoon duurzaam doen 2015 – 2018’ heeft de gemeente Hardenberg ambities rond energie en duurzaamheid vastgelegd. Het meerjaren-programma volgt het landelijke Energieakkoord en heeft als doel om 1,5% energiebesparing per jaar en 14% duurzame energieopwekking in 2020 te halen. Enexis Netbeheer en Enpuls, die zich specifiek op duurzaamheid richt, zetten zich in om samen met de gemeente deze duurzame doelstellingen te bereiken.

Samenwerking netwerkbedrijven
“Vorig jaar hebben we al afspraken gemaakt met de andere energienetwerkbedrijven in onze gemeente. We zijn dan ook verheugd om nu te kunnen melden, dat ook met beide bedrijfsonderdelen van de Enexis Groep afspraken zijn gemaakt om de duurzaamheidsambities concreet vorm te geven”, vertelt wethouder René de Vent. En het blijft niet bij afspraken maken alleen. Zo is Enpuls nu al betrokken bij verschillende initiatieven in de gemeente Hardenberg, zoals het initiatief voor een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg. Hierbij werken alle netwerkbedrijven samen met het lokale bedrijfsleven. Henk Visser van Enpuls: “De samenwerking helpt Enexis Netbeheer zicht te krijgen op de lange termijn plannen en gericht te investeren in de infrastructuur zodat deze de energietransitie optimaal faciliteren.”

Ondersteuning lokale initiatieven
Enexis Netbeheer en Enpuls beschikken over veel kennis die gebruikt kan worden bij het terugdringen van het gebruik van traditionele energiebronnen zoals aardgas en aardolie. Er worden projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking opgezet. Daarbij valt te denken aan de ‘Buurkracht’ projecten, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan lokale initiatieven van inwoners om actief aan de slag te gaan met energiebesparing of het zelf opwekken van energie. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van gemeenten bij de aanleg van nieuwe wijken zonder gasaansluitingen. Maar ook worden scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige energievoorziening zonder aardgas.

Convenant
De afspraken in het convenant met Enexis Netbeheer en Enpuls lopen tot 2024. Periodiek vindt overleg met de gemeente plaats om de afspraken en acties te bewaken.


10-8-2017 15:06

Werkzaamheden fietspad over de stuw bij de Koppel in Hardenberg

Vanaf woensdag 16 augustus tot zaterdag 19 augustus voert Schagen Infra onderhoudswerkzaamheden uit op het fietspad van de stuw (Kalsenboompad) in de Vecht bij de Koppel in Hardenberg.


Op de brug wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht. Het fietspad wordt afgesloten.

Bereikbaarheid
Fietsers worden omgeleid via De Stuwdijk, Jan van Arkelstraat, Willebrandt van Oldenburgstraat, Europaweg. De fietsers kunnen via het fietspad Kalseboompad hun weg richting Heemse vervolgen.


10-8-2017 14:47

Vacature voor Medewerker ICT

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor de afdeling Dienstverlening op zoek naar een Medewerker ICT. Het betreft een vacature voor 36 uur per week en een vast dienstverband.


Als Medewerker ICT ben je onder andere verantwoordelijk voor het technisch beheer van ICT-systemen. Daarnaast zorg je voor de beveiliging van digitale bestanden en lever je een actieve bijdrage aan de professionalisering van de ICT organisatie.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 27 augustus. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 36.


4-8-2017 14:46

Vacatures voor Beleidsadviseur bedrijfseconomie en Adviseur interne controle – auditing

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor het team Financiën, Inkoop en Verzekeringen (FIV) van de afdeling Dienstverlening per direct op zoek naar een Beleidsadviseur bedrijfseconomie en een Adviseur interne controle – auditing.


De vacature Beleidsadviseur bedrijfseconomie is voor onbepaalde tijd en 36 uur per week.
De vacature voor Adviseur interne controle - auditing is voor onbepaalde tijd en 36 uur per week.


24-7-2017 07:56

Koninklijke Onderscheiding voor brandweervrouw Miriam Drogt

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 21 juli een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Miriam Drogt uit Dedemsvaart. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne in Dedemsvaart.


Miriam Drogt was exact 25 jaar werkzaam als brandweervrijwilliger voor de gemeenten Avereest en Hardenberg (tegenwoordig Veiligheidsregio IJsselland). Van 5 juni 1992 tot 5 juni 2017 werkte zij bij de groep Dedemsvaart.


Na de basisopleidingen behaalde Miriam het diploma Hoofdbrandwacht en was ze inzetbaar als manschap. Daarnaast zette Miriam zich in als Oefenleider en gaf ze voorlichting op scholen in het kader van 'brandveilig leven'.


Vrijwillig actief
Voor ze in 1992 begon bij de gemeentelijke brandweer, was ze gedurende een periode van negen maanden actief bij de bedrijfsbrandweer van postorderbedrijf Wehkamp.


Naast haar vrijwillige inzet bij de brandweer was Miriam ook vrijwillig actief in het begeleiden van verschillende mensen met een handicap. Vanwege haar toewijding en de voortreffelijke wijze waarop ze zich 25 jaar lang inzette voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer in Dedemsvaart is Miriam koninklijk onderscheiden.


21-7-2017 13:10

Inschrijving kavels en verkoop woningen in Marslanden start op 5 oktober

De inschrijving voor kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen in de uitbreiding van de wijk Marslanden start op donderdag 5 oktober tijdens het Woonevent Hardenberg. Als eerste worden in Marslanden 190 woningen gebouwd in deelgebied De Cirkel. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Ook worden er huurwoningen gebouwd. De gemeenteraad heeft het...


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting verder uitgebreid. De komende jaren worden hier circa 400 nieuwe woningen gebouwd. Als eerste wordt gebouwd aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat, in het gebied De Cirkel. Dit gebied grenst aan de bestaande woningen in Marslanden.
Voor De Cirkel is een verkavelingsschets gemaakt, die laat zien waar de woningen gebouwd kunnen worden. Volgens deze indicatieve schets is in De Cirkel ruimte voor ongeveer 190 woningen. Het gaat om 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Er worden ook huurwoningen gebouwd.

Vrije kavels

De gemeente Hardenberg geeft vrije kavels uit in deelgebied De Cirkel: circa 5 kavels voor een vrijstaande woning en circa 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Daarnaast worden op gemeentelijke grond rijenwoningen gebouwd.
De kavelprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet veel afwijken van de gebruikelijke kavelprijzen in de gemeente Hardenberg. Voor een twee-onder-een-kapwoning zal in Marslanden een kavelprijs gelden van ongeveer € 180 tot € 190 (exclusief 21% btw) per vierkante meter. De prijs van een kavel voor een vrijstaande woning ligt naar verwachting rond de € 190 tot € 200 (exclusief 21% btw) per vierkante meter.

Sociale huurwoningen
De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningstichting De Veste over de bouw van sociale huurwoningen in Marslanden. Voor 7 rijenwoningen wil de gemeente Hardenberg afspraken maken met een aannemer.
Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Deze ontwikkelaar gaat in De Cirkel 30 twee-onder-een-kapwoningen en 39 rijenwoningen bouwen, in verschillende prijsklassen. Ook Roosdom Tijhuis maakt afspraken met De Veste over de bouw van sociale huurwoningen.

Ook ontwikkelaars Heutink (Genemuiden) en Sado HOM (Hardenberg) nemen een deel van de kavels af. Heutink bouwt 8 twee-onder-een-kap-, 3 vrijstaande en 14 rijenwoningen. Sado HOM bouwt 6 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 20 rijenwoningen.
Start inschrijving/verkoop op 5 oktober
De inschrijving voor de vrije kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen start op donderdag 5 oktober 2017 tijdens het Woonevent Hardenberg. Tijdens dit evenement presenteren partijen die actief zijn op de Hardenbergse markt voor nieuwbouwwoningen hun aanbod in Marslanden en het centrum van Hardenberg. Het Woonevent Hardenberg vindt plaats in het gemeentehuis van Hardenberg tussen 16.00 en 20.00 uur.

Bestemmingsplan vastgesteld

Om de bouw van woningen in deze uitbreiding van Marslanden mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. Nadat de woningen in De Cirkel zijn gebouwd, wordt Marslanden verder uitgebreid met woningbouw in deelgebied Marshoogte.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Marslanden II, De Cirkel en Marshoogte' op dinsdag 18 juli vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 26 juli 2017 ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken van De Cirkel direct na de zomer. De eerste woningen kunnen dan in de loop van het tweede kwartaal van 2018 gebouwd worden.

Belangstellendenlijst

Inwoners die belangstelling hebben voor een kavel in Marslanden en op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen, kunnen een mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl.

Belangstellenden voor een nieuwbouwwoning van Roosdom Tijhuis in Marslanden kunnen zich inschrijven via www.roosdomtijhuis.nl/project/marslanden, of een mail sturen naar e.baan@roosdomtijhuis.nl.


20-7-2017 13:04

Aquisitie gemeentegids Hardenberg gestart door Akse Media

Begin 2018 komt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Hardenberg uit. De gids wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Akse Media is inmiddels gestart met de acquisitie voor de gemeentegids. U kunt hiervoor benaderd worden door Jessica Venema van Akse Media.


De gids, die in samenwerking met Akse Media wordt gemaakt, is de enige officiële gemeentegids.
De vertegenwoordiger neemt een brief van de gemeente mee waarin dit wordt bevestigd. U kunt naar deze brief vragen als u een afspraak heeft met de vertegenwoordiger.

Digitale gemeentegids

De gids is gratis digitaal beschikbaar. Daarom wordt de gids niet meer huis-aan-huis verspreid.
Naast het gemeentehuis Hardenberg ligt de papieren gemeentegids ook bij het Informatiepunt Hardenberg, De Buurtkamers, Ouderen sociëteit Antenne, Oudersoos in Hardenberg, de Bibliotheken, De Stuw, Zorgcentrum: Clara Feyoena Heem/ Oostloorn/ Van Dedem Marke/ 't Welgelegen en tot slot de Samen Doen locaties.

Meer informatie?

Voor vragen over adverteren in de gemeentegids kunt u contact opnemen met Jessica Venema van Akse Media. Dit kan via het e-mailadres Jessica@aksemedia.nl.


20-7-2017 08:22

Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 4 juli 2017 het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen vastgesteld.


Het kwijtscheldingsbeleid treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Hardenberg. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar.


Het kwijtscheldingsbeleid is ook online te raadplegen op de website van de gemeente.


18-7-2017 09:00

Jaarlijkse controle hondenbelasting

De jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting wordt de komende weken uitgevoerd. Als u een hond in huis neemt, moet u binnen 14 dagen schriftelijk aangifte doen bij de gemeente.


De controleurs controleren in de hele gemeente steekproefsgewijs op welke adressen één of meerdere honden aanwezig zijn. Als u eigenaar bent van één of meer honden, bent u belastingplichtig voor de hondenbelasting.


Mocht uit de controle blijken dat u al meerdere jaren houder bent van een hond, maar hierover geen aangifte hebt gedaan dan kan de gemeente tot vijf jaar terug een navorderingsaanslag opleggen.


Aangifte doen
De controleur heeft een legitimatiebewijs bij zich. Daar kunt u naar vragen. Treft de controleur u niet thuis, maar heeft hij wel het vermoeden dat u een hond hebt, dan laat hij een aangiftekaart achter. Stuurt u deze in alle gevallen zo spoedig mogelijk naar de gemeente, afdeling Dienstverlening, team Financiën.


Heeft u een hond aangeschaft en bent u vergeten om aangifte te doen, geeft u de hond dan zo snel mogelijk aan. Dit kan via het online formulier aangifte hondenbelasting.


14-7-2017 13:59

Thuisbezorgen reisdocumenten binnenkort mogelijk

Vanaf het najaar wordt het mogelijk om uw reisdocumenten veilig thuis te laten bezorgen. Dit betekent dat u niet meer naar het gemeentehuis hoeft om uw reisdocument op te halen.


De gemeente Hardenberg is altijd op zoek naar manieren om de dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Het thuisbezorgen van reisdocumenten is daar een voorbeeld van. De afgelopen jaren is het bezorgen van reisdocumenten getest in een aantal gemeenten in Nederland. Dit werd door inwoners als zeer prettig ervaren.


Het laten thuisbezorgen van een reisdocument is grats tijdens werkdagen en openingstijden van de gemeente. Voor bezorging op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond worden extra kosten gerekend.
Natuurlijk blijft het ook gewoon mogelijk om, zonder extra kosten, uw reisdocument zelf op te halen bij het gemeentehuis. Tijdens de aanvraag van het paspoort of de identiteitskaart kunt u aangeven of u het document (thuis)bezorgd wilt krijgen.


Meer informatie over de exacte startdatum, kosten en mogelijke bezorgtijden volgt op een later moment.


14-7-2017 13:50

Onderzoek naar mogelijkheden warmtenetwerk Hardenberg

Enpuls (bedrijfsonderdeel van Enexis Groep) en lokale netwerkbedrijven Cogas en Rendo hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend met Wavin Diensten, Dion Locatiediensten en de gemeente Hardenberg om samen de mogelijkheden voor een warmtenetwerk in Hardenberg te onderzoeken.


Wat de samenwerkingspartners betreft blijft het niet alleen bij een onderzoek. Het streven is om in het derde kwartaal van 2018 daadwerkelijk te starten met de realisatie van een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg.


Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. De bedrijven op het Wavin-terrein en het naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruiken van deze warmte.


Open warmtenetwerk
Toch is er voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden. Daarom willen de diverse partijen de mogelijkheden van een open warmtenetwerk onderzoeken. Dit is een warmtenet waarop meerdere producenten en leveranciers van warmte actief kunnen zijn. 


Door het nuttig gebruik van restwarmte wordt veel energie bespaard. Dit levert naast het toepassen van duurzame energie in de vorm van zonne-energie, windenergie en aardwarmte een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeente Hardenberg. 


Verbindende rol
Het opzetten van een open warmtenetwerk is een complex geheel en kan alleen als alle partners in de energieketen met elkaar samenwerken. Alle partijen zien hierin een gezamenlijk belang en hebben daarom de handen ineen geslagen. Cogas, Rendo en Enpuls zetten hierbij hun kennis en expertise in en de gemeente Hardenberg speelt een verbindende rol. Wavin Diensten en Dion zijn betrokken als leverancier van restwarmte en hebben daarbij de technische specialisten in huis. 


Door de samenwerking van de diverse partijen zijn de ontwikkeltijden korter en kan er sneller en adequater ingespeeld worden op kansen in en vanuit de lokale omgeving. Eerste stap is het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak.


6-7-2017 15:16

EUREGIO-spreekuur op 19 juli

EUREGIO houdt op woensdag 19 juli 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Ook krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


5-7-2017 13:19

Ideeën gezocht voor 'belevingsplek' in Vechtpark Hardenberg

Het Vechtpark in Hardenberg is de afgelopen jaren aangelegd. Een gebied waar je kunt genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. De gemeente en het waterschap zijn op zoek naar ideeën om van het Vechtpark nog meer een belevingsplek te maken.


Het Vechtpark wordt steeds meer een echt park. Je kunt er wandelen en fietsen, maar ook spelen en sporten. De gemeente Hardenberg wil er samen met waterschap Vechtstromen voor zorgen dat het nog leuker en makkelijker wordt om in het Vechtpark te sporten en te spelen. Hiervoor willen gemeente en waterschap speel- of sportobjecten in het Vechtpark plaatsen. Hierbij valt te denken aan een waterspeelplaats, maar ook een monkeybar of een trimbaan. Of objecten die helpen om oefeningen te doen tijdens een workout of bootcamp. 


De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen zijn op zoek naar ideeën. Bent u regelmatig te vinden in het Vechtpark en hebt u een idee voor een sport- of spelobject in het Vechtpark? Stuur uw idee dan naar vechtpark@hardenberg.nl.


Op basis van de ideeën wordt een plan uitgewerkt. Na de zomervakantie wordt het plan gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. 


5-7-2017 13:05

Sociaal krediet maakt spouwmuurisolatie mogelijk voor lagere inkomens

Dankzij een unieke vorm van kredietverstrekking wordt het ook voor lagere inkomens mogelijk om geld te lenen voor een investering in spouwmuurisolatie. De gemeenten Hardenberg en Ommen en de Gemeentelijke Kredietbank ondertekenden hiervoor op woensdag 5 juli de overeenkomst sociale kredietverstrekking spouwmuurisolatie.


Het isoleren van de spouwmuur is een zinvolle investering die zich binnen 4 à 5 jaar terug verdient. Vooral bij woningen van vóór 1976 levert dit veel voordelen op: de energierekening wordt lager en het wooncomfort neemt toe. Voor huishoudens uit de lagere inkomensgroepen is het echter lastig om een dergelijke investering te doen. Uit eerdere isolatiecampagnes in de gemeente is gebleken dat een deel  van de huishoudens geen geld heeft voor het nemen van isolatiemaatregelen.


 


Sociaal krediet


Om huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden te investeren in energiebesparende maatregelen, biedt sociale kredietverstrekking via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) uitkomst. De GKB heeft de mogelijkheid om een krediet te verstrekken als dit via een gewone commerciële bank niet lukt. Bijvoorbeeld bij een te laag inkomen, te hoge schulden of een te hoge leeftijd van de aanvrager. Uitgangspunt is, dat het bedrag dat deelnemers maandelijks betalen voor de lening gelijk is aan de besparing op de energierekening. Hierdoor blijven hun maandelijkse kosten gelijk. Nadat het krediet is afgelost heeft de woningeigenaar blijvend financieel voordeel.


 


Energiecoaches


Sinds begin dit jaar zijn vrijwillige energiecoaches in de gemeenten Hardenberg en Ommen actief. Energiecoaches helpen huishoudens bij het besparen op de energierekening door het uitvoeren van eenvoudige, kleine maatregelen en gedrag. Via de energiecoaches worden bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden van het sociaal krediet.


 


100 woningen isoleren


In totaal wordt door de gemeenten Hardenberg en Ommen een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag wordt een deel van de kredietkosten betaald en een rentekorting gegeven, waardoor het krediet onder gunstige voorwaarden kan worden verstrekt. Met het beschikbare budget kan van ongeveer 100 woningen de spouwmuur worden geïsoleerd. 29-6-2017 12:53

Jeugdlintje voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in Hardenberg

Op de internationale dag van de rechten van het kind, maandag 20 november 2017, wordt voor de eerste keer in de gemeente Hardenberg het jeugdlintje uitgereikt. Deze onderscheiding is een speciale erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.


Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.
Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. "Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje worden gezet," aldus burgemeester Peter Snijders.

Maximaal vijf jeugdlintjes

Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'.
Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel. 

Voordracht via website

Tot 20 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal zes maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief.
Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge ‘Held van Hardenberg’-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017. 


29-6-2017 11:44

Schetsontwerp voor Stationsgebied Hardenberg

Omdat het steeds drukker wordt op station Hardenberg, is een nieuwe inrichting van het stationsgebied nodig. Daarom heeft de gemeente Hardenberg samen met ProRail, NS en de provincie Overijssel een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren om het plan uit te kunnen voeren. Het is nog niet...


Het aantal reizigers dat van en naar station Hardenberg reist, neemt de komende jaren flink toe. Dit komt onder andere door de populaire Vechtdallijnen: de treinverbinding tussen Zwolle - Emmen en Twente - Drenthe.
Bovendien zijn er ontwikkelingen in de omgeving van het station, zoals de nieuwbouw van de sporthal op de Sportboulevard en het ziekenhuis. Hierdoor wordt het steeds drukker op het station en in het gebied rond het station. 

Toekomstbestendig en veilig stationsgebied

Om ervoor te zorgen dat reizigers in de toekomst veilig en comfortabel via station Hardenberg kunnen reizen, is een nieuwe inrichting van het stationsgebied nodig. Daarom heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met ProRail (beheerder spoor/perron), NS (beheerder station) en de provincie Overijssel een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het stationsgebied. 


Belangrijk onderdeel van het schetsontwerp is de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor. De tunnel zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers het spoor veilig kunnen oversteken. Het perron is vanuit de tunnel bereikbaar met een trap en een lift.
Aan beide zijden van het spoor ligt in het schetsontwerp een parkeerterrein zodat er voldoende ruimte is voor reizigers om te parkeren. Aan beide zijden van het spoor komen fietsenstallingen. De bushaltes worden verplaatst  zodat reizigers veilig en snel kunnen overstappen van de bus in de trein of andersom. Het stationsgebied wordt volgens het schetsontwerp opnieuw ingericht zodat de omgeving er aantrekkelijk uitziet.  

Film

Er is een 3D-animatiefilm gemaakt die goed beeld geeft van hoe het stationsgebied er in de toekomst wellicht uit gaat zien. Omdat details in het gebied nog niet zijn uitgewerkt, zijn in de film voor straatmeubilair, bestrating en groen referentiebeelden gebruikt. Het schetsontwerp, impressies en de film zijn te bekijken op www.hardenberg.nl/stationsgebied.

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat het plan technisch haalbaar is. Voorwaarde voor de aanpassing vanuit ProRail is dat het perron wordt aangepast op de actuele ontwerpvoorschriften en wordt verbreed. Het plan is vanwege de aanleg van de tunnel en het verleggen van het perron en spoor ingrijpend. Er gelden vanuit ProRail en NS strikte regels op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Daarom zijn de kosten voor de uitvoering hoger dan aanvankelijk is gedacht.
De gemeente Hardenberg heeft een bedrag gereserveerd voor de herinrichting van het stationsgebied. Dit bedrag is echter niet voldoende om het plan uit te kunnen voeren. Daarom gaat de gemeente Hardenberg de komende periode in gesprek met partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren. Het is daarom ook nog niet bekend of en wanneer het plan uitgevoerd wordt. 


29-6-2017 10:05

Burgemeester Hardenberg één dag schaduwburgemeester van Samtgemeinde Emlichheim

Om de grensoverschrijdende samenwerking in de regio verder te stimuleren, gaan de burgemeesters van Hardenberg en Emlichheim één dag meelopen bij de collega-bestuurder aan de andere kant van de landsgrens. Daniela Kösters, bürgermeisterin van de samtgemeinde Emlichheim volgde woensdag 28 juni de hele dag de burgemeester van Hardenberg. Peter Snijders, burgemeester van Hardenberg, is donderdag 27...


In de grensgemeenten van de provincie Overijssel en het Landkreis Grafschaft Bentheim, waar Emlichheim deel van uit maakt, zijn er volop kansen om de samenwerking verder te versterken.
Op het gebied van arbeidsmarkt, infrastructuur, veiligheid, recreatie en toerisme worden in de grensregio meer en meer de samenwerkingsmogelijkheden benut. Op al deze terreinen wordt 'landsgrensontkennend' samengewerkt om de kracht van de regio te benutten.

Grensteam

Aan beide zijden van de grens is er volop vraag naar beroepskrachten. Euregionaal maakt Hardenberg onderdeel uit van een grensteam om grensoverschrijdende arbeid te stimuleren. Maandelijks is er in Hardenberg een spreekuur van een adviseur van het Duitse arbeidsbureau voor actieve bemiddeling van Nederlandse werkzoekenden.
Het aantal vacatures in diverse sectoren in de grensregio neemt toe. Medio augustus organiseren gemeente Hardenberg en gemeente Emlichheim in samenwerking met enkele zorginstellingen in Emlichheim een open dag voor Nederlandse werkzoekenden, die aan de slag willen in Duitsland.

Vrijetijdseconomie

Op het gebied van de vrijetijdseconomie biedt de Vechtdal-gemeente Hardenberg volop mogelijkheden voor de bezoekers uit het Landkreis. De Vecht verbindt van oudsher beide regio's. Aan beide zijden van de grens varen de Vechtezompen, waarmee een stuk cultuurhistorie in het grensgebied in ere hersteld is.
De Vechtezomp geeft een extra impuls aan het toerisme in het gebied. Ook biedt het Landkreis Grafschaft Bentheim aantrekkelijke toeristische mogelijkheden voor bezoekers uit Overijssel.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Gemeente Hardenberg is onder meer aangesloten bij het Rijnland Instituut, het grensoverschrijdende samenwerkingsverband van het regionale beroepsonderwijs (HBO en MBO) met partners in de beroepenvelden op het gebied van de Duits-Nederlandse internationalisering.
Door krachtenbundeling van onderwijsinstellingen en overheden aan beide kanten van de Nederlandse-Duitse grens kan alert en krachtig ingespeeld worden op de vraag uit de Euregionale arbeidsmarkt.


27-6-2017 12:27

Opening expositie Bert Ruinemans in gemeentehuis

Wethouder René de Vent opent vrijdag 30 juni om 13.00 uur de expositie van Bert Ruinemans uit Dedemsvaart. De werken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg zijn te zien tot en met woensdag 27 september.


Bert Ruinemans werd geboren in Nieuwleusen en groeide daar ook op. Tegenwoordig woont hij met zijn vrouw en twee dochters in Dedemsvaart. Als kind tekende Bert al graag; veel van zijn schoolschriften staan vol stripfiguren. Zo'n zeven jaar geleden begon hij met schilderen. Zijn echtgenote kocht voor haar winkel in curiosa de inboedel op van een bekende kunstschilder. Het kistje met olieverf dat daarbij hoorde bracht Bert op het idee te gaan schilderen.

In eerste instantie deed hij dat gewoon thuis, later volgde hij lessen en masterclasses bij Galerie Korpershoek in Nieuwleusen. Hier leerde hij veel; het opbouwen van de achtergrond en de techniek van het mengen op doek, maar ook het schilderen van menselijke huid en het creëren van dieptes kwamen aan de orde.

Enthousiasme
Bert exposeerde bij Grand Café Jipp in Ommen, bij Galerie Korpershoek in Nieuwleusen en stond op verschillende kunstmarkten. Door de vele positieve reacties die hij op zijn werk heeft gekregen, is zijn enthousiasme voor het schilderen nog meer toegenomen.

De eerste prijs die hij in 2014 tijdens de Week van de Amateurkunst van het Vechtdal met zijn werk heeft behaald, heeft hem gestimuleerd om nog eens extra om door te gaan met schilderen. Hij gaf ook zelf schilderlessen in de Makelij in Dedemsvaart. Iets wat hij heel erg leuk vond om te doen, helaas heeft hij hier momenteel vanwege zijn werk in het westen van het land, geen tijd meer voor.

Realistische portretten
Bert schildert het liefst realistische portretten in een romantische sfeer. Thema's als emotie, klassieke sfeer, stijl en verfijnde stoffen zijn daarbij favoriet. Daarnaast schildert Bert ook graag dieren.
Inspiratie haalt hij uit het dagelijkse leven, gebeurtenissen, social media en zijn eigen gevoel. Het belangrijkste voor Bert is dat een schilderij emotie oproept, iets doet met de toeschouwer. Hij hoopt dan ook dat de bezoekers van de tentoonstelling worden geraakt door zijn werk.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen.
De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


21-6-2017 11:57

Verdachte glazenwassers actief in Oost-Nederland

In diverse gemeenten in Oost-Nederland zijn glazenwassers actief die ramen lappen zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele dagen de rekening van 30 euro komen innen.


Het innen gebeurt soms met een dreigende toon. Mogelijk krijgt u hier mee te maken. Als u geen opdracht gegeven heeft voor het wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.


19-6-2017 13:29

Bouw je eigen buurt start op woensdag 21 juni

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg vanaf woensdag 21 juni 2017 aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook vanaf 21 juni via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de...


Inwoners kennen de gemeente als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen. De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt in buurten, dorpen en wijken, en weet wat inwoners écht belangrijk vinden. Daarom vraagt de gemeente met Bouw je eigen buurt hulp van al haar inwoners.

Bouw online aan je eigen buurt
Om samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst, vraagt de gemeente Hardenberg de komende maanden zoveel mogelijk inwoners om hun ideale buurt te bouwen. Dit kan vanaf 21 juni snel en gemakkelijk online via www.bouwjeeigenbuurt.nl.

Vier bijeenkomsten
Vanaf 21 juni vinden er gedurende vier weken iedere woensdagavond bijeenkomsten plaats, verspreid over de gemeente:

 • Woensdag 21 juni 2017, 19.30 uur, gemeentehuis, Stephanuspark 1, Hardenberg;
 • Woensdag 28 juni 2017, 19.30 uur, zalencentrum De Anerhof, Marsweg 6, Ane;
 • Woensdag 5 juli 2017, 19.30 uur, dorpshuis ’t Haarschut, Dorpsstraat 17, Kloosterhaar;
 • Woensdag 12 juli 2017, 19.30 uur, De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart.

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens één van deze avonden samen met anderen te bouwen aan hun eigen buurt. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl of door te bellen met 14 0523. Maar inwoners die mee willen bouwen, kunnen ook zonder aanmelding binnenlopen.

Bouwtekening
Online of tijdens de bijeenkomsten geven inwoners op een ‘bouwtekening’ aan wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Iets wat heel belangrijk is, wordt op de ‘bouwtekening’ dicht bij hun eigen huis en buurt geplaatst. Hoe verder van de eigen huis en buurt, des te minder belangrijk.

Aan de slag
De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Want de gemeente moet zich houden aan wetten en regels. En met 60.000 inwoners heeft de gemeente te maken met meerdere wensen, ideeën en belangen. Kortom, er zullen samen keuzes gemaakt moeten worden.

Omgevingsvisie
De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken. De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. Vanaf 2019 is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.


16-6-2017 10:47

Hardenberg zet volgende stap in afvalinzameling

Met het invoeren van 'laagfrequent inzamelen' wil het college van B&W ervoor zorgen dat nog meer huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Belangrijke verandering is dat restafval nog eens per acht weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Tussentijds krijgen inwoners de mogelijkheid hun restafval naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de...


PMD-afval (plastic, metalen, drankenkartons) wordt elke vier weken met een container ingezameld. Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen het PMD-afval naar een ondergrondse container brengen. De inzameling van GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd.


Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd. Bij het uitwerken van het voorstel is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn.


Sinds 1 januari 2014 wordt huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Bij dit zogenaamde 'omgekeerd inzamelen' worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om ingezameld. Dit betekent dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Bij het inzamelen van restafval wordt juist minder service verleend. 


Steeds meer afval gescheiden ingezameld
Als gevolg van het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid restafval in de gemeente Hardenberg flink gedaald. Uit cijfers blijkt dat per inwoner in 2016 nog 108 kilogram restafval werd aangeboden. Het doel is dat dit aantal in 2020 is teruggebracht naar 100 kilogram per inwoner. In 2025 moet dit nog verder zijn teruggebracht naar 30 kilogram per inwoner.


Een gemiddeld huishouden in de gemeente Hardenberg zet de restafvalcontainer één keer per acht weken aan de weg om te legen. De hoeveelheid ingezameld GFT-afval is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Ook de hoeveelheid ingezameld PMD-afval is flink gestegen naar 27 kilogram per inwoner. Al met al wordt 72% van het huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg al gescheiden ingezameld. De doelstelling is 75% in 2020 en uiteindelijk 100%. 


Mogelijkheden
Om de doelstellingen te halen, wil de gemeente Hardenberg ervoor zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, zodat er nog minder restafval overblijft. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Daarbij is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn.


Er zijn gesprekken gevoerd met plaatselijk belangen en wijkverenigingen. Ook is gekeken naar ontwikkelingen in de regio en is overleg gevoerd met afvalinzamelaar ROVA. Daarnaast konden alle inwoners in september 2016 meedoen aan een enquête. Maar liefst 1.350 inwoners hebben deze enquête ingevuld. 


Wensen inwoners
Uit de enquête blijkt dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de inzameling van restafval en GFT-afval en hun afval goed scheiden. Veel inwoners geven aan het prettiger te vinden een aparte container voor PMD-afval te hebben in plaats van de huidige inzameling met zakken. Circa de helft van de inwoners van het buitengebied is voor de herinvoering van het inzamelen van GFT-afval in het buitengebied, ook als daarmee de korting op het vastrecht vervalt.


Inwoners van hoogbouwwoningen willen ook graag de mogelijkheid om GFT-afval gescheiden aan te bieden. Verder blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om afval gescheiden aan te bieden. De meerderheid van de inwoners brengt restafval liever niet zelf weg naar een ondergrondse inzamelcontainer, maar wil dat dit huis-aan-huis wordt ingezameld.


Laagfrequent inzamelen per 1 januari 2018
Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden stelt het college de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2018 over te gaan op 'laagfrequent inzamelen'. Hierbij wordt afval op een duurzame wijze ingezameld en wordt restafval nog steeds huis-aan-huis ingezameld. Daarmee komt het college tegemoet aan de wensen van inwoners.


De investering van dit nieuwe systeem is gering, terwijl de jaarlijkse kosten naar verwachting dalen. Hierdoor kunnen de tarieven voor afvalstoffenheffing naar verwachting gelijk blijven. 


4-wekelijkse inzameling PMD-afval met container
Voor de inzameling van PMD-afval krijgen huishoudens een nieuwe container met oranje deksel, die eens per 4 weken wordt geleegd. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken.


Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun PMD-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd. 

Inzameling GFT-afval in buitengebied en bij hoogbouwwoningen
De inzameling van GFT-afval in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd. Huishoudens in het buitengebied ontvangen hiervoor een groene container die eens per twee weken wordt geleegd. De korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing die inwoners van het buitengebied nu nog krijgen, komt hiermee te vervallen.


Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een GFT-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.

8-wekelijks inzameling restafval in combinatie met ondergrondse containers
Het voorstel is dat restafval nog eens per acht weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Op dit moment gebeurt dit nog 4-wekelijks. Inwoners die hun afval tussentijds willen aanbieden, kunnen hun restafval tegen betaling met de milieupas naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen.


Op dit moment staan in de gemeente Hardenberg al 79 ondergrondse containers. In overleg met plaatselijk belangen worden er eventueel ook ondergrondse containers in de kleinere kernen geplaatst. 


Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 4 juli de oriënterende ronde en neemt op 18 juli een besluit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd.


De gemeente Hardenberg bereidt de invoering samen met ROVA verder voor. Inwoners worden dan uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wijze van afvalinzameling.


14-6-2017 11:31

Let op! Zomerdrukte bij de Publieksdienst

De vakantieperiode staat voor de deur. Voordat de koffers worden gepakt, is het verstandig even uw reisdocument te controleren op geldigheid. Het aanvragen van een reisdocument duurt vijf werkdagen. Het kan drukker zijn dan u normaal gesproken van ons gewend bent, dus let erop dat u op tijd een afspraak maakt.


Bij de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg kunnen inwoners terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Zo ook voor het aanvragen of verlengen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. In de zomermaanden is het extra druk bij de publieksdienst. Maak daarom ruim van te voren een afspraak, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

De gemeente Hardenberg werkt uitsluitend op afspraak. Via de website op www.hardenberg.nl is het mogelijk om een afspraak te maken bij de Publieksdienst.


9-6-2017 20:30

Aanmelden vrijwilligers voor waardering

Dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving vormen, is alom bekend. Ook in Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief. Als gemeente waarderen we het vele en diverse werk en betrokkenheid van 'onze' vrijwilligers. Daarom wil de gemeente deze waardering ook dit jaar graag expliciet laten blijken.


Omdat we binnen de gemeente Hardenberg met enorm veel vrijwilligers te maken hebben, is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep vrijwilligers. De keuze is gemaakt om de vrijwilligers die rond deze periode 12 1/2, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, in het zonnetje te zetten.
Indien u binnen uw organisatie/vereniging vrijwilligers heeft, die rond deze periode zolang vrijwilligerswerk doen, dan kunt u deze personen tot uiterlijk 15 augustus aanmelden bij de gemeente.
De gemeente benadert hierna de vrijwilligers persoonlijk en nodigt ze uit voor de waardering namens de gemeente Hardenberg.


9-6-2017 19:42

Lever uw taxussnoeisel in voor geneesmiddelen voor kanker

Heeft u in uw tuin de Taxus Baccata plant staan? Snoei deze plant dan in de periode tussen 15 juni en 31 augustus en breng het snoeisel naar de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheerzerveen.


In de nieuwe jonge twijgen van deze plant zit de stof Baccatine. Dit is belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee kanker wordt bestreden.
Door de Taxus te snoeien (twijgjes mogen maximaal 30 centimeter zijn) en deze in te leveren in de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation, kan het taxussnoeisel worden gebruikt als grondstof voor het medicijn.

Taxus voor hoop
Het inzamelen van taxussnoeisel is een initiatief van Stichting Taxus voor hoop. Deze stichting plaatst bakken op de milieubrengstations van ROVA, zodat de inwoners van de gemeente de gelegenheid hebben hun Taxussnoeisel apart in te leveren.


Tips voor het snoeien

Zorg ervoor dat als u gaat snoeien, dat u alleen de jonge scheuten snoeit en dit schoon opvangt op een zeil.

Mocht u het snoeisel tijdelijk bewaren voordat u het naar het inzamelpunt op het ROVA milieubrengstation brengt, doe dit dan in een open zak.


Meer informatie over de actie van Stichting Taxus voor Hoop is te vinden op de website www.taxusvoorhoop.nl.


9-6-2017 19:34

EUREGIO-spreekuur op 21 juni

EUREGIO houdt op woensdag 21 juni 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Ook krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


9-6-2017 12:05

Watertappunt al volop in gebruik

Landstede Kinderopvang Ommen en Doomijn Kinderopvang uit Lemele hebben de watertappunten al volop in gebruik. Zij wonnen de Gewoon Gezond waterchallenge en dit werd beloond met een eigen watertappunt. Onder het motto “Gewoon Gezond’’ zetten de gemeenten Ommen en Hardenberg zich in voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Het stimuleren van water drinken is één van de speerpunten.


Op 22 maart werden beide kinderopvangcentra verrast met de prijs. Alle kinderen kregen een Gewoon Gezondbidon en kunnen deze zelf vullen met water uit het tappunt. Beide kinderopvangcentra hebben het water drinken opgenomen in hun beleid, ook de medewerkers stimuleren de kinderen om water te gaan drinken. Landstede Kinderopvang Ommen en Doomijn Kinderopvang Lemele zijn eensgezind; “wij hebben de doelgroep in huis om spelenderwijs kinderen gezonde gewoontes aan te leren en jong geleerd is oud gedaan!’’

Landstede Kinderopvang Ommen
De kinderen vinden het leuk om zelf water te tappen, de kinderen mogen dan zelf kiezen welk knopje ze willen gebruiken. Alleen die knopjes zijn natuurlijk al reuze interessant. Doordat ze zelf mogen tappen is het water ook veel lekkerder, waardoor ook de kinderen die water minder lekker vinden het uit de watertap heerlijk vinden. Ook wordt vaak de bidon gebruikt, dat maakt het allemaal nog leuker.

Doomijn Kinderopvang Lemele
Het watertappunt valt zeer goed in de smaak! Wat is er lekkerder dan een 'zelf getapt' glaasje water. We merken dat de kinderen nu ook meer drinken, altijd goed dus! En zelf maken we er natuurlijk ook goed gebruik van!


7-6-2017 15:19

Gemeente treedt niet handhavend op tegen bedrijf Jacobs in Balkbrug

Het college van B&W heeft besloten om niet opnieuw handhavend op te treden tegen de activiteiten van het bedrijf Jacobs aan De Pol in Balkbrug. Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 14 maart 2017 heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de milieugevolgen van het bedrijf. De conclusie van dit onderzoek is dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en...


De Jacobs Groep is gevestigd aan De Pol 1A in Balkbrug op een perceel met een bedrijfsbestemming. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met het wassen van dakgrind. Op daken door het hele land wordt grind van het dak gezogen. Daarbij is een belangrijk verschil tussen niet-teerhoudend en teerhoudend grind.

Niet-teerhoudend grind is bijna niet vervuild en mag bij Jacobs aan De Pol gewassen worden. Teerhoudend grind is afkomstig van daken met dakleer en vaak wel vervuild. Dit teerhoudend grind mag bij Jacobs aan De Pol niet gewassen worden. Het mag wel opgeslagen worden, maar moet afgevoerd worden naar een bedrijf dat wel de vergunningen heeft om dit vervuilde grind te wassen.

Het onderscheid tussen teerhoudend en niet-teerhoudend grind werd door Jacobs tot voor kort visueel gemaakt. Als het grind hiervoor geschikt is, wordt het grind door Jacobs gewassen. Bij het wassen komt slib vrij dat afgevoerd wordt. Het gewassen grind wordt hergebruikt als schoon dakgrind.

Bestemmingsplan en vergunningen
Voor onder andere het wassen van niet-teerhoudend dakgrind is een bestemmingsplanherziening nodig. De bestemmingsplanprocedure heeft in de afgelopen jaren vertraging opgelopen. Op dit moment is het bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Zonder bestemmingsplan kan de gemeente geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) afgeven. Om de activiteiten van het bedrijf gericht te kunnen controleren, heeft de gemeente Hardenberg wel een omgevingsvergunning fase 1 (milieu) verleend en op basis daarvan meerdere controles uitgevoerd.

Verzoek om handhaving
Omwonenden hebben de gemeente Hardenberg gevraagd om handhavend op te treden tegen enkele activiteiten van het bedrijf. In eerste instantie heeft de gemeente dit handhavingsverzoek afgewezen. Na bezwaar van omwonenden, besloot de gemeente eind 2016 dit bezwaar gegrond te verklaren en alsnog handhavend op te treden tegen het bedrijf. De handhaving had betrekking op de registratie en administratie van afvalstoffen en de opslag van slib. Ook is een preventieve dwangsom opgelegd in verband met stofvorming. Omwonenden zijn bij de rechter in beroep gegaan tegen dit besluit van de gemeente, omdat ze dit besluit niet ver genoeg vonden gaan.

Uitspraak rechter
In maart van dit jaar heeft de rechter uitspraak gedaan en de bewoners in het gelijk gesteld. Volgens de rechter heeft de gemeente Hardenberg onvoldoende beeld van alle activiteiten van Jacobs om te beoordelen het bedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. Daarnaast heeft de gemeente het handhavingsbesluit volgens de rechter op onjuiste gronden genomen. De rechter heeft de gemeente Hardenberg opgedragen om binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen.

Onderzoek naar milieugevolgen
Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Qua geluid en stof blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen. Wel is bij één van de zes monsters die van te wassen dakgrind zijn genomen een hogere waarde geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is de beoordelingsmethode van het dakgrind aangescherpt om nog beter te voorkomen dat er toch teerhoudend grind gewassen wordt.

Al met al is de conclusie van het onderzoek dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en passen binnen de wettelijke normen.

Nadere inspectie
De gemeente Hardenberg heeft het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).

Besluit
Het bestemmingsplan om het bedrijf hier definitief mogelijk te maken is nog niet vastgesteld. Ook is nog geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) verleend. Het verlenen van deze vergunning is afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarmee is sprake van een overtreding. Echter, er ligt een ontwerpbestemmingsplan en er is een omgevingsvergunning fase 2 (bouw) aangevraagd. Op basis hiervan heeft het college al eerder geconcludeerd dat er sprake is van zicht op legalisatie.

Het milieuonderzoek van Tauw en de nadere inventarisaties/controles hebben uitgewezen dat deze eerdere conclusie juist is. Het college heeft daarom opnieuw besloten om niet handhavend op te treden tegen de activiteiten van Jacobs. Dit besluit is inmiddels aan de omwonenden kenbaar gemaakt.


7-6-2017 09:23

Balies vandaag gesloten vanaf 12.30 uur

In verband met onderhoud aan de computersystemen is het vandaag (woensdag 7 juni) vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


In verband met onderhoud aan de computersystemen is het vandaag (woensdag 7 juni) vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.

De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


30-5-2017 16:11

Geen proefalarm vanwege Tweede Pinksterdag

In verband met Pinksteren is er op maandag 5 juni 2017 om 12.00 uur geen proefalarm van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) in de gemeente.


Op maandag 3 juli 2017 12.00 uur vindt het eerstvolgende proefalarm plaats.


30-5-2017 16:09

Onderhoud computersystemen gemeente Hardenberg

In verband met onderhoud aan de computersystemen is het op woensdag 7 juni vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.


De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


30-5-2017 15:20

Burgemeester Snijders op RTL 7 over ondernemen in Hardenberg

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat geeft burgemeester Peter Snijders in het televisieprogramma Ondernemend Nederland als tip aan (toekomstige) ondernemers in Hardenberg. De uitzending is zondag 4 juni te zien op RTL 7.


Samenwerking is voor ondernemers essentieel. De gemeente kan daarin een belangrijke rol spelen. Zo is er een speciaal bedrijfsserviceteam gestart om ondernemers te ondersteunen waar nodig.

Kijk zondag 4 juni om 09.55 uur op RTL 7 naar de opnames die onder andere in het gemeentehuis van Hardenberg zijn opgenomen. Burgemeester Snijders vertelt over wat de gemeente kan betekenen voor ondernemers in Hardenberg. Roel Stad, eigenaar Moderna over Hardenberg: "Het is een hele plezierige plek om als ondernemer te ondernemen".

Programma gemist? Op zaterdag 10 juni om 12.30 uur wordt de uitzending herhaald.


30-5-2017 15:03

Vervanging straatverlichting kern Mariënberg

Vanaf maandag 12 juni wordt in de kern van Mariënberg preventief onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting. Tijdens het preventief onderhoud worden lampen of armaturen vervangen. Hierdoor vermindert het aantal storingen en worden onderhoudskosten beperkt.


In de kern van Mariënberg staat op dit moment verouderde straatverlichting met een oranje lichtbron. Deze verlichting geeft onvoldoende licht en is storingsgevoelig. Daarnaast zijn er veel verschillende soorten straatverlichting.
Door het vervangen van lampen en armaturen wordt eenheid gecreëerd en het aantal storingen verminderd. Daarnaast zorgt het heldere witte licht van de nieuwe lampen voor meer zichtbaarheid op de weg.

Vragen of opmerkingen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Limitec en duren per straatlantaarn maximaal een half uur. Hierdoor zal de overlast beperkt zijn.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Limitec via het telefoonnummer 0523 265 111, of e-mailadres storingen@limitec.nl.


30-5-2017 14:30

Sporthal op SPORTBLVD bereikt hoogste punt

De vlag kon uit op de bouwplaats op de SPORBLVD in Hardenberg. Onlangs werd het hoogste punt van de sporthal in aanbouw bereikt. Dit werd op de bouwplaats gevierd. Medewerkers van aannemersbedrijf Kormelink en partners werden verblijd met een overheerlijke snack van 'Friet on Tour'.


De bouw van de sporthal is begin 2017 gestart.  De bouw is behoorlijk gevorderd en het is al goed te zien hoe de sporthal eruit gaat zien. De komende maanden wordt de sporthal afgebouwd. De planning is dat de sporthal in augustus klaar is en met ingang van het komende schooljaar in gebruik wordt genomen.

De sporthal krijgt drie gelijkwaardige zalen met twee kleedkamers per zaal. De hal wordt zeven meter hoog en op de tribune is ruimte voor 150 toeschouwers. De sporthal wordt tegen het bestaande zwembad De Slag aan gebouwd. Bestaande functies, zoals de entree, de centrale hal en het horecagedeelte, worden straks ook voor de sporthal gebruikt.

Met de nieuwbouw van een sporthal wordt de realisatie van de Sportboulevard in Hardenberg afgerond en is er voldoende capaciteit voor sportonderwijs en binnensport.


29-5-2017 11:35

Bekendmaking besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017

Secretaris van de gemeente Hardenberg maakt bekend, dat zij op 8 mei 2017 het besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 heeft vastgesteld.


Het besluit dient te worden vastgesteld in verband met de samenwerking op het gebied van kwijtschelding met het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT).

Het besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Hardenberg op de afdeling Publieksdienst en is tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar.


29-5-2017 08:26

Focus op vitaliteit in Kadernota 2018

De focus van de gemeente Hardenberg ligt de komende jaren op vitaliteit. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2018. De Kadernota laat een financieel gezonde gemeente zien. Wel is de financiële ruimte om extra te investeren beperkter dan vorig jaar nog werd verwacht.


In de Kadernota blikt het college vooruit naar het komende jaar. Het college concludeert dat het goed gaat met de gemeente Hardenberg. Het collegeprogramma 'Behoedzaam vooruit' (2014-2018) is uitgevoerd. De gemeente is financieel gezond. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie en omdat de gemeente de afgelopen jaren flink heeft bezuinigd.
Door een behoedzaam financieel beleid te voeren, is Hardenberg in staat geweest om de algemene reserve aan te vullen en de schuldenlast te verminderen. Met het oog op de risico's en onzekerheden en de wens om geld beschikbaar te houden voor de nieuwe gemeenteraad, wil het college deze financiële lijn voortzetten. Als gevolg van een aantal externe ontwikkelingen die de gemeente extra geld kosten, is de financiële ruimte voor extra investeringen de komende jaren beperkt.
Jannes Janssen: 'Samen verder bouwen'
"We worden geconfronteerd met een aantal uitgaven waar we niet aan ontkomen. Daardoor is de financiële ruimte voor extra investeringen op dit moment beperkt", aldus wethouder Jannes Janssen.
"We kunnen niet al onze wensen nu al invullen. Als de economische groei doorzet, heeft dat een positief effect op ons huishoudboekje en kunnen we wellicht meer investeren. De uitdaging voor nu is om samen met onze partners de economische situatie verder te verbeteren en om zorg en ondersteuning voor alle inwoners goed te blijven organiseren. Samen verder bouwen aan de vitaliteit van onze gemeente."
Vitale gemeente
Het college wil samen met ondernemers en onderwijsinstellingen bouwen aan een vitale regio. Daarom ligt de focus de komende jaren op het verder versterken van de economie. Dat is nodig voor de werkgelegenheid, vitaliteit en groei van de gemeente. Hardenberg kijkt daarbij om zich heen en zoekt samenwerking in de Regio Zwolle en de Vierkant voor Werk-regio (Zuidoost-Drenthe).
Het zorgen voor vitale, compacte en toekomstbestendige winkelcentra is een ander belangrijk thema in de Kadernota. Voor onder andere uitvoering van de actieplannen voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart en voor de centrumplannen in Bergentheim en Balkbrug wil het college de komende jaren € 2 miljoen beschikbaar stellen. Ook voor het versterken van de vitaliteit van het omvangrijke buitengebied wil het college de komende jaren geld beschikbaar stellen.
Sociale vitaliteit
De meeste budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor zorg en ondersteuning aan inwoners zijn de afgelopen jaren toereikend gebleken. De uitgaven vielen zelfs lager uit. Van het geld dat de gemeente over houdt, wil het college de verwachte korting op de budgetten opvangen. Als gevolg van strengere wetgeving, is in 2018 extra geld nodig voor het zogenaamd 'beschut werken'.
Het college gaat er vooralsnog van uit dat ook deze extra uitgaven binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden. Daarnaast wil het college € 460.000 extra beschikbaar stellen voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens een lagere eigen bijdrage betalen.
Duurzame gemeente
Duurzaamheid blijft de aandacht van het college houden. Hiervoor wordt het eerder genoemde duurzaamheidsfonds gebruikt en er wordt ingezet op kansrijke duurzame energieprojecten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door openbare verlichting om te bouwen en energiezuinig te maken.

Het college geeft in de Kadernota gehoor aan de motie van de gemeenteraad om de woonlasten voor inwoners te verlagen. Het college kiest ervoor de afvalstoffenheffing in 2018 met € 10 te verlagen en de rioolheffing structureel met € 10 te verlagen. Zo profiteert ieder huishouden, ook huurders. In totaal gaat het om een lastenverlichting van € 460.000.
De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 6 juni in de oriënterende ronde en op 20 juni in de raadsvergadering. Na vaststelling door de gemeenteraad, verwerkt het college de voorstellen in de Begroting voor 2018. Deze wordt na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.


22-5-2017 10:11

Publieksdienst maandag 5 juni en woensdagmiddag 7 juni gesloten

I.v.m. Pinksteren is de publieksdienst maandag 5 juni gesloten. Wegens onderhoud aan systemen zijn de balies van de publieksdienst op woensdagmiddag 7 juni vanaf 12.30 uur gesloten. Dit geldt voor de locaties Hardenberg en Dedemsvaart.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


22-5-2017 09:42

Publieksdienst donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei gesloten

I.v.m. Hemelvaart is de publieksdienst gesloten op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei. Dit geldt voor de locaties Hardenberg en Dedemsvaart.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


19-5-2017 11:22

Conferentie Duurzame Energie op 23 mei

De gemeente Hardenberg houdt dinsdagavond 23 mei van 19.30 tot 22.00 uur een conferentie duurzame energie. Tijdens de conferentie in het gemeentehuis komen de opgave, kansen en ontwikkelingen van grootschalige duurzame energie aan bod. Daarnaast presenteren enkele lokale initiatieven zich.


De gemeente Hardenberg wil meer duurzame energie binnen de gemeente opwekken. Het doel is om in 2020 14% en in 2030 30% duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken is  grootschalige productie en een mix van biomassa, windenergie, zonne-energie en restwarmte nodig.
"Het behalen van de duurzame doelen is een uitdaging, die om keuzes en daadkracht vraagt", vertelt wethouder René de Vent. "Zowel van de gemeente als van inwoners en het bedrijfsleven. Daarnaast biedt duurzame energieproductie ook  kansen, want door gezamenlijk projecten te ontwikkelen kan ook de omgeving profiteren van de mogelijke opbrengsten." 

Onderzoek en afwegingskader

In opdracht van de gemeenteraad heeft de afgelopen periode een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieproductie. Bij de besluitvorming over de uiteindelijke productie- en locatiekeuzes zijn aspecten als draagvlak, participatie, financiële aantrekkelijkheid en lokaal eigenaarschap belangrijke afwegingskaders. 


Conferentie

In dit kader houdt de gemeente Hardenberg op 23 mei een conferentie Duurzame Energie. Tijdens de conferentie wordt de eerste opbrengst van de onderzoeksperiode gepresenteerd en een beeld geschetst van de opgave, kansen en ontwikkelingen. Tevens presenteert een aantal lokale initiatieven zich.
Tot slot wordt gediscussieerd over de randvoorwaarden voor grootschalige duurzame energie. De uitkomsten van deze conferentie worden meegenomen in de nadere voorstellen aan de gemeenteraad.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de conferentie via aanmelden@hardenberg.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deelname is gratis. Voor vragen over de conferentie kan contact worden ogenomen met Peter Hermans (cluster Duurzaamheid) via het telefoonnummer 14 0523.
Programma
 • 19.30 - 19.35 uur: welkom door dagvoorzitter Guy Kersten
 • 19.35 - 19.45 uur: inleiding door wethouder René de Vent
 • 19.45 - 20.15 uur: kansen en ontwikkelingen voor grootschalige duurzame energieproductie in Hardenberg – de verkenning | Hans Rijntalder - Pondera
 • 20.15 - 20.30 uur: presentatie Lutten Leeft
 • 20.30 - 20.45 uur: ervaringen energiecoöperaties in het land | Lambert Schuldink - Stichting Vitaal Platteland
 • 20.45 - 21.00 uur: pauze
 • 21.00 - 21.45 uur: discussie onder leiding van dagvoorzitter over potentiële locaties energieproductie en randvoorwaarden voor afwegingskader
 • 21.45 - 22.00 uur: afsluiting

Documenten
Raadsvoorstel december 2016 (PDF, 1,8 MB)
Raadsbrief maart 2017 (PDF, 122 kB)
Voortgangsrapportage december 2016 (PDF, 20,8 MB)
Meerjarenprogramma 2015-2018 (PDF, 2MB)


19-5-2017 10:44

Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

In verband met de feestdagen in mei en juni wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd. Zo wordt er in de gemeente Hardenberg geen afval ingezameld op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (2e Pinksterdag).


 • De inzameling van donderdag 25 mei vindt plaatst op zaterdag 27 mei.
 • De inzameling van maandag 5 juni vindt plaatst op zaterdag 3 juni. Let op, dit is de zaterdag vóór 2e Pinksterdag.

Daarnaast is het ROVA milieubrengstation aan de Ommerweg in Bovenveld op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag gesloten.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.


19-5-2017 07:50

Ontwerpen voor de aanpak van de N340/N48 en N377 in het Vechtdal gereed

De provincie Overijssel houdt op 22, 23 en 30 mei drie informatiebijeenkomsten over de plannen voor de verbetering van de N340/N48 en N377. Tijdens de bijeenkomsten presenteert de provincie de ontwerpen en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie Overijssel en advies- en ingenieursbureau RHDHV.


De ontwerpen voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) zijn uitgevoerd in 3D visualisaties. Hierop kunnen omwonenden en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.


Daarnaast wordt er informatie verstrekt over onder andere de bouw van het spoorviaduct door ProRail en de procedure rondom het Provinciaal Inpassingplan.


Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom om tussen onderstaande tijden vrij in te lopen op één van genoemde locaties. Aanmelden is niet nodig.


 • Maandagavond 22 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in het Roode Hert in Dalfsen, Hessenweg 41
 • Dinsdagavond 23 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in de Wiekelaar in Oudleusen, G.W. Spiegelstraat 6
 • Dinsdagavond 30 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt in Balkbrug, Meppelerweg 34

Van ontwerp naar uitvoering

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen hiervoor definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied.

 

Daarnaast zijn ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, zijn de hoogspanningsmasten bij het spoor verhoogd en wordt medio dit jaar gestart met de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340. De aanbesteding van het werk start in 2018 waarna de schop in 2019 de grond in kan.


19-5-2017 07:48

Nieuwe inrichting voor deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

Het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Hiermee wordt de zuidkant van het Vechtpark afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit deelgebied ligt vanaf donderdag 18 mei ter inzage. Belangstellenden worden tijdens een inloopbijeenkomst op 31 mei bijgepraat over de plannen.


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst 14 hectare groot. 


Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. De oever van de Vecht wordt hiervoor over de hele lengte ontsteend en deels verflauwd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.


Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. In het verlengde van de oude Vechtarm, wordt een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog.


In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de verharde wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot.
Uitzichtpunt
Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende onverharde paden. 

Het gebied Rheezermaten wordt in de toekomst beheerd door Staatsbosbeheer. Hierbij wordt vee ingezet voor de begrazing van het gebied. 


Inloopbijeenkomst op 31 mei

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.  Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming 'natuur'.
Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 18 mei ter inzage. Het plan wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 mei. Belangstellenden zijn welkom om het plan te bekijken tussen 19.00 en 20.30 uur in De Koppel. 

Start werkzaamheden

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in het gebied op z'n vroegst op 1 oktober 2017 starten. De startdatum is afhankelijk van de waterstand in de Vecht.


19-5-2017 07:46

Vijf wooneenheden in voormalige basisschool Het Talent

Het college van B&W wil in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart vijf wooneenheden realiseren. De wooneenheden zijn bedoeld voor mensen die urgent een woning nodig hebben of statushouders die wachten op een reguliere huurwoning. Het gaat om een tijdelijke situatie.


In de gemeente Hardenberg zijn mensen die urgent een woning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of als gevolg van financiële problemen. Deze mensen krijgen voorrang als er bepaalde goedkope huurwoningen beschikbaar komen.
Daarnaast krijgen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) door woningcorporaties in overleg met de gemeente een huurwoning toegewezen, zodat zij een snelle start kunnen maken en kunnen inburgeren. 

Voldoende passende woningen

Doordat urgent woningzoekenden soms voorrang krijgen, moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een plan gemaakt om te zorgen voor voldoende passende huurwoningen voor alle doelgroepen.
Onderdeel van dit plan is het geschikt maken van leegstaande panden voor de huisvesting van urgente woningzoekenden en statushouders. 

Het Talent

De voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend 150 in Dedemsvaart is eigendom van de gemeente Hardenberg en staat al geruime tijd leeg. Het pand wordt momenteel beheerd en anti-kraak bewoond.
Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is Het Talent geschikt te maken voor tijdelijke verhuur aan urgent woningzoekenden en statushouders. Hiervoor wil het college van B&W in Het Talent vijf zelfstandige wooneenheden te realiseren. Urgent woningzoekenden uit de omgeving van Dedemsvaart en statushouders kunnen hier tijdelijk onderdak vinden totdat zij een reguliere woning hebben gevonden.

Eerste bewoners nog dit jaar

Het college van B&W vraagt een krediet aan de gemeenteraad voor de verbouwing. De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt en de omgevingsvergunning is verleend, kan de gemeente naar verwachting na de zomer starten met de verbouwingswerkzaamheden.
De eerste bewoners kunnen dan nog dit jaar gehuisvest worden in Het Talent. Insteek is dat het gebouw maximaal 10 jaar verhuurd wordt. Na deze periode van tien jaar wil het college een nieuwe afweging maken over de bestemming van dit gebouw.


17-5-2017 13:13

Wat te doen als u een bijennest of bijenzwerm heeft ontdekt?

Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Zoek dan een imker bij u in de buurt.


Via de website www.bijenhouders.nl kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Klik op de landkaart op uw provincie en zoek vervolgens het dichtstbijzijnde bijenkorfje bij u in de buurt. Elke bijenkorf geeft een imkerafdeling weer. Als u op de bijenkorf klikt, komt u op de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

Geen bijen, maar hommels?
Heeft u overlast van hommels in plaats van bijen? Kijk dan op www.knnv.nl/hommels. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.


17-5-2017 13:00

Pmd los en leeg in de zak of bak

Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en wordt vervolgens weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Hoewel de inzameling van pmd al heel goed gaat, kan de kwaliteit van het ingezamelde pmd nog beter.


U kunt helpen de kwaliteit te verbeteren door aan onderstaande tips te denken bij het scheiden van uw pmd.

Platdrukken
Veel van ons huishoudelijk afval bestaat uit pmd. Om ruimte te besparen kunt u uw pmd los in de container of zak stoppen. U kunt uw plastic fles, flacon of het drinkpak het beste platdrukken na gebruik. Haal de dop van de verpakking en druk de lucht eruit, op deze manier bespaart u ruimte. Door vervolgens de dop weer op de verpakking te draaien voorkomt u dat de lege verpakking gaat lekken.

Leeg blijft leeg
Het is niet nodig om de verpakkingen schoon te maken. Het is voldoende als de verpakking leeg is. Als de verpakking eenmaal leeg is, is het belangrijk dat de verpakking ook leeg blijft. Vullen van een lege verpakking met ander pmd-afval is niet wenselijk, dit verstoort het sorteerproces bij de verwerker.

Meer informatie
Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval. Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, 038 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.


17-5-2017 12:30

Publieksdienst maandagmiddag 22 mei beperkt bereikbaar

De Publieksdienst van de gemeente Hardenberg is op maandagmiddag 22 mei beperkt bereikbaar. Dit in verband met een bijeenkomst.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de Publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


15-5-2017 16:45

Fietsverkoop THV op 20 mei

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 20 mei van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).


Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën

De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


Voor meer informatie over de fietsverkoop kunt u contact opnemen met mevrouw T. Kamphuis van Toezicht & Handhaving Vechtdal. Dit kan via het telefoonnummer 088 965 4308.


9-5-2017 20:32

Gemeenteraad stemt in met herbenoeming burgemeester Snijders

De gemeenteraad van Hardenberg heeft vanavond besloten om de heer P.H. Snijders aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Hardenberg. De eerste ambtstermijn van burgemeester Peter Snijders eindigt op 1 oktober 2017. De herbenoeming is voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.


De raad heeft op 28 februari de Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hardenberg 2017 vastgesteld. In die verordening wordt een raadscommissie in het leven geroepen die de voorbereiding verricht ten aanzien van de herbenoeming van de heer Snijders.
Positief advies
De gemeenteraad stemde vanavond in met het positieve advies van de commissie om de herbenoeming van burgemeester Snijders bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu via de Commissaris van de Koning in Overijssel naar de Minister.
Indien de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling overneemt dan zal de heer Peter Snijders herbenoemd worden tot burgemeester van de gemeente Hardenberg voor een nieuwe periode van zes jaar.


9-5-2017 18:20

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld

De gemeenteraad heeft het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Hardenberg vastgesteld. Aanleiding voor het geactualiseerde beleid was de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 juli 2016 in werking is getreden.


De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. De wet moet meer ondernemers een eerlijke kans geven op een overheidsopdracht. Onder meer door duidelijke afspraken over de te volgen procedure.


De drempel voor de diverse aanbestedingsprocedures is voor de gemeente Hardenberg in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid gelijk gebleven. Daarnaast is het minimale aantal uit te nodigen lokale/regionale partijen bij een meervoudig onderhandse aanbesteding gewijzigd van één naar twee. 
Bekijk het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid


© Gemeente Hardenberg