Goedenmiddag, het is 15:55
op zaterdag 16 december 2017
In Hardenberg is het nu 3,7 °C
Wind 0.7 km/u uit het noorden
De luchtvochtigheid is 90 %
De luchtdruk is 1.011,0 hpa
Het heeft vandaag 0,6 mm geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

15-12-2017 20:19

Aangepaste openingstijden in december en januari

In verband met de feestdagen gelden voor de gemeente Hardenberg aangepaste openingstijden in de maanden december en januari. Hierdoor kan het zijn dat de medewerkers van de gemeente op bepaalde dagen niet of beperkt bereikbaar zijn.


De balies in het gemeentehuis in Hardenberg en de balie van de Publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart zijn op de volgende momenten gesloten:


 • Donderdag 21 december 2017 van 15.00 tot 17.30 uur
 • Maandag 25 december 2017
 • Dinsdag 26 december 2017
 • Maandag 1 januari 2018
 • Dinsdag 2 januari 2018 tot 11.00 uur

Spoedmeldingen
Op de momenten dat het gemeentehuis gesloten is, kunt u voor spoedmeldingen betreffende openbare ruimte contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0523. U wordt dan doorgeschakeld.
De overige dagen in december en januari is het gemeentehuis zoals gebruikelijk op afspraak geopend. Een afspraak maakt u online. Houd bij het maken van uw afspraak rekening met bovenstaande beperkte bereikbaarheid.


15-12-2017 10:06

Onderhoud heideveld Heemserbos

Omdat de heide sterk aan het vergrassen en verouderen is vond er begin december onderhoud plaats aan het heideveld in het Heemserbos in Hardenberg. Om te voorkomen dat het heideveld verandert in bos, is het nodig dat de heide wordt verjongd.


Met behulp van een chopper, een machine die de begroeiing afklepelt en tegelijkertijd verzamelt, komt de strooisellaag of minerale ondergrond weer naar boven.
In deze grondlagen 'slapen' de zaden van de heideplanten. Bij de juiste combinatie van licht, temperatuur, vocht en voeding ontkiemen deze zaden zodat er nieuwe heide ontstaat.
Mix van jong en oude heide
Het naar boven halen van de minerale ondergrond is ook goed voor dieren die van warmte houden, zoals de zandhagedis.
Door regelmatig onderhoud ontstaat er op den duur een mix van jonge en oude heide, waardoor het heideveld minder kwetsbaar wordt.


15-12-2017 09:22

Nieuwe APV vanaf 1 januari 2018

De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De nieuwe APV treedt op 1 januari 2018 in werking. Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, zijn sommige regels in de APV gewijzigd en zijn nieuwe regels toegevoegd.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete door de politie laten opleggen.
Omdat de huidige APV op onderdelen verouderd was of omdat sommige regels niet meer goed passen bij ontwikkelingen in de samenleving, is een aantal onderdelen van de APV gewijzigd. Ook zijn nieuwe bepalingen opgenomen. 

Ruimere openingstijden horeca
Eén van de wijzigingen is dat voor horecagelegenheden ruimere openingstijden gaan gelden. Alle horecagelegenheden mogen vanaf 1 januari 2018 in het weekend tot 04.00 uur open blijven. Horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten.

Voor alle horecagelegenheden geldt dat er in het weekend na 04.00 uur geen bezoekers meer aanwezig mogen zijn. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.

Bevoegdheden burgemeester
Met de komst van de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden of uit de hand lopende demonstraties.

De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde. Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. 

Diverse wijzigingen
Het 'verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats' maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Het verbod tot openlijk drugsgebruik geeft de politie meer mogelijkheden overlast door het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs effectief aan te pakken.

Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. De gemeenteraad heeft middels het aannemen van een amendement besloten dat het aantal vergunningen voor bedrijven in de seksbranche wordt teruggebracht tot maximaal één seksinrichting en maximaal één escortbedrijf.

Naast deze wijzigingen zijn in de nieuwe APV enkele wijzigingen doorgevoerd waarmee de APV beter aansluit op samenwerkingsverbanden in de regio en op ontwikkelingen in de samenleving. Ook zijn in sommige gevallen regels voor de hele gemeente gelijkgetrokken. 


Carbidschieten tijdens de jaarwisseling
Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Een vergunning is niet nodig. Carbidschutters moeten zich aan de volgende regels en voorwaarden houden:

 • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
 • De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden. 

Toezicht op naleven regels
Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.


De gemeenteraad heeft de nieuwe APV in de raadsvergadering van 12 december 2017 vastgesteld. De volledige tekst van de nieuwe APV is vanaf 20 december 2017 na te lezen op www.hardenberg.nl. De nieuwe APV treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking. Op dat moment vervalt de oude APV.


15-12-2017 09:20

Omgevingsvergunning voor aanpassen routes richting Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil medewerking verlenen aan het verbeteren van de verkeerssituatie rond Attractie- en Vakantiepark Slagharen.


Attractie- en Vakantiepark Slagharen pakt de ingang, parkeerplaats en route naar het park flink aan. Er worden nieuwe busparkeerplaatsen gecreëerd en het park realiseert een Kiss & Ride voor het brengen en ophalen van gasten.
De brug over de Zwarte Dijk wordt vervangen door een voetgangerstunnel. Ook de Knappersveldweg wordt aangepakt. Dit is de hoofdtoegangsweg voor verblijfsgasten. In de nieuwe situatie krijgt autoverkeer voorrang.

Omgevingsvergunning
Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft deze week besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van de twee toegangswegen, Kiss & Ride en een geluidswal. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk af te wijken van de geldende agrarische bestemming. 


Wethouder Jannes Janssen: "Het Attractie- en Vakantiepark Slagharen is al vele tientallen jaren een belangrijke trekpleister in onze gemeente. Het park trekt meer dan een miljoen bezoekers per jaar en biedt veel werkgelegenheid. Dat maakt het park een belangrijke speler in de vrijetijdseconomie van Hardenberg. Het plan van het Attractiepark om de verkeerssituatie en toegang tot het park te verbeteren is goed doordacht. Het zorgt ervoor dat bezoekers het park op een verkeersveilige manier kunnen bereiken en dat overlast voor de omgeving verminderd wordt. Daarom werken wij eraan mee om dit mogelijk te maken."


Voetgangerstunnel
Het attractiepark heeft inmiddels ook de omgevingsvergunning voor realisatie van de voetgangerstunnel aangevraagd. De aanleg van de voetgangerstunnel past binnen de huidige bestemming 'verkeer'. Het college van B&W kan de omgevingsvergunning voor de aanleg van de voetgangerstunnel begin 2018 verlenen. De werkzaamheden aan de Knappersveldweg passen binnen de huidige bestemming.

De werkzaamheden worden afgestemd met de gemeente Hardenberg als wegbeheerder.


15-12-2017 08:53

Eerste groep huiseigenaren volgt workshop Energieneutraal verbouwen

Zo'n zeventig huiseigenaren hebben dinsdagavond 12 december deelgenomen aan de workshop Energieneutraal Verbouwen. Hiermee was het een goed bezochte eerste bijeenkomst, die in februari een vervolgt krijgt. Ook nieuwe belangstellenden kunnen instappen in het traject. Voor hen wordt op 30 januari een workshop georganiseerd.


Gerard Salemink van stichting Pioneering nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen en duurzame energie op te wekken. Veel woningeigenaren denken na over hoe zij hun woning toekomstbestendig kunnen maken.
Sommige woningeigenaren staan nog aan het begin en oriënteren zich. Andere woningeigenaren werden bevestigd in hun plannen voor het energieneutraal maken van hun woning. Salemink sprak over aanpakken waar je later geen spijt van krijgt, wat de aanwezigen zeer aansprak.  

Workshop krijgt vervolg
Projectleider Greet Ruitenberg blikt tevreden terug op deze eerste bijeenkomst. "We zijn heel blij met deze opkomst. Het project moet nog een beetje gaan leven in de gemeenten en dit is een mooie eerste stap. Deze workshop krijgt dan ook een vervolg en eenzelfde workshop voor nieuwe belangstellenden wordt in januari georganiseerd," aldus Ruitenberg.


Huiseigenaren van een vrijstaande of 2-onder-1-kapwoning die ook aan de slag willen met hun woning kunnen op 30 januari 2018 deelnemen aan een vergelijkbare workshop in Staphorst. Op de website van het energieloket www.energieloket-west-overijssel.nl onder het kopje 'energieneutraal verbouwen' kan men zich aanmelden en wordt begin januari de exacte locatie bekend gemaakt.


Project Energieneutraal Verbouwen
De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en stichting Pioneering werken samen aan het project Energieneutraal Verbouwen. Ze ontwikkelen een standaardaanpak voor vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen. Hierdoor wordt energieneutraal verbouwen eenvoudiger en goedkoper voor zowel woningeigenaren als bouwbedrijven.

Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel en de VNG.


14-12-2017 08:13

Incident met plafondplaten in zwembad De Kiefer

In zwembad De Kiefer in Dedemsvaart is er woensdag 14 december een incident geweest. Rond 12.15 uur is er een serie plafondplaten naar beneden gevallen en naast het bassin op de tegels terechtgekomen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Het bad was geopend. Tijdens dit incident was er één zwemmer in het bad aanwezig. Die heeft het bad direct verlaten.


In de hal, buiten het gedeelte van het zwembadbassin, stond er een aantal ouders met kinderen te wachten op de zwemles die om 12.30 uur zou beginnen. De zwemles en de activiteiten voor de middag zijn geannuleerd. Het zwembad De Kiefer is na het incident direct gesloten.


Als beheerder van deze gemeentelijke zwembadaccommodatie zijn de technische mensen van de afdeling Openbaar Gebied van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg ingeschakeld om de oorzaak van dit incident te achterhalen en de situatie veilig te stellen. Zij hebben geconstateerd dat de oorzaak van dit incident ligt in de bevestiging van de serie plafondplaten aan een houten randlat.


De constructie van de plafondplaten is aan de zijkant bevestigd aan een houten latten. De verbinding tussen één serie plafondplaten en deze randlat is losgeschoten, waardoor een eerste serie van zo'n zeven plafondplaten naar beneden is gevallen en op het perron naast het bassin terechtkwam. Door de constructie van het systeemplafond is alleen de eerste rij platen losgekomen.


Woensdagmiddag zijn de verbindingen tussen de constructie van de plafondplaten en de randlatten gecontroleerd. Daarbij is de verbinding met de randlatten zonodig verstevigd. De situatie is na de inspectie weer veilig bevonden door de technische mensen. In goed overleg is dan ook besloten om zwembad De Kiefer vanmiddag om 15.30 uur weer te openen. 


Het gemeentelijke zwembad is de afgelopen jaren volgens de gebruikelijke protocollen onderhouden. Zo vindt aanstaande vrijdag ook weer de jaarlijkse audit plaats van zwembad De Kiefer voor het Keurmerk Veilig en Schoon.


12-12-2017 14:09

Nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 2 januari 2018. De bijeenkomst wordt van 19.30 tot 23.00 uur gehouden in het gemeentehuis en is gratis toegankelijk voor alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit de gemeente. Ook dit jaar staat netwerken vooral centraal.


De nieuwjaarsbijeenkomst biedt een mooie gelegenheid om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op 2018. Door een afwisselend programma hoopt de gemeente een breed publiek aan te spreken en zo gezamenlijk van start te gaan in het nieuwe jaar.
Burgemeester Snijders begint de avond dan ook met een nieuwjaarstoespraak. Vervolgens kunnen de bezoekers genieten van een presentatie van cabaretière Nina de la Croix. Ook de uitslag van de verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar' wordt bekend gemaakt. Na het officiële gedeelte van deze avond is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en tijd voor een hapje en drankje.
Aanmelden
Inwoners en ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 2 januari 2018 aanmelden door een e‐mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.
Programma
19.30 uur: ontvangst door college van B&W
20.00 uur: nieuwjaarstoespraak burgemeester Peter Snijders
20.15 uur: presentatie cabaretière Nina de la Croix
20.40 uur: verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar 2017'
20.45 uur: Regio Hardenberg smaakt naar meer...
23.00 uur: einde nieuwjaarsbijeenkomst


12-12-2017 12:44

Meedenk-avonden 'Blijven is meedoen' op 19 en 20 december

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de zogenoemde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, volwaardig onderdeel zijn van de Hardenbergse samenleving? Praat hierover mee tijdens één van de meedenk-avonden op dinsdag 19 en donderdag 20 december 2017.


De eerste groep statushouders heeft in oktober de participatieverklaring ondertekend. Deze verklaring is onderdeel van het inburgeringsexamen. 


Als voorbereiding op het plan 'Blijven is meedoen' houdt de gemeente Hardenberg, samen met diverse organisaties twee meedenk-avonden. Tijdens deze meedenk-avonden kunt u ervaring en kennis uitwisselen met de aanwezige organisaties, inwoners en statushouders.


U bent welkom
U bent van harte welkom op één van de volgende data en locaties:


 • Dinsdag 19 december 2017 van 17.00 tot 20.30 uur in De Baron aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart
 • Woensdag 20 december 2017 van 17.00 tot 20.30 uur in het Grand Café van het Alfa College aan de Parkweg 1A in Hardenberg.

Aanmelden voor één van deze meedenk-avonden kan via het e-mailadres bijeenkomst2@hardenberg.nl. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.


11-12-2017 16:07

Genomineerden sportverkiezing bekend

De twaalf genomineerden voor de sportverkiezing zijn bekend. Iedereen kan tot en met 31 december 2017 online zijn stem uitbrengen. Op woensdag 24 januari 2018 worden vanaf 19.30 uur de Hardenbergse Sportprijzen 2017 uitgereikt in theater de Voorveghter in Hardenberg.


Stemmen kan via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing.

Er zijn sportprijzen in de categorieën: sportvrouw, sportman, sportploeg en sporttalent. Om in aanmerking te komen voor één van deze sportprijzen moet je een aansprekende sportprestatie hebben geleverd. Dit kan een kampioenschap of promotie zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan bijvoorbeeld ook een individuele prestatie in relatie tot leeftijd zijn of het verloop van een totale competitie.


Genomineerden
Iedereen kon in de afgelopen periode zijn of haar favoriet aan de gemeente Hardenberg doorgeven. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn de volgende sporters en sportploegen genomineerd:


Sportploegen:
DAC Dedemsvaart (zwemmen)
Vv EMMS 1 (voetbal)
Juventa 1 (korfbal)


Sportmannen:
Leon van den Hof (zwemmen)
Niek Kimmann (fietscross)
Arnoud Nijhuis (paracycling)


Sportvrouwen:
Lisa Joosse (paardrijden)
Kyra Lamberink (baanwielrennen)
Evelyn Polman (schietsport)


Sporttalenten:
Claudia Binnenmars (turnen)
Kas Haverkort (karten)
Sven Profijt (kickboksen)


Iedereen kan tot en met 31 december 2017  zijn stem uitbrengen via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. De top drie wordt bepaald op basis van de stemmen van de inwoners en door de jurering van de commissie, bestaande uit sportverslaggever Jan Uythof, wethouder Douwe Prinsse en enkele vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg.

Alle genomineerden worden uitgenodigd om op 24 januari de verkiezingsavond bij te wonen en maken kans op de titel sportploeg, sportman, sportvrouw of sporttalent 2017. 


11-12-2017 15:50

Bomenkap N34, tussen Witte Paal en Boshoek, uitgesteld

In verband met de weersomstandigheden gaat de geplande bomenkap langs de N34, tussen de rotonde Witte Paal en de Boshoek in Hardenberg, in de avond en nacht van 11 op 12 december niet door.


Door de sneeuw zijn de bomen topzwaar geworden, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De werkzaamheden kunnen door de weersomstandigheden ook minder snel uitgevoerd worden.
Naar verwachting worden de werkzaamheden in de loop van de week uitgevoerd afhankelijk van de weersomstandigheden.


11-12-2017 08:46

Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman André Veltman

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 8 december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan André Veltman uit Balkbrug. André nam op 8 december officieel afscheid van het brandweerkorps in Balkbrug. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


André Veltman was gedurende 25 jaar brandweervrijwilliger bij de brandweerploeg van Balkbrug. Op 1 juni 1992 begon zijn brandweerloopbaan in Balkbrug. Na de basisopleiding volgde André de opleiding tot Brandwacht 1e klasse en tot Hoofdbrandwacht.
Ook het diploma Onderbrandmeester werd door André behaald, dit was nodig om op te kunnen treden als bevelvoerder. Naast bevelvoerder was André Veltman oefenleider, leerwerkplekbegeleider en gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 1 december 2015 was hij ploegleider van de ploeg Balkbrug.

Voorlichting
André begon zijn carrière goed: op de eerste dag van zijn aanstelling was er een uitruk. Omdat hij op dat moment nog geen brandweerpak had ging hij in zijn gewone kloffie mee, waarmee hij meteen de krant haalde. Als enthousiaste brandweervrijwilliger vond hij het vooral leuk om de jeugd te vertellen over het brandweerwerk.
Hij was betrokken bij verschillende oefeningen en gaf voorlichting op diverse basisscholen. Voor zijn langdurige inzet voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer in Balkbrug en voor de veiligheid van mens en dier werd André Veltman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


8-12-2017 16:46

EUREGIO-spreekuur op woensdag 20 december

EUREGIO houdt op woensdag 20 december 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


8-12-2017 15:11

Wie verdient dit jaar de Vechttrofee?

Voor de negende keer wordt dit jaar de 'De Vechttrofee' uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Vechtdal. Hiervoor is Vechtdal Marketing op zoek naar de persoon of organisatie die volgens u de Vechttrofee moet winnen.


De prijs kan uitgereikt worden aan zowel inwoners van het Vechtdal als aan niet-inwoners. Vechtdal Marketing selecteert uit alle inzendingen een top drie. Deze genomineerden worden via social media en regionale nieuwsbladen bekendgemaakt, zodat er gestemd kan worden. 


Stemmen
Mensen en/of organisaties die de trofee verdienen, kunnen worden genomineerd. Dat kan door een mail met naam en motivatie te sturen naar avanwijnen@vechtdalmarketing.nl of per post naar:
Vechtdal Marketing
Zeesserweg 5
7731 BG Ommen.
Nomineren kan tot en met vrijdag 29 december.

Vechtdal Ambassadeurs
De Vechttrofee 2016 is gewonnen door Wim Borst. Wim Borst is als vrijwillig coördinator en penningmeester al (15!) jaren actief voor de Vechtdal Fiets- en Wandelvierdaagse. Hij verzet ongelofelijk veel werk voor de organisatie van de vierdaagsen in ons gebied! Tevens stuurt hij de vijftig vrijwilligers van het ANWB Mentorkorps aan gedurende de 4-daagse.


Daarnaast is hij een echte Vechtdal ambassadeur met een gedegen kennis over route structuren in ons gebied en een goede contactpersoon naar de ANWB  toe.
Eerdere Vechtdal ambassadeurs waren Ans Naber, Nico Arkes, Margé Hans, Johan Drenth, Edwin Evers, René en Simone Jansen en Jack van der Boon. Zij zijn ook onderscheiden met de Vechttrofee voor hun inzet voor de promotie van het Vechtdal.


7-12-2017 13:11

Hardenberg stapt uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Hardenberg stapt uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de BOH. Dit betekent dat de ambtelijke fusie tussen de twee gemeenten ophoudt te bestaan. Het college van Hardenberg heeft op 5 december het besluit tot uittreding genomen na unanieme instemming van de gemeenteraad en na overleg met het college van Ommen.


Hardenberg wil nadrukkelijk blijven samenwerken met Ommen, maar wil daar een andere vorm aan geven. Bovendien wil Hardenberg de successen behouden die met de BOH zijn behaald. Daarbij gaat het vooral om de samenwerking in de bedrijfsvoering en om de ambtelijke dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn de SamenDoen-teams en het gezamenlijke onderhoud van de openbare ruimte.
Waarom stapt Hardenberg uit de BOH?
De redenen waarom Hardenberg uit de BOH stapt:

 • De verschillen tussen de beide gemeenten zijn te groot gebleken om de wederzijdse taken in één gezamenlijke organisatie onder te blijven brengen. De belangrijkste verschillen zijn:
  a. Schaalgrootte. Hardenberg heeft ruim drie keer zoveel inwoners als Ommen (respectievelijk 61.000 en 17.500). Dit betekent andere opgaven en andere problemen. Als gevolg daarvan stellen beide gemeentebesturen andere prioriteiten. Het college van Hardenberg: "Er moet worden geconstateerd dat vanuit het perspectief van Hardenberg een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Ommen niet het juiste antwoord is op de sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken waar Hardenberg voor staat."
  b. Ligging en streekfunctie van Hardenberg. De provincie heeft Hardenberg een streekfunctie toegekend. Bovendien zijn Drenthe, Twente en Duitsland de naaste buren van Hardenberg. Vanwege die streekfunctie en haar ligging moet Hardenberg letterlijk over haar grenzen kijken bij het uitzetten van beleidslijnen. Hierdoor moet zij bij elke opgave wisselende samenwerkingspartners zoeken. Hier is flexibiliteit voor nodig. De samenwerking in de BOH heeft Hardenberg die flexibiliteit onvoldoende geboden.
 • In de bedrijfsvoering van de BOH komen Hardenberg en Ommen er samen steeds minder goed uit. De samenwerking is te ingewikkeld geworden. Daardoor is (te) veel afstemming en coördinatie nodig.
 • Het college en de raad van Hardenberg denken fundamenteel anders dan Ommen over de verantwoordelijkheden van raden, colleges en het bestuur van de BOH. Hardenberg laat meer over aan de deskundigheid van de medewerkers. In Ommen zitten college en de raad er dichter bovenop: de aansturing is gedetailleerder. Dat leidt tot spanningen, zowel bij de besturen als bij de organisatie zelf.
 • Bij een evaluatie in 2015 is vastgesteld dat de BOH pas een optimaal resultaat zou boeken als ook de bestuurlijke samenwerking intensiever zou worden. Hardenberg constateert dat die gewenste ontwikkeling zich onvoldoende heeft voorgedaan.

Niet onverwacht
Het is niet onverwacht dat Hardenberg uit de BOH stapt. Sinds de eerder genoemde evaluatie in 2015 is het gemeentebestuur al aan het nadenken over wat de beide gemeenten in de BOH bindt. Dat is ook gecommuniceerd met de gemeenteraad, het college van Ommen en met het bestuurvan de BOH. De afgelopen twee, drie jaar is de BOH voor Hardenberg steeds meer gaan knellen.

Leren in de praktijk: de BOH als pionier
De BOH is een pionier als het gaat om gemeentelijke samenwerking in deze vorm. Het is nog maar kort geleden dat gemeenteorganisaties voor het eerst volledig fuseerden. In 2007 was de eerste, de BOH was de vierde, in 2012. Hardenberg en Ommen hebben dus niet kunnen profiteren van de lessen die eerder al waren geleerd, maar moesten werkendeweg vorm geven aan hun samenwerkingsverband.

Het college en de raad van Hardenberg zijn dan ook zeker niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van het besluit tot uittreding. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur onder ogen zien dat de BOH voor Hardenberg niet de juiste vorm blijkt te zijn om samen te werken met Ommen.
Hoe gaat het nu verder?
De statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg schrijven voor dat twee jaar de tijd moet worden genomen om een uittredingsbesluit te effectueren. Dit betekent dat de uittreding ingaat op 1 januari 2020. In de periode tot 1 januari 2020 zullen dus de consequenties van uittreding in beeld moeten worden gebracht en verder uitgewerkt.

De BOH heeft twee deelnemers. Als een van de twee uit de regeling treedt, betekent dit in feite ook de opheffing van de BOH. Het college van Hardenberg zegt daarom: "Het verdient de voorkeur om te streven naar een gemeenschappelijk besluit met het college van Ommen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg."
Dat de BOH ophoudt te bestaan, zal consequenties op verschillende terreinen hebben. Ook de ambtelijk medewerkers krijgen te maken met de gevolgen. Welke dat zijn, is nu nog onvoldoende bekend. Wel streeft het college ernaar, en de raad heeft dat ook benadrukt, om maximale zorgvuldigheid te betrachten naar de medewerkers. Bovendien mogen de inwoners van beide gemeenten er in de gemeentelijke dienstverlening niets van merken.


7-12-2017 08:32

Fietsverkoop THV op zaterdag 16 december

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 16 december van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).


Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën
Het gaat om fietsen die tussen maart en augustus 2017 zijn aangetroffen in de gemeente Hardenberg. Zij staan dus langer dan drie maanden bij de gemeentewerf opgeslagen en de rechtmatige eigenaar van deze fietsen is niet gevonden.


De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


Meer informatie
Voor meer informatie over de fietsverkoop kunt u contact opnemen met de heer J. Huizing van Toezicht & Handhaving Vechtdal. Dit kan via het telefoonnummer 088 965 4308.


4-12-2017 16:37

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

In verband met kerst en oud en nieuw wijzigen de inzameldagen van afval en grondstoffen in de gemeente Hardenberg.


Voor de inzameling van het afval in de gemeente Hardenberg gelden de volgende wijzigingen:
 • De afvalinzameling van maandag 25 december 2017 vindt plaats op zaterdag 23 december 2017.
 • De afvalinzameling van maandag 1 januari 2018 vindt plaats op zaterdag 6 januari 2018.

Het kan zijn dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. 
Openingstijden ROVA-milieubrengstation
Het ROVA-milieubrengstation aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen is gesloten op de volgende dagen:


 • Maandag 25 december 2017
 • Dinsdag 26 december 2017
 • Maandag 1 januari 2018

Afvalkalender 2018
Met ingang van 2018 geldt een nieuwe afvalkalender. De nieuwe kalender is nu al online beschikbaar op www.rova.nl/afvalkalender. Hierin ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. Voor de afvalkalender kunt u ook gebruikmaken van de gratis ROVA-app voor uw smartphone.


Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 038 427 37 77, of online op www.rova.nl/contact.


27-11-2017 16:45

Inwoners bespreken opbrengst Bouw je eigen buurt

Meer dan 800 inwoners van de gemeente Hardenberg hebben in de afgelopen maanden meegedaan aan Bouw je eigen buurt. Hiermee hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen woonomgeving. De opbrengst wordt besproken tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdagavond 29 november. Tijdens deze avond bespreken de deelnemers wat alle wensen en ideeën precies betekenen voor de toekomst...


"Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?" Met die vraag gingen medewerkers en raadsleden van de gemeente Hardenberg in de afgelopen maanden op pad door de gemeente. Zij vroegen inwoners om op een bouwtekening aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg.
Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis & buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie. Met Bouw je eigen buurt wil de gemeente erachter komen wat er leeft en speelt, en wat inwoners écht belangrijk vinden.

Bouwtekeningen
Zowel door de gemeente als door plaatselijk belangen, wijkverenigingen, scholen en instellingen zijn in totaal circa 20 bijeenkomsten verspreid over de gemeente georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten maakten de deelnemers hun eigen bouwtekening.

Daarnaast zijn raadsleden op de zaterdagen in oktober door de gemeente getrokken met de Bouw je eigen buurt-karavaan. Op meerdere momenten was er op station Hardenberg de mogelijkheid om mee te doen.
Ook van de mogelijkheid om online mee te doen is gebruik gemaakt. Via www.bouwjeeigenbuurt.nl konden inwoners op een digitale bouwtekening aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Al met al heeft Bouw je eigen buurt meer dan 800 bouwtekeningen opgeleverd.

Opbrengst en keuzes voor het vervolg
Alle wensen en ideeën voor de toekomst zijn verzameld en geanalyseerd. Voordat de gemeente de volgende stap zet, doet de gemeente opnieuw een beroep op inwoners. Tijdens de interactieve bijeenkomst op woensdag 29 november maken inwoners en de gemeente de balans op. De opbrengst van alle ingevulde bouwtekeningen wordt dan besproken.

Samen met inwoners wordt bekeken wat dit betekent voor de toekomst van de gemeente Hardenberg en welke keuzes er zijn voor het vervolg. Belangstellenden die betrokken willen zijn, zijn van harte welkom op 29 november om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hardenberg. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bouwjeeigenbuurt@hardenberg.nl.

Omgevingsvisie
De gemeente gebruikt de informatie uit Bouw je eigen buurt onder andere bij het maken van de Omgevingsvisie voor 2030. De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. In de toekomst is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.

Mogelijk zijn er ook plannen of ideeën waarmee inwoners direct aan de slag kunnen, of die een plek kunnen krijgen in gemeentelijk beleid. Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat de gemeente zich moet houden aan wetten en regels.


24-11-2017 15:45

Nieuwe APV per 1 januari 2018

De gemeenteraad neemt op 12 december 2017 een besluit over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hardenberg. Als de gemeenteraad de nieuwe APV vaststelt, treedt deze op 1 januari 2018 in werking. Dat heeft burgemeester Peter Snijders aan de gemeenteraad laten weten.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen.
Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen en nieuwe bepalingen toevoegen. 

Besluit

Het college van B&W heeft nu een geheel nieuwe APV aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft de nieuwe APV besproken in de oriënterende ronde van 21 november jl.. Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2017.  De gemeenteraad besluit dan of de nieuwe APV wordt vastgesteld. 


Tijdens de oriënterende ronde heeft burgemeester Peter Snijders aangegeven dat, als de gemeenteraad de nieuwe APV op 12 december vaststelt, deze op 1 januari 2018 in werking treedt. Tot die tijd gelden de regels uit de huidige APV. 


De inwerkingtreding van de nieuwe APV wordt gepubliceerd op www.hardenberg.nl en op de gemeentelijke informatiepagina in de Dedemsvaartse Courant.


24-11-2017 11:03

Zien en gezien worden tijdens fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’ in Hardenberg

Fietsverlichtingscampagne ‘light it up’ van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland komt op 7 december naar Hardenberg. Tussen 18 en 21 uur staat het actie team bij de Action in Hardenberg om jonge fietsers te vertellen waarom goede fietsverlichting zo belangrijk is.


Voorkom gevaarlijke situaties
Het fietsen zonder goede fietsverlichting leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Omdat je zelf minder goed ziet, maar vooral omdat anderen jou niet kunnen zien. Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting.
Om jonge fietsers een extra handje te helpen met hun verlichting houdt ROV Oost Nederland ook dit najaar de ‘Light it up!’ campagne.
Kom jij ook langs?
Tijdens de actie op 7 december kun je jouw kapotte fietsverlichting laten vervangen. Werkt jouw fietsverlichting goed, dank krijg je een lot voor de speciale lichtloterij. Daarnaast word je uitgedaagd mee te doen aan de #lightitup challenge die bekende vlogger Gio Latooy is gestart.
Doe mee met de challenge en win een tablet
Deel een foto, video of berichtje waarop jij goed te zien bent in het donker met de hashtag #lightitup. Onder de leukste video’s of foto’s wordt een tablet verloot. Meer informatie, foto’s en uitleg van de challenge is te vinden op de Facebookpagina Overijsselveilig of op twitter via @lightitup2017.


24-11-2017 10:09

Expositie FUNDATIEfusions Marte Röling vanaf 1 december te zien in gemeentehuis Hardenberg

De serie van zes kunstwerken is nieuw werk van Marte Röling (1939). Marte Röling heeft foto’s beschilderd met ‘droomsculpturen’. Op foto’s, de meeste door Marte Röling zelf gemaakt van locaties over de hele wereld, schilderde ze beelden die daar in werkelijkheid niet zijn. De werken prikkelen de fantasie; tot op welke hoogte is de wereld maakbaar?


Verwijzing naar het vak van kunstenaar

Voor Marte Röling zijn dromen een voorwaarde om kunst te maken. Nog belangrijker is discipline. Kunstenaar zijn is hard werken. Het is geen moeten, het is willen. Heel graag willen zelfs. Deze tentoonstelling verwijst daarom niet alleen naar de droombeelden van Marte Röling, maar ook naar het vak van kunstenaar in het algemeen. Marte Röling was al op jonge leeftijd heel succesvol als kunstenaar. Ze ziet haar werk nog steeds als ‘droomwerk’; het mooiste beroep dat er bestaat. 


Museum de Fundatie 

Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de verzameling van Dirk Hannema, de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam. Met later belangrijke aanvullingen van onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. 


Museum de Fundatie heeft twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle. Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert het museum compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle. Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl. 


De expositie van Marte Röling is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal op de begane grond van het gemeentehuis van Hardenberg.


21-11-2017 16:05

Nieuwe naam voor regio Vierkant voor Werk

Dutch Techzone, regio van excellent vakmanschap. Dit is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van Vierkant voor Werk. Onder die naam werken bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in de regio Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen aan een economisch sterke regio.


Onderling zijn deze organisaties verbonden door de specialistische en hoogwaardige (maak)industrie die de regio rijk is. Een industriële topregio, mogelijk gemaakt door excellent vakmanschap. De regio wil onder de nieuwe naam furore maken en daarmee ondernemers en vakmensen aan zich binden.


De naam Dutch Techzone is gekozen door de leden van de Program Board. De naam doet recht aan de economische vitaliteit van de regio, versterkt door excellent vakmanschap.


Samen werken aan een sterke en innovatieve regio
De economische ontwikkeling van de regio vraagt om aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie; hier liggen volop kansen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Het was in 2016 reden om de samenwerking Vierkant voor Werk te starten die vanaf 1 januari 2018 verder uitgerold wordt onder de naam Dutch Techzone.


Via het Ministerie van Economische Zaken, Provincies Drenthe en Overijssel en regionale verbanden zijn er verbindingen met het landelijk, provinciaal,regionaal en lokaal beleid. Speerpunten in het programma zijn ondernemerschap, kennis en onderwijs, vestigingsklimaat en de samenwerkingscultuur en positionering van het gebied.


Gezamenlijke aanpak
Aan het stuur van Dutch Techzone staat de Program Board, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Mischa Baert (Fokker, Hoogeveen), Peter Cool (Intergas, Coevorden), Jan van de Maat (Hartu, Emmen) en Rob Spekreijsse (Rollepaal, Dedemsvaart). De kennisinstellingen worden vertegenwoordigd door Klaas Wybo van der Hoek (Stenden Hogeschool), Christien de Graaff (Alfa-college) en Albert Bruins Slot (Drenthe College).


Namens de overheden hebben gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe, wethouder Jan Zwiers van Coevorden, wethouder Bouke Arends van Emmen, burgemeester Peter Snijders van Hardenberg en wethouder Bert Otten van Hoogeveen zitting in de board. 


Krachtige impuls
De Program Board deelt de visie dat de regio en de maakindustrie een krachtige impuls kan krijgen door deze krachtenbundeling van onderwijs, ondernemers en overheid en door te werken vanuit de vraag en behoefte van ondernemers. Het programmabureau van Dutch Techzone stimuleert samenwerking en draagt bij door deskundigheid te leveren en mee te werken in projecten die bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio.


De afgelopen periode heeft het programmabureau in samenwerking met alle partners hiermee een begin gemaakt en gaat hiermee volop verder de komende tijd. Het programmabureau van Dutch Techzone is gevestigd in het gebouw van Stenden Hogeschool in Emmen. Dutch Techzone werkt nauw samen met de kennis- en innovatie adviseurs van Kennispoort Drenthe en Kennispoort Regio Zwolle.


20-11-2017 11:17

Zeven jongeren ontvangen allereerste Jeugdlintje van Hardenberg

Op de internationale Dag voor de Rechten van het Kind heeft de gemeente Hardenberg vanochtend voor de allereerste keer in haar geschiedenis het Jeugdlintje van Hardenberg uitgereikt. Zeven jongeren uit de gemeente kregen uit handen van burgemeester Peter Snijders de medaille en de oorkonde die horen bij het Jeugdlintje. De jongeren ontvingen deze onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke en...


Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om de maatschappelijke inzet van jongeren voor de samenleving te belichten en te belonen. Afgelopen maanden konden inwoners van de gemeente jongeren nomineren voor het Jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie voor het jeugdlintje heeft al deze nominaties doorgenomen.
De commissieleden Peter Snijders (burgemeester), Jan Maarten Veurink (theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), Kelly van Ginkel en Mirjam Dunnewind (jongerenwerkers De Stuw) en Kyra Lamberink (jonge sportvrouw van het jaar van Hardenberg). waren onder de indruk van de vele bijzondere inzendingen. Op advies van deze commissie heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om de volgende jongeren het Jeugdlintje van Hardenberg toe te kennen.

Kevin Guichelaar, 15 jaar uit De Krim
Kevin heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van het evenemententerrein en de ijsbaan in De Krim. Iedere zaterdag heeft hij vrijwilligerswerk gedaan. Hij helpt bij de Krimse Revue en verzorgt daar beeld en geluid. Hij is actief betrokken geweest bij de organisatie van de Oldtimerdag in De Krim en hij verzorgt ook geluid langs het parcours van de Dorpsloop, in de tent bij de Classic TT van Eveno en bij de afscheidsmusical van school.

Hij staat voor verschillende verenigingen en initiatieven klaar zonder enige vergoeding. De commissie voor het jeugdlintje bewondert zijn belangeloze inzet voor zijn dorp en zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Chantal Berenfinger, 16 jaar uit Hardenberg
Chantal organiseert allerlei activiteiten voor jeugdcentrum De Toekomst. Dichtbij de doelgroep organiseert zij allerlei evenementen en feesten en verzet ze ook tijdens deze evenementen heel veel werk. Zij organiseerde begin oktober een succesvolle meidenavond.

Chantal is een serieuze havo 5 scholiere die alles wat ze doet vol overgave en overtuiging doet. Wat ze doet, op welk gebied dan ook, moet goed zijn en daar steekt ze dan ook veel energie in. De commissie voor het jeugdlintje bewondert haar belangeloze inzet voor de doelgroep jeugd en haar inzet vanuit het nieuwe denken, door evenementen te organiseren met een missie. 

Collin Slot, 15 jaar uit Hardenberg
Collin heeft vorig jaar en dit jaar zijn moeder bijgestaan die twee openhartoperaties moest ondergaan. Hierin werd er veel gevraagd van Collin, in een tijd dat hij ook gewoon naar school ging. Hij werd een jonge mantelzorger voor zijn moeder. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij veel in huis betekent. Ook heeft hij het huishouden en de dieren verzorgd.

De commissie voor het jeugdlintje heeft veel waardering voor de inzet van Collin en bewondert dat hij in staat was om zichzelf weg te cijferen om de zorg voor zijn moeder deels op zijn schouders te nemen. Daarnaast heeft hij ook op school zijn vakken goed kunnen blijven doen.

Stan van de Klippe, 12 jaar uit Dedemsvaart
Daan van Beek, 12 jaar uit Gramsbergen
Gino de Groot , 12 jaar uit Hardenberg
Stan, Daan en Gino hebben op 7 en 8 oktober 2017 hun eigen Glazenhuis-actie gehouden op het Marktplein in Hardenberg voor KWF Kankerbestrijding. Zij hebben 24 uur lang muziek gestreamd en geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Dankzij het enthousiasme en de behulpzaamheid van Stan, Daan en Gino hebben zij maatschappelijk in Hardenberg een indrukwekkende actie op touw gezet.

De commissie voor het jeugdintje is onder de indruk van de grote inzet en het doorzettingsvermogen van de jongens op deze jonge leeftijd. In een kort tijdsbestek en met grote zelfstandigheid hebben ze hun actie opgezet. Zij hebben een bijzondere maatschappelijke bijdrage geleverd.

Zevende jongere, 14-jarige mantelzorger
De zevende jongere die het Jeugdlintje van Hardenberg krijgt overhandigd, is een 14-jarige mantelzorger. Door omstandigheden konden deze voorgedragen 14-jarige jongere en de familie vandaag helaas niet aanwezig zijn. Burgemeester Peter Snijders reikt op een latere datum persoonlijk dit Jeugdlintje uit.


17-11-2017 18:49

Digitaal Loket op 18 en 19 november beperkt bereikbaar

In verband met onderhoud is het Digitaal Loket van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg op zaterdag 18 en zondag 19 november niet of beperkt bereikbaar.


De onderhoudswerkzaamheden aan het Digitaal Loket worden uitgevoerd op zaterdag 18 november. Het is vanaf dat moment niet mogelijk om de informatie over producten en diensten te raadplegen, of producten en diensten digitaal aan te vragen.


Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zaterdag 18 november afgerond. Wel kan het zijn dat het Digitaal Loket door testwerkzaamheden op zondag 19 november nog beperkt bereikbaar is.


De gemeentelijke website blijft op zaterdag 18 en zondag 19 november wel gewoon bereikbaar op www.hardenberg.nl. Hier is ook verschillende productinformatie te raadplegen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523. U kunt uw vraag ook stellen via het digitale contactformulier.


Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.


17-11-2017 15:55

Gemeente betaalt in 2018 meer geld mee aan zorgpremie

Gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt bij deze zorgpolis voor 2018 tot € 30 per maand mee aan de zorgpremie. Deze bijdrage van de gemeente is hoger dan dit jaar. Hierdoor blijft de stijging van de zorgpremie in 2018 voor inwoners met de laagste inkomens beperkt.


De gemeente Hardenberg streeft ernaar dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik gaan maken van dit aanbod. "We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen zorg gaan mijden", aldus wethouder René de Vent.
"Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. Bovendien betaalt de gemeente komend jaar opnieuw meer mee aan de zorgpremie." De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.

Kostenstijging compenseren
Zilveren Kruis heeft de zorgpremies voor hun basisverzekering 2018 met twee euro per maand verhoogd. Ook de prijs van de diverse aanvullende zorgverzekeringen is verhoogd. De gemeente compenseert deze kostenstijging voor inwoners met de laagste inkomens door meer geld per maand bij te dragen in de zorgpremie.

Dit jaar maakten bijna 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. Ook voor inwoners met een handicap of chronische ziekte die tevens een laag inkomen hebben, kan deelname aan de collectieve zorgverzekering een besparing op de zorgkosten betekenen. Deze mensen kunnen kiezen voor een uitgebreid zorgpakket, waarin veel ziektekosten worden vergoed en waaraan de gemeente 30 euro per maand meebetaalt.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.218. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.740 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.369 (voor alleenstaanden) en € 1.870 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.

Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een tandverzekering en één aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit mensen kunnen kiezen afhankelijk van de zorgkosten, die mensen denken te maken. Het goedkoopste zorgpakket kost € 118,61 per maand en de meest uitgebreide zorgpolis kost € 138,31 per maand. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.
Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg kunnen inwoners vergelijken welke ziektekosten vergoed worden door de drie zorgpakketten.


17-11-2017 13:32

Hardenberg wil drie LEADER-projecten ondersteunen

Het college van B&W wil drie projecten die in aanmerking komen voor een Europese LEADER-subsidie ondersteunen met een financiële bijdrage. Eén van de projecten is ICT Connecting. Hiermee willen ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor goed gekwalificeerd ICT-personeel. Ook het project Zorgeloos Vechtdal kan rekenen op de steun van het college. Doel van dit project is dat het Vechtdal de...


LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied. In de periode 2015-2021 richt LEADER in het gebied Noord-Overijssel zich specifiek op het ontwikkelen van de plattelandseconomie. Dat gebeurt aan de hand van de thema's jongeren & onderwijs, toerisme & recreatie en landbouw & water.
Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie, moet de gemeente bereid zijn in de vorm van cofinanciering bij te dragen. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onlangs besloten een drietal aanvragen voor een LEADER-subsidie te willen ondersteunen.
ICT Connecting
De ICT-bedrijven Webstores, Bruinsma, Direct ICT, Kendis, Move4Mobile, Sollie en WeMa Mobile en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Hogeschool Stenden willen de ICT-branche in de regio versterken. Dat doen ze door te zorgen voor voldoende jonge ICT-vakmensen in de regio, die uitstekend zijn opgeleid en toegerust met de meest actuele kennis.

De bedrijven hebben nu grote moeite om hun ICT-vacatures vervuld te krijgen. Jongeren die een hbo- of universitaire ICT-opleiding volgen, doen dat niet in de omgeving van Hardenberg. Bovendien blijven zij vervolgens vaak werken in de omgeving van hun opleiding.
Met het project ICT Connecting willen de bedrijven en onderwijsinstellingen daar verandering in brengen. Onderdeel van het project is onder andere het stimuleren van leerlingen van het voortgezet onderwijs om voor een ICT-opleiding te kiezen. Ook het versneld ontwikkelen van leerlijnen en het ontwikkelen van het onderwijsaanbod in samenspraak met ondernemers is onderdeel van het project.
Dit project past binnen het thema 'jongeren & onderwijs'. De totaal gevraagde bijdrage uit LEADER is € 100.000. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg is bereid hiervan € 25.000 te cofinancieren.

Zorgeloos Vechtdal
Vechtdal Marketing heeft een LEADER-aanvraag gedaan voor het project 'Zorgeloos Vechtdal'. Met het project speelt de vrijetijdssector in op de wensen en behoeften van minder validen of mensen die zorg/hulp nodig hebben. Het doel is dat deze steeds groter wordende groep ongehinderd kan genieten van het vrijetijdsaanbod in het Vechtdal. Uiteindelijk moet het Vechtdal koploper zijn op het gebied van toegankelijke recreatie en de eerste ongehinderde, gastvrije en toegankelijke vakantieregio van Nederland.

Onderdelen van het project zijn een toegankelijkheidstoets en -advies, het Kenniscentrum Zorgeloos Vechtdal, gastvrijheidstraningen, het bieden van de mogelijkheid om zorgdiensten gelijktijdig met de accommodatie te boeken en promotie & marketing.

Voor de uitvoering van dit project, dat past binnen het thema 'toerisme & recreatie', vraagt Vechtdal Marketing een LEADER-bijdrage van € 100.000. De gemeentelijke financiering van € 25.000 wordt verdeeld over de vijf gemeenten in het Vechtdal. Hardenberg draagt daarmee € 5.000 bij.
Vorstelijk Kamperen
Een derde LEADER-aanvraag die op steun van het college kan rekenen is 'Vorstelijk kamperen'. De campings De Zandstuve in Rheeze, ’t Rheezerwold in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren willen ieder een vakantieverblijf bieden aan gezinnen met kinderen met als thema 'kastelen'.
Naast een recreatieverblijf in de vorm van een kasteel, wordt gezamenlijk een routeboekje/-kaart en website ontwikkeld en wordt samenwerking gezocht met andere partijen. Ook dit project past binnen het thema 'toerisme & recreatie'. De bijdrage van de gemeente Hardenberg is € 16.667.

Werkwijze LEADER
Voor de periode 2015-2021 is vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER voor het gebied Noord-Overijssel, waar de gemeente Hardenberg onder valt, in totaal € 4 miljoen beschikbaar. Hiervan betaalt Europa € 2 miljoen en de provincie Overijssel € 1 miljoen. De gemeenten in Noord-Overijssel dienen samen ook € 1 miljoen bij te dragen. De benodigde bijdrage van de gemeente Hardenberg is afhankelijk van het aantal aanvragen uit deze gemeente.

De doelstellingen en werkwijze van LEADER zijn vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Deze zijn samen met vertegenwoordigers van partijen uit het gebied opgesteld.

LEADER-coördinator
Bij de voorbereiding van LEADER-aanvragen worden initiatiefnemers begeleid door een LEADER-coördinator. De Lokale Actie Groep beoordeelt de aanvragen. Deze groep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maatschappelijk betrokken personen die een binding hebben met het platteland. Uit iedere gemeente is één persoon vertegenwoordigd in de Lokale Actie Groep.
De gemeente zelf is niet vertegenwoordigd. Voordat een aanvraag wordt beoordeeld, moet duidelijk zijn of de gemeente bereid is een bijdrage te leveren. Voor projecten in de gemeente Hardenberg maakt het college per project een afweging of zij cofinanciering beschikbaar stelt.

Projecten Landbouw & Water
Op dit moment zijn er nog geen aanvragen gedaan voor een LEADER-subsidie passend binnen het thema 'landbouw & water'. Initiatiefnemers van projecten die in aanmerking willen komen voor een LEADER subsidie kunnen contact opnemen met de LEADER-coördinator van Noord-Overijssel.


17-11-2017 08:13

Hardenberg kan sporters nomineren voor sportprijzen 2017

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen vanaf nu tot en met 28 november sporters en sportploegen voordragen voor de titel van Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporttalent van het jaar 2017.


Gemeente Hardenberg houdt woensdag 24 januari 2018 in theater de Voorveghter in Hardenberg de sportverkiezingen 2017. Op deze avond worden de titels en de prijzen weer toegekend aan de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van 2017.
"De jaarlijkse sportverkiezing is een mooie avond waar sporters en sportliefhebbers samenkomen. Daarnaast zorgt dit evenement ervoor dat bijzondere sportprestaties extra onder de aandacht worden gebracht", vertelt wethouder Prinsse. "We vinden het belangrijk om sport en de ontwikkeling van sporttalent te stimuleren. Dat doen we onder andere door deze jaarlijkse sportverkiezingen te organiseren." 

Spelregels
Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet sprake zijn geweest van een aansprekende sportprestatie, zoals het behalen van een kampioenstitel of een promotie. De minimumleeftijd voor de categorieën Sportvrouw, Sportman en Sportploeg is 14 jaar. Voor de categorie Sporttalent van het jaar kan iedere jonge sporter  tot 14 jaar genomineerd worden.

Daarnaast geldt dat de aangedragen kandidaten of ploegen in de gemeente Hardenberg moeten wonen of gevestigd zijn. Tot slot moet de sportprestatie geleverd zijn in de periode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.

Hoe aanmelden?
Sporters kunnen tot en met 28 november 2017 worden genomineerd via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. Vermeld bij uw nominatie de betreffende categorie met een toelichting waarom de sporter of sportploeg wordt genomineerd, inclusief de geleverde prestatie(s). Per categorie bepaalt een onafhankelijke jury welke drie genomineerden doorgaan naar de finale.

Medio december worden de nominaties bekend en kunnen inwoners via de website stemmen op hun favoriete sporter of sportploeg. Op woensdag 24 januari 2018 worden de prijzen uitgereikt in theater de Voorveghter.


16-11-2017 08:23

De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal

Het Vechtdal mag zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal.


Het Overijssels Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. De Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle en hun partners hebben onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Het onderzoek bestaat uit een cijfermatige analyse, een kwalitatieve analyse en een vitaliteitsscan.


Aantal verblijfsaccommodaties neemt toe
De cijfermatige analyse laat zien dat het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is toegenomen. Vooral het aantal B&B’s in het Vechtdal is sterk toegenomen. Ook het aantal overnachtingen in hotels en B&B's groeit. Vraag en aanbod lijken hier redelijk in evenwicht te zijn.

Voor het overige staat de verblijfsmarkt in het Vechtdal redelijk onder druk. Bezettingsgraden laten over algemeen een lichte daling zien. Dat is vooral te zien bij de campings en bungalowparken. Wel is het zo dat de onderlinge verschillen per verblijfsaccommodatie daarin groot zijn. 

Uitbreiding aanbod voor kansrijke doelgroepen
Aan de hand van de zogenaamde leisure leefstijlen (PDF, 90 kB) is gekeken in hoeverre vraag en aanbod in kwalitatieve zin matchen. De leisure leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten en toeristen. Dat gebeurt op basis van psychologische en sociologische kenmerken.

De meeste bezoekers die het Vechtdal bezoeken, vallen onder de groep 'ingetogen aqua' (22,8%). De ideale aquavakantie bestaat uit cultuur, natuur en sportieve mogelijkheden, zoals wandelen of fietsen. Juist voor deze groep is het aanbod beperkt, vooral bij de campings. Daarnaast bezoeken veel toeristen uit de groepen 'uitbundig geel' (echte levensgenieters) en 'gezellig lime' (recreëren is vrij zijn, rust en ontspanning) het Vechtdal. Het aanbod voor deze groepen lijkt op orde te zijn. Ook de groep 'rustig groen' (geen grote wensen, privacy en rust) vindt in het Vechtdal een aantrekkelijk aanbod.

Het aanbod voor de groepen 'sportief & avontuurlijk paars', 'comfortabel & luxe blauw' en 'cultureel & inspirerend rood' is beperkt, terwijl hier wel kansen liggen. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat het aanbod voor de kansrijke doelgroepen wordt uitgebreid. In het onderzoeksrapport worden hiervoor suggesties gedaan.


Gezonde basis met koplopers
De vitaliteitsscan is uitgevoerd voor campings, bungalowparken en hotels. De scan geeft inzicht in de kwaliteit en het toekomstperspectief van deze bedrijven. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, promotie en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiën en de bezetting.

Het grootste deel (71%) van de bedrijven scoort in de scan positief op zowel kwaliteit als toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn samen goed voor het merendeel (79%) van het aantal bedden. 

Maar liefst 14% van de bedrijven in het Vechtdal zijn echte koplopers. Zij zijn samen goed voor een derde van de bedden. Onder de koplopers bevinden zich opvallend veel campings.  Daarmee mag de regio Vechtdal zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Wel is het belangrijk dat de kopgroep vitaal blijft door te vernieuwen en te investeren om de koppositie vast te houden.
Naast de koplopers is er een grote en diverse groep middenmoters. De uitdaging voor deze groep is te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Circa 29% van de bedrijven zijn zogenaamde 'zorgenkindjes' en 'achterblijvers'. Deze bedrijven bevinden zich in de kampeer- en bungalowsector. Wel ligt dit percentage een stuk lager dan in andere regio’s. 

Vervolgacties
Op basis van de conclusies In het rapport worden enkele algemene aanbevelingen gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan de ondernemers gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Dan wordt ook samen met de sector gesproken over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame verblijfsrecreatieve sector. 


Vechtdal Kompas
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende gemeenten in het Vechtdal door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Marketing Oost, brancheorganisaties RECRON en Koninklijke Horeca Nederland zijn intensief bij het onderzoek betrokken.

Het onderzoek vloeit voort uit het Vechtdal Kompas. Hierin hebben de vijf Vechtdalgemeenten en hun partners de meerjarige koers voor de toeristische regio in het Vechtdal vastgelegd aan de hand van vijf kansrijke pijlers.
Eén van de pijlers is 'verblijf' als economische motor van de regio. Deze pijler richt zich op innovatie en perspectief voor de verblijfrecreatie in het Vechtdal, met een sterkere uitwisseling van dag- en verblijfsrecreatie tussen regio en stad. Om daar invulling aan te kunnen geven, is het nodig om te weten hoe de verblijfsrecreatieve sector er nu voor staat. Dat is met dit onderzoek in beeld gebracht. 

Het gehele onderzoeksrapport en een samenvatting daarvan is te downloaden op de website  www.vechtdalkompas.nl.


9-11-2017 09:39

Bereikbaarheid digitale formulieren op 9 november

In verband met regulier onderhoud zijn donderdag 9 november 2017 enkele digitale formulieren op de website van de gemeente Hardenberg niet of beperkt bereikbaar.


De volgende producten en diensten kunnen op donderdag 9 november niet worden aangevraagd tussen 20.15 en 21.45 uur:


 • Doorgeven verhuizing
 • Aangifte geboorte
 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn
 • Attestatie de vita
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

De informatie op de website van de gemeente over deze producten en diensten blijft wel gewoon beschikbaar.


9-11-2017 09:30

Militaire oefening in november

In het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Amersfoort en Zwolle (provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland) wordt van 13 tot en met 23 november een militaire oefening gehouden.


Tijdens deze oefening worden zowel bereden als te voet verkenningen uitgevoerd in het gebied. Bij duisternis worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming gehouden vanuit waarnemingsposten.


De oefening start in de omgeving van Lochem en eindigt in Amersfoort. Donderdagnacht 16 november worden de overgangen over de Hoogeveensche Vaart onder waarneming gehouden, daarna verplaatst de eenheid zich richting Wijhe - Olst om na het oversteken van de IJssel te exfiltreren.


Hierbij moet de eenheid te voet terugkeren zonder gezien te worden, dit gebeurt hoofdzakelijk bij duisternis. Tijdens de oefening wordt het wielvoertuig Fennek gebruikt. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.


Er wordt alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.


9-11-2017 08:42

Evenementensubsidie aanvragen voor 1 december 2017

Voor evenementen die in 2018 plaatsvinden, kunnen organisatoren tot 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een evenementensubsidie. Er is subsidie beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De evenementen moeten aan criteria voldoen. In totaal is er voor 2018 een budget van € 75.000 beschikbaar.


Voor kleinschalige evenementen is in 2018 een budget van € 55.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 5.000 per evenement.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden criteria waarop het evenement wordt beoordeeld. Eén van de criteria is dat het evenement het culturele, sportieve en/of toeristische klimaat van de gemeente versterkt.
Andere criteria die bij de beoordeling worden meegenomen, zijn dat het evenement bijdraagt aan de profilering van de gemeente als levendige en aantrekkelijke gemeente en door z'n uitstraling een promotionele meerwaarde heeft, dat het evenement een vernieuwend karakter heeft en bijdraagt aan vernieuwing van de evenementenkalender. Ook moet het evenement door z’n bezoekersstroom bijdragen aan het genereren van bestedingen in de gemeente.

Grootschalige evenementen
Voor grootschalige evenementen is in 2018 € 20.000 beschikbaar. Deze subsidie wordt slechts verleend aan een organisator van een evenement waarbij sprake is van regionale of landelijke uitstraling en van een aantoonbare economische spin-off.

Ook moet het evenement bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Hardenberg. Verder gelden voor grootschalige evenementen dezelfde criteria als voor kleinschalige evenementen.

Toetsing
De evenementen worden aan de criteria getoetst, waarbij voor ieder criterium punten zijn te verdienen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement. De organisatie dient ten minste 60% zelf bij te dragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring en fondsen.

Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie.

Aanvragen subsidie
Aanvragen voor evenementen in 2018 kunnen tot 1 december 2017 worden ingediend. De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier.


7-11-2017 11:25

Gemeente houdt 'Werken in de zorg'-dag op 11 november

In samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV en Alfa College houdt de gemeente Hardenberg op zaterdag 11 november een 'Werken in de zorg'-dag. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen in het LOC Hardenberg aan de Parkweg voor een speeddate met diverse werkgevers in de zorg. De werkgevers gaan graag in gesprek met mensen die belangstelling hebben om...


De arbeidsmarkt in de zorgsector is volop in beweging. Door het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is er meer gekwalificeerd personeel nodig. Ook is er in de zorg sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dat biedt kansen voor de jonge generatie en voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken.
In de gemeente Hardenberg zijn een aantal grote werkgevers in de zorg actief waaronder de Baalderborg Groep, Carinova en Saxenburgh Groep. Deze werkgevers zijn zaterdag 11 november aanwezig bij de 'Werken in de zorg'-dag in het LOC om te vertellen welke kansen er op korte en lange termijn zijn in hun organisaties. Ook zijn er werknemers van deze organisaties aanwezig, die vertellen over hun eigen ervaring als professional in de zorg. Medewerkers van het Alfa College informeren belangstellenden over opleidingen in de zorg.

Baalderborg Groep
De Baalderborg Groep verwacht dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg in de nabije toekomst meer zorgprofessionals nodig heeft. Daarbij gaat het onder andere om verzorgende IG (niveau 3) in de ouderenzorg en (assistent)begeleiders (niveau 2 en 3) binnen de Gehandicaptenzorg vooral voor de doelgroep cliënten met een wat complexere zorgvraag.


Carinova
Carinova is met 3600 medewerkers actief op drie zorggebieden: thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Carinova is hoofdzakelijk werkzaam in het verzorgingsgebied Zuidwest en Noord Overijssel. De medewerkers zetten zich iedere dag in om bewoners en cliënten de beste zorg te bieden.

Carinova gelooft in leren door werken in de praktijk. Zij leiden hiervoor eigen medewerkers op en bieden regelmatig ruimte aan zij-instromers met hart voor de zorg. Voor leerlingen en studenten in een zorgopleiding biedt Carinova ook een kans hun kennis en ervaring te vergroten als Talent Nurse.

Saxenburgh Groep
De Saxenburgh Groep haalt landelijk hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. De komende jaren bouwt Saxenburgh Groep een compleet nieuw ziekenhuis in Hardenberg en wordt een aantal ouderenzorglocaties vernieuwd.

Zo draagt Saxenburg Groep bij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg in het Vechtdal. De Saxenburgh Groep zoekt nieuwe collega's. De organisatie heeft vacatures voor verzorgenden IG (niveau 3) en verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de ouderenzorg. 

Voor het ziekenhuis zoekt de Saxenburgh Groep gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en anesthesiemedewerkers, maar ook SEH artsen, reumatologen en andere medisch specialisten. De Saxenburgh Groep komt ook graag met belangstellenden in gesprek die nog niet in de zorg werkzaam zijn en de overstap naar de zorg willen maken.


Henri Janssen en René de Vent
Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg en Henri Janssen, voorzitter raad van bestuur Saxenburgh Groep, zijn zaterdag 11 november vanaf 11.00 uur ook aanwezig bij deze 'Werken in de Zorg'-dag om met belangstellenden in gesprek te gaan over de kansen in de zorg.

De 'Werken in de Zorg'-dag op 11 november in LOC Hardenberg start om 10.00 uur en is een initiatief van de gemeente Hardenberg in samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV, Alfa College en ATC Dienstenbedrijf.


7-11-2017 09:45

Werkzaamheden voor uitbreiding Marslanden gestart

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden zijn gestart. Deelgebied De Cirkel wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier worden in totaal 190 nieuwe woningen gebouwd. Naar verwachting is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Daarna kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot 30 november 2017.


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Voordat hier gebouwd kan worden, moet het gebied bouwrijp zijn. Bouwhuis Aannemingsmaatschappij 'Bouwmij' uit Beerzerveld is onlangs met de werkzaamheden gestart. 


Werkzaamheden
Op de plek waar nu de Molengoot loopt, worden straks woningen gebouwd. Daarom wordt de Molengoot verlegd richting de N34. In de verlegde Molengoot worden een nieuwe stuw en vispassage aangelegd. Omdat het gebied erg laag ligt, wordt het hele gebied 80 tot 100 centimeter opgehoogd. Hiervoor wordt grond gebruikt die vrijkomt bij de werkzaamheden in het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark.

Daarna worden de bouwwegen (asfalt) en de riolering aangelegd. Daarmee worden de contouren van De Cirkel direct zichtbaar. Ook worden waterpartijen aangelegd. De nutsbedrijven zorgen voor de aanleg van kabels en leidingen voor elektra, telecom, gas en water. 

De Heemsermarsweg gaat de komende jaren dienen als ontsluitingsweg voor De Cirkel. Dit is nu nog een doodlopende landbouwweg. Deze weg wordt verbreed en verbeterd. Natuurlijk worden ook de bouwkavels aangelegd.


Planning
De werkzaamheden in De Cirkel zijn eind oktober gestart en duren ruim zeven maanden. Volgens planning is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Zodra het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen starten.

De planning voor het bouwrijp maken is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij lage temperaturen kunnen de nutsbedrijven bijvoorbeeld geen kunststof buizen leggen. Wanneer de nutswerkzaamheden langer duren, lopen ook de daaropvolgende werkzaamheden vertraging op.

Overlast
Bouwverkeer rijdt via de Eugenboersdijk en de Heemsermarsweg. Met name de eerstkomende weken kunnen omwonenden enige hinder ervaren van vrachtwagens waarmee grond/zand wordt aangevoerd.

In verband met het aansluiten van kabels en leidingen op bestaande infrastructuur, werken nutsbedrijven in het voorjaar van 2018 op enkele plekken in de bestaande wijk Marslanden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. 

Welkom thuis in Marslanden
Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen en water. Je staat binnen enkele momenten midden in de natuur!

De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Kijk voor meer informatie op de website www.thuisinmarslanden.nl.

Koop- en huurwoningen
In deelgebied De Cirkel is ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen.
De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot donderdag 30 november. De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december. Meer informatie is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden. 


3-11-2017 18:10

Gezamenlijke zienswijze provincie en gemeenten over aansluitroutes Lelystad Airport

Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer...


In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt.


Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.


Glijvlucht of snel dalen?
De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van circa 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is.


De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan, en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht), dat door Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en HoogOverijssel is aangereikt, serieus wordt onderzocht.


Toezeggingen en moties
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:


 • Dat vliegen boven het 'oude land' onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.
 • Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim, en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
 • Dat de daadwerkelijke gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
 • Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
 • Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen, met voorrang worden geïmplementeerd.
 • Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.

Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een snel bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.
Een volledig overzicht van de aandachtspunten kunt u lezen in de meegezonden zienswijze (PDF, 239 kB).


3-11-2017 15:20

EUREGIO-spreekuur op woensdag 15 november

EUREGIO houdt op woensdag 15 november 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


3-11-2017 14:10

Ondernemers en bewoners centrum Dedemsvaart maken ruimte voor bezoekers

Bezoekers weten het gevarieerde aanbod van winkels in het centrum van Dedemsvaart goed te vinden. Vooral rond de Markt en de Julianastraat is het druk, waardoor de parkeerplaatsen in die omgeving bezet zijn. Dit wordt deels veroorzaakt doordat ondernemers en bewoners hun auto parkeren rond de Markt en Julianastraat. Zij maken vanaf januari 2018 ruimte voor bezoekers, doordat zij geen ontheffing...


In overleg met de DMC en het Plaatselijk Belang heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om de beschikbare parkeerplaatsen op de Markt effectief in te zetten voor de bezoekers van het centrum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om de ondernemers in het centrum en de bewoners van de Markt en omgeving vanaf januari 2018 geen parkeerontheffingen voor de blauwe zone te verstrekken.
Voldoende ruimte
Daarvoor in de plaats wordt het parkeerterrein aan de Mr. Zacharias Tijllaan uit de blauwe zone gehaald en kan iedereen zijn voertuig hier lang parkeren. Op het parkeerterrein achter de Baron kan ook lang worden geparkeerd. Beide terreinen samen geven naar verwachting voldoende ruimte voor de langparkeerders.
De bewoners en de ondernemers moeten als gevolg van dit besluit hun voertuig op iets grotere afstand parkeren. De bewoners en ondernemers met een parkeerontheffing zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De huidige ontheffinghouders van de Julianastraat kunnen nog wel een ontheffing krijgen, omdat hiervoor minder alternatieven zijn.

Blauwe zone
In het centrum van Dedemsvaart geldt een blauwe zone. In de blauwe zone mag maximaal twee uur lang worden geparkeerd op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.
Iedereen die de auto langer dan twee uur wil parkeren, kan terecht op de parkeerplaats aan de Mr. Zacharias Tijllaan en de achter de Baron. Hierdoor komen op de Markt meer parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Het gevolg is dat per dag meerdere bezoekers van het centrum kunnen profiteren van de parkeerruimte in de blauwe zone.

Inloopbijeenkomst
Maandag 6 november wordt van 17.00 tot 18.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden over de wijzigingen. Vragen van inwoners en ondernemers worden door medewerkers van de gemeente beantwoord. De inloopbijeenkomst is in het Projectbureau Masterplan Centrum Dedemsvaart aan de Julianastraat 38 in Dedemsvaart.


3-11-2017 14:07

Betere kwaliteit van leven door maatschappelijke ondersteuning

Inwoners van de gemeente Hardenberg die in 2016 gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning via de Wmo zijn positief over de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Hierbij gaat het om inwoners die bijvoorbeeld een woningaanpassing, begeleiding of huishoudelijke hulp hebben. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 dat in opdracht van de gemeente Hardenberg is gedaan door...


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Door dit onderzoek kan de gemeente meten in hoeverre voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, zoals de ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.
In totaal zijn bijna duizend inwoners van de gemeente Hardenberg benaderd voor dit onderzoek. 36 procent van deze inwoners heeft meegewerkt aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

Meer zelfredzaam
De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt door bijna vier op de vijf inwoners als goed beoordeeld. Van alle inwoners voelt ruim tachtig procent zich serieus genomen door de medewerker met wie de inwoner contact heeft gehad. Ruim vier op de vijf inwoners ervaren de ontvangen ondersteuning vanuit de gemeente als nuttig. Zij kunnen zich daardoor beter redden en zijn meer zelfredzaam.

Daardoor ervaart tachtig procent van de inwoners met maatschappelijke ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Over de snelheid van de geboden hulp oordelen drie op de vier inwoners positief. Bijna een kwart van de inwoners vindt dat zij niet snel (genoeg) geholpen werden.

Cliëntondersteuning
In de Wmo staat ook dat gemeente inwoners moet wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat mensen er niet alleen voor staan tijdens hun gesprekken met de gemeente over ondersteuning.

Ruim zeventig procent van de inwoners geeft aan dat zij niet wisten dat zij gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Deze uitkomst is voor de gemeente Hardenberg aanleiding om deze inwoners beter te informeren over deze mogelijkheid.
De resultaten van dit Wmo-ervaringsonderzoek worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.


3-11-2017 14:05

Ruim tachtig procent volwassenen ervaart goede gezondheid

Ruim twee derde van de inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Hardenberg voelt zich gelukkig. Twee derde van de vijfenzestigplussers en 84 procent van de volwassenen ervaart een goede tot zeer goede gezondheid, zo blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD IJsselland. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft en 1 op 5 drinkt overmatig alcohol.


GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. In het najaar van 2016 heeft de GGD de gecombineerde gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen uit de gemeente Hardenberg en andere gemeenten in regio IJsselland in kaart gebracht.
Van de bijna 3.500 inwoners die benaderd zijn voor dit onderzoek hebben 614 volwassenen en 915 ouderen de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld. Een respons van 44%.

Positief beeld
De resultaten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan alleenwonenden. Ook inwoners met een hoog opleidingsniveau voelen zichzelf vaker lichamelijk gezond dan inwoners met een laag opleidingsniveau. Ruim twee derde van de inwoners voelt zich gelukkig en ruim tachtig procent ervaart een goede tot zeer goede gezondheid.

Participatie in de maatschappij heeft een positieve invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Daarom onderzocht de GGD ook de mate waarin mensen participeren. In de gemeente Hardenberg doet 55 procent vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Zo’n 16 procent is mantelzorger. 

Aandachtspunten
Toch zijn er voor het gezondheidsbeleid van de gemeente ook een aantal aandachtspunten die uit de gezondheidsmonitor naar voren komen. Bij de vragen over de psychische gezondheid geeft 41 procent aan een matig of hoog risico op angststoornis of depressie te hebben.

Eenzaamheid wordt door een derde van de volwassenen en door 47 procent van de ouderen gevoeld. Meer dan de helft van alleenwonenden voelt zich weleens eenzaam.

Leefstijlen
GGD onderzocht ook de leefstijlen die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, drinken, overgewicht en bewegen. Twintig procent van de inwoners rookt, dat is ook het gemiddelde in de regio IJsselland. Daarentegen wordt in Hardenberg meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio.

Twintig procent vindt zichzelf een overmatige drinker. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Bijna twee derde van de inwoners van Hardenberg voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Hierbij is het opvallend dat meer ouderen voldoen aan deze norm dan volwassenen.

Het onderzoek van GGD is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en Sportservice Overijssel uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdijsselland.nl/gemeenten.


2-11-2017 20:37

Nieuwe APV voor veilige en leefbare samenleving

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete opleggen. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen. 


Volgens burgemeester Peter Snijders is herziening van de APV nodig: “We hebben spelregels nodig voor een veilige en leefbare samenleving. We zien ook dat de samenleving zich ontwikkelt en dat sommige regels daar niet meer goed bij passen. Daarom hebben we de APV onder de loep genomen en stellen we een aantal wijzigingen voor. Daarmee spelen we in op wat we in de samenleving zien. Sommige nieuwe maatregelen worden naar verwachting vrij snel toegepast. We hebben ook maatregelen opgenomen waarmee we snel en adequaat kunnen handelen wanneer dit nodig is. Zo is onze APV klaar voor toekomst.”


Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor een geheel nieuwe APV vast te stellen volgens de model-APV van de VNG die de meeste gemeenten hanteren. Voordeel is dat de regels onderling goed te vergelijken zijn. Dat is vooral van belang bij handhaving van de APV door bijvoorbeeld de politie of toezichthouders die in meerdere gemeenten werkzaam zijn. Voor een aantal bepalingen worden wijzigingen doorgevoerd en er zijn nieuwe bepalingen opgenomen.

Ruimere openingstijden horeca
Als onderdeel van de afspraken uit het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een pilot uitgevoerd met ruimere openingstijden voor de horeca in het weekend. Doel is het tegengaan van overlast in de omgeving na sluitingstijd. Omdat de ervaringen van de pilot positief zijn, stelt het college voor de openingstijden in de nieuwe APV te verruimen. 

In horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Voor horecagelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken, zoals shoarmazaken of snackbars, geldt een dergelijke bepaling in de nieuwe APV niet meer. Het gaat hierbij vaak om gasten die na een cafébezoek nog iets willen eten. 

Alle horecagelegenheden moeten in het weekend om 04.00 sluiten. Er mogen dan geen bezoekers meer aanwezig zijn. Hiermee zijn de sluitingstijden voor alle horecagelegenheden in de nieuwe APV gelijk. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.


Bevoegdheden burgemeester
Met de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Enkele van deze instrumenten zijn onlangs nieuw toegevoegd in de Gemeentewet. 

Volgens de nieuwe bepalingen, kan de burgemeester effectiever optreden bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden, uit de hand lopende demonstraties of rellen. Zo kan hij een groep ordeverstoorders maximaal 12 uur ophouden op een aangewezen plaats of een gebiedsontzegging opleggen. Ook kan de burgemeester een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Politie en justitie hebben in zo’n gebied meer controlebevoegdheden.

De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde. 

Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. 


Diverse wijzigingen
Om aan te kunnen sluiten bij de winterregeling van de GGD IJsselland, is in de nieuwe APV een ‘verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats’ opgenomen. Dit verbod maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Dit kan levensreddend zijn. 

Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Ook hiervoor geldt dat de regels in de nieuwe APV eenduidig zijn aan die van buurgemeenten.

Nieuw is het verbod tot openlijk drugsgebruik. Dit geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden tegen het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs. Zo kan overlast effectiever worden aangepakt. 

Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. Aanpassingen in de regels gaan over de fiscale aspecten, leeftijdsbepalingen en de verplichting voor prostitutiebedrijven om een bedrijfsplan te hebben.

Ook de bepalingen rond het rookverbod in bossen en natuurterreinen, de bestrijding van heling van goederen, verstrooiing van as en het verbod om grote voertuigen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend binnen de bebouwde kom te parkeren wijzigen. Met deze wijzigingen zorgt het college ervoor dat de APV beter aansluit op samenwerking in de regio, ontwikkelingen in de samenleving of de regels worden voor de hele gemeente gelijkgetrokken.


Toezicht op naleven regels
Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.


Gemeenteraad stelt vast
Het college van B&W legt de nieuwe APV nu aan de gemeenteraad voor. Die bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt op 12 december een besluit. Als de gemeenteraad de APV vaststelt, treedt deze een dag na publicatie in werking. De publicatiedatum wordt nog nader bepaald. Op dat moment vervalt de oude APV.


24-10-2017 09:09

Nomineer nu de Gewoon Doener 2017!

Wie wordt 'Gewoon doener' van het jaar 2017? De gemeente Hardenberg is op zoek naar een ondernemer of inwoner die in 2017 een bijzondere prestatie heeft geleverd. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemer zijn, maar ook een muzikant, uitvinder, danser, bestuurslid of vrijwilliger. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt.


Ook het afgelopen jaar hebben vele inwoners van de gemeente Hardenberg zich weer belangeloos ingezet voor anderen, unieke prestaties geleverd of bijzonder ondernemerschap laten zien. De 'handen-uit-de-mouwen-mentaliteit' maakt dat er veel gebeurt en'wordt gerealiseerd in de regio Hardenberg. En daar zijn we trots op!


Daarom wordt ook dit jaar de 'Gewoon doener' verkiezing gehouden. En u krijgt de mogelijkheid om een 'Gewoon doener' te nomineren. Wie wordt de opvolger van Bertrand Stoeten?


U kunt vanaf nu iemand voordragen voor deze prijs. Dit kan tot vrijdag 8 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en behandelt deze vertrouwelijk.


23-10-2017 09:47

Bereikbaarheid digitale formulieren op 28 oktober

In verband met regulier onderhoud zijn zaterdag 28 oktober 2017 enkele digitale formulieren op de website van de gemeente Hardenberg niet of beperkt bereikbaar.


De volgende producten en diensten kunnen op zaterdag 28 oktober niet worden aangevraagd van 13.30 tot 20.00 uur:


 • Doorgeven verhuizing
 • Aangifte geboorte
 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn
 • Attestatie de vita
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

De informatie op de website van de gemeente over deze producten en diensten blijft wel gewoon beschikbaar.


19-10-2017 16:50

Start herinrichting deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

De werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg zijn gestart. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting met natuurvriendelijke oevers, een verlengde Vechtarm en een poel. Ook worden wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd. De werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd, passen binnen het geldende bestemmingsplan. Om de gehele herinrichting...


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst veertien hectare groot. Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. 


De werkzaamheden in het gebied zijn onlangs gestart. Allereerst wordt gewerkt langs de westelijke oever van de Vecht. De oever wordt over de hele lengte (650 meter) ontsteend en deels verflauwd. De oever krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Langs de oever ontstaat een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting half november afgerond.


Verlengen Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten.
De oude Vechtarm wordt verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul wordt gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. Het graven van de geul start volgens planning half november.

Poel

Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, wordt een poel aangelegd. Dit gebeurt volgens planning in de tweede helft van november. In de poel kan met name de knoflookpad goed leven. 

 

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden in de eerste helft van december betonnen wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. 

Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende wandelpaden.  Als laatste wordt half december de beplanting in het gebied aangelegd. 


Bestemmingsplan

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.
Een deel van de werkzaamheden past binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de aanleg van met name de wandelpaden mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming 'natuur'. Het bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Werkzaamheden nog dit jaar afgerond

Naar verwachting is de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek voor het einde van 2017 afgerond. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het weer en het waterpeil van de Vecht.


Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het Vechtpark Hardenberg. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


19-10-2017 16:41

Ruimte voor kansrijke woningbouwplannen en woningbouw in kernen

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil ruimte houden voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen. Op een aantal locaties is het aantal geplande woningen veel hoger dan de vraag naar woningen in de komende jaren. Daarom wil het college op die locaties het aantal geplande woningen terugbrengen. Daardoor ontstaat ruimte om beter op de markt afgestemde plannen wel te kunnen realiseren. Een en...


Op diverse plekken in de gemeente Hardenberg zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Deze plannen zijn vaak al jaren geleden gemaakt en sluiten soms niet meer goed aan op de huidige vraag naar woningen.
Om ervoor te zorgen dat de vraag naar en het aanbod van woningen met elkaar in balans zijn, heeft de gemeente eind 2016 alle woningbouwplannen tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat er plannen zijn voor de bouw van 1.700 nieuwe woningen in de komende tien jaar. Het gaat daarbij om woningbouwplannen waarvoor al een bestemmingsplan is gemaakt.
Afspraken
De gemeente Hardenberg heeft afspraken met de provincie Overijssel over het maximaal aantal te bouwen woningen in de komende tien jaar. Dit aantal is gebaseerd op de verwachte groei van de bevolking. De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat in gemeente Hardenberg de komende 10 jaar maximaal 1.682 nieuwe woningen gebouwd worden. 

Het aantal geplande woningen in de gemeente Hardenberg is dus hoger dan met de provincie is afgesproken. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen op plaatsen die wellicht beter aansluiten bij de vraag en de hedendaagse woningmarkt. 


Kansrijke plannen

Om te voldoen aan de afspraken met de provincie en om ruimte te maken voor nieuwe kansrijke plannen, wil de gemeente Hardenberg sneller nieuwe woningen bouwen. Door sneller de bouwen, neemt het aantal geplande woningen immers af.
Daarnaast wil het college op enkele locaties de komende jaren het aantal geplande woningen terugbrengen. Het gaat in totaal om de plannen voor 439 woningen in Dedemsvaart (Bransveen), Gramsbergen (Garstlanden), Lutten, Bergentheim (Möllincksvaart), Hardenberg (Marslanden Vlinder en Poort) en Slagharen (Moeshoek). 

Daarnaast zijn er woningbouwlocaties waar wel plannen zijn, maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is gemaakt. De gemeente wil deze plannen voorlopige niet in procedure brengen. Het aantal terug te brengen woningen is vastgelegd in de 'structuurvisie herprogrammering woningbouw'. Het college biedt deze visie ter vaststelling aan de raad aan. 


Convenanten met plaatselijk belangen

Na het terugbrengen van het aantal geplande woningen, blijft er in de verschillende (kleine) kernen de komende jaren voldoende ruimte voor de nieuwbouw van woningen. Ook is de hoeveelheid geplande woningen eerlijker verdeeld over de kernen. In overleg met de plaatselijk belangen, wil de gemeente het bouwen voor eigen behoefte in kernen mogelijk blijven maken.
Het college stelt voor om met de plaatselijk belangen van alle kernen een convenant te sluiten. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over woningbouwplannen en bijvoorbeeld het type woningen waar behoefte aan is. Het college wil afspreken dat in iedere kern plannen zijn voor een passend aantal woningen. Zodra dit aantal onder de norm komt, gaan gemeente en plaatselijk belang in overleg over nieuwe woningbouwplannen. Zo houden gemeente en plaatselijk belangen samen de vinger aan de pols.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt naar verwachting op 12 december een besluit.


13-10-2017 18:08

Wijzigingen in de afvalinzameling

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in september een besluit genomen over de manier waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld. Voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons krijgen huishoudens een container die 4-wekelijks wordt geleegd. Ook bewoners van hoogbouwwoningen krijgen de mogelijkheid pmd-afval gescheiden aan te bieden. De inzameling van restafval blijft...


Huishoudelijk afval wordt in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Dit betekent dat zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om worden ingezameld.
Om ervoor te zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, heeft het college van B&W voor de zomer een aantal voorstellen rond afvalinzameling gedaan. De gemeenteraad heeft deze voorstellen uitgebreid besproken en in september een besluit genomen. De raad heeft daarbij niet alle voorstellen van het college overgenomen, maar enkele wijzigingen aangebracht. 

4-wekelijkse inzameling pmd-afval met container
De gemeenteraad heeft besloten dat plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (pmd) elke 4 weken worden ingezameld in een container. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken.

De pmd-containers (240 liter) worden tussen 23 oktober en 17 november door inzamelaar ROVA verspreid. De container is grijs van kleur, heeft een oranje deksel en wordt bij de woningen neergezet. Inwoners hoeven hiervoor niet thuis te blijven. De container is te herkennen aan de adressticker op de zijkant van de container. Huishoudens ontvangen hierover op korte termijn nog bericht.
Na ontvangst van de pmd-container, kan deze direct gebruikt worden. Dit betekent dat vanaf dat moment pmd alleen nog in de container met oranje deksel kan worden aangeboden. Inwoners die een pmd-container hebben ontvangen, kunnen geen zakken meer bestellen en aanbieden. 

De pmd-container wordt eens per 4 weken geleegd, op dezelfde dagen als de pmd-zakken worden opgehaald. Voor het legen hoeft niet betaald te worden.


Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun pmd-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden op termijn extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd. 


4-wekelijks inzameling restafval
De raad heeft besloten dat de inzameling van restafval ongewijzigd blijft. De inzameling van restafval blijft eens per 4 weken huis-aan-huis plaatsvinden. Huishoudens betalen een bedrag per keer dat zij de grijze container aanbieden.

Omdat de inzameling van restafval niet wijzigt, komen er geen extra ondergrondse containers om tussentijds restafval aan te bieden. 

Inzameling gft-afval
De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) binnen de bebouwde kom blijft ongewijzigd: de groene container wordt iedere twee weken geleegd. Per lediging hoeft niet betaald te worden.

Op dit moment wordt gft-afval in het buitengebied niet ingezameld. Daarom ontvangen huishoudens in het buitengebied een korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing.
De gemeenteraad heeft besloten de inzameling van gft-afval in het buitengebied opnieuw in te voeren op basis van vrijwilligheid. Dit zou betekenen dat huishoudens zelf kunnen kiezen of zij hiervan gebruik willen maken en daarmee de korting op het vastrecht niet meer ontvangen. Op dit moment onderzoekt het college van B&W of inzamelen op basis van vrijwilligheid volgens de Wet Milieubeheer mogelijk is. Daarom is nog niet duidelijk of en wanneer de inzameling van gft-afval in het buitengebied wordt ingevoerd.  

Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een gft-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.


12-10-2017 09:02

Burgemeester Snijders op zoek naar jonge helden in gemeente

De gemeente Hardenberg reikt op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, voor de eerste keer het 'Jeugdlintje van Hardenberg' uit aan jonge helden.


In een speciale videoboodschap roept burgemeester Peter Snijders inwoners op om jonge helden aan te melden via www.hardenberg.nl/meldjeheld. Het jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.


In het zonnetje
Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. "We weten dat er vele jongeren in onze gemeente vrijwillig maatschappelijk actief zijn voor naasten, verenigingen of goede doelen. Deze inzet blijft vaak onbelicht. Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden. Vandaar mijn oproep aan inwoners om deze helden te melden", aldus burgemeester Peter Snijders.


Maximaal vijf jeugdlintjes
Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'.


Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.


Voordracht via website
Tot maandag 23 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief.


Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge 'Held van Hardenberg'-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.


10-10-2017 14:51

Plaatsing bladhekken voor afgevallen bladeren

De bladhekken worden vanaf 20 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.


Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.
De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.

De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet meer opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 22 december staan.


10-10-2017 14:00

Netwerkbijeenkomst voor besturen MFC's, dorpshuizen en wijkcentra

Wethouders René de Vent (Hardenberg) en Ko Scheele (Ommen) maken vrijdag 10 november samen met besturen en beheerders van MFC's, dorpshuizen en wijkcentra een bustour langs drie dorpshuizen in de gemeenten Ommen en Hardenberg.


De bustour begint bij dorpshuis Kloosterhaar en gaat vervolgens naar buurthuis Ommerkanaal. De tour wordt afgesloten met een buffet in dorpshuis Hoogenweg.


Tijdens de bijeenkomst geven de besturen van de drie dorpshuizen allemaal een presentatie en een rondleiding door het betreffende dorpshuis. Verder zijn er presentaties over de 'Beursvloer' en de 'Hardenbergse Uitdaging'. Ook biedt de bijeenkomst voor besturen de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en onderling informatie uit te wisselen.


Aanmelden

De gemeente heeft voor deze bijeenkomst alle besturen aangeschreven uit de gemeente Hardenberg en gemeente Ommen. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u als bestuur geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u tot 20 oktober maximaal drie personen aanmelden bij Sandra Westra.


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sandra.westra@ommen-hardenberg.nl. Vermeld bij uw aanmelding de namen en de bijbehorende functie binnen het dorpshuis/bestuur.


9-10-2017 12:45

EUREGIO-spreekuur op 18 oktober

EUREGIO houdt op woensdag 18 oktober 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


6-10-2017 18:12

Verspreiding jodiumtabletten vanaf 10 oktober

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start dinsdag 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in bepaalde gebieden rond kerncentrales in Nederland. De dichtstbijzijnde kerncentrale voor de inwoners van de gemeente Hardenberg is Emsland in Lingen (Duitsland).


Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan.
Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd. Ook is het bij een kernongeval niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken, alleen als een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt. Dan zal de overheid adviseren jodiumtabletten te slikken.

De kans op een incident bij een kerncentrale is en blijft heel klein. Het is echter gemakkelijker en relatief eenvoudig om vooraf tabletten te bezorgen dan om na een ramp snel de distributie te moeten organiseren. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten jodiumtabletten te verspreiden. De tabletten worden vanaf 10 oktober per post naar de doelgroepen verstuurd. 


6-10-2017 15:33

Bouw je eigen buurt karavaan trekt door gemeente

"Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?" Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Op vier zaterdagen in oktober trekken raadsleden hiervoor met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente.


Online meedoen kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl.
Inwoners kennen hun eigen buurt, wijk of dorp als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen.
De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt en wat inwoners écht belangrijk vinden. Hiervoor is de gemeente Hardenberg in juni 2017 gestart met 'Bouw je eigen buurt'.

Wensen en ideeën
Bij 'Bouw je eigen buurt' geven inwoners op een bouwtekening aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg. Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis en buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie.
Tijdens diverse bijeenkomsten in dorpshuizen en op scholen hebben honderden inwoners al meegedaan. Bouw je eigen buurt krijgt deze herfst een vervolg. Op verschillende plekken in de gemeente vinden bijeenkomsten plaats, vaak georganiseerd door een plaatselijk belang of inwoners.

Locaties
Raadsleden hebben de handschoen opgepakt en trekken op vier zaterdagen in oktober met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente. Onder het genot van een door een barista vers gemaakte kop koffie kunnen inwoners hier bouwen aan hun ideale woon- of leefomgeving in hierover in gesprek gaan met raadsleden.
De karavaan is op de onderstaande locaties te vinden.

 • Zaterdag 7 oktober in Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Plein voor LOC/bibliotheek
  13.00 - 15.00 uur: Markt
 • Zaterdag 14 oktober, Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Markt
  13.00 - 15.00 uur: HHC Hardenberg

De route van de karavaan voor zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke informatiepagina Kijk op Hardenberg in het huis-aan-huisblad, op www.hardenberg.nl en op de Facebookpagina van de gemeente Hardenberg.

Geïnspireerd
Raadslid Erika Kloekhorst: "Ik word geïnspireerd door al die mensen die meepraten over hun buurt. Het zet mij ook meteen aan het denken. Wat vind ik zelf nou echt belangrijk in mijn leefomgeving, nu en in de toekomst? Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we met elkaar bepalen wat belangrijk is voor de toekomst en kunnen we samen met onze inwoners de goede dingen doen."
Inwoners die mee willen doen maar liever online bouwen, kunnen op de laptop of pc via www.bouwjeeigenbuurt.nl een digitale bouwtekening maken.

Omgevingsvisie
De gemeente Hardenberg gaat vanaf november met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. De gemeente gebruikt de informatie onder andere voor de Omgevingsvisie 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. In de toekomst is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.


6-10-2017 15:03

Woningsplitsing inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk

Het college van B&W wil woningsplitsing bij inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk maken. Hiermee wil het college een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen die bij sommige inwoonsituaties zijn ontstaan. De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor is een verbouwing of een hypotheek vaak niet mogelijk.


In de gemeente Hardenberg komen ruim 300 inwoonsituaties voor. Hierbij wonen twee zelfstandige huishoudens in één woning. Bij inwoning wordt vaak een i-huisnummer toegekend.


Inwoning is op dit moment in de gemeente Hardenberg alleen toegestaan als er sprake is van mantelzorg of als er sprake is van dringende sociale, verzorgings- of sociaal-economische redenen. Dit is vastgelegd in bestemmingsplannen of in beheersverordeningen.


In het verleden zijn vergunningen verleend voor inwoning waarbij geen sprake was mantelzorg of een dringende reden. In deze situaties is afgesproken dat het bestaande gebruik kan worden voortgezet. Hierdoor zijn er ook situaties ontstaan waarbij er feitelijk geen sprake meer is van inwoning, maar van twee gescheiden woningen.


Geen zelfstandig object
De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor ligt de taxatiewaarde vaak een stuk lager dan bij een reguliere woning. Dit kan tot problemen leiden bij het verkopen van de i-woning. Ook komt het voor dat banken geen hypotheek willen verstrekken.


Omdat de woning geen zelfstandige planologische status heeft, is ook het verbouwen van een i-woning vaak niet mogelijk.


Woningsplitsing
Het college van B&W wil een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen en financiële problemen die bij bestaande inwoonsituatie zijn ontstaan. Daarom wil het college het mogelijk maken om in voorkomende gevallen onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.


Bij woningsplitsing worden beide woningen een zelfstandig object. Daarmee krijgen de eigenaren de rechten en plichten die bij een zelfstandige woning horen. Hierdoor wordt het vaak mogelijk een hypotheek te krijgen of te verbouwen.


Voorwaarden voor medewerking
Om woningsplitsing bij inwoonsituaties mogelijk te maken, heeft het college een beleidsregel opgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking kan verlenen aan de woningsplitsing.


Zo moet er onder andere sprake zijn van een bestaande situatie. Ook moet de inwoonsituatie legaal zijn ontstaan vóór de vaststelling van het nu geldende bestemmingsplan of de nu geldende beheersverordening en sindsdien onafgebroken hebben bestaan. Beide woningen moeten voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de bouwverordening.


Voor woningen in het buitengebied gelden aanvullende voorwaarden.


De beleidsregel ligt van 18 oktober tot en met 28 november 2017 ter inzage en is ook digitaal te raadplegen. Afhankelijk van de reacties neemt het college daarna een definitief besluit of wordt beleidsregel nog aan de gemeenteraad voorgelegd.


© Gemeente Hardenberg